Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


PeterFranko  
Veľkú očistu zažijeme a budeme toho účastný, bude to skúška a overenie pravosti každého jednotlivca. Vrátane a dokonca ešte prísnejšie čitateľov Večných Zákonov a Posolstva Grálu.

Únos vyvolených, také ľahké to nebude.

Všetko bude musieť človek zvládnuť sám až po hranicu svojich možností a schopností, k tomu bude poskytnutá a pridelená len toľká primeraná Božia ochrana koľko si zaslúži.
Zažijeme a zúčastníme sa aj doby vyvrcholenia najvyššieho zla. Mali sme dostatočný čas na prípravu, teraz každý bude MUSIEŤ PREUKÁZAŤ SVOJU PRIPRAVENOSŤ! na koľko sa očistil a ako oživil v sebe Slovo Božie. Bude to skúška nakoľko je Slovo v ňom živé.

Treba byť pripravený! V prvom rade po duchovnej stránke a súbežne s duchovným aj po hmotnej stránke. Aby naše telá a ostatná hmotná príprava nezaostávala za duchovnou prípravou. Príprava musí byť prvoradá duchovná. Hmotná príprava musí hneď dobiehať duchovnú. Aby nenastala medzera a zaostávanie. Kde bude chýbať alebo bude zanedbané duchovné alebo hmotné ten nebude sa môcť stať novým pokolením.

Vieme čo bude nasledovať:
- zavedie sa čipovanie,
- odstráni sa hotovosť, hotovostné peniaze sa stanú bezcennými,
- bude prenasledovanie pravých kresťanov - nového pokolenia (šikanovanie, vyhrážanie, zosmiešňovanie, vyhadzovanie z práce, strata zamestnania, ..),
- nebude sa dať kupovať a predávať, kto nemá znamenie šelmy na ruke alebo čele,
- úplná kontrola pohybu, obmedzovanie slobody vo všetkom,
- zavedie sa úplná digitálna a elektronická správa v štáte, v zamestnaní a bude prenikať aj do súkromia,
- manipulácie, intrigy a ovplyvňovanie vo všetkých sférach,
- sťažený prístup k zdravotnému ošetreniu,
- hlad, smäd , choroby a mnoho ďalšieho...

Ale nikomu sa nič nestane, kto sa obráti s dôverou na Pána Boha. Dôverovať znamená byť pripravený, byť na stráži. Kto nie je pripravený, tam nie je dôvera, chýba presvedčenie, ostalo to len na úrovni slepej viery a tam nemôže prísť ani Božia ochrana.

Poznanie Večných Zákonov a Posolstva Grálu je samozrejmosť.
K tomu ešte praktické rady pre mužov:
- základom je prekonať lenivosť, pohodlnosť...
- učiť sa rozhodovať uvažovaním a nie rozmýšľaním,
- rozvíjať lásku a spravodlivosť,
- pestovať odvahu, silu, vytrvalosť,
- snažiť sa mať slobodné povolanie,
- snažiť sa byť potravinovo a energeticky sebestačný,
- mať dobrú fyzickú kondíciu,
- v sebe a v svojom okolí rozvíjať dobro a potláčať zlo.