Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


RE.Re.Straky

Vážený pán Popadič.

Neprihlasoval som sa do tohto fóra preto, aby som tu s niekým viedol nekonečné slovné zápasy. Nechcel som ani hádzať do nikoho kameň, pretože tiež nie som bez viny. Necítim sa byť nad niekým, alebo nad niečím. Napriek tomu chcem reagovať na Vašu anti reakciu.
Celá moja úvaha „Straky“ nie je iba o mojich osobných pocitoch. Nedovolil by som si v nej ani odsudzovať ľudí, ktorý usilujú z ktoréhokoľvek miesta na Zemi, vlastnej zrelosti podmieneným spôsobom k Pravde. Keďže emócie pokladám za súčasť nášho života, preto som ich ani neskrýval a tak niektoré pasáže z môjho príspevku môžu pôsobiť najmä na oponentov „Večných Zákonov“ v skutku demagogicky.
K „strakám“ v tejto úvahe vôbec neprirovnávam domáce obyvateľstvo českej obce Straky, ale iba všetkých stúpencov Posolstva Grálu, ktorí napriek odmietavému postoju voči poslaniu a prínosu pani Natálie, čerpajú svoje najnovšie duchovné inšpirácie práve prostredníctvom jej diela. No a o tomto fakte svedčia okrem mnohého iného už len samotné nadpisy ich knižných diel v ktorých viacnásobne používajú kľúčové slovo jej tvorby „zákony“. Dôkazov na toto duchovné pirátstvo je oveľa viac, to slovo „zákony“ ma k nim iba priviedlo, ale ja skutočne ani teraz nebudem nikoho presviedčať, presvedčiť sa musí každý sám.
Avšak v konečnom dôsledku som vďaka týmto „strakám“ pochopil a prežil sám na sebe, kde sa vlastne z pohľadu Pravdy pri jej uskutočňovaní vo svojom najbližšom okolí nachádzam. Veď predsa nemôžeme „Vodu kázať a víno piť.“
A v náprotivnom konečnom dôsledku mi to všetci títo ľudia sústredení nejakým spôsobom okolo spomínaného záhradného dvora umožnili. Som im za to úprimne vďačný.
Chcem teda čisto vecne a fakticky – dôkazovo, vyzvať všetkých na „strakách“zúčastnených, nie iba na spomínaných „duchovných strakách“ českých, ale aj na pomyselných „duchovných strakách“ kdekoľvek na Slovensku, aby svoj postoj voči poslaniu pani Natálie prehodnotili. Ak si dokážu verejne priznať svoj pretrvávajúci omyl a jej poslanie následne prijať, tak už v tom okamihu prestávajú z môjho pohľadu byť tými parádychtivými „strakami“. Duchovné pirátstvo sa týmto dobrovoľným aktom ich vôle skončí! Pretože prehodnotením a zmenou svojho postoja voči najnovšiemu duchovnému poznaniu, ktoré doteraz odmietali, začnú odovzdávať svojou úprimnou vďakou spracovanú základnú silu tomu, komu patrí.

V spomínanom príspevku „Straky“ som sa aspoň teraz, svojim spôsobom pokúsil poďakovať pani Natálii nie iba za to, čo som vďaka jej Večným Zákonomi z PG prijal, ale hlavne za to, že som vôbec PG našiel.
Mojim prvoradým cieľom bolo obhajovať Pannu, ktorá sa už nemá ako brániť. Pannu ktorej som ani ja nebol v hodine „H“ nápomocný.
Osloviť tých ktorý aj pod vplyvom kadejakých„strák“ o pravosti jej poslania pochybujú.
A upozorniť tých ktorý blúdia na rôznych v súčasnosti masívne prezentovaných duchovných skratkách a nechávajú sa nevedomky duchovnou nadmierou zotročovať.


Do Strák- Záhradného dvora som sa dostal zdanlivou náhodou, ale ak by som bol dostatočne bdelý, tak by som toto prežitie nepotreboval.
Je to moje vlastné prežitie a ak sa v ňom niečo odchyľuje od Pravdy, alebo ju popiera som pripravený niesť za to plnú zodpovednosť.

Pani Natália prišla na túto Zem potiahnuť i pritiahnuť niť pánom Abdrushinom započatej deľby duchovne zrelého zrna od pliev. Jej ďalšou úlohou bolo zhromaždenie životaschopných, alebo duchovnej premeny schopných zŕn k budúcej sejbe. Tým však nechcem ani len naznačiť, že tento proces sa už skončil. Kedy sa skončí tento „očistec“ povolaných to vie iba Pán Boh.
Podľa mňa ešte stále máme možnosť rozhodnúť sa kde patríme. I keď určite táto možnosť nemôže byť z pohľadu spravodlivosti nekonečná.

(Oveľa viac o tom ako to vlastne po Pravde s pani Natáliou, všetko bolo sa dočítate vo Večných Zákonoch č.4, od p. K. Kopeckého, v tejto knihe sú dopodrobna rozpísané, a astrologicky, numerologicky i symbolicky vyvrátené všetky takzvané „zlyhania“ pani Makedonovej.)

Ja napríklad žijem od narodenia v Novom Meste nad Váhom. To je teda kľúčový priestor pre moju pozemskú i duchovnú tvorbu, ak mám byť pri vzájomnej spolupráci s mojim najbližším okolím celou svojou bytosťou bezozvyšku pre spoločnosť prospešný. To je spravodlivý a dokonalý zákon karmy o ktorom nepochybujem. Preto je neprípustné, aby som po akési požehnanie či duchovné batérie cestoval stovky kilometrov do akejkoľvek krajiny. Ak cestovanie vyslovene nie je mojim poslaním, tak je to pomýlené. To potom je, nie iba: „Vodu kázať a víno piť“, ale to je „Víno kázať a vodu piť“! Je to iba ďalší stupeň našej nekonečnej domýšľavosti, ale aj duchovného pokrytectva, ktoré je spôsobené vedomím či nevedomím sledovaním určitého vlastného cieľa, alebo pýchou.

O ZAVRHNUTIAHODNOM CIELI

Odvádzanie pozornosti nepravým smerom aj prostredníctvom vody světla, to vari nie je zavrhnutiahodný cieľ? To nie sú tie často spomínané duchovné kamene namiesto chleba? Vari môže byť pre kohokoľvek duchovnou pomocou užitie akéhokoľvek zázračného prípravku? Nemá toto Stvorenie a v ňom naša Zem už sama o sebe, ako Božia záhrada vo svojej prírode a prirodzenosti zázračných prípravkov pre nás už dosť?
Má –– , len sme ich akosi začali prehliadať, respektíve prestali vidieť. Myslíte si, že sa ich takouto cestou naučia ľudia vidieť, vnímať, rozlišovať a používať? Veríte tomu, že sa tak konečne naučia rozumieť svojmu telu a jeho najzákladnejším potrebám, ktoré zatiaľ už aj prostredníctvom vody světla iba potláčajú a odsúvajú stranou? VS je podľa vás ten pravý spôsob ako ich naučiť k absolútnej duchovnej bdelosti?
Ja som presvedčený, že nie. VS je praobyčajná duchovná skratka, ktorá je ako každá duchovná skratka z pohľadu večných zákonov nefunkčná! Pretože neexistuje žiadna duchovná skratka. Každý musí cestu ku svetlu preputovať celkom sám a používať k tomu svoje údy schopnosti a zmysly, iba tak ich môže rozvinúť. Práve takýmto pracným spôsobom aj cestou vlastného utrpenia sa stávame ešte duchovne bdelými, pretože bez tejto bdelosti sa do raja nemáme ako dostať. Neexistuje iný spôsob, pred tým dôrazne varuje Slovo Pána.
Ponuka VS je lákavá, vábivá, priam neodolateľná. Táto duchovná pomôcka – barlička, ponúka urýchlené vyslobodenie od všetkého trápenia. Lenže v skutočnosti akékoľvek a akokoľvek rýchle vyslobodenie od akýchkoľvek psychologických, alebo fyziologických – zdravotných ťažkostí bez patričného pochopenia príčin týchto ťažkostí, dotyčného nikam nevedie! Táto cesta je spočiatku široká, ale slepá. VS preto nemôže vyslobodzovať, ale v skutočnosti ľudí spútava do nových a nových reťazí závislosti a duchovnej viazanosti. Okrem toho človeka zamotáva aj do spletitých vlákien vlastnej povrchnosti a nezodpovednosti voči svojmu telu. Navyše svojich užívateľov dostáva VS pod vplyv niekoho cudzieho, otvára ich jeho vôli, ktorá musí byť v tomto prípade bezpochyby v rozpore s vôľou Božou. Dostáva ľudí do začarovaného kruhu a vtedy, keď už ľudia nevedia ako z neho von, –– vtedy, naisto nie skôr, pretože sú už príliš pohodlný na poctivé hľadanie. –– Až vtedy si dobrovoľne nájdu obete VS čas, na povedal by som „zákulisné Slovo Pravdy“, pretože v skutočnosti im ho v takejto zákulisnej podobe výrobcovia VS ponúkajú.
Žiaľ, ale toto Živé Slovo je pre väčšinu z nich zrazu zapečatené a preto nemôže očistne účinkovať. Vo svojej pohodlnosti sa ním nedokážu samostatne duchovne liečiť. Ľudia boli prostredníctvom VS zvyknutý na takmer okamžitý účinok, takže akýkoľvek duchovný úspech - pokrok, ktorý je možný iba poctivou dlhodobou a neustálou prácou na sebe samom, je u mnohého vopred vylúčený! Vari iba táto skutočnosť v súvislosti s VS, už nie je dostatočne zavrhnutiahodný cieľ?
Používanie Božieho Slova nadarmo, dokonca na propagáciu akejsi nefunkčnej a navyše zavádzajúcej duchovnej skratky!? Otvárať môžeme predsa iba tým čo klopú! Avšak drvivá väčšina, tých ktorí siahajú po VS chcú iba pomôcť od bolesti. Oni nechcú nič v svojom živote meniť, pretože si nedokážu nájsť na takúto zmenu čas. Nemajú čas ani hľadať príčiny svojich ťažkostí, preto zďaleka i keď možno nechtiac obchádzajú akékoľvek vyslobodzujúce poznanie. Vlastne iba nepriamo hľadajú spôsob, ako by mohli ďalej proti svojmu telu bezbolestne a čo možno najdlhšie hrešiť. Vodou svetla im v tom chtiac nechtiac jej distribútori pomáhajú. Práve utrpenie sprevádzajúce ťažké choroby nám ešte dokáže tento čas potrebný na duchovnú očistu nájsť. U mnohých nič iné iba neznesiteľná bolesť ich ešte dokáže duchovne prebudiť.
Či vari nadmiera duchovných právd, ktorá sa ponúka v plných priehrštiach, práve na podobných duchovných maratónoch akým sú aj „straky“, nie je taktiež zavrhnutiahodným cieľom, zneužívaným na sebapropagáciu, na propagáciu vlastného cieľa, konkrétne VS?
Nie je pred duchovnou nadmierou dostatočne vážne a zrozumiteľne varované aj v Posolstve aj vo Večných Zákonoch?

Či vari všetky tieto hrubé chyby, ktoré dokážu znova zotročovať davy nepochádzajú z duchovnej pýchy tých, ktorý neprijali Slovo zasľúbenej Panny? Tej ktorá nás prišla varovať aj pred takýmito nebezpečenstvami. Ktorá nás prišla upozorniť na mnohé podceňované, alebo dostatočne nepochopené duchovne veľmi škodlivé skutočnosti, ktoré už roky prehliadajú na svoje vedenie o Stvorení pyšný stúpenci Hnutia Grálu.
Tí čo sa okrem iného aj mylne snažia prezentovať, tisícročnú ríšu mieru zasľúbenú Božími synmi, akoby už pánom Abdrushinom započatú. V skutočnosti však táto ríša ešte nastať nemohla, my ešte zďaleka nie sme pokorní a čistí v svojom duchu! Tento mylný výklad je pre všetkých vážnych hľadačov Pravdy najväčším nebezpečenstvom, pretože sa prirodzene prestávajú usilovať o možnosť zúčastnenia sa na budovaní tejto ríše, aj zmenou svojich vnútorných postojov, sebareflexiou...

Na svete nie sú rešpektované a ani vyciťované kasty, už len tento jediný dôvod nedáva žiadny priestor na úspech akejkoľvek súčasnej „samozvanej“ tisicročnej ríši!
V rovnakom svetle Pravdy sú akékoľvek hromadné duchovné podujatia a zhromaždenia hoci aj s tým najvznešenejším cieľom, pretože nefungujú kasty a mnohí skutočne mnohí, nie sme ešte schopní a ani hodní vyciťovať! Totiž v týchto prípadoch sa na podobných zhromaždeniach vždy musí i keď nechtiac a nevedome ponúkať duchovná nadmiera, z dôvodu nerovnakej zrelosti poslucháčov. A to je znova iba duchovný úpadok a stagnácia. Aj z tohto dôvodu sme boli viackrát varovaní pred zhromažďovaním.

Nie som a ani nechcem byť voči nikomu zaujatý. Pani Natália nás, nech sme kdekoľvek a v ktoromkoľvek štáte, prišla svojim až materským spôsobom, upozornením na pravý zdroj, zjednotiť hlavne duchovne. Tomu však nevyhnutne musí predchádzať individuálna očista jednotlivca a tá, ešte raz zdôrazňujem, nie je možná u nikoho žiadnou duchovnou skratkou!

Z tohto pohľadu je popieranie poslania pani Natálie znova iba zavrhnutiahodným cieľom. I keď možno neúmyselné, ale prekrúcanie skutočností o budúcom dianí robí ľudí znova vlažnými, nepripravenými, nebdelými. A tak sa mnohým môže stať, že keď konečne príde Pán, budú si musieť ísť do svojich pohasínajúcich lámp kúpiť olej, lenže keď sa vrátia...

Akékoľvek hromadné nadväzovanie kontaktov s prírodnými bytosťami v tejto tak pre ľudského ducha vážnej dobe je znova len nadmierou. Žiaľ iba preto, lebo veľká väčšina z nás sa ešte stále nedokáže ubrániť vlastným pôžitkárskym a seba zotročujúcim prianiam. Keďže sa ešte nedokážeme ubrániť sami pred sebou, čo by bolo po nejakom čase s tými bytosťami? Čo by bolo s našou Zemou? Slúžili by tie bytosti po nadviazaní kontaktu s nami ešte Pánu Bohu, alebo viac- menej už iba našim množiacim sa prianiam? Pre takéto podujatia budú pre budúcnosť znova dôležité a samozrejmé kasty!
Práve pani Natálii sa jej nadpozemsky ženským citom, podarilo vybrúsiť Živé Slovo Pána Abdrushina do podoby našej duchovnej biede najzrozumiteľnejšej. Preto som si dovolil nazvať jej jednoduché a pre nás mnohých výstižné slovné spojenia z jej diela duchovnými šperkami. Nie je to nadmiera, je to šperk ktorý je krásny, pretože ho nie je veľa, alebo nikdy dosť. Na to, že pani Natália si svoje poslanie nevymyslela už existujú logické dôkazy, ak má človek len trochu vôľu vecne bez akejkoľvek zaujatosti ich skúmať...

SAMOZVANÍ SUDCOVIA: najskôr odsúdili pani Natáliu aj s jej dielom a potom s tým čo sa im z neho najviac hodilo začali obchodovať.

Ja nechcem a ani nemôžem pripisovať dielo PG pani Natálii a ani ona sama to nerobila. Ani netvrdím, že iba stúpenci jej slova majú akési výhradné právo na čokoľvek čo pochádza z tejto Pravdy, či v minulosti po Zemi„rozptýlenej“ Pravdy.

Preto dávam na zreteľ všetkým, ak chcete reagovať hoc aj s odporom a opovrhnutím na moju úvahu „Straky“, reagujte v prvom rade na globálny duchovný prínos a poslanie pani Natálie z pohľadu Pravdy, nie na to, ako rozdielne každý z nás vníma skutočnosť a s ňou aj duchovné pravdy obsiahnuté v Posolstve Grálu, ktoré sú jedine práve pre neho práve „teraz“ užitočné, pretože toto Slovo je skutočne Živé. Táto rozdielnosť chápania je, ale z pohľadu ľudského duchovného vývoja celkom prirodzená.

Ďalší dôležitý fakt je aj ten, že nikto z jej verných a skutočných stúpencov nie je odporcom diela Pána Abdrushina, práve naopak všetci sme zároveň a celkom prirodzene, ak aj nie hneď stúpencami, ale celkom iste takmer okamžite jeho prívržencami.
Všetky pochybnosti a rekonštrukcie vznikajú hlavne na strane druhej, na strane odporcov pani Natálie. Dôvod: neschopnosť sebareflexie v dôsledku prebudenej duchovnej pýchy. Neschopnosť priznať si svoje staré zaprášené a milión krát zopakované chyby a nedorozumenia. Avšak opakovaním týchto chýb vznikajú potom chyby vytrvale nové a nové, vzniká z nich sieť.

Na záver Vás pán Popadič chcem ubezpečiť, že ak by som bol s týmto presvedčením na tomto fóre celkom sám, tak by som si iba kvoli Vám nedal s tými vysvetleniami určite toľko námahy. Mám tušenie, že už teraz máte pripravené nejaké šikovné rekonštrukcie, alebo Vám vyhovujúce torzá mojich myšlienok, ktorými ma budete chcieť znova chytiť za slovo, respektíve za myšlienku, alebo sa bude o to snažiť niekto ešte šikovnejší. K tejto reakcii na Vaše stanovisko som sa odhodlal hlavne z vďaky tým nemnohým, ktorý ostali poslaniu pani Natálie verní.
( Pre nich ešte raz dávam do pozornosti veľmi dôležitú, v súčasnosti pre priaznivcov pani Natálie kľúčovú vyššie spomenutú knihu „VZ č.4“. Totiž keď som si tak listoval na tomto fóre, mal som pocit ,že sa tu vôbec nespomínala.(?) )

Do nového roku nám všetkým, ktorí o to úprimne usilujeme želám, hlavne silu dokázať si nájsť v tomto zhone dneška, každý deň iba chvíľku času na seba a potom v tom čase zasa odvahu hľadať a priznať si svoje chyby, lebo práve tak sa začína pokora a tá je nepochybne bránou na akomkoľvek splňovaní.

S vianočným pozdravom pre všetkých Váš koaličný i opozičný spolupútnik

Zámečník Dušan

Ospravedlňujem sa pánovi Potúčkovi, že musím rozrušiť jeho "želanie" svojou reakciou, priznám sa váhal som chvíľu či to nepočká. Rozhodol som sa, že možno pre niektorých, práve pred Sviatkom Žiariace hviezdy, ale aj pred vstupom do ešte náročnejšieho obdobia nového roka končiaceho deviatkou bude moja reakcia isto užitočná.
Ďakujem