Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


PeterFranko  
Súd podľa Zjavenia Jána - doplnenie
V Posolstve Grálu je zrejmé , kedy má začať veľký a mocný Posledný Súd. Treba sa vystríhať povrchnému hľadaniu, treba jednotlivé kamene z Posolstva Grálu ukladať do mozaiky tak aby vzájomne pasovali a vytvárali jasný obraz!
Pri zostavovaní mozaiky musia všetky kamene pasovať.
Ak Pán Abdrushin a Pani Makedonová povedali:
- Syn Človeka príde pred súdom,
- Syn Človeka súd zaháji,
- Syn Človeka súd prináša,
- Syn Človeka uvoľňuje súd,
- súd sa začal odchodom Syna Človeka Pánom Abdrushinom,
- Syn Človeka otvára súd.
Tak z toho je zrejmé, kto Posledný súd prináša a kedy Posledný súd začína!

Posolstvo Grálu , prednáška Cizinec str. 595, citujem: „Nech na sebe púsobiti, toto dění milý synu ( Syn Človeka). Takové jest bojište, kterým budeš procházeti v hodine splnení. Na prosbu zavraždeného Spasitele dopřáva Búh Otec, abys PRED SOUDEM ješte jednou zvěstoval odpadlíkúm jeho slovo a zachránil ty. Kdo mu budou chtít ješte nasllouchať.“

Zvestovať slovo pred súdom znamená, že pred príchodom Syna Človeka Ducha Pravdy Pána Abdrushina súd – posledný súd neprebiehal. Pán Abdrushin prišiel na zem v čase, kedy súd ešte neprebiehal, lebo ako by ináč mohol prísť pred súdom.

Posolstvo Grálu prednáška Lidský tvor str. 580: citujem:
„Domýšlivcúm a těm, kdo hledají jen povrchně, zústavá poselství knihou o sedmi pečetích! ...
Minul čas snění. Slovo přináší soud!
Samočinne rozděluje lidské duchy v rúznorodosti jejich pochopení! Toto dění jest opět tak prosté a přirozené, že bude pro největší počet lidí až příliš prosté.
Proto zase v něm nepoznají veľký a mocný soud, který tím začína.
Soud jest ve dnech tohto prvního rozdělení všech lidských duchú a zpúsob přijetí nového Božího slova provede toto rozdělení! Soud není teprve v pozdějších následcích, které se připojí k rozdělení. Pak musí každý dokonati cestu, ke které se rozhodl, načež najde svou odměnu nebo trest.“

Pán jasne hovorí , že slovo prináša súd. Slovo Posolstvo Grálu, ktoré napísal Pán Abdrushin prináša súd. Je to tak zrejmé a jasné. Pán napísal , že ľudia opäť nespoznajú veľký a mocný súd, ktorý prinesením Slova Posolstvo Grálu začína. Preto spoznať súd je veľmi dôležité! Treba spoznať kto veľký a mocný súd prináša a ako začína.

Posolstvo Grálu Záver, ktorý napísal Pán Abdrushin:

Závěr.
Abdrushin dokončil nyni svoje poselství lidstvu.
Po dokončení povstal v něm Bohem poslaný Syna Člověka Imanuel,
kterého sám Syn Boží, Ježíš zaslíbil lidstvu
K SOUDU i ke SPASENÍ,
když již staří proroci na něho poukazovali. Nosí znamení svého vznešeného poslání:
Živoucí kříž Pravdy, zářicí z něho a Božskou holubici nad sebou, jako je nosil Syn Boží.
Lidstvo, probuď se ze spánku svého ducha!


Týmto Syn Človeka naplnil prvú úlohu príchod k súdu, príchod pred súdom, zahájenie súdu, uvolnenie súdu a otvorenie veľkého a mocného súdu. Zároveň Syn Človeka priniesol spásu, tým že nám dal Slovo Posolstvo Grálu.

Pane ďakujem!