Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravují:

Dadel, Finwe, Hercoš, caracho

Reklama


Zasláno do klubu

Sivý čtverák


vlastní tvorba

- Půjdeš se mnou, Ladíku? Kostelník mě pozval na americký tabák a večer, večer tě možná vezmu s sebou do hospody.
- Ano, dědečku.

Stařec s vnoučkem se rozhlížejí po kostele, volají, ale nikdo nepřichází.
- Jistě bude ve zvonici, pojďme, Ladíku, to něco uvidíš.

Kostelník pulce jako je Ladík na schody nepouští. Když vystoupají až nahoru, naskytne se chlapci pohled nevídaný. Celou náves vidí z ochozu věže jako na dlani a ještě víc, celou vesnici, od dolního rybníka až k železnici.

- Ladíku, jestlipak víš, která z budov makotřasských, jež tu pod sebou vidíme, je ta nejvyšší? - ptá se děd, který by si rád s kostelníkem o věcech nepříslušejících dětskému oušku pohovořil.
- Ano, dědečku. Nová hasičárna, všichni to říkají.
- Všichni? A je dobré lidem právě v naší obci věřit? A co fara a škola a sokolovna? Co hotel Krása, Škaredkovic stodola a nebo nádraží? Nebylo by lépe sám se přesvědčit?
- Ano, dědečku.
- Jak bys na to šel? Co bys si na to vzal?
- Je tu věda trigonometrie, tou pan učitel starší chlapce už nějaký pátek trápí a ta ledacos umí chytře změřit. Vzal bych si učebnici, tabulku a špagát!
- Dobře, hochu, můžeš jít a když všechny domy správně poměříš, koupím ti večer celé, velké, pivo.
- Ano, dědečku.

Ladík běhá po vesnici s trojúhelníky na rozoumku, pohněvaně malou ručkou nezbedné mraky ze sluníčka odhání, špagát natahuje a stíny měří, čáry do prachu rýsuje a křídou na tabulku škrábe. Musel i rychle před zuřivými psy utíkat a málem dostal od sedláka holí, že mu záhony pošlapal. Z kostelní věže zatím vánek odnáší k lesu lehký tabákový dým.

Když se stíny prodloužily a Ladíkovi došlo místo na tabulce, vydal se chlapec za dědečkem. Byl celý zaprášený a s vyprahlým hrdélkem. Po dřevěných schodech na zvonici sotva vylezl, ale už se těšil na studený, veselý nápoj, který jistě na základě svých výpočtů získá.

- Už jsi tady, píďalko? - oslovil s úsměvem stařec unaveného chlapce a vyklepal si vychladlou dýmku o stěnu zvonice. - Na co jsi přišel?
- Je to nová hasičárna, dědečku!
- Není, chlapče. Můžeš jít domů.