Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Lehké metafyzično

Spravuje:

JAN.

Může vás zajímatReklamaÚkazy na nebi, je miestom pre nebeské javy, ktoré stoja za zmienku a majú ľudom čo to napovedať.

Tak isto je miestom pre čitateľov Posolstva Grálu + Večných zákonov 1, 2, 3, a pre všetkých slušných ľudí dobrej vôle.

Stojíme pred vyvrcholením veľkej očisty Zeme!


Matúš 24/29 - 33: ,,29Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30A vtedy sa zjaví znamenie Syna Človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna Človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi."


!!! Chcem ale upozorniť, po niekoľkých neblahých skúsenostiach na iných fórach, na toto: Všetky provokujúce, hanlivé a výsmešné príspevky budú ihneď vymazané, bez akéhokoľvek vysvetľovania. Samozrejme očakávam, že príspevky budú s pravým plným menom, lebo inak sa môže stať, že budú tiež odstránené. !!!JAN. jan.jan@post.sk 
6.10.1998 - II. časť


-Moja otázka je taká detailnejšia, ale keďže medzitým sa ukázalo, že mnohí tu čítali vaše knihy… rovnako šokujúca ako tie politické súvislosti je aj možnosť nadpozemského počatia. Vy v podstate to dokonáte, tú možnosť, akurát jednou vetou z Posolstva Grálu, kde, myslím že je to druhý zväzok a kapitola o nepoškvrnenom počatí Ježiša, je na konci kapitoly jedna veta, kde je otázka nadpozemského počatia akosi otvorená. Skutočne je to veľmi málo na presvedčenie. Je to asi tak na vieru.-

Počkajte, nerozumiem tomu. Čiže v Posolstve Grálu…

-… nie je otázka nadpozemského počatia nejako príliš pripustená, akurát je tam jedna veta, ktorá nejako necháva možnosť…, ale myslím, že je to dosť málo nato, aby človek o tom bol presvedčený. Je to ako, dá sa tomu veriť, november sa blíži a podľa toho, čo vidím, … Mám počkať do novembra, alebo….?-

Dobre. Ja sa vrátim k tomu Posolstvu Grálu, aby sme nezabudli. Dobre? Potom povedzte ďalšie. V tej kapitole “Nepoškvrnené počatie…” ten Duch Pravdy dokazoval, že podľa večných zákonov nie je možné, aby Ježišova matka počala nadpozemsky. Jednak preto, že to nebolo potrebné, ja v mojej knižke vysvetľujem prečo, lebo za jej…, za doby Ježiša ešte temno nemalo takú silu, ešte bolo veľa svetlých ľudí, cez ktorých mohlo Svetlo pôsobiť, čiže ona nemusela počať nadpozemsky, ona počala riadne s mužom. A jednak preto bola aj ľudský duch, lebo nemala za úlohu počať nadpozemsky.

Nadpozemské počatie si vymysleli temní, lebo prisúdili úlohu Imanuelovej matky Ježišovej. Stotožnili ju. Tak ako stotožnili Ježiša s Imanuelom, aby ľudia keď príde Imanuel povedali, však tu už bol Ježiš, to je on. Tak takisto urobili z Ježišovej matky matku Imanuelovu, dali jej tie úlohy, ktoré mala ona, aby ju nespoznali potom - tú pravú matku.

Ježišova matka nemusela vychovávať pokolenie pred narodením Ježiša, ako musí Imanuelova pripravovať ľudí na jeho narodenie, Ježišova matka nemusela počať nadpozemsky. Takže… a Imanuelova matka mala tieto úlohy, a keďže aby to bolo podľa zákonov možné, ako som už povedala, tak musela prísť z vyššieho sveta, aby to bolo podľa zákonov možné.

Teraz, v Posolstve Grálu teda je napísané, že podľa zákonov keďže Ježišova matka bola ľudský duch, to tam zdôrazňuje, to sa pamätáte? …… Nie? Tak si to ešte raz prečítajte. Neviem, či je to práve v tejto kapitole. Tam je zdôraznené, že Ježišova matka bola vysoko vyvinutý ľudský duch, čiže dá sa povedať, najdokonalejší ľudský duch. Preto bola poverená touto úlohou, aby podľa zákona rovnorodosti sa do nej v polovici tehotenstva mohol vteliť Boží Syn.

A preto vlastne jej počatie nadpozemské nebolo možné, lebo bola len ľudský duch a nebolo ani potrebné. Aj to tam je napísané, nebolo ani potrebné. To si pamätáte?…. Áno.

A teraz Imanuelova matka mala počať nadpozemsky, lebo už temno bolo tak silné, ja to tam v knihe píšem, že ja som bola oberaná nielen o spolupracovníkov, aby som nemohla vydržať tú záťaž pracovnú, aby som nemohla udržať vydavateľstvo, ja som bola oberaná o všetko, o ľudí, o priateľov, proste aj o mužov, o všetko, proste, ja som … to je smiešne povedať, že mňa nikto nechcel… to tak malo… to sa vedelo, chceli ma tí temní, ktorým išlo len o to … Chceli ma tí, ktorí ma nemali mať a tí, ktorí ma mali mať, ktorí mi mali pomáhať, ktorí mali plniť tú úlohu mojich pomocníkov, tak tí odo mňa utekali, ako by som mala… asi nejakú lepru, alebo ja neviem čo …

Čiže to sa vedelo hore, že takáto situácia príde, že pravdepodobne všetci zlyhajú a preto bolo pripravené nadpozemské počatie, preto som ja vyšší duch, aby to bolo možné.

Ale nebolo to schválne takto podrobne písané, lebo keby to tak temno vedelo, tak by pripravilo svoju matku Imanuela a by povedali, ona počala nadpozemsky. Ale keďže sa to nevedelo, bolo to tam len tak schované, tak vlastne to nemohli povedať, lebo vlastne nevedeli, či to tak bude, alebo nie.

Čiže až ja, keď som svoju úlohu pochopila a dostala a som pochopila, kto som, tak som to dostala zhora, že vlastne takýmto spôsobom ja počnem, a že som mala napísať to Nové evanjelium, podľa čoho bude tá matka spoznaná a tak ďalej, toto všetko.

A dôkazy o tom, že Imanuel, kráľ Tisícročnej ríše, príde hrubohmotne na Zem, sú v Posolstve Grálu. Mám v tom záložku, keby ste veľmi chceli, tak vám to nadiktujem cez telefón. Ja som sama to prehliadla…, alebo mala som to podčiarknuté, ale zabudla som na to upozorniť v mojej knihe. JE TAM NAPÍSANÉ, ŽE KEĎ ZAKOTVÍ NA ZEMI SVETLO, …ČIŽE SVETLO VIEME, ŽE JE BOH…, KEĎ TEDA ZAKOTVÍ NA ZEMI SVETLO, PRÍDE NA ZEM HRUBOHMOTNÝM SPÔSOBOM. PRÍDE TAK, ŽE VYSLANEC SVETLA SA INKARNUJE HRUBOHMOTNÝM SPÔSOBOM A POTOM, …NIE JE TAM NAPÍSANÉ ČASOVO PRESNE…, NASTANE OČISTA. VEĽKÁ OČISTA.

To znamená, že podľa toho, ako to teda prijme svet, tak bude očista katastrofická, ale určite bude, tak vtedy vlastne bude vedieť, že sa narodil Duch Svätý, Imanuel.

A tí, ktorí veria v Posolstve Grálu… v mojej knihe píšem, že Hnutie Grálu uznáva jedine Posolstvo Grálu, mňa neuznávajú, mňa považujú za falošnú prorokyňu, tak oni sa oháňajú tým, že to je opísané, že to je Abd-ru-shin, keď bol na Zemi. Lenže po ňom nenastala tá Veľká očista - po jeho narodení.

Čiže tá nastane teraz. A či bude celosvetová, či budú tri štvrtiny sveta zničené alebo pol sveta alebo štvrť sveta, tak to všetko bude závisieť od toho, ako to ľudia prijmú, ale určite uvidíte, že sa začnú diať katastrofy - veľkého rázu.

Oni sa už dejú. Poviem vám takú vec. Temno ešte aj v tom pôsobí, že nehovorí o všetkých, ono povie, keď nejaké lietadlo spadne, keď tam zahynie povedzme sto, dvesto ľudí. Ale nepovie, kde sa udeje omnoho väčšie nešťastie, tak to sa nedozviete. A nedozvedajú sa to ani Američania.

Čiže tie katastrofy sa už dejú vo veľkom, napríklad v Kanade sa v januári stalo také niečo mimoriadne, a ja som sa to náhodou dozvedela, lebo ja tiež nečítam noviny, ani nepočúvam správy. Ale jedna moja pomocníčka mi doniesla od jehovistov, že tak jej núkali do ruky knižku, tak si doniesla tú jednu Strážnu vežu a ja že pozriem sa, čo tam píšu tí jehovisti. Ja som to otvorila práve na tom mieste, kde opisovali, aká obrovská katastrofa bola v Kanade, že padal tri dni ľadový dážď, že… celé vedenie je tam odfotené… celé stojany kovové vedenia sa ako zo staniolu pod tým dažďom pokrivili a že tam vlastne, ja neviem, mesiac nebol prúd a vyše stotisíc ľudí mesiac nemalo prúd, proste za hrozných podmienok žili.

Čiže o tomto sme sa my vôbec nedozvedeli, ani vraj vo svete a to bolo stotisíc ľudí. Ale keď spadne lietadlo dvadsať ľudí alebo dvesto ľudí, tak to my vieme. Rozumiete tomu?

Čiže tí temní oni nechcú, aby ľudia vedeli, že už sa hýbu tie katastrofy, cez ktoré majú ľudia pochopiť, alebo keď sa udialo také niečo, že to bolo minulý rok, to viem, už bolo po napísaní mojej prvej knihy, že vraj sa také niečo mimoriadne udialo, že akoby taká strieborná šnúra omotala našu Zem a že potom sa stalo niečo také, že ryby zmenili nejako smer a že išli…. nepočuli ste to? Ja to neviem povedať, ale proste niečo také sa stalo, také že… taký nadpozemský úkaz. A že to znamená, že niečo sa bude diať. Niečo, čo sa za celé dejiny ľudstva nestalo. Ryby zrazu išli na jedno miesto, aj zvieratá, proste, ja to neviem vysvetliť, ja niekedy neviem zopakovať, lebo ja som to prežila len tak, … ani vtipy neviem nikdy zopakovať, ja sa zasmejem, že aký dobrý vtip, ale keďže ja nepočúvam slová, ale iba čo cítim, tak ja to potom neviem zopakovať.

Čiže ja som vtedy pocítila, aj mi to tak jedna moja čitateľka hovorila, že vlastne už začínajú tie katastrofy, a že sa to už začína nejako… že Boh už dáva najavo, že on to tu bude riadiť na Zemi. Už to začína cez tie zvieratá. On ich nejako smeroval na jedno miesto, že išli tie ryby, alebo niečo také... takže vidíte, že ste to mnohí nepočuli - niečo také významné.

Alebo počuli ste o tom, že v novembri má dôjsť k veľkému … kanadskí vedci prišli na to, že sa blíži k Zemi obrovské množstvo asteroidov a meteoritov, že ktoré môžu spôsobiť, že obrovskou rýchlosťou idú a je vypočítané, že asi v polovici novembra prejdú okolo Zeme a môžu spôsobiť také katastrofy, ktoré si my nevieme predstaviť a že zmizne… môže zmiznúť z toho aj orbitálna stanica.

A ja toto píšem v mojej knihe, keď som toto ešte nevedela, že zmizne orbitálna stanica. A že proste budú rôzne katastrofy, čiže vlastne už sa to blíži.

A keďže ľudia nebudú vedieť, že to je Bohom naplánované, že to nie je náhoda, že tieto meteority prejdú, to nie je náhoda, že práve v tom novembri, keď sa má narodiť Syn Stvoriteľa, že už príde nejaká veľká vec, aby sa ľudia spamätali.

Abd-ru-shin píše vo svojej knihe: Dávajte pozor na znamenia na nebi. Čiže vtedy sa udeje niečo výnimočné. Nenapísal, čo, ale že keď budú veľké znamenia na nebi, sa niečo udeje. Čiže to môžu byť tie meteority.

Potom takisto to, že vlastne jeho narodenie bude ohlasovať, že znovu sa ukáže Betlehémska hviezda. Takže keď ľudia uvidia novú hviezdu, už aj teraz vidia jednu…, ale to je Jupiter, to ešte nie je tá, čiže v novembri sa musí ukázať, tak majú vedieť, prečo.

Oni povedia: “jéj, nová hviezda”, ale nevedia, prečo. Ale táto… Jupiter sa objavuje pravidelne, čiže astrológovia vedia povedať, že to je Jupiter, že to sa pravidelne opakuje, to nie je nič výnimočné. Ale tá, čo príde v novembri, to je niečo výnimočné. A skade to tí ľudia majú vedieť, keď vlastne sa nedozvedia, že čo sa tu stane?

Takže uvedomujete si vážnosť? Vyvolený národ má za úlohu dostať to aj do sveta, čiže ak máte nejaké možnosti aj v zahraničí, lebo nám úplne zlyhala pomoc zo zahraničia - úplne totálne odvedení tí duchovia, ktorí to mali robiť. Vy by ste tým mohli pomôcť vlastne…, ale teraz je najdôležitejšie aspoň ten vyvolený národ, aby sa to dozvedel. Lebo čím viac ľudí to bude vedieť, tak tým viac ľudí sa zachráni a tie katastrofy budú naozaj menšie.

Veď podľa Abd-ru-shina časť Zeme bude vyzdvihnutá hore a časť padne dolu. Čiže čím väčšia časť Zeme to bude vedieť, tým väčšia časť Zeme bude zachránená.

-Poznáme nemennosť večných zákonov a ich platnosť a každý, kto prichádza do hmotného sveta, musí sa im podriadiť. Netvrdím, že súčasná veda ich pozná dokonale aj iné hmotné prejavy týchto zákonov, ale myslím, že celkom dobre sú popísané biologické deje tehotenstva. A nevidím dôvod, prečo by teda aj Duch Svätý sa musel podriadiť, veď sám je vlastne nato…-

Ale môžem sa vás konkrétne spýtať, či ste čítali moju knižku?

-Raz.-

Vedel by niekto mu odpovedať na túto otázku? Kto čítal moju knižku a kto trebárs čítal aj viackrát? Že prečo vlastne sa narodí Imanuel, prečo musel sa takýmto spôsobom … počať nadpozemským a aj to tehotenstvo je nadpozemské? Aby som dala slovo aj vám. Možno vy si budete už vedieť aj vzájomne odpovedať.

(krátka výmena názorov medzi poslucháčmi)

… ale veď práve to ja píšem, že moje tehotenstvo je fyzicky nezistiteľné, to znamená, že nie je fyzické, a preto sa neprejavuje na fyzickej úrovni, čiže ja som tehotná iba duchovne. Alebo jemnohmotne. Rozumiete?

Ja nie som tehotná fyzicky, Preto nie je ani tak veľmi viditeľné, hoci som pribrala sedem kíl, ale nevyzerám ako na konci siedmeho mesiaca, lebo vlastne to telo tu fyzicky nie je, ono sa len pripravuje moje telo, že keď sa zhmotní tesne predtým, aby teda to miesto tu bolo. …

(diskusia medzi poslucháčmi)

-… takže je známe, že každé tehotenstvo je sprevádzané istými biochemickými zmenami, tie musia byť detektované v krvi, proste ak sa vyvíja plod v maternici, prejaví sa to v krvi. Musí sa to dať nejako určiť …-

No to je normálne pozemské tehotenstvo. Ale ja mám nepozemské tehotenstvo.

-Takže ten plod nie je pozemský?-

Áno, on je ešte nezhmotnený, on sa zhmotní tesne pred tým, než sa má narodiť alebo tesne po narodení, ja neviem, aké ešte bude … ako ja porodím, to mi nebolo povedané. Ale bolo mi povedané to, že môžem hovoriť, že dieťa bude riadne viditeľné. Čiže vtedy bude zhmotnené. Keby som ho ja tu mala, tak ja už ho dávno potratím.

Keď vám poviem takú intímnosť, že od začiatku, ako som tehotná, ja mám tehotenské všetky príznaky a aj tehotenské ťažkosti. Mne stále tí temní mágovia ubližujú a snažia sa, aby som potratila a mne hrozí stále potrat. Ja musím ležať, však odkedy som aj tu, tak vie (ukázala na moderátorku), že musím ležať, že ja mám rizikové, lebo je to… oni stále na mňa pôsobia, oni vedia, že to mám. A príznaky sú telesné, to je zvláštne.

Ja aj keď som mala v začiatkoch tehotenstva ťažkosti, keď som krvácala, som išla k lekárke, som si myslela, tak keď už krvácam, tak asi bude vedieť prečo, že zistí, že som tehotná. A nezistila. Tak som pochopila, že nemá cenu ísť k lekárke, že si tie tehotenské testy robím a stále sa to nepotvrdzuje, takže je zbytočné ísť k lekárke - nie som tehotná hmotne.

Ale zase podľa toho zákona rovnorodosti, ako som hovorila, tým, že som vyšší duch, tak môj… ja som nevyšla s telom hore, ja som vyšla s mojím duchom hore nad jemnohmotnosť, áno? Neviem, ako vysoko som vyšla, len viem, že nad jemnohmotnosť som vyšla, a to by ľudský duch nedokázal. Tak preto som sa musela ja vteliť s týmto poslaním, aby som toho bola schopná. A keďže som otehotnela nehmotne, tak chvíľu to trvá, kým sa to zhmotní, kým sa to prejaví hmotne. Ale ja všetky tie príznaky cítim, čiže v mojom tele sa tie procesy odohrávajú na tej úrovni nehmotnej, ale prejavujú sa hmotne.

Aby som to dieťa mohla porodiť, čiže aby som ho mohla kojiť a všetko toto, čiže vo mne sa to všetko deje.

-Je mi… pre mňa ťažko si predstaviť, že behom mesiaca dôjde k zhmotneniu tri a pol kilogramového dieťaťa.-

Aj mne. Ale tak čo mám robiť? Však je ťažko pochopiteľné, že aj ja v štyridsiatich ôsmych rokoch tiež otehotniem … už mi lekárka povedala, že už by som skôr na prechod mala myslieť. Ale ja nie som. A moja mama bola už v štyridsiatke v prechode, takže sú určité veci, ktoré sú nie nadprirodzené, jednoducho sú len istým spôsobom … u mňa to bolo akoby tým Svetlom potláčaná - tá staroba, alebo ako by som to povedala.

- Je to určitá ochrana …-

Áno, to je hlavný dôvod, to je hlavný dôvod, som povedala, že ten zázrak, to je len druhotné. Prvotné je ten dôvod, tá ochrana pred tým temnom, že som jemnohmotne tehotná.

A ten zázrak je pre tých druhých, ktorí nechápu, tak ako “vedeli, že nebola som tehotná a predsa som porodila”. Áno? Čiže to je len taký druhotný efekt.

-Ja by som mala otázku na inú tému. Ako to bude v čase súdu s deťmi, dajme tomu teraz majú do pätnásť rokov, ja viem, že to sú duchovia, ktorí sú tu už niekoľkokrát, lenže teraz myslím na svoje deti, áno? Lebo moje deti majú dajmetomu desať a osem rokov. Ako to bude s nimi v čase súdu, ako sa budú brať, ako sa budú súdiť? To by bola jedna otázka a potom ďalšia otázka…-

Tak poďme najprv jednu, lebo ja to zabudnem.

-Ja mám tiež jedenásť a deväťročné deti a chcel by som vedieť, ako ich mám vychovávať? Ako im má podať tú správu, či stačí len o bytostných rozprávať, alebo komplet celé …?-

Pozrite, ja vám takto poviem. Ja som teraz nedávno v sobotu bola v Banskej Bystrici a jeden pán, ktorý čítal moju knižku, on vybavil do časopisu, aby som spravila rozhovor a zobral svojho syna deväťročného, ktorý ho prosil, že on ma chce vidieť.

A hneď ako prišiel, mi povedal – “jéj, tak vy ste tá pani Makedonová, ale my máme od vás doma knižku”. Tak a ja hovorím – “Áno? A poznáš…?” –”Áno samozrejme, však ocko mi stále každý deň z nej číta, rozpráva”, a ja hovorím že “dobre, ukáž….”

Sedeli sme v aute, lebo ho on zobral so sebou, tak ja som otvorila knižku a som hovorila, že “ukáž mi, že čo ti ocko rozprával?” A on otvoril a teraz tie obrázky a on hovorí – “Tak toto je hrubohmotný vesmír, ten je menší, potom je tu jemnohmotný, tam chodia ľudia po smrti”, a začal mi tam vysvetľovať, - “a potom toto ste vy”, ukázal tam na obrázok… proste podľa tých obrázkov on mi rozprával, ja som až žasla, čo deväťročný chlapec bol schopný prijímať. A ešte mal toľko otázok na mňa…

Takže ja si myslím, že máte dve možnosti: pokiaľ tie vaše deti sú schopné prijímať to, čo vy im hovoríte, tak vy im rozprávajte dotiaľ, dokiaľ oni sú schopné prijímať… ešte hovoril, že už aj kamarátovi jednému to rozprával – “tí ostatní to neprijímajú, ale ten jeden kamarát toho to veľmi zaujíma, že ešte som mu tú knižku neukázal, ale nabudúce mu ukážem aj obrázky”, čiže už aj on má svojho žiaka.

No, a … som odbehla… aha! …že pokiaľ teda máte tú možnosť, že to dieťa vás bude počúvať, že ho to zaujíma, tak je to veľmi dobre. Ale pokiaľ ho to nebude zaujímať, tak nemusíte sa báť, že teraz on pôjde do rozkladu, alebo ktovie čo s ním bude, musíte to nechať na to, ešte je tá druhá možnosť, ako to píšem v knižke, že záleží, na koho sú deti napojené. A oni sú napojené na toho, aké v skutočnosti sú. Čiže, keď sú… proste podľa zákona rovnorodosti. Buď na vás alebo na toho druhého partnera, ktorý je iný, alebo je taký istý, tak podľa toho môžete približne vedieť… a ďalšia možnosť je tá, že… prečo to chcete vedieť? Po súde aj tak stratíte pamäť a vaše deti si nebudete poznať. A oni dostanú to, čo podľa karmy, podľa svojich predchádzajúcich životov si zaslúžia. Čiže oni sú tu teraz nie preto, aby si tvorili novú karmu, lebo ešte sú bez slobodnej vôle, čiže oni sú tu kvôli vám. Vy nejakým spôsobom máte voči nim niečo splniť. Áno?

Takže … a niektorí sú tu preto, aby aj prežili, lebo už budú mať poslanie potom. Ale vy to neviete, kto to môže byť, ako… čiže tých možností je strašne veľa a vy naozaj jediné, čo môžete, je nechať to na Božiu spravodlivosť.

Ak chápete Boha a Jeho zákony, tak sa nemáte čoho báť. Naozaj. Vy nepotrebujete odo mňa vedieť, aby som ja vám vysvetľovala, ten bude, ten nebude, ja to ani neviem.

-Aký názor máte na knižku Diagnostika karmy? To vyšli štyri diely, od L. Ale tá štvrtá by ma v podstate zaujímala, lebo tam vidno aj tú premenu vlastne toho spisovateľa, že on sám prešiel niečím a sa vyvinul na určitú úroveň, že čo si vy myslíte o tejto knižke a vlastne o tom pánovi, ktorý píše tieto knihy?-

Ja vám takto poviem. Bola som na tú knižku upozornená po napísaní mojej prvej knihy. Niekto mi poradil, kto nevedel, že aj ja som napísala knihu, že je to výborná kniha. Tak som si povedala, trošku si oddýchnem a niečo si prečítam.

Prečítala som tú prvú knihu a môžem povedať, že celkom ma zaujala jeho osobnosť. Ja, čo sa týka liečiteľov, tak ja ich nepotrebujem, našťastie nič také nemám, takže mňa nezaujalo to, že ako lieči, lebo som tú techniku nepotrebovala poznať, lebo sa ma to nedotýkalo, ale skôr som ho ako človeka hodnotila, že mala som pocit, že ten človek asi je čistý, len mi bolo ľúto, že nepochopil, keď vidí tak veľa - teda astrál - že tam nevidí to temno.

Že absolútne o temne nerozpráva. To ma tak trochu prekvapilo. A keďže ma tá kniha neoslovila, že som …nieže neoslovila… oslovila ma, on ako človek sa mi zdá, že je pozitívny. Ale keďže ja nepoznám celé jeho dielo, aký je, tak ja nemala som chuť čítať ďalej, lebo ja už teraz ani moc nečítam knihy. Jedinými mojimi knihami sú listy, čo mi píšu čitatelia každý deň, takže to, čo prečítam, mi stačí, už ďalej viac nemám kapacitu časovú, takže nečítala som ďalej, ale počula som, že napísal ďalšie knihy a že sa tam vyvíja, takže o tých ja nemôžem ďalej hovoriť. Tak ja neviem.

-Posledné jeho vystúpenie (nášho politického vodcu) bolo také smutné, také… nerobilo dobrý dojem na mňa, čo sa týka, ako keby chcel odstúpiť, ako keby ho nič nebavilo, predsa keď on vie o svojom poslaní, tak by mal bojovať. My budeme, ale čo on? V prvom rade on by sa mal nevzdávať. To je veľmi dôležité.-

Pozrite, ja veľmi nerozumiem politike, ale ako som ja pochopila, on povedal také niečo, že aj keď teda zvíťazili, tak tým, že toľko miest dostala opozícia, tak on nebude môcť presadiť to, čo vlastne ... naviazať na to, čo doteraz urobili. Čo sa snažili urobiť. Lebo každý má iný program, každý chce niečo iné, čiže vlastne teraz by bolo jeho pôsobenie ešte horšie a chaotickejšie, ako bolo doteraz, keď nemôže naňho naviazať. Čiže on sa toho zľakol, že vlastne má zviazané ruky, že on nemôže robiť.

A sklamaný bol v tom, že keby teda viac ľudí dalo hlasov jemu, on by si urobil, zostavil vládu, on už bol upozornený na to, že kde je to hlavné temno, odkiaľ pochádza, čo je… , čiže on by sa snažil zostaviť vládu z takých ľudí, s ktorými by mohol pokračovať v tomto. Ale keď sa ľudia rozhodli takto a on si myslí, však aj to nové pokolenie vedelo a sa takto rozhodlo, vlastne ich mohlo byť viacej, keď už aj to nové pokolenie, nielen tí jeho miláčikovia, ktorí ho už roky majú radi, tak on sa cítil sklamaný, on proste má zviazané ruky.

A teraz jediná cesta je taká, že buď sa teraz prejaví tá opozícia, aká je. No, ja som to už videla hneď na začiatku, že vlastne akí sú, že oni sa s nikým nechcú dohodnúť, že im išlo len o to, aby M. odstúpil. Vraj Dz. aj povedal, že jediné múdre, čo povedal M., je, že odstupuje.

Čiže to oni chceli. A už teraz … oni si budú robiť, čo chcú, ako chcú… však to už uvidíte, čo sa tu bude diať, ale hovorím vám, keď už si budú istí svojím postavením, tak potom v prvom rade budú nové pokolenie napádať.

Potom pochopíte… to je ako s tou cirkvou, v prvom rade zatajuje Božích Synov na Zemi. Vždy to tak robila, Ježiša, Abd-ru-shina, a teraz Imanuela. A aj mňa, ako pokračovateľku.

Takže toto isté budú robiť aj oni, v prvom rade budú napádať tých najčistejších, celé nové pokolenie… jeho zabijú… ten meč, ktorý je v tom medailóne - prebodnuté srdce, prebodnuté mečom - znamená to, že keď zlyhá vyvolený národ, tak bude zabitý jeho vodca. Ale zároveň to znamená, že aby ste vedeli, ktorý to je, že to bude ten, ktorý bude niesť meč aj vo svojom mene.

Čiže od vás závisí, či bude zabitý alebo nie. Lebo vy tým, že ho budete chcieť, tak Boh ho bude tak chrániť, ako ho chráni doteraz. Oni ho už dávno chceli zabiť, niekoľkokrát, a Boh ho chránil, lebo ho stále ľudia chceli. Teraz dokázali, že ho väčšina nechce.

-Prosím vás, mohli by ste mi povedať, či sa tu inkarnoval Izaiáš?-

Izaiáš? Neviem. Neviem, nebolo mi to povedané, ale bolo mi povedané, že sa inkarnoval Hitler. A hľadajte ho! Pôsobí, veľmi aktívne.

-Pani Natália, zákon rovnováhy hovorí o tom, že keď sa zrodí Svetlo, zrodí sa aj tma. Boh tmy bude sa zrejme snažiť zrodiť tiež Antiimanuela. Je možné, že sa o tom dozvieme?-

Neviem, či sa dozviete, ale je to tak naplánované, že Boh ho nechá pôsobiť, ako píšem v mojej knižke - druhej, že v tej prípravnej dobe na Tisícročnú ríšu, kým ešte Imanuel nebude vládnuť, lebo Tisícročná ríša začne až v dospelosti, keď on bude vládnuť. Dovtedy bude prípravná doba na Tisícročnú ríšu. A vtedy tam bude aj ten protipól Imanuela, čiže ten Antikrist, ako ho nazvem správnym menom, tak on vlastne tam bude preto, lebo okolo neho sa ešte budú grupovať ľudia, ktorí budú uznávať jeho.

A Boh to nechá, lebo to bude posledné triedenie pred Tisícročnou ríšou.

Teraz nastane také prvé veľké triedenie, po narodení Imanuela, keď dôjde k tej zmene mapy Zeme, ako som napísala v mojej knihe. A Boh bude milosrdný, že on ešte nechá tých všelijakých zvedených nažive, ktorí sú tí čistí duchovia, ale zvedení.

A niektorí z tých zvedených sa ukážu ako…hodní toho, že boli zachránení a pôjdu tou správnou cestou a niektorí ešte sa ukážu ako nie dostatočne silní a nechajú sa viesť tým nepravým.

A preto v dospelosti Imanuela pred tým, než bude mať prevziať vládu, tak sa tie dva tábory na celej Zemi spoja… teda vlastne spojí sa to zlo proti tomu dobru a dôjde k otvorenému boju, kedy Boh zasiahne a zvíťazí menšina. Tak ako aj teraz zvíťazila… zvíťazí menšina s Božou pomocou, tak takisto zvíťazí menšina aj potom. A to bude nutné, aby sa takto oni prejavili.

Ja som vám povedala, že Boh dobre vie, aký kto je, ale tento vonkajší prejav je nutný pre toho samého človeka, že keď bude zomierať a pôjde do rozkladu, aby vedel, alebo že prečo sa nestane večným duchom, aby si premietol svoj obraz života, akých chýb urobil, aby on vedel, prečo sa nemohol stať vyvoleným.

-Ešte je nejaký čas nato, aby sa ešte ďalší ľudia… akú máme vlastne šancu ešte k tej zmene? Koľko môžeme počítať, že… že zhruba v podstate, dá sa povedať, že dá sa počítať tá doba na dni, mesiace, alebo roky?-

Pozrite. V Biblii je napísané, že kedy príde súdny deň, že to nikto nevie, ani Boží Synovia. Čiže ani ja to neviem.

My len vieme, že krátko po narodení… Izaiáš to hovorí, že “skôr, než to dieťa – Imanuel - bude vedieť povedať matka alebo otec”, alebo “skôr než by si vedel voliť medzi dobrým a zlým”, dôjde… dôjde k takým dňom, aké sa ešte nikdy neodohrali - ako na Zemi. Čiže tým je naznačená tá pohroma. Takže to znamená, že bude to skôr, ako bude on dospelý…

Preto Boh bol veľmi múdry a preto ten vyvolený národ dával, aby tí vyšší duchovia … na jedno miesto, že keď zlyhá celý svet, a všetci tí vyšší duchovia v ňom, tak keď aspoň ten vyvolený národ nezlyhá, tak On sa bude snažiť, aby tá duchovná premena prebehla bezbolestne alebo čo najmenej bolestne a čo najneskôr. Čiže On bude odďaľovať tú katastrofu, ktorá má prísť… možno potom dostanem nejaké iné veci, ale zatiaľ, tak ako som hovorila, alebo písala… písala som to v tom fatimskom proroctve, že ja keď som napísala prvú knihu, ja som myslela, že som skončila, že moje poslanie skončilo.

A som myslela – “za pár rokov porodím Imanuela”. A Boh podľa toho, ako videl na ľuďoch, že tá kniha ich prebudila, že vlastne sa prebúdzajú, tak pochopil, že tak môže im dať viacej. “Už sa môžem narodiť, už môžem im povedať viac, lebo sa prebudili”. A teraz po tejto druhej knihe takisto vás sleduje, hlavne ten vyvolený národ, ktorý dostal nové poznanie ako prvý, a keď On bude vidieť, že vy sa snažíte, aj ste pochopili, aj sa snažíte to šíriť, tak On vám dá priestor, aby ste to mohli ešte šíriť, aby… bude odďaľovať tú premenu, možno potom dostanem, že no tak bude to o rok neskôr, ja neviem, to si ja teraz vymýšľam. Možnože nie, ale hovorím, možno. Áno?

Alebo to bude tak, že On už povie – “už nie je čas”, lebo On bude mať iné pohnútky, možno kvôli tomu temnu.

Ja neviem, ja to nevidím z nadhľadu. Ja viem len to, čo mi Boh chce, … aby som vám povedala. On sa so mnou neradí, ani s Mojžišom. On sa radí s ním o tom, čo má tu na Zemi robiť, ale to čo On tam hore plánuje, tak to On sa s nami neradí. Takže ja toto neviem.

Ja vám viem povedať len to, čo som v knihách napísala, čo vám už môžem povedať. Takže to je aj dobre, že to nevieme, kedy to je, aby nevznikla panika, hoci temní sa snažia robiť paniku, stále hovoria nejaké termíny a všeličo.

Takže vy len pokojne sa snažte žiť čo najlepšie, čo najrovnejšie a pomáhať ľuďom, ktorí… Abd-ru-shin to pekne povedal, že “pomáhajte hľadajúcim!” Tým, čo nehľadajú, neponúkajte. Lebo vlastne potom to je ešte horšie.“

Prevzaté z knihy: ,, Jozef Potúček - Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou“


Ján Anton Sloboda.