Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravuje:

arnost

Reklama


Zasláno do klubu

agitprop


arnost snad nechci tak   moks
Ad Koreo!: Báseň poprvé vyšla ve sbírce Světlo básníka Jana Nohy v roce 1950. Text
skladby odsuzuje válku v Koreji přesně podle dobové propagandy. Po melodické stránce je
píseň velmi volná. Melodii provázejí nadepsané akordy, které dokládají lidový charakter
skladby, resp. Jednotlivé fráze, které jsou typické pro některé lidové písničky ze Slovácka.
Představu o angažovanosti textu si můžeme utvořit z následující básně-předlohy:

Koreo, země drahá, bratři rodní neustupujte
a bijte vraha.
Koreo, země utrpení, my pláčem pro tvé mrtvé,
pro děti zkrvavené.
Koreo, země drahá, bratři rodní neustupujte
a bijte vraha.
Vám patří vaše zem, krev vaše teče potokem,
Aby svět mohl žít.
Koreo, země drahá, bratři rodní neustupujte,
vydržte...

V jediném exempláři sbírky básní v knihovně FF MU v Brně jsou listy obsahující
báseň Koreo! vytrženy a chybí. Shodou okolností sbírka vyšla zrovna v době, kdy Josef Berg
na FF MU studoval a k této knížce měl zcela jistě přístup...

nalezeno in: Josef Berg a masová píseň, https://is.muni.cz/th/179235/ff_b/Bakalarska_prace.pdf