Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravují:

fuxoft, baldachyn, FK

Reklama


Zasláno do klubu

Kompost


post.com post.com post.com  post.com
Vážená paní Mračná,

velice si vážíme Vašeho nemalého přínosu pro integritu tohoto faska klubiki v jeho dlouhé historii a - jak se neustále přesvědčujeme - i v dnešní nelehké době, zmítané stupňující se disproporcí mezi ideálním duchovním stavem lidstva a aktuální touhou větší části populace po sebezničení.
Vaše příspěvky vždy přinesly a i nadále vnášejí do klubu Kompost krásu, duchovno a zklidnění, tak potřebné pro dušičky místních identit, permanentně zmítané vnitřním kláním osobních běsů. Jste jistým druhem spásy pro tyto snad jen zdánlivě ztracené existence, potácející se na hraně bytí v nekončící bitvě s ontogenetickým vlivem environmentu.
Vřelý dík za Vaši osvětovou činnost v naší Bohem zapomenuté enklávě! Zůstaňte prosím s námi i nadále ve Vaši snaze o vydolování toho nejlepšího z hlubin duše každého z nás, v neutuchajícím úsilí odhalování perliček na dně.
Vážená paní, jménem osazenstva klubu Kompost Vám skládám hlubokou poklonu. Však ještě mám na Vás jednu nepatrnou, opravdu drobnou a veskrze poslední prosbičku: Nemohla byste vlivem Vaší nemalé asertivní energie přimět masque, aby konečně vyšpulila?

Děkuji Vám z celého srdce a zůstávám s přátelským pozdravem

Váš

post.com