Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravuje:

arnost

Reklama


Zasláno do klubu

agitprop


Tvorba vedoucího trichinoskopie Bohumila Suchardy v časopise Pražský jatečník (časopis pracujících Pražských jatek - Praha 7)Jatecká častuška (1956)

(Zpívá se jako "A vy páni muzikanti...")

Tyhle naše Pražské jatky, to je závod veliký,
odtud se dodává maso do celé republiky.
Teď se dělá nový plán,
že prý půjde ještě dál,
že se bude zasílati, až za Tichý oceán.

O zásobu Pražských jatek starají se vesnice,
JZD a státní statky dodávají nejvíce.
Dodávají telátka,
koně, krávy, prasátka,
kozy, ovce i ta malá,
roztomilá selátka.

Všechno by šlo jak na drátku, i ty jejich dodávky,
kdyby je líp rozdělily, ne na vánoční svátky.
Zde se maso hromadí,
často se pak i kazí,
tuto škodu nám tu nikdo,
více již nenahradí.

Zpracovati toto množství, to je úkol veliký,
největší úkol připadá na ty naše řezníky.
Ti jen stále poráží,
mají radost ve tváři,
že se jim to velké množství,
zpracovati podaří.

Tyhle naše Pražské jatky zdobil komín veliký,
soudruzi však rozhodli se, že prý musí zmizeti.
Takhle jednou po ránu,
bylo slyšeti ránu,
od té doby máme stále
nouzi o páru.

Na vepřové porážce pak, šlo by všechno hladce,
neb nám v práci pomáhá ta mechanisace.
Vše by bylo v pořádku,
kdyby bylo dost háků,
ty nám často narušují
naši porážku.

Teď u nás i řemeslníci mají stále moc práce,
neb se všude zavádí ta mechanisace.
Teď však máme nový plán,
který nám byl stranou dán,
aby úkol pětiletky, čestně byl zas vykonán.Jatecká častuška (1957)

(Zpívá se jako "Na Císařské louce...")

Na tom Bubenském nábřeží jsou Pražské jatky,
a nad jejich vjezdem stojí býk ten rohatý.
U něho tam stojí řezník v plné kuráži,
čeká, až ten býk doroste, že ho porazí.
Ach - čeká, až ten býk doroste, že ho porazí.

To však bude jistě trvat celý dlouhý věk,
vždyť tam dnes již oba stojí přes padesát let.
Kdo si na ně, lidé drazí, kdo si vzpomene,
vždyť jsou oba vytesáni jenom z kamene.
Ach - vždyť jsou oba vytesáni jenom z kamene.

Uvnitř jatek viděti je budov celá řada,
mezi nimi je tam taky jatecká správa.
Odtud nám tu soudruh Kohout příkazy dává,
abychom splnili úkol, jak strana žádá.
Ach - abychom splnili úkol, jak strana žádá.

Proto, soudruzi řezníci, hezky s kuráží,
pak se nám ten úkol splnit jistě podaří.
Vždyť tu máme materiálu vskutku velice,
neboť nám ho sem dodávají naše vesnice.

Teď se musíme dát všichni s chutí do práce,
neboť bez ní ani v jatkách nejsou koláče.
Musíme se všichni snažit plnit denní plán,
aby úkol pětiletky byl včas vykonán.
Ach - aby úkol pětiletky byl včas vykonán.Píseň týdne...

...pro naše zaměstnance, kteří jsou na brigádě a pracují na polích našich státních statků (1957)

U státního dvora
traktorista orá,
pěkného Zetora má.
Až ten lán doorá
vesele zavolá,
že už plán splněný má.

Kampak ty, můj milý
Vitoušku rozmilý,
kampak dnes s volečkama.
Vždyť ten čas tak letí,
že nám jen nestačí
orati s koníčkama.

Teď máme traktory,
překrásné Zetory,
s malýma kolečkama.
Ty nám vše zorají
ba i též vymlátí,
společně s kombajnama.

Na naší vesnici
jsou též družstevníci,
společně hospodaří.
Ve stáji, na poli
společně pracují,
však se jim dobře daří.

Ty naše vesničky
jsou jako kytičky,
za okny vystavený.
Tam, kde je JZD,
dobře se všem vede,
všichni jsou spokojený.K 12. výročí osvobození Rudou armádou (1957)

Mnoho přes nás přehnalo se věků,
mnoho vytrpěla naše rodná zem.
Hlavně posledních šest roků,
kdy okupována byla nepřítelem.

Hořely vesnice, Ležáky, Lidice,
padlo tu hrdinů na tisíce.
Mnoho jich trpělo v koncentrácích,
v Pečkově paláci i na Pankráci.

Zůstal však nezlomen chrabrý náš lid,
přes všechna příkoří zachoval klid.
Věřil, že přijde jednou ta chvíle,
kdy udeří svorně na nepřítele.

A přišla ta chvíle znenadání,
devátého května za svítání.
Přijela na tancích Rudá armáda,
nepřítele z naší vlasti vyhnala.

Vděčni té armádě Rudé budeme,
socialismus ve své vlasti vybudujeme.
Zas bude ve světě mír a klid,
se Sovětským svazem navždy chceme žít.

Poznámka redakce: Okupaci je třeba si připomenout a porovnat se situací, která je na našich západních hranicích.