Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa, Claricia

Reklama


Zasláno do klubu

Rodokmeny, genealogie


Jo, taky jsem narazil na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=301&CT1=0 kde vidím například:

2. V § 25b odst. 1 se slova „nebo povolí“ nahrazují slovem „, povolí“ a za slova „matriční knihy“ se vkládají slova „nebo v matriční knize vyhledávat“.

3. V § 25b odst. 2 se za číslo „1958“ vkládají slova „nebo v nich vyhledávat“.

a Změna zákona o správních poplatcích
1. V položce 2 písmeno a) zní:
„a) Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis
Kč 50 “.
2. V položce 2 se doplňuje písmeno f), které zní:
„f) Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958 Kč 200 za každou i započatou hodinu“.

Dnes zní písmeno a
a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin
Kč 20 za každou matriční událost

Hm.