Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Úloha - úlohy pani Natálie

Podľa toho, čo sa na Zemi v súčasnosti deje, už zrejme do vrcholu Prvej veľkej očisty veľa času nezostáva. Mnohé otázky boli zodpovedané a nejasnosti vyjasnené, ďalšie na svoje odpovede ešte len čakajú.

Nie je úmyslom tejto úvahy venovať sa otázkam, kto, kedy a prečo robil zmeny v textoch a knihách, ktoré nejaký vyslanec zo Svetla alebo Jeho služobník predtým napísal či povedal, ale dôraz sa tu kladie na vec samotnú, na jej zmysel a samotný obsah povedaného. Preto sa tu nebudú podrobnejšie rozoberať pohnútky osôb, ktoré ich k takýmto zmenám viedli.
Jeden ale spoločný rys tieto úpravy Slova majú:
Vždy po odchode vyslanca Božieho alebo vyslanca Ducha zo Zeme vyrojili sa samozvaní nasledovníci, ktorí urobili zmeny v Slove, a to buď vynechaním dôležitých informácií alebo pridaním vlastných vysvetliviek, podľa toho, čo potrebovali títo „pokračovatelia“ získať pre seba alebo aj z úplného nepochopenia odkazu tohto vyslanca, v ktorého poslaní by tak radi „pokračovali“.

1/ Kto sa zaujíma o Bibliu, vie, že všetky kresťanské náboženstvá, spoločnosti, sekty a skupiny sa odvolávajú na toho istého Syna Božieho, Ježiša Krista.
Bibliu, Nový zákon nenapísal Ježiš, takisto ani Jeho apoštoli, Biblia ako ju poznáme dnes, vznikala dávno po ukrižovaní Syna Božieho, v prvých desaťročiach sa Jeho Slovo šírilo hlavne ústnym podaním. Je verejným tajomstvom, že aj samotní pápeži menili znenie Biblie podľa svojho obrazu a chcenia.
A tak došlo k tomu, že texty Biblie už nemajú jednotlivé kresťanské obce rovnaké. Došlo k zmenám.
Jeden príklad z mnohých: Len jednu Poslednú večeru mal so svojimi apoštolmi Syn Boží, je len jedno Matúšovo evanjelium, ale po dvoch tisícoch rokoch to už rovnaké v rôznych Bibliách nie je, viď. kap.26, verš 28.
Katolícka Biblia, dnes: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva ZA VŠETKÝCH na odpustenie hriechov“ (potvrdené aj pápežom v priamom prenose 6.1.2011 počas omše vo Vatikáne, sviatok Troch kráľov).
Evanjelická Biblia, dnes: „Toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva ZA MNOHÝCH na odpustenie hriechov.“
Kralická Biblia z roku 1613: „To jest krev má nové smlouvy, kteráž ZA MNOHÉ vylévá se na odpuštění hříchů.“
Každý pozorný a súdny človek sám uzná, že slová „za všetkých“ a „za mnohých“ vyjadrujú úplne iný zmysel. Ak tam bolo kedysi pred štyristo rokmi „za mnohých“, a teraz je niekde „za všetkých“, musí to mať aj svoj dôvod. Nikto to predsa nezmenil bezúčelne.

2/ Ak si niekto myslí, že to skončilo pri Biblii, omyl. Tam to len začalo.
Posolstvo Grálu (veľké vydanie z r.1931) a jeho Doznievania napísal Ježišom zvestovaný Duch Pravdy, ktorý vo svojich prednáškach až do roku 1939 jasne na mnohých miestach dával najavo, že na Jeho Slove, tak ako bolo v tejto podobe dané ľudstvu, sa nezmení ani jedno slovo, lebo Slovo sa meniť podľa ľudí nebude, ale ľudia sa majú podľa Slova zmeniť, lebo Slovo je, ale ľudia len majú byť.
Napriek tomu máme v dnešnej dobe nielen pôvodné ale aj prerobené Posolstvo Grálu a existujú tu skupiny ľudí, ktorí o tých druhých – „neverných“ – sa nevyjadrujú vždy v súlade s večnými zákonmi. Natískajú sa otázky. Chcel by Boh a Syn Človeka tento chaos? Nezanechal by nám Duch Pravdy vo svojej dokonalosti a všemúdrosti v prípade týchto zmien žiadny odkaz, žiadne prehlásenie? On však prehlásenie predsa len zanechal (z r.1939), ale v tom zmysle, že na slove Posolstva nebolo zo strany autora zmenené nič.
Každý má možnosť si vybrať, môže sa presvedčiť sám, dnes sú k dispozícii všetky verzie Posolstva Grálu.
K tomuto len poznámka:
Pravda je len jedna a Slovo je čin. Ak teda Syn Človeka napísal, že v Slove Božom potrebujeme rozdeliť len to, čo sa tam hovorí tvorivo alebo v poučovaní, tak nikde nepísal aj o tretej alternatíve, že by sa Jeho Slovo v niektorej časti – kvôli ľuďom – nemalo splniť, a preto by sa malo meniť alebo z Neho ubrať – aby sa splnilo!
Pamätajme: A to SLOVO bol BOH!

3/ Doleuvedené úryvky z kníh pani Natálie a z jej rozhovorov som sa tu rozhodol v takom rozsahu uviesť, aby si všetci čitatelia VZ-1,2,3 uvedomili, že pani Natália nemala len jednu úlohu, ale bolo ich postupom času viac.
Všetky jej úlohy viedli k hlavnému bodu a NAPLNENIU jej POSLANIA, a to bolo NARODENIE Kráľa Tisícročnej ríše v novembri 1998. K tejto dejinnej udalosti viedli všetky jej čiastkové úlohy!
Služobníci temnôt jasne vedia a s veľkým úspechom sa im doteraz u mnohých darí zatajovať, zahmlievať alebo minimálne spochybňovať Bohom zasľúbené narodenie Imanuela, pričom na otázku, čoho sa temno najviac bojí, pani Natália odpovedá nasledovne (VZ-2):
„Temní majú najväčší strach pred Imanuelom, ktorý má vládnuť v Tisícročnej ríši. Preto hlavným cieľom temných je poprieť existenciu a príchod Imanuela ako osoby.“
Žiaľ, ešte stále niektorí čitatelia VZ a „pokračovatelia“ v poslaní pani Natálie doteraz uvádzajú a zdôrazňujú (aj verejne na internete) síce pravdivé tvrdenie, že jej úloha bola poukázať na Prameň, ktorú splnila, takže sa tu povedalo „A“, ale nehovorí sa na tom istom mieste zároveň aj „B“, t.j. že pani Natália naplnila svoje poslanie tak, ako bolo zvestované v prorokovi Izaiášovi, v Zjavení Jána, v 3.Fatimskom proroctve a hlavne ako to aj sama osobne zvestovala na jeseň 1998.
Vo VZ-1, keď písala o Labutej panne, oznámila, že je zároveň plniteľkou najposvätnejšieho SPLNENIA – narodenia Imanuela.

Ak sa teda upravovali a zatajovali rôzne historické dokumenty a texty, ktoré neschválila cirkev a nekanonizovala ich, ale sú tu dodnes, napr. apokryfy, ak sa posledné biblické proroctvo, Zjavenie Jána, kde sa tiež zvestuje budúcnosť, narodenie Kráľa kráľov, oficiálne vykladá cirkvou ako minulosť – čiže ako narodenie Syna Božieho Ježiša, tak aj popri ľuďoch okolo kníh Večné zákony od pani Natálie dochádza k podobnému javu a scenáru, ako to bolo aj popri ľuďoch okolo Biblie a Posolstva Grálu.
Vo všetkých troch prípadoch sa, až podozrivo „náhodou“, opomína, ba až popiera narodenie a osobná, pozemská účasť Kráľa Tisícročnej ríše po Prvej veľkej očiste, hoci Jeho prítomnosť v pozemskom tele sa spomína nielen v 3.Fatimskom posolstve, v Zjavení Jána či v prorokovi Izaiášovi, ale aj v príbehoch o Atlantíde, o Zoroastrovi, v životopise kniežaťa Abdrushina, v náhrobnej Abdrushinovej doske, vo Volaniach z Prastvorenia, atď. a samozrejme v prednáškach Abdrushinových – poväčšine v takých, ktorých časť alebo celé boli v prerobenom povojnovom Posolstve vynechané.

*******

V ďalšom teda uvádzam niektoré úryvky z kníh „VZ-1,2,3“ a „Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny Makedonovou“, kde nám ona sama hovorí o svojich úlohách na Zemi a najmä o svojej NAJHLAVNEJŠEJ úlohe, kvôli ktorej sem došla:

„Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. Keď sa Luciferovi nepodarí zničiť matku a dieťa v tehotenstve, bude ho chcieť odstrániť hneď po narodení. PORODILA syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. Podľa textu sa matke podarí úspešne zavŕšiť svoju ÚLOHU. Jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a jeho trónu.“

„Keď som od istého času vídala v noci, akoby v mojom okne hviezdu, spýtala som sa jedného média, či nejako so mnou nesúvisí. Už predtým mi totiž vlastným pohybom opísala na oblohe obrovský zlatý kríž. Médium mi odpovedalo, že asi o pol roka sa dozviem, cez duchovné bytosti v tej hviezde, o vážnej ÚLOHE, ktorú mám splniť na Zemi. Vraj ma pritom spoja so synom Stvoriteľa, ktorý ma ňou poverí.“

„Podľa Biblie - Zjavenia Jána sa strašné bolesti Imanuelovej matky nevzťahujú len na Imanuelovo telesné narodenie, ale i na zrod jeho duchovného posolstva, prineseného zhora na Zem.“

„Moji rodičia symbolizovali ochranu zhora - priamo Imanuelom, aby som mohla úspešne dokončiť všetky svoje ÚLOHY na Zemi. Budem chránená tak, ako si rodičia chránia svoje dieťa - ako oko v hlave. Preto sa nemám ničoho báť, i keď ma ešte čaká veľa prekážok aj utrpenia.“

„Prečo ste verejnosti prezradili, že ste dostali také dôležité ÚLOHY?
Ľudia majú vedieť, že konečne prišiel čas na uskutočnenie očisty. Dlho utajované tajomstvá a proroctvá majú byť tesne pred ňou odhalené, aby ľudstvo pochopilo ich zmysel, a tým aj svoje možnosti prežitia.“

„Prečo ste museli v knihe odhaliť svoj pôvod? Myslím, že pre mnohých by bolo prijateľnejšie, keby ste zostali v očiach ľudí obyčajnou ženou.
Veď sa takou aj cítim, inak by som nemohla písať pre obyčajných ľudí. Odhalenie môjho pôvodu pred verejnosťou má vážny dôvod. Nové pokolenie má vedieť, prečo dôjde k súdu a kto bude po ňom jeho duchovným vodcom. Keďže bude v tom čase ešte len malým dieťaťom, identifikujú ho iba podľa jeho matky. Preto má nové pokolenie poznať jej pôvod a ÚLOHY.“

„Prečo musíte sama plniť toľko ÚLOH - vychovať duchovné potomstvo, písať knihy, viesť vydavateľstvo, bojovať s temnom, aj porodiť Imanuela? Nemohol niektoré ÚLOHY vykonať aj niekto iný?
Pôvodne som mala iba písať knihy. Ich vydanie, spoluprácu so zahraničím a ostatné organizačné práce mali robiť moji pracovníci a pomocníci. Keďže dostatočne nedôverovali môjmu poslaniu a mojej práci, ľahko podľahli temným vplyvom, ktoré ich odo mňa odrádzali, a tak ich práca ostala na mojich pleciach. Nechtiac som teda plnila aj duchovnú, aj pozemskú časť poslania. Temno ma nepripravilo len o spolupracovníkov a pomocníkov, ale aj o priateľov, o finančné prostriedky, skrátka o všetko, len aby som nebola schopná plniť svoju ÚLOHU. Pred písaním knihy som ostala takpovediac nahá. Neostalo mi nič, okrem dôvery v Božiu pomoc.“

„Výchova nového pokolenia má ostať len na mne, aby sa do tejto ÚLOHY nepostavili nepraví alebo zvedení vodcovia.“

„Iba poznaním môjho duchovného pôvodu a mojich ÚLOH dokáže nové pokolenie pochopiť, že toto jemnohmotné splodenie bolo v súlade s večnými zákonmi a že dokonca bolo plánované jednak podľa Izaiášovho takmer tritisíc rokov starého proroctva, aj podľa najnovšieho fatimského proroctva, z roku 1917. Zjavenie Jána pri opise matky vládcu takisto potvrdzuje tento akt.“

„… s mojím POSLANÍM, s tým MATERSTVOM, je spätá aj ÚLOHA napísať knihu “Večné zákony...“

„Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a ÚLOHY.
Iba jej dal Boh tú schopnosť OTVORIŤ tieto proroctvá a NAPLNIŤ ich.“

„Ďalšie ÚLOHY Imanuelovej matky upresňuje 3.Fatimské posolstvo.“

„Mojou ÚLOHOU, alebo mojím poslaním bolo upozorniť na knihu Posolstvo Grálu, ktorá sa nazýva tiež Vo Svetle Pravdy, ktorá je pokračovaním Biblie.“

„Tak keď som písala prvú knihu „Večné zákony“, tak ja som si myslela, že ja budem písať len skrátenú verziu toho Posolstva Grálu a to som si dobre preštudovala, tak myslela som si, že tým to skončí, ale keď som knihu skončila, tak naraz som tam mala napísať, že NARODÍ sa Syn Stvoriteľa a ja som nevedela, že to MNE sa narodí. Ja som to len napísala, som to tak prijala, že to tak má byť a ešte na záver, na doplnenie, akoby na potvrdenie toho som mala otvoriť Zjavenie Jána – Apokalypsu.“

„A tým nikto v cirkvi nečakal, že by mohol prísť ešte aj iný Boží Syn a mojou ÚLOHOU bolo podľa týchto večných zákonov dokázať, že toto je vlastne kapitola o narodení druhého Božieho Syna.“

„Mojou ÚLOHOU je zvestovať NARODENIE druhého Božieho Syna - Imanuela a pripraviť náš národ na jeho príchod.“

„Ale našou ÚLOHOU je, teda mňa a ľudí, ktorí mi pomáhajú v mojom poslaní, dať túto INFORMÁCIU CELÉMU ĽUDSTVU, hlavne VYVOLENÉMU NÁRODU, aby to každý vedel a aby sa mohol bezbolestne stať tým novým pokolením.
A keď nebude chcieť, keď nevyužije tú príležitosť, že aby pochopil, kto je Imanuel, prečo príde, tak to už je jeho chyba.
My len ponúkame, dávame, ale nepresviedčame .......“

„Pre tých, ktorí nevedia ešte, o čo ide, tak to bude znieť určite veľmi šokujúco až neuveriteľne, ale napriek tomu to musím oznámiť, lebo je to mojou ÚLOHOU – zvestovať, že sa narodí na Slovensku v tomto mesiaci, v novembri (pozn.: 1998), druhý Boží Syn, Duch Svätý – Imanuel.“