Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Slnečná aktivita

Vážení priatelia,

Prajem všetkým všetko najlepšie do nového roku 2014.


O kométe Ison tu už bolo popísané veľmi veľa, no predsa len by som k tomu niečo ešte dodal.
Dlhá púť kométy ISON sa skončila jej zánikom pri Slnku v tak významný deň 28.11.2013, teda v deň 15. pozemského výročia narodenia Imanuela.
Akoby sme v tento významný deň dostali nejakú dôležitú informáciu práve v súvislosti s naším Slnkom.
Istotne to nemôže byť náhoda, keďže náhody neexistujú...
Zaujímavé je aj toto, že v nemčine Slnko – Die Sonne - obsahuje názov tejto kométy. Ak z ,,Die Sonne" vyberieme postupne písmená i s o n, zostanú nám písmená ,,d e n e“ čo môžeme zoskupiť na ,,ende“ – v nemčine znamená koniec! Teda, slnko: ison - koniec.

V poslednej dobe som čítal niekoľko článkov o Slnku a jeho aktivite a že je v tomto období v dobe maxima svojho jedenásťročného cyklu aktivity. Aktivita Slnka sa vyznačuje zvýšeným počtom slnečných škvŕn, ktoré súvisia so slnečnými erupciami rôznej intenzity spojenej aj s výronom slnečnej hmoty do okolitého vesmíru označovaného ako CME. Keďže aj Slnko rotuje okolo svojej osi, nie vždy tento výron hmoty smeruje priamo k Zemi. Tieto erupcie astronómovia rozdeľujú do určitých tried s rôznym odstupňovaním. Napríklad silnejšie erupcie sa označujú triedou M s odstupňovaním 1,2,...atď. A extrémne silné erupcie triedou X, 1,2,...atď.
Lenže, v poslednej dobe sa aj v niektorých článkoch a úvahách niektorých astronómov často uvádza, že aktivita Slnka v tomto maxime je neobvykle a nečakane nízka, že Slnko ide tak akoby ,,na pol plynu“ a že očakávané silné erupcie a vysoká aktivita Slnka ešte len prídu. Pravda, vyskytli sa ojedinelé silné erupcie, ktoré priniesli na Zemi niektoré poruchy geomagnetického poľa Zeme a výraznejšie polárne žiare, ale erupcie intenzity napr. z októbra roku 2003, kedy bola intenzita CME triedy X skoro nemerateľná – vyše X20..., tak také zaznamenané neboli. Napr. teraz v októbri boli erupcie triedy X1 a X2.
Vynára sa otázka – zostane tá slnečná aktivita takto na ,,pol plynu“, alebo sa prejaví Slnko aj ,,na plný plyn“?
Bolo už aj na tomto mieste uvedených niekoľko hodnotných úvah o možných dopadoch vysokej slnečnej aktivity na našu Zem, čo môže všetko spôsobiť a aj čo už v minulosti aj spôsobila. Hlavne dlhodobé výpadky a poruchy elektrických rozvodných sietí, satelitov, telekomunikačných zariadení, transformátorov, atď...,proste ,,vytiahnutie zo zásuvky“...
Prečo to tu spomínam? Nuž, či sa to stane, alebo kedy sa to stane, to ja neviem, ale nespomínam to pre nejaké ,,strašenie“ alebo vyvolávanie nejakej paniky, ale preto, že si myslím, že by bolo treba sa na toto nejako aj pozemsky pripraviť, teda mať nejaké zásoby vody a potravín a iných nevyhnutných vecí na preklenutie takéhoto možno aj niekoľko mesačného obdobia výpadku...
Zaujímavý článok:
http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/297752-slnko-je-pripravene-na-pretocenie-magnetickych-polov/

Miroslav Ivánek