Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Lehké metafyzično

Spravuje:

JAN.

Může vás zajímatReklamaÚkazy na nebi, je miestom pre nebeské javy, ktoré stoja za zmienku a majú ľudom čo to napovedať.

Tak isto je miestom pre čitateľov Posolstva Grálu + Večných zákonov 1, 2, 3, a pre všetkých slušných ľudí dobrej vôle.

Stojíme pred vyvrcholením veľkej očisty Zeme!


Matúš 24/29 - 33: ,,29Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30A vtedy sa zjaví znamenie Syna Človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna Človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi."


!!! Chcem ale upozorniť, po niekoľkých neblahých skúsenostiach na iných fórach, na toto: Všetky provokujúce, hanlivé a výsmešné príspevky budú ihneď vymazané, bez akéhokoľvek vysvetľovania. Samozrejme očakávam, že príspevky budú s pravým plným menom, lebo inak sa môže stať, že budú tiež odstránené. !!!JAN. jan.jan@post.sk 
7.11.1998


A opäť tu máme november. Píše sa rok 2007, ktorý je rokom Božej vôle, keď všetko sa ukazuje v tom pravom svetle, teda aj každý z nás, či si je toho vedomý, alebo nie je.

Pred deviatimi rokmi bol urobený rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou, ktorá prišla naplniť svoje poslanie, ktoré bolo posvätné a pre ľudstvo tak dôležité.

Preto, aj keď už ubehlo deväť pozemských rokov, tak tento rozhovor je stále živý a aktuálny, a má ľudom s dobrým a otvoreným srdom čo povedať. Zvestuje aj to, čo sa naplnilo koncom novembra 1998 - narodenie Syna Svetla Imanuela.

Ale viete čo je zvláštne, že dnes pri pohľade na zasneženú krajinu, som si uvedomil blízkosť Vianoc. Bolo to také krásne a silné prežitie, ktoré sa slovami nedá ani opísať. A Vianoce, to je narodenie Božieho Syna.

Ale teraz k rozhovoru, ktorý bol urobený 7.11.1998, s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou.

Rozhovor v štúdiu
(7.novembra 1998)

Dobrý večer. Opäť k nám do štúdia prišla pani Natália de Lemeny-Makedonová. Takže dobrý večer prajem...

Dobrý večer.

Môžete nám zopakovať, čím je november v roku 1998 taký významný?

Odohrá sa v tomto mesiaci veľmi významná udalosť, ktorá poznačí dejiny ľudstva. Táto udalosť bola zvestovaná starými proroctvami, aj novšími bola upresňovaná a teraz konečne nastal čas, kedy sa začína napĺňať.
Pre tých, ktorí nevedia ešte, o čo ide, tak to bude znieť určite veľmi šokujúco až neuveriteľne, ale napriek tomu to musím oznámiť, lebo je to mojou úlohou – zvestovať, že sa narodí na Slovensku v tomto mesiaci, v novembri, druhý Boží Syn, Duch Svätý – Imanuel.
A práve preto, že sa narodí teraz v novembri, tak podobne, ako za čias Ježiša, narodením začal nový letopočet a začala vlastne akoby ďalšia vývojová etapa ľudstva, tak podobné sa udeje aj teraz, že ľudstvo prejde do vyššej triedy svojho duchovného vývoja.
Aby sa to mohlo uskutočniť, tak potrebuje svojho vodcu, ktorý bude pre tento účel nie človek ale Boží Syn, lebo on jediný je zvestovaný starými proroctvami ako budúci kráľ Tisícročnej ríše, ktorá má nastať krátko po jeho narodení.

Takže príde takáto zmena … alebo príde k takejto zmene. A ja si dovolím ešte jednu podotázku, vraveli ste o význame tohto novembra, vraveli ste o narodení Mesiáša, čo teda toto jeho narodenie ľudstvu prinesie a ako sa teda môže zmeniť ten klasický život bežných ľudí alebo ľudí, ktorí nás napríklad teraz počúvajú - život každého jedného jednotlivca?

Tak už táto správa samotná by mala u mnohých ľudí vyvolať pozornosť… A nielen pozornosť, ale aj také určité hľadanie toho, že prečo práve dnes v tejto chaotickej dobe, strašnej dobe, plnej buď nevercov, materialistov, alebo naopak plnej určitých fanatikov, ktorí nič iné nechcú počuť, len to, čo počúvajú v kostole alebo vo svojich iných sektách a cirkvách a duchovných všelijakých smeroch, tak prečo práve v dnešnej dobe by mal prísť Duch Svätý alebo druhý Boží Syn.

Čo to vlastne prinesie tým ľuďom?

Nie je to také jednoduché povedať, ale pokúsim sa to aspoň tak stručne naznačiť. Ako som už povedala, začína nová etapa ľudstva a aby mohla začať, tak musí všetko staré zaniknúť. To staré sa myslí, že všetko, čo je nepravé, čo sa nehodí prežiť. Práve dnešná doba je tým charakteristická, že ľudia už nevedia rozoznať, čo je vlastne to pravé, schopné prežitia a čo je to to nepravé.
A práve preto musí prísť Boží Syn, ktorý je známy tým, že bude vládnuť železnými zákonmi, tak je to obrazne naznačené v Biblii, kde sa zvestuje vládca Tisícročnej ríše. To znamená, že tieto železné zákony budú pevné zákony, pevné zákony kozmické, Božie zákony. Lebo doteraz ich ľudstvo nedodržiavalo tak, ako malo.
Takže aby mohli dodržiavať tieto zákony, tak musia ich najprv poznať. A práve preto, že tie zákony, ktoré doniesol Ježiš, sú v podstate tie isté, ale v mnohých detailoch alebo aj v niektorých zásadných veciach sa prekrúca ich význam, ľudia ich vlastne nedodržiavajú, lebo keby ich dodržiavali, tak by nebolo potrebné nejakú zmenu robiť.
Čiže nie sú správne ich výklady a keďže ich ľudia nechápu, alebo neberú dostatočne vážne, tak tu došlo k takej fáze, kedy hrozí ľudstvu samozničenie.
Aby k tomu úplnému samozničeniu ľudstva nedošlo, tak práve preto sa do tejto najstrašnejšej doby narodí Imanuel – Duch Svätý, aby tí, ktorí sú ešte schopní tej premeny, to znamená schopní pochopiť, v čom žijú nesprávne, v čom myslia a konajú nesprávne, aby mali možnosť sa chytiť nejakej tej opory a zmeniť sa, aby sa mohli stať obyvateľmi Tisícročnej ríše.

Čitatelia Vašich kníh “Večné zákony 1,2 a 3” nemajú problémy akceptovať informácie, ktoré sú v tejto knihe uvedené, lebo ich vraj chápu a mnohí hovoria, že akoby im vychádzali z duše, sú pre nich úplne prirodzené. Vaše výklady Biblie sú takisto teda také, ktoré ľudia nemajú problém prijať a akceptovať, tí čitatelia, ktorí knihu čítali, vedia, o čom asi hovorím.
Ale tí, čo ju nepoznajú, tí sa cítia, akoby boli podvedení, dokonca Vás považujú za akúsi falošnú prorokyňu.… Čo by ste vedeli povedať na svoju obhajobu?

Väčšina veriacich, keď počuje niečo, čo nepočujú v kostole, tak hneď sú ostražití a hneď vynášajú rozsudok nad niekým. Majú nato pohotové reakcie, lebo v Biblii sa píše, že v čase súdu, teda v dnešnej dobe, sa objaví mnoho falošných prorokov.
Avšak Ježiš sám hovoril, keď hovoril o tomto období, že poznáte pravých prorokov od falošných podľa ovocia …
A keďže oni nie sú ochotní si prečítať, alebo pochopiť, čo hovorí ten falošný prorok… stačí, že povie jednu vetu a už je iná, ako sú oni zvyknutí, tak už ho odsúdia, tak nemajú možnosť pochopiť už vopred, čo hovorí. …tak dosť ľahko sa potom týmto ľuďom niečo zneváži, čo nepoznajú.
A pre tých, ktorí hľadajú tú cestu ľahšiu a povrchnejšiu, že nechcú poznať tú pravdu, ktorú dokážem aj potvrdiť rôznymi proroctvami a večnými zákonmi, tak tí majú jedinú možnosť potvrdenia, teda poznania toho ovocia, čo hovorím, spoznať vtedy, keď sa to uskutoční.
Lenže pre mnohých už to môže byť aj neskorý čas. Lebo čas narodenia Imanuela, Ducha Svätého je spojený s očistou Zeme. Takže to neviem povedať, že či tá očista Zeme bude krátko alebo dlhšie po narodení, ale je to plánované na veľmi krátku dobu a ak do tej doby nepochopia, prečo sa narodí a kto vlastne je, tak si premárnili svoj osud ďalší.

Ešte zvlášť by som povedal, že je významné to, pre nás Slovákov, že sa narodí práve tu, u nás, na Slovensku.
Ako sa pozeráte napríklad na tých známych prorokov, akými sú… keď poviem len dvoch - Sibyla alebo Nostradamus, lebo sú najznámejší medzi ľuďmi?

Ale ja týchto dvoch prorokov práve najmenej poznám, lebo moje proroctvá sa opierajú hlavne o Bibliu, Starý zákon a Nový zákon a potom ešte také bližšie proroctvá, napríklad Fatimské posolstvo, ktoré je vlastne zatajované cirkvou. Takže ja som len počula od mojich čitateľov, ktorí čítali moje knihy, že Nostradamus hovorí podobné veci, že im to ako do toho rámca zapadá, takže nemôžem ho tu nejako rozoberať. Čo sa týka Sibyly, tak dokonca v mojej knihe som podala citát z jej knihy, kde sa potvrdzuje, že matka nového Mesiáša porodí ho na konci svojich štyridsiatich rokov, čiže približne 48-, 49-ročná a toľko práve mám aj ja.
Čiže dá sa povedať, že to proroctvo už, aj keď je také dávne, sa akoby napĺňa až na rok, skoro presne.

Najväčšie výhrady proti tomu, čo sa objavilo vo Vašich knihách “Večné zákony - 1,2,3” , majú práve veriaci.

Ja by som povedala, že medzi kresťanmi mám nielen že najviac pochybovačov, ale najviac nepriateľov. Je to čudné, ale práve oni, ktorí by mali najviac očakávať narodenie Imanuela, Ducha Svätého, lebo je zvestovaný aj Starým zákonom, aj Novým zákonom, tak oni o ničom nevedia, dokonca. A práve preto sú takí, sa stali takými nepriateľmi a pochybovačmi a neveriacimi, lebo oni tú Bibliu v skutočnosti nečítajú, alebo ak ju čítajú, tak ju čítajú tak, že to, čo je tam to podstatné, tak to nevedia.
Potrebujú nato niekoho, lebo je pravda, že Biblia je dosť písaná v symboloch. A dá sa povedať, že aj schválne, aby ju pochopili tí, ktorí sú dostatočne duchovne vyvinutí.
A keďže oni nie sú, lebo svoj život vedú tak, že si myslia, že stačí chodiť do kostola, počúvať farára… oni si totiž stotožňujú Boha s cirkvou. Obrady, ktoré sú cirkevné, považujú za dôležitejšie, ako poznanie Boha. Lebo to je jeden z večných zákonov, zákon rovnorodosti, že keď človek sa upriamuje viac na to pozemské, tak nemôže toho ducha dostatočne rozvíjať.
A mnohí veriaci, skutočne, sú oddanými ctiteľmi kňazov viac ako Boha. A tým je pre nich potom aj informácia, ktorá pochádza od Boha, nepochopiteľná. A keďže farári v kostole nerozprávajú o tomto proroctve, ktoré sa teraz má naplniť, lebo oni vlastne môžu rozprávať len to, čo im je dané zhora ešte z vyšších kruhov (pozn. - Vatikán), tak vlastne tí veriaci v kostoloch ostávajú nevedomí v týchto záležitostiach.
A najhoršie na tom je to, že nemajú ani dosť chuti, ani dosť síl, keď aj počujú takúto správu, aby si ju išli overiť vlastným skúmaním, ale čakajú len na to, že čo povie kňaz. A keďže on dostal príkaz, že má hovoriť, že sa nenarodí, že to nie je pravda, tak oni mu uveria a viac pre to nerobia.
Sú ako žiaci v škole, ktorí počúvajú výklad učiteľa a keď náhodou sa aj učiteľ pomýli, tak buď si to nevšimnú, alebo keď si to všimnú, tak neveria, že by sa on mohol pomýliť, nemajú dosť.. akoby takej vlastnej samostatnosti k tomu, aby si to overili a doplnili trebárs to, čo im chýba.

Cirkev má viac ako dvetisícročnú tradíciu, ale vy ste boli doteraz neznáma osoba. Čiže opäť tu sa vyskytá otázka, odkiaľ beriete tú silu vzoprieť sa Biblii a samozrejme aj jej výkladom a možno teda vlastne cirkevným výkladom Biblie?
Naozaj to chcelo odvahu vyjsť s niečím takým, o čom Vy hovoríte úplne smelo a úplne prirodzene.

Áno. Tak tú silu neberiem zo seba, ale beriem ju odtiaľ, odkiaľ mi bolo dané, aby som túto úlohu plnila. Samozrejme, keby normálny človek tvrdil niečo také, tak ho každý vysmeje, nikto mu neuverí. A keďže som sa dozvedela, že som sa narodila na Zem len preto, aby som túto informáciu šírila, oznamovala a aby som naplnila svojím tehotenstvom túto úlohu, tak tá sila prišla, lebo cítim určitú zodpovednosť. Keby som to nepovedala, čo sa stane a dieťa by sa narodilo, tak vlastne by nemalo význam, aby sa narodilo, lebo nikto by nepochopil, ani neveril, že kto to je.
Takže ja som tú silu dostala preto, lebo chápem nutnosť toho, aké je dôležité, aby ľudia spoznali Božieho Syna. A aby mi uverili, tak som musela napísať… s mojím poslaním, s tým materstvom, je spätá aj úloha napísať knihu “Večné zákony”, kde na základe zákonov a proroctiev vykladám tieto staré proroctvá a zároveň aj upozorňujem na nesprávne výklady cirkvi, čiže na nesprávne výklady Biblie cirkvou.
Čiže nespochybňujem Bibliu ako takú, ale spochybňujem, alebo upozorňujem na určité nedostatky v jej výkladoch, ktoré sú zavádzajúce a ktoré vedú k tomu, aby veriaci boli iba poslušnými otrokmi cirkvi, a nie poslušnými a oddanými ctiteľmi Boha.
Ja viem, že to znie veľmi kruto, ale vychádzam v mojej knihe z histórie cirkvi, kde vlastne odjakživa, kto má záujem spoznať dejiny ľudstva, tak odjakživa práve v cirkevných kruhoch alebo v tých náboženských kruhoch, už aj za čias Starého zákona aj Nového, najviac popierali Boha práve tí, ktorí sú v cirkvi. Ale samozrejme musím hneď povedať, že to neznamená, že väčšina kňazov sú takí, ale sú tam určité autority, ktoré sa o to postarali, aby sa pokrivili tieto výklady a tí ostatní, ktorí sú ich obeťou, čiže kňazi, oni nechtiac prijímajú tieto výklady ako správne a šíria ich ďalej.

Podľa všetkého by ste mali byť už teraz v deviatom mesiaci, a samozrejme ste ešte stále nezistiteľne tehotná, alebo už sa teda vaše dieťa… je viditeľné? Ako podľa Vašej terminológie - už sa zhmotňovalo, teda z jemnohmotného stavu prešlo do stavu hrubohmotného, alebo aké sú tie najnovšie zmeny? Čo sa teda zmenilo u Vás a aké sú tie najnovšie novinky, ktoré by určite mnohí aj tí, ktorí čítali Vaše knihy, chceli počuť? Čiže v akom stave je to tehotenstvo?

Áno. Tak, dá sa povedať, že je stále situácia rovnaká, stále je lekársky nezistiteľné, lebo som na požiadanie jednej televízie, ktorá robila so mnou rozhovor na túto tému, bola si dať urobiť ultrazvuk a aj brala tento ultrazvuk, výsledok, tú fotografiu, na ktorej sa všetko hýbalo, tak to brala aj kamerou. Bolo to druhého novembra, teda nedávno, a robilo sa to u lekára, ktorý o ničom nevedel. A ten podľa toho výsledku na tom ultrazvuku konštatoval, že tehotná nie som. Že žiadne zmeny nie sú, čiže napriek tomu, že som v deviatom mesiaci, tak on sám, aj keď ma videl, keď som to tvrdila, tak sa veľmi čudoval, že ako to môžem tvrdiť, keď nato nevyzerám.
Hoci brucho nemám, ale ja som aj tak pribrala deväť kíl, ale tak to nie je dôkazom, to je len dôkazom toho, že moje telo sa pripravuje na to, že keď to dieťa sa zhmotní, aby sa zmestilo do môjho tela.
A môžem povedať takú perličku, že minulý týždeň, v piatok, keď som bola na služobnej ceste v Banskej Bystrici, tak tam sa na chvíľu to dieťa zhmotnilo. Boli tam so mnou ešte traja ľudia od nás, dvaja muži a jedna žena a aj to videli a aj vnímali moje pocity, lebo som vraj celá zbledla z toho, lebo ma to strašne tlačilo na vnútornosti a nechápala som, že prečo sa to stalo, lebo my sme sa už zľakli, že už asi to bude, ale potom to asi po dvadsiatich minútach prešlo. A vraj to budem mávať teraz častejšie, že aby si moje telo zvykalo na to, aj sa tak stalo, že od tej doby každý deň na chvíľu cítim, že teda mám to dieťa v sebe, že je zhmotnené a už to nie je také nepríjemné, ako to bolo prvý raz.

To znamená, vaše tehotenstvo je nezvyčajné, ste vlastne ešte nezistiteľne tehotná, keby že to poviem touto terminológiou. Avšak, teda ľudia sa pýtajú, príde k normálnemu pôrodu… k normálnemu pôrodu ako u každého bežného človeka, čiže k ľudskému pôrodu?

Tak to ja neviem povedať, lebo ja som nedostala o tom informáciu, ale myslím si, že asi áno, že aby mi ľudia uverili, tak asi by to malo byť normálnou cestou. Ale … už sa pýtajú aj nato, že v ktorej nemocnici sa narodí, a to ja neviem povedať. Lebo jednoducho ja nad tým nerozmýšľam. Ja čakám, že budem nejakým spôsobom vedená tak, aby som robila to, čo mám v danej chvíli…

Čiže ani neviete ani presný deň, kedy by sa mal… alebo nejaký termín?

Nie, neviem, napriek tomu, že mi veľa ľudí volá, že majú sny a každý mi predpovedá nejaký termín a tých termínov je veľa a rôznych, tak ja to neberiem tak vážne, ja sa držím iba toho, že nič nečakám, ale budem pripravená, keď to má byť.

Ale základom je to, že to má byť ten november. Hej? V novembri to teda má byť...

Áno.

…a ja sa opýtam, keď sa dieťatko narodí, spomínate, že by malo mať isté nezvyčajné znamenia. Mohli by ste nám o nich ešte niečo povedať? A čo to bude, aké znamenia to budú, ktoré budú teda označovať, že to dieťa nie je obyčajný človek?

Áno. Bude mať takú zvláštnu auru, dosť takú silnú, viditeľnú, bude to aj na prvý pohľad vidieť, že je to iné dieťa. A bude nosiť v sebe duchovné znamenia: zlatý kríž a bielu holubicu nad ním tak, ako to bolo poznať na Ježišovi, a budú tie znamenia vidieť viacerí ľudia.
Dá sa povedať, že skoro z každej oblasti, aby sa každý mohol povedzme o tom presvedčiť, napríklad medzi jehovistami bude nejaký človek, ktorý sa príde pozrieť, aby to videl, medzi katolíkmi, medzi evanjelikmi, aby každý ten prúd mal určitého svedka, ktorý svojím duchovným zrakom toto bude vidieť a bude to také silné prežitie, že budú mu veriť, keď to bude rozprávať, že naozaj je to tak ... a okrem toho ešte samozrejme sa udeje aj niečo iné, čo bude vidieť každý človek.

Čiže tieto znamenia, to znamená ten kríž a bielu holubicu nebude vidieť každý. Alebo teda nie preto, že by nemohol prísť, ale aj keby prišiel, nie každý je schopný tieto znamenia vidieť. Tak?

Áno. To budú také duchovné znamenia, to bude niečo podobné ako napríklad... nie každý vidí auru človeka, hoci máme ju všetci. Ale určití citlivci vidia auru človeka. Tak takisto aj tieto znamenia budú vidieť určití ľudia, nevieme ešte, akí to budú, kto to bude, a aby oni potom zvestovali v tých svojich kruhoch, že to je naozaj ten Boží Syn.
Je to akoby pomoc od Boha pre tých, ktorí doteraz neverili a nechápali.
Ale potom ešte všetci ľudia dostanú pomoc, aby sa presvedčili o tom, že sa narodil Boží Syn u nás. A to bude pomoc nebeská, že sa zjaví na nebi nová hviezda, ktorá bude veľmi žiariť a bude úplne iná ako ostatné hviezdy a táto bude zvestovať jeho narodenie. Treba aby to ľudia vedeli už teraz, aby chápali jej objavenie sa, že aký to má význam.

Vráťme sa ešte k tomu tehotenstvu. Teda tesne pred pôrodom by sa to dieťa malo zhmotniť, čiže to tehotenstvo by sa malo na krátky čas úplne ako keby klasickým, normálnym podľa predpokladov. To znamená, že istý čas budete viditeľne tehotná?

Tak keď sa zhmotní až tesne pred pôrodom, tak asi až len vtedy, a keď zoberieme tých pár minút, čo bývam aj teraz, tak aj vtedy som viditeľne.

Predpokladáte, že to dieťa príde na svet u vás doma v domácich podmienkach, alebo to bude v nemocnici, alebo ako... či máte o tom nejaké správy, alebo dokonca plánujete pre bezpečnosť predsa len navštíviť nemocnicu, alebo ako je to? Ako si to vôbec predstavujete? Alebo ako viete, že by to malo prebehnúť?

Tak ja si to nijako nepredstavujem, lebo neviem, ako to bude prebiehať.

Dobre. Teraz samozrejme prichádza otázka, dieťatko príde na svet a čo teraz? Tu by mali byť opäť nejaké informácie alebo indície o tom, čo teda ... bude nasledovať už po pôrode, i keď samozrejme pôrod je doteraz tou najočakávanejšou udalosťou. Ale čo bude potom?

Ja vám poviem pravdu, že najväčší problém s týmto narodením mám jeden. A to, že keď sa ma opýtajú v nemocnici, že kto je otec, tak sa bojím, že keď poviem pravdu, že Duch Svätý, že mi to neuveria. Tak preto som sa rozhodla, že im poviem, že poviem to až po pôrode, lebo si myslím, že oni to zbadajú, že to dieťa je iné, lebo keď má žiariť, tak asi to zbadajú a myslím si, že bude lepšie, že keď im to až potom poviem.

Vy ste spomínali, že týmto pádom Váš pobyt na Zemi by sa v podstate mal istým spôsobom ukončiť. Ako... alebo čo by ste nám mohli k tomuto povedať?

No tak, to je dosť taká otázka, kde sme načreli veľmi hlboko. Tak pokúsim sa to aspoň stručne objasniť.
Podľa proroctiev, hlavne teda podľa Zjavenia Jána - Apokalypsy je napísané, že keď sa dieťa narodí, tak obrazne je to tam povedané, že drak by chcel to dieťa zhltnúť a nastane boj anjelov, tých nebeských a tých padlých anjelov, nastane boj o toto dieťa.
Pretože oni ho budú chcieť zabiť, nebudú chcieť, aby ostalo na Zemi, tak podľa týchto proroctiev, keď už nebude život dieťaťa na Zemi bezpečný, tak vtedy bude musieť to dieťa zmiznúť zo Zeme, aby naozaj mohol byť tým kráľom Tisícročnej ríše. A ja odídem tiež, neviem ako skoro za ním, ale vraj trochu neskôr, aby som ešte viedla ľud, ktorý bude ho očakávať a ktorý ho spozná.
Práve preto bude musieť to dieťa odísť, lebo ten drak, to je vlastne znázornený symbolicky… znázornené víťazstvo temna na Zemi. Čo znamená to slovo temno, že ľudia... väčšina ľudí bude konať, alebo myslieť a cítiť zatemnene. To znamená - nie pravdivo.
To temno, ten drak, to je taký obrazný pojem toho, že väčšina ľudí bude popierať Imanuelov pôvod, jeho narodenie, preto vlastne bude nutné to dieťa potom vziať do bezpečia.
Je to paradoxné, ale práve najviac nepriateľov to dieťa bude mať v cirkvi. Tak, ako to vidíme doteraz, že oni ho popierajú, nič ľuďom nehovoria, ale naopak, už v kostoloch moje knihy napádajú a hovoria veriacim, aby ich nečítali, že to nie sú pravdivé knihy, čiže tým dokazujú, že oni nepripravujú veriacich na túto udalosť, ale naopak popierajú ju.
A keď sa narodí, tak ich útoky sa ešte zosilnia, aby si udržali tú svoju moc, ktorá sa zastiera pod rúškom viery v Boha. Nabádajú napríklad ľudí, že “nečítajte túto knihu, ale musíte veriť priamo Bohu, samotnému Bohu”, a nie mojim zákonom, ktoré nazvali, že tie zákony, o ktorých ja píšem, že to sú moje zákony, že to nie sú Božie zákony. A takýmito varovaniami vlastne dokazujú, že oni chcú, aby ľudia nespoznali toho Božieho Syna.
Takže nechtiac vyvolajú davovú psychózu, aká nastala napríklad pri ukrižovaní Ježiša, že väčšina ľudí pod výkrikmi pár ľudí, ktorí chceli, aby ľudia ho nespoznali, podľahli tejto psychóze a dospeli k tomu, že vlastne si ho ukrižovali.
Boh vie, že podobná situácia by sa opakovala už v detstve Imanuela, a preto to v tých proroctvách aj oznamuje ľuďom, aby to vedeli, že naozaj najväčších nepriateľov bude mať ľudí v rúchach cirkvi, tak preto to musím aj ja teraz verejne ľuďom hovoriť, aby tí, ktorí sú tam, aby aspoň sami skúšali hľadať tú Pravdu a nech si prečítajú tie “Večné zákony”. Nech sa toho neboja. Ak majú naozaj pevnú vieru v Boha, tak predsa nemôže... Boh sa postará o to, aby sa nenechali zviesť a postará sa aj o to, aby naozaj poznali, kde je Pravda.

Dobre. Keď sme už hovorili v rozprávaní, to čítať a to nečítať, to sa zakazuje a to nie je dobré, tak myslím si, že cesta informovanosti by mala byť otvorená z každej strany a človek by si mal vybrať sám, čo chce a čo nechce.
Na moju výzvu, ako som vám povedal, že môžete telefonovať svoje otázky na pani Makedonovú, ak vás niečo z dnešného rozprávania zaujalo, alebo vás zaujalo niečo z jej kníh Večné zákony 1,2 a 3... zareagoval už prvý poslucháč, ktorý sa dovolal … komu prajeme dobrý večer?

(poslucháč 1) - Dobrý večer.

Aká je Vaša otázka, prosím, formulovať jasne.

(poslucháč 1) - Ja som ako taký slušný odporca voči tomuto ako... pani Makedonovej, tak ako voči jej osobe nič nemám, ale voči tomu, čo hovorí.

A chcete sa niečo spýtať?

(poslucháč 1) - Áno, chcem niečo... chcem niečo prečítať z Biblie, ak môžem.

Hej, dúfam, že je to stručné. Nech sa páči.

(poslucháč 1) - Pár veršov: Keď Ježiš hovoril učeníkom o posledných udalostiach a vravel, vtedy keby vám niekto povedal, hľa, tu je Kristus alebo tu, neverte. Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci, dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, tak že by zviedli v blud, keby bolo možné aj vyvolených. Hľa, predpovedal som vám to. To je taká zaujímavá vec, pokračuje, keď vám povedia, hľa, na púšti, nevychádzajte, hľa v tajných chyžiach, neverte, a má to také pokračovanie a vtedy sa ukáže znamenie Syna Človeka na nebi a vtedy bude plakať všetko pokolenie Zeme a uvidíte Syna Človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Hej. A našli ste v Biblii nejaké proroctvo, ktoré hovorilo o narodení ... Ducha Svätého v Starom zákone alebo trebárs aj v Novom zákone?

(poslucháč 1) - No, takéto niečo nie, a čo som počul pani Makedonovú hovoriť o boji toho Michala s drakom...

Dobre, tak to sa spýtame pani Makedonovej, hej? To je vaša otázka, že čo by k tomu vedela povedať? Áno?

(poslucháč 1) - Áno, presne k tomuto, čo hovoril Ježiš.

Dobre, ďakujem za Vašu otázku, majte sa pekne, dopočutia… nech sa páči.

Tak myslím, že tento poslucháč bol vlastne vzorkou toho, čo som pred chvíľou hovorila, že mnohí veriaci sa bránia týmto novým informáciám len preto, že vlastne Bibliu dobre nepoznajú. A radi operujú tým výrokom, čo povedal Ježiš, že upozornil na falošných prorokov. Takže vôbec ma neprekvapuje jeho reakcia a ja si myslím, že mala by som upozorniť tohto poslucháča a podobných, že kde si nájdu informácie v Biblii o tom, že sa narodí Imanuel.

Čiže ktoré proroctvo hovorí aj o takom narodení.

Áno. Takže podrobnosti o narodení kráľa Tisícročnej ríše - Imanuela nájdu najviac u starovekého proroka Izaiáša, celá prvá kniha je o ňom písaná a o dobe… o dobe jeho narodenia, čiže o dnešnej dobe a je tam... stade pochádza aj ten známy výrok “Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel”. Takže celá prvá kniha hovorí o narodení Imanuela, o súde a o Tisícročnej ríši a pokračuje toto proroctvo potom ešte aj v tretej knihe.
Druhá kniha Izaiášova hovorí o Ježišovi.
Cirkev však tvrdí, že všetky tri knihy hovoria o Ježišovi, proste schválne tieto dve postavy zlúčila do jednej.
Potom ďalšie novšie proroctvo Zjavenie Jána - Apokalypsa hovorí už podrobnejšie informácie o narodení Imanuela, kráľa Tisícročnej ríše, a to hlavne v 12.kapitole. Mnohí kresťania to vysvetľujú, že to je opísané narodenie Ježiša, ale dobre vieme, kto trochu pozná Bibliu, že toto zjavenie zvestuje deje, “ktoré sa majú stať ” a keďže bolo spísané už po smrti Ježiša, tak tu nemôže ísť o narodenie Ježiša.
Ďalšie proroctvá sú potom, napríklad Fatimské proroctvo, v ktorom sa jasne hovorí už, kde sa narodí Imanuel, to znamená, že vo vyvolenom národe, na Slovensku, podľa čoho sa spozná jeho matka, aké bude mať znaky, aby ju ľudia nestotožňovali s falošnými prorokmi, kto bude jeho otcom a iné podrobnosti.
Lenže cirkev, keďže doteraz zatajovala všetky biblické proroctvá, alebo prekrucovala, tak sa snaží toto proroctvo totálne zatajovať už 40 rokov, hoci ľudstvo sa malo o tom už od roku 1960 dozvedieť a pripravovať sa na tú významnú udalosť.

Dobre. Máme na linke ďalšieho poslucháča... ten už asi je nachystaný, takže dobrý večer, komu a kam?

(poslucháčka 2) - Dobrý večer, ja som sa chcela spýtať pani Makedonovej, ja som čítala obidve knihy Večné zákony jedničku, dvojku a čítala som potom aj Posolstvo Grálu, veľmi sa mi to páčilo a ďakujem pani Makedonovej, moje deti sú už v takom dospelom veku, študenti...

A tiež čítali knihu Večné zákony?

(poslucháčka 2) - Tiež čítajú, ešte čítame stále, lebo je to fantasticky zaujímavé. Píšete tam o slovenskom znaku, veľmi ma to zaujalo,… a tiež to trojvŕšie ako Božská trojica a ten dvojitý kríž vlastne… je dvojitá ochrana Božská a politická…

Čiže vlastne teda čo v sebe skrýva slovenský znak... ďakujeme za váš telefonát, majte sa pekne, ďakujeme, …nech sa páči...

Ja by som ešte tejto čitateľke chcela pripomenúť, že vyšiel už aj tretí diel Večných zákonov, lebo spomínala, že čítala len tieto dva, kde sa hovorí ešte viacej o mojom tehotenstve a kde sa vysvetľujú tie staré proroctvá v takom chronologickom slede, ktoré potvrdzujú narodenie Imanuela.

Mnoho čitateľov asi nepozná, že v Posolstve Grálu sa píše, alebo sa naznačuje, že vlastne vtedajší národ nemecký, ktorý bol vyvolený, zlyhal vo svojom poslaní, lebo nespoznal Ducha Pravdy Bibliou zvestovaného, a preto sa oznamuje, že vyvoleným národom v budúcnosti bude veľmi malý národ. Nenapísalo sa ktorý, ale že bude to malý národ.

Dobre, tak hovorili ste o dvojkríži a bola tu otázka na to trojvŕšie. Má aj ten dvojkríž teda nejaký význam alebo dve ramená toho kríža? Myslím, že sme to už samozrejme v našom rozprávaní spomínali, tak len veľmi stručne Vás poprosím, aby ste sa k tomu vrátila... , aby sme tam stihli ďalšieho poslucháča.

Áno. Tak ... tie tri kopce znamenajú Božiu trojicu, ako je znázornená aj v mojej knihe, graficky, že je to Boh Otec, a dvaja Synovia - Ježiš a Duch Svätý. A keďže ten kríž stojí na týchto troch kopcoch, tak znamená to, že ten kríž znázorňuje dvoch vyslancov od Boha, od Božej trojice, že budú vlastne touto Božou trojicou na Zemi vedení a chránení.
Úlohou týchto vyslancov, jeden je politický, druhý duchovný, je pripraviť slovenský národ na túto udalosť, narodenie Božieho Syna a chrániť ho. Vlastne tým, že oznamujú jeho narodenie, tak vytvárajú to Nové pokolenie, ktoré má byť vlastne Imanuelovo a tým ho vlastne chránia.

Na našej telefónnej linke myslím v tejto chvíli máme ďalšieho poslucháča, takže skúsime ešte jednu otázku. Dobrý večer prajem...

(poslucháčka 3) - Dobrý večer prajem, …pani Makedonová, ja by som sa chcela spýtať, že aby ste povedali presné meno lekára, gynekológa, ktorý zisťoval Vašu graviditu, a kedy to bolo?

Dobre, ďakujeme, dopočutia...

(poslucháčka 3) -... a po prípade, keď gynekológ to nezistil, tak potom je ešte nejaké oddelenie, kde teda ako liečia takých ľudí, ako je pani Makedonová. To by bolo všetko, ďakujem.

Ďakujem za telefón.
A teraz by som dal posledné slovo Vám, pani Makedonová, takže... nech sa páči.

Ja, napriek tomu, že táto pani ma niekde odporúčala, tak by som jej odpovedala na túto otázku, aj keď nie celkom presne. V treťom mesiaci tehotenstva, v piatom mesiaci a teraz v deviatom mesiaci tehotenstva som bola u rôznych troch lekárov, ktorých mená nebudem hovoriť, ale ak bude treba, tak ich zverejním. Sú to lekári, ktorí vôbec nie sú moji známi, lebo ja roky nikam nechodievam, nechodila som predtým, a teraz naposledy som bola vyzvaná jednou televíziou, ktorá tam bola prítomná, ktorá zistila, že je to v skutočnosti tak a keď bude treba, tak tieto všetky záznamy mám, aj výsledky ultrazvukom mám zaznamenané na fotografii, aj na tej televíznej páske sú, takže už by som sa k tomu viacej nevracala.
Tie posledné minúty, ktoré teraz sú, tak by som chcela využiť nato, aby som vysvetlila, že v ktorých proroctvách je oznamované narodenie Ducha Svätého, pre tých veriacich, ktorí by si to chceli v Biblii naozaj nájsť.
Takže som už hovorila, že to bol prorok Izaiáš v Starom zákone, jeho prvá a tretia kniha, potom Zjavenie Jána - Apokalypsa, 12.kapitola, a potom 3.Fatimské posolstvo, ktoré cirkev utajuje, nechce ho zverejniť, tvrdí, že ešte nie je nato čas.
Napriek tomu, že vlastne ten čas, kedy ho mali otvoriť, a kedy boli vyzvaní nato… pápež vtedajší… tak bolo to pred štyridsiatimi rokmi, a nerobí to.
Čiže ja neviem, že či zato má byť človek považovaný za duševne chorého, keď odhaľuje Pravdu, ktorú sa snažia niektorí ľudia pred celým svetom zatajovať a ženú tak ľudí do katastrofy.
A hrozné na tom je to, že tí, pre ktorých to hovorím, aby sa spamätali, aby si uvedomili a pomohli si, tak tí ešte označujú toho, ktorý sa obetuje za nich, aby tú Pravdu poznali, tak ešte označia toho ich záchrancu za duševne chorého.
Podobná situácia sa stala napríklad aj na našom politickom, bývalom politickom vodcovi, keď oznamoval ľudu určité informácie, ktoré boli pre neho dôležité a pravdivé. Taktiež ho vyhlásili za duševne chorého.

Takže situácia sa opakuje, ľudia chcú byť klamaní a zvedení. Ale to je ich problém.

Dobre. Ďakujem za tieto posledné slová aj za návštevu pani Natálii de Lemeny-Makedonovej….


Prevzaté z knihy: ,,Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou.

Ján Anton Sloboda.