Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


JAN. jan.jan@post.sk 
Slovo od Boha.


Slovo od Boha je tou najväčšou pomocou pre ľudí. Nad toto Slovo, túto Múdrosť, niet väčšieho slova, niet väčšej múdrosti. Všetko razom musí ustúpiť do úzadia, všetka ľudská dovednosť, nakoľko múdrosť od Boha, je tou najväčšou múdrosťou, o ktorú sa musí opierať celé stvorenie, pokiaľ chce správne napredovať, nevynímajúc aj ľudstvo tejto Zeme, nakoľko to Slovo, nesie v seba zákony a rady od Boha, teda nesie v sebe tu pravú službu pre Boha.

Nakoniec zostane len Slovo od Boha! Všetko sa rozplynie, všetko zanikne, čo nebolo v súlade zo Slovom od Boha, lebo niet väčšej múdrosti, a nikdy ani nebude, nad to Slovo, ktoré ľudom priniesli samotní Synovia Boha - Ježiš a Imanuel.

Ľudstvo ma preto len jednu šancu a nádej, že sa podriadi Slovu, a začne žiť podľa Slova, nie zajtra, ale už dnes, čo mu bude zárukou večného života, v ríši ducha, v Raji, čo mu konečne zaručí aj radostní život na tejto planéte.


,, Kto nechce splniť, aby sa sám namáhal, sám za seba bojoval, ten už ani nie je pomoci hoden!
Len pri poctivom boji a pri námahe príde pomoc v sile, inak zostane vzdialená.
Len v boji počas činu otvára sa každý človek správnym spôsobom, takže do neho môže prúdiť sila, a tým aj pomoc.
Sila je pomocou, ak ju zhodnotí, teda využije! No nie inak než v činoch! Ľudia sa majú zmeniť a potom majú prísť, nemajú však prichádzať, aby sa dali zmeniť!
Ako sa má človek zmeniť, čo má pri tom robiť, je presne vysvetlené v mojom Posolstve!
Ak to v ňom nájsť chce, tak to nájde, v každom prípade! V nijakej životnej situácii nenechá moje Slovo hľadajúceho bez vysvetlenia, nech je akákoľvek.
Kto sem prichádza s otázkami, ten neporozumel Posolstvu, ten v ňom dostatočne hlboko a vážne nebádal. Ten to ani so svojim hľadaním nemyslí dosť vážne! Nevynakladá takú námahu, aká je podmienkou, ak mu má byť poskytnutá pomoc. Preto bude musieť čakať aj na pomoc márne.
Dobre si to zapamätajte, vy, ktorí sa nazývate hľadajúcimi! Nájdete v tom dokonca meradlo pre čulosť svojho ducha samého, čím sa nemôžete pomýliť.
Otázky svedčia o pohodlnosti toho, kto má sám Posolstvo v rukách. Nehýbe sa dostatočne, inak by mu nezostala ani jediná otázka.
Hľadajte, potom musíte nájsť, čo pre seba potrebujete! Lenže hľadať, teda namáhať sa, už musíte vy.
A v námahe nájdete to duchovné prežitie, ktoré potrebujete, ak chcete mať z môjho Slova úžitok! Lebo aj keby som vám chcel všetky vaše otázky ustavične objasňovať, aj keby som každého človeka vyučoval počas sto rokov, nemohol by mať z toho nijaký úžitok, lebo napriek tomu nič neprežil!
Ak sa človek vo svojej trvalej dychtivosti po vedení neustále len ponáhľa dopredu, vôbec sa nemôže dostať k prežívaniu toho, čo sa učí! Každé naučené slovo sa musí najskôr stať činom! Jedine činnosťou, hoci len duchovnou, môže sa to naučené stať vlastníctvom jednotlivca!
Z tohto dôvodu nemá nijaký význam chcieť odo mňa počuť stále a stále znovu niečo nové. Už som vám dosť povedal, až toľko, že celé vaše pozemské bytie nestačí k tomu, aby to povedané sa uskutočnilo vo vás a ešte menej navonok!
Konajte už predsa najskôr podľa toho, čo som vám doteraz povedal! Vy s tým však otáľate v domnení, že sa najskôr musíte dozvedieť ešte oveľa viac, pokiaľ je to možné vedieť všetko, prv než učiníte sami u seba skutočný začiatok.
Pri tom máte predsa do činenia iba s tým, aby ste tomu novému porozumeli. Na prežitie toho, čo sa už povedalo, vám pri tom nezostáva čas. A tak premeškávate všetko!
Zanechajte už honbu za novým; lebo môžete predsa začínať iba s malým, ak chcete všetko splniť úplne, ako to musí byť.
V celom tomto stvorení nejestvuje nijaké splnenie bez začiatku, po ktorom nasleduje trvalý rast ženúci do kvetov a do plodov, ktoré v sebe prechovávajú opäť nový vývoj.
Podľa toho, ako sa prejavujete teraz, sa vám môže dariť len ako pozemskému telu, ktoré musí zlenivieť, len čo je presýtené! Nič iné nie je možné. Len svižne začať, skromne a pokorne, a až potom pomaly, ale isto vpred v poznávaní!
Inak nemôžete nič dosiahnuť, pretože všetko v Posolstve je pre pozemské ľudstvo nové, aj keď sa vám v ňom zdá byť všeličo známe. Lenže také sa vám to iba zdá, pretože sa tým zaoberáte príliš povrchne.
Ak sa na to pozeráte správne, v horlivej námahe čulého ducha, je to nové!
Len sa sami hýbte a neprichádzajte hneď s otázkami o prekážkach a ťažkostiach, ktorými v súčasnosti trpíte. Prijmite najprv správne moje Slovo a snažte sa ho v sebe prežívať, potom sa istotne všetko zmení!
Preto sa prísne pozorujte, a dbajte, aby ste boli schopní zbaviť sa v službe svojho sklonu k presadzovaniu vlastných prianí, čo prirodzene dosiahnete až vtedy, keď dokážete spoznať túto pre vás osudnú chybu.
Nie je to ťažké, len čo si sami seba všímate z hľadiska slova Posolstva s tou neúprosnosťou, akú každý vážne hľadajúci a po svetlých výšinách túžiaci musí používať voči sebe samému, ak to so svojím hľadaním a so svojím úsilím berie vážne.
To je ten prvý, ťažký krok, ktorého splnenie potom uľahčí všetky ostatné. Zozbierajte silu a aj odvahu ho urobiť, potom vám všade rozkvitne pomoc, bez toho, žeby ste o ňu museli ešte zvlášť prosiť.
Potom dospejete k tomu, že budete svojmu Bohu s jachtaním vzdávať už iba vďaku a vždy znovu len vďaku, zatiaľ čo všetky prosby sa stanú samy od seba bezpredmetné.
Nuž, choďte a konajte podľa toho, aby u vás mohol čoskoro prebývať mier a radosť!“ Citát bol použitý z prednášky od ABDRUSHINA - Priepasť vlastných prianí.

Ján Anton Sloboda.