Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


75. narodeniny pána Vladimíra Mečiara

Zakladateľ Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1.1.1993, slávi dnes okrúhle životné jubileum - 75 rokov.
Slovensko, jeho zakladateľ aj slovenský národ prežívajú teraz ťažké časy spôsobené aktivizovaním protislovenských živlov. Ale toto všetko pominie.

Prajem touto cestou pánovi Mečiarovi pevné zdravie a všetko len to najlepšie.

Miroslav Ivánek

P.S.:

Večné zákony 2 od Natálie de Lemeny - Makedonovej, str. 180, otázka č. 212:

,,Pomohlo by vyvolenému národu, keby si zvolil iného svetlého ochrancu?"

Odpoveď pani Natálie:

,,Nikto by nedokázal lepšie odolávať takému vysokému protivníkovi, pretože mu nie je z hľadiska pôvodu rovnorodý. Iný ochranca, i keď svetlý, by sa ním nevedomky dal ovládať a skončil by tak ako ostatní zvedení vyšší duchovia. Plnil by síce svoju úlohu, ale seba a svojich prívržencov by doviedol do náruče temna, hoci by to navonok tak nevyzeralo.
Náš ochranca je z mužov najvyšším duchom na Zemi. Pod vplyvom Božích vnuknutí nevedomky bojuje so svojím protivníkom. Dostane ho do pasce, ktorú chystal on jemu. Jedine Boh vie, že mnohé zlyhania nášho vodcu sú vlastne rany pod pás utŕžené od padlého archanjela."