Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravují:

fuxoft, baldachyn, FK

Reklama


Zasláno do klubu

Kompost


Shake krmte troly! 
Otevřený dopis
Vladimír Vladimírovič Putin
Prezident ruské federace
Palác Moskevský Kreml
Rudé náměstí,
Moskva,RF
Vážený pane prezidente,
s velkou obavou neustále sledujeme nepřátelské útoky Iluminátů na Vaši osobu a celé Rusko.
Vývoj politické situace se začíná hrotit v celosvětový konflikt.
Vážený pane prezidente, dovolujeme si Vám vyjádřit nesmírný obdiv za Vaši statečnost, moudrost, obětavost a snahu o udržení celosvětového míru. Šíříme Vaši Mírovou výzvu a burcujeme všemi dosažitelnými prostředky všechny národy světa k velkému protestu proti agresorovi, který neviditelnou strukturou pomalu ničí svět se a zabíjí vše co se mu postaví do cesty. Patříte mezi nejváženější a nejoblíbenější politiky světa, a proto má také Vaše slovo největší moc a sílu. Vaše schopnost pro spravedlnost, mír, potírání Iluminátů a všech chtivých ničemů je nevídaná. Víme, s jakými problémy se potýkáte a s jakými individui musíte bojovat, abyste mohl splnit Váš slib Vašemu národu.
Nechceme pouze přihlížet, jak mocní, nezodpovědní a duševně nemocní lidé používají peněžní toky ke zbytečným vraždám jen pro jejich potěchu a hru. Hrozivá a neúnosná situace strachu z III. světové války vyburcovala národy nejen v Evropě, ale na všech kontinentech světa ke sjednocení a podpoře Vaší Mírové výzvy .
Nepřítel z řad bohatých filantropů, který zaměnil mírumilovnost za genocidu, napadl a vyvolal válku na Ukrajině a plíživě s zákeřnou líbivou propagandou o demokracii , zachvátil takřka celý svět. Ukrajinu, která byla součástí SSSR a kterou my jako Evropané stále považujeme za součást Ruska, ovládl krutovládce a krvelačný maniak Petr Porošenko.Tento muž neustále krvelačně provokuje Rusko a posílá dospívající ukrajinskou mládež na frontu jako živé terče. Tito mladí muži umírají zcela zbytečně na frontě kvůli zájmům několika duševně chorých deviantů, kteří se chtějí zmocnit Ruska a ovládnout tak svět svým NWO.
Tato skupinka lidí zavádějící NWO na planetě se nezastavuje před zákeřnými vraždami státníků, politiků tam, kde je odmítli následovat a poslušně plnit jejich zkázonosné příkazy .
Víme, že máte spoustu nepřátel okolo sebe z řad spolupracovníků těchto iluminátů a kteří se velmi těžko odhalují. Chceme Vám vyjádřit obrovský obdiv a podporu, při zatýkání všech světokazičů. Spoléháme na Vás, že zachráníte planetu Zemi a spolu s novým prezidentem USA Donaldem Trumpem uskutečníte mírové pochody vojsk a zajistíte mír na planetě. Vaši plánovanou spolupráci s Donaldem Trumpem, prezidentem USA nadšeně podporujeme a naším přáním je, aby obě mocnosti zůstaly v klidu zbraní a ve vzájemné spolupráci a respektu. Podporujeme Váš nový mezinárodní měnový vývoj BRICS a věříme, že nahradí zločinný Mezinárodní měnový fond a brzy budeme i my jeho členy, jen co vyměníme naši prounijní vládu.
Budoucnost a bezpečnost všech národů a planety je ve Vašich rukou, neboť se ještě nenarodil kromě Vás člověk, který by to dokázal. Planeta je nás všech a všichni máme právo na spokojený život v míru. Vinou hrstkou deviantů /Iluminátů/došlo k porušení všech mezinárodních mírových dohod i paktů o nevměšování do jiných zemí. OSN pod nátlakem a zločinných praktik přestala plnit svoji funkci, Rada bezpečnosti planety přestala fungovat a Evropský soud pro lidská práva ovládla zločinná chapadla
neviditelného nepřítele. Neexistuje dovolání ani v mezinárodním měřítku na porušování lidských práv a svobod občanů. Z Evropy se tak stává kus pevniny bez budoucnosti a z Evropanů sluhové muslimů.
Několik vládních úředníků Československa požádal tento neviditelný nepřítel pod rouškou slibu úspěchu, moci, beztrestnosti a dožití na neznámém místě ve Spojených státech amerických, zmanipulovat a rozdělit Československo na dva samostatné státy. Zrovna tak byl podvodem a lstí rozdělen SSSR. Domníváme se, že toto byl jednostranný záměr, aby se rozpadla rovnováha zeměkoule, kterou zabezpečovala RVHP a aby neviditelný nepřítel lehce dobyl a snadno realizoval svůj plán řízení světa pouze jedním vládcem.
Vážený pane prezidente, žádáme rovněž dopisem pana prezidenta USA Donalda Trumpa o pomoc Evropanům a to takovou, aby nám vojska NATO, když již jsou v Evropě, pomohla zatknout všechny neviditelným nepřítelem zkorumpované vládní úředníky včetně jejich kompliců, kteří tímto způsobem ničili a nadále ničí ekonomiky , hospodářství, národní majetek, průmysl, kulturu, tradice, školství, zdravotnictví, obranu, zemědělství všech států Evropy a předala k potrestání spravedlivému Mezinárodnímu soudu. Zvláštní pomoc vojsk NATO by národy Evropy také uvítaly při deportaci migrantů do jejich rodných zemí, neboť tito byli rovněž nepřítelem zmanipulováni a proti své vůli deportováni do Evropy.
Jsme rozhořčeni zničujícím a nespravedlivým uvalováním sankcí proti Rusku, s kterými zásadně nesouhlasíme a požadujeme po všech, kteří tyto nespravedlivé sankce podepsali odškodnění újmy, která vznikla všem ruským občanům.
S heslem „Rusko války nezačíná, Rusko války vyhrává a končí“ jsme připraveni bojovat proti společnému nepříteli s oboustrannou podporou a vůlí dokážeme tohoto nepřítele porazit, odstranit veškerý chaos i světovou nestabilitu a bude opět nastolena světová rovnováha ke spokojenosti, míru a rozkvětu všech národů světa.
Československý sněm 25.únor 2017
Evropané