Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Pravda zjevována o boji temnoty a světla
Pani Makedonová píše o UFO, ktoré má zachrániť „vyvolený národ“ . Na youtube je možné nájsť veľké množstvo videí v rôznej kvalite.
Teória pani Makedonovej o UFO však nadobúda vážne trhliny.

UFO objekty konštruované v nacistickom Nemecku:

http://www.youtube.com/watch?v=rHl4iQBdcrU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3IRagx-zJQo&feature=related

UFO od Viktora Schaubergera
http://www.youtube.com/watch?v=K5S__p4-AP0

Ďalej... citácia z knihy Pravda mezi nebem a zemí

...“Víte, jaké prostředky se chystají použít k nastolení nového světového řádu?"

„Něco vím," odpověděl Jan Vávra, „a co vím, to vám teď také povím, jelikož je velmi pravděpodobné, že druhou možnost už nemusíme dostat. Už můj otec se zajímal o tuto organizaci, která řídí běh dnešního světa. Od něho jsem se dozvěděl většinu informací z historie, ke kterým jsem následně řadil tv současné. Tento temný řád má svůj dlouhodobý cíl, na jehož konci je úplné zotročení lidstva. První pokus toto bratrstvo učinilo ihned po napoleonských válkách, které samozřejmě také rozpoutalo. Jejich ligu národů však bojkotoval ruský car, který v ní jasně viděl spiknutí. Rothschild přísahal jeho rodině pomstu a to se také stalo. Jak dopadli Romanovci, asi víme oba. Pak se ústředí temného klanu přesunulo do Ameriky, kde si potřebovalo vybudovat silnou pozici. Rothschild včas rozpoznal ty správné machiavelské praktiky v Jacobu Schifovi a vyslal ho jako svého muže číslo jedna do Států - jasným cílem zmocnit se americké měny. A to se mu také povedlo. Dnešní průměrný Američan netuší, že Federal Reserve, ústřední banka země, není v rukou státu, ale že ji ovládají právě tito miliardoví bankéři. Současně s krádeží americké měnv připravoval Jacob Schif spolu s Rothschildem i první světovou válku ve prospěch anglického krále Edwarda VI. Málokdo také ví, že senátor Prescott Bush, dědeček George W. Bushe, jako ředitel stejné banky Brown, Brooks a Harimann přímo financoval Adolfa Hitlera. Tito lidé se nezastaví před ničím a před nikým. Kdo jim bude stát v cestě, toho nemilosrdně smetou. Nejde tu o žádnou hru, ale o přímé ohrožení života vašeho i vašich blízkých."...

...„Znáte spouštěcí mechanismus, který bude na počátku nastolení jejich nového světového řádu?“
Jan Vávra ani na chviličku nezapochyboval.

„Samozřejmě že ho znám. A znáte ho také vy i všichni lidé žijící na této planetě. Je terorismus. Magické slovo ve službách Luciferova klanu. Už Stalin, který byl také v područí tohoto temného bratrstva, tvrdil, že nejjednodušší způsob, jak získat kontrolu nad obyvatelstvem, je provádění teroristických akcí. Veřejnost se pak bude dožadovat takových zákonů, které je před údajným nebezpečím ochrání. Vymění je za svobodu, kterou už nebude možné získat zpět. A tak jako Hitler nechal zapálit říšský sněm, aby dostal národ na svou stranu a mohl mu vnutit zákony potlačující svobodu, tak i tajná vláda Spojených států zosnovala útok na Světové obchodní centrum (WTC).

Národ byl otřesen a téměř bez přemýšlení přijal zákon proti terorismu, Patriot act I. Kdo je schopen se nezaujatým pohledem podívat do minulosti, ví, že to nebylo poprvé. Na vlas stejná akce byla navržena v roce 1962 J. F. Kennedymu. Jmenovala se operace Northvoods a byl to plán Pentagonu, jak napadnout vlastní zemi a vinu přisoudit jiné vládě. V té době měl být obětí Fidel Castro a celá akce by tak ospravedlnila vpád na Kubu, ale Kennedy byl proti. Vzepřel se mocnému klanu, a chtěl dokonce získat pro stát zpět Federal Reservě. Začal už s tiskem nových bankovek, ale jak skončil, znovu víme oba dva. George Bush senior vyhlásil po vpádu do Iráku ideu nového světového řádu, v němž se údajně národy spojí ke společnému záměru, aby naplnily základní usilování lidstva: mír, bezpečí, svobodu a vládu zákona.
Nikdo se ani nepozastaví nad tím, že se to stalo na den přesně deset let před tím, než do věží Světového obchodního centra narazila letadla s údajnými teroristy."...

...„Je čas vrátit se na začátek dvacátého století do věku, kdy byl Nikola Tesla na vrcholu své slávy. V tu dobu hledal pomoc pro zveřejnění svého vynálezu mezi nejbohatšími muži Ameriky. Naneštěstí netušil, že tito lidé odhadli možnosti využití jeho objevu a nebezpečí, které se v něm pro ně skrývalo.

Stejně to dopadlo i s Viktorem Schaubergerem. Po válce ho Američané donutili odjet do Států a tam mu vymývali mozek. Když se pak vrátil domů do Rakouska, stěžoval si, že už nevlastní ani sám sebe. Pár dní nato zemřel, ale jeho práce žije dodnes. Tajné společnosti ve Spojených státech vlastní mnoho vesmírných plavidel diskového typu, která využívají právě jeho vortexového pohonu.

A tady je třeba vrátit se do Hollywoodu, který svou mediální mocí částečně zpracovává naše podvědomí. Filmy jako třeba Den nezávislosti, Válka světů, nebo Znamení nás připravují na to, že budeme napadeni neznámou inteligencí z vesmíru. To bude ten pravý spouštěcí mechanismus pro nastolení nového světového řádu. Ve chvíli, kdy budeme údajně napadeni neznámou inteligencí, přijde vláda USA s podobnou technologií. Budou nám tvrdit, že ji získali při nehodách mimozemských plavidel, jako byla třeba ta u Roosewellu. My pak budeme sledovat na obloze vzdušné souboje talířových plavidel a necháme se sjednotit pod vojenskou diktaturu OSN, ze které už nebude cesty zpět.

Přijetí zákona, jako je Patriot act II, bude potom přáním všech lidí. Sami budou prosit, aby je stát ochránil za jakoukoliv cenu. Až budou mimozemšťané „poraženi" a odletí, zůstane lidské pokolení sjednoceno pod vojenskou vládou, která prosadí označení každého člověka zařízením, umožňujícím okamžitou identifikaci. Pak se naplní dávné proroctví z Bible, kdy Jan ve svém Zjevení mluví o době, kdy budou všichni lidé nosit na ruce znamení šelmy. Tou šelmou je Lucifer, který se může stát v této hře vítězem. Ale lidé, jako jste vy, jsou pro mne jasným znamením toho, že všechno ještě není ztraceno."