Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Lehké metafyzično

Spravuje:

JAN.

Reklama


Zasláno do klubu

Úkazy na nebi


JAN. jan.jan@post.sk 
2+2=4


Každý to pozná, je mu to jasné, že 2+2=4. Už neraz sa ma niekto pýtal, že či Veľkou kométou je kométa ISON, ktorú už čoskoro, ak prežije prelet okolo Slnka, uvidíme. Zvláštne tvrdenie, že ma ísť o Veľkú kométu, ktorá by vraj nemusela prežiť blízky obeh okolo Slnka, teda jej predčasný koniec, trochu nezmyselný podľa mňa, aby tak dôležitá kométa skončila práve takto. Tak potom, ak niekto tvrdí, že nejde o predpovedanú Veľkú kométu, tak o čo potom ide, aká je jej úloha, prečo práve v tomto čase sa blíži k Zemi, dokonca sa hovorí o nej že bude kométou tohto tisícročia. Ale to sa musíme vrátiť o 2000 rokov, pozrieť do evanjelia a na základe toho z toho to vyvodiť. Teda krátky citát z Evanjelia podľa Matúša – 24. kapitola:


,,29 Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30 A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31 Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32 Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi."

,, Hneď po súžení oných dní...Nejde o terajšie časy, keď jedná pohroma predbehuje druhú, keď bôľ na Zemi je taký, aký ešte nebol, keď ľudská zloba a vypínavosť je na vrchole, keď temno ovládlo čo sa dalo, keď dobra už takmer nieto, je ihneď napádané a potierané, len aby zlo mohlo pre zatiaľ vládnuť? Odpovedzte si sami, lebo mne to sedí, že toto sa plní, do bodky, tak ako ďalšie slová z tejto časti evanjelia, čo budem potvrdzovať, že je to tak.

,,... zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo...“ Kedy sa také niečo deje? Nie vtedy, keď dochádza k úplnému zatmeniu Slnka? A presne to nás očakáva 3.11.2013, keď dokonca pôjde o vzácne úplne zatmenie, tak ako sa môžete dočítať tu: ,, Z výčtu zatmění viditelných v zahraničí stojí za zmínku velmi vzácné hybridní zatmění Slunce, které nastane 3. listopadu 2013 a bude pozorovatelné v Africe. http://astro.sci.muni.cz/zatmeni/ Dokonca je to v čase, keď dochádza k prepolovaniu Slnka, v čase, keď sa blíži k Zemi kométa ISON, a dokonca aj ďalšie dve. Tu si o tom môžete prečítať: http://www.energytalisman.eu/cz/kometa-lovejoy-2013-encke-ison.html Ale predsa mi nedá, že čo sa píše o jednej z nich, lebo ju opäť objavil niekto, koho už možno nejeden aj pozná, vlastne, že čo sa píše o všetkých troch, výstižne a trefne podľa mňa:

,, V posledních dnech všichni (i zde tento web) doposud sledovali hlavně Ison. Ovšem lovec komet Tery Lovejoy objevil až před měsícem svou už čtvrtou kometu. To by nebylo nic nevídaného, kdyby kometa byla objevena s předstihem, jak bývá obvyklé. Jenže tato kometa dorazí k Zemi už dva měsíce po objevení, tedy v listopadu 2013. Vědci říkají, že nechápou, jak se jí povedlo uniknout výkonným profesionálním hlídkovým systémům a možná se prý zažehla až nyní, jak popisuje odborný web kommet.cz

Zajímavé je i to, že tato nová kometa LOVEJOY bude nejblíže Zemi ve stejné době jako ISON – tedy když budou obě směřovat ke Slunci v listopadu. Tehdy budou mít podobnou viditelnost na obloze společně vedle sebe! Jejich dráhy jsou potom rozdílné a ta nové LOVEJOY nebude tak blízko Slunci jako ISON a poletí neporušená dál do vesmíru. Kdežto ISON, pokud průlet kolem Slunce přežije, se bude vracet k Zemi. Aby toho nebylo letos málo, přijde i kometa Encke, která je nejčastější kometou vracející se každé tři roky, "krmí meteorický roj" a nyní bude po průletu kolem Slunce velmi blízko Merkuru.

Všechny tři komety mají nějakou tu zvláštnost a letos je půjde malým dalekohledem už kolem 9. listopadu za příznivého počasí pozorovat naráz: ENCKE + LOVEJOY + ISON. Pro někoho další náhoda, pro jiného další symbolika... A to není vše: Stejně jako v názvu Ison můžeme najít v překladu Já - Syn, v LoveJoy máme Láska - Radost. Takže k nám míří společně tyto dvě komety jako symbolické znamení - oznámení radostného druhého příchodu "Syna Lásky"

,,... hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať.“ Hviezdy budú padať z neba...Nejde o meteorické roje? Asi áno, dokonca toho mesiaca, teda v novembri majú byť dva, keď bude nie len ISON v blízkosti, ale aj ďalšie dve kométy, z ktorých jedná kŕmi meteorický roj A nikto nikdy nevie, že ako sa to skončí, keď hviezdy padajú k Zemi, dokonca v čase veľkého súdu.

,,A vtedy sa zjaví znamenie Syna Človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna Človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.,,

A vtedy sa zjaví znamenie Syna Človeka... Podľa mňa ide o zmienenú kométu ISON. Ona by mala byť tým znamením, ktorý bude napovedať všetkým ľudom dobrej vôle, že už zakrátko dôjde k príchodu Syna Človeka v oblakoch, s veľkou mocou a slávou, v časoch tak vážnych a ťažkých, keď každý rozhoduje o svojom bytí a nebytí, keď aj samotná Zem prechádza duchovnou premenou.

A národy budú vtedy nariekať, keď sa zjaví Syn Človeka v oblakoch, lebo rany a bolesti sú priveľké, a verní volajú BOHA o pomoc, Syn Človeka prichádza, aby zachránil tých, ktorí si to ozaj zaslúžia, ktorí budú takto ochránený od tých najväčších hrôz, únosom mimo Zeme...

„Hneď po súžení vojne tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky národy Zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. Pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice, aby zhromaždili jeho vyvolených zo všetkých kútov sveta. Na oblohe sa objavia lietajúce telesá, ktoré budú zachraňovať, unášať vyvolených mimo Zeme, inak by katastrofu neprežili. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli, ani Syn, iba sám Otec. Vtedy budú na poli dvaja, jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Vyvolení budú vopred označení, aby boli rýchlo rozlíšení a včas unesení duchovnými bytosťami. Dve budú v mlyne, jedna vzatá, druhá sa ponechá. Preto buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Do poslednej chvíle sa budú ľudia radovať, predávať, pracovať a nebudú veriť, že príde „súdny deň“, ako neverili potope za čias Noema.“ Večné zákony 1


Z vašej knihy som celkom dobre nepochopil rozdiel medzi pojmami „znamenie Syna človeka“ a „zjavenie sa Syna človeka v oblakoch“. Majú naozaj dva rozdielne významy?

Najprv si objasnime, čo je to znamenie Syna človeka. Je to žiarivý kríž, ktorý vyzerá ako zlatý, lebo ho tvorí praduchovná energia. Je symbolom univerzálnej Pravdy pochádzajúcej priamo od Boha. Toto znamenie zároveň s bielou holubicou nosí v sebe ako živý symbol Boží syn – Ježiš a aj Syn človeka – Imanuel. Pred vrcholom súdu sa na oblohe objaví znamenie od Boha, ktoré bude obrovské, viditeľné naraz na celej Zemi. Ukáže sa ako predzvesť Božej pomoci zhora na záchranu vyvolených, aby vydržali vo svojej viere v ťažkých chvíľach.
Zjavenie sa Syna človeka v oblakoch už nie je len symbolom Božej pomoci, ale jej aktom. V najkritickejšom okamihu sa vynorí na oblohe množstvo lietajúcich diskov, ktoré budú zachraňovať nové pokolenie. Celú záchrannú akciu bude riadiť na Zemi Syn človeka – jemnohmotný Parsifal, do ktorého sa znesie duch Imanuela. Večné zákony 2/159

Ján Anton Sloboda.