Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa, Claricia

Reklama


Zasláno do klubu

Rodokmeny, genealogie


Rinda - Rynda z panství Nadějkov
Nezkoumali jste někdo Rindy nebo Ryndy z panství Nadějkov?

Podařilo se mi zjistit, že pravděpodobně můj předek Bartoloměj Souček byl ve skutečnosti Bartoloměj Rinda, který přišel na opuštěný Součkovský grunt v Klokočově, dnes obec Vlksice, dříve panství Nadějkov, zhruba roku 1699. Nedaří se mi najít, odkud mohl přijít.

V Berní rule vidím sedláka Matěje Rindu v 5 km vzdálené Květuši nebo sedláka Václava Ryndu v 6 km vzdálené Zhoři, oboje panství Nadějkov.

Ve zpovědních seznamech vidím jen roku 1673 v Nosetíně (7 km daleko) Matouše Ryndu s matkou.

V matrikách zatím žádnou návaznost nevidím, spíše roztroušené výskyty Rindů/Ryndů v různých vsích.

Pozemkové knihy pro Nadějkov jsou až od roku 1780 a první zápis je z roku 1807:

Ačkoliv dle v roce 1748 obvzláštně vyhotovené písemnosti ten ve vsi Klokočově pod N. 1 ležící tak nazvaný Součkovský statek tehdejšímu hospodáři Janovi Rindovi tolik na cas živobytí proti tomu že on 50 ß (=kop grošu = 50 x 70 krejcaru = 3500 krejcaru ) neb 58 f 20 x položil, k užívání tak vydán byl, přecey by nynejší držitel Antonín Rinda jinak Souček s tímto statkem dle svojí vůle a libosti nakládati mohl, nynější milostivá vrchnost panství nadějkovského vysoce urozený pán pan Johann Tuskany z obzvláštní milosti uzavříti ráčil jemu Antonínovi Rindovi neb Součkovi tento statek se vším příslušenstvím a se všema k němu patřícíma pozemkama.

Bartoloměj Souček/Rinda byl otec v pozemkové knize zmíněného Jana Součka/Rindy a od roku 1699 měl pod příjmím Souček v Klokočově děti jako Souček, nicméně jedno dítě narozené v roce 1704 je zapsané jako Rinda. Bartoloměj zemřel v roce 1728 ve věku údajně 60 let, tedy narozen asi 1668. Matriky pro farnost Chyšky jsou ale až od roku 1673.

No a teď přemýšlím, jak najít Bartolomějovy předky, případné Bartolomějovy sourozence a jejich děti.

Nemáte někdo nějaký tip, co ještě zkusit?