Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Tajemství víry a uplné mystérium Labutí Panny
Vážení pánové a ochánci VZ-1,2,3, čas se již naplnil! Od příchodu a tajupného zmizení novozrozeného Imanuele - Krále Tísicileté Říše a v očekávání jeho vytouženého návratu na naši Zemi, uplynulo již dlouhých 10 let. Ale nestalo nic se mimořádného! Imanuel se dosud nevrátil a důkazy o jeho narození jsou jen vaše pouho-pouhé numerologické spekulace! Jsou tu jen stále větší a větší pochybnosti! Paní Makedonová ve své knize však napsala, že při jeho narození budou přítomni povolaní svědkové, kteří pak v pravý čas vydají svá svědectví.

Avšak kam se poděli všichni nejvyšší zasvěcenci a očití svědkové onoho utajeného porodu! Místo toho, aby vydali světu své svědectví, stále jen mlčí a trpí hanobení Večných zákonov 1,2,3 a zesměšňování jemnohmotného těhotenství i porodu. Proč tedy konečně nevydáte své přísně utajované svědectví a nezaženete útoky skeptiků a pochybovačů? Splňte přísahu, kterou jste paní Natálii stvrdili svým podpisem!

Cenzurou a mazáním všech nepohodlných příspěvků jen prokazujete svoje slabiny a vlastní pochybnosti! Nic víc!!

Také by konečně bylo záhodno všem rozumářům, písmákům a pochybovačům poukázat na ona jim skrytá místa v Poselství Grálu, která hovoří o tom, proč v případě příchodu vyslanců z Božského, je nutné jemnohmotné plození i jemnohmotné těhotenství a porod. Taktéž proč všemi skeptiky je stále odmítána možnost prostého zhmotnění Imanuele v hrubé hmotě i když to absolutně není nutné? Jako by nevěděli, že již Synové Nebes za dob proroka Henocha se dokázali zhmotnit a dokonce si brali za manželky dcery človeka a ony jim rodili pozemské děti. Je nyní jen na Vás, abyste celému světu odhalili velké tajemství a mystérium Labutí Panny a Schwanhildy, matky novozrozeného Imanuele, neboť nezasvěceným lidem, kteří tvrdošíjně odmítají VZ-1,2,3 , musí jinak toto tajemství zůstat v Knize všech knih na věky skryto!

Doufám, že se Vám podaří jasným a pravdivým svědectvím jednou provždy rozptýlit všechny pochybnosti a přesvědčit i nevěřící Tomáše! Přeji vám k tomu mnoho odvahy a pomoc samotného Imanuele!