Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládežiPro lingvisty

Spravují:

Barclay, Mori

Reklama


Zasláno do klubu

Pranýř překladů


JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
David Mitchell: Atlas mraků, překlad Jana Housarová
BB Art 2006 (ale nové vydání z Mladé fronty sotva bude lepší), str. 232–4 (konec první z částí Orison Sonmi~451), zdroj LIPIVA na Nyxu, zformátování (a kontrola, že aspoň v eboocích opravdu je text přesně takhle a nic není vynecháno při přepisu) moje:
Poslední Deváté noci Šestého měsíce přišel Hae-Ju, cinkal klíči od velké posluchárny a na vysvětlenou dodal, že mu jeden student z mediální fakulty dluží laskavost. Afektovaně při tom šeptal: „Získal jsem kopii jednoho z nejúžasnějších filmů všech dob.“ On sixthmonth’s final ninthnite, Hae-Joo arrived with a key to a disneyarium on campus, xplaining that a pretty Media student was currying favor with him. He spoke in a theatrical whisper. “I’ve got a disc of, seriously, one of the greatest movies ever made by any director, from any age.”
A sice?
Mělo to pitoreskní název Hrůzostrašná muka Timothyho Cavendishe a bylo to natočeno ještě před založením Nea So Copros v dávno mrtvé provincii, kde tehdy vládla neplodná evropská demokracie. Viděl jste, archiváři, někdy film z počátku jednadvacátého století?
Namely?
A picaresque entitled The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish, made before the foundation of Nea So Copros, in a long-deadlanded province of the European democracy. Have you ever seen film dating from the early twenty-first century, Archivist?
Jako archivář osmé třídy si mohu o takové bezpečnostní prověrce nechat leda zdát! Žasnu nad tím, že pouhému postgraduantovi, jakkoli patřil ke Svornosti, byla svěřena taková štváčská smyšlenka.
Je zarážející, proč náš korporatický stát staví mimo zákon jakoukoli historickou debatu. Je to proto, že dějiny slouží jako banka lidských zkušeností, které konkurují médiím? A pokud tomu tak je, proč jsou uchovávány podobné archivy, jejichž samotná existence je státním tajemstvím?
Sweet Corpocracy, no! An eighth-stratum archivist wouldn’t get such security clearance in his wildest dreams! I’d be fired for even applying, and I’m shocked that even a Unanimity postgrad has access to such deviational material.
Is that so? Well, the Juche’s stance on historical discourse is riddled with inconsistencies. On the one hand, if historical discourse were permitted, the downstrata could access a bank of human xperience that would rival, and sometimes contradict, that taught by Media. On the other hand, corpocracy funds your Ministry of Archivism, dedicated to preserving a historical record for future ages.
Yes, but our xistence is kept from the downstrata.
Xcept from those condemned to the Litehouse.
To opravdu nedokážu říct. Jaký byl tvůj názor na Hrůzostrašná muka? Be that as it may, future ages will still be corpocratic ones. Corpocracy isn’t just another political system that will come and go—corpocracy is the natural order, in harmony with human nature. But we’re digressing. Why had Hae-Joo Im chosen to show you this Ghastly Ordeal?
Ten svět mne mátl – od našeho se lišil přímo nepopsatelně. Čistokrevní tehdy vykonávali všechny podřadné práce, jedinými uměle vytvořenými bytostmi byly tehdy neduživé ovce. Lidé se věkem ohýbali a ošklivěli, neexistovalo rosení. Staří čekali na smrt ve vězeních pro senilní a inkontinentní, žádná pevně daná délka života, žádné eutanázie.
Perhaps Professor Mephi had instructed him. Perhaps Hae-Joo Im had no reason xcept a fondness for the disney. Whatever the reason, I was engrossed. The past is a world both indescribably different from and yet subtly similar to Nea So Copros. People sagged and uglified as they aged in those days: no dewdrugs. Elderly purebloods waited to die in prisons for the senile: no fixed-term life spans, no euthanasium. Dollars circulated as little sheets of paper and the only fabricants were sickly livestock. However, corpocracy was emerging and social strata was demarked, based on dollars and, curiously, the quantity of melanin in one’s skin.
To zní strašlivě dystopicky.
Dystopie byla stejně jako nyní funkcí chudoby, nikoli politikou státu. Prázdné auditorium tvořilo strašidelný rámec deštivé krajině onoho starého disneye. Po plátně si vykračovali obři osvětlovaní slunečním světlem zachyceným čočkami v dobách, kdy dědeček vašeho dědečka, archiváři, ještě kopal v matčině děloze.
To čas brání dějinám, aby se opakovaly, čas určuje rychlost, s jakou minulost mizí. Film umí ty ztracené světy nakrátko vzkřísit. Ony dávno zřícené budovy, ony dávno zpráchnivělé tváře mne naprosto upoutaly. Říkaly totiž: Byly jsme jako ty. Na přítomnosti nezáleží. Těch padesát minut s Hae-Juem bylo procvičováním štěstí.
I can tell how fascinated you were …
Certainly: the vacant disneyarium was a haunting frame for those lost, rainy landscapes. Giants strode the screen, lit by sunlite captured thru a lens when your grandfather’s grandfather, Archivist, was kicking in his natural womb. Time is the speed at which the past decays, but disneys enable a brief resurrection. Those since fallen buildings, those long-eroded faces: Your present, not we, is the true illusion, they seem to say. For fifty minutes, for the first time since my ascension, I forgot myself, utterly, ineluctably.
Jen padesát minut?
V Hae-Juově kapesním sony to při klíčové scéně zahrčelo, právě když Tima Cavendishe, zloděje knihy, kdesi zadrželi a jeho obličej šklebící se nad talířem hrášku zmrzl. Ze sony se ozval vystrašený hlas: „Tady Xi-Li! Jsem venku! Pusť mě dovnitř! Došlo k nejhoršímu!“ Hae-Ju stiskl tlačítko na dálkovém ovladači a dveře do sálu se otevřely. Po prázdných sedadlech přejel kužel žlutého světla. Přiběhl k nám nějaký student, tvář se mu leskla potem, pozdravil Hae-Jua a šetrně mu sdělil zprávu, která mi obrátila život vzhůru nohama. Už zase. Čtyřicet nebo padesát vykonavatelů udeřilo na Fakultu Svornosti, zatklo profesora Mephiho a teď hledalo nás dva. Dostali rozkaz zadržet Hae-Jua a odvést ho k výslechu a mne bez výstrahy zabít. Kontrolní stanoviště univerzitního areálu byla obsazena.
Only fifty minutes?
Hae-Joo’s handsony purred at a key scene, when the film’s eponymous book thief suffered some sort of seizure; his face, contorted above a plate of peas, froze. A panicky voice buzzed from Hae-Joo’s handsony; “It’s Xi-Li! I’m right outside! Let me in! A crisis!” Hae-Joo pressed the remo-key; a wedge of light slid over the empty seats as the disneyarium door opened. A student ran over, his face shiny with sweat, and saluted Hae-Joo. He delivered news that would unravel my life, again. Specifically, forty or fifty enforcers had stormed the Unanimity Faculty, arrested Professor Mephi, and were searching for us. Their orders were to capture Hae-Joo for interrogation and kill me on sight. Campus xits were manned by armed enforcers.
Co tě napadlo, když jsi to uslyšela?
Nedokázala jsem přemýšlet.
Můj společník nyní vyzařoval jakousi chmurnou vážnost, kterou v sobě ostatně nosil vždycky, jak jsem si uvědomila. Podíval se na rolexy a zeptal se, jestli je ještě přítomen pan Čen. Xi-Li, onen posel zpráv, ho informoval, že pan Čen si to namířil k parkovišti v suterénu.
A muž, kterého jsem znala jako postgraduanta Hae-Ju Ima, na pozadí s dávno mrtvým hercem v roli vytvořené před sto lety, se mi zadíval do očí a vyslovil mé jméno. „Nejsem tím, za koho jsem se vydával.“
Do you remember your thoughts on hearing that?
No. I think, I did not think. My companion now xuded a grim authority that I realized had always been there. He glanced at his rolex and asked if Mr. Chang had been captured. Xi-Li, the messenger, reported that Mr. Chang was waiting in the basement ford park. The man I had known as Postgrad Hae-Joo Im, backdropped by a dead actor, playing a character scripted over a century ago, turned to me. “Sonmi451, I am not xactly who I said I am.”