Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Lehké metafyzično

Spravuje:

JAN.

Může vás zajímatReklamaÚkazy na nebi, je miestom pre nebeské javy, ktoré stoja za zmienku a majú ľudom čo to napovedať.

Tak isto je miestom pre čitateľov Posolstva Grálu + Večných zákonov 1, 2, 3, a pre všetkých slušných ľudí dobrej vôle.

Stojíme pred vyvrcholením veľkej očisty Zeme!


Matúš 24/29 - 33: ,,29Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30A vtedy sa zjaví znamenie Syna Človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna Človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi."

"Múdry bdie, hlupák sa zabáva..."


!!! Chcem ale upozorniť, po niekoľkých neblahých skúsenostiach na iných fórach, na toto: Všetky provokujúce, hanlivé a výsmešné príspevky budú ihneď vymazané, bez akéhokoľvek vysvetľovania. Samozrejme očakávam, že príspevky budú s pravým plným menom, lebo inak sa môže stať, že budú tiež odstránené. !!!JAN. jan.jan@post.sk 
Spomienka na veľkú kométu - rok 1997
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Desať rokov po...


Desať rokov po, a predsa stále živé a aktuálne, rozhovor s pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou.

Píše sa február 1998, je večer po 22. hodine, a cez televíznu obrazovku prichádza pomoc pre všetkých ľudí dobrej vôle...


Žijeme v dobe, ktorá je veľmi náročná jednak pre dospelého človeka, jednak pre dieťa.Všetci cítime, akoby nás stále niekto alebo niečo naháňalo. Nikto nemá na nič čas. Každý len pracuje, nakupuje a nemá čas si vlastne uvedomiť, aký to má všetko zmysel, cieľ.Každý sa snaží ísť za tými svojimi povinnosťami, ktoré má, či už sú to pracovné, rodinné, ale málokto má čas si sadnúť a rozmýšľať, prečo tu vlastne som, aký to má všetko zmysel, prečo sa zrazu všetko zrýchlilo. Každý to vie, že sa všetko zrýchlilo, ale nikto nevie prečo, prečo zrazu už nemá na nič čas. Vo vedeckých kruhoch sa rozširuje teória, že súčasný človek za týždeň prežije toľko, stretne toľko ľudí, toľko udalostí zažije, ako kedysi stredoveký človek prežil za celý svoj život.Tým, že človek dnes toľko prežíva, má toľko poznatkov a správ, toľko podnetov, tak samozrejme keď príde domov, je rád, že si môže oddýchnuť a nechce sa zaoberať tým, prečo som tu na Zemi, aký to má zmysel. Keď je tak preťažený tými dojmami, tak si chce oddýchnuť a chce vlastne vyvážiť tie starosti, stresy, ktoré ho za deň zaťažili, niečím ľahkým.Tak si zapne televízor - nejaké tie hry, zábavu alebo film a zabudne na to, prečo tu vlastne je, že sa tým chcel zaoberať.Pre tých, ktorí hľadajú odpoveď na túto otázku, jestvuje množstvo literatúry, ktorá sa zaoberá týmito faktami, aby človeku pomohla otvoriť oči a spoznať, prečo vlastne tu na Zemi je. Ale, žiaľ, tak ako vo všetkom je nadbytok, takisto je aj nadbytok zavádzajúcej literatúry.Keďže vieme, tí, ktorí poznajú Bibliu, že sa blížime k vyvrcholeniu posledného proroctva Zjavenia Jána, zhora bolo vyslaných do každej krajiny mnoho vyšších duchov, ktorí mali pripraviť svoj národ na pochopenie toho, čo sa teraz bude diať. Budú to veci strašné, ale zároveň aj oslobodzujúce, pre čistých ľudí krásne.Aby vedeli ľudia pochopiť budúce deje, títo vyvolení vyšší duchovia mali o tom informovať svojich ľudí rozličným spôsobom, či už prednáškami alebo knihami. Niektorým sa táto úloha podarila viac, niektorým menej. Prečo sa podarila viac, prečo menej, o tom píšem v mojej knihe. Pretože pôsobia zároveň protisily, ktoré týmto vyšším duchom bránia, aby ľuďom povedali Pravdu o tom, čo sa teraz deje.Som jedna z tých, ktorí boli vyslaní zhora, aby svoj národ poučili o tomto dianí, čo sa bude v najbližšej dobe diať. Aby to ľudia pochopili a nebrali to ako zavádzajúcu literatúru a aby sa vyhlo tejto chybe, ktoré majú mnohé duchovné smery a takisto aj známe náboženstvá, tak moja kniha je písaná na základe určitých zákonitostí.Odhaľuje zákony, ktoré sú v stvorení večné. Opisuje celé stvorenie, jeho zloženie, aby človek postupne rástol poznatkami a aby mohol seba ako človeka včleniť do tohto stvorenia, aby poznal, kam patrí. A keď si uvedomí, akou časťou tohto Stvorenia celého je, vtedy vlastne aj lepšie pochopí svoju úlohu v ňom. Preto súčasťou toho, aby človek pochopil, čo sa tu deje, je dôležité najprv poznať, ako stvorenie vyzerá a v ktorej časti tohto stvorenia žijeme.My ľudia žijeme v tej najnižšej časti celého stvorenia. V hmotnej časti. Tá hmotná časť vesmíru, ktorú vidíme, to sú galaxie a vesmírne telesá, Slnká so svojimi planétami. To je tá najnižšia časť celého Stvorenia. Nad nami sú vyššie svety, vyššie a vyššie a úplne hore je kozmická energia, ktorá sa nazýva Boh. Kresťania ju nazývajú Boh, ale v skutočnosti je to energia, ktorá nemá tvar, ktorá má inteligenciu, silu, ktorá toto všetko tu riadi.Do mojich 42 rokov som žila životom obyčajnej ženy. Vydala som sa, mala som deti, pracovala som, realizovala som sa v práci. Myslela som si, že som našla zmysel života v práci a rodine.Až jedného dňa, keď som mala 42 rokov, som zažila udalosť, ktorá úplne zmenila môj život. Dozvedela som sa, že som sa narodila na túto Zem preto, aby som pripravila svoj národ na náročnú dobu, ktorá vrcholí. Bola som z toho veľmi prekvapená, prečo som ja, bývalá materialistka, ktorá sa nikdy duchovne nevzdelávala, dostala takúto úlohu a nevedela som sa s tým vysporiadať. Myslela som si, že sú to možno temné sily, ktoré si so mnou zahrávajú a trvalo mi to zopár rokov, kým som pochopila a našla si to miesto a tú úlohu, ktorú som vlastne prišla plniť na Zem.Odkiaľ som sa vlastne dozvedela o tej úlohe a ako?Bola to akoby náhoda. Keďže vieme, že náhody nejestvujú, tak viem, že mi to bolo pripomenuté, to, na čo som ja počas života akoby zabudla. Je to prirodzené, každý človek keď prichádza na túto Zem, zabudne na úlohy, ktoré sa odhodlal v tomto živote splniť a až tak, ako prichádza čas, odhaľuje sa mu páska z očí. Vždy v pravom čase pochopí, ktorá úloha je zrelá na riešenie. Tak isto aj u mňa prišla doba, kedy som mala pochopiť, prečo som prišla na túto Zem a ako mám plniť svoju úlohu.Všetok môj doterajší život vlastne smeroval k tomuto poslaniu. Pochopila som to až neskôr, čiže nebol zbytočný. Bol na to, aby som pochopila, čo sa tu deje a aby som spoznala ľudí, ktorým mám pomôcť, aby som lepšie vedela poradiť. V tomto mojom poslaní som sa dozvedela, že moja úloha spočíva v tom, aby som pomohla ľuďom tým, že napíšem knihu.Napíšem knihu o tom, čo všetko doteraz viem. V prvej časti môjho života, v mladosti, som bola veľmi chorľavá, preto ma zaujímalo najviac zdravie. Cítila som, že by som k nemu vedela nájsť cestu práve cez moje rôzne ochorenia a tak sa aj stalo.Bolo to mojím jediným zmyslom života v mladosti, nájsť a pochopiť zdravie. Myslím, že sa mi to podarilo, lebo som sa vyliečila bez pomoci lekárov a doteraz viem, že zdravie je vlastne to, ako žijem.Začala som sa zamýšľať nad tým, prečo jestvuje v živote nespravodlivosť a vôbec zlé vzťahy a taký život, aký tu je. Tak ako som vo svojom vnútri cítila, že zdravie je niečo prirodzené a choroba niečo neprirodzené, tak som aj cítila, že na Zemi by mala vládnuť iba láska a spravodlivosť. Ale cítila som, že vládne opak. Nespravodlivosť a neláska, nepochopenie.A hľadala som najprv príčinu v sebe, prečo som nepochopená, ale zistila som, že nielen ja, ale vlastne tieto isté problémy majú všetci. Všetci sa cítia nepochopení a všetci cítia na sebe tú nespravodlivosť. Najprv musím ísť cez seba, ešte nemôžem pochopiť svet, musím najprv pochopiť seba. A preto som hľadala cesty k vlastnému sebapoznaniu. Dokonalosť alebo zdokonaľovanie, je to neustály proces, ktorý trvá celý život, a že vlastne človek s tým nebude nikdy hotový. Lebo tak ako človek dozrieva, tak postupne stále odhaľuje jednotlivé zložky svojej osobnosti, a na všetko musí dozrieť. Keď som pochopila svoje telo, svoje zdravie, tak som pochopila, že vlastne ja ešte zatiaľ nemôžem byť taká dokonalá, aký je obraz dokonalého človeka. A aby som mohla napredovať a spoznať zmysel svojho života, musím sa prijať zatiaľ taká, aká som. To znamená, že musím poznať svoje klady a ako ich v živote využívam, a či ich využívam správne a podľa toho si prispôsobiť svoj život a tak isto musím poznať svoje zápory a prijať ich ako súčasť tohto života, že vlastne nikto tu na Zemi nie je dokonalý.A ja som nechápala, že prečo práve dobrý človek musí najviac trpieť a ten zlý, tomu sa darí. A na to, aby som pokročila ďalej, ma doviedla Joga, ktorá hovorí to, že jestvuje zákon karmy, že karma je vlastne osud človeka, v ktorom sa dozvie, že vlastne to, čím je človek bitý v živote, sú jeho chyby, ktoré robil vo svojich predchádzajúcich životoch. Na rozdiel od kresťanstva, že človek žije iba raz a za ten jeden život sa zdokonalí alebo nezdokonalí a podľa toho ide buď do neba alebo pekla, joga mi podávala takú prijateľnejšiu cestu na pochopenie tohto života tu.Keď som pochopila tento zákon karmy, tak som pochopila príčinu nespravodlivosti na Zemi. Lenže potom som chcela pochopiť, že vlastne prečo sa zdokonaľujeme, aký to má význam. A na to, aby som to pochopila, prečo sa zdokonaľujeme, som musela pochopiť pôvod človeka. Odkiaľ pochádza človek? Prečo sa má zdokonaľovať? Čo bude potom, keď sa zdokonalí? Chcela som vedieť.A vtedy prišla pomoc, prišla ku mne kniha, ktorá mi osvetlila všetky odpovede na doteraz nezodpovedané otázky. A bola to kniha „VO SVETLE PRAVDY“.Keď som dočítala tohto autora, tak som pochopila, že konečne na Zemi jestvuje prameň, z ktorého človek môže čerpať donekonečna. Myslela som si po prvom prečítaní, že som knihu celú pochopila a že na všetko mám už odpovede. Ale predsa prichádzali pochybnosti a najmä o pôvode autora. To, čo On o sebe písal, sa mi zdalo také neuveriteľné. On písal, že vlastne On je Duch Pravdy, ktorý je v Biblii oznamovaný, ktorý mal ľudom priniesť poznanie o tom, kto je človek, že sa blíži súd, čo to je, prečo príde. A začala som knihu znovu čítať. A čím viac som ju čítala, tým viac som nachádzala odpovede, tým viac som nachádzala nové miesta, ktoré som si predtým vôbec nevšimla. A tým viac som nachádzala odpovede, že vlastne autor píše, prečo ho cirkev nechce prijať. On to vedel, prečo ho neprijíma, On tam to vysvetľuje.Bola som z toho taká zmätená, že On vlastne prišiel ako druhý Kristus. Tak ako prvého Krista nikto nespoznal, ani jeho nechcel nikto spoznať, a práve cirkev ho nechcela spoznať. Skôr ho spoznali materialisti, ktorí neboli pokrivení žiadnymi náboženskými dogmami a tí ho vlastne šíria ďalej.Na moje veľké prekvapenie, asi tak dva roky po prečítaní knihy „VO SVETLE PRAVDY - POSOLSTVA GRÁLU“, som sa dozvedela, v mojej knihe to podrobne píšem, že ja som sa narodila na Zem vlastne s poslaním, aby som pokračovala v poslaní tejto knihy POSOLSTVA GRÁLU.Bola som z toho šokovaná, lebo sa mi to zdalo neuveriteľné, že prečo práve ja? Ja som ešte nepoznala svoj pôvod, ja som sa považovala za normálnu ženu, za normálneho ľudského ducha, ako píše autor Posolstva Grálu. A bolo mi to nepochopiteľné, že prečo ja by som mala byť pokračovateľkou toho poslania. Až keď mi bolo povedané, od koho mám to poslanie, keď som sa pýtala, že od koho mám poslanie pokračovať v tomto diele, a keď som sa dozvedela, že toto poslanie mi dáva Syn Stvoriteľa, tak som bola šokovaná, nechcela som tomu veriť, že ako je to možné, že tak vysoko.Keby mi niekto povedal, že nejaká vyššia civilizácia, tak ešte by som tomu uverila, ale aby priamo Syn Stvoriteľa mi dával poslanie, to sa mi zdalo nadnesené, neskutočné. A potom, keď som to prijala, tak mi bolo povedané, že mám napísať knihu, zjednodušenú formu jeho Posolstva Grálu, lebo väčšina ľudí v dnešnej dobe nemá čas na prečítanie tisíc stránkovej knihy, a keďže sa všetko urýchľuje, tak aby mali ešte dostatok času sa dozvedieť určité pravdy určití ľudia, nie všetci, ale tí, ktorí majú vedieť, ktorí na to majú, ktorí sú dostatočne duchovne vyvinutí.V tejto knihe - (vo Večných zákonoch), zároveň dostanú ľudia ešte nové informácie, ktoré nie sú ani v Posolstve Grálu. Ale nebolo mi povedané, ako že sa dozviem počas písania. Tak mi bolo povedané, že okrem Posolstva Grálu si mám ešte prečítať aj Bibliu. To ma veľmi prekvapilo, lebo som sa trochu bála, že ako to ešte stihnem, že také hrubé knihy a onedlho mám písať knihu. Ale keď to tak malo byť, tak som sľúbila, že to tak urobím. Až pri písaní knihy som potrebovala Bibliu na to, že vlastne cez ňu som pochopila svoj pôvod.Aby to človek bol schopný prijať a pochopiť, tak sa musí najprv oboznámiť s večnými zákonmi. A keby ľudia poznali len tých pár, desať večných zákonov, tak by nemohli robiť povedzme zlo alebo neprávosť, lebo tie zákony poznajú aj materialisti, napr. z fyziky zákon akcie a reakcie. Všetky tieto zákony väčšinou teda objavila aj veda, len ona nevie, že tie zákony fungujú aj na duchovnej úrovni.Ako teda funguje tento zákon akcie a reakcie na duchovnej úrovni, je vlastne to, čo sa nazýva karmou. Že keď ja urobím čokoľvek, čo ja urobím, čo ja poviem, čo ja myslím, ihneď sa formuje a vracia sa mi späť v tej istej podobe. A v tej istej sile. Zákon spätného pôsobenia funguje oneskorene, že človeku sa nevracia hneď to, čo spraví, to zlo, aby ho mohol hneď pochopiť, prečo sa to stalo, ale vráti sa mu to trebárs až v inom živote, a tým sú ľudia z toho zmätení a nechápu tieto zákony, lebo nevidia hneď ich dôsledky.Potom je tam napríklad zákon rovnorodosti. To znamená, že sa budú triediť na ľudí, ktorí sú schopní duchovnej premeny, čiže ľudí, ktorí majú dostatočné vyvinutého svojho ducha a na ľudí, ktorí nebudú schopní duchovnej premeny, a to sú ľudia, nemýľte sa, nebudú to len materialisti, budú to aj mnohí duchovne založení ľudia, ktorí hĺbajú, celý život čítajú všemožne, chodia do kostolov, alebo pestujú rôzne duchovné praktiky, okultné školenia a všeličo možné a napriek tomu nebudú trebárs zaradení k tým, ktorí budú schopní duchovnej premeny.Tretí zákon je „zákon tiaže“, ktorý tak isto poznáme z fyziky, že ťažké padá dolu a ľahké sa vznáša. A takisto aj človek podľa toho, akého bude mať ducha, tak podľa toho buď klesne dolu, alebo bude povznesený spolu so Zemou, ktorá po duchovnej premene sa zdvihne naspäť do vyšších sfér, aby zákony fungovali, ako majú fungovať.Dnes už každý človek by mal mať dostatočne vyvinutú svoju „slobodnú vôľu“, čo je ďalší zákon, ktorý platí, ktorý nosí každý človek sám v sebe ako svoje duchovné bohatstvo.Dnes by každý človek už mal využívať svoju slobodnú vôľu k tomu, aby dospel do vrcholu svojho vývoja. A preto dnes dostáva človek poznanie večných zákonov. Stačí, keď si človek uvedomí, že chce dobro, chce žiť dobre, čestne a spravodlivo, a že bude znášať všetko zlo, všetku krivdu, aká je, že to bude brať ako očisťovanie. Prídu teraz aj vojny. Všetko sa zhorší. Všetko je naopak, Pravda je tak prekrútená a tak obťažená všelijakými omylmi a dogmami, že vlastne je pre rovného človeka neprijateľná. Preto muselo vzniknúť toľko siekt, toľko duchovných smerov, toľko náboženských smerov, lebo človek je už tak pokrivený, že nie je schopný prijať jednoduchú a čistú Pravdu.Každý si myslí, že čím je pravda zložitejšia, tým je pravdivejšia, tým je lepšia. Ale je to naopak. Čo je jednoduchšie, to je pravdivejšie, ale musí to byť logické.Mojou úlohou je oznámiť ľuďom, že v najbližších rokoch sa všetko kozmickou rýchlosťou zrýchli, ešte viac ako doteraz, ale hlavne to záporné. Budú vojny na viacerých miestach, budú svetové spory, nastane psychologická vojna, lebo každá sekta si myslí, že je pravá a že má toho pravého vodcu, ktorý prežije a ktorý bude viesť ľudstvo.Lenže pravý Vodca je zapísaný v Biblii ako Syn Človeka. Biblia oznamuje svojím posledným proroctvom Zjavením Jána, že v čase súdu príde Syn Človeka, ktorý bude Kráľom Tisícročnej ríše.A keďže niekomu, môžeme to nazvať zjednodušene temným silám, ktoré sú skonkretizované na Zemi, v určitých ľuďoch, keďže im záleží na tom, aby ľudia nepoznali Pravdu, tak oni sa postarali za niekoľko tisícročí cez ľudí, ktorí sa vteľovali aj do cirkvi, do všetkých náboženských smerov a všade, aby boli zavádzaní, aby nepoznali Pravdu, tak sa tam dostala zámena, že Syn Človeka je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus sám povedal, že On ide k Otcovi, a bude pri Otcovi. Ale príde Syn Človeka!Ale Syn Človeka nie je Ježiš. Záchrancom a Vládcom Tisícročnej ríše má byť Duch Svätý, ktorý sa nazýva IMANUEL!V Biblii sa stotožňuje. Jediný prorok IZAIÁŠ píše vo svojom proroctve, že Kráľom Tisícročnej ríše bude Imanuel.Syn Človeka sa má narodiť tesne pred vrcholom súdu. Pred prvou veľkou očistou. To znamená tento rok alebo najneskôr na budúci rok. Aby ľudia vedeli, kto sa narodil, tak musia poznať, kto je Syn Človeka a prečo sa narodí. Syn Človeka je sudca, Duch Pravdy.Imanuel sa môže narodiť iba vtedy, keď najprv vznikne jeho potomstvo. Až potom bude mať cieľ, aby sa narodil. Čiže kým ľudia nepochopia, kto je Imanuel, prečo sa má narodiť, tak sa nenarodí.Ale keďže vrchol temna na Zemi nastáva, čo bude prejavom zvýšeného počtu vojen, katastrof, tak ľudia musia pochopiť, že tí, ktorí chcú byť vyvolení, majú sa snažiť pochopiť, kto je Imanuel, prečo príde a prečo bude očista.A tí ľudia, ktorí to pochopia, tí tvoria jeho nové pokolenie. A zhora bude Boh vidieť podľa vyžarovania ľudí. Ich duchovná iskra prežiaruje ich telo a Boh vidí ľudí ako vyžarujúce svetielka. Čiže tam nemôže dôjsť ku klamstvu. Teraz sa znovu vtelí na Zem Imanuel - Duch Svätý, Swanhilde, čiže mne. Znovu sa narodí, aby viedol ľud v Tisícročnej ríši, kedy už sa Zem pozdvihne do vyšších sfér a bude zbavená z väčšej časti temna. V prípravnej dobe na Tisícročnú ríšu, kým bude dozrievať, dospievať Imanuel, bude ešte Zem pod vplyvom temna, lebo nebude ešte všetko zničené.Až keď bude Imanuel dospelý, tak v dospelom veku povedie boj s padlým archanjelom, ktorého Biblia nazýva Antikrist, a On Imanuel s ním povedie boj, a vtedy bude jeho moc úplne obmedzená a vtedy nastane vláda Tisícročnej ríše, kedy ľudský duch bude môcť dozrieť a dospieť do ďalšieho, vyššieho štádia vývoja. Keby bolo ľudstvo ponechané samé na seba, tak ako je teraz, tak by zaniklo. Pretože planéta Zem je pod vplyvom temných.Dostala sa pod vplyv temných a ich cieľom je zničiť tých čistých duchov a strhnúť si ju do svojho, do svojej úrovne dole.Na záver vystúpenia, bolo prečítané p. Makedonovou proroctvo od Schwanberga, ktoré prijal od Imanuela. Každý pozorný čitateľ si všimne, že aj toto proroctvo sa napĺňa do bodky, čo svedčí o jeho pravosti. Preto na tomto mieste ho uvádzam v plnom znení, tak ako bolo uverejnené vo Večných zákonoch 2, aj s mojím dodatkom.

Proroctvo, ktoré ste prečítali z UFO-Magazínu vo vašom televíznom vystúpení, mi nie je celkom jasné. Môžete mi ho dešifrovať a prípadne aj zdôvodniť, prečo ho považujete za pravé?

Moje vysvetlenie, prečo som toto proroctvo prečítala, vystrihli v televízii pre nedostatok času, preto to zopakujem. I keď nepoznám jeho autora Schwanberga, viem iste, že mu ho nadiktoval Imanuel, lebo on sám ma na proroctvo upozornil a pomohol mi ho vyložiť. Do redakcie UFO-Magazínu prišiel list so spomínaným proroctvom bez udania adresy a mena odosielateľa, podpísal sa pravdepodobne pseudonymom. Uvádzam celé proroctvo s mojimi vysvetleniami v zátvorke:

Zem podľa čínskeho horoskopu vstupuje rokom 1998 do znamenia Leva / Tigra (toto obdobie trvá astrologicky asi do 15.2.1999), čo znamená toľko, že všetko nezdravé a neschopné v myslení zahynie.

1. Vojna Arabov - moslimov so svetom. (Temní sa ju už dávno snažia vyvolať, ale Boh ju odďaľuje, aby sa čo najviac ľudí stihlo duchovne očistiť správnym duchovným poznaním, a nie utrpením).

2. Všetky cirkvy a sekty, je ich 2750, vyvolajú psychologickú svetovú vojnu (keď sa dozvedia, že svetový duchovný vodca sa čoskoro narodí, a nebude z ich sekty). Medzi chudobou a bohatstvom dospeje svet k premene myslenia.

3. Zmena viacerých vlád na našej zemeguli.

4. Ukončí sa spojenie a zmizne orbitálna stanica.

5. Moria sa oteplia, Zem zmení svoj tvar.

6. Vyhynú niektoré druhy stromov.

7. V roku 1998 zomrie mnoho významných osôb: pápež Ján Pavol II., Jeľcin, Alžbeta II., Havel, Arafat, Kohl, Mandela a iní, aj ja, autor proroctva. (Krajiny všetkých spomenutých vládcov budú v dôsledku vojny a katastrof koncom tohto astrologického roka veľmi spustošené.

8. Zástupca Pána je už tu. Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta. (zástupca Pána, teda Boha, je Imanuel - Syn človeka, lebo jedine Stvoriteľov syn môže byť zástupcom Boha na Zemi. Keď je už tu znamená to, že zostúpil dolu, nad hmotnosť aby už pripravoval a riadil akciu „príchod v oblakoch“.
Ďalšia časť proroctva - Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta - oznamuje, že sa tento rok narodí - časť z neho sa vtelí na Zem ako dieťa Imanuel.)

9. Začne sa premena myslenia ľudí, keď spoznajú svojho skutočného Pána. Nič sa nezatají, všetko všetkým sa vysvetlí. (Mnohí pochopia omyly vo výkladoch Biblie aj pravdivosť kníh Posolstva grálu a Nového evanjelia. Toto poznanie sa rozšíri do celého sveta, aby tí, čo majú pochopiť, pochopili.)


Môj dodatok, aby si zase niečo niekto nesprávne vysvetlil.

„Imanuel sa môže narodiť iba vtedy, keď najprv vznikne jeho potomstvo.“ Jeho potomstvo vzniklo a aj naďalej vzniká, keď sa začalo formovať prostredníctvom kníh Večné zákony-1,2,3, ktoré sú zároveň najnovším posolstvom od Imanuela.Pani Natália vo svojej knihe Večné zákony 1-2, píše na str.321 o tomto pokolení toto:,,Bratislava predstavovala miesto, odkiaľ vzíde správa, ktorá pozbiera vyvolený národ v celom svete. Budú ho tvoriť všetci tí, ktorí pochopia a príjmu IMANUELOVO NOVÉ POSOLSTVO, podané prostredníctvom tejto knihy.- Večných zákonov 1, 2, 3!

Chcem ale tu na tomto mieste upozorniť na jeden dôležitý fakt, ktorý sa spomína vo Večných zákonoch, str. 322:

„Vyvolený národ má vopred vedieť, že Imanuel si nepreberie svoj ľud od žiadneho vodcu, ani žiadneho spolku, či duchovného smeru, iba od svojej matky, ktorú zastupuje táto kniha - Večné zákony ! To znamená, že jej prostredníctvom, ako aj Posolstvom Grálu a Bibliou sa má každý zdokonaľovať a pripravovať sám!!!“,,Až potom bude mať cieľ, aby sa narodil. Čiže kým ľudia nepochopia, kto je Imanuel, prečo sa má narodiť, tak sa nenarodí."Niektorí by radi chceli poukazovať na túto vetu, ktorú vyriekla p. Natália vo februári 1998, že predsa je pravda na ich strane, veď predsa je tu potvrdené ňou samotnou, že aké podmienky musia byť splnené, aby sa mohol Imanuel narodiť.

Chcem povedať, že aj ja som si do istého času myslel, že sa Imanuel ešte len narodí. Ale zlom nastal u mňa vtedy, keď mi bolo pripomenuté určitými ľuďmi, ktorí sú aj naďalej verní p. Makedonovej a jej poslaniu, nevynímajúc mňa, že nech si prečítam poriadne ešte raz Večné zákony - 1, 2, 3 a vypočujem prednášky z roku 1998. Ide o prednášky hlavne z augusta až novembra 1998.

Je to presne tak, lebo asi som bol malo dôsledný, nakoľko mi ušiel jeden nepopierateľný fakt, a to ten, že kým bola vedená pri písaní p. Makedonová – IMANUELOM - ABDRUSHINOM!!!

Večné zákony 2: ,,Obsahuje ( kniha Večné zákony 1, 2, 3), najaktuálnejšie a najdôležitejšie informácie od Imanuela – Abd-ru-shina.“Preto si iste každý všimol, kto si to chcel a chce všimnúť, že p. Makedonová neustále, od určitého obdobia, keď jej bolo zjavené, kedy sa Imanuel narodí (prečítajte si otázku aj odpoveď č. 301, Večné zákony 2), stála si za tým, že bude to v „NOVEMBRI 1998“!
Žiadny iný mesiac, ani dátum, ani rok nespomínala. A nakoľko vieme, kým bola pri písaní vedená, tak to nám podáva ten správny kľúč, že ak jej bolo Imanuelom povedané, že sa narodí v novembri 1998, tak to tak muselo aj byť!

To, že to nikto nespozoroval, to je problém ľudí, nakoľko my ľudia, sme opäť zlyhali.

Imanuel bol hneď po pôrode vzatý k Božiemu trónu, tak ako to opisuje aj Zjavenie Jána. Žiadna hviezda nezažiarila na nebi, ktorá by oznamovala narodenie Božieho Syna Imanuela, lebo ľudstvo sa ukázalo ako nehodné takejto vzácnej udalosti, akou je narodenie Stvoriteľovho Syna Imanuela!

Preto je len teraz na každom z nás, aký zaujme k tejto výnimočnej udalosti postoj. Sú len dve možnosti: „BUĎ ÁNO ALEBO NIE.“ Iná možnosť nejestvuje! Tým si každý sám pripravuje osud, osud ďalšieho bytia.Pani Makedonová v jednom svojom rozhovore povedala toto:„Presvedčiť má až kniha - Večné zákony 1, 2, 3, alebo potom trebárs to moje dieťa, ktoré má to zvláštne tehotenstvo, tá hviezda a tie ostatné úkazy.

Lenže, pre mnohých to už môže byť neskoro. Čiže už im potom neostane nič iné, iba uveriť, ale keby si prečítali knihu, tak mohli by aj pochopiť.“Bolo nám veľa dané, ale málo sme vykonali. Preto sa ponáhľajme, aby sme nepatrili medzi prázdne plevy...

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Hallelujah
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zjavenie Pána.


Dnes sa na Slovensku slávi sviatok Zjavenia Pána – Traja králi. Pred naším zrakom opäť vystupujú obrazy spred dvoch tisícročí, keď vidíme troch mudrcov z východu, ako vedení hviezdou prichádzajú k Božiemu dieťaťu pokloniť sa mu a odovzdať mu pozemské dary. Pozemské dary a nič viac.

Ako človek veľakrát zabúda nato, kvôli čomu na túto Zem prišiel?

Aj oni traja mudrci, hoc spoznali znamenie času, tak nepriniesli samých seba, svoju moc a bohatstvo, ktorá mala byť ochranou pre Syna Božieho Ježiša, ale priniesli len nejaké pozemské dary. Ďalšie zlyhanie bolo tak dokonané z radov povolaných, hoc oni sami si mysleli, že úlohu splnili. Ale nie len oni opäť sklamali, ale sklamali všetci, ktorí prišli sem nato, aby urovnávali cestu Pánovi. Temno opäť triumfovalo. Veď ak by sa vtedy ľudstvo správne a v pravý čas prebudilo, tak bolo by Ježišovi veľa uľahčené, a Jeho presväté poslanie by bolo poslaním radosti, a nie poslaním utrpenia a bolesti.

Vtedy mohli prísť ľudia k Synovi Božiemu osobne, uvidieť to Božie dieťa, stelesnenú Božiu Lásku, ktorá sa stala človekom, aby priniesla ľuďom zeme záchranu a spásu vo svojom presvätom Slove, ale nie ako teraz, keď kvôli tomu, že sme opäť mi ľudia zlyhali, tak musel byť druhý Boží Syn Imanuel Abdrushin ihneď po zrode unesený, aby sa nestalo niečo oveľa horšie, aby ho zlosynovia nepripravili o život, lebo ochrana z rad povolaných ľudí bola primalá, teda skoro žiadna.

Syn Boží Ježiš svojho času povedal: ,,Blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.“

Áno, sú to všetci tí, ktorí aj keď neboli účastní toho Zrodu Vládcu Tisícročnej ríše, tak napriek tomu uverili, že Syn Svetla sa narodil, lebo všetko sa odohralo presne tak, nie ako by si ľudstvo želalo a rado videlo, ale ako si to želal v tej chvíli samotný STVORITEĽ!

IMANUEL sa narodil a bol ihneď vzatý do bezpečia, kde temno a ľudská zlovôľa nikdy nemali miesta. A preto nech nám bude útechou a posilou, lebo boje ešte nie sú ukončené, ešte to najťažšie každého z nás len čaká, prejsť cez koleso veľkej očisty, nech bude to povzbudením pre všetkých ľudí dobrej vôle, že nie nastalo Imanuel odišiel, nakoľko navráti sa nám po vykonanej očiste, keď Ho bude jeho verný ľud očakávať. Vtedy zaznejú piesne chváli k BOHU Všemohúcemu. On IMANUEL, bude z radosťou a s jasotom vítaní ľudom, ktorý v neho veril a veriť bude. Šťastní to ľudia, ktorí to zažijú, a ktorí Mu budú smieť pomáhať pri výstavbe Tisícročnej ríše Pravdy, Lásky, Spravodlivosti, Mieru, Pokoja a Božej prítomnosti. Preto želám všetkým ľudom dobrej vôle, ktorí si to úprimne želajú, aby sa im to podarilo.

Bez IMANUELA nie je možné, aby bol postavený čo len jeden najmenší kameň výstavby Tisícročnej ríše! Kto tvrdí, že áno, tak ten popiera to, čo bolo BOHOM dávno zasľúbené, a tým popiera presvätú Vôľu samotného STVORITEĽA, a tým si spečatil svoj vlastný osud.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
PF 2008


Čo zaželať v novom prichádzajúcom roku 2008, ktorý bude tak isto rokom veľkých zmien a premien?

Aby vás svetlo Lásky, Pravdy a pravého Poznania sprevádzalo aj v tomto Novom roku 2008.

Tak to želám z úprimného srdca všetkým ľudom dobrej vôle, v prvý deň Nového roka, ktorý je aj dňom vzniku Slovenskej republiky.

Krok to bol správny a potrebný, hoci niektorí aj po pätnástich rokoch si myslia pravý opak. Pri zrode samostatného Slovenského štátu vtedy stal Vladimír Mečiar, ktorý aj pri poslednom prieskume verejnej mienky , že koho považujú za „otca vlasti“, tak až 47, 8% z nich uviedlo, že je to práve Vladimír Mečiar. Aj ja sa k tomu smelo a s radosťou pripájam, lebo pre mňa osobne je Vladimír Mečiar veľkou osobnosťou v dejinách slovenského národa, osobnosťou, ktorá ako hlavná stála pri zrode samotnej Slovenskej republiky, ako svojprávneho štátu, ktorý si národ slovenský tak dlho prial, po celé stáročia. A ten deň nadišiel, keď na jeho čele stal ten pravý politický vodca, ktorého sem na Zem, na tento krásny kus zeme, vyslalo samotné Svetlo.

Preto vravím: Vďaka Pane zato.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nebeský úkaz


Istotne je tento nebeský úkaz hodný pozornosti, o ktorom sa zmieňuje tento článok: http://www.astro.cz/clanek/3004 , ktorý obsahuje aj sériu obrázkov tohto nebeského úkazu, ktorý je aspoň podľa mňa veľmi pozoruhodný.

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre tento deň
,,Kto nemá lásku v srdci, ten nevie spoznať to pekné a krásne, o čom je život." Ján Anton Sloboda.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Narodenie Pána Ježiša


Ježiš mu riekol: Ja som Cesta i Pravda i Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

http://www.youtube.com/watch?v=oRh4OWvqaE0&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=87q5dmW6zDg&feature=related


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Decembrové spomienky III.


,,Na prapočátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha, neboť to Slovo byl Bůh sám.

+Jím jsou stvořeny všechny věci, bez Slova nebylo učiněno nic z toho, co bylo stvořeno.

+V něm byl Život a ten Život bylo Světlo. Světlo však byl Bůh sám.

+Slovo, Život, Světlo; tři výdechy Pravěčného! Světlo z Boha svítilo do temnot, ale temnoty je nepochopily.

Tu byl člověk jménem Jan, který byl poslán od Boha jako svědek, aby svědčil o tom Světle a aby tak byly oči temna otevřeny.

On sám nebyl tím Světlem. Měl pouze příkaz podat svědectví o Světle, o tom pravdivém Světle, které chtělo osvítit všechny lidi, kteří budou přicházet na tento svět.

Světlo bylo ve světě, neboť celý svět jím byl vytvořen - ale svět je nepoznal.

Temným stal se svět, protože neviděl Světlo. Tu poslal Bůh svého vrozeného Syna, aby temnoty osvítil.

Přišel na svět, ale lidé Ho nepřijali. Těm několika málo, kteří Ho poznali, dal však milost vidět Boha. Daroval jim Pravdu, aby na sobě mohli opět prožívat Boží zákony a mohli věřit v Boha.

Láska Boží sklonila se dolů k lidstvu. Stala se člověkem a pobývala mezi námi. Směli jsme pohlížet na její vznešenost, vznešenost vrozeného Syna Otcova, plnou milosti a pravdy. Z Jeho hojnosti jsme všichni přijímali milost za milostí.

Zákony Boží nám byly dány prostřednictvím Mojžíše. Ale lidé na ně zapomněli a kráčeli z temnoty do temnoty. Tu přinesl Ježíš Kristus, vrozený Syn Pravěčného, milost a Pravdu opět shůry na zem, aby se cesta lidstva rozjasnila.

Zvěstoval nám Boha. To nemohl vykonat žádný člověk. Nikdo Boha neviděl a ani ho neuvidí; vrozený syn, který přišel od Otce, mohl nám o Něm podat zvěst.

Odložil všechnu svoji nádheru, aby byl lidem blízký jako člověk. Svoji božskost nesl v sobě jako skrytý poklad, ale obal zahalující tento skvost byl příliš slabý. Vždy znovu jím pronikala vznešenost. Lidé viděli záři, která z Něho vycházela, ale nedbali jí. Cítili síly, které jako paprsky z něho pronikaly, ale nechtěli se dát poučit.

Jan, sluha Boží, viděl v okamžiku, kdy ho křtil na Jeho rozkaz, že se nad Ním vznáší holubice. Tu věděl, že Ježíš je vrozený Syn věčného Boha. A svědčil o Něm, ale bylo jen málo těch, kteří toto svědectví přijali.“ Použité z knihy – Evangelium Janovo.

Blíži sa čas Vianoc. Preto bezpochyby by k naším decembrovým spomienkam mala patríť ďalšia udalosť, udalosť s veľkým ,,U“, /tak ako je to vždy pri narodení Božích Synov na Zemi, Ježiša a Imanuela/, ktorá sa stala skutočnosťou pred 2000 rokmi. A tou je narodenie Božieho Syna Ježiša, Syna Svetla, ktorý sa musel stať človekom, aby priniesol ľudstvu najvzácnejší dar, ktorému sa žiadny iný nevyrovná. Tým darom je Slovo, Božie Slovo, kvôli ktorému prišiel Syn Boží na túto stemnelú Zem, a pre ktorú sa nebál ani položiť svoj život zato, aby potvrdil, že to čo hlásal, je Pravda Božia.

Ukázal nám vo svojom Slove tu pravú službu Bohu, ktorá prináša to pravé šťastie v živote každého z nás, ale len vtedy, keď Slovo sa stane zároveň aj skutkom. Až vtedy dokazujeme tu pravú lásku, vernosť a pokoru svojmu Bohu.

V tú noc, keď sa Syn Boží Ježiš narodil, svietila nad malou maštaľkou v Betleheme obrovská hviezda, ktorá bola nabitá obrovskou silou, aby zvestovala celému svetu, že sa Mesiáš a Spasiteľ narodil.

Evanjelium podľa Lukáša: ,, I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni nebolo pre nich miesto.

A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj ľudom dobrej vôle.

Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Ponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si to v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.“

Takýto obraz tejto svätej udalosti je nám opísaný v evanjeliu, ktorý vystupuje pred naším duchovným zrakom. Udalosť, na ktorú ľudstvo dlho čakalo, ale predsa málo kto si to všimol. Ľudstvo bolo vždy zahľadené príliš do seba a nedbalo na znamenia, ktoré sa mu dostavalo v určitom čase. Ostalo vo väčšine, až na malé výnimky, hluché a slepé. Vždy to bola predsa len hŕstka verných, ktorá bola pripravená na takúto udalosť. Hoci veľakrát nešli správnou cestou, ale keď prišiel ten pravý čas spoznali ho a postavili sa na tu správnu stranu. Veď na to predsa prišli na túto Zem, niečo naplniť, čo BOHU sľúbili, a zároveň aj niečo si tým pádom odpykať.

V jednej známej vianočnej piesni sa spieva: ,, Tichá noc, svätá noc...“ Áno, bola to svätá noc, udalosť veľkého významu, ktorú si v týchto dňoch pripomíname.

Preto želám všetkým ľudom dobrej vôle, aby skutočne prežili duchaplné Vianoce, na ktorý nadväzuje sviatok Žiariacej hviezdy.

Nech v naších dušiach zavládne veľká radosť, pokora a vďaka k Bohu, k nášmu Pánovi, nie len v tento čas, ale aj po všetké dni v roku, po celé naše bytie, ktoré by sme mali napĺňať vernou službou BOHU. Amen.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo od M. Halsebanda v deň pred Štedrým dňom.


M. Halseband - Konec lidské vůle

„Brr, to se tu sešla pěkná sebranka!“ řekl malý bytostný, celý šedivý a uchopil výtvor zformovaný z myšlenek jednoho člověka.

Byl to temný, těžkopádný a škaredý výtvor, malý pracovníček ho energicky posunul dál a čistotně si pak utřel ruce svým červeně pomalovaným kapesníkem.

„To je ohavnost, k čemu nás tito lidé nutí!“ bručel přitom nazlobeně. „Ale jen počkejte!“

Pozorně sledoval škaredý výtvor, který vplynul do spleti vláken, jež z jednání lidského ducha vyrůstala. Tak byla tato vlákna za dozoru bytostných soustřeďována a postupována dále. Vlákna prokluzovala sem a tam, zesilovala, když k nim přitékala stejnorodá síla a slábla, když příliv stejnorodosti ustával.

„Vůbec si nezasluhují, aby byli nazýváni lidmi, tak tupými a škaredými se stali,“ vadil se malý sám se sebou rozhořčeně. „Temno je kolem tohoto člověka. Musím se podívat, zda z něho vycházejí také tak špatné výtvory.“

Vyšplhal se na kámen, jehož vrcholek vyčníval ze spleti vláken a zvolal:

„Haló bratře, jak se ti slouží na přední vartě?“

Okamžitě se prodrala zmatkem forem zelená čepička a ozvala se odpověď:

„Je tu smutno. Ještě jednou jsme zformovali ty nejkrásnější útvary a poslali jsme mu je po posledních světlých vláknech. Ale on už není schopen ono čisté, jež poskytujeme, přijímat. Jeho rozum opanoval celé jeho myšlení, všechno znetvořuje a překroutí, až z toho vznikne cosi zkaženého. A kolik světlých vláken měl kdysi při své cestě na zem! Mohl vybudovat ty nejkrásnější stavby, kdyby si byl udržel toto světlé spojení. Jen se jednou podívej, co jsme nabízeli a jak s tím nakládal!“

Bytostný se zelenou čepičkou ukazoval na mírnou stráň. Tam stál přehnaně zdobený bílý dům, obklopený květinovými zahradami s umělými vodními nádržkami.

„Vidíš, co z toho udělal?“ zeptal se zelený bytostný.

„Vždyť jsem viděl, jak ta stavba vznikala. Žádná linie, jen samý hrbol, samá vypouklina, samý výstřelek. A ty zahrady – samá zmatenina jako jeho rozum. Nikde nic přirozeného,“ potřásl šedivý bytostný hlavou.

„Při tom to lidé shledávají skvostné a on se tím stal proslulým,“ řekl zelený.

„Ano, a já musím všechnu tu ohavnou ješitnost, která z něho proudí, dále zpracovávat. Vždyť té ješitnosti je víc než dost,“ dodal šedivý trpce. „Podívej, další zásilka! Vezmu si na to kleště, abych tu lepkavou mazlavou věc rychleji odbavil!“ Sáhl za sebe pro nářadí a kleštěmi vtahoval tento ohavný výtvor do přediva.


„Smutné služby musíme vykonávat, bratře,“ řekl mezitím, „a jak by se přece mohli mít lidé krásně na tom nádherném Božím světě. Zapomněli, nebo lehkomyslně od sebe odhodili vše, co jim ještě mohlo připomenout věčné zákony. Jejich hříchy je tisknou stále více k zemi a vzdalují je od Světla života.

My nešťastníci jsme museli klesat s nimi a byli tím stále více vzdalováni od svaté Síly, takže nás mohli lidé nutit ke zpracovávání tohoto hnusu, který vycházel z jejich pokřivených duší. Slyšíš zpívat bratry?“

Z dusivých výparů, ve kterých mizela temná klubka vláken, znělo mnoho slabých hlásků:

Lano splétáme
lidem k záchraně
avšak oni, lidé sami, musí dobré chtění –
v sobě pevné mít!
Splétáme k dobrému
tak jako ke zlému
zachránit se musí sami, jiná pomoc není –
nežli dobro chtít!


„Oni vězí v pláni závisti, která bují bez konce,“ řekl šedivý bytostný, „a zpívají si, aby jim ty strašlivé útvary nevzaly jejich poslední radost v těžké službě, již tam konají. Vždyť také den ze dne sem táhne stále víc těchto škaredých výtvorů. Ach, jak málo světlých vláken zůstalo, všechno utlačují ta temná.“

Tu radostně uchopil útlý světlý paprsek, který vycházel z člověka a vetkal jej pečlivě mezi světlá vlákna.

„Konečně zase jednou!“ prohodil a podíval se láskyplně ještě jednou na světlé formy.

„Jak je dobře, že se již brzy přiblíží vysvobození. Nevíš něco nového, bratře?“

Zelený bytostný přikývl: „Svaté Světlo zesiluje, srší z něj jiskry. Jistě jsi to také poznal podle neklidu svých údů. Všichni toužíme po čisté práci ve Světe.“

„Ano,“ řekl šedivý bytostný zamyšleně, „jeden bratr chtěl včera vědět, proč tolik zesílily útvary sklíčenosti a strachu. Takže lidé už také něco tuší. Dost dlouho nás týrali a nutili zpracovávat jejich špatnosti. Teď musí sníst, co si sami nadrobili. Jak málo radosti máme z naší malé práce! Kdybychom neměli naději, že budeme moci zase brzy řádně sloužit Bohu, bylo by to bezútěšné.“

„Pozor, přicházejí naši dva bratři!“ zvolal zelený. „Náš muž bude mít návštěvu.“

Bytostní se dívali do pokoje, ve kterém seděl architekt. Pokoj byl přeplněn útvary, které vznikaly z práce jeho mozku a byly přichystány vřadit se do proudu vláken. Udělaly tím místo pro světlejší formy, které vnikly dovnitř s nově příchozím. Dva malí bytostní se přiblížili současně k našim dvěma bratrům, pokývli jim a ihned začali tkát vlákna, jež se nezdála tak kormutlivá jako ta, která museli zpracovávat oba bratří. Cítění nově příchozího muže nebylo tak silně znetvořeno přízemním myšlením a tak oba malí bytostní, kteří byli stále s ním, spřádali plno světlých vláken.

„Ano, my to máme dobré,“ říkali, „neboť on se snaží. Ví také o Svatém Světle, které teď přinese rozuzlení a soud.“

Smutně pohlédl šedivý bytostný na lidského ducha, kterého měl na starosti.

„Pohleďte, on zpozoroval, že ten druhý je lepší, a proto ho nemůže ani cítit!“

„Světlo ho bolí,“ řekl zelený, „pošlu mu ještě lítost a zármutek, ale asi to nebude nic platné.“

„Fuj, jaká nenávist vychází z jeho temné duše!“ zvolal šedivý pobouřeně a nešetrně postrčil hrozné útvary dál do tkaniny.

„Nu ovšem, teď odcházejí také naši dva bratři. Návštěvník zřejmě poznal zlé smýšlení architektovo a je otřesen. Kdy skončí tato naše otročina?“

Tu se pojednou u malých bytostných objevil jasný paprsek. Ovanul je závan plný síly a pak udeřil blesk, pod jehož účinkem společně klesli v radostném úleku. Blaženě se po sobě podívali a zvolali:

„To byl úder meče soudu! Přišlo vysvobození! Jméno Páně budiž pochváleno!“

Kolem nich znělo zvonění a jásot a vzhůru stoupaly modlitby a díky. Oba maličcí stáli v tiché zbožnosti. Když se opět chopili své práce, užasli.

„Bratře!“ zvolal zelený přidušeným hlasem, „Svatý soud je zde vykonán!“

Několik málo světlých vláken, která ještě sklouzávala k lidskému duchu, viselo volně. Žádné světlo už jimi neproudilo. Tu vzal zelený svoje kleště a přerušil jimi i to poslední spojení. Temná vlna se vymrštila jako chapadla k duši ztraceného člověka, aby ji stáhla dolů do hlubiny, z níž už není možná záchrana. Oba maličcí přihlíželi bez dechu.

„Jsme volní!“ zvolal šedivý, „už nemusíme dále zpracovávat žádné ošklivé formy. Boží Světlo nás zavolalo k pravé službě, jak tomu bylo kdysi.“

„Cítím v sobě sílu,“ řekl zelený, natáhl se a vypjal svoje malé paže v touze po činnosti, „rád bych pracoval a pomáhal. Začneme hned s velkým úklidem.“

Radostně uchopil kleště, ale uprostřed pohybu zvolal udiveně: „Co je s tebou, bratře? Záříš jako stříbro!“

Šedivý radostně přikývl: „to je moje pravá barva. Všechno to šeredné, co jsme museli stále zpracovávat, mně zbarvilo šat a zeslabilo sílu. Paprsek soudu mne učinil zase jasným a silným jako jsem byl tentokrát, když jsme nastoupili službu. Však se podívej na sebe a pohlédni kolem.Všechno svítí ve Světle života.“

Opět zaznělo jásavé volání, všude se vynořovali malí bytostní, kteří svými kleštěmi trhali uschlá vlákna a shazovali je dolů. Jiní přicházeli s metličkami a smetávali nepotřebné odpadky a smetí do hlubiny. Za nimi následovali noví kamarádi, nesli jemné útvary a vlákna, která splétali a zpevňovali. Všechna vlákna směřovala vzhůru, kde to tajemně světélkovalo ze stříbrných mraků. A také naši dva malí přátelé se podíleli na tomto radostném díle.

„Potřebuji žebřík, mám-li dále vázat,“ řekl šedivý a postavil se na špičky.

V tom se celá matička Země otřásla silným trhnutím – a malí bytostní se kouleli jeden přes druhého jako hračky v padající krabici, všechno bylo taženo vzhůru, vstříc Světlu, které zářilo ve veškerenstvu.

„Vzhůru!“ hučely kolem hvízdající bouře v ohromujícím jásotu.

„Svatý soud Věčného Boha!“ modlily se zástupy bytostných.

Viděli, jak se temno zřítilo a strhlo s sebou ztracené lidské duchy. Ještě několikrát zakolísala osvobozená Země. Potom zaujala svoje místo v čistém Světle, místo, na kterém měla stát od pradávna neustále, kdyby ji falešné lidské chtění nebylo bývalo stahovalo níž a níže.

S údivem a zbožnou radostí dívali se oba maličcí do vítězného Světla, po kterém toužili a které jim bylo konečně zase přiblíženo svatou rukou Osvoboditele. Volně proudila Boží Síla nad očištěnou Zemí a zaplavovala nitra bytostných jásavou vděčností. Padli na kolena před všemohoucností Věčného.

K usměvavému nebi, na kterém plál nyní zářící svatý kříž spásy, osvětlovaný oběma slunci, stoupala modlitba očištěných lidských duchů. Doba míru království Božího na Zemi nastala.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo milé a poučné na dnešný večer


,,Štyri sviečky

Horeli štyri sviečky na adventnom venci,
tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali hovoriť.
Prvá sviečka vzdychla a povedala:

,,Volám sa Mier.
Moje svetlo síce svieti,
ale ľudia žiaden mier nedodržujú.“
Jej svetielko bolo čím ďalej tým menšie, až úplne zhaslo...

Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala:
,,Volám sa Viera,
som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť,
nemá teda cenu, aby som svietila.“
Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla...
Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka:

,,Volám sa Láska.
Už nemám silu, aby som horela.
Ľudia ma odstavili na stranu.
Vidia len samých seba a žiadnych iných,
ktorých by mali mať radi.“
A zhaslo i toto svetlo...

V tom vošlo do miestnosti dieťa.
Pozrelo sa na sviečky a povedalo:
,,Vy musíte predsa svietiť a nie byť zhasnuté!“
A skoro začalo plakať...

V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka:,
,Neboj sa!
Pokiaľ svietim ja, môžeme i ostatné sviečky znovu zapáliť.
Volám sa Nádej!“

Zapálilo dieťa od tejto sviečky zápalku a
rozsvietilo znovu ostatné sviečky.

Plameň nádeje by nikdy nemal
v Tvojom živote zhasnúť......a každý z nás by mal mať plamene:

MIERU,

VIERY,

LÁSKY

a NÁDEJE

neustále udržiavať."

Prevzaté z Internetu.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo dojímavé a milé na dnešný deň


,,Kto dokáže potešiť a dojať z lásky čoby len jedno ľudské srdce, tak ten ako keby potešil a dojal celý svet."

Ján Anton Sloboda.

http://www.youtube.com/watch?v=WbMNPoB2f-A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MndLRdPsuJE&feature=related

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Decembrové spomienky II. - šesťdesiatšesť rokov po...


66 pozemských rokov, tak presne toľko ubehlo odvtedy, keď zo Zeme odišiel v úplnej tichosti Syn Boha Otca - Imanuel Abdrushin, keď bol v hodine odchodu obklopený len tými najvernejšími.

*Syn Svetla opustil túto Zem keď mal 66 rokov!, presné dvojnásobok rokov Ježišových. A rok 2007 je ten rok, keď ubehlo presne 66 rokov od odchodu Imanuela Abdrushina, ktorý je rokom Božej vôle, keď sa každý, či už si je toho vedomý alebo nie je, ukazuje v tom pravom svetle.*

Ale ľudstvo opäť zlýhalo, tak ako aj dnes opäť zlýhava, keď popiera alebo nič nechce vedieť o zrode Syna Svetla IMANUELA, a vôbec si neuvedomilo, že kto to vlastne prebýva v tom čase na Zemi. Len málokto spoznal v Abdrushinovi záchrancu a sudcu neskoršieho stvorenia, Syna BOHA Otca.
Veď čo už mohol zažiť Syn Stvoriteľov na tak nepriateľskom územi, kde temno vládne svojou rukou?

Zažil presné to isté, ako jeho brat Ježiš. Väčšinou len nepriateľstvo a nedôveru. Zase len hŕstka bdelých dokázala spoznať v ňom zasľúbeného Pomocníka, Radcu, Boží meč, Sudcu, ktorého zasľúbil k pomoci sám Syn Boží Ježiš v tušení svojej blízkej a nevinnej smrti:

Ján 16 kap./ 7 - 15: ,, Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde.

O hriechu, že neveria vo mňa.

O spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte.

O súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do ÚPLNEJ PRAVDY lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude vám zvestovať.“

Opakovali sa dejiny, ako pred 2000 rokmi. Ľudstvo svojho Záchrancu odmietlo, a tým Ho morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu osudu.

Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo, a odmietaš zase, Syna Božieho!

Veď Stvoriteľ vo svojej veľkej láske a spravodlivosti, vyslaním svojich Synov poslal sám seba, aby vyslobodil nás ľudí z moci temna, z pasce, do ktorej sme sa sami dostali, a dovolil nám tak návrat do duchovného domova.

Imanuel Abdrushin, podobne ako Ježiš pred 2000rokmi, v tušení svojho blízkeho pozemského odchodu, odovzdal svoju štafetu v poslaní tej, ktorá mala byť poslednou pomocou pred veľkým súdom. Tou pomocou je poslanie Swanhildy - pani Makedonovej, tesne pred prvou veľkou očistou Zeme, ktorá sa vtelila do malého národa slovenského, deväť rokov po Abdrushinovom odchode zo Zeme.

„Teraz bude pre mnohých z vás lepšie zrozumiteľné, prečo teraz v hodine najsvätejších naplnení pôsobia Ruža a Ľalia na Zemi a že je nutná aj prítomnosť LABUTEJ PANNY z LABUTIEHO OSTROVA v určitom, k tomu pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní nebola žiadna medzera.

Taká veľká je milosť Božia, že dáva vyvstať jednému zázraku za druhým, aby sa ľudstvu v tisícročnej ríši dostalo dokonalej pomoci!

Skloňte sa v pokore pred Jeho veľkou dobrotivosťou.“ Imanuel Abdrushin – Duchovne úrovne VI.

Dostali sme veľa, ale pramálo sme dali.

*Preto napnime svoje sily, aby víťazstvo Svetla sme plné podporili.

*Skloňme preto v tento čas svoje hlavy a ďakujme neprestajne Bohu, že akej milosti sa nám dostalo a dostáva.

Lebo máme jedinečnú šancu ešte napraviť to, čo sme pokazili, a tak prejsť do novej doby, ktorú povedie pravý Kráľ a Vodca IMANUEL ABDRUSHIN, bez ktorého výstavba Tisícročnej ríše nie je možná.

+Šťastný to človek, ktorý bude mu smieť slúžiť, ochraňovať a pomáhať Jemu, jedinému a pravému Vládcovi z vôle Stvoriteľovej.+

Amen.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Decembrové spomienky - deväť rokov po...


Deväť pozemských rokov je veľa alebo málo? Ak sa pozrieme z hľadiska pozemského, tak je to určite dosť, ale z hľadiska večnosti je to ako kvapka v mori, alebo zrniečko piesku na púšti.

Dnes ubehlo presne deväť pozemských rokov, keď odišla z tejto Zeme veľká osobnosť, ktorá pôsobila v národe slovenskom, pani Natália de Lemeny – Makedonová.

Prišla nato, aby naplnila proroctvá, ktoré zvestovali zrod Syna Človeka IMANUELA, ako jediného a pravého Kráľa Tisícročnej ríše z vôle Božej.

1.Proroctvo Izaiášove 7/14: ,, 14Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.“

2. Zjavenie Jána 12/1,2: ,, 1Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, 2tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach.

Zj.12/5:,, 5A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu.

3. Fatimské posolstvo: ,, 2. Na Slovensku sa v roku l998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej tisícročnej ríše. Slováci sa vďaka tomu, že vzíde z jeho národa, stali vyvoleným národom.

Ďalšou jej úlohou bolo napísať skrátenu verziu Posolstva Grálu, Večné zákony 1, 2, 3, ako najnovšie Posolstvo od Syna Človeka Imanuela Abdrushina, ktorý ju sám pri jej poslaní viedol.

A všetko do bodky naplnila, tak ako BOHU sľúbila. Nekričala, nehádala sa, neurážala, ale všetko dávala z lásky, lebo poslanie bolo pre ňu samotnú prvoradé. Nedbala na plané reči a útoky, ktoré boli hanebné a podlé, ale vždy podala pomocnú ruku tam, tam kde bolo treba.

Odišla v úplnej tichosti, ale len na chvíľku, lebo sa navráti späť, keď prejdú najväčšie bôle na Zemi. Veď to predsa sľúbila, že ešte raz príde, aby poslanie úplne dokončila.

Preto v tejto chvíli hovorím: Preveliká vďaka PANE za to všetko. Vďaka pani Natália.

Amen.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
28.11.1998


Dnes je tomu deväť pozemských rokov, keď sa udiala najdôležitejšia udalosť v dejinách ľudstva, zrod KRÁĽA kráľov, PÁNA pánov, záchrancu neskoršieho stvorenia, Kráľa Tisícročnej ríše, Syna BOHA OTCA, IMANUELA ABDRUSHINA, začo buď BOHU veľká a pokorná vďaka.

Izaiáš 9/5-6: ,, 5Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.“


V tichosti sa narodil, a v úplnej tichosti bol načas unesený, tak ako o tom hovorí Zjavenie Jána 12/5: ,, 5A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. DIEŤA VŠAK BOLO UCHVÁTENÉ K BOHU A K JEHO TRÓNU.“

Navráti sa až vtedy, keď prejdú veľké bôle na Zemi, keď pôda bude pripravená na príchod Jeho, a keď Jeho ľud ho bude s radosťou vítať.

Navráti sa, aby započal s výstavbou Tisícročnej ríše, lebo len On jediný je toho hodný, nikto iný, lebo BOH tak rozhodol.

On, ktorý je Božou vôľou, Synom BOHA Otca.

On, skrze koho povstalo celé stvorenie.

On, IMANUEL, bude vládnuť rukou spravodlivou, a pod jeho vedením bude všetko na Zemi prekvitať. Všade bude len láska, mier, spravodlivosť a radostné tvorenie, v zmysle zákonov Božích.

Izaiáš 11/1-10: ,, 1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, 4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.“


Už nebude potom viac žiadnych vojen, útlaku a nespravodlivosti, lebo temna už viac nebude, a ten ktorý padol, bude na tisíc rokov spútaný Synom Človeka IMANUELOM.

Preto aj nepriateľstvu a útokom bude koniec, ktoré sa teraz deje voči ľudom, ktorí o narodení IMANUELA sú presvedčení, tak aj tomu bude navždy koniec, lebo nie je prípustné, aby neustále boli napádaní tí, ktorí tomu uverili. Pán svojich verných vždy ochrany!

,, NENÍ NIC VYŠŠÍHO NEŽ BŮH! A VEDLE NĚHO MUSÍ VŠECHNO OSTATNÍ USTOUPIT DALEKO DO STÍNU. ŽÁDNÝ ČLOVĚK NEMÁ BÝT NUCEN KE ZMĚNĚ SVÉ VŮLE. V BUDOUCNOSTI VŠAK MAJÍ BÝT PONECHÁNI V KLIDU A MÍRU VŠICHNI TI, KTEŘÍ SKUTEČNĚ PATŘÍ K LIDU BOŽÍMU. NIKDO NESMÍ BEZTRESTNĚ NA NĚ UKÁZAT ŠPINAVÝM PRSTEM. BUDE PAK IHNED POZNAMENÁN A ZAHYNE. KAŽDÝ VÝSMĚCH A TÍM SPÍŠE ČIN SE ZCELA NEOČEKÁVANĚ, RYCHLE A HOŘCE VYMSTÍ NA TOM, KDO HO PROVEDL.

LID PÁNĚ SE KONEČNĚ SHROMÁŽDÍ POD JEHO PRAPOREM A BUDE CHRÁNĚN. AVŠAK JEN TEN, KDO MÁ ODVAHU PŘIZNAT SE K TOMUTO LIDU! NIKDO JINÝ. STOJÍME JIŽ NA PRAHU POČÁTKU TÉTO HODINY!" IMANUEL ABDRUSHIN.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Provokácia?


Je pre mňa záhadou, že kto to tu v mojom mene dal tento príspevok, akurát s tou zmenou, že namiesto JAN. z jednou bodkou, je tam JAN.. z dvomi bodkami, hoci s tým príspevkom dá sa súhlasiť, lebo vystihuje určitú podstatu niečoho, o čom sa zmieňuje tento príspevok.

!!!Bol by som preto rád, aby dotyčný pán vystupoval nejak inak, pod svojím pravým menom, lebo inak to môže byť pokladané s mojej strany za provokáciu, keď je tam aj uvedená dokonca moja e-adresa!!!

Preto budem rád, že už sa to viac nebude opakovať, lebo inak budem nútený to ihneď vymazať.

Ale predsa by som chcel odpovedať Galaxian, že rozum a chtíč ide ruka v ruke, a nie že idú v opozícii natrvalo.

Je zaujímavé tiež, že fórum som na určitý čas zablokoval, z dôvodov porušovania mnou stanovených pravidiel, viď hore podmienky pre zotrvanie príspevkov, a že opäť bez môjho vedomia je spustené. Preto som sa rozhodol, že bude opäť odblokované, ale pravidla budú platiť stále, tie čo som stanovil.

,,!!! Chcem ale upozorniť na to, že všetky provokujúce, hanlivé a výsmešné príspevky budú ihneď vymazané, a to bez akéhokoľvek vysvetľovania!!!"

Verím, že to pochopíte, a budete sa tu správať ako slušní ľudia, ktorí rešpektujú vôľu správcu tohto klubu. Za pochopenie
ďakujem.

Ján Anton Sloboda.
JAN.. jan.jan@post.sk 
Bránou k poznaniu je vnímanie. Čím je človek duchovne prebudenejší, vedomejší a čistejší, tým hlbšie je schopný vnímať. Hĺbka vnímania sa dá prirovnať pohľadu na horu: Niekto vníma iba horu, iný aj stromy a skaly, ďalší vidí ostrejšie a hlbšie a vníma aj listy a jednotlivé kamienky, ďalší vidí ešte viac a okrem celku vníma štruktúru všetkého až do detailov a zrazu vidí, ako to všetko funguje... a napokon sú i takí, ktorí vidia nielen horu so skalami a listami až do najjemnejších detailov, ale za tým všetkým cítia aj energiu, z ktorej je všetko zložené a za ňou... Zdroj Života.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou


Dnes je ten deň, keď som sa rozhodol, že zverejním ďalší z rozhovorov s pisateľkou Večných zákonov, s pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou, ktorý bol odvysielaný v polovici novembra 1998. A dnes neviem či to viete, tak sa oslavuje na Slovensku meno Alžbeta /Elizabeth/. A presné toto meno nesie Prakráľovná, v ktorej pôvod má samotná praduchovná Swanhilda, ktorá si plnila posvätné poslanie na Slovensku v rokoch 1997 – 1998, presnejšie povedané do 4.12.1998, keď došlo k jej únosu, aby jej temno a k nemu priľnuté tvory nemohli viac škodiť. Presne tak, ako sa o tom hovorí v Zjavení Jána.

,,ZJ: 12/ 5A porodila Syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. DIEŤA VŠAK BOLO UCHVÁTENÉ K BOHU A K JEHO TRÓNU. 6Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvesto šesťdesiat dní.

ZJ: 12/ 13Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca. 14Žena však dostala dvoje veľkých orlích krídel, aby odletela pred hadom na púšť na svoje miesto, kde by ju živili čas a časy a pol času.“ Koniec citátu.

Takže toľko citát zo Zjavenia Jána, ktorý vyjavuje udalosti, ktoré sa stali či už po bezprostrednom narodení Imanuela, ktorý bol ihneď unesený k Božiemu trónu, kde temno nikdy nemalo prístup, lebo to môže byť len v hmotnom svete, a následne krátko došlo k únosu jeho matky, kde si ju pod ochranné krídla zobral samotný Imanuel.

Swanhilda, ako časť Prakráľovnej sa nemýlila, a naplnila všetko tak ako mala, v zmysle proroctiev a zákonov Pána.

Preto je opäť na mieste, aby sa niečo niektorým pripomenulo, ktorí už nemajú ani jedno pekné slovo pre pani Makedonovú, a ktorí jej poslanie nepovažujú za pravé a Zhora chcené.

***Kto napadá pani Makedonovú, tak ten napáda toho, kto ju po celý čas pri jej poslaný viedol, teda samotného Syna Boha Otca Imanuela. A KTO NAPÁDA SYNA, TAK TEN NAPÁDA SAMOTNÉHO STVORITEĽA! Tak to majte všetci nenávistní popierači na pamäti.***

Matúš: 12/ ,, 31Preto vravím vám: Každý hriech i rúhanie odpustí sa ľuďom, ale rúhanie Ducha sa neodpustí. 32…ale kto by hovoril proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku ani v budúcom.“ Koniec citátu.

Ale predsa chcem upriamiť pozornosť nato, že tento rozhovor nadväzuje na dve predošlé, ktoré boli urobené tiež v novembri 1998, keď prišlo k narodenie Imanuela – 28.11.1998.

*** http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5534117#article-5534117

*** http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5561567#article-5561567


Verím, že aj tento rozhovor, ktorý bol urobený v polovici novembra 1998, bude k pomoci tým, ktorí sú ochotní tomu načúvať, lebo dobré vedia, že aj to im je k správnemu pochopeniu určitej udalosti, akou bolo narodenie Syna Svetla Imanuela.

Ján Anton Sloboda.

Rozhovor z polovice novembra 1998.

Starý svet, ktorý je celý pokrivený a nesprávny, zanikne a na prelome tisícročí vznikne nová ríša, Tisícročná ríša, ktorú bude viesť Boží Syn podľa večných zákonov.

-Tieto slová, ktoré v nás isto vyvolávajú divné pocity, nevyriekla Sibyla ani nijaký iný uznávaný či zaznávaný prorok, ale zatiaľ úplne obyčajná žena, žijúca v bratislavskej Petržalke, ktorá o sebe tvrdí, že už o pár dní ešte do konca tohto mesiaca porodí Božie dieťa, a to aj napriek tomu, že ešte dnes nemá nijaké vonkajšie znaky tehotnej ženy.-

Mám 48 rokov preč, mám už dve dospelé dcéry a to, že to tehotenstvo nie je na mne vidieť a dokonca ani lekársky nie je dokázateľné, tak to má svoju príčinu. A tou príčinou vlastne je to, aby mi ľudia uverili, lebo keby som ja len tak povedala, že budem mať Božieho Syna a mala by som riadne tehotenstvo, tak myslím si, že v dnešnej dobe pokrivenej a bláznivej by mi to asi málokto zobral.

Čo hovorí o príchode druhého Božieho Syna menom Imanuel Biblia a aké by malo byť podľa vás jeho poslanie na Zemi?

No, tak Biblia ho zvestuje, dá sa povedať, na dvoch miestach, určite aj na viacerých, lebo viacerí proroci hovoria o narodení budúceho Kráľa Tisícročnej ríše, ale tak jasne a podrobnejšie hovorí o jeho narodení staroveký prorok Izaiáš, ktorý ho doslova aj menuje, že vlastne to bude Imanuel a že bude vládcom Tisícročnej ríše, o tom hovoria prvá kniha a tretia kniha Izaiášova a potom Zjavenie Jána - Apokalypsa, toto proroctvo sa napísalo o tisíc rokov neskôr, tak tam je to ešte podrobnejšie popísané, dokonca aj to, že kto bude jeho matkou a aké ťažkosti v tehotenstve bude mať jeho matka.

-Pred niekoľkými dňami navštívila pani Makedonová gynekológa, ktorý však ani po vyšetrení ultrazvukom jej tehotenstvo nepotvrdil. Podľa budúcej matky práve takýto dôkaz potrebuje, aby jej ľudia neskôr uverili.-

Pred narodením Božieho Syna - Imanuela a takisto ešte aj počas doby, kým bude na Zemi, lebo on nebude stále na Zemi, zakrátko odíde podľa proroctiev, tak počas tejto doby sa budú ľudia na celom svete triediť. Budú sa triediť na schopných duchovnej premeny a na neschopných duchovnej premeny.
Najpodrobnejšie, že ako sa spozná tá matka Imanuelova, je to napísané v 3.Fatimskom posolstve, ktoré cirkev tají už takmer 40 rokov a nechce ho zverejniť, avšak tam je popísané, že tento Boží Syn sa narodí vo vyvolenom národe, ktorý je slovenský a sú tam uvedené ďalšie podrobnosti, že jeho matka sa spozná podľa toho, že napíše knihu „Nové evanjelium“.

-Pani Makedonová už zorganizovala viacero stretnutí s čitateľmi svojej knihy a jej informácie o narodení druhého Božieho Syna sa dostali do širokej verejnosti. Cirkevné autority, ktoré sme v tejto súvislosti požiadali o názor, sa však, žiaľ, zatiaľ rozhodli nevyjadrovať sa k celej záležitosti. -

Vy tvrdíte teda, že už o niekoľko dní sa vám narodí Božie dieťa. Viete už, kedy to presne bude a kde?

To neviem. Ja som dostala iba také vnuknutie, že mám hovoriť, že sa narodí v novembri tohto roku. Vedela som, kedy som počala, bolo to asi v marci a vtedy som sa teda dozvedela, že som počala z Ducha Svätého a aj celý čas mám také pocity, ako v tehotenstve, poznám ich lebo som mala dve deti.
Ako sa narodí, alebo kde sa narodí, to takisto neviem, že či teda na Zemi alebo mimo Zeme, keď som počala, ako píšem v mojej knižke, mimo Zeme, tak to naozaj neviem, ale pravdepodobne to bude asi pozemským spôsobom, aby bol taký dôkaz, že keď to tehotenstvo je už nehmotné, aby mi niekto nemohol vyčítať, ako som už počula, že asi si nejaké dieťa adoptujem a budem hovoriť, že to je Božie dieťa.

Čo bude tým presvedčovacím dôkazom, že naozaj ide o nevšedné, iné a nie úplne normálne pozemské dieťa?

Aby ľudia uverili tomu, čo ja tvrdím, keď niekto nebude chcieť veriť ani tomu tehotenstvu, ani mojej knihe, tak ešte dostanú od Boha ďalší dôkaz, a to bude, že v ten deň alebo v tú noc, keď sa narodí Imanuel, tak sa objaví na oblohe nová hviezda, ktorá bude obrovská, bude veľmi žiariť a bude oznamovať celému svetu, že sa narodil Duch Svätý - Imanuel. A nebude viditeľná len jednu noc, ale bude viditeľná dlhšiu dobu, po tú dobu, pokiaľ bude Imanuel na Zemi, aby všetci ľudia sa mohli dozvedieť, že čo to znamená.
A druhé znamenie bude, že bude v sebe mať také znamenie Imanuel, aké mal aj Ježiš, a síce zlatý kríž bude nosiť v sebe a bielu holubicu nad ním. Toto znamenie za čias Ježiša videl len prorok Ján Krstiteľ, ktorý ho zvestoval a jemu ľudia verili, lebo bol známym prorokom a v dnešnej dobe, keďže už prorokov nemáme, tak v dnešnej dobe bude viacero ľudí, nevieme, akí ľudia to budú, možno to budú aj obyčajní ľudia, alebo... neviem, akých ľudí si Boh vyberie, nemáme to vedieť vopred, ale viem len toľko, že to bude veľa ľudí, ktorí budú toto znamenie vidieť duchovným zrakom. Čiže dieťa bude riadne, pozemské, ale to znamenie budú vidieť len určití ľudia, ktorí budú mať dostatok vážnosti, aby im verili ostatní ľudia, že to je naozaj pravda.

Máte nato už len veľmi málo času presvedčiť ľudstvo o tom teda, že sa skutočne ten Boží Syn narodí. Čo sa stane, ak sa nenarodí?

Tak ja vôbec s takouto alternatívou nepočítam, lebo si uvedomujem, že keby sa toto stalo, tak celé to moje poslanie a to úsilie, ktoré som tomu venovala, by bolo zbytočné, a nehovoriac už o tom, akú hanbu by som si urobila, že vlastne by som bola odpísaná po každej stránke.

Akú máme záruku, že ste si to všetko nevymysleli?

No tak, ja si myslím, že už som tu naznačila určité úkazy nadpozemské, ktoré by mohli tých neveriacich presvedčiť ... ja vám tak poviem, mojou úlohou nie je vlastne presviedčať. Ja mám len oznamovať, že čo sa bude diať. Ja som to v tej mojej knižke vysvetlila podrobne, lebo to, čo tu poviem... ja hovorím len fakty. Ale ako som k nim došla a ako to vlastne je zvestované už niekoľko tisícročí, ako Boh tieto pomoci tým ľuďom, ktorí chcú kráčať správnym spôsobom v živote, ako ich On zosielal a ako ich ja dešifrujem v mojej knihe, tak toto všetko je určitá pomoc, ale je to oznamovanie.
ČIŽE, ČI NIEKTO VERÍ, ALEBO NEVERÍ, TO UŽ JE JEHO PROBLÉM A ČI SOM SI TO VYMYSLELA, ALEBO NIE, TAK TO JE TIEŽ JEHO PROBLÉM.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
14.11.1998


Týmto príspevkom, chcem nadviazať na môj príspevok z 7.11.2007 - http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5534117#article-5534117 , keď som mimo iné zverejnil rozhovor s pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou, ktorý bol urobený pred deviatimi rokmi toho dňa. A keďže dnes máme 14.11.2007, tak je na mieste, aby bol dnes uverejnený ďalší rozhovor s pisateľkou Večných zákonov, ktorý bol urobený práve v tento deň, presné opäť pred deviatimi rokmi, ktorý veľa ozrejmuje a vysvetľuje tým, ktorí sú ochotní tomu načúvať, lebo vedia, že je im to k pomoci.

Ján Anton Sloboda.

Rozhovor v štúdiu (14.november 1998)


Zdravím vás, budeme sa baviť hneď takto na úvod s Natáliou de Lemeny-Makedonovou, ktorá napísala Večné zákony 1,2 a3, čiže prvý, druhý a tretí diel.
Je november a teda čas, kedy sa majú naplniť proroctvá o príchode Ducha Svätého na Zem a o začiatku Veľkej očisty Zeme. Týmto pádom sme si pozvali pani Natáliu do našej relácie, aby sme priamo s ňou upresnili význam a zmysel týchto udalostí, ktorých sa máme tento mesiac dočkať.

Pani Natália, ako ste prišli na to, že práve Vy máte byť matkou Ducha Svätého – Imanuela?

Ako som nato prišla? Tak môžem vám úprimne prezradiť, že sama som nato neprišla. Dozvedela som sa to pri písaní mojej knihy “Večné zákony”, v ktorých som mala zvestovať narodenie Ducha Svätého na Zemi podľa Biblie a aj iných proroctiev. Keď som túto udalosť písala, nevedela som ešte, kto bude jeho matkou. Až po dešifrovaní Apokalypsy – Zjavenia Jána som pochopila, že ňou mám byť ja. Úprimne sa priznávam, mala som čo robiť, aby som to strávila.

Ja sa tiež priznám, že je to dosť veľká odvaha, priznať si niečo takéto. Čo Vám dáva takú istotu, že sa nemýlite?

Veľa vecí, ktoré spomínam v knihe a ktoré som už tu spomínala.
Takže neviem, ako by som povedala… konkrétnejšie… kto nečítal knihu, tak toho by to aj tak nepresvedčilo - tie fakty, takže neostáva nič iné, iba kto je zvedavý, pozrie do knihy.

Ja myslím na to, že vo svojich výkladoch sa nemýlite v tom, že pri písaní jedného, druhého a tretieho diela ste sa dozvedeli, že máte byť matkou Ducha Svätého, čiže Imanuela. Čo Vás vedie k tomu, že v tomto sa nemýlite?

To, že som knihu písala na základe proroctiev, kde to všetko vykladám a že vlastne výklad tých proroctiev by nebol schopný urobiť človek. Lebo doteraz za dvetisíc alebo tritisíc rokov, odkedy sa datujú prvé proroctvá o narodení Imanuela, ich ešte nikto neotvoril takým spôsobom, aby sa dalo dešifrovať, kedy sa to stane a ako sa to stane.
Čiže jedine Boh, ktorý tieto proroctvá nadiktoval, ich mohol aj otvoriť v pravý čas, a cez tú, ktorá ich vlastne napĺňa.

Ako viete dokázať, že ste boli vedená pri jej dešifrovaní Bohom, nie jeho protikladom Satanom?

Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy.
Iba jej dal Boh tú schopnosť otvoriť tieto proroctvá a naplniť ich.

Nie je možné, že pri narodení Ducha Svätého bude pôsobiť Satan?

Tak samozrejme, bude pôsobiť, bude sa snažiť to znemožniť. Ako je to v Biblii napísané, už počas tehotenstva môjho, aj počas narodenia, aj vlastne celý život sa bude snažiť znemožniť jeho poslanie, ktorým je vlastne – zničiť jeho vládu. Takže s tým sa počíta, to nie je nič nové, a preto aj toto tehotenstvo je také, aké je – nehmotné – aby ho nemohol zničiť už v tom tehotenstve.

Ktoré proroctvá tvoria tú reťaz, čo logicky nadväzuje a objasňuje narodenie Ducha Svätého v tomto čase?

Ako prvý začal zvestovať Imanuelov príchod na Zem pred 3000 rokmi staroveký prorok Izaiáš výrokom v 7. kapitole: “Panna počne a porodí Syna a dá mu meno Imanuel”. Celá I. kniha jeho proroctiev objasňuje, že bude zároveň kráľom Tisícročnej ríše, ktorá má nastať po Veľkej očiste.
Ďalšie proroctvo Apokalypsa napísané o tisíc rokov neskôr, dopĺňa iné podrobnosti o narodení vládcu Tisícročnej ríše, napr. o pôvode jeho matky (12. kap.). Ďalšie úlohy Imanuelovej matky upresňuje 3.Fatimské posolstvo, ktoré mal pápež zverejniť svetu už pred 40 rokmi, aby sa ľudstvo vyhlo katastrofickým následkom hroziacej 3. svetovej vojny.
Keďže do dnešného dňa Vatikán toto posledné proroctvo pred verejnosťou tají, strháva svet do nedôvery v narodenie Ducha Svätého, a tým nepriamo podporuje samozničenie ľudstva.

Chcete povedať, že keby sa svet dozvedel pred 40-timi rokmi o narodení Imanuela na Zemi a pripravoval sa na túto udalosť zmenou myslenia a hodnôt, že by sa 3. svetová vojna a katastrofa neuskutočnili?

Správne ste to vyjadrili. Keď človek nepozná večné zákony, miesto, odkiaľ pochádza a dôvod, prečo sa vteľuje na Zem, on a Boh, nie je hoden toho, aby túto starú, na zánik už odsúdenú dobu prežil a stal sa obyvateľom nového sveta – Tisícročnej ríše.

Prečo myslíte, že táto doba je už odsúdená na zánik?

Vy to nevidíte, ako víťazia nepravé životné hodnoty – lož pred pravdou, nevedomosť pred poznaním, nespravodlivosť pred spravodlivosťou?
Poviem Vám príklad: 4.novembra 1998 bol astrologicky vhodný čas na zvestovanie novej významnej udalosti na celom svete. Žiadali sme masmédiá o zverejnenie správy o narodení Imanuela v tomto mesiaci. A viete ako to dopadlo?
Celý svet namiesto tejto, pre prežitie ľudstva dôležitej správy, sa dozvedel z masmédií inú, ktorá zaujala pozornosť všetkých ľudí – talianskemu lekárovi sa podarilo transplantovať mužský pohlavný orgán! Na túto správu malo takmer každé masmédium vo svojich správach miesto, ale na tú správu, ktorá má zachrániť ľudstvo pred samozničením, nemal nikto voľný priestor, ani odvahu.
V súčasnej dobe je pre ľudí zaujímavejší pohlavný orgán ako Boží Syn, ktorý práve prichádza na Zem. A ľudia stále nechápu, že sú zavádzaní nepodstatnými informáciami od Pravdy a pravého poznania.

Mne sa vyskytla jedna podotázka: či nie je možné, že je to z toho dôvodu, že takýchto informácií o narodení Božieho Syna bolo už vo svete niekoľko a že ľudia im neveria, jednoducho sa nesplnili?

Ale asi neboli podložené tak, ako sú podložené teraz.


Prečo aspoň cirkev neoznamuje túto dôležitú správu – narodenie Imanuela cez svoje kanály, keď ich má dostatok?

Keď som rozlúštila v lete “Apokalypsu” aj “3.Fatimské posolstvo”, oznámila som ich obsah do Vatikánu. Žiadala som o ich zverejnenie svetu, pretože sa tento rok v novembri majú splniť.
Avšak namiesto zverejnenia urobili opak – oznámili všetkým cirkevným autoritám, aby moju knihu pred veriacimi znevažovali a mňa označili za duševne chorú. Nikto z cirkvi nie je ochotný so mnou otvorene diskutovať o mojej knihe a vyvrátiť jej pravdivosť. Ale za chrbtom sa o nej a o mne vyjadrujú negatívne. Z ich rečí jasne cítiť, že moje knihy nečítali, a preto ani nemôžu poznať ich skutočnú hodnotu.
Dnes je už moja kniha na celom Slovensku cirkvou zakázaná. Neviem, či si cirkev uvedomuje, že takto len dokazuje, že niečo v jej výkladoch Biblie nie je v poriadku, keď sa bojí mojich vysvetlení, ktoré sú iné. Keby v mojich knihách nebola pravda, nebrali by ich, aj mňa tak vážne a nesnažili by sa ma tak verejne pranierovať.

Viete túto falošnú úlohu cirkvi nejako dokázať, alebo sú to len vaše osobné dohady, domnienky?

Túto správu o znevažovaní mojej osoby a mojich kníh “Večné zákony” som sa dozvedela z viacerých strán – písali mi o tom moji čitatelia z celého Slovenska, ktorých deti navštevujú cirkevné školy, alebo majú známych, ktorí sa to dopočuli v kostole. Keby to bola len ojedinelá informácia, tak by som to nehovorila. Ale keď cirkev Pravdu prekrucuje a zahaľuje, ja ju musím odhaľovať, lebo ju poznám.
Podľa zákona rovnováhy treba poznať obe strany mince. Aby sa každý sám rozhodol, ktorá strana je pre neho prijateľnejšia. Či tá cirkevná, ktorá si vyžaduje slepú vieru a dešifrovanie proroctiev ľuďmi, alebo tá, ktorá sa opiera o večné zákony a biblické proroctvá dešifrované Bohom.

Ja sa teraz priznám, ja som Večné zákony, ani jeden diel, nečítal. Sú nejako v rozpore s Bibliou, alebo v rozpore s cirkevnými informáciami?

V rozpore s Bibliou nie sú, ale sú v rozpore s niektorými výkladmi Biblie. Chcete vedieť konkrétne?

Aspoň jeden by ste mohli…

Áno. Tak jeden z príkladov, je ten, že cirkev vykladá v Biblii spomínaného Syna Človeka s Ježišom. Vykladá ho teda, že Syn Človeka a Ježiš je tá istá osoba, alebo Imanuel a Ježiš takisto je tá istá osoba. Nerozlišuje, že vlastne Syn Človeka je Duch Svätý – Imanuel a že Ježiš je vlastne Božia Láska – Ježiš. Každý má inú úlohu a v Zjavení Jána, v 12. kapitole, sa spomína narodenie kráľa Tisícročnej ríše a to je vlastne prorokom oznamovaný Imanuel.
Čiže tieto výklady potom zabraňujú ľuďom, aby pochopili, že aj keď majú v Zjavení Jána popísané narodenie Ducha Svätého, teda kráľa Tisícročnej ríše, tak oni ho nečakajú, lebo cirkev im to vykladá, že to je vlastne Ježiš.

Podľa Vášho výkladu je v 3.Fatimskom posolstve zvestované, že Imanuelova matka sa spozná podľa toho, že bude mať neobvyklé tehotenstvo, aby jej ľudia verili, že počala z Ducha Svätého. Aké dôkazy viete o tom podať?

V mojej knihe “Večné zákony” opisujem, ako som sa dozvedela o mojom nehmotnom počatí, aj prečo sa to malo takto udiať, a ako bude v dôsledku toho prebiehať moje nehmotné tehotenstvo. Tí, čo moju knihu pochopili, nepotrebujú a ani necítia potrebu hľadať iné dôkazy. Avšak tí, čo si nenájdu čas na prečítanie knihy, kde by spoznali, prečo cirkev zavádza ľudí nesprávnymi výkladmi Biblie, dostávajú toto netradičné tehotenstvo ako zázrak, resp. pomoc.
Pomocou nehmotného tehotenstva a riadneho pôrodu majú pochopiť počatie Božieho Syna z Ducha Svätého.
V 3., 5. a 9. mesiaci tehotenstva som sa dala prezrieť ultrazvukom, ktorý potvrdil, že nie som tehotná. Pri poslednom vyšetrení urobila z neho záznam aj televízia, ktorá ma žiadala o toto vyšetrenie.

Bude vaše dieťa po narodení ľudom viditeľné, alebo bude tiež nehmotné?

Tesne pred pôrodom sa dieťa v mojom tele zhmotní, aby som ho mohla riadne porodiť, čo je potrebné ako dôkaz, že je naozaj moje. Avšak toto dieťa bude predsa len iné ako ostatné – bude žiariť a bude mať v sebe duchovné znamenia – zlatý kríž a bielu holubicu, ktoré budú vidieť mnohí ľudia.
Aby im verili, bude táto udalosť potvrdená ešte aj inak – novou hviezdou. Objaví sa na oblohe hneď po Imanuelovom narodení a bude viditeľná dlhšiu dobu na celom svete.

To znamená, že nová hviezda bude viditeľná aj pre “neveriacich Tomášov”, ako sa hovorí? A Imanuel viditeľný nebude pre každého? Bude viditeľný len pre tých vyvolených?

Nie. On bude viditeľný, on bude mať riadne hmotné telo, ale tie duchovné znamenia budú vidieť len určití ľudia, ktorí budú mať taký dar, ako kedysi mal prorok Ján Krstiteľ, že videl u Ježiša tieto znamenia.
Ale teraz ich bude viacej, aby si ľudia nemysleli, že keby to bol len jeden človek, že som ho nejako nahovorila, takže to bude potvrdzovať jeho pravdivosť.

Teraz budem možno trošičku viac krutý. Nebojíte sa toho, že keď vyšetrenia nedokázali, že ste tehotná a porodíte, že svet vedy a techniky vás začne skúmať? Ako to býva, keď priletí UFO?

Tak ja neviem, čo by mohol skúmať, keď riadne porodím, tak ja neviem, čo chce ešte skúmať?

Dobre. Skúsme sa nato pozrieť takto. Porodíte, záznamy nebudú, predpokladám, že budete musieť prejsť určitými vyšetreniami, ktoré, aby teda lekári… určite je to atypické...

Ja mám záznamy o tom, ja mám záznamy o tom – tri, že nie som tehotná, ale v skutočnosti pocity mám, aj som pribrala, deväť kíl, takže to je len nehmotné, neviditeľné to tehotenstvo, ale v skutočnosti ono je ozajstné.
To je ochrana. Ako v knihe píšem, pred tým zabitím toho dieťaťa, ako je to v Biblii zvestované, že ten drak bude sa snažiť dieťa zabiť už v tehotenstve.

Kedy by mala nastať Veľká očista Zeme? Bude tiež nejakým nadpozemským úkazom zvestovaná?

Duch Svätý – Imanuel je proroctvami oznamovaný ako sudca, lebo jeho narodenie vyvolá medzi ľuďmi triedenie na schopných a neschopných prežiť súd. Keby ho prežili všetci, čo sú tu teraz, nič by sa na Zemi nezmenilo. Stále by boli ľudia odvádzaní od toho, aby nespoznali pravého Božieho Syna.
Podľa toho, aké množstvo ľudí bude jeho narodenie očakávať, bude očista buď globálna, celosvetová alebo len miestna. Blížiaci sa vrchol súdu - Veľkej očisty Zeme budú zvestovať nadpozemské úkazy - nebeské znamenia, ktoré môžu byť len symbolické alebo katastrofické.
Astronómami oznamovaný dážď meteorov v polovici novembra je jedným z nebeských znamení, ktoré majú upútať pozornosť ľudí na iné hodnoty, ako sú len materiálne. Je varovaním k tomu, aby si uvedomili, že aj súd, aj narodenie Imanuela sú prelomovými dejinnými udalosťami, ktoré treba brať vážne.
Mnohé vedecké alebo cirkevné autority sa budú snažiť spochybňovať Božie znamenia a budú tvrdiť, že sú to prirodzené úkazy, ktoré sa vraj pravidelné opakujú – ako tie meteory. To je pravda, ale ich intenzita je rôzna, lebo závisí od kvality vývoja planéty. Vieme už, čo všetko zničili meteority v rôznych dobách na Zemi.
Po narodení Imanuela budú ešte ďalšie menšie očisty, aby sa redukoval počet ľudí. Majú prežiť len tí, čo pochopia a prijmú Imanuela ako Božieho Syna, budúceho kráľa Bibliou zvestovanej Tisícročnej ríše. Týmto triedením sa vylúči opakovanie tej istej chyby, že vyvolený ľud si svojho Spasiteľa zabije ako za čias Ježiša, lebo neveril, že je Boží Syn.

Píšete, že Slováci sú vyvoleným národom. Čo to znamená pre nás?

Je to pre náš národ pocta, ale zároveň aj záväzok voči Stvoriteľovi. Pocta spočíva v tom, že podľa zákona rovnorodosti, sa Boží Syn môže narodiť iba medzi duchovne najvyspelejších ľudí, lebo tí ako prví dokážu pochopiť vážnosť a zmysel jeho príchodu na Zem. Záväzok zase spočíva v tom, že každý jednotlivec vyvoleného národa by mal túto správu oznamovať vo svojom okolí, a aj vo svete. Čím viac ľudí to na Zemi pochopí, tým miernejšia bude očista Zeme.

Prečo má byť podľa Apokalypsy dieťa krátko po narodení “uchvátené k Božiemu trónu?” A čo to znamená vlastne?

Proroctvo oznamuje, že keď ľudia budú ľahostajní k narodeniu druhého Božieho Syna, alebo dokonca odmietaví, tak dieťa tajomným spôsobom odíde zo Zeme, aby ho neprajníci nepripravili o život.

Dá sa odpovedať na otázku, že koľko Boží Syn zostane na Zemi?

Nedá sa to povedať, ale Izaiáš tvrdí, že skôr, ako by chlapec vedel povedať otče a matka, tak sa to môže stať, alebo skôr… Ešte sú tam aj iné proroctvá, ale všetky hovoria o tej dobe, že maximálne rok, možno ani rok nie. Ale môže to byť aj skorej.
Môže to byť dokonca aj hneď po narodení, pokiaľ Boh bude vidieť, že ho väčšina ľudí neprijíma.
Lebo ako som už spomínala, cirkev už teraz popiera jeho narodenie.

To znamená, že je možné, že ho dokonca nikto nebude vidieť?

Tak niekto by ho určite mal vidieť, keď sa riadne narodí, lebo potom by to bolo akoby nejaká taká … ako by som to nazvala… bolo by to sklamanie pre ľudstvo. Takže určite krátku dobu tu bude, ale hovorím… môže tá doba byť mesiac, ale môže byť aj skoro rok.


Znamená to aj tak napriek tomu, že bude zhmotnené hneď po narodení a bude viditeľné každému?

Áno.

To znamená, že jednoznačne bude dokázané, že “áno, to dieťa sa narodilo”?

Áno.

Prečo by ho mali zabiť, napriek tomu?

Lebo podľa tých proroctiev, hlavne Zjavenia Jána, je napísané, že hneď po narodení sa bude snažiť, tam je to obrazne napísané… ten sedemhlavý drak, ktorého stelesňuje padlý archanjel, ktorý bude aj zhmotnený na Zemi a je tu vlastne aj vo vyvolenom národe, tak bude sa ho snažiť nejakým spôsobom, aj keď nie on osobne ale cez svojich ľudí, zlikvidovať. Keďže sa mu to nepodarilo v tom tehotenstve, tak sa bude snažiť neskôr.
A aby sa to nestalo, aby ten kráľ Tisícročnej ríše naozaj bol, tak Boh… dokiaľ sa to… dokiaľ to bude možné, ho nechá na Zemi a tá možnosť bude závisieť od ľudí. Dokiaľ ho oni budú chcieť, dovtedy ho Boh dokáže na Zemi uchrániť.
Keď ho nebudú chcieť, nemá zmysel, aby bol ešte na Zemi.

Z mojej strany je tu ešte posledná otázka: Prečo by to mali… mali robiť?

Prečo by ho teda mali pripraviť o život?

Áno, prečo by ho mali pripraviť o život?

Pokúsim sa tak jednoduchšie odpovedať. V knihe je to zase vysvetlené. Súvisí to s tou falošnou úlohou cirkvi, lebo cirkev bude tvrdiť, že to nie je Božie dieťa. To sa stalo aj za čias Ježiša, keď tí farizeji, tí najvzdelanejší ľudia, ktorí dobre poznali Starý zákon, tvrdili, že on nie je Boží Syn za to, že ich on kritizoval, tak vďaka ich duchovnej vyspelosti a ich autorite ľudia mysleli, že oni majú pravdu, tak prijali ten ich názor, že nie je Boží Syn a sami si ho ukrižovali.
A to isté sa stane aj teraz, keď cirkev bude tvrdiť, že to nie je Božie dieťa, tak sa nájdu ľudia, takí odvážlivci, ktorí si povedia, že tak idú ho zabiť, lebo to nie je Božie dieťa, a v mene cirkvi ho teda budú chcieť takýmto spôsobom odpratať zo sveta.
Vy si myslíte, že keď teraz ho cirkev zapiera - už pred narodením, že ho po narodení uzná? Potom bude jej odpor ešte silnejší. Odmietaním mojich kníh “Večné zákony”, kde je všetko dôkladne podľa Biblie vysvetlené, ponecháva cirkev veriacich v omyle, že narodenie Imanuela je výmysel, ktorý netreba brať vážne.
Veriaci sú natoľko zaslepení, že odmietajú Boží zázrak - nadpozemské počatie Imanuela z Ducha Svätého. Táto udalosť je v dnešnej dobe taká výnimočná, no ľudia miesto vďaky a radosti, že sú jej účastníkmi, ju všemožne zapierajú.
Keď bude dieťaťu aj matke hroziť smrť, budú unesení zo Zeme a zvedené ľudstvo sa ponechá v najťažších chvíľach súdu bez Božej ochrany, keďže ju nespoznali a neprijali.

Z mojej strany je to všetko. Neviem, ak máte niečo, čo by ste chceli dodať…

Tak myslím si, že nemusím dodávať, pokiaľ nie sú otázky, v knihe je omnoho viacej napísané pre tých ľudí, ktorí by chceli ozaj vedieť viacej.

Ja vám v každom prípade ďakujem, že ste k nám zavítali. Lúčim sa s Natáliou de Lemeny-Makedonovou a prajem Vám veľa šťastia a veľa ďalších úspechov a aby sa to všetko podarilo tak, ako sa to má a aby ľudstvo prišlo nato, kde tá Pravda naozaj je…

 
JAN. jan.jan@post.sk 
7.11.1998


A opäť tu máme november. Píše sa rok 2007, ktorý je rokom Božej vôle, keď všetko sa ukazuje v tom pravom svetle, teda aj každý z nás, či si je toho vedomý, alebo nie je.

Pred deviatimi rokmi bol urobený rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou, ktorá prišla naplniť svoje poslanie, ktoré bolo posvätné a pre ľudstvo tak dôležité.

Preto, aj keď už ubehlo deväť pozemských rokov, tak tento rozhovor je stále živý a aktuálny, a má ľudom s dobrým a otvoreným srdom čo povedať. Zvestuje aj to, čo sa naplnilo koncom novembra 1998 - narodenie Syna Svetla Imanuela.

Ale viete čo je zvláštne, že dnes pri pohľade na zasneženú krajinu, som si uvedomil blízkosť Vianoc. Bolo to také krásne a silné prežitie, ktoré sa slovami nedá ani opísať. A Vianoce, to je narodenie Božieho Syna.

Ale teraz k rozhovoru, ktorý bol urobený 7.11.1998, s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou.

Rozhovor v štúdiu
(7.novembra 1998)

Dobrý večer. Opäť k nám do štúdia prišla pani Natália de Lemeny-Makedonová. Takže dobrý večer prajem...

Dobrý večer.

Môžete nám zopakovať, čím je november v roku 1998 taký významný?

Odohrá sa v tomto mesiaci veľmi významná udalosť, ktorá poznačí dejiny ľudstva. Táto udalosť bola zvestovaná starými proroctvami, aj novšími bola upresňovaná a teraz konečne nastal čas, kedy sa začína napĺňať.
Pre tých, ktorí nevedia ešte, o čo ide, tak to bude znieť určite veľmi šokujúco až neuveriteľne, ale napriek tomu to musím oznámiť, lebo je to mojou úlohou – zvestovať, že sa narodí na Slovensku v tomto mesiaci, v novembri, druhý Boží Syn, Duch Svätý – Imanuel.
A práve preto, že sa narodí teraz v novembri, tak podobne, ako za čias Ježiša, narodením začal nový letopočet a začala vlastne akoby ďalšia vývojová etapa ľudstva, tak podobné sa udeje aj teraz, že ľudstvo prejde do vyššej triedy svojho duchovného vývoja.
Aby sa to mohlo uskutočniť, tak potrebuje svojho vodcu, ktorý bude pre tento účel nie človek ale Boží Syn, lebo on jediný je zvestovaný starými proroctvami ako budúci kráľ Tisícročnej ríše, ktorá má nastať krátko po jeho narodení.

Takže príde takáto zmena … alebo príde k takejto zmene. A ja si dovolím ešte jednu podotázku, vraveli ste o význame tohto novembra, vraveli ste o narodení Mesiáša, čo teda toto jeho narodenie ľudstvu prinesie a ako sa teda môže zmeniť ten klasický život bežných ľudí alebo ľudí, ktorí nás napríklad teraz počúvajú - život každého jedného jednotlivca?

Tak už táto správa samotná by mala u mnohých ľudí vyvolať pozornosť… A nielen pozornosť, ale aj také určité hľadanie toho, že prečo práve dnes v tejto chaotickej dobe, strašnej dobe, plnej buď nevercov, materialistov, alebo naopak plnej určitých fanatikov, ktorí nič iné nechcú počuť, len to, čo počúvajú v kostole alebo vo svojich iných sektách a cirkvách a duchovných všelijakých smeroch, tak prečo práve v dnešnej dobe by mal prísť Duch Svätý alebo druhý Boží Syn.

Čo to vlastne prinesie tým ľuďom?

Nie je to také jednoduché povedať, ale pokúsim sa to aspoň tak stručne naznačiť. Ako som už povedala, začína nová etapa ľudstva a aby mohla začať, tak musí všetko staré zaniknúť. To staré sa myslí, že všetko, čo je nepravé, čo sa nehodí prežiť. Práve dnešná doba je tým charakteristická, že ľudia už nevedia rozoznať, čo je vlastne to pravé, schopné prežitia a čo je to to nepravé.
A práve preto musí prísť Boží Syn, ktorý je známy tým, že bude vládnuť železnými zákonmi, tak je to obrazne naznačené v Biblii, kde sa zvestuje vládca Tisícročnej ríše. To znamená, že tieto železné zákony budú pevné zákony, pevné zákony kozmické, Božie zákony. Lebo doteraz ich ľudstvo nedodržiavalo tak, ako malo.
Takže aby mohli dodržiavať tieto zákony, tak musia ich najprv poznať. A práve preto, že tie zákony, ktoré doniesol Ježiš, sú v podstate tie isté, ale v mnohých detailoch alebo aj v niektorých zásadných veciach sa prekrúca ich význam, ľudia ich vlastne nedodržiavajú, lebo keby ich dodržiavali, tak by nebolo potrebné nejakú zmenu robiť.
Čiže nie sú správne ich výklady a keďže ich ľudia nechápu, alebo neberú dostatočne vážne, tak tu došlo k takej fáze, kedy hrozí ľudstvu samozničenie.
Aby k tomu úplnému samozničeniu ľudstva nedošlo, tak práve preto sa do tejto najstrašnejšej doby narodí Imanuel – Duch Svätý, aby tí, ktorí sú ešte schopní tej premeny, to znamená schopní pochopiť, v čom žijú nesprávne, v čom myslia a konajú nesprávne, aby mali možnosť sa chytiť nejakej tej opory a zmeniť sa, aby sa mohli stať obyvateľmi Tisícročnej ríše.

Čitatelia Vašich kníh “Večné zákony 1,2 a 3” nemajú problémy akceptovať informácie, ktoré sú v tejto knihe uvedené, lebo ich vraj chápu a mnohí hovoria, že akoby im vychádzali z duše, sú pre nich úplne prirodzené. Vaše výklady Biblie sú takisto teda také, ktoré ľudia nemajú problém prijať a akceptovať, tí čitatelia, ktorí knihu čítali, vedia, o čom asi hovorím.
Ale tí, čo ju nepoznajú, tí sa cítia, akoby boli podvedení, dokonca Vás považujú za akúsi falošnú prorokyňu.… Čo by ste vedeli povedať na svoju obhajobu?

Väčšina veriacich, keď počuje niečo, čo nepočujú v kostole, tak hneď sú ostražití a hneď vynášajú rozsudok nad niekým. Majú nato pohotové reakcie, lebo v Biblii sa píše, že v čase súdu, teda v dnešnej dobe, sa objaví mnoho falošných prorokov.
Avšak Ježiš sám hovoril, keď hovoril o tomto období, že poznáte pravých prorokov od falošných podľa ovocia …
A keďže oni nie sú ochotní si prečítať, alebo pochopiť, čo hovorí ten falošný prorok… stačí, že povie jednu vetu a už je iná, ako sú oni zvyknutí, tak už ho odsúdia, tak nemajú možnosť pochopiť už vopred, čo hovorí. …tak dosť ľahko sa potom týmto ľuďom niečo zneváži, čo nepoznajú.
A pre tých, ktorí hľadajú tú cestu ľahšiu a povrchnejšiu, že nechcú poznať tú pravdu, ktorú dokážem aj potvrdiť rôznymi proroctvami a večnými zákonmi, tak tí majú jedinú možnosť potvrdenia, teda poznania toho ovocia, čo hovorím, spoznať vtedy, keď sa to uskutoční.
Lenže pre mnohých už to môže byť aj neskorý čas. Lebo čas narodenia Imanuela, Ducha Svätého je spojený s očistou Zeme. Takže to neviem povedať, že či tá očista Zeme bude krátko alebo dlhšie po narodení, ale je to plánované na veľmi krátku dobu a ak do tej doby nepochopia, prečo sa narodí a kto vlastne je, tak si premárnili svoj osud ďalší.

Ešte zvlášť by som povedal, že je významné to, pre nás Slovákov, že sa narodí práve tu, u nás, na Slovensku.
Ako sa pozeráte napríklad na tých známych prorokov, akými sú… keď poviem len dvoch - Sibyla alebo Nostradamus, lebo sú najznámejší medzi ľuďmi?

Ale ja týchto dvoch prorokov práve najmenej poznám, lebo moje proroctvá sa opierajú hlavne o Bibliu, Starý zákon a Nový zákon a potom ešte také bližšie proroctvá, napríklad Fatimské posolstvo, ktoré je vlastne zatajované cirkvou. Takže ja som len počula od mojich čitateľov, ktorí čítali moje knihy, že Nostradamus hovorí podobné veci, že im to ako do toho rámca zapadá, takže nemôžem ho tu nejako rozoberať. Čo sa týka Sibyly, tak dokonca v mojej knihe som podala citát z jej knihy, kde sa potvrdzuje, že matka nového Mesiáša porodí ho na konci svojich štyridsiatich rokov, čiže približne 48-, 49-ročná a toľko práve mám aj ja.
Čiže dá sa povedať, že to proroctvo už, aj keď je také dávne, sa akoby napĺňa až na rok, skoro presne.

Najväčšie výhrady proti tomu, čo sa objavilo vo Vašich knihách “Večné zákony - 1,2,3” , majú práve veriaci.

Ja by som povedala, že medzi kresťanmi mám nielen že najviac pochybovačov, ale najviac nepriateľov. Je to čudné, ale práve oni, ktorí by mali najviac očakávať narodenie Imanuela, Ducha Svätého, lebo je zvestovaný aj Starým zákonom, aj Novým zákonom, tak oni o ničom nevedia, dokonca. A práve preto sú takí, sa stali takými nepriateľmi a pochybovačmi a neveriacimi, lebo oni tú Bibliu v skutočnosti nečítajú, alebo ak ju čítajú, tak ju čítajú tak, že to, čo je tam to podstatné, tak to nevedia.
Potrebujú nato niekoho, lebo je pravda, že Biblia je dosť písaná v symboloch. A dá sa povedať, že aj schválne, aby ju pochopili tí, ktorí sú dostatočne duchovne vyvinutí.
A keďže oni nie sú, lebo svoj život vedú tak, že si myslia, že stačí chodiť do kostola, počúvať farára… oni si totiž stotožňujú Boha s cirkvou. Obrady, ktoré sú cirkevné, považujú za dôležitejšie, ako poznanie Boha. Lebo to je jeden z večných zákonov, zákon rovnorodosti, že keď človek sa upriamuje viac na to pozemské, tak nemôže toho ducha dostatočne rozvíjať.
A mnohí veriaci, skutočne, sú oddanými ctiteľmi kňazov viac ako Boha. A tým je pre nich potom aj informácia, ktorá pochádza od Boha, nepochopiteľná. A keďže farári v kostole nerozprávajú o tomto proroctve, ktoré sa teraz má naplniť, lebo oni vlastne môžu rozprávať len to, čo im je dané zhora ešte z vyšších kruhov (pozn. - Vatikán), tak vlastne tí veriaci v kostoloch ostávajú nevedomí v týchto záležitostiach.
A najhoršie na tom je to, že nemajú ani dosť chuti, ani dosť síl, keď aj počujú takúto správu, aby si ju išli overiť vlastným skúmaním, ale čakajú len na to, že čo povie kňaz. A keďže on dostal príkaz, že má hovoriť, že sa nenarodí, že to nie je pravda, tak oni mu uveria a viac pre to nerobia.
Sú ako žiaci v škole, ktorí počúvajú výklad učiteľa a keď náhodou sa aj učiteľ pomýli, tak buď si to nevšimnú, alebo keď si to všimnú, tak neveria, že by sa on mohol pomýliť, nemajú dosť.. akoby takej vlastnej samostatnosti k tomu, aby si to overili a doplnili trebárs to, čo im chýba.

Cirkev má viac ako dvetisícročnú tradíciu, ale vy ste boli doteraz neznáma osoba. Čiže opäť tu sa vyskytá otázka, odkiaľ beriete tú silu vzoprieť sa Biblii a samozrejme aj jej výkladom a možno teda vlastne cirkevným výkladom Biblie?
Naozaj to chcelo odvahu vyjsť s niečím takým, o čom Vy hovoríte úplne smelo a úplne prirodzene.

Áno. Tak tú silu neberiem zo seba, ale beriem ju odtiaľ, odkiaľ mi bolo dané, aby som túto úlohu plnila. Samozrejme, keby normálny človek tvrdil niečo také, tak ho každý vysmeje, nikto mu neuverí. A keďže som sa dozvedela, že som sa narodila na Zem len preto, aby som túto informáciu šírila, oznamovala a aby som naplnila svojím tehotenstvom túto úlohu, tak tá sila prišla, lebo cítim určitú zodpovednosť. Keby som to nepovedala, čo sa stane a dieťa by sa narodilo, tak vlastne by nemalo význam, aby sa narodilo, lebo nikto by nepochopil, ani neveril, že kto to je.
Takže ja som tú silu dostala preto, lebo chápem nutnosť toho, aké je dôležité, aby ľudia spoznali Božieho Syna. A aby mi uverili, tak som musela napísať… s mojím poslaním, s tým materstvom, je spätá aj úloha napísať knihu “Večné zákony”, kde na základe zákonov a proroctiev vykladám tieto staré proroctvá a zároveň aj upozorňujem na nesprávne výklady cirkvi, čiže na nesprávne výklady Biblie cirkvou.
Čiže nespochybňujem Bibliu ako takú, ale spochybňujem, alebo upozorňujem na určité nedostatky v jej výkladoch, ktoré sú zavádzajúce a ktoré vedú k tomu, aby veriaci boli iba poslušnými otrokmi cirkvi, a nie poslušnými a oddanými ctiteľmi Boha.
Ja viem, že to znie veľmi kruto, ale vychádzam v mojej knihe z histórie cirkvi, kde vlastne odjakživa, kto má záujem spoznať dejiny ľudstva, tak odjakživa práve v cirkevných kruhoch alebo v tých náboženských kruhoch, už aj za čias Starého zákona aj Nového, najviac popierali Boha práve tí, ktorí sú v cirkvi. Ale samozrejme musím hneď povedať, že to neznamená, že väčšina kňazov sú takí, ale sú tam určité autority, ktoré sa o to postarali, aby sa pokrivili tieto výklady a tí ostatní, ktorí sú ich obeťou, čiže kňazi, oni nechtiac prijímajú tieto výklady ako správne a šíria ich ďalej.

Podľa všetkého by ste mali byť už teraz v deviatom mesiaci, a samozrejme ste ešte stále nezistiteľne tehotná, alebo už sa teda vaše dieťa… je viditeľné? Ako podľa Vašej terminológie - už sa zhmotňovalo, teda z jemnohmotného stavu prešlo do stavu hrubohmotného, alebo aké sú tie najnovšie zmeny? Čo sa teda zmenilo u Vás a aké sú tie najnovšie novinky, ktoré by určite mnohí aj tí, ktorí čítali Vaše knihy, chceli počuť? Čiže v akom stave je to tehotenstvo?

Áno. Tak, dá sa povedať, že je stále situácia rovnaká, stále je lekársky nezistiteľné, lebo som na požiadanie jednej televízie, ktorá robila so mnou rozhovor na túto tému, bola si dať urobiť ultrazvuk a aj brala tento ultrazvuk, výsledok, tú fotografiu, na ktorej sa všetko hýbalo, tak to brala aj kamerou. Bolo to druhého novembra, teda nedávno, a robilo sa to u lekára, ktorý o ničom nevedel. A ten podľa toho výsledku na tom ultrazvuku konštatoval, že tehotná nie som. Že žiadne zmeny nie sú, čiže napriek tomu, že som v deviatom mesiaci, tak on sám, aj keď ma videl, keď som to tvrdila, tak sa veľmi čudoval, že ako to môžem tvrdiť, keď nato nevyzerám.
Hoci brucho nemám, ale ja som aj tak pribrala deväť kíl, ale tak to nie je dôkazom, to je len dôkazom toho, že moje telo sa pripravuje na to, že keď to dieťa sa zhmotní, aby sa zmestilo do môjho tela.
A môžem povedať takú perličku, že minulý týždeň, v piatok, keď som bola na služobnej ceste v Banskej Bystrici, tak tam sa na chvíľu to dieťa zhmotnilo. Boli tam so mnou ešte traja ľudia od nás, dvaja muži a jedna žena a aj to videli a aj vnímali moje pocity, lebo som vraj celá zbledla z toho, lebo ma to strašne tlačilo na vnútornosti a nechápala som, že prečo sa to stalo, lebo my sme sa už zľakli, že už asi to bude, ale potom to asi po dvadsiatich minútach prešlo. A vraj to budem mávať teraz častejšie, že aby si moje telo zvykalo na to, aj sa tak stalo, že od tej doby každý deň na chvíľu cítim, že teda mám to dieťa v sebe, že je zhmotnené a už to nie je také nepríjemné, ako to bolo prvý raz.

To znamená, vaše tehotenstvo je nezvyčajné, ste vlastne ešte nezistiteľne tehotná, keby že to poviem touto terminológiou. Avšak, teda ľudia sa pýtajú, príde k normálnemu pôrodu… k normálnemu pôrodu ako u každého bežného človeka, čiže k ľudskému pôrodu?

Tak to ja neviem povedať, lebo ja som nedostala o tom informáciu, ale myslím si, že asi áno, že aby mi ľudia uverili, tak asi by to malo byť normálnou cestou. Ale … už sa pýtajú aj nato, že v ktorej nemocnici sa narodí, a to ja neviem povedať. Lebo jednoducho ja nad tým nerozmýšľam. Ja čakám, že budem nejakým spôsobom vedená tak, aby som robila to, čo mám v danej chvíli…

Čiže ani neviete ani presný deň, kedy by sa mal… alebo nejaký termín?

Nie, neviem, napriek tomu, že mi veľa ľudí volá, že majú sny a každý mi predpovedá nejaký termín a tých termínov je veľa a rôznych, tak ja to neberiem tak vážne, ja sa držím iba toho, že nič nečakám, ale budem pripravená, keď to má byť.

Ale základom je to, že to má byť ten november. Hej? V novembri to teda má byť...

Áno.

…a ja sa opýtam, keď sa dieťatko narodí, spomínate, že by malo mať isté nezvyčajné znamenia. Mohli by ste nám o nich ešte niečo povedať? A čo to bude, aké znamenia to budú, ktoré budú teda označovať, že to dieťa nie je obyčajný človek?

Áno. Bude mať takú zvláštnu auru, dosť takú silnú, viditeľnú, bude to aj na prvý pohľad vidieť, že je to iné dieťa. A bude nosiť v sebe duchovné znamenia: zlatý kríž a bielu holubicu nad ním tak, ako to bolo poznať na Ježišovi, a budú tie znamenia vidieť viacerí ľudia.
Dá sa povedať, že skoro z každej oblasti, aby sa každý mohol povedzme o tom presvedčiť, napríklad medzi jehovistami bude nejaký človek, ktorý sa príde pozrieť, aby to videl, medzi katolíkmi, medzi evanjelikmi, aby každý ten prúd mal určitého svedka, ktorý svojím duchovným zrakom toto bude vidieť a bude to také silné prežitie, že budú mu veriť, keď to bude rozprávať, že naozaj je to tak ... a okrem toho ešte samozrejme sa udeje aj niečo iné, čo bude vidieť každý človek.

Čiže tieto znamenia, to znamená ten kríž a bielu holubicu nebude vidieť každý. Alebo teda nie preto, že by nemohol prísť, ale aj keby prišiel, nie každý je schopný tieto znamenia vidieť. Tak?

Áno. To budú také duchovné znamenia, to bude niečo podobné ako napríklad... nie každý vidí auru človeka, hoci máme ju všetci. Ale určití citlivci vidia auru človeka. Tak takisto aj tieto znamenia budú vidieť určití ľudia, nevieme ešte, akí to budú, kto to bude, a aby oni potom zvestovali v tých svojich kruhoch, že to je naozaj ten Boží Syn.
Je to akoby pomoc od Boha pre tých, ktorí doteraz neverili a nechápali.
Ale potom ešte všetci ľudia dostanú pomoc, aby sa presvedčili o tom, že sa narodil Boží Syn u nás. A to bude pomoc nebeská, že sa zjaví na nebi nová hviezda, ktorá bude veľmi žiariť a bude úplne iná ako ostatné hviezdy a táto bude zvestovať jeho narodenie. Treba aby to ľudia vedeli už teraz, aby chápali jej objavenie sa, že aký to má význam.

Vráťme sa ešte k tomu tehotenstvu. Teda tesne pred pôrodom by sa to dieťa malo zhmotniť, čiže to tehotenstvo by sa malo na krátky čas úplne ako keby klasickým, normálnym podľa predpokladov. To znamená, že istý čas budete viditeľne tehotná?

Tak keď sa zhmotní až tesne pred pôrodom, tak asi až len vtedy, a keď zoberieme tých pár minút, čo bývam aj teraz, tak aj vtedy som viditeľne.

Predpokladáte, že to dieťa príde na svet u vás doma v domácich podmienkach, alebo to bude v nemocnici, alebo ako... či máte o tom nejaké správy, alebo dokonca plánujete pre bezpečnosť predsa len navštíviť nemocnicu, alebo ako je to? Ako si to vôbec predstavujete? Alebo ako viete, že by to malo prebehnúť?

Tak ja si to nijako nepredstavujem, lebo neviem, ako to bude prebiehať.

Dobre. Teraz samozrejme prichádza otázka, dieťatko príde na svet a čo teraz? Tu by mali byť opäť nejaké informácie alebo indície o tom, čo teda ... bude nasledovať už po pôrode, i keď samozrejme pôrod je doteraz tou najočakávanejšou udalosťou. Ale čo bude potom?

Ja vám poviem pravdu, že najväčší problém s týmto narodením mám jeden. A to, že keď sa ma opýtajú v nemocnici, že kto je otec, tak sa bojím, že keď poviem pravdu, že Duch Svätý, že mi to neuveria. Tak preto som sa rozhodla, že im poviem, že poviem to až po pôrode, lebo si myslím, že oni to zbadajú, že to dieťa je iné, lebo keď má žiariť, tak asi to zbadajú a myslím si, že bude lepšie, že keď im to až potom poviem.

Vy ste spomínali, že týmto pádom Váš pobyt na Zemi by sa v podstate mal istým spôsobom ukončiť. Ako... alebo čo by ste nám mohli k tomuto povedať?

No tak, to je dosť taká otázka, kde sme načreli veľmi hlboko. Tak pokúsim sa to aspoň stručne objasniť.
Podľa proroctiev, hlavne teda podľa Zjavenia Jána - Apokalypsy je napísané, že keď sa dieťa narodí, tak obrazne je to tam povedané, že drak by chcel to dieťa zhltnúť a nastane boj anjelov, tých nebeských a tých padlých anjelov, nastane boj o toto dieťa.
Pretože oni ho budú chcieť zabiť, nebudú chcieť, aby ostalo na Zemi, tak podľa týchto proroctiev, keď už nebude život dieťaťa na Zemi bezpečný, tak vtedy bude musieť to dieťa zmiznúť zo Zeme, aby naozaj mohol byť tým kráľom Tisícročnej ríše. A ja odídem tiež, neviem ako skoro za ním, ale vraj trochu neskôr, aby som ešte viedla ľud, ktorý bude ho očakávať a ktorý ho spozná.
Práve preto bude musieť to dieťa odísť, lebo ten drak, to je vlastne znázornený symbolicky… znázornené víťazstvo temna na Zemi. Čo znamená to slovo temno, že ľudia... väčšina ľudí bude konať, alebo myslieť a cítiť zatemnene. To znamená - nie pravdivo.
To temno, ten drak, to je taký obrazný pojem toho, že väčšina ľudí bude popierať Imanuelov pôvod, jeho narodenie, preto vlastne bude nutné to dieťa potom vziať do bezpečia.
Je to paradoxné, ale práve najviac nepriateľov to dieťa bude mať v cirkvi. Tak, ako to vidíme doteraz, že oni ho popierajú, nič ľuďom nehovoria, ale naopak, už v kostoloch moje knihy napádajú a hovoria veriacim, aby ich nečítali, že to nie sú pravdivé knihy, čiže tým dokazujú, že oni nepripravujú veriacich na túto udalosť, ale naopak popierajú ju.
A keď sa narodí, tak ich útoky sa ešte zosilnia, aby si udržali tú svoju moc, ktorá sa zastiera pod rúškom viery v Boha. Nabádajú napríklad ľudí, že “nečítajte túto knihu, ale musíte veriť priamo Bohu, samotnému Bohu”, a nie mojim zákonom, ktoré nazvali, že tie zákony, o ktorých ja píšem, že to sú moje zákony, že to nie sú Božie zákony. A takýmito varovaniami vlastne dokazujú, že oni chcú, aby ľudia nespoznali toho Božieho Syna.
Takže nechtiac vyvolajú davovú psychózu, aká nastala napríklad pri ukrižovaní Ježiša, že väčšina ľudí pod výkrikmi pár ľudí, ktorí chceli, aby ľudia ho nespoznali, podľahli tejto psychóze a dospeli k tomu, že vlastne si ho ukrižovali.
Boh vie, že podobná situácia by sa opakovala už v detstve Imanuela, a preto to v tých proroctvách aj oznamuje ľuďom, aby to vedeli, že naozaj najväčších nepriateľov bude mať ľudí v rúchach cirkvi, tak preto to musím aj ja teraz verejne ľuďom hovoriť, aby tí, ktorí sú tam, aby aspoň sami skúšali hľadať tú Pravdu a nech si prečítajú tie “Večné zákony”. Nech sa toho neboja. Ak majú naozaj pevnú vieru v Boha, tak predsa nemôže... Boh sa postará o to, aby sa nenechali zviesť a postará sa aj o to, aby naozaj poznali, kde je Pravda.

Dobre. Keď sme už hovorili v rozprávaní, to čítať a to nečítať, to sa zakazuje a to nie je dobré, tak myslím si, že cesta informovanosti by mala byť otvorená z každej strany a človek by si mal vybrať sám, čo chce a čo nechce.
Na moju výzvu, ako som vám povedal, že môžete telefonovať svoje otázky na pani Makedonovú, ak vás niečo z dnešného rozprávania zaujalo, alebo vás zaujalo niečo z jej kníh Večné zákony 1,2 a 3... zareagoval už prvý poslucháč, ktorý sa dovolal … komu prajeme dobrý večer?

(poslucháč 1) - Dobrý večer.

Aká je Vaša otázka, prosím, formulovať jasne.

(poslucháč 1) - Ja som ako taký slušný odporca voči tomuto ako... pani Makedonovej, tak ako voči jej osobe nič nemám, ale voči tomu, čo hovorí.

A chcete sa niečo spýtať?

(poslucháč 1) - Áno, chcem niečo... chcem niečo prečítať z Biblie, ak môžem.

Hej, dúfam, že je to stručné. Nech sa páči.

(poslucháč 1) - Pár veršov: Keď Ježiš hovoril učeníkom o posledných udalostiach a vravel, vtedy keby vám niekto povedal, hľa, tu je Kristus alebo tu, neverte. Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci, dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, tak že by zviedli v blud, keby bolo možné aj vyvolených. Hľa, predpovedal som vám to. To je taká zaujímavá vec, pokračuje, keď vám povedia, hľa, na púšti, nevychádzajte, hľa v tajných chyžiach, neverte, a má to také pokračovanie a vtedy sa ukáže znamenie Syna Človeka na nebi a vtedy bude plakať všetko pokolenie Zeme a uvidíte Syna Človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Hej. A našli ste v Biblii nejaké proroctvo, ktoré hovorilo o narodení ... Ducha Svätého v Starom zákone alebo trebárs aj v Novom zákone?

(poslucháč 1) - No, takéto niečo nie, a čo som počul pani Makedonovú hovoriť o boji toho Michala s drakom...

Dobre, tak to sa spýtame pani Makedonovej, hej? To je vaša otázka, že čo by k tomu vedela povedať? Áno?

(poslucháč 1) - Áno, presne k tomuto, čo hovoril Ježiš.

Dobre, ďakujem za Vašu otázku, majte sa pekne, dopočutia… nech sa páči.

Tak myslím, že tento poslucháč bol vlastne vzorkou toho, čo som pred chvíľou hovorila, že mnohí veriaci sa bránia týmto novým informáciám len preto, že vlastne Bibliu dobre nepoznajú. A radi operujú tým výrokom, čo povedal Ježiš, že upozornil na falošných prorokov. Takže vôbec ma neprekvapuje jeho reakcia a ja si myslím, že mala by som upozorniť tohto poslucháča a podobných, že kde si nájdu informácie v Biblii o tom, že sa narodí Imanuel.

Čiže ktoré proroctvo hovorí aj o takom narodení.

Áno. Takže podrobnosti o narodení kráľa Tisícročnej ríše - Imanuela nájdu najviac u starovekého proroka Izaiáša, celá prvá kniha je o ňom písaná a o dobe… o dobe jeho narodenia, čiže o dnešnej dobe a je tam... stade pochádza aj ten známy výrok “Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel”. Takže celá prvá kniha hovorí o narodení Imanuela, o súde a o Tisícročnej ríši a pokračuje toto proroctvo potom ešte aj v tretej knihe.
Druhá kniha Izaiášova hovorí o Ježišovi.
Cirkev však tvrdí, že všetky tri knihy hovoria o Ježišovi, proste schválne tieto dve postavy zlúčila do jednej.
Potom ďalšie novšie proroctvo Zjavenie Jána - Apokalypsa hovorí už podrobnejšie informácie o narodení Imanuela, kráľa Tisícročnej ríše, a to hlavne v 12.kapitole. Mnohí kresťania to vysvetľujú, že to je opísané narodenie Ježiša, ale dobre vieme, kto trochu pozná Bibliu, že toto zjavenie zvestuje deje, “ktoré sa majú stať ” a keďže bolo spísané už po smrti Ježiša, tak tu nemôže ísť o narodenie Ježiša.
Ďalšie proroctvá sú potom, napríklad Fatimské proroctvo, v ktorom sa jasne hovorí už, kde sa narodí Imanuel, to znamená, že vo vyvolenom národe, na Slovensku, podľa čoho sa spozná jeho matka, aké bude mať znaky, aby ju ľudia nestotožňovali s falošnými prorokmi, kto bude jeho otcom a iné podrobnosti.
Lenže cirkev, keďže doteraz zatajovala všetky biblické proroctvá, alebo prekrucovala, tak sa snaží toto proroctvo totálne zatajovať už 40 rokov, hoci ľudstvo sa malo o tom už od roku 1960 dozvedieť a pripravovať sa na tú významnú udalosť.

Dobre. Máme na linke ďalšieho poslucháča... ten už asi je nachystaný, takže dobrý večer, komu a kam?

(poslucháčka 2) - Dobrý večer, ja som sa chcela spýtať pani Makedonovej, ja som čítala obidve knihy Večné zákony jedničku, dvojku a čítala som potom aj Posolstvo Grálu, veľmi sa mi to páčilo a ďakujem pani Makedonovej, moje deti sú už v takom dospelom veku, študenti...

A tiež čítali knihu Večné zákony?

(poslucháčka 2) - Tiež čítajú, ešte čítame stále, lebo je to fantasticky zaujímavé. Píšete tam o slovenskom znaku, veľmi ma to zaujalo,… a tiež to trojvŕšie ako Božská trojica a ten dvojitý kríž vlastne… je dvojitá ochrana Božská a politická…

Čiže vlastne teda čo v sebe skrýva slovenský znak... ďakujeme za váš telefonát, majte sa pekne, ďakujeme, …nech sa páči...

Ja by som ešte tejto čitateľke chcela pripomenúť, že vyšiel už aj tretí diel Večných zákonov, lebo spomínala, že čítala len tieto dva, kde sa hovorí ešte viacej o mojom tehotenstve a kde sa vysvetľujú tie staré proroctvá v takom chronologickom slede, ktoré potvrdzujú narodenie Imanuela.

Mnoho čitateľov asi nepozná, že v Posolstve Grálu sa píše, alebo sa naznačuje, že vlastne vtedajší národ nemecký, ktorý bol vyvolený, zlyhal vo svojom poslaní, lebo nespoznal Ducha Pravdy Bibliou zvestovaného, a preto sa oznamuje, že vyvoleným národom v budúcnosti bude veľmi malý národ. Nenapísalo sa ktorý, ale že bude to malý národ.

Dobre, tak hovorili ste o dvojkríži a bola tu otázka na to trojvŕšie. Má aj ten dvojkríž teda nejaký význam alebo dve ramená toho kríža? Myslím, že sme to už samozrejme v našom rozprávaní spomínali, tak len veľmi stručne Vás poprosím, aby ste sa k tomu vrátila... , aby sme tam stihli ďalšieho poslucháča.

Áno. Tak ... tie tri kopce znamenajú Božiu trojicu, ako je znázornená aj v mojej knihe, graficky, že je to Boh Otec, a dvaja Synovia - Ježiš a Duch Svätý. A keďže ten kríž stojí na týchto troch kopcoch, tak znamená to, že ten kríž znázorňuje dvoch vyslancov od Boha, od Božej trojice, že budú vlastne touto Božou trojicou na Zemi vedení a chránení.
Úlohou týchto vyslancov, jeden je politický, druhý duchovný, je pripraviť slovenský národ na túto udalosť, narodenie Božieho Syna a chrániť ho. Vlastne tým, že oznamujú jeho narodenie, tak vytvárajú to Nové pokolenie, ktoré má byť vlastne Imanuelovo a tým ho vlastne chránia.

Na našej telefónnej linke myslím v tejto chvíli máme ďalšieho poslucháča, takže skúsime ešte jednu otázku. Dobrý večer prajem...

(poslucháčka 3) - Dobrý večer prajem, …pani Makedonová, ja by som sa chcela spýtať, že aby ste povedali presné meno lekára, gynekológa, ktorý zisťoval Vašu graviditu, a kedy to bolo?

Dobre, ďakujeme, dopočutia...

(poslucháčka 3) -... a po prípade, keď gynekológ to nezistil, tak potom je ešte nejaké oddelenie, kde teda ako liečia takých ľudí, ako je pani Makedonová. To by bolo všetko, ďakujem.

Ďakujem za telefón.
A teraz by som dal posledné slovo Vám, pani Makedonová, takže... nech sa páči.

Ja, napriek tomu, že táto pani ma niekde odporúčala, tak by som jej odpovedala na túto otázku, aj keď nie celkom presne. V treťom mesiaci tehotenstva, v piatom mesiaci a teraz v deviatom mesiaci tehotenstva som bola u rôznych troch lekárov, ktorých mená nebudem hovoriť, ale ak bude treba, tak ich zverejním. Sú to lekári, ktorí vôbec nie sú moji známi, lebo ja roky nikam nechodievam, nechodila som predtým, a teraz naposledy som bola vyzvaná jednou televíziou, ktorá tam bola prítomná, ktorá zistila, že je to v skutočnosti tak a keď bude treba, tak tieto všetky záznamy mám, aj výsledky ultrazvukom mám zaznamenané na fotografii, aj na tej televíznej páske sú, takže už by som sa k tomu viacej nevracala.
Tie posledné minúty, ktoré teraz sú, tak by som chcela využiť nato, aby som vysvetlila, že v ktorých proroctvách je oznamované narodenie Ducha Svätého, pre tých veriacich, ktorí by si to chceli v Biblii naozaj nájsť.
Takže som už hovorila, že to bol prorok Izaiáš v Starom zákone, jeho prvá a tretia kniha, potom Zjavenie Jána - Apokalypsa, 12.kapitola, a potom 3.Fatimské posolstvo, ktoré cirkev utajuje, nechce ho zverejniť, tvrdí, že ešte nie je nato čas.
Napriek tomu, že vlastne ten čas, kedy ho mali otvoriť, a kedy boli vyzvaní nato… pápež vtedajší… tak bolo to pred štyridsiatimi rokmi, a nerobí to.
Čiže ja neviem, že či zato má byť človek považovaný za duševne chorého, keď odhaľuje Pravdu, ktorú sa snažia niektorí ľudia pred celým svetom zatajovať a ženú tak ľudí do katastrofy.
A hrozné na tom je to, že tí, pre ktorých to hovorím, aby sa spamätali, aby si uvedomili a pomohli si, tak tí ešte označujú toho, ktorý sa obetuje za nich, aby tú Pravdu poznali, tak ešte označia toho ich záchrancu za duševne chorého.
Podobná situácia sa stala napríklad aj na našom politickom, bývalom politickom vodcovi, keď oznamoval ľudu určité informácie, ktoré boli pre neho dôležité a pravdivé. Taktiež ho vyhlásili za duševne chorého.

Takže situácia sa opakuje, ľudia chcú byť klamaní a zvedení. Ale to je ich problém.

Dobre. Ďakujem za tieto posledné slová aj za návštevu pani Natálii de Lemeny-Makedonovej….


Prevzaté z knihy: ,,Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou.

Ján Anton Sloboda.