Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Dnes oslavujeme 10 výročie, kedy sa narodil Prakráľovne Svanhilde Natálií de Lemény – Makedonovej Imanuel - Kráľ tisíc ročnej ríše. Teraz očakávam Jeho návrat. Imanuel zničí temno, spúta Lucifera a v tisíc ročnej ríši povedie ľudstvo do vyššieho štádia duchovného vývoja.

V prednáške „ A vyplnilo se...! od Pána Abdrushina sa hovorí: „ A teď vyplní se veškerá zaslíbení, nezadržitelne a nezměnitelne, jak jest tomu v určení Božím! Ani jedno z nich nezústane otevřeno, neboť kruh začíná se již zvolna uzavírati. A s částí Abdrushin-Parsifal spojuje se nyní v samotném pozemském těle ješte i jeho část Božská a tak povstává nyni v této hrubohmotnosti Imanuel, který byl všemu lidstvu zalíben již prorokem Izaiášem!“ V proroctve sa hovorí, že matkou Imanuela bude Panna. Podľa Jeho matky, Imanuela Kráľa tisíc ročnej ríše spoznáme.

Príchod Prakráľovnej na zem bol zvestovaný už pred tritisíc rokmi prorokom Izaiášom : „Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel.“ Panna znamená, že počne nadpozemsky a otcom bude Duch Svätý. Prakráľovná napriek tomu, že je matkou ostáva Pannou. Čo potvrdzuje aj Pán Abdrushin v prednáške Prakráľovná:“ Jest však pannou! Přesto, že jest zvána Pramáti a Parsifal ji nazýva matkou.“

Príchod Prakráľovnej je zvestovaný aj v Zjavení Jána v 12. kapitole.: „ Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá Slnkom, pod jej nohami mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.“
Vieme, že autorom Zjavenia Jána je Duch Svätý Imanuel. Pravosť Zjavenia Jána potvrdzuje aj Duch Pravdy Abdrushin na viacerých miestach v Posolstve Grálu – Novej Biblií. Tým, že nepoukázal na žiadne chyby v Zjavení Jána potvrdil jej pravosť a tým aj jeho vyplnenie.

Bližšie zasľúbenie je proroctvo z roku 1917 , ktoré poznáme ako „ Zjavenie vo Fatime“ ktoré oznamuje príchod Prakráľovnej na zem. A oznámenie ako spoznáme Prakráľovnú, tým, že bude mať nezvyklé tehotenstvo a napíše Nové evanjelium. Novým evanjeliom sú Knihy Večné Zákony 1,2 a 3.

Dňa 14. 11 1998 poskytla Pani Makedonová rozhovor v ktorom hovorí:
„ Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať BOHOM ZASĽÚBENÚ matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy.“ Tieto proroctvá sa nachádzajú v Starom Zákone, najkonkrétnejšie o tejto udalosti hovoril prorok Izaiáš, v Novom Zákone v Zjavení Jána a v bližšom proroctve, napríklad vo Fatimskom posolstve.
V uvedenom rozhovore zo 14.11.1998 je spomenuté aj nasledovné: „Je to pre náš národ pocta, ale zároveň aj záväzok voči Stvoriteľovi. Pocta spočíva v tom, že podľa zákona rovnorodosti, sa Boží Syn môže narodiť iba medzi duchovne najvyspelejších ľudí, lebo tí ako prví dokážu pochopiť vážnosť a zmysel jeho príchodu na Zem. Záväzok zase spočíva v tom, že každý jednotlivec vyvoleného národa by mal túto správu oznamovať vo svojom okolí , a aj vo svete. Čím viac ľudí to na Zemi pochopí, tým miernejšia bude očista Zeme.“

V prednáške Prakráľovná od Pána Abdrushina sa hovorí : „ Ja vím, co je Boží vúle a ona se splní na lidstvu v tom okamžiku, kdy splnění má přijít. Ani jediná vteřina nebude zmeškána. Jen všechny cesty až tam jsou ještě schopny pohybu a v tom jsou možné mnohé zmeny. Pevné stanovené body kotvišť jsou však nezměnitelné a nelze jich posunouti také ani o vlásek.“ Z toho jasne vyplýva, že priebeh súdu má svoje pevné body. Aj začatie tisíc ročnej ríše má svoj pevný bod. Tento pevný bod za života Pána Abdrushina nenastal, teraz sa blížime k nemu! Od nás závisí len ako prebehne očista, či mierne alebo ťažko. Aby mohla očista prebehnúť mierne prišiel Pán Ježiš a priniesol dar „ Nový Zákon“, prišiel Duch Pravdy Abdrushin Imanuel a priniesol dar „ Novú Bibliu“, a prišla Pani Makedonová a priniesla dar „Nové evanjelium“.

Pane Bože ďakujem ti za Tvoje darované Slovo a vynasnažím sa čo najlepšie podľa neho žiť.