Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


JAN. jan.jan@post.sk 
Ako keby dnes...


Počúvame to neraz od iných, že toto tu už bolo, nič nové..., a pri tom sa nechce stále pochopiť, že toto tu nebolo, toto tu, čo sa dnes deje, dní akých nebolo, je nových, ktoré všetko tlačia k bodu ,,D", k bodu Veľkej očisty, aby po nej mohla byť vystavaná Tisícročná ríša, pod dohľadom IMANUELA, ktorý je Kráľ kráľov a Pán pánov. Preto je na mieste, práve v tomto čase, keď si pripomíname 15 rokov od narodenia IMANUELA, pripomenúť slová od samotného ABDRUSHINA - Ducha Pravdy, ako keby ich vyslovil dnes:

,,Ľudstvo sa čoskoro bude musieť naučiť po dobrom alebo po zlom veriť všetkým účinkom železných zákonov božskej vôle, aj keď si to doteraz skrytým prianím inakšie myslelo a vysvetľovalo. Božia Láska spočíva jedine v zákonoch, ktoré pôsobia nezmeniteľne od prapočiatku až dodnes a až do konca všetkých dní! Aj Kristus zakaždým poukazoval celkom zreteľne na to, že svojím Posolstvom nechce Božie zákony rušiť ani meniť, ale len naplniť. Teda nepohnute zachovať!

Ľuďom budú kladené pred oči ešte rôzne vážne napomínajúce znamenia, budú musieť ešte všeličo doteraz nesprávne porozumené vypočuť a prežiť v nefalšovanom svetle večnej Pravdy.

Avšak napriek tomu všetkému ich duše nepočúvajú. Majú oči a bojazlivo ich zatvárajú plní tichého vzdoru pred tým, čo vidieť nechcú. Toto skrývanie im však neodníme nijakú zodpovednosť!

Aj keď nechcete uznať to, čo teraz dokazuje prehľad, že 186 ťažkých katastrôf na zemi za 196 dní už nie je každodenné, že v tom pri ich neustálom stúpaní predsa niečo príde, čo má vyburcovať k mysleniu, tak vo vašej dávno navyknutej nedbalosti voči Božím zákonom hromadíte len zakaždým novú vinu, ktorú v každom prípade si musíte trpko odpykať. Pri troške pozornosti by ste si mohli ušetriť mnoho."


Ján Anton Sloboda.