Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Lehké metafyzično

Spravuje:

JAN.

Může vás zajímatReklamaÚkazy na nebi, je miestom pre nebeské javy, ktoré stoja za zmienku a majú ľudom čo to napovedať.

Tak isto je miestom pre čitateľov Posolstva Grálu + Večných zákonov 1, 2, 3, a pre všetkých slušných ľudí dobrej vôle.

Stojíme pred vyvrcholením veľkej očisty Zeme!


Matúš 24/29 - 33: ,,29Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30A vtedy sa zjaví znamenie Syna Človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna Človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi."


!!! Chcem ale upozorniť, po niekoľkých neblahých skúsenostiach na iných fórach, na toto: Všetky provokujúce, hanlivé a výsmešné príspevky budú ihneď vymazané, bez akéhokoľvek vysvetľovania. Samozrejme očakávam, že príspevky budú s pravým plným menom, lebo inak sa môže stať, že budú tiež odstránené. !!!JAN. jan.jan@post.sk 
14.11.1998


Týmto príspevkom, chcem nadviazať na môj príspevok z 7.11.2007 - http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5534117#article-5534117 , keď som mimo iné zverejnil rozhovor s pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou, ktorý bol urobený pred deviatimi rokmi toho dňa. A keďže dnes máme 14.11.2007, tak je na mieste, aby bol dnes uverejnený ďalší rozhovor s pisateľkou Večných zákonov, ktorý bol urobený práve v tento deň, presné opäť pred deviatimi rokmi, ktorý veľa ozrejmuje a vysvetľuje tým, ktorí sú ochotní tomu načúvať, lebo vedia, že je im to k pomoci.

Ján Anton Sloboda.

Rozhovor v štúdiu (14.november 1998)


Zdravím vás, budeme sa baviť hneď takto na úvod s Natáliou de Lemeny-Makedonovou, ktorá napísala Večné zákony 1,2 a3, čiže prvý, druhý a tretí diel.
Je november a teda čas, kedy sa majú naplniť proroctvá o príchode Ducha Svätého na Zem a o začiatku Veľkej očisty Zeme. Týmto pádom sme si pozvali pani Natáliu do našej relácie, aby sme priamo s ňou upresnili význam a zmysel týchto udalostí, ktorých sa máme tento mesiac dočkať.

Pani Natália, ako ste prišli na to, že práve Vy máte byť matkou Ducha Svätého – Imanuela?

Ako som nato prišla? Tak môžem vám úprimne prezradiť, že sama som nato neprišla. Dozvedela som sa to pri písaní mojej knihy “Večné zákony”, v ktorých som mala zvestovať narodenie Ducha Svätého na Zemi podľa Biblie a aj iných proroctiev. Keď som túto udalosť písala, nevedela som ešte, kto bude jeho matkou. Až po dešifrovaní Apokalypsy – Zjavenia Jána som pochopila, že ňou mám byť ja. Úprimne sa priznávam, mala som čo robiť, aby som to strávila.

Ja sa tiež priznám, že je to dosť veľká odvaha, priznať si niečo takéto. Čo Vám dáva takú istotu, že sa nemýlite?

Veľa vecí, ktoré spomínam v knihe a ktoré som už tu spomínala.
Takže neviem, ako by som povedala… konkrétnejšie… kto nečítal knihu, tak toho by to aj tak nepresvedčilo - tie fakty, takže neostáva nič iné, iba kto je zvedavý, pozrie do knihy.

Ja myslím na to, že vo svojich výkladoch sa nemýlite v tom, že pri písaní jedného, druhého a tretieho diela ste sa dozvedeli, že máte byť matkou Ducha Svätého, čiže Imanuela. Čo Vás vedie k tomu, že v tomto sa nemýlite?

To, že som knihu písala na základe proroctiev, kde to všetko vykladám a že vlastne výklad tých proroctiev by nebol schopný urobiť človek. Lebo doteraz za dvetisíc alebo tritisíc rokov, odkedy sa datujú prvé proroctvá o narodení Imanuela, ich ešte nikto neotvoril takým spôsobom, aby sa dalo dešifrovať, kedy sa to stane a ako sa to stane.
Čiže jedine Boh, ktorý tieto proroctvá nadiktoval, ich mohol aj otvoriť v pravý čas, a cez tú, ktorá ich vlastne napĺňa.

Ako viete dokázať, že ste boli vedená pri jej dešifrovaní Bohom, nie jeho protikladom Satanom?

Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy.
Iba jej dal Boh tú schopnosť otvoriť tieto proroctvá a naplniť ich.

Nie je možné, že pri narodení Ducha Svätého bude pôsobiť Satan?

Tak samozrejme, bude pôsobiť, bude sa snažiť to znemožniť. Ako je to v Biblii napísané, už počas tehotenstva môjho, aj počas narodenia, aj vlastne celý život sa bude snažiť znemožniť jeho poslanie, ktorým je vlastne – zničiť jeho vládu. Takže s tým sa počíta, to nie je nič nové, a preto aj toto tehotenstvo je také, aké je – nehmotné – aby ho nemohol zničiť už v tom tehotenstve.

Ktoré proroctvá tvoria tú reťaz, čo logicky nadväzuje a objasňuje narodenie Ducha Svätého v tomto čase?

Ako prvý začal zvestovať Imanuelov príchod na Zem pred 3000 rokmi staroveký prorok Izaiáš výrokom v 7. kapitole: “Panna počne a porodí Syna a dá mu meno Imanuel”. Celá I. kniha jeho proroctiev objasňuje, že bude zároveň kráľom Tisícročnej ríše, ktorá má nastať po Veľkej očiste.
Ďalšie proroctvo Apokalypsa napísané o tisíc rokov neskôr, dopĺňa iné podrobnosti o narodení vládcu Tisícročnej ríše, napr. o pôvode jeho matky (12. kap.). Ďalšie úlohy Imanuelovej matky upresňuje 3.Fatimské posolstvo, ktoré mal pápež zverejniť svetu už pred 40 rokmi, aby sa ľudstvo vyhlo katastrofickým následkom hroziacej 3. svetovej vojny.
Keďže do dnešného dňa Vatikán toto posledné proroctvo pred verejnosťou tají, strháva svet do nedôvery v narodenie Ducha Svätého, a tým nepriamo podporuje samozničenie ľudstva.

Chcete povedať, že keby sa svet dozvedel pred 40-timi rokmi o narodení Imanuela na Zemi a pripravoval sa na túto udalosť zmenou myslenia a hodnôt, že by sa 3. svetová vojna a katastrofa neuskutočnili?

Správne ste to vyjadrili. Keď človek nepozná večné zákony, miesto, odkiaľ pochádza a dôvod, prečo sa vteľuje na Zem, on a Boh, nie je hoden toho, aby túto starú, na zánik už odsúdenú dobu prežil a stal sa obyvateľom nového sveta – Tisícročnej ríše.

Prečo myslíte, že táto doba je už odsúdená na zánik?

Vy to nevidíte, ako víťazia nepravé životné hodnoty – lož pred pravdou, nevedomosť pred poznaním, nespravodlivosť pred spravodlivosťou?
Poviem Vám príklad: 4.novembra 1998 bol astrologicky vhodný čas na zvestovanie novej významnej udalosti na celom svete. Žiadali sme masmédiá o zverejnenie správy o narodení Imanuela v tomto mesiaci. A viete ako to dopadlo?
Celý svet namiesto tejto, pre prežitie ľudstva dôležitej správy, sa dozvedel z masmédií inú, ktorá zaujala pozornosť všetkých ľudí – talianskemu lekárovi sa podarilo transplantovať mužský pohlavný orgán! Na túto správu malo takmer každé masmédium vo svojich správach miesto, ale na tú správu, ktorá má zachrániť ľudstvo pred samozničením, nemal nikto voľný priestor, ani odvahu.
V súčasnej dobe je pre ľudí zaujímavejší pohlavný orgán ako Boží Syn, ktorý práve prichádza na Zem. A ľudia stále nechápu, že sú zavádzaní nepodstatnými informáciami od Pravdy a pravého poznania.

Mne sa vyskytla jedna podotázka: či nie je možné, že je to z toho dôvodu, že takýchto informácií o narodení Božieho Syna bolo už vo svete niekoľko a že ľudia im neveria, jednoducho sa nesplnili?

Ale asi neboli podložené tak, ako sú podložené teraz.


Prečo aspoň cirkev neoznamuje túto dôležitú správu – narodenie Imanuela cez svoje kanály, keď ich má dostatok?

Keď som rozlúštila v lete “Apokalypsu” aj “3.Fatimské posolstvo”, oznámila som ich obsah do Vatikánu. Žiadala som o ich zverejnenie svetu, pretože sa tento rok v novembri majú splniť.
Avšak namiesto zverejnenia urobili opak – oznámili všetkým cirkevným autoritám, aby moju knihu pred veriacimi znevažovali a mňa označili za duševne chorú. Nikto z cirkvi nie je ochotný so mnou otvorene diskutovať o mojej knihe a vyvrátiť jej pravdivosť. Ale za chrbtom sa o nej a o mne vyjadrujú negatívne. Z ich rečí jasne cítiť, že moje knihy nečítali, a preto ani nemôžu poznať ich skutočnú hodnotu.
Dnes je už moja kniha na celom Slovensku cirkvou zakázaná. Neviem, či si cirkev uvedomuje, že takto len dokazuje, že niečo v jej výkladoch Biblie nie je v poriadku, keď sa bojí mojich vysvetlení, ktoré sú iné. Keby v mojich knihách nebola pravda, nebrali by ich, aj mňa tak vážne a nesnažili by sa ma tak verejne pranierovať.

Viete túto falošnú úlohu cirkvi nejako dokázať, alebo sú to len vaše osobné dohady, domnienky?

Túto správu o znevažovaní mojej osoby a mojich kníh “Večné zákony” som sa dozvedela z viacerých strán – písali mi o tom moji čitatelia z celého Slovenska, ktorých deti navštevujú cirkevné školy, alebo majú známych, ktorí sa to dopočuli v kostole. Keby to bola len ojedinelá informácia, tak by som to nehovorila. Ale keď cirkev Pravdu prekrucuje a zahaľuje, ja ju musím odhaľovať, lebo ju poznám.
Podľa zákona rovnováhy treba poznať obe strany mince. Aby sa každý sám rozhodol, ktorá strana je pre neho prijateľnejšia. Či tá cirkevná, ktorá si vyžaduje slepú vieru a dešifrovanie proroctiev ľuďmi, alebo tá, ktorá sa opiera o večné zákony a biblické proroctvá dešifrované Bohom.

Ja sa teraz priznám, ja som Večné zákony, ani jeden diel, nečítal. Sú nejako v rozpore s Bibliou, alebo v rozpore s cirkevnými informáciami?

V rozpore s Bibliou nie sú, ale sú v rozpore s niektorými výkladmi Biblie. Chcete vedieť konkrétne?

Aspoň jeden by ste mohli…

Áno. Tak jeden z príkladov, je ten, že cirkev vykladá v Biblii spomínaného Syna Človeka s Ježišom. Vykladá ho teda, že Syn Človeka a Ježiš je tá istá osoba, alebo Imanuel a Ježiš takisto je tá istá osoba. Nerozlišuje, že vlastne Syn Človeka je Duch Svätý – Imanuel a že Ježiš je vlastne Božia Láska – Ježiš. Každý má inú úlohu a v Zjavení Jána, v 12. kapitole, sa spomína narodenie kráľa Tisícročnej ríše a to je vlastne prorokom oznamovaný Imanuel.
Čiže tieto výklady potom zabraňujú ľuďom, aby pochopili, že aj keď majú v Zjavení Jána popísané narodenie Ducha Svätého, teda kráľa Tisícročnej ríše, tak oni ho nečakajú, lebo cirkev im to vykladá, že to je vlastne Ježiš.

Podľa Vášho výkladu je v 3.Fatimskom posolstve zvestované, že Imanuelova matka sa spozná podľa toho, že bude mať neobvyklé tehotenstvo, aby jej ľudia verili, že počala z Ducha Svätého. Aké dôkazy viete o tom podať?

V mojej knihe “Večné zákony” opisujem, ako som sa dozvedela o mojom nehmotnom počatí, aj prečo sa to malo takto udiať, a ako bude v dôsledku toho prebiehať moje nehmotné tehotenstvo. Tí, čo moju knihu pochopili, nepotrebujú a ani necítia potrebu hľadať iné dôkazy. Avšak tí, čo si nenájdu čas na prečítanie knihy, kde by spoznali, prečo cirkev zavádza ľudí nesprávnymi výkladmi Biblie, dostávajú toto netradičné tehotenstvo ako zázrak, resp. pomoc.
Pomocou nehmotného tehotenstva a riadneho pôrodu majú pochopiť počatie Božieho Syna z Ducha Svätého.
V 3., 5. a 9. mesiaci tehotenstva som sa dala prezrieť ultrazvukom, ktorý potvrdil, že nie som tehotná. Pri poslednom vyšetrení urobila z neho záznam aj televízia, ktorá ma žiadala o toto vyšetrenie.

Bude vaše dieťa po narodení ľudom viditeľné, alebo bude tiež nehmotné?

Tesne pred pôrodom sa dieťa v mojom tele zhmotní, aby som ho mohla riadne porodiť, čo je potrebné ako dôkaz, že je naozaj moje. Avšak toto dieťa bude predsa len iné ako ostatné – bude žiariť a bude mať v sebe duchovné znamenia – zlatý kríž a bielu holubicu, ktoré budú vidieť mnohí ľudia.
Aby im verili, bude táto udalosť potvrdená ešte aj inak – novou hviezdou. Objaví sa na oblohe hneď po Imanuelovom narodení a bude viditeľná dlhšiu dobu na celom svete.

To znamená, že nová hviezda bude viditeľná aj pre “neveriacich Tomášov”, ako sa hovorí? A Imanuel viditeľný nebude pre každého? Bude viditeľný len pre tých vyvolených?

Nie. On bude viditeľný, on bude mať riadne hmotné telo, ale tie duchovné znamenia budú vidieť len určití ľudia, ktorí budú mať taký dar, ako kedysi mal prorok Ján Krstiteľ, že videl u Ježiša tieto znamenia.
Ale teraz ich bude viacej, aby si ľudia nemysleli, že keby to bol len jeden človek, že som ho nejako nahovorila, takže to bude potvrdzovať jeho pravdivosť.

Teraz budem možno trošičku viac krutý. Nebojíte sa toho, že keď vyšetrenia nedokázali, že ste tehotná a porodíte, že svet vedy a techniky vás začne skúmať? Ako to býva, keď priletí UFO?

Tak ja neviem, čo by mohol skúmať, keď riadne porodím, tak ja neviem, čo chce ešte skúmať?

Dobre. Skúsme sa nato pozrieť takto. Porodíte, záznamy nebudú, predpokladám, že budete musieť prejsť určitými vyšetreniami, ktoré, aby teda lekári… určite je to atypické...

Ja mám záznamy o tom, ja mám záznamy o tom – tri, že nie som tehotná, ale v skutočnosti pocity mám, aj som pribrala, deväť kíl, takže to je len nehmotné, neviditeľné to tehotenstvo, ale v skutočnosti ono je ozajstné.
To je ochrana. Ako v knihe píšem, pred tým zabitím toho dieťaťa, ako je to v Biblii zvestované, že ten drak bude sa snažiť dieťa zabiť už v tehotenstve.

Kedy by mala nastať Veľká očista Zeme? Bude tiež nejakým nadpozemským úkazom zvestovaná?

Duch Svätý – Imanuel je proroctvami oznamovaný ako sudca, lebo jeho narodenie vyvolá medzi ľuďmi triedenie na schopných a neschopných prežiť súd. Keby ho prežili všetci, čo sú tu teraz, nič by sa na Zemi nezmenilo. Stále by boli ľudia odvádzaní od toho, aby nespoznali pravého Božieho Syna.
Podľa toho, aké množstvo ľudí bude jeho narodenie očakávať, bude očista buď globálna, celosvetová alebo len miestna. Blížiaci sa vrchol súdu - Veľkej očisty Zeme budú zvestovať nadpozemské úkazy - nebeské znamenia, ktoré môžu byť len symbolické alebo katastrofické.
Astronómami oznamovaný dážď meteorov v polovici novembra je jedným z nebeských znamení, ktoré majú upútať pozornosť ľudí na iné hodnoty, ako sú len materiálne. Je varovaním k tomu, aby si uvedomili, že aj súd, aj narodenie Imanuela sú prelomovými dejinnými udalosťami, ktoré treba brať vážne.
Mnohé vedecké alebo cirkevné autority sa budú snažiť spochybňovať Božie znamenia a budú tvrdiť, že sú to prirodzené úkazy, ktoré sa vraj pravidelné opakujú – ako tie meteory. To je pravda, ale ich intenzita je rôzna, lebo závisí od kvality vývoja planéty. Vieme už, čo všetko zničili meteority v rôznych dobách na Zemi.
Po narodení Imanuela budú ešte ďalšie menšie očisty, aby sa redukoval počet ľudí. Majú prežiť len tí, čo pochopia a prijmú Imanuela ako Božieho Syna, budúceho kráľa Bibliou zvestovanej Tisícročnej ríše. Týmto triedením sa vylúči opakovanie tej istej chyby, že vyvolený ľud si svojho Spasiteľa zabije ako za čias Ježiša, lebo neveril, že je Boží Syn.

Píšete, že Slováci sú vyvoleným národom. Čo to znamená pre nás?

Je to pre náš národ pocta, ale zároveň aj záväzok voči Stvoriteľovi. Pocta spočíva v tom, že podľa zákona rovnorodosti, sa Boží Syn môže narodiť iba medzi duchovne najvyspelejších ľudí, lebo tí ako prví dokážu pochopiť vážnosť a zmysel jeho príchodu na Zem. Záväzok zase spočíva v tom, že každý jednotlivec vyvoleného národa by mal túto správu oznamovať vo svojom okolí, a aj vo svete. Čím viac ľudí to na Zemi pochopí, tým miernejšia bude očista Zeme.

Prečo má byť podľa Apokalypsy dieťa krátko po narodení “uchvátené k Božiemu trónu?” A čo to znamená vlastne?

Proroctvo oznamuje, že keď ľudia budú ľahostajní k narodeniu druhého Božieho Syna, alebo dokonca odmietaví, tak dieťa tajomným spôsobom odíde zo Zeme, aby ho neprajníci nepripravili o život.

Dá sa odpovedať na otázku, že koľko Boží Syn zostane na Zemi?

Nedá sa to povedať, ale Izaiáš tvrdí, že skôr, ako by chlapec vedel povedať otče a matka, tak sa to môže stať, alebo skôr… Ešte sú tam aj iné proroctvá, ale všetky hovoria o tej dobe, že maximálne rok, možno ani rok nie. Ale môže to byť aj skorej.
Môže to byť dokonca aj hneď po narodení, pokiaľ Boh bude vidieť, že ho väčšina ľudí neprijíma.
Lebo ako som už spomínala, cirkev už teraz popiera jeho narodenie.

To znamená, že je možné, že ho dokonca nikto nebude vidieť?

Tak niekto by ho určite mal vidieť, keď sa riadne narodí, lebo potom by to bolo akoby nejaká taká … ako by som to nazvala… bolo by to sklamanie pre ľudstvo. Takže určite krátku dobu tu bude, ale hovorím… môže tá doba byť mesiac, ale môže byť aj skoro rok.


Znamená to aj tak napriek tomu, že bude zhmotnené hneď po narodení a bude viditeľné každému?

Áno.

To znamená, že jednoznačne bude dokázané, že “áno, to dieťa sa narodilo”?

Áno.

Prečo by ho mali zabiť, napriek tomu?

Lebo podľa tých proroctiev, hlavne Zjavenia Jána, je napísané, že hneď po narodení sa bude snažiť, tam je to obrazne napísané… ten sedemhlavý drak, ktorého stelesňuje padlý archanjel, ktorý bude aj zhmotnený na Zemi a je tu vlastne aj vo vyvolenom národe, tak bude sa ho snažiť nejakým spôsobom, aj keď nie on osobne ale cez svojich ľudí, zlikvidovať. Keďže sa mu to nepodarilo v tom tehotenstve, tak sa bude snažiť neskôr.
A aby sa to nestalo, aby ten kráľ Tisícročnej ríše naozaj bol, tak Boh… dokiaľ sa to… dokiaľ to bude možné, ho nechá na Zemi a tá možnosť bude závisieť od ľudí. Dokiaľ ho oni budú chcieť, dovtedy ho Boh dokáže na Zemi uchrániť.
Keď ho nebudú chcieť, nemá zmysel, aby bol ešte na Zemi.

Z mojej strany je tu ešte posledná otázka: Prečo by to mali… mali robiť?

Prečo by ho teda mali pripraviť o život?

Áno, prečo by ho mali pripraviť o život?

Pokúsim sa tak jednoduchšie odpovedať. V knihe je to zase vysvetlené. Súvisí to s tou falošnou úlohou cirkvi, lebo cirkev bude tvrdiť, že to nie je Božie dieťa. To sa stalo aj za čias Ježiša, keď tí farizeji, tí najvzdelanejší ľudia, ktorí dobre poznali Starý zákon, tvrdili, že on nie je Boží Syn za to, že ich on kritizoval, tak vďaka ich duchovnej vyspelosti a ich autorite ľudia mysleli, že oni majú pravdu, tak prijali ten ich názor, že nie je Boží Syn a sami si ho ukrižovali.
A to isté sa stane aj teraz, keď cirkev bude tvrdiť, že to nie je Božie dieťa, tak sa nájdu ľudia, takí odvážlivci, ktorí si povedia, že tak idú ho zabiť, lebo to nie je Božie dieťa, a v mene cirkvi ho teda budú chcieť takýmto spôsobom odpratať zo sveta.
Vy si myslíte, že keď teraz ho cirkev zapiera - už pred narodením, že ho po narodení uzná? Potom bude jej odpor ešte silnejší. Odmietaním mojich kníh “Večné zákony”, kde je všetko dôkladne podľa Biblie vysvetlené, ponecháva cirkev veriacich v omyle, že narodenie Imanuela je výmysel, ktorý netreba brať vážne.
Veriaci sú natoľko zaslepení, že odmietajú Boží zázrak - nadpozemské počatie Imanuela z Ducha Svätého. Táto udalosť je v dnešnej dobe taká výnimočná, no ľudia miesto vďaky a radosti, že sú jej účastníkmi, ju všemožne zapierajú.
Keď bude dieťaťu aj matke hroziť smrť, budú unesení zo Zeme a zvedené ľudstvo sa ponechá v najťažších chvíľach súdu bez Božej ochrany, keďže ju nespoznali a neprijali.

Z mojej strany je to všetko. Neviem, ak máte niečo, čo by ste chceli dodať…

Tak myslím si, že nemusím dodávať, pokiaľ nie sú otázky, v knihe je omnoho viacej napísané pre tých ľudí, ktorí by chceli ozaj vedieť viacej.

Ja vám v každom prípade ďakujem, že ste k nám zavítali. Lúčim sa s Natáliou de Lemeny-Makedonovou a prajem Vám veľa šťastia a veľa ďalších úspechov a aby sa to všetko podarilo tak, ako sa to má a aby ľudstvo prišlo nato, kde tá Pravda naozaj je…

 
JAN. jan.jan@post.sk 
7.11.1998


A opäť tu máme november. Píše sa rok 2007, ktorý je rokom Božej vôle, keď všetko sa ukazuje v tom pravom svetle, teda aj každý z nás, či si je toho vedomý, alebo nie je.

Pred deviatimi rokmi bol urobený rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou, ktorá prišla naplniť svoje poslanie, ktoré bolo posvätné a pre ľudstvo tak dôležité.

Preto, aj keď už ubehlo deväť pozemských rokov, tak tento rozhovor je stále živý a aktuálny, a má ľudom s dobrým a otvoreným srdom čo povedať. Zvestuje aj to, čo sa naplnilo koncom novembra 1998 - narodenie Syna Svetla Imanuela.

Ale viete čo je zvláštne, že dnes pri pohľade na zasneženú krajinu, som si uvedomil blízkosť Vianoc. Bolo to také krásne a silné prežitie, ktoré sa slovami nedá ani opísať. A Vianoce, to je narodenie Božieho Syna.

Ale teraz k rozhovoru, ktorý bol urobený 7.11.1998, s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou.

Rozhovor v štúdiu
(7.novembra 1998)

Dobrý večer. Opäť k nám do štúdia prišla pani Natália de Lemeny-Makedonová. Takže dobrý večer prajem...

Dobrý večer.

Môžete nám zopakovať, čím je november v roku 1998 taký významný?

Odohrá sa v tomto mesiaci veľmi významná udalosť, ktorá poznačí dejiny ľudstva. Táto udalosť bola zvestovaná starými proroctvami, aj novšími bola upresňovaná a teraz konečne nastal čas, kedy sa začína napĺňať.
Pre tých, ktorí nevedia ešte, o čo ide, tak to bude znieť určite veľmi šokujúco až neuveriteľne, ale napriek tomu to musím oznámiť, lebo je to mojou úlohou – zvestovať, že sa narodí na Slovensku v tomto mesiaci, v novembri, druhý Boží Syn, Duch Svätý – Imanuel.
A práve preto, že sa narodí teraz v novembri, tak podobne, ako za čias Ježiša, narodením začal nový letopočet a začala vlastne akoby ďalšia vývojová etapa ľudstva, tak podobné sa udeje aj teraz, že ľudstvo prejde do vyššej triedy svojho duchovného vývoja.
Aby sa to mohlo uskutočniť, tak potrebuje svojho vodcu, ktorý bude pre tento účel nie človek ale Boží Syn, lebo on jediný je zvestovaný starými proroctvami ako budúci kráľ Tisícročnej ríše, ktorá má nastať krátko po jeho narodení.

Takže príde takáto zmena … alebo príde k takejto zmene. A ja si dovolím ešte jednu podotázku, vraveli ste o význame tohto novembra, vraveli ste o narodení Mesiáša, čo teda toto jeho narodenie ľudstvu prinesie a ako sa teda môže zmeniť ten klasický život bežných ľudí alebo ľudí, ktorí nás napríklad teraz počúvajú - život každého jedného jednotlivca?

Tak už táto správa samotná by mala u mnohých ľudí vyvolať pozornosť… A nielen pozornosť, ale aj také určité hľadanie toho, že prečo práve dnes v tejto chaotickej dobe, strašnej dobe, plnej buď nevercov, materialistov, alebo naopak plnej určitých fanatikov, ktorí nič iné nechcú počuť, len to, čo počúvajú v kostole alebo vo svojich iných sektách a cirkvách a duchovných všelijakých smeroch, tak prečo práve v dnešnej dobe by mal prísť Duch Svätý alebo druhý Boží Syn.

Čo to vlastne prinesie tým ľuďom?

Nie je to také jednoduché povedať, ale pokúsim sa to aspoň tak stručne naznačiť. Ako som už povedala, začína nová etapa ľudstva a aby mohla začať, tak musí všetko staré zaniknúť. To staré sa myslí, že všetko, čo je nepravé, čo sa nehodí prežiť. Práve dnešná doba je tým charakteristická, že ľudia už nevedia rozoznať, čo je vlastne to pravé, schopné prežitia a čo je to to nepravé.
A práve preto musí prísť Boží Syn, ktorý je známy tým, že bude vládnuť železnými zákonmi, tak je to obrazne naznačené v Biblii, kde sa zvestuje vládca Tisícročnej ríše. To znamená, že tieto železné zákony budú pevné zákony, pevné zákony kozmické, Božie zákony. Lebo doteraz ich ľudstvo nedodržiavalo tak, ako malo.
Takže aby mohli dodržiavať tieto zákony, tak musia ich najprv poznať. A práve preto, že tie zákony, ktoré doniesol Ježiš, sú v podstate tie isté, ale v mnohých detailoch alebo aj v niektorých zásadných veciach sa prekrúca ich význam, ľudia ich vlastne nedodržiavajú, lebo keby ich dodržiavali, tak by nebolo potrebné nejakú zmenu robiť.
Čiže nie sú správne ich výklady a keďže ich ľudia nechápu, alebo neberú dostatočne vážne, tak tu došlo k takej fáze, kedy hrozí ľudstvu samozničenie.
Aby k tomu úplnému samozničeniu ľudstva nedošlo, tak práve preto sa do tejto najstrašnejšej doby narodí Imanuel – Duch Svätý, aby tí, ktorí sú ešte schopní tej premeny, to znamená schopní pochopiť, v čom žijú nesprávne, v čom myslia a konajú nesprávne, aby mali možnosť sa chytiť nejakej tej opory a zmeniť sa, aby sa mohli stať obyvateľmi Tisícročnej ríše.

Čitatelia Vašich kníh “Večné zákony 1,2 a 3” nemajú problémy akceptovať informácie, ktoré sú v tejto knihe uvedené, lebo ich vraj chápu a mnohí hovoria, že akoby im vychádzali z duše, sú pre nich úplne prirodzené. Vaše výklady Biblie sú takisto teda také, ktoré ľudia nemajú problém prijať a akceptovať, tí čitatelia, ktorí knihu čítali, vedia, o čom asi hovorím.
Ale tí, čo ju nepoznajú, tí sa cítia, akoby boli podvedení, dokonca Vás považujú za akúsi falošnú prorokyňu.… Čo by ste vedeli povedať na svoju obhajobu?

Väčšina veriacich, keď počuje niečo, čo nepočujú v kostole, tak hneď sú ostražití a hneď vynášajú rozsudok nad niekým. Majú nato pohotové reakcie, lebo v Biblii sa píše, že v čase súdu, teda v dnešnej dobe, sa objaví mnoho falošných prorokov.
Avšak Ježiš sám hovoril, keď hovoril o tomto období, že poznáte pravých prorokov od falošných podľa ovocia …
A keďže oni nie sú ochotní si prečítať, alebo pochopiť, čo hovorí ten falošný prorok… stačí, že povie jednu vetu a už je iná, ako sú oni zvyknutí, tak už ho odsúdia, tak nemajú možnosť pochopiť už vopred, čo hovorí. …tak dosť ľahko sa potom týmto ľuďom niečo zneváži, čo nepoznajú.
A pre tých, ktorí hľadajú tú cestu ľahšiu a povrchnejšiu, že nechcú poznať tú pravdu, ktorú dokážem aj potvrdiť rôznymi proroctvami a večnými zákonmi, tak tí majú jedinú možnosť potvrdenia, teda poznania toho ovocia, čo hovorím, spoznať vtedy, keď sa to uskutoční.
Lenže pre mnohých už to môže byť aj neskorý čas. Lebo čas narodenia Imanuela, Ducha Svätého je spojený s očistou Zeme. Takže to neviem povedať, že či tá očista Zeme bude krátko alebo dlhšie po narodení, ale je to plánované na veľmi krátku dobu a ak do tej doby nepochopia, prečo sa narodí a kto vlastne je, tak si premárnili svoj osud ďalší.

Ešte zvlášť by som povedal, že je významné to, pre nás Slovákov, že sa narodí práve tu, u nás, na Slovensku.
Ako sa pozeráte napríklad na tých známych prorokov, akými sú… keď poviem len dvoch - Sibyla alebo Nostradamus, lebo sú najznámejší medzi ľuďmi?

Ale ja týchto dvoch prorokov práve najmenej poznám, lebo moje proroctvá sa opierajú hlavne o Bibliu, Starý zákon a Nový zákon a potom ešte také bližšie proroctvá, napríklad Fatimské posolstvo, ktoré je vlastne zatajované cirkvou. Takže ja som len počula od mojich čitateľov, ktorí čítali moje knihy, že Nostradamus hovorí podobné veci, že im to ako do toho rámca zapadá, takže nemôžem ho tu nejako rozoberať. Čo sa týka Sibyly, tak dokonca v mojej knihe som podala citát z jej knihy, kde sa potvrdzuje, že matka nového Mesiáša porodí ho na konci svojich štyridsiatich rokov, čiže približne 48-, 49-ročná a toľko práve mám aj ja.
Čiže dá sa povedať, že to proroctvo už, aj keď je také dávne, sa akoby napĺňa až na rok, skoro presne.

Najväčšie výhrady proti tomu, čo sa objavilo vo Vašich knihách “Večné zákony - 1,2,3” , majú práve veriaci.

Ja by som povedala, že medzi kresťanmi mám nielen že najviac pochybovačov, ale najviac nepriateľov. Je to čudné, ale práve oni, ktorí by mali najviac očakávať narodenie Imanuela, Ducha Svätého, lebo je zvestovaný aj Starým zákonom, aj Novým zákonom, tak oni o ničom nevedia, dokonca. A práve preto sú takí, sa stali takými nepriateľmi a pochybovačmi a neveriacimi, lebo oni tú Bibliu v skutočnosti nečítajú, alebo ak ju čítajú, tak ju čítajú tak, že to, čo je tam to podstatné, tak to nevedia.
Potrebujú nato niekoho, lebo je pravda, že Biblia je dosť písaná v symboloch. A dá sa povedať, že aj schválne, aby ju pochopili tí, ktorí sú dostatočne duchovne vyvinutí.
A keďže oni nie sú, lebo svoj život vedú tak, že si myslia, že stačí chodiť do kostola, počúvať farára… oni si totiž stotožňujú Boha s cirkvou. Obrady, ktoré sú cirkevné, považujú za dôležitejšie, ako poznanie Boha. Lebo to je jeden z večných zákonov, zákon rovnorodosti, že keď človek sa upriamuje viac na to pozemské, tak nemôže toho ducha dostatočne rozvíjať.
A mnohí veriaci, skutočne, sú oddanými ctiteľmi kňazov viac ako Boha. A tým je pre nich potom aj informácia, ktorá pochádza od Boha, nepochopiteľná. A keďže farári v kostole nerozprávajú o tomto proroctve, ktoré sa teraz má naplniť, lebo oni vlastne môžu rozprávať len to, čo im je dané zhora ešte z vyšších kruhov (pozn. - Vatikán), tak vlastne tí veriaci v kostoloch ostávajú nevedomí v týchto záležitostiach.
A najhoršie na tom je to, že nemajú ani dosť chuti, ani dosť síl, keď aj počujú takúto správu, aby si ju išli overiť vlastným skúmaním, ale čakajú len na to, že čo povie kňaz. A keďže on dostal príkaz, že má hovoriť, že sa nenarodí, že to nie je pravda, tak oni mu uveria a viac pre to nerobia.
Sú ako žiaci v škole, ktorí počúvajú výklad učiteľa a keď náhodou sa aj učiteľ pomýli, tak buď si to nevšimnú, alebo keď si to všimnú, tak neveria, že by sa on mohol pomýliť, nemajú dosť.. akoby takej vlastnej samostatnosti k tomu, aby si to overili a doplnili trebárs to, čo im chýba.

Cirkev má viac ako dvetisícročnú tradíciu, ale vy ste boli doteraz neznáma osoba. Čiže opäť tu sa vyskytá otázka, odkiaľ beriete tú silu vzoprieť sa Biblii a samozrejme aj jej výkladom a možno teda vlastne cirkevným výkladom Biblie?
Naozaj to chcelo odvahu vyjsť s niečím takým, o čom Vy hovoríte úplne smelo a úplne prirodzene.

Áno. Tak tú silu neberiem zo seba, ale beriem ju odtiaľ, odkiaľ mi bolo dané, aby som túto úlohu plnila. Samozrejme, keby normálny človek tvrdil niečo také, tak ho každý vysmeje, nikto mu neuverí. A keďže som sa dozvedela, že som sa narodila na Zem len preto, aby som túto informáciu šírila, oznamovala a aby som naplnila svojím tehotenstvom túto úlohu, tak tá sila prišla, lebo cítim určitú zodpovednosť. Keby som to nepovedala, čo sa stane a dieťa by sa narodilo, tak vlastne by nemalo význam, aby sa narodilo, lebo nikto by nepochopil, ani neveril, že kto to je.
Takže ja som tú silu dostala preto, lebo chápem nutnosť toho, aké je dôležité, aby ľudia spoznali Božieho Syna. A aby mi uverili, tak som musela napísať… s mojím poslaním, s tým materstvom, je spätá aj úloha napísať knihu “Večné zákony”, kde na základe zákonov a proroctiev vykladám tieto staré proroctvá a zároveň aj upozorňujem na nesprávne výklady cirkvi, čiže na nesprávne výklady Biblie cirkvou.
Čiže nespochybňujem Bibliu ako takú, ale spochybňujem, alebo upozorňujem na určité nedostatky v jej výkladoch, ktoré sú zavádzajúce a ktoré vedú k tomu, aby veriaci boli iba poslušnými otrokmi cirkvi, a nie poslušnými a oddanými ctiteľmi Boha.
Ja viem, že to znie veľmi kruto, ale vychádzam v mojej knihe z histórie cirkvi, kde vlastne odjakživa, kto má záujem spoznať dejiny ľudstva, tak odjakživa práve v cirkevných kruhoch alebo v tých náboženských kruhoch, už aj za čias Starého zákona aj Nového, najviac popierali Boha práve tí, ktorí sú v cirkvi. Ale samozrejme musím hneď povedať, že to neznamená, že väčšina kňazov sú takí, ale sú tam určité autority, ktoré sa o to postarali, aby sa pokrivili tieto výklady a tí ostatní, ktorí sú ich obeťou, čiže kňazi, oni nechtiac prijímajú tieto výklady ako správne a šíria ich ďalej.

Podľa všetkého by ste mali byť už teraz v deviatom mesiaci, a samozrejme ste ešte stále nezistiteľne tehotná, alebo už sa teda vaše dieťa… je viditeľné? Ako podľa Vašej terminológie - už sa zhmotňovalo, teda z jemnohmotného stavu prešlo do stavu hrubohmotného, alebo aké sú tie najnovšie zmeny? Čo sa teda zmenilo u Vás a aké sú tie najnovšie novinky, ktoré by určite mnohí aj tí, ktorí čítali Vaše knihy, chceli počuť? Čiže v akom stave je to tehotenstvo?

Áno. Tak, dá sa povedať, že je stále situácia rovnaká, stále je lekársky nezistiteľné, lebo som na požiadanie jednej televízie, ktorá robila so mnou rozhovor na túto tému, bola si dať urobiť ultrazvuk a aj brala tento ultrazvuk, výsledok, tú fotografiu, na ktorej sa všetko hýbalo, tak to brala aj kamerou. Bolo to druhého novembra, teda nedávno, a robilo sa to u lekára, ktorý o ničom nevedel. A ten podľa toho výsledku na tom ultrazvuku konštatoval, že tehotná nie som. Že žiadne zmeny nie sú, čiže napriek tomu, že som v deviatom mesiaci, tak on sám, aj keď ma videl, keď som to tvrdila, tak sa veľmi čudoval, že ako to môžem tvrdiť, keď nato nevyzerám.
Hoci brucho nemám, ale ja som aj tak pribrala deväť kíl, ale tak to nie je dôkazom, to je len dôkazom toho, že moje telo sa pripravuje na to, že keď to dieťa sa zhmotní, aby sa zmestilo do môjho tela.
A môžem povedať takú perličku, že minulý týždeň, v piatok, keď som bola na služobnej ceste v Banskej Bystrici, tak tam sa na chvíľu to dieťa zhmotnilo. Boli tam so mnou ešte traja ľudia od nás, dvaja muži a jedna žena a aj to videli a aj vnímali moje pocity, lebo som vraj celá zbledla z toho, lebo ma to strašne tlačilo na vnútornosti a nechápala som, že prečo sa to stalo, lebo my sme sa už zľakli, že už asi to bude, ale potom to asi po dvadsiatich minútach prešlo. A vraj to budem mávať teraz častejšie, že aby si moje telo zvykalo na to, aj sa tak stalo, že od tej doby každý deň na chvíľu cítim, že teda mám to dieťa v sebe, že je zhmotnené a už to nie je také nepríjemné, ako to bolo prvý raz.

To znamená, vaše tehotenstvo je nezvyčajné, ste vlastne ešte nezistiteľne tehotná, keby že to poviem touto terminológiou. Avšak, teda ľudia sa pýtajú, príde k normálnemu pôrodu… k normálnemu pôrodu ako u každého bežného človeka, čiže k ľudskému pôrodu?

Tak to ja neviem povedať, lebo ja som nedostala o tom informáciu, ale myslím si, že asi áno, že aby mi ľudia uverili, tak asi by to malo byť normálnou cestou. Ale … už sa pýtajú aj nato, že v ktorej nemocnici sa narodí, a to ja neviem povedať. Lebo jednoducho ja nad tým nerozmýšľam. Ja čakám, že budem nejakým spôsobom vedená tak, aby som robila to, čo mám v danej chvíli…

Čiže ani neviete ani presný deň, kedy by sa mal… alebo nejaký termín?

Nie, neviem, napriek tomu, že mi veľa ľudí volá, že majú sny a každý mi predpovedá nejaký termín a tých termínov je veľa a rôznych, tak ja to neberiem tak vážne, ja sa držím iba toho, že nič nečakám, ale budem pripravená, keď to má byť.

Ale základom je to, že to má byť ten november. Hej? V novembri to teda má byť...

Áno.

…a ja sa opýtam, keď sa dieťatko narodí, spomínate, že by malo mať isté nezvyčajné znamenia. Mohli by ste nám o nich ešte niečo povedať? A čo to bude, aké znamenia to budú, ktoré budú teda označovať, že to dieťa nie je obyčajný človek?

Áno. Bude mať takú zvláštnu auru, dosť takú silnú, viditeľnú, bude to aj na prvý pohľad vidieť, že je to iné dieťa. A bude nosiť v sebe duchovné znamenia: zlatý kríž a bielu holubicu nad ním tak, ako to bolo poznať na Ježišovi, a budú tie znamenia vidieť viacerí ľudia.
Dá sa povedať, že skoro z každej oblasti, aby sa každý mohol povedzme o tom presvedčiť, napríklad medzi jehovistami bude nejaký človek, ktorý sa príde pozrieť, aby to videl, medzi katolíkmi, medzi evanjelikmi, aby každý ten prúd mal určitého svedka, ktorý svojím duchovným zrakom toto bude vidieť a bude to také silné prežitie, že budú mu veriť, keď to bude rozprávať, že naozaj je to tak ... a okrem toho ešte samozrejme sa udeje aj niečo iné, čo bude vidieť každý človek.

Čiže tieto znamenia, to znamená ten kríž a bielu holubicu nebude vidieť každý. Alebo teda nie preto, že by nemohol prísť, ale aj keby prišiel, nie každý je schopný tieto znamenia vidieť. Tak?

Áno. To budú také duchovné znamenia, to bude niečo podobné ako napríklad... nie každý vidí auru človeka, hoci máme ju všetci. Ale určití citlivci vidia auru človeka. Tak takisto aj tieto znamenia budú vidieť určití ľudia, nevieme ešte, akí to budú, kto to bude, a aby oni potom zvestovali v tých svojich kruhoch, že to je naozaj ten Boží Syn.
Je to akoby pomoc od Boha pre tých, ktorí doteraz neverili a nechápali.
Ale potom ešte všetci ľudia dostanú pomoc, aby sa presvedčili o tom, že sa narodil Boží Syn u nás. A to bude pomoc nebeská, že sa zjaví na nebi nová hviezda, ktorá bude veľmi žiariť a bude úplne iná ako ostatné hviezdy a táto bude zvestovať jeho narodenie. Treba aby to ľudia vedeli už teraz, aby chápali jej objavenie sa, že aký to má význam.

Vráťme sa ešte k tomu tehotenstvu. Teda tesne pred pôrodom by sa to dieťa malo zhmotniť, čiže to tehotenstvo by sa malo na krátky čas úplne ako keby klasickým, normálnym podľa predpokladov. To znamená, že istý čas budete viditeľne tehotná?

Tak keď sa zhmotní až tesne pred pôrodom, tak asi až len vtedy, a keď zoberieme tých pár minút, čo bývam aj teraz, tak aj vtedy som viditeľne.

Predpokladáte, že to dieťa príde na svet u vás doma v domácich podmienkach, alebo to bude v nemocnici, alebo ako... či máte o tom nejaké správy, alebo dokonca plánujete pre bezpečnosť predsa len navštíviť nemocnicu, alebo ako je to? Ako si to vôbec predstavujete? Alebo ako viete, že by to malo prebehnúť?

Tak ja si to nijako nepredstavujem, lebo neviem, ako to bude prebiehať.

Dobre. Teraz samozrejme prichádza otázka, dieťatko príde na svet a čo teraz? Tu by mali byť opäť nejaké informácie alebo indície o tom, čo teda ... bude nasledovať už po pôrode, i keď samozrejme pôrod je doteraz tou najočakávanejšou udalosťou. Ale čo bude potom?

Ja vám poviem pravdu, že najväčší problém s týmto narodením mám jeden. A to, že keď sa ma opýtajú v nemocnici, že kto je otec, tak sa bojím, že keď poviem pravdu, že Duch Svätý, že mi to neuveria. Tak preto som sa rozhodla, že im poviem, že poviem to až po pôrode, lebo si myslím, že oni to zbadajú, že to dieťa je iné, lebo keď má žiariť, tak asi to zbadajú a myslím si, že bude lepšie, že keď im to až potom poviem.

Vy ste spomínali, že týmto pádom Váš pobyt na Zemi by sa v podstate mal istým spôsobom ukončiť. Ako... alebo čo by ste nám mohli k tomuto povedať?

No tak, to je dosť taká otázka, kde sme načreli veľmi hlboko. Tak pokúsim sa to aspoň stručne objasniť.
Podľa proroctiev, hlavne teda podľa Zjavenia Jána - Apokalypsy je napísané, že keď sa dieťa narodí, tak obrazne je to tam povedané, že drak by chcel to dieťa zhltnúť a nastane boj anjelov, tých nebeských a tých padlých anjelov, nastane boj o toto dieťa.
Pretože oni ho budú chcieť zabiť, nebudú chcieť, aby ostalo na Zemi, tak podľa týchto proroctiev, keď už nebude život dieťaťa na Zemi bezpečný, tak vtedy bude musieť to dieťa zmiznúť zo Zeme, aby naozaj mohol byť tým kráľom Tisícročnej ríše. A ja odídem tiež, neviem ako skoro za ním, ale vraj trochu neskôr, aby som ešte viedla ľud, ktorý bude ho očakávať a ktorý ho spozná.
Práve preto bude musieť to dieťa odísť, lebo ten drak, to je vlastne znázornený symbolicky… znázornené víťazstvo temna na Zemi. Čo znamená to slovo temno, že ľudia... väčšina ľudí bude konať, alebo myslieť a cítiť zatemnene. To znamená - nie pravdivo.
To temno, ten drak, to je taký obrazný pojem toho, že väčšina ľudí bude popierať Imanuelov pôvod, jeho narodenie, preto vlastne bude nutné to dieťa potom vziať do bezpečia.
Je to paradoxné, ale práve najviac nepriateľov to dieťa bude mať v cirkvi. Tak, ako to vidíme doteraz, že oni ho popierajú, nič ľuďom nehovoria, ale naopak, už v kostoloch moje knihy napádajú a hovoria veriacim, aby ich nečítali, že to nie sú pravdivé knihy, čiže tým dokazujú, že oni nepripravujú veriacich na túto udalosť, ale naopak popierajú ju.
A keď sa narodí, tak ich útoky sa ešte zosilnia, aby si udržali tú svoju moc, ktorá sa zastiera pod rúškom viery v Boha. Nabádajú napríklad ľudí, že “nečítajte túto knihu, ale musíte veriť priamo Bohu, samotnému Bohu”, a nie mojim zákonom, ktoré nazvali, že tie zákony, o ktorých ja píšem, že to sú moje zákony, že to nie sú Božie zákony. A takýmito varovaniami vlastne dokazujú, že oni chcú, aby ľudia nespoznali toho Božieho Syna.
Takže nechtiac vyvolajú davovú psychózu, aká nastala napríklad pri ukrižovaní Ježiša, že väčšina ľudí pod výkrikmi pár ľudí, ktorí chceli, aby ľudia ho nespoznali, podľahli tejto psychóze a dospeli k tomu, že vlastne si ho ukrižovali.
Boh vie, že podobná situácia by sa opakovala už v detstve Imanuela, a preto to v tých proroctvách aj oznamuje ľuďom, aby to vedeli, že naozaj najväčších nepriateľov bude mať ľudí v rúchach cirkvi, tak preto to musím aj ja teraz verejne ľuďom hovoriť, aby tí, ktorí sú tam, aby aspoň sami skúšali hľadať tú Pravdu a nech si prečítajú tie “Večné zákony”. Nech sa toho neboja. Ak majú naozaj pevnú vieru v Boha, tak predsa nemôže... Boh sa postará o to, aby sa nenechali zviesť a postará sa aj o to, aby naozaj poznali, kde je Pravda.

Dobre. Keď sme už hovorili v rozprávaní, to čítať a to nečítať, to sa zakazuje a to nie je dobré, tak myslím si, že cesta informovanosti by mala byť otvorená z každej strany a človek by si mal vybrať sám, čo chce a čo nechce.
Na moju výzvu, ako som vám povedal, že môžete telefonovať svoje otázky na pani Makedonovú, ak vás niečo z dnešného rozprávania zaujalo, alebo vás zaujalo niečo z jej kníh Večné zákony 1,2 a 3... zareagoval už prvý poslucháč, ktorý sa dovolal … komu prajeme dobrý večer?

(poslucháč 1) - Dobrý večer.

Aká je Vaša otázka, prosím, formulovať jasne.

(poslucháč 1) - Ja som ako taký slušný odporca voči tomuto ako... pani Makedonovej, tak ako voči jej osobe nič nemám, ale voči tomu, čo hovorí.

A chcete sa niečo spýtať?

(poslucháč 1) - Áno, chcem niečo... chcem niečo prečítať z Biblie, ak môžem.

Hej, dúfam, že je to stručné. Nech sa páči.

(poslucháč 1) - Pár veršov: Keď Ježiš hovoril učeníkom o posledných udalostiach a vravel, vtedy keby vám niekto povedal, hľa, tu je Kristus alebo tu, neverte. Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci, dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, tak že by zviedli v blud, keby bolo možné aj vyvolených. Hľa, predpovedal som vám to. To je taká zaujímavá vec, pokračuje, keď vám povedia, hľa, na púšti, nevychádzajte, hľa v tajných chyžiach, neverte, a má to také pokračovanie a vtedy sa ukáže znamenie Syna Človeka na nebi a vtedy bude plakať všetko pokolenie Zeme a uvidíte Syna Človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Hej. A našli ste v Biblii nejaké proroctvo, ktoré hovorilo o narodení ... Ducha Svätého v Starom zákone alebo trebárs aj v Novom zákone?

(poslucháč 1) - No, takéto niečo nie, a čo som počul pani Makedonovú hovoriť o boji toho Michala s drakom...

Dobre, tak to sa spýtame pani Makedonovej, hej? To je vaša otázka, že čo by k tomu vedela povedať? Áno?

(poslucháč 1) - Áno, presne k tomuto, čo hovoril Ježiš.

Dobre, ďakujem za Vašu otázku, majte sa pekne, dopočutia… nech sa páči.

Tak myslím, že tento poslucháč bol vlastne vzorkou toho, čo som pred chvíľou hovorila, že mnohí veriaci sa bránia týmto novým informáciám len preto, že vlastne Bibliu dobre nepoznajú. A radi operujú tým výrokom, čo povedal Ježiš, že upozornil na falošných prorokov. Takže vôbec ma neprekvapuje jeho reakcia a ja si myslím, že mala by som upozorniť tohto poslucháča a podobných, že kde si nájdu informácie v Biblii o tom, že sa narodí Imanuel.

Čiže ktoré proroctvo hovorí aj o takom narodení.

Áno. Takže podrobnosti o narodení kráľa Tisícročnej ríše - Imanuela nájdu najviac u starovekého proroka Izaiáša, celá prvá kniha je o ňom písaná a o dobe… o dobe jeho narodenia, čiže o dnešnej dobe a je tam... stade pochádza aj ten známy výrok “Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel”. Takže celá prvá kniha hovorí o narodení Imanuela, o súde a o Tisícročnej ríši a pokračuje toto proroctvo potom ešte aj v tretej knihe.
Druhá kniha Izaiášova hovorí o Ježišovi.
Cirkev však tvrdí, že všetky tri knihy hovoria o Ježišovi, proste schválne tieto dve postavy zlúčila do jednej.
Potom ďalšie novšie proroctvo Zjavenie Jána - Apokalypsa hovorí už podrobnejšie informácie o narodení Imanuela, kráľa Tisícročnej ríše, a to hlavne v 12.kapitole. Mnohí kresťania to vysvetľujú, že to je opísané narodenie Ježiša, ale dobre vieme, kto trochu pozná Bibliu, že toto zjavenie zvestuje deje, “ktoré sa majú stať ” a keďže bolo spísané už po smrti Ježiša, tak tu nemôže ísť o narodenie Ježiša.
Ďalšie proroctvá sú potom, napríklad Fatimské proroctvo, v ktorom sa jasne hovorí už, kde sa narodí Imanuel, to znamená, že vo vyvolenom národe, na Slovensku, podľa čoho sa spozná jeho matka, aké bude mať znaky, aby ju ľudia nestotožňovali s falošnými prorokmi, kto bude jeho otcom a iné podrobnosti.
Lenže cirkev, keďže doteraz zatajovala všetky biblické proroctvá, alebo prekrucovala, tak sa snaží toto proroctvo totálne zatajovať už 40 rokov, hoci ľudstvo sa malo o tom už od roku 1960 dozvedieť a pripravovať sa na tú významnú udalosť.

Dobre. Máme na linke ďalšieho poslucháča... ten už asi je nachystaný, takže dobrý večer, komu a kam?

(poslucháčka 2) - Dobrý večer, ja som sa chcela spýtať pani Makedonovej, ja som čítala obidve knihy Večné zákony jedničku, dvojku a čítala som potom aj Posolstvo Grálu, veľmi sa mi to páčilo a ďakujem pani Makedonovej, moje deti sú už v takom dospelom veku, študenti...

A tiež čítali knihu Večné zákony?

(poslucháčka 2) - Tiež čítajú, ešte čítame stále, lebo je to fantasticky zaujímavé. Píšete tam o slovenskom znaku, veľmi ma to zaujalo,… a tiež to trojvŕšie ako Božská trojica a ten dvojitý kríž vlastne… je dvojitá ochrana Božská a politická…

Čiže vlastne teda čo v sebe skrýva slovenský znak... ďakujeme za váš telefonát, majte sa pekne, ďakujeme, …nech sa páči...

Ja by som ešte tejto čitateľke chcela pripomenúť, že vyšiel už aj tretí diel Večných zákonov, lebo spomínala, že čítala len tieto dva, kde sa hovorí ešte viacej o mojom tehotenstve a kde sa vysvetľujú tie staré proroctvá v takom chronologickom slede, ktoré potvrdzujú narodenie Imanuela.

Mnoho čitateľov asi nepozná, že v Posolstve Grálu sa píše, alebo sa naznačuje, že vlastne vtedajší národ nemecký, ktorý bol vyvolený, zlyhal vo svojom poslaní, lebo nespoznal Ducha Pravdy Bibliou zvestovaného, a preto sa oznamuje, že vyvoleným národom v budúcnosti bude veľmi malý národ. Nenapísalo sa ktorý, ale že bude to malý národ.

Dobre, tak hovorili ste o dvojkríži a bola tu otázka na to trojvŕšie. Má aj ten dvojkríž teda nejaký význam alebo dve ramená toho kríža? Myslím, že sme to už samozrejme v našom rozprávaní spomínali, tak len veľmi stručne Vás poprosím, aby ste sa k tomu vrátila... , aby sme tam stihli ďalšieho poslucháča.

Áno. Tak ... tie tri kopce znamenajú Božiu trojicu, ako je znázornená aj v mojej knihe, graficky, že je to Boh Otec, a dvaja Synovia - Ježiš a Duch Svätý. A keďže ten kríž stojí na týchto troch kopcoch, tak znamená to, že ten kríž znázorňuje dvoch vyslancov od Boha, od Božej trojice, že budú vlastne touto Božou trojicou na Zemi vedení a chránení.
Úlohou týchto vyslancov, jeden je politický, druhý duchovný, je pripraviť slovenský národ na túto udalosť, narodenie Božieho Syna a chrániť ho. Vlastne tým, že oznamujú jeho narodenie, tak vytvárajú to Nové pokolenie, ktoré má byť vlastne Imanuelovo a tým ho vlastne chránia.

Na našej telefónnej linke myslím v tejto chvíli máme ďalšieho poslucháča, takže skúsime ešte jednu otázku. Dobrý večer prajem...

(poslucháčka 3) - Dobrý večer prajem, …pani Makedonová, ja by som sa chcela spýtať, že aby ste povedali presné meno lekára, gynekológa, ktorý zisťoval Vašu graviditu, a kedy to bolo?

Dobre, ďakujeme, dopočutia...

(poslucháčka 3) -... a po prípade, keď gynekológ to nezistil, tak potom je ešte nejaké oddelenie, kde teda ako liečia takých ľudí, ako je pani Makedonová. To by bolo všetko, ďakujem.

Ďakujem za telefón.
A teraz by som dal posledné slovo Vám, pani Makedonová, takže... nech sa páči.

Ja, napriek tomu, že táto pani ma niekde odporúčala, tak by som jej odpovedala na túto otázku, aj keď nie celkom presne. V treťom mesiaci tehotenstva, v piatom mesiaci a teraz v deviatom mesiaci tehotenstva som bola u rôznych troch lekárov, ktorých mená nebudem hovoriť, ale ak bude treba, tak ich zverejním. Sú to lekári, ktorí vôbec nie sú moji známi, lebo ja roky nikam nechodievam, nechodila som predtým, a teraz naposledy som bola vyzvaná jednou televíziou, ktorá tam bola prítomná, ktorá zistila, že je to v skutočnosti tak a keď bude treba, tak tieto všetky záznamy mám, aj výsledky ultrazvukom mám zaznamenané na fotografii, aj na tej televíznej páske sú, takže už by som sa k tomu viacej nevracala.
Tie posledné minúty, ktoré teraz sú, tak by som chcela využiť nato, aby som vysvetlila, že v ktorých proroctvách je oznamované narodenie Ducha Svätého, pre tých veriacich, ktorí by si to chceli v Biblii naozaj nájsť.
Takže som už hovorila, že to bol prorok Izaiáš v Starom zákone, jeho prvá a tretia kniha, potom Zjavenie Jána - Apokalypsa, 12.kapitola, a potom 3.Fatimské posolstvo, ktoré cirkev utajuje, nechce ho zverejniť, tvrdí, že ešte nie je nato čas.
Napriek tomu, že vlastne ten čas, kedy ho mali otvoriť, a kedy boli vyzvaní nato… pápež vtedajší… tak bolo to pred štyridsiatimi rokmi, a nerobí to.
Čiže ja neviem, že či zato má byť človek považovaný za duševne chorého, keď odhaľuje Pravdu, ktorú sa snažia niektorí ľudia pred celým svetom zatajovať a ženú tak ľudí do katastrofy.
A hrozné na tom je to, že tí, pre ktorých to hovorím, aby sa spamätali, aby si uvedomili a pomohli si, tak tí ešte označujú toho, ktorý sa obetuje za nich, aby tú Pravdu poznali, tak ešte označia toho ich záchrancu za duševne chorého.
Podobná situácia sa stala napríklad aj na našom politickom, bývalom politickom vodcovi, keď oznamoval ľudu určité informácie, ktoré boli pre neho dôležité a pravdivé. Taktiež ho vyhlásili za duševne chorého.

Takže situácia sa opakuje, ľudia chcú byť klamaní a zvedení. Ale to je ich problém.

Dobre. Ďakujem za tieto posledné slová aj za návštevu pani Natálii de Lemeny-Makedonovej….


Prevzaté z knihy: ,,Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou.

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo pekné na sobotný večer


,ktoré je potechou pre ducha.

http://pl.youtube.com/watch?v=Bs8AXlTwhJ0

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Kométa Holmes
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre tento deň
,,Slovo Pána je pomocou, záchranou a spásou len pre tých, ktorí mu dokážu správne naslúchať a nasledovať ho.“ Ján Anton Sloboda.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Úkazy na nebi,
aj s dôsledkom na Zemi.

http://www.astro.cz/clanek/2924

http://www.astro.cz/clanek/2922

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo pekné... II.


Opäť niečo pekné, tentoraz pre dnešný krásny jesenný deň.

Želám všetkým pekný a cituplný duchovný zážitok.

Ján Anton Sloboda.

http://www.youtube.com/watch?v=E377EvTuA0g

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo pekné...


Niečo pekné na dnešný večer, pre potechu ducha.

Pekný duchovný zážitok vám želá Ján Anton Sloboda.

http://www.youtube.com/watch?v=BSaX9csYWMw

 
JAN. jan.jan@post.sk 
6.10.1998 - I. časť


Natália, tak takéto meno sa dnes oslavuje na Slovensku.

NATALE, NATALIA – pochádza z Natalis, Dies Natalis – znamená „Deň narodenia (zrodenia)“. „IL NATALE“ v preklade sa vzťahuje na ,,Zrod večného života“.

A presné také meno mala pani Natália de Lemeny – Makedonová, pisateľka kníh Večné zákony 1, 2, 3, ktoré sú Novým evanjeliom, poslednou pomocou zo Svetla, pred prvou Veľkou očistou Zeme.

Jej prvoradou úlohou bolo napísanie Nového evanjelia – Večné zákony, a tým poukázať na Slovo Svetla a súdu – Posolstvo Grálu, ktoré bolo napísané rukou Abdrushinovou.

Za ďalšie prišla aj kvôli tomu, z výšin, kde sa žiadny človek nedostane, aby naplnila určité proroctvá :

Izaiášovo proroctvo: ,,Panna počne a porodí Syna a dá mu meno Imanuel...“

Tretie Fatimské proroctvo: ,,Na Slovensku sa v roku 1998, ( poz. November 1998), narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný Kráľ Tisícročnej ríše...“

Zjavenie Jána - Apokalypsa: ,, Žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach.

A porodila Syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu.“

Posolstvo Grálu: ,,Teraz bude pre mnohých z vás asi zrozumiteľné, prečo v čase posvätných splnení na zemi, keď na zemi pôsobia Ruža i Ľalia, je ku spojeniu potrebná ešte aj Labutia panna z labutieho ostrova v pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní neostala medzera.

Taká veľká je milosť Boha, že dáva vzniknúť zázraku za zázrakom, aby pomoc pre ľudstvo v tisícročnej ríši bola celkom dokonalá!“

A všetko sa naplnilo, ale nie tak akoby si ľudstvo želalo, ale tak, ako to bolo Zhora chcené, v zmysle zákonov Božích.

Evanjelium v preklade znamená – Dobrá a radostná správa. A tou správou je, že sa Syn Svetla, Syn Boha Otca, Imanuel, Kráľ Tisícročnej ríše a Sudca z vôle Božej narodil 28.11.1998. Po narodení bol ihneď vzatý do bezpečia, tak ako o tom hovorí Zjavenie Jána, ale po Prvej veľkej očiste sa navráti späť, tak ako aj Jeho matka, keď bude s radosťou vítaný svojím ľudom, ktorý bude mať tu česť mu pomáhať pri výstavbe Tisícročnej ríše

Preto v tento deň, keď sa oslavuje meno Natália, a keď presné pred 9 rokmi mala prednášku v Košiciach, na ktorej mal som ja osobne tu česť sa zúčastniť, nech prehovorí opäť tá najpovolanejšia - pani Natália de Lemeny – Makedonová.

*Košice 6.10.1998*

Ja by som začala teda tým, ako vlastne som začala písať ten prvý diel. Tak jednoducho: nepísala som to z vlastnej iniciatívy. Dostala som, alebo resp. bola mi pripomenutá táto úloha, pre ktorú som prišla na Zem, aby som napísala túto knihu a takisto ešte aj iné úlohy.

Ale prvá z tých úloh bola, aby som napísala túto knihu a ňou aby som prebudila niektorých ľudí, ktorí, dá sa povedať, duchovne spali, lebo oni boli tak svojimi starosťami či už osobnými, pracovnými alebo spoločenskými odvedení od seba, aby pochopili, načo sú tu, že ich táto kniha mala priviesť k sebe - k svojmu vnútru, k svojmu duchu.

A takisto tých, ktorí už boli všelijakými inými smermi odvedení od toho, čo vlastne hľadali.

Takže prvý cieľ tej knihy mal byť daný nato, aby podal komplexné akoby učenie o tom, z čoho sa skladá vesmír, celé stvorenie, čo sú to tie večné zákony. Lebo keď človek nepozná večné zákony, ako fungujú nielen na úrovni hmoty, ale aj na úrovni duše a ducha, tak veľmi ťažko môže pochopiť Pravdu.

Čiže to je prvý predpoklad poznania tých večných zákonov, aby na základe nich potom hodnotil ostatné duchovné deje. Alebo nielen duchovné ale aj praktické. Takže prvým cieľom bolo oboznámiť ľudí s večnými zákonmi.


A ešte by som upresnila pre tých nových, aby vedeli, že všetka múdrosť, ktorá je tu v týchto knihách, to nie je odo mňa! Ja som iba sprostredkovateľka. Ja som prišla na Zem preto, aby mohlo vzniknúť dobré spojenie… Ja viem, že pre niektorých to bude znieť šokujúco, ale nazývam veci pravými slovami.

V knihe sa to postupne dozviete, že vlastne som to prijímala od Boha.

Ja viem, že teraz v súčasnosti existuje plno médií, ktorí takisto tvrdia, že prijímajú od Boha, ale nato máte poznať tie večné zákony, aby ste si uvedomili a porovnali, čo napríklad hovoria tie médiá, ktoré tvrdia, že prijímajú od Boha alebo od Panny Márie a Ježiša, a čo napríklad píšem ja. Aký je v tom rozdiel a vy si potom môžete už sami urobiť názor. Zistíte, že je to úplne odlišné. Že všetky tie médiá hovoria rovnaké veci, ale toto je niečo úplne iné a pri mojej knihe prídete na to, že vlastne to, čo tvrdí väčšina, to je akoby pomýlené.

Ja viem, že teraz sa to ťažko prijíma, že 9 ľudí z 10 nemá pravdu, a trebárs jeden má.

Z tejto prednášky určite tí, ktorí ste nečítali moju knižku, nebudete nadšení a ani oveľa múdrejší. Cieľom je len to, aby som vás prebudila, aby ste chceli hľadať tú svoju cestu. Lebo naozaj každý má tú cestu trošku inú.

Keď aj túto istú knihu ľudia čítajú, tak záleží, akí sú, tak podľa toho si aj prijímajú tie informácie. Oni tam jednoducho nevidia niektoré veci, ktoré sú tam. A ten, čo už všeličím prešiel, či už všelijakými udalosťami, tragédiami v živote, alebo všeličo čítal, tak ten už zase tam vidí iné veci.

Takže, tá Pravda sa dosť ťažko hľadá, ale napriek tomu sa pokúsim aspoň stručne vám povedať, čo v tej knihe je.

Po prvé, večné zákony tam spoznáte, ako fungujú, potom sa tam naučíte, že vlastne získate taký ucelený obraz o vesmíre, lebo je to dôležité. Aj pre takého materialistu, ktorého som chcela najviac osloviť touto knihou. Lebo v súčasnosti sa považujú materialisti …nie takí tí tvrdí ale tí otvorení materialisti… za najčistejších ľudí, lebo je to prejav vašej, ak ste tu takí, takej duchovnej čistoty, že ste sa nedali zviesť na takú cestu, ktorá by vám zabránila, aby ste ešte hľadali aj niečo iné, aby ste proste hľadali tú Pravdu.

Nato, aby ste vy pochopili, že prečo napríklad prišiel na Zem Ježiš, a vôbec Boží Syn, a ako je to možné, tak vy musíte pochopiť, kto je to Boh.

A to dnešný materialista ťažko uverí, ale taký veriaci v kostole, tak tomu to nerobí problém, lebo on to ani nechápe, ale jemu nerobí problém uveriť. On vie, že mal by veriť, čo je správne a myslí si, že čím viac slepo verí, tak tým je Bohu milší.

Táto moja kniha je myslená pre ľudí, ktorí sú takí triezvo rozmýšľajúci. Triezvo rozmýšľajúci - to znamená, že ich myslenie a cítenie je v súlade s citom. Že to nie je len rozum, ale nie je to len cit, čiže je to akoby späté.

Nato, aby človek mohol byť o niečom presvedčený, tak koľkokrát musí mať chuť niečo poznať a potom, keď to pozná, keď sa mu dostane niečo, čo by mu mohlo osvetliť jeho hľadanie, tak musí to aj chápať. A potom keď už pozná, chápe, tak potom to presvedčenie príde samé. A je silnejšie a pevnejšie ako slepá viera.

A Boh vlastne chce takýchto ľudí, pretože dnes nastala doba, kedy ľudstvo duchovne dozrelo.

V čase Ježiša, pred tými 2000 rokmi, on nazýval ľudí akože “buďte ako deti”. Čiže vtedy ešte ľudstvo po duchovnej stránke bolo také trochu detské. Že stačilo veriť, že keď ho videli a počuli, uverili, zdá sa, proste podľa svojej takej čistoty srdca ho vedeli prijať a chápať to, čo hovorí. Oni vtedy ešte neboli tak pokrivení rozumom, ako sú v dnešnej dobe už od detstva aj naše deti, a teda súčasná generácia.

Takže tým, že v dnešnej dobe sa kladie dôraz na rozum a na logické myslenie, tak aj to duchovno musí v človeku prejsť cez ten rozum. Malo by to byť v súlade s tým rozumom aj s tým citom.

Ja som zabudla vám ešte povedať teda, od koho som čerpala túto múdrosť, ktorá je v týchto knihách.

Dostala som za úlohu napísať skrátenú verziu knižky, ktorá sa volá Nová Biblia, ale nenesie ten názov, ale sám autor ju tak nazval. Ona sa volá “Posolstvo Grálu - Vo Svetle Pravdy”.

Už to slovo “Vo Svetle Pravdy” hovorí o tom, že vlastne v tejto knihe sa dá nájsť Pravda, pokiaľ človek je napojený na Svetlo, čiže na Boha, aj keď si to neuvedomuje. A naozaj, môže to byť hocijaký materialista lepšie napojený na Boha ako nejaký veriaci.

Je to kniha, ktorá naväzuje na Bibliu, preto sa nazýva Nová Biblia a to v tom zmysle, hovorím naväzuje, čiže nepopiera Bibliu. Ona dopĺňa Bibliu. Ježiš pred smrťou hovoril, že “keď ja odídem, tak pošlem vám od Otca Ducha Svätého, Ducha Pravdy, ktorý vám povie všetko, čo som ja povedal a ešte vám povie, čo je hriech, čo je spravodlivosť, čo je to súd “.

Čiže on pripravoval ľudí na to, že príde po ňom ďalší Boží Vyslanec, Boží Syn, Duch Svätý.

Napriek tomu, že to je v Biblii zapísané, iba v Jánovom evanjeliu, v 14. a 16. kapitole, tak cirkev si túto pasáž vykladá po svojom, lebo jej nejde o to, aby ľudia vedeli o pôsobení tohto Ducha Pravdy na Zemi.

Keď hovorím cirkev, nemyslím tým všetkých kňazov a všetkých veriacich. Myslím tým cirkev všeobecne a aby som to ešte tak upresnila, sú určití ľudia v cirkvi - tí najvyšší, medzi tými najvyššími, tak by som to upresnila - ktorých cieľom je zavádzať ľudí od Pravdy.

Tak je to aj s pozemskými zákonmi: väčšina ľudí chce, aby zákony boli spravodlivé, ale nájde sa pár ľudí, ktorí sú deštruktívni, ktorí sa navonok tak neprejavujú, ale ich poslaním je… oni sa narodili s poslaním na Zem. Teda tak, ako sa narodili vyšší duchovia na Zem s poslaním prebúdzať ľudí duchovne, pripraviť ich nato, čo sa teraz bude diať, takisto sa narodili ľudia, ktorí majú poslanie zdola.

V tej knihe je to napísané, akí sú to ľudia, čo to je, ešte sa k tomu môžeme vrátiť. A oni sa dostali do všetkých oblastí života. Do politiky, do zdravotníctva, do hospodárstva, a najmä do cirkvi a do duchovných smerov. A dostali sa do tých najvyšších ... na tie najvyššie posty, kde majú nejakú moc niečo ovplyvňovať. A oni vytvorili a vytvárajú stále také dogmy a také výklady, podľa ktorých vlastne to, čo je napísané, sa dá vysvetliť aj tak aj tak.

Takisto so zákonmi vieme dobre, áno?…, že každý zákon sa dá vysvetliť…, dobrý právnik ho vysvetlí aj tak aj úplne opačne. Všetko, čo sa povie, sa dá povedať.. záleží, aký je človek, tak si premieta ten výklad.

A pretože za tých dvetisíc rokov, odkedy zomrel Ježiš, sa jeho učenie takýmto spôsobom veľmi prekrucovalo, nevedeli to ani mnohí kňazi. Keďže oni si mysleli, že to, čo sa oni naučili v škole, keď študovali, že to je to najčistejšie od Boha, tak oni to prenášali ďalej na tých veriacich a tí veriaci, pokiaľ boli čistí, lebo určite tam bolo veľa kňazov, ktorí išli s tým najlepším úmyslom pomáhať duchovne ľuďom a slúžiť Bohu, tak oni nechtiac prenášajú tieto dogmy a tieto nepravdy ako pravdu a keďže to oni robia s tým najlepším úmyslom, tí ľudia to tak cítia a oni to prijímajú.

A takto sa odchovávajú veriaci, ktorí aj keď mnohým veciam neveria. Však skúste si pomyslieť, že máte nejakého človeka rád a keď aj robí chyby, tak to neznamená, že ho prestanete mať rád. Aj tak ho máte radi.

A tak je to aj s tými veriacimi. Aj keď sa im zdá veľa vecí nelogických, tým, že Boha milujú, niektorí zase len cirkev milujú a kňazov milujú - to je zase iná otázka - tak oni potom berú všetko ako pravdu, až si myslia, že tým sú oddaní, …keď aj im niečo nesedí, aj keď majú taký zvieravý pocit v srdci, že toto mi nejako nesedí, toto nie je pravda,… ale si myslia – “ale tak ja chcem byť čistý, oddaný, ja tomu chcem veriť”, tak to prijímajú.

A teraz mojou úlohou je, aby som upozornila nato, že cirkev ako celosvetová organizácia je napadnutá takýmito chorými názormi, výkladmi a tí hlavní škodcovia sú skrytí. Pôsobia skryto a nie je dôležité zatiaľ ich odhaliť, kto to je, lebo Boh dobre vie, kto to je a On to bude riešiť, ale ľudia majú o tom vedieť.

To je tak, ako je choroba. Liečiť môže lekár chorobu vtedy, keď povie pacientovi, čo je príčinou tej choroby. Čiže nielen liečiť následky, ako sa to väčšinou robilo, liečili sa len následky, dal sa nejaký liek, a za chvíľu sa choroba zase vrátila, ale treba upozorniť nato, z čoho vlastne tá choroba vznikla, čomu sa treba vyhýbať.

Čiže vznikla určitá pokrivenosť v tom živote. Buď po stránke telesnej, že človek nežije správnym spôsobom, povedzme má málo pohybu, alebo sa zle stravuje, alebo po duševnej stránke žije s nevhodným partnerom, alebo v práci nemá dostatočné pochopenie, podmienky pre sebarealizáciu a robí úplne inú prácu, ako by mal robiť.

Toto všetko sú faktory, ktoré celkovo pôsobia na človeka a keď on si to neuvedomuje, a len podvedome trpí a nevie prečo, alebo keď aj vie prečo a nevie, čo by mohol preto urobiť, tak sa to prejavuje ako nerovnováha a predovšetkým ako choroby. To je prvé.

A ide k lekárovi a myslí si, že lekár to vylieči. Čiže lekár nemôže mu pomôcť, jemu môže pomôcť iba pochopenie toho všetkého, že čo v tom asi je.

A dnes, v dnešnej dobe tesne pred súdom, ako tvrdia aj jehovisti…, teraz vám tak poviem. Skoro všetky náboženstvá majú 90% pravdu, čiže ja nechcem, aj keď napádam cirkev, ja nechcem povedať, že všetko v nej je zlé. Čiže blíži sa doba súdu a treba vedieť, že pred tým súdom sa Boh postaral o to - úplne násilným spôsobom - aby ľudia dostali Pravdu, aby sa dozvedeli, ako to je naozaj, aby sa mohli triediť, súdiť pred Bohom, kto je schopný tento súd prežiť a kto nie je schopný.

Lebo toto všetko, čo sa teraz deje, to vy asi všetci, čo ste tu, ste preto prišli, lebo vás oslovilo to, že tento život je tu nejaký taký popletený, že majú sa dobre tí nespravodliví a tí spravodliví a ktorí chcú hľadať Pravdu a dobro, tak tí len trpia, sú stále utláčaní.

Takže Boh vyslal, minulý rok ste videli, kométu, ktorá bola viditeľná v marci a tá oznamovala, že prichádza veľká doba obratu tohto súdu a táto kométa pôsobila svojím vyžarovaním, aj keď ste to možno necítili fyzicky, ale možno keď si spomeniete niektorí krátko predtým alebo v tej dobe alebo ešte aj teraz, lebo jej pôsobenie je dlhodobé, začínate sa zamýšľať nad sebou a začínate akoby hľadať Pravdu.

Lebo táto kométa má veľmi veľa duchovnej energie v sebe a jej lúče, aj keď už nie je viditeľná, tak stále…, ona bola len preto viditeľná, aby ste vedeli, že je tu, sa na chvíľu ukázala…, a jej pôsobenie, jej účinky stále sú tu.

A ona pôsobí na ľudí tak, aby začali teraz pred súdom hľadať Pravdu, aby sa zbavili všetkých tých nesprávnych názorov, nesprávnych väzieb, ktoré im bránia k tomu, aby sa mohli oslobodiť a slobodne sa postaviť na tú stranu, kam cítia, že patria.

Vyžaduje si to úžasne veľa odvahy a úžasne veľa potom takého boja, lebo ako píšem v tejto knihe, existuje tu niečo, o čom mnohí ľudia vôbec nevedeli. Ja to nazývam takým jednoduchým slovom – temno.

Preto sa to nazýva temno, lebo je to protiklad Svetla. Svetlo je Boh.

To každý už vieme, aj materialista, že vlastne niečo nad nami sa prejavuje ako Svetlo, čo dáva život našej Zemi a celému vesmíru. A opak tohto Svetla je temno, to znamená, že ono všetko zahaľuje, zatemňuje a keď človek vlastne nemôže,… to je tak, ako keď ste v miestnosti trebárs nejakej uzavretej, keď je tam svetlo, tak všetko vidíte, čo robíte a darí sa vám. Čo chcete urobiť, to spravíte. Ale keď tam zhasne svetlo, tak zrazu tápate, nevidíte veci jasne a nemôžete veci urobiť tak, ako chcete. A takto pôsobí to temno aj v našom živote. Ale ono nepôsobí ako temno ako opak Svetla, že by tma, ale pôsobí konkrétne - personifikovane, čiže cez osoby.

Ako vlastne vzniklo to temno, o tom teraz nebudem rozprávať, lebo to sa dočítate v knihe, ktorí budete chcieť vedieť. A súvisí to s večnými zákonmi, so skladbou stvorenia a s poznaním Boha a Jeho protivníka.

Možno sa budete čudovať, ktorí ste moju knihu nečítali, to by vám asi potvrdili aj moji čitatelia, že cez moju knižku, ktorá je písaná materialistickým spôsobom a veľmi jednoduchým, pochopili Boha a to jedine vďaka tomu, že ako-tak trochu pochopili zákony, ako-tak trochu pochopili skladbu stvorenia.

Tieto veci náboženstvo nehovorí, a preto nábožne založení ľudia nemôžu poznať Boha, oni si len myslia, že poznajú Boha. Oni preto musia slepo veriť, lebo oni nechápu.

Takže teraz, aby ste vy pochopili, že ako vzniklo temno, že je opak Svetla, tak najprv musíte pochopiť Boha, prečo vlastne je tu Boh, ako pôsobí a že vlastne On nie je nadprirodzený, aj keď niektoré jeho prejavy sa zdajú nadprirodzené. Niekedy to je aj tak potrebné, aby to tak vyzeralo, nieže vedome, ale jednoducho je to tak a dá sa to vysvetliť. K tomu sa ešte možno aj dnes vrátime.

Keď už poznáte, kto je Boh, keď zistíte, že Boh je inteligencia, že je to Duch, ktorý má svoju osobnosť a že to nie je len to Svetlo, ktoré vyžaruje lúče a na základe toho samočinne sa všetko deje. To tak nie je. Tak keď pochopíte toho Boha, ako On pôsobí, tak potom pochopíte, prečo je tu aj temno. Že je to inteligentná sila, že je to protiklad Boha a nie je to tak, ako tvrdia mnohé duchovné smery, že temno tu musí byť, lebo ako protiklad Svetla ho ľudia potrebujú, aby sa zdokonaľovali. To nie je pravda. To tak nie je!

Takže k tomu teraz sa vracať nebudeme, len to chcem povedať, že keď budem hovoriť o temne, tak sú to predstavitelia temna, ktorí prišli na Zem s poslaním ničiť ľudí.

A ešte krátko vám poviem, ako oni môžu mať také poslanie? Títo ľudia, ktorí sa tu prejavujú ako ľudia na Zemi, oni pred Bohom už veľakrát zlyhali. Už len konkrétna udalosť je tá, že to, že ukrižovali Židia Ježiša - to nebolo ich chcenie, to bolo vyprovokované týmito temnými ľuďmi, aby to urobili.

Dnes je podobná situácia s naším vodcom. Temní ľudia, ktorí sú tu vtelení, tak oni dobre vedia, že on je vyslaný od Boha, a že by mal úlohu viesť vyvolený národ v tej najťažšej dobe, aby čo najdlhšie sa udržalo Svetlo vo vyvolenom národe, lebo v celom svete už dochádza k zmene vlád, že tí vyšší duchovia sú odstavení a už tam prichádzajú na ich miesta tí temní. Ale mnohí ľudia si to vôbec neuvedomujú. Tak sú pokrivení, že si to neuvedomujú.

Vo vyvolenom národe sa malo najdlhšie uchovať Svetlo, aby sa mohla odohrať jedna veľmi dôležitá udalosť, ktorá sa má odohrať v novembri. A keďže temní vedia, že tá udalosť, ktorá tu má nastať, sa môže stať len vtedy, keď bude tento svetlý na vrchu, tak ich cieľom bolo ho maximálne znevážiť, ako kedysi Ježiša. Že nakoniec prestali veriť mnohí, že on je Boží Syn a ho postavili na úroveň zločinca, že keď už mohli ho zachrániť, keď ten pontský pilát sa pýtal “môžem oslobodiť jedného z týchto dvoch, ktorí sú tu”, bol tam Ježiš a bol tam jeden veľký zločinec, “tak povedzte, ktorého chcete, aby som oslobodil?”, tak keby bolo len na tých Židoch, a na tých ľudí, ktorí tam boli, na ich slobodnej vôli, tak všetci by povedali, že Ježiša.

Lenže medzi nimi bolo pomiešaných týchto plno temných ľudí, ale oni nevedeli, ktorí sú to, lebo oni sa v živote prejavovali pekne milo. Pretože keby sa prejavovali negatívne, tak by sme – “aha, na týchto si musíme dať pozor, na týchto… týmto nemôžeme veriť” - lenže keď oni sa prejavovali takisto ako tí ostatní, a oni začali kričať – “ukrižovať ho, tohto neoslobodiť, osloboďte tohto zločinca!” – tak oni si mysleli, keď väčšina kričí takto, tak asi je to tak, tak všetci kričali – “áno, ukrižovať Ježiša a oslobodiť zločinca!”

Tí, ktorí vlastne vyvolali túto davovú psychózu, sú ľudia, ktorí vedeli, kto bol Ježiš. A vlastne spôsobili zlú karmu týmto ostatným ľuďom a spôsobili to, že Svetlo odišlo predčasne zo Zeme a nedokázalo splniť svoju úlohu tak, ako malo. Preto Ježiš pred smrťou povedal, že “po mne príde Duch Pravdy”. Tento Duch Pravdy preto nebol zvestovaný, lebo sa nepredpokladalo, že sa podarí temnu prekaziť jeho púť, lebo s Ježišom sa narodilo veľmi veľa vyšších duchov, ktorí mu mali pomáhať v jeho poslaní. Aby sa nestalo to, čo vlastne sa v proroctvách hovorilo.

Lenže tým, že ľudia boli takí slepí, hoci aj Ježiš im hovoril, že medzi vami je mnoho – dával prirovnanie pšenica a kúkoľ, aby ľudia rozlišovali iných, že tí falošní proroci, ktorí im rozprávajú len samé dobré veci, ktoré sa im dobre počúvali, že nemusia sa meniť, však všetko bude dobré, načo by sa mali meniť… čiže ľudia si mysleli, že Ježiš prišiel nato, teda len preto na Zem, aby im rozprával, akí sú dobrí a on vlastne ich prišiel varovať pred týmito ľuďmi, pred tými temnými, že “keď sa vy nezmeníte, tak oni zvíťazia a zvíťazí zlo na Zemi a bude to veľmi dlho trvať, kým sa z toho dostanete”.

A temno vedelo, že Ježiš sa narodil spolu s mnohými pomocníkmi, ktorí mu mali pomáhať, a tak sa sústredilo na tých pomocníkov jeho, ono ich veľmi dobre spoznalo a ich odviedlo od neho a on ostal úplné sám v tom poslednom.

Nakoniec v poslednej chvíli aj tí jeho apoštoli sa zľakli, keď ho prišli uväzniť. Keby aspoň tí dvanásti kričali: “ľudia majte rozum, však on je čistý, on nič neurobil, prečo ho chcete dať ukrižovať?!”…, keby aspoň tých dvanásť hlasov kričalo z celej sily, tak by mu pomohli. Ale oni sa zľakli, takisto to temno na nich zapôsobilo a zvíťazilo temno - a stalo sa toto.

A týmto činom vlastne znemožnili pôsobenie toho Svetla. Tak preto, keďže Boh si uvedomil, že ľudia boli zvedení, tak ponúkol ďalšiu pomoc, vnukol Ježišovi, svojmu Synovi, že “povedz, že príde ešte namiesto teba, čo si ty nedokončil, tak príde ešte Duch Pravdy”. Preto len jediný Ježiš zvestoval Ducha Pravdy, žiadni starovekí proroci.

Starovekí proroci zvestovali Ježiša a zvestovali kráľa Tisícročnej ríše – Imanuela. Čiže Duch Pravdy tam nebol.

Keď sa teda toto stalo, tak Ježiš ho zvestoval - v Jánovom evanjeliu si to môžete doma všetci pozrieť, že to tak je - a keďže sa už medzitým dostali do cirkvi títo temní ľudia a mali tam vplyv a každú generáciu sa tam rodili, dostali sa tam. Tým, že pokrivili ľudí, a títo už nevideli a nevedeli rozoznať čestných ľudí od nečestných, tak si temných medzi seba aj pustili.

Tí temní vedeli, že keď príde znova Boh na Zem, teda Jeho Syn, ten Duch Svätý, že on by mohol temnu všetko prekaziť, čo tu je na Zemi, a tak si povedali, že “my už nesmieme dopustiť, aby sa stalo to, čo s Ježišom. My musíme od začiatku ľudí viesť k tomu, že už nikto nepríde na Zem, že prišiel Ježiš a už nikto nepríde”.

A tak začali od tej doby tie dogmy stavať a tvrdili, že teda jediný, kto tu bol, bol Boží Syn a už nepríde, jedine ešte za pár rokov, za neviemkoľko tisíc rokov ešte raz príde Ježiš Kristus. Ale to sa nepovedalo kedy, ani ako…, to už ostalo ako také tajomstvo.

A keď prišiel Duch Pravdy tesne pred súdom – hoci Ježiš tak hovoril, že pred súdom príde Duch Pravdy, že ho pošle Boh, teda jeho Otec, aj charakteristiky povedal, že ako ho spoznajú ľudia, čo bude hovoriť - tak keď prišiel, nikto ho nespoznal, lebo temno zase urobilo to isté, čo s Ježišom. Všetkých jeho pomocníkov od neho odohnalo, …akým spôsobom, to sa dozviete v knihe, lebo na to už nie je tu čas, že ako to pôsobí,… a on ostal sám a čo on mohol sám aké poslanie robiť? Jedine čo dokázal, tak napísal knihu.

Tisícstránkovú knihu, ktorá sa nazýva Novou Bibliou, pretože on je Duch Svätý a kto pozná Bibliu, tak vie, že Bibliu diktoval prorokom Duch Svätý.

A teraz prišiel ako osoba - Duch Svätý na Zem – pred tými skoro sto rokmi. A aby sa nestalo s jeho učením to, čo sa stalo s Ježišom, že ho neskôr pokrivovali, tak on knihu napísal. To sa mu podarilo, aj keď veľmi ťažko - mal veľmi veľké ťažkosti, lebo všetci, čo mu mali pomáhať, tak od neho boli odvedení. Dokonca mu neverili a ešte si mysleli, že aj on je nejaký falošný prorok. A samozrejme, že keď on aj vyhlásil v knihe, že kým je, povedal sám v tej knihe, že vlastne píšem všetko to, čo mal Duch Pravdy povedať, že ja som Duch Pravdy, Duch Svätý, čiže sám povedal, kto je, a kto knihu čítal, musel pochopiť, že to, čo on priniesol, tak dovtedy na Zemi nebolo v tak komplexnej forme podané - všetko to stvorenie. Duch Pravdy ešte vlastne očistil Ježišovo učenie od tých nepravých výkladov.

A to bol dôvod, prečo ho cirkev nechcela uznať, lebo on vlastne upozorňoval na to, na čo sa nikto neodvážil. Žiadny kňaz…

Ešte takto. Keďže Ježiš zomrel, to neznamená, že Boh nechal ľudí bez pomoci. On vysielal plno vyšších duchov, ktorí upozorňovali na mnohé veci, na nedostatky, vteľovali sa, boli medzi kňazmi, medzi všelijakými vrstvami - poznáme to - kto sa venoval takýmto veciam ako ojedinelé prípady nevinných ľudí, ktorí bojovali za pravdu, za to, že tá pravda bola iná ako hlásala cirkev, tak boli za ňu potrestaní, lebo tí ľudia, ktorí mali im pomáhať, tak tí sa zľakli, nechali ich samých a čo už sám proti presile? Tak proste bol takýto človek zničený a jeho hlas zatíchol a ľudia na to zabudli a už vlastne pravda sa k ľuďom nedostala.

Tak potom, keď Boh takto videl, že všetky tieto pomoci sú zbytočné, že ľuďom sa lepšie počúva hlas falošných prorokov ako tých pravých, tak sa teda rozhodol, že príde ten Duch Svätý.

Duch Svätý prišiel a napísal túto Novú Bibliu. Napísal to dosť takým… takým spôsobom, takým zašifrovaným, že čo ešte ľudstvo čaká. A on to preto tak zašifroval, aby temno, temní ľudia, ktorí sú tu vtelení, všetko nepochopili, ako má byť, lebo keby on tam všetko napísal,…. on tam napríklad napísal, že ten Duch Pravdy, keď tu bol na Zemi, v tej svojej knihe Vo Svetle Pravdy, že po ňom príde Svanhilda, ako pokračovateľka jeho poslania. Ale on to nenapísal presne, ako bude vyzerať, ako sa bude prejavovať, čo bude robiť, lebo vedelo sa už, že keby to všetko takto bolo napísané, tak by sa v pravý čas objavilo niekoľko tých Svanhíld, ktoré by tvrdili, že sú to oni a by písali všetko … tam nebolo písané, že ona napíše knihu, alebo podľa čoho ju spoznajú.

A to bolo schválne tak urobené, aby to temno ju nemohlo napodobniť, lebo on tam naznačil napríklad, že príde Imanuel na Zem ako kráľ Tisícročnej ríše. Temno to spoznalo a už tu bol pripravený nepravý Imanuel, v Čechách narodený, ktorý napísal knihu a tvrdil, že on je Imanuel, ktorý prišiel a Abd-ru-shin ako autor knihy Vo Svetle Pravdy bol jeho zvestovateľ. Čiže Boží Syn bol akože jeho zvestovateľ. A napísal fantastickú knihu, predávala sa aj u nás, ľudia boli nadšení, unesení.

Ale bolo tu zároveň aj to pravé Posolstvo, takže tí, ktorí sa dostali k tomu pravému Posolstvu, potom trošku tak váhali, hľadali tam tie rozdiely, až niektorí našli. Niektorí sa poučili, až keď ich dobehol. Boh dopustil, aby on vyzbieral od ľudí peniaze, aby ich potom premárnil, a aby pochopili, že on je ten nepravý. Takže na vlastnej škode potom pochopili, kto bol zač.

Tak preto - pokračovateľka, lebo Boh nikdy nenechá ľudí tu na Zemi tak, že bude fáza pokoja, že nebudú vedení, nebudú sa mať o čo oprieť. Takže po ňom potom mala prísť jeho pokračovateľka, ktorá je tam naznačená len ako Svanhilda, ale jej úlohy tam úplne nie sú presne napísané.

Určití ľudia tu na Zemi stelesňujú presne ten opačný princíp. A, žiaľ, je ich tu viac. Prečo je ich tu viac, to tiež sa dočítate v knihe, prečo sú v presile? A napriek tomu, že sú tu v presile, tak aj tak vy nemusíte, ktorí hľadáte Svetlo a Pravdu, nemusíte sa báť, lebo už prišla doba, kedy príde pomoc zhora, pretože už si ľudia nedokážu sami pomôcť.

Tým, že už je tu to temno v presile a ľudia si už nedokážu pomôcť, tak príde v kritickej chvíli pomoc zhora. A Boh chce vedieť, ktorí ľudia budú tí, ktorí sú hodní tej pomoci. Tak preto nastáva pred súdom také triedenie, že dostanú tú Pravdu.

Je tu plno všelijakých falošných náuk, falošných učiteľov, vodcov, všeličoho, a každý teraz má skúmať a hľadať si tú svoju cestu, ktorá je pre neho tá pravá, aby Boh videl … to nemusí povedať verejne… stačí, ako si to on vo vnútri myslí, a podľa toho potom nastane triedenie ľudí pred súdom.

Slovensko sa stáva… je už vyvoleným národom…, ale ono si to neuvedomuje. Až v mojej knižke sa dozvie, že vlastne menšina Slovákov, nie väčšina, lebo práve preto, že Slováci sú vyvolený národ, tak sa práve sem vtelilo najviac tých opačných, aby si to tí praví, čistí, nestihli uvedomiť, aby ich dokonale zviedli. Takže menšina slovenského národa sú pôvodný židovský národ, ktorý bol Bohom vychovávaný od Abraháma cez Mojžiša až po dnešnú dobu.

Jeden z tých základných zákonov je zákon reinkarnácie, zákon spätného pôsobenia, ktorý tu teraz nebudem čítať, pretože mnohí to poznáte. Tak vám to nerobí problém uveriť, že vlastne je tu opakovanie životov na Zemi a vašou úlohou je teraz prekonať určitý… urobiť jeden mutačný skok.

A aby ste to boli schopní, tak sa musíte narovnať z nesprávnych názorov a z nesprávnych činov. Musíte pochopiť, čo robíte zle, aby ste boli schopní tej duchovnej premeny. Aby ste mohli prejsť teda do vyššej fázy vývoja a stade už potom do večného života.

Prečo je teda slovenský národ vyvoleným národom? Čiže jednak preto, že sú tu tí najčistejší ľudia. A druhá vec, ktorá ho predurčuje pre to, aby sa stal vyvoleným národom, je to, že sa tu narodí na Slovensku Syn Stvoriteľa, druhý Syn Stvoriteľa, Duch Svätý, kráľ Tisícročnej ríše, ktorý je zvestovaný aj Zjavením Jána – Apokalypsou. Aby sa mohol narodiť vôbec na Zem, tak, ako aj Ježiš, musel sa narodiť podľa zákona rovnorodosti medzi tých ľudí, ktorí najskôr pochopia jeho učenie - čiže medzi tých najvyvinutejších - duchovne.

To neznamená, že teda navonok, ako si my myslíme, …že keď Američania sa majú najlepšie, tak asi tam je to všetko najlepšie.

Vždy boli tie duchovné národy navonok najslabšie, lebo boli najviac potláčané. A možno aj práve preto, že boli také potláčané a žili nie v takom blahobyte, tak si udržiavali tú svoju duchovnosť. Lebo konzumný život vedie k tomu, že človek potom stále chce len niečo viac a viac a zabúda na to, že má aj ducha a že vlastne prišiel sem na to, aby sa zdokonalil, aby mohol žiť večne.

Takže podľa zákona rovnorodosti sa ten druhý Boží Syn môže narodiť jedine do takých pomerov, kde tí ľudia dokážu pochopiť jeho príchod.

Tak vlastne prečo cirkev zatajovala tohto Ducha Pravdy? Lebo on vlastne, ako som už spomínala, kritizoval cirkev, jej dogmy, čo robili zle, ako nesprávne vykladá Ježišovo učenie. To bola jedna vec.

A druhá vec - tento Duch Pravdy povedal vo svojej knihe, aj keď v takom skrytom kontexte naznačil, že príde znovu Imanuel ako kráľ Tisícročnej ríše a že príde Svanhilda, ktorá vlastne splní úlohu … nepovedal, akú bude mať ona úlohu, on len povedal, že príde Svanhilda ako pokračovateľka jeho poslania,… aj toto takto nepovedal, ale tak to vyznelo.

A teraz ja vám tak poviem: nikto, vlastne okrem tých temných, ktorí všetko vedia, …a prečo, to sa dozviete v knihe… nevedel, že sa narodí na Zem druhý syn Stvoriteľa.

Boh to dával najavo viacerými, viacerými úkazmi. Tak, jednak tým, že nadiktoval Zjavenie Jána po Ježišovej smrti, tam sa v 12.kapitole o tom píše, že kráľ Tisícročnej ríše sa narodí, je to tam tiež tak obrazne…, ale je tam opísaná jeho matka, že jeho matka bude mať nadpozemský pôvod.

Čiže to bola prvá zmienka o tom, po Ježišovej smrti, teda pred tými skoro dvetisíc rokmi.

Potom, keď sa blížilo už to narodenie, tak Boh poslal ďalších zvestovateľov, ktorí mali zvestovať najprv tohto Ducha Pravdy. Ale keďže boli odvedení a nezvestovali ho a on mal potom zase povedať viacej, keďže to temno odviedlo jeho zvestovateľov, aby ho ľudia spoznali, tak vtedy Boh sa rozhodol, že musí ľuďom iným spôsobom pripomenúť, že príde na Zem kráľ Tisícročnej ríše a kde ho majú hľadať, kam príde a podrobnosti o tom.

Tak urobil zjavenie vo Fatime. Musel to urobiť nadpozemským spôsobom, lebo žiadny človek nedokázal prekonať to temno, aby zvestoval, že príde na Zem Imanuel, alebo aby zvestoval toho Ducha Pravdy, že on je tým, že počúvajte ho, verte mu. Nikto nedokázal prekonať to temno, … o tom v knihe píšem, že ako pôsobí, že prečo to nedokázal...

Takže Boh musel urobiť nadpozemské zjavenie a spravil to fatimské. Zjavila sa tam trom deťom Prakráľovná stvorenia, matka Božia, ktorá oznamovala, že na Zemi pôsobí práve Duch Svätý, Duch Pravdy, a aby o tom vedeli. A preto mali práve deti vidieť to zjavenie, aby to neprekrútili, lebo neboli vzdelávané cirkevne.

Napriek tomu sa podarilo cirkvi, …lebo oni o tom vedeli, tak spravili to…, že tí kňazi, ktorí boli vedení Svetlom, aby išli za tými deťmi a ich vyspovedali, aby povedali, čo videli, tak tí temní ich predbehli. Chytili tie deti a spovedali ich a oni potom spísali niečo úplne iné. Oni povedali … čiže matka Božia povedala, že bude tu na Zemi, že je tu na Zemi Duch Pravdy, napíše Novú Bibliu a že je teda pokračovateľom Ježišovho poslania. Tak toto sa absolútne tam nepovedalo.

Potom ona sa objavila druhý raz a hovorila, že príde Imanuel na Zem ako kráľ Tisícročnej ríše. Povedala, kto bude jeho otcom, kto bude jeho matkou, kde sa narodí, všetky podrobnosti okolo toho.

Zase si to napísali tí kňazi, ale verejnosti dali niečo úplne iné. Začali vychádzať knižky, začalo sa v časopisoch o tom písať, ako mimoriadne zjavenia, a teraz začali - “tak ona zvestovala, že príde revolúcia v Rusku, príde prvá svetová vojna, druhá svetová…” - všeličo možné, všelijaké predpovede, ktoré sa nakoniec aj splnili, ale to podstatné nepovedali.

A doteraz stále vychádzajú nové a nové knižky, ak si náhodou kúpite o zjaveniach, tak zistíte, že prečítate desať strán a keby ste mali povedať niečo, tak by ste nedokázali povedať, čo tam je napísané. Ja neviem, či niekto máte s tým skúsenosť, ale jednoducho neviete nič konkrétne povedať. A keď si aj celú knihu prečítate, tak tam toto nie je.

Takže sa podarilo aj túto nadpozemskú pomoc zmariť, aby sa ľudia nedozvedeli, čo teda hovorila matka Božia, lebo cirkev to vysvetlila tak, že sa zjavila panna Mária s Ježišom a že ona bude viesť ľud a že ona bude diktovať niektorým médiám, čo majú písať a že tak budú vychovávať ľudí k súdu.

Boh keď toto videl, povedal pri jednom zjavení, pri treťom zjavení, tej najstaršej z detí, aby spísala to, čo počula, videla, a aby to v zalepenej obálke dala tomu a tomu kňazovi, ktorý bol svetlý kňaz a ktorý bol poslaný na Zem, aby teda ohlásil list… Tak ona to urobila, v zapečatenej obálke to dala a on to mal odovzdať pápežovi. Keďže tento pápež sa ukázal, vtedajší, že bol pod vplyvom silného temna, že on vlastne - za jeho éry sa to nedalo zverejniť, tak mala za úlohu povedať, aby si to nechal v zatvorenej obálke a otvoril to až v roku 1960 jeho nástupca.

Boh riadil veci tak, aby sa do funkcie pápeža dostal svetlý duch. Čiže terajší pápež je naozaj svetlý duch, ale žiaľ tiež zvedený, ako bol zvedený aj predchádzajúci. Tak bol obklopený temnom, toľko sa tam dostalo do tých funkcií kardinálov tých temných, že on ako sám, aj keď je neviemako čistý, on už nemôže robiť, čo chce, aj keď zhora cíti, ako ho Boh riadi, čo má robiť. On nemôže - tá väčšina ho prehlasuje a on musí robiť to, čo chce tá väčšina.

Takže v roku 1960 sa tešili na to, že to otvoria, to 3.Fatimské posolstvo, kde je veľké tajomstvo. Otvorili ho a keď ho otvorili, tak tam sa dozvedeli teda to, čo sa mali. Lenže bola tam zároveň výstraha napísaná:

“Ak vy neuznáte, že Duch Pravdy bol Boží Syn na Zemi, ak vy neuznáte, že príde Imanuel na Zem ako kráľ Tisícročnej ríše a neoznámite tieto skutočnosti verejnosti, lebo Boh to vedel, že všetko sa bude takto diať, tak čaká celé ľudstvo pohroma. Vy ako cirkev stratíte úplnú dôveru, a celé ľudstvo bude zničené. Aj vy s nimi.”

Tak oni pustili na verejnosť len toto posledné: “Nemôžeme vám oznámiť, čo tam bolo, lebo sú tam strašné veci, celé ľudstvo bude zničené, bude tretia atómová vojna, bude katastrofa, my vám to radšej nepovieme, aby ste sa nemuseli báť, aby ste proste nemali strach, tak mi vás ľutujeme, my vám to nepovieme…”, a ostalo to zamlčané.

Čiže keby sa ľudia dozvedeli, že príde – pred tými skoro štyridsiatimi rokmi – že príde na Zem Boží Syn, tak by sa začali ľudia vzdelávať, pripravovať na to, a ľudstvo by prešlo do ďalšieho štádia vývoja duchovnou premenou a nie katastrofou a súdom.

A toto vlastne tí temní chceli, aby ľudstvo zahynulo spolu s tými temnými, ktorým už nič iné… tým, že dali ukrižovať Ježiša, tak tým si oni vytvorili už takú zlú karmu, že oni už… ich iné nemôže čakať, len smrť navždy. A keďže oni chceli potrestať Boha, že ich takto odsúdil za to, čo urobili, a vedia, že už to nemôžu napraviť, tak sa snažia strhnúť celé ľudstvo do skazy spolu s nimi.

Vedia totiž, že Bohu záleží na týchto ľuďoch, lebo keď vy ako ľudskí duchovia sa zdokonalíte - v mojej knihe to je napísané - že ako vlastne ten duch, tá iskra od Boha, ten duchovný zárodok vo vás mnohými životmi rastie, až sa vyvíja v živú bytosť – duchovnú, ktorá môže žiť večne po vašej smrti. A čiže vy potom žijete na vyšších planétach, na tých nehmotných - v tom raji, ktorý sa obrazne tak nazýva a tam vlastne plníte ďalšie úlohy Božie, ale už úplne inak ako tu, lebo tam temno neexistuje. Tam je naozaj život radosť a služba Bohu!

A keďže oni nechceli, aby Boh mal nové svety a nových duchovných obyvateľov, tak vlastne oni chceli vás zničiť, a preto vás držia celý čas v nevedomosti.

Kým ešte sa dalo, boli ľudia držaní v nevedomosti,… v súčasnosti, lebo už je ako tá demokracia, nemôžu ľudí upaľovať, ako za čias inkvizície, za čias vojen, kedy si mohli dovoľovať také neprávosti. Teraz to robia aspoň tým demokratickým spôsobom, že sa vydávajú knihy, ktoré zavádzajú, že sú tu učitelia, ktorí pod rúškom toho, že liečia, alebo predpovedajú a astrológovia a numerológovia a čo ja viem čo… a liečitelia, že vám chcú pomáhať zdravotne, aby ste sa dostali z problémov, tak vás chcú dostať pod svoj vplyv, aby ste…, keď sa stretnete s Pravdou, aby ste ju nedokázali prijať a pochopiť.

Ako to funguje, pre tých, ktorí ste nečítali moju knižku, sa vám to zdá dosť také, také neprirodzené a neskutočné, ale v tej knižke sa k tomu dopracujete, že to naozaj funguje. Spomeňte si, keď máte len niekoho rád, ako podliehate jeho vplyvu. A keď vás niekto vylieči, alebo vám poradí niečo, čo sa nakoniec stane v krátkej dobe, tak ste mu vďační, a už tou vďakou ste naňho napojení a už robíte to, čo on chce. A už nemáte svoju takú slobodnú vôľu.

Tak ja si myslím, že v podstate som povedala pre tých, ktorí nepoznajú moju knižku, že o čo ide, tak teraz by sme mohli prejsť k tej diskusii, že čo tí moji čitatelia, prečo sem prišli, čo by chceli počuť? Nech sa nehanbia, už sme sa tu tak trošku stmelili. Čo teda by oni osobne chceli vedieť, alebo čo by teda aj ostatných zaujímalo? Tak sa prihláste.

-Pani Natália, chcem sa spýtať. Fakticky vrátim sa k tomu novembru, ktorý ste spomenula a nedokončila. Mohli by ste bližšie vysvetliť, čo sa má udiať?-

Aha! To som nepovedala. Áno. Povedala som tak, že vlastne má sa tu narodiť Syn Stvoriteľa, teda ten Duch Svätý – Imanuel a má sa narodiť v novembri. A v tom fatimskom zjavení je napísané… a nielen to fatimské zjavenie zvestuje jeho narodenie, ale ešte aj taký medailón, ak niekto ste chodili do kostola, alebo máte niekoho z rodiny, kto chodí do kostola, tak tam predávali alebo dávali také prívesky maličké hliníkové, kde je panna Mária, vraj, a na druhej strane je taký dvojkríž, čiže poznáte to.

Čiže tento medailón takisto zvestuje súčasnú dobu – vyvolený národ – a nie pannu Máriu, ale matku Imanuela!

Cirkev zase toto prekrútila ako všetko ostatné, a aby ľudia na tieto všelijaké dôkazy, ktoré sú viackrát potvrdené, čiže je tu Zjavenie Jána, je tu najprv prorok Izaiáš, kto by ste mali chuť si prečítať proroka Izaiáša, hlavne prvá časť, to je všetko písané o našej dnešnej dobe. To nie je písané o dobe Ježišovej, ako to vykladá cirkev, lebo tam je písané o súde, o tom, aké je zvedené ľudstvo v dnešnej … budete tam vidieť všetko že je písané o dnešnej dobe a to, čo ešte čaká Zem vtedy, keď nepochopí. Čiže totálne zničenie, katastrofa, vojny a to nebolo za čias Ježiša.

Čiže Izaiáš tam píše o tom, že teda príde na Zem Imanuel. Aj ako príde, že vlastne sa narodí nadpozemským spôsobom. Nebudem to všetko … v knihe je to všetko napísané.

Čiže Izaiáš pred skoro tritisíc rokmi bol prvý, ktorý zvestoval Imanuela. On zvestoval aj Ježiša. V ďalších častiach je Ježiš takisto spomínaný, čiže ako iná osoba.

Potom, po Ježišovej smrti, bol zvestovaný kráľ Tisícročnej ríše a súd Jánovou Apokalypsou, ktorú cirkev tiež vykladá po svojom.

Potom prišiel ten medailón, ktorí nosia veriaci na krku ako medailón panny Márie, ktorý takisto zvestuje, že príde kráľ Tisícročnej ríše Imanuel a potom prišlo to Tretie fatimské proroctvo. A keďže ho cirkev nezverejnila, tak Boh sa postaral, aby sa zverejnilo cez tú, ktorá je plniteľkou tohto celého poslania. Čiže cez matku Imanuela.

Takže v novembri tohto roku sa má narodiť Imanuel a jeho narodenie je naozaj späté s tým, že keď ľudstvo celé nepochopí, že naozaj je to Boží Syn, bude to ešte aj inými spôsobmi nejako upozornené na to, že aby pochopili, že to je, tak vtedy dôjde k tomu, čo píše Apokalypsa, že ľudstvo bude musieť za hrozných udalostí, za hrozných situácií zmúdrieť.

Lebo, tak vám poviem, že stačilo by povedať, však už vieme: vytriedi sa, že tých pár čistých, ktorí povedzme tú knihu čítali a pochopili, o čo ide, tak tých môže Boh zobrať a vlastne už ostatní môžu zahynúť. Lenže keby ste vedeli, že väčšina tých, ktorí sú schopní duchovnej premeny, sú zvedení.

A Bohu na nich záleží. Boh vie, že vlastne sú zvedení a chce ich tak… z lásky k nim im ponúka najprv… vy prví, ktorí ste tu a ktorí ste čítali moju knihu, vy ste tí naozaj najmúdrejší, ale v tom zmysle, že ste dokázali zatiaľ bez utrpenia, hoci ste prežili svoje osobné všelijaké tragédie, tak ste dokázali nájsť to, kde je pravá cesta, čiže toho Boha, nie mňa ako autorku kníh. Ja som tá sprostredkovateľka. Ja vlastne len sprostredkovávam to, čo príde - že príde Imanuel - Boh.

A teraz tí ostatní, ktorí vy cítite, že sú čestní a čistí, či už je to vo vašej rodine, vaši priatelia, vaši známi, vaši kolegovia a vy im tú knihu núkate nasilu, chcete im dobre a oni nechcú to ani za svet, tak to sú tí takisto čistí, ale tak strašne zvedení, že oni budú potrebovať silnejšie rany na to, aby sa očistili.

Čiže to bude preto ten súd, budú ho musieť zažiť aj tí čistí, to bude vlastne milosť, lebo keď oni sa nechcú poznaním vyvinúť a prebudiť a zbaviť tých temnôt, tých pomýleností, tak sa budú tými veľkými ranami očisťovať.

Takže berte to tak, že nebuďte nešťastní za tú svoju rodinu a za tých ostatných, že oni ak sú naozaj takí, ako si vy myslíte, čistí, dobrí, vy ich najlepšie poznáte, tak oni budú zachránení takýmto spôsobom.

Takže keď sa narodí ten Imanuel, tak hneď ešte nebude katastrofa. Jednak tým narodením … tým, že ja píšem v knižke, že to tehotenstvo jeho matky bude netradičné, bude iné ako bežné, tak už to je jeden z dôkazov, že to nebude riadne dieťa, lebo počala z Ducha Svätého. A keďže počala z Ducha Svätého, tak nemôže byť jej tehotenstvo hmotné. Musí to trvať určitú dobu podľa tých zákonov, aby sa to mohlo prejaviť hmotne.

Tí, ktorí ste moju knižku nečítali, vidím vám na tvárach zdesenie, že a prečo to mohlo byť u Márie takto? Lebo Mária, aj keď mala Božieho Syna, ale ona nepočala z Ducha Svätého. To je tam v Biblii napísané prekrútene. To pochopíte neskôr. Čiže ona počala riadne, ale potom v polovici tehotenstva do nej naozaj vstúpil Boží Duch, čiže ona mala Božieho Syna.

Ja nepopieram, že Mária nemala Božieho Syna. Mala, ale nebolo potrebné, aby počala nadpozemsky.

Imanuelova matka preto počala nadpozemsky, …nie preto, aby bol zázrak, ale preto, že keby počala riadne, tak by o to dieťa prišla. Lebo tí temní ľudia, ktorí sú tu, oni majú nadprirodzené schopnosti, tak ako vedia liečiť nadprirodzene, že pôsobia na vaše čakry a na jemnohmotné telo, tak takisto oni vedia aj ničiť.

Čiže oni… jej hrozilo, že to dieťa by zabili už v jej tele, ešte nenarodené. Tak z toho dôvodu musela prísť vyššia bytosť na Zem, aby bolo vôbec možné spojenie s Bohom. Preto jeho matka nemohla byť riadny ľudský duch, lebo podľa večných zákonov by nemohla vyjsť nad hmotnosť a jemnohmotnosť a otehotnieť - počať s Bohom.

Čiže to je napísané vlastne aj v tom fatimskom posolstve, že jeho matka bude vyššia bytosť, ktorá ho bude mať a že počne z Ducha Svätého nadpozemsky.

-Pani Natália, mohli by ste nám porozprávať o znameniach, ktoré sú ľuďom známe……?-

Áno, ja som sa chcela k tomu dopracovať, že najprv poviem o tom, že teda … najprv majú ľudia spoznať tú jeho matku, čiže jednak ju spoznajú podľa toho, že tie isté znaky, aké sú opísané v Zjavení Jána, dvanásť hviezd, podľa ktorých sa spozná aj jej nadpozemský pôvod, obsahuje aj ten medailón, tam je vlastne tých dvanásť hviezd, ako jeho matka a potom v tom treťom fatimskom proroctve už je jasne povedané, že kto to bude tá bytosť.

Potom, že ju ľudia spoznajú, tak podľa tohto tehotenstva, že počne nadpozemsky a že to tehotenstvo bude fyzicky nezistiteľné. Napriek tomu sa jej narodí dieťa Imanuel, ktorý po narodení bude viditeľný. Už to bude zhmotnené.

Aby ľudia spoznali, že je to Boží Syn, čiže tí, ktorí nebudú vedieť, že počala nadpozemsky a že mala tehotenstvo nadpozemské, že nebolo na nej viditeľné ani zistiteľné, tak môžu ho spoznať tak, že niektorí ľudia a budú to mnohí ľudia, budú mať v sebe schopnosť vidieť duchovným zrakom a uvidia v tom dieťati zlatý kríž, ktorý mal aj Ježiš a holubicu nad ním.

Nevieme, ktorí ľudia to budú, nemáme to vedieť, lebo už by na nich temno pôsobilo, aby to nevideli. Čiže Boh si ich v pravú chvíľu vyberie, ktorí ľudia to budú.

Je kľudne možné, že to budú aj materialisti nejakí, proste možnože to nebudú … nevieme, kto to bude, ale bude to veľa ľudí, ktorí budú túto pravdu… budú mať toľko dôvery medzi ľuďmi, že im budú veriť a budú to roznášať do celého vyvoleného národa, že sa narodil Boží Syn a budú to roznášať aj do celého sveta.

A na toto Boh bude ešte čakať, keď sa narodí Imanuel, že ako to prijmú ľudia. Keď to neprijmú, keď povedia - dobrá hlúposť, tak vtedy súd bude čo najskôr potom, lebo už nebude mať zmysel, lebo tí temní budú všetko pre to robiť, aby to dieťa zlikvidovali.

Neviem ja, ako dlho bude na Zemi to dieťa. Lebo to bude závisieť od mnohých okolností.

Ak ten vyvolený národ to pochopí a bude chrániť to dieťa, on ho bude chrániť tým, že ho prijme. To neznamená, že musia prísť k jeho matke a byť pri ňom, lebo to nie je potrebné, lebo Boh ho bude chrániť.

Ale Boh tú ochranu bude držať len dovtedy, dokiaľ vyvolený národ bude veriť tomu, že sa narodil Boží Syn a bude vedieť, prečo sa narodil. To teraz tu ja nehovorím, to je v knihe všetko napísané. Čiže keď Boh to bude vidieť, tak ho bude čo najdlhšie tu držať. A vyvolený národ bude chránený od toho, čo sa bude diať v celom svete - od tých všelijakých pohrôm.

Úlohou vyvoleného národa nie je len pasívne očakávanie Imanuela, ale aj priloženie ruky k dielu. To znamená, že tí, ktorí sa prví prebudili a pochopili, prečo príde Imanuel na Zem, tak majú sa snažiť šíriť toto poznanie cez túto knihu. Ja viem, že už to mnohí robíte a viem aj, aké máte ťažkosti, že ste považovaní v prvom rade za jehovistov, lebo žiaľ, nedá sa to iným spôsobom robiť, čiže najlepším spôsobom je pôsobiť cez médiá, lebo ľudia najviac veria médiám. Čiže ak máte možnosti, tak skúste vybavovať televíziu, rozhlas, noviny a takýmto spôsobom dávať túto správu na verejnosť, aby to vedeli.

Takže keď sa už budú diať veci, aj u nás sa budú diať katastrofy, lebo sem prišlo najviac tých temných a Boh ich bude likvidovať tými katastrofami. Ale keď budú Slováci.. že keď sa to dostane čo najširšie, keď budú naozaj tí praví tak ako … sa zdokonaľovať, tak Boh sa postará o to, aby tí temní boli iným spôsobom zlikvidovaní. Že by tu vôbec nemuseli byť katastrofy.

My sme už urobili prvú chybu, akú urobili všetky vyvolené národy, keď boli… to boli vlastne tí istí, ale vždy boli inde inkarnovaní, v iných národoch, …že si odpílili toho svojho pravého vodcu. A zvolili si nepravého.

Tak to isté sme teraz urobili my vo voľbách. Síce zvíťazil na knap, v mojej knihe je napísané… pre mojich čitateľov bol najväčší šok, povedali mnohí, že boli radi, že sedeli, keď čítali moju knihu, lebo keď sa tam dočítali, že kto je náš vodca politický, že on je od Boha, tak to…to… proste bol pre nich najväčší šok.

Ja som pochopila vlastne, že na skúsenostiach najlepšie presvedčím ľudí o tom, čo píšem. Takže tak je to aj s ním… tam som ja vysvetľovala určité veci. Že v dnešnej dobe, keď je obklopený každý svetlý človek, nielen ten, ktorý prišiel s poslaním, ale aj obyčajný ľudský duch, ktorý je schopný duchovnej premeny, ten je tak obklopený temnom, do rodiny sa vteľujú temní, do okolia, v práci a všade.

Najviac preto trpia tí najčistejší duchovia, aby boli odvádzaní od Pravdy, aby robili čo najviac chýb, aby trpeli, aby nadávali na Boha, aby neverili v Boha, aby sa proste dostali na tú cestu mimo Boha.

A tak je to aj s naším vodcom. Napriek tomu, že on bol… je od Boha, a že je čistý a je to veľmi vysoký duch …je to najvyšší duch na Zemi - z mužských duchov... Keďže on bol obklopený temnom, tak ako ostatní ľudia, tak on aj keď mal tie najlepšie úmysly, aj tých pár jeho ľudí, ktorí naozaj oddane sa mu snažia pomáhať, oni koľkokrát nemohli zrealizovať to, čo chceli.

Ja to poviem na jednoduchom príklade u mňa. Ja takisto, keď som nenapísala moju knihu, som nechápala, prečo, keď ja som mala vydavateľstvo, že prečo odo mňa stále ľudia odchádzajú. Každý ma podvádzal,… keď som mu na to prišla, sa urazil a odišiel a potom rozprával, že ja som neznesiteľná, alebo keď som chcela, aby niečo robil tak, ako som chcela, dôkladne, dobre, tak som neznesiteľná puntičkárka a kadečo, a len som sa čudovala, že ako je to možné, že predtým som bola veľmi obľúbená, každý ma mal rád, a odkedy ja mám vydavateľstvo, tak ja s nikým nevydržím. Proste aj sa už o mne hovorilo, že dnes som nemožná a čo ja viem čo, tak ja som sa sama tomu čudovala, a nechápala som, čo to je.

A pochopila som to až vtedy, keď som začala plniť svoje poslanie, ja som si vždy myslela, že je to moja zlá karma, že ja som bola určite v minulom živote taká zlá, že som podnikala, aj som sa to dozvedela, a toto sa mi všetko vracia. Že to sú tí ľudia, ktorým som ja ubližovala, že teraz oni ma preto okrádajú a robia mi zle, lebo ja som im ublížila. Tak mi to bolo vyložené.

Tak som to prijala, lenže potom, keď som dostala svoje poslanie, dostala som aj dar - keď som videla svojich päť životov a videla som aj tú podnikateľku a videla som, že ja som bola vlastne tou podnikateľkou pripravovaná na to, že keď mi temno bude brániť v poslaní, aby som dokázala aj sama zdolať prekážky a ísť a udržať vydavateľstvo, ktoré sa mi snažili pokaziť a skrachovať, aby som nemohla tú knihu vydať, že aj keď sa mi podarí ju napísať, aby som ju nemohla vydať.

Takže potom som to všetko pochopila a toto isté… tak vám poviem, ja som mala len pár ľudí, ja som mala malé vydavateľstvo, a nemohla som často moje idey splniť tak, ako som chcela. Ja som ľuďom niečo povedala a oni spravili úplný opak. A ja som sa čudovala, že prečo?… že oni to tak počuli. A ja som nechcela veriť, ako to mohli tak počuť, keď som to tak nepovedala.

Lenže po čase som pochopila, že aj v mojej rodine, aj moje dcéry takisto… ja im niečo poviem a oni urobia iné…. a ja sa pýtam “prečo?” No oni to tak počuli…

Čiže skutočne to temno pôsobí tak, to sa dočítate v mojej knihe, že ono zároveň hneď vám prekrucuje, aby ten druhý to vnímal inak.

A takisto je to aj s naším vodcom. Uvedomte si vy, napravení, narovnaní, ktorí ste moju knihu čítali. Kým ste nevedeli, kto je náš vodca a neskúmali ste ho, tak to vaše temno vo vašom okolí, tí vaši temní duchovia, už viete, že to sú oni, ktorí sa pod vaším svedomím hlásili, tak vám hovorili, keď niečo povedal – “ten ale kecá, no ale klame, no zase si vymýšľa” a vy ste to prijali ako svoje vlastné myšlienky, vy ste nevedeli, že to vám hovorí niekto iný, aby ste ho takto videli.

Až keď ste pochopili temno, keď som vám vysvetlila, ako pracuje, tak ste si povedali a už ste vedeli, kto on je, tak ste dokázali túto bariéru prekonať a dívať sa na neho svojimi očami. Bez toho, aby ste sa nechali niekým ovplyvňovať.

Však to je to isté… zoberme si teraz príklad: ste v kine a teraz váš spolusediaci povie – “ten to ale povedal koninu, ten je ale nesympatický” tak určite postupne, keď toľko o tom bude hovoriť, tak ho budete takého vidieť. A keď pôjdete druhý raz na ten film, a bude vedľa vás sedieť niekto druhý a povie – “jéj aký je ten sympatický, aký je zlatý, aký je podarený, … ale však ozaj on naozaj… ako som ho mohol vidieť takto…?”

Takže takto to funguje, že málokto má taký svoj názor, aby videl veci svojimi očami. A keďže tu temno sa dostalo do všetkých oblastí a dve tretiny celého sveta sú nepraví obyvatelia Zeme, ktorí prišli sem škodiť, tak sa nečudujme, že je všade to temno a keď je aj on svetlý duch, tak on nemôže robiť lepšie, ako je.

On je na tom tak, ako ja - vydavateľka. Navonok pôsobím ako neschopná. Kto si prečítal moju knihu, koľko mám ja súdov, ako ma každý dobehol a všeličo..., lenže keď ja som chcela, aby aspoň nejaké knihy vyšli, tak ja som povedala: “zmluvy nie sú dôležité, však mi to sľúbil”…, tak som proste bazírovala na tom, aby vyšli knihy, aby proste som splnila to, že vyjdú nejako tie knihy, ktoré chcem.… a aký som mala problém, udržať to a navonok som pôsobila ako zlá, neschopná. Áno? A pritom to, čo som dokázala vlastne, bolo nadľudské úsilie udržať to vydavateľstvo.

A v jeho … on to má stonásobne horšie, lebo on musí spolupracovať s viacerými ľuďmi, on keď dá príkaz, on to povie, čo chce, a oni to naozaj mnohí počujú inak, nehovoriac o tých, ktorí ho schválne prekrucujú, ktorí sú tam na to, aby všetko znevažovali a v jeho mene takto robili.

Takže sa nečudujme, že on nemôže pôsobiť čisto. A robiť len dobre a kvalitne, tak ako mnohí tvrdia, že – “áno, dobre, ja ho beriem ako človeka, naozaj on pôsobí charizmaticky, ale to čo robí, tie jeho skutky, čo urobil, tak to sa nedá prepáčiť”, - ale tí istí ľudia, ktorí mi toto hovoria, ich skutky v živote takisto neboli vždy stopercentné.

Zabudnú sa pozrieť na seba, že v tomto pokrivenom svete ani tí najvyšší duchovia nie sú čistí. Všetci sme boli zvedení od detstva stále a stále sme zvádzaní. Len tým, že už vieme, tak už trošku sme opatrnejší a trošku sa vieme určitým veciam vyhýbať. Ale to temno takto pôsobí.

No a to chcem povedať, že vyvolený národ teraz zlyhal, lebo tým, že mnohí vedeli, kto je on, hlavne aj moji čitatelia, tak tým, že dali hlasy opozícii, tak dali zvíťaziť tým nepravým vodcom, ktorí keď sa teraz dostanú k moci, tak ešte zo začiatku si nemôžu veľa dovoliť, ale za chvíľu uvidíte, čo začnú robiť.

A prvé bude, že povedia, že ja som … ja porodím antikrista a moje učenie, že som falošný prorok, a to nepasuje do cirkvi a všetci tí ľudia, ktorí išli mojím smerom, budú v prvom rade považovaní za zvedených a prenasledovaných a tak ďalej.

Čiže takto to vyzerá, keď sa vyvolený národ neprebudí a neukáže svoju silu a chuť bojovať za Pravdu.

Ježiš, keď sa narodil na Zemi, on vedel, že keď zlyhajú pomocníci, tak ho čaká toto. Ale keď nezlyhajú, … preto mu Boh poslal aj vyšších duchov, nielen tých čistých duchov ľudských, ktorí ho mali spoznať, ale aj vyšších duchov, ktorí mu mali pomáhať, ale aj tí sa dali zviesť. Tak sa stalo to, čo bolo.

Ale teraz, keď vy už viete a ste poučení, čo je, keď sa vy nebudete báť a budete otvorene hovoriť, kto je náš vodca, ktorý nás drží… preto má náš znak dva kríže, veľkú čiaru a menšiu, veľká čiara je on, ktorý politicky drží tú menšiu čiarku, ten menší kríž, čiže matku toho Imanuela, lebo kým je on pri moci, tak aj ona môže vychovávať nové pokolenie a jej knihy a Imanuel tu môže byť čo najdlhšie. Ale keď už on nebude, tak vlastne nemôže ani ona pôsobiť, ani Imanuel a ani vy sa nemôžete ďalej vyvíjať a budete sa vyvíjať len utrpením.

Takže vašou úlohou, keď toto viete, nie teraz keď odtiaľto odídete, tí ktorí ste nečítali moje knihy, ak chcete, ak sa považujete za tých ľudí, ktorí chcete ísť tou správnou cestou v živote, chcete pochopiť, prečo príde Imanuel na Zem, tak si prečítajte moju knihu. Dôkladne zaradom, lebo kto ju len prelistuje, a občas si prečíta niekde a tak, tak povie – “sú tu zaujímavé veci”, ale nepochopí celok. Ale keď si ju budete dôkladne zaradom čítať, a dokonca niekoľkokrát, lebo každý, kto je trošku sebakritický, pochopí, že nemôže všetko pochopiť naraz.

Aj keď je jednoducho kniha písaná, tak nemôžete naraz všetko pochopiť tam. A keď vy pochopíte, tak už nemôžete inak konať, len šíriť Svetlo. A Svetlo je silnejšie ako temno. Čiže keď vy vo svojom okolí, keď už budete vy sami presvedčení o správnosti cesty, budete vedieť aj tých ľudí… nebuďte pasívni.

Nečakajte na pomoc zhora, ona nepríde, ale iba vtedy, keď najprv vy ukážete sa ako hodní toho. Lebo tak, ako vám bola daná nejakým spôsobom pomoc, vy poviete – “nikto mi nepomohol, ja som to počul v rádiu, tak áno cez tú redaktorku, ktorá bola ochotná pomôcť a cez tú, ktorá našla tú redaktorku”. Čiže niekto vám pomohol, aj keď cudzí.

Tak aj vy sa snažte o to, akýmkoľvek spôsobom, ako len viete. Tým, o ktorých si myslíte, že by boli schopní tej duchovnej premeny, aby bola tá očista, ten súd čo najmiernejší.

Takže som už dlho rozprávala…

 
JAN. jan.jan@post.sk 
6.10.1998 - II. časť


-Moja otázka je taká detailnejšia, ale keďže medzitým sa ukázalo, že mnohí tu čítali vaše knihy… rovnako šokujúca ako tie politické súvislosti je aj možnosť nadpozemského počatia. Vy v podstate to dokonáte, tú možnosť, akurát jednou vetou z Posolstva Grálu, kde, myslím že je to druhý zväzok a kapitola o nepoškvrnenom počatí Ježiša, je na konci kapitoly jedna veta, kde je otázka nadpozemského počatia akosi otvorená. Skutočne je to veľmi málo na presvedčenie. Je to asi tak na vieru.-

Počkajte, nerozumiem tomu. Čiže v Posolstve Grálu…

-… nie je otázka nadpozemského počatia nejako príliš pripustená, akurát je tam jedna veta, ktorá nejako necháva možnosť…, ale myslím, že je to dosť málo nato, aby človek o tom bol presvedčený. Je to ako, dá sa tomu veriť, november sa blíži a podľa toho, čo vidím, … Mám počkať do novembra, alebo….?-

Dobre. Ja sa vrátim k tomu Posolstvu Grálu, aby sme nezabudli. Dobre? Potom povedzte ďalšie. V tej kapitole “Nepoškvrnené počatie…” ten Duch Pravdy dokazoval, že podľa večných zákonov nie je možné, aby Ježišova matka počala nadpozemsky. Jednak preto, že to nebolo potrebné, ja v mojej knižke vysvetľujem prečo, lebo za jej…, za doby Ježiša ešte temno nemalo takú silu, ešte bolo veľa svetlých ľudí, cez ktorých mohlo Svetlo pôsobiť, čiže ona nemusela počať nadpozemsky, ona počala riadne s mužom. A jednak preto bola aj ľudský duch, lebo nemala za úlohu počať nadpozemsky.

Nadpozemské počatie si vymysleli temní, lebo prisúdili úlohu Imanuelovej matky Ježišovej. Stotožnili ju. Tak ako stotožnili Ježiša s Imanuelom, aby ľudia keď príde Imanuel povedali, však tu už bol Ježiš, to je on. Tak takisto urobili z Ježišovej matky matku Imanuelovu, dali jej tie úlohy, ktoré mala ona, aby ju nespoznali potom - tú pravú matku.

Ježišova matka nemusela vychovávať pokolenie pred narodením Ježiša, ako musí Imanuelova pripravovať ľudí na jeho narodenie, Ježišova matka nemusela počať nadpozemsky. Takže… a Imanuelova matka mala tieto úlohy, a keďže aby to bolo podľa zákonov možné, ako som už povedala, tak musela prísť z vyššieho sveta, aby to bolo podľa zákonov možné.

Teraz, v Posolstve Grálu teda je napísané, že podľa zákonov keďže Ježišova matka bola ľudský duch, to tam zdôrazňuje, to sa pamätáte? …… Nie? Tak si to ešte raz prečítajte. Neviem, či je to práve v tejto kapitole. Tam je zdôraznené, že Ježišova matka bola vysoko vyvinutý ľudský duch, čiže dá sa povedať, najdokonalejší ľudský duch. Preto bola poverená touto úlohou, aby podľa zákona rovnorodosti sa do nej v polovici tehotenstva mohol vteliť Boží Syn.

A preto vlastne jej počatie nadpozemské nebolo možné, lebo bola len ľudský duch a nebolo ani potrebné. Aj to tam je napísané, nebolo ani potrebné. To si pamätáte?…. Áno.

A teraz Imanuelova matka mala počať nadpozemsky, lebo už temno bolo tak silné, ja to tam v knihe píšem, že ja som bola oberaná nielen o spolupracovníkov, aby som nemohla vydržať tú záťaž pracovnú, aby som nemohla udržať vydavateľstvo, ja som bola oberaná o všetko, o ľudí, o priateľov, proste aj o mužov, o všetko, proste, ja som … to je smiešne povedať, že mňa nikto nechcel… to tak malo… to sa vedelo, chceli ma tí temní, ktorým išlo len o to … Chceli ma tí, ktorí ma nemali mať a tí, ktorí ma mali mať, ktorí mi mali pomáhať, ktorí mali plniť tú úlohu mojich pomocníkov, tak tí odo mňa utekali, ako by som mala… asi nejakú lepru, alebo ja neviem čo …

Čiže to sa vedelo hore, že takáto situácia príde, že pravdepodobne všetci zlyhajú a preto bolo pripravené nadpozemské počatie, preto som ja vyšší duch, aby to bolo možné.

Ale nebolo to schválne takto podrobne písané, lebo keby to tak temno vedelo, tak by pripravilo svoju matku Imanuela a by povedali, ona počala nadpozemsky. Ale keďže sa to nevedelo, bolo to tam len tak schované, tak vlastne to nemohli povedať, lebo vlastne nevedeli, či to tak bude, alebo nie.

Čiže až ja, keď som svoju úlohu pochopila a dostala a som pochopila, kto som, tak som to dostala zhora, že vlastne takýmto spôsobom ja počnem, a že som mala napísať to Nové evanjelium, podľa čoho bude tá matka spoznaná a tak ďalej, toto všetko.

A dôkazy o tom, že Imanuel, kráľ Tisícročnej ríše, príde hrubohmotne na Zem, sú v Posolstve Grálu. Mám v tom záložku, keby ste veľmi chceli, tak vám to nadiktujem cez telefón. Ja som sama to prehliadla…, alebo mala som to podčiarknuté, ale zabudla som na to upozorniť v mojej knihe. JE TAM NAPÍSANÉ, ŽE KEĎ ZAKOTVÍ NA ZEMI SVETLO, …ČIŽE SVETLO VIEME, ŽE JE BOH…, KEĎ TEDA ZAKOTVÍ NA ZEMI SVETLO, PRÍDE NA ZEM HRUBOHMOTNÝM SPÔSOBOM. PRÍDE TAK, ŽE VYSLANEC SVETLA SA INKARNUJE HRUBOHMOTNÝM SPÔSOBOM A POTOM, …NIE JE TAM NAPÍSANÉ ČASOVO PRESNE…, NASTANE OČISTA. VEĽKÁ OČISTA.

To znamená, že podľa toho, ako to teda prijme svet, tak bude očista katastrofická, ale určite bude, tak vtedy vlastne bude vedieť, že sa narodil Duch Svätý, Imanuel.

A tí, ktorí veria v Posolstve Grálu… v mojej knihe píšem, že Hnutie Grálu uznáva jedine Posolstvo Grálu, mňa neuznávajú, mňa považujú za falošnú prorokyňu, tak oni sa oháňajú tým, že to je opísané, že to je Abd-ru-shin, keď bol na Zemi. Lenže po ňom nenastala tá Veľká očista - po jeho narodení.

Čiže tá nastane teraz. A či bude celosvetová, či budú tri štvrtiny sveta zničené alebo pol sveta alebo štvrť sveta, tak to všetko bude závisieť od toho, ako to ľudia prijmú, ale určite uvidíte, že sa začnú diať katastrofy - veľkého rázu.

Oni sa už dejú. Poviem vám takú vec. Temno ešte aj v tom pôsobí, že nehovorí o všetkých, ono povie, keď nejaké lietadlo spadne, keď tam zahynie povedzme sto, dvesto ľudí. Ale nepovie, kde sa udeje omnoho väčšie nešťastie, tak to sa nedozviete. A nedozvedajú sa to ani Američania.

Čiže tie katastrofy sa už dejú vo veľkom, napríklad v Kanade sa v januári stalo také niečo mimoriadne, a ja som sa to náhodou dozvedela, lebo ja tiež nečítam noviny, ani nepočúvam správy. Ale jedna moja pomocníčka mi doniesla od jehovistov, že tak jej núkali do ruky knižku, tak si doniesla tú jednu Strážnu vežu a ja že pozriem sa, čo tam píšu tí jehovisti. Ja som to otvorila práve na tom mieste, kde opisovali, aká obrovská katastrofa bola v Kanade, že padal tri dni ľadový dážď, že… celé vedenie je tam odfotené… celé stojany kovové vedenia sa ako zo staniolu pod tým dažďom pokrivili a že tam vlastne, ja neviem, mesiac nebol prúd a vyše stotisíc ľudí mesiac nemalo prúd, proste za hrozných podmienok žili.

Čiže o tomto sme sa my vôbec nedozvedeli, ani vraj vo svete a to bolo stotisíc ľudí. Ale keď spadne lietadlo dvadsať ľudí alebo dvesto ľudí, tak to my vieme. Rozumiete tomu?

Čiže tí temní oni nechcú, aby ľudia vedeli, že už sa hýbu tie katastrofy, cez ktoré majú ľudia pochopiť, alebo keď sa udialo také niečo, že to bolo minulý rok, to viem, už bolo po napísaní mojej prvej knihy, že vraj sa také niečo mimoriadne udialo, že akoby taká strieborná šnúra omotala našu Zem a že potom sa stalo niečo také, že ryby zmenili nejako smer a že išli…. nepočuli ste to? Ja to neviem povedať, ale proste niečo také sa stalo, také že… taký nadpozemský úkaz. A že to znamená, že niečo sa bude diať. Niečo, čo sa za celé dejiny ľudstva nestalo. Ryby zrazu išli na jedno miesto, aj zvieratá, proste, ja to neviem vysvetliť, ja niekedy neviem zopakovať, lebo ja som to prežila len tak, … ani vtipy neviem nikdy zopakovať, ja sa zasmejem, že aký dobrý vtip, ale keďže ja nepočúvam slová, ale iba čo cítim, tak ja to potom neviem zopakovať.

Čiže ja som vtedy pocítila, aj mi to tak jedna moja čitateľka hovorila, že vlastne už začínajú tie katastrofy, a že sa to už začína nejako… že Boh už dáva najavo, že on to tu bude riadiť na Zemi. Už to začína cez tie zvieratá. On ich nejako smeroval na jedno miesto, že išli tie ryby, alebo niečo také... takže vidíte, že ste to mnohí nepočuli - niečo také významné.

Alebo počuli ste o tom, že v novembri má dôjsť k veľkému … kanadskí vedci prišli na to, že sa blíži k Zemi obrovské množstvo asteroidov a meteoritov, že ktoré môžu spôsobiť, že obrovskou rýchlosťou idú a je vypočítané, že asi v polovici novembra prejdú okolo Zeme a môžu spôsobiť také katastrofy, ktoré si my nevieme predstaviť a že zmizne… môže zmiznúť z toho aj orbitálna stanica.

A ja toto píšem v mojej knihe, keď som toto ešte nevedela, že zmizne orbitálna stanica. A že proste budú rôzne katastrofy, čiže vlastne už sa to blíži.

A keďže ľudia nebudú vedieť, že to je Bohom naplánované, že to nie je náhoda, že tieto meteority prejdú, to nie je náhoda, že práve v tom novembri, keď sa má narodiť Syn Stvoriteľa, že už príde nejaká veľká vec, aby sa ľudia spamätali.

Abd-ru-shin píše vo svojej knihe: Dávajte pozor na znamenia na nebi. Čiže vtedy sa udeje niečo výnimočné. Nenapísal, čo, ale že keď budú veľké znamenia na nebi, sa niečo udeje. Čiže to môžu byť tie meteority.

Potom takisto to, že vlastne jeho narodenie bude ohlasovať, že znovu sa ukáže Betlehémska hviezda. Takže keď ľudia uvidia novú hviezdu, už aj teraz vidia jednu…, ale to je Jupiter, to ešte nie je tá, čiže v novembri sa musí ukázať, tak majú vedieť, prečo.

Oni povedia: “jéj, nová hviezda”, ale nevedia, prečo. Ale táto… Jupiter sa objavuje pravidelne, čiže astrológovia vedia povedať, že to je Jupiter, že to sa pravidelne opakuje, to nie je nič výnimočné. Ale tá, čo príde v novembri, to je niečo výnimočné. A skade to tí ľudia majú vedieť, keď vlastne sa nedozvedia, že čo sa tu stane?

Takže uvedomujete si vážnosť? Vyvolený národ má za úlohu dostať to aj do sveta, čiže ak máte nejaké možnosti aj v zahraničí, lebo nám úplne zlyhala pomoc zo zahraničia - úplne totálne odvedení tí duchovia, ktorí to mali robiť. Vy by ste tým mohli pomôcť vlastne…, ale teraz je najdôležitejšie aspoň ten vyvolený národ, aby sa to dozvedel. Lebo čím viac ľudí to bude vedieť, tak tým viac ľudí sa zachráni a tie katastrofy budú naozaj menšie.

Veď podľa Abd-ru-shina časť Zeme bude vyzdvihnutá hore a časť padne dolu. Čiže čím väčšia časť Zeme to bude vedieť, tým väčšia časť Zeme bude zachránená.

-Poznáme nemennosť večných zákonov a ich platnosť a každý, kto prichádza do hmotného sveta, musí sa im podriadiť. Netvrdím, že súčasná veda ich pozná dokonale aj iné hmotné prejavy týchto zákonov, ale myslím, že celkom dobre sú popísané biologické deje tehotenstva. A nevidím dôvod, prečo by teda aj Duch Svätý sa musel podriadiť, veď sám je vlastne nato…-

Ale môžem sa vás konkrétne spýtať, či ste čítali moju knižku?

-Raz.-

Vedel by niekto mu odpovedať na túto otázku? Kto čítal moju knižku a kto trebárs čítal aj viackrát? Že prečo vlastne sa narodí Imanuel, prečo musel sa takýmto spôsobom … počať nadpozemským a aj to tehotenstvo je nadpozemské? Aby som dala slovo aj vám. Možno vy si budete už vedieť aj vzájomne odpovedať.

(krátka výmena názorov medzi poslucháčmi)

… ale veď práve to ja píšem, že moje tehotenstvo je fyzicky nezistiteľné, to znamená, že nie je fyzické, a preto sa neprejavuje na fyzickej úrovni, čiže ja som tehotná iba duchovne. Alebo jemnohmotne. Rozumiete?

Ja nie som tehotná fyzicky, Preto nie je ani tak veľmi viditeľné, hoci som pribrala sedem kíl, ale nevyzerám ako na konci siedmeho mesiaca, lebo vlastne to telo tu fyzicky nie je, ono sa len pripravuje moje telo, že keď sa zhmotní tesne predtým, aby teda to miesto tu bolo. …

(diskusia medzi poslucháčmi)

-… takže je známe, že každé tehotenstvo je sprevádzané istými biochemickými zmenami, tie musia byť detektované v krvi, proste ak sa vyvíja plod v maternici, prejaví sa to v krvi. Musí sa to dať nejako určiť …-

No to je normálne pozemské tehotenstvo. Ale ja mám nepozemské tehotenstvo.

-Takže ten plod nie je pozemský?-

Áno, on je ešte nezhmotnený, on sa zhmotní tesne pred tým, než sa má narodiť alebo tesne po narodení, ja neviem, aké ešte bude … ako ja porodím, to mi nebolo povedané. Ale bolo mi povedané to, že môžem hovoriť, že dieťa bude riadne viditeľné. Čiže vtedy bude zhmotnené. Keby som ho ja tu mala, tak ja už ho dávno potratím.

Keď vám poviem takú intímnosť, že od začiatku, ako som tehotná, ja mám tehotenské všetky príznaky a aj tehotenské ťažkosti. Mne stále tí temní mágovia ubližujú a snažia sa, aby som potratila a mne hrozí stále potrat. Ja musím ležať, však odkedy som aj tu, tak vie (ukázala na moderátorku), že musím ležať, že ja mám rizikové, lebo je to… oni stále na mňa pôsobia, oni vedia, že to mám. A príznaky sú telesné, to je zvláštne.

Ja aj keď som mala v začiatkoch tehotenstva ťažkosti, keď som krvácala, som išla k lekárke, som si myslela, tak keď už krvácam, tak asi bude vedieť prečo, že zistí, že som tehotná. A nezistila. Tak som pochopila, že nemá cenu ísť k lekárke, že si tie tehotenské testy robím a stále sa to nepotvrdzuje, takže je zbytočné ísť k lekárke - nie som tehotná hmotne.

Ale zase podľa toho zákona rovnorodosti, ako som hovorila, tým, že som vyšší duch, tak môj… ja som nevyšla s telom hore, ja som vyšla s mojím duchom hore nad jemnohmotnosť, áno? Neviem, ako vysoko som vyšla, len viem, že nad jemnohmotnosť som vyšla, a to by ľudský duch nedokázal. Tak preto som sa musela ja vteliť s týmto poslaním, aby som toho bola schopná. A keďže som otehotnela nehmotne, tak chvíľu to trvá, kým sa to zhmotní, kým sa to prejaví hmotne. Ale ja všetky tie príznaky cítim, čiže v mojom tele sa tie procesy odohrávajú na tej úrovni nehmotnej, ale prejavujú sa hmotne.

Aby som to dieťa mohla porodiť, čiže aby som ho mohla kojiť a všetko toto, čiže vo mne sa to všetko deje.

-Je mi… pre mňa ťažko si predstaviť, že behom mesiaca dôjde k zhmotneniu tri a pol kilogramového dieťaťa.-

Aj mne. Ale tak čo mám robiť? Však je ťažko pochopiteľné, že aj ja v štyridsiatich ôsmych rokoch tiež otehotniem … už mi lekárka povedala, že už by som skôr na prechod mala myslieť. Ale ja nie som. A moja mama bola už v štyridsiatke v prechode, takže sú určité veci, ktoré sú nie nadprirodzené, jednoducho sú len istým spôsobom … u mňa to bolo akoby tým Svetlom potláčaná - tá staroba, alebo ako by som to povedala.

- Je to určitá ochrana …-

Áno, to je hlavný dôvod, to je hlavný dôvod, som povedala, že ten zázrak, to je len druhotné. Prvotné je ten dôvod, tá ochrana pred tým temnom, že som jemnohmotne tehotná.

A ten zázrak je pre tých druhých, ktorí nechápu, tak ako “vedeli, že nebola som tehotná a predsa som porodila”. Áno? Čiže to je len taký druhotný efekt.

-Ja by som mala otázku na inú tému. Ako to bude v čase súdu s deťmi, dajme tomu teraz majú do pätnásť rokov, ja viem, že to sú duchovia, ktorí sú tu už niekoľkokrát, lenže teraz myslím na svoje deti, áno? Lebo moje deti majú dajmetomu desať a osem rokov. Ako to bude s nimi v čase súdu, ako sa budú brať, ako sa budú súdiť? To by bola jedna otázka a potom ďalšia otázka…-

Tak poďme najprv jednu, lebo ja to zabudnem.

-Ja mám tiež jedenásť a deväťročné deti a chcel by som vedieť, ako ich mám vychovávať? Ako im má podať tú správu, či stačí len o bytostných rozprávať, alebo komplet celé …?-

Pozrite, ja vám takto poviem. Ja som teraz nedávno v sobotu bola v Banskej Bystrici a jeden pán, ktorý čítal moju knižku, on vybavil do časopisu, aby som spravila rozhovor a zobral svojho syna deväťročného, ktorý ho prosil, že on ma chce vidieť.

A hneď ako prišiel, mi povedal – “jéj, tak vy ste tá pani Makedonová, ale my máme od vás doma knižku”. Tak a ja hovorím – “Áno? A poznáš…?” –”Áno samozrejme, však ocko mi stále každý deň z nej číta, rozpráva”, a ja hovorím že “dobre, ukáž….”

Sedeli sme v aute, lebo ho on zobral so sebou, tak ja som otvorila knižku a som hovorila, že “ukáž mi, že čo ti ocko rozprával?” A on otvoril a teraz tie obrázky a on hovorí – “Tak toto je hrubohmotný vesmír, ten je menší, potom je tu jemnohmotný, tam chodia ľudia po smrti”, a začal mi tam vysvetľovať, - “a potom toto ste vy”, ukázal tam na obrázok… proste podľa tých obrázkov on mi rozprával, ja som až žasla, čo deväťročný chlapec bol schopný prijímať. A ešte mal toľko otázok na mňa…

Takže ja si myslím, že máte dve možnosti: pokiaľ tie vaše deti sú schopné prijímať to, čo vy im hovoríte, tak vy im rozprávajte dotiaľ, dokiaľ oni sú schopné prijímať… ešte hovoril, že už aj kamarátovi jednému to rozprával – “tí ostatní to neprijímajú, ale ten jeden kamarát toho to veľmi zaujíma, že ešte som mu tú knižku neukázal, ale nabudúce mu ukážem aj obrázky”, čiže už aj on má svojho žiaka.

No, a … som odbehla… aha! …že pokiaľ teda máte tú možnosť, že to dieťa vás bude počúvať, že ho to zaujíma, tak je to veľmi dobre. Ale pokiaľ ho to nebude zaujímať, tak nemusíte sa báť, že teraz on pôjde do rozkladu, alebo ktovie čo s ním bude, musíte to nechať na to, ešte je tá druhá možnosť, ako to píšem v knižke, že záleží, na koho sú deti napojené. A oni sú napojené na toho, aké v skutočnosti sú. Čiže, keď sú… proste podľa zákona rovnorodosti. Buď na vás alebo na toho druhého partnera, ktorý je iný, alebo je taký istý, tak podľa toho môžete približne vedieť… a ďalšia možnosť je tá, že… prečo to chcete vedieť? Po súde aj tak stratíte pamäť a vaše deti si nebudete poznať. A oni dostanú to, čo podľa karmy, podľa svojich predchádzajúcich životov si zaslúžia. Čiže oni sú tu teraz nie preto, aby si tvorili novú karmu, lebo ešte sú bez slobodnej vôle, čiže oni sú tu kvôli vám. Vy nejakým spôsobom máte voči nim niečo splniť. Áno?

Takže … a niektorí sú tu preto, aby aj prežili, lebo už budú mať poslanie potom. Ale vy to neviete, kto to môže byť, ako… čiže tých možností je strašne veľa a vy naozaj jediné, čo môžete, je nechať to na Božiu spravodlivosť.

Ak chápete Boha a Jeho zákony, tak sa nemáte čoho báť. Naozaj. Vy nepotrebujete odo mňa vedieť, aby som ja vám vysvetľovala, ten bude, ten nebude, ja to ani neviem.

-Aký názor máte na knižku Diagnostika karmy? To vyšli štyri diely, od L. Ale tá štvrtá by ma v podstate zaujímala, lebo tam vidno aj tú premenu vlastne toho spisovateľa, že on sám prešiel niečím a sa vyvinul na určitú úroveň, že čo si vy myslíte o tejto knižke a vlastne o tom pánovi, ktorý píše tieto knihy?-

Ja vám takto poviem. Bola som na tú knižku upozornená po napísaní mojej prvej knihy. Niekto mi poradil, kto nevedel, že aj ja som napísala knihu, že je to výborná kniha. Tak som si povedala, trošku si oddýchnem a niečo si prečítam.

Prečítala som tú prvú knihu a môžem povedať, že celkom ma zaujala jeho osobnosť. Ja, čo sa týka liečiteľov, tak ja ich nepotrebujem, našťastie nič také nemám, takže mňa nezaujalo to, že ako lieči, lebo som tú techniku nepotrebovala poznať, lebo sa ma to nedotýkalo, ale skôr som ho ako človeka hodnotila, že mala som pocit, že ten človek asi je čistý, len mi bolo ľúto, že nepochopil, keď vidí tak veľa - teda astrál - že tam nevidí to temno.

Že absolútne o temne nerozpráva. To ma tak trochu prekvapilo. A keďže ma tá kniha neoslovila, že som …nieže neoslovila… oslovila ma, on ako človek sa mi zdá, že je pozitívny. Ale keďže ja nepoznám celé jeho dielo, aký je, tak ja nemala som chuť čítať ďalej, lebo ja už teraz ani moc nečítam knihy. Jedinými mojimi knihami sú listy, čo mi píšu čitatelia každý deň, takže to, čo prečítam, mi stačí, už ďalej viac nemám kapacitu časovú, takže nečítala som ďalej, ale počula som, že napísal ďalšie knihy a že sa tam vyvíja, takže o tých ja nemôžem ďalej hovoriť. Tak ja neviem.

-Posledné jeho vystúpenie (nášho politického vodcu) bolo také smutné, také… nerobilo dobrý dojem na mňa, čo sa týka, ako keby chcel odstúpiť, ako keby ho nič nebavilo, predsa keď on vie o svojom poslaní, tak by mal bojovať. My budeme, ale čo on? V prvom rade on by sa mal nevzdávať. To je veľmi dôležité.-

Pozrite, ja veľmi nerozumiem politike, ale ako som ja pochopila, on povedal také niečo, že aj keď teda zvíťazili, tak tým, že toľko miest dostala opozícia, tak on nebude môcť presadiť to, čo vlastne ... naviazať na to, čo doteraz urobili. Čo sa snažili urobiť. Lebo každý má iný program, každý chce niečo iné, čiže vlastne teraz by bolo jeho pôsobenie ešte horšie a chaotickejšie, ako bolo doteraz, keď nemôže naňho naviazať. Čiže on sa toho zľakol, že vlastne má zviazané ruky, že on nemôže robiť.

A sklamaný bol v tom, že keby teda viac ľudí dalo hlasov jemu, on by si urobil, zostavil vládu, on už bol upozornený na to, že kde je to hlavné temno, odkiaľ pochádza, čo je… , čiže on by sa snažil zostaviť vládu z takých ľudí, s ktorými by mohol pokračovať v tomto. Ale keď sa ľudia rozhodli takto a on si myslí, však aj to nové pokolenie vedelo a sa takto rozhodlo, vlastne ich mohlo byť viacej, keď už aj to nové pokolenie, nielen tí jeho miláčikovia, ktorí ho už roky majú radi, tak on sa cítil sklamaný, on proste má zviazané ruky.

A teraz jediná cesta je taká, že buď sa teraz prejaví tá opozícia, aká je. No, ja som to už videla hneď na začiatku, že vlastne akí sú, že oni sa s nikým nechcú dohodnúť, že im išlo len o to, aby M. odstúpil. Vraj Dz. aj povedal, že jediné múdre, čo povedal M., je, že odstupuje.

Čiže to oni chceli. A už teraz … oni si budú robiť, čo chcú, ako chcú… však to už uvidíte, čo sa tu bude diať, ale hovorím vám, keď už si budú istí svojím postavením, tak potom v prvom rade budú nové pokolenie napádať.

Potom pochopíte… to je ako s tou cirkvou, v prvom rade zatajuje Božích Synov na Zemi. Vždy to tak robila, Ježiša, Abd-ru-shina, a teraz Imanuela. A aj mňa, ako pokračovateľku.

Takže toto isté budú robiť aj oni, v prvom rade budú napádať tých najčistejších, celé nové pokolenie… jeho zabijú… ten meč, ktorý je v tom medailóne - prebodnuté srdce, prebodnuté mečom - znamená to, že keď zlyhá vyvolený národ, tak bude zabitý jeho vodca. Ale zároveň to znamená, že aby ste vedeli, ktorý to je, že to bude ten, ktorý bude niesť meč aj vo svojom mene.

Čiže od vás závisí, či bude zabitý alebo nie. Lebo vy tým, že ho budete chcieť, tak Boh ho bude tak chrániť, ako ho chráni doteraz. Oni ho už dávno chceli zabiť, niekoľkokrát, a Boh ho chránil, lebo ho stále ľudia chceli. Teraz dokázali, že ho väčšina nechce.

-Prosím vás, mohli by ste mi povedať, či sa tu inkarnoval Izaiáš?-

Izaiáš? Neviem. Neviem, nebolo mi to povedané, ale bolo mi povedané, že sa inkarnoval Hitler. A hľadajte ho! Pôsobí, veľmi aktívne.

-Pani Natália, zákon rovnováhy hovorí o tom, že keď sa zrodí Svetlo, zrodí sa aj tma. Boh tmy bude sa zrejme snažiť zrodiť tiež Antiimanuela. Je možné, že sa o tom dozvieme?-

Neviem, či sa dozviete, ale je to tak naplánované, že Boh ho nechá pôsobiť, ako píšem v mojej knižke - druhej, že v tej prípravnej dobe na Tisícročnú ríšu, kým ešte Imanuel nebude vládnuť, lebo Tisícročná ríša začne až v dospelosti, keď on bude vládnuť. Dovtedy bude prípravná doba na Tisícročnú ríšu. A vtedy tam bude aj ten protipól Imanuela, čiže ten Antikrist, ako ho nazvem správnym menom, tak on vlastne tam bude preto, lebo okolo neho sa ešte budú grupovať ľudia, ktorí budú uznávať jeho.

A Boh to nechá, lebo to bude posledné triedenie pred Tisícročnou ríšou.

Teraz nastane také prvé veľké triedenie, po narodení Imanuela, keď dôjde k tej zmene mapy Zeme, ako som napísala v mojej knihe. A Boh bude milosrdný, že on ešte nechá tých všelijakých zvedených nažive, ktorí sú tí čistí duchovia, ale zvedení.

A niektorí z tých zvedených sa ukážu ako…hodní toho, že boli zachránení a pôjdu tou správnou cestou a niektorí ešte sa ukážu ako nie dostatočne silní a nechajú sa viesť tým nepravým.

A preto v dospelosti Imanuela pred tým, než bude mať prevziať vládu, tak sa tie dva tábory na celej Zemi spoja… teda vlastne spojí sa to zlo proti tomu dobru a dôjde k otvorenému boju, kedy Boh zasiahne a zvíťazí menšina. Tak ako aj teraz zvíťazila… zvíťazí menšina s Božou pomocou, tak takisto zvíťazí menšina aj potom. A to bude nutné, aby sa takto oni prejavili.

Ja som vám povedala, že Boh dobre vie, aký kto je, ale tento vonkajší prejav je nutný pre toho samého človeka, že keď bude zomierať a pôjde do rozkladu, aby vedel, alebo že prečo sa nestane večným duchom, aby si premietol svoj obraz života, akých chýb urobil, aby on vedel, prečo sa nemohol stať vyvoleným.

-Ešte je nejaký čas nato, aby sa ešte ďalší ľudia… akú máme vlastne šancu ešte k tej zmene? Koľko môžeme počítať, že… že zhruba v podstate, dá sa povedať, že dá sa počítať tá doba na dni, mesiace, alebo roky?-

Pozrite. V Biblii je napísané, že kedy príde súdny deň, že to nikto nevie, ani Boží Synovia. Čiže ani ja to neviem.

My len vieme, že krátko po narodení… Izaiáš to hovorí, že “skôr, než to dieťa – Imanuel - bude vedieť povedať matka alebo otec”, alebo “skôr než by si vedel voliť medzi dobrým a zlým”, dôjde… dôjde k takým dňom, aké sa ešte nikdy neodohrali - ako na Zemi. Čiže tým je naznačená tá pohroma. Takže to znamená, že bude to skôr, ako bude on dospelý…

Preto Boh bol veľmi múdry a preto ten vyvolený národ dával, aby tí vyšší duchovia … na jedno miesto, že keď zlyhá celý svet, a všetci tí vyšší duchovia v ňom, tak keď aspoň ten vyvolený národ nezlyhá, tak On sa bude snažiť, aby tá duchovná premena prebehla bezbolestne alebo čo najmenej bolestne a čo najneskôr. Čiže On bude odďaľovať tú katastrofu, ktorá má prísť… možno potom dostanem nejaké iné veci, ale zatiaľ, tak ako som hovorila, alebo písala… písala som to v tom fatimskom proroctve, že ja keď som napísala prvú knihu, ja som myslela, že som skončila, že moje poslanie skončilo.

A som myslela – “za pár rokov porodím Imanuela”. A Boh podľa toho, ako videl na ľuďoch, že tá kniha ich prebudila, že vlastne sa prebúdzajú, tak pochopil, že tak môže im dať viacej. “Už sa môžem narodiť, už môžem im povedať viac, lebo sa prebudili”. A teraz po tejto druhej knihe takisto vás sleduje, hlavne ten vyvolený národ, ktorý dostal nové poznanie ako prvý, a keď On bude vidieť, že vy sa snažíte, aj ste pochopili, aj sa snažíte to šíriť, tak On vám dá priestor, aby ste to mohli ešte šíriť, aby… bude odďaľovať tú premenu, možno potom dostanem, že no tak bude to o rok neskôr, ja neviem, to si ja teraz vymýšľam. Možnože nie, ale hovorím, možno. Áno?

Alebo to bude tak, že On už povie – “už nie je čas”, lebo On bude mať iné pohnútky, možno kvôli tomu temnu.

Ja neviem, ja to nevidím z nadhľadu. Ja viem len to, čo mi Boh chce, … aby som vám povedala. On sa so mnou neradí, ani s Mojžišom. On sa radí s ním o tom, čo má tu na Zemi robiť, ale to čo On tam hore plánuje, tak to On sa s nami neradí. Takže ja toto neviem.

Ja vám viem povedať len to, čo som v knihách napísala, čo vám už môžem povedať. Takže to je aj dobre, že to nevieme, kedy to je, aby nevznikla panika, hoci temní sa snažia robiť paniku, stále hovoria nejaké termíny a všeličo.

Takže vy len pokojne sa snažte žiť čo najlepšie, čo najrovnejšie a pomáhať ľuďom, ktorí… Abd-ru-shin to pekne povedal, že “pomáhajte hľadajúcim!” Tým, čo nehľadajú, neponúkajte. Lebo vlastne potom to je ešte horšie.“

Prevzaté z knihy: ,, Jozef Potúček - Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou“


Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Dúha nad Petržalkou


Také niečo prekrásne sa malo kedy vidí.

http://pl.youtube.com/watch?v=b0PDBzFZJyI

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Tornáda z 28.3.2007


http://pl.youtube.com/watch?v=pgq0QuscU5s

http://pl.youtube.com/watch?v=N7LFWrLTz9A


Úžasná sila, pred ktorou človek stojí v nemom úžase.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Presné tak, krásne vyjadrená symbolika na nebi, o jedinečnosti Boha Všemohúceho – Trojjediného.

Ján Anton Sloboda.

Jasně viditelný kruh vyjadřuje Boží jedinost, navíc útvar připomíná oko boží, shlížející na krajinu. Ne?
Zajimave, co by to mohlo byt?
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z Internetu - Úkaz na nebi
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z Internetu
Bez Komentára
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Môžeme..., ale nemusíme.


Z posledných príspevkov, ktoré mňa osobné zaujali na stránke - Matrix 2001:


Zjevení o nátlaku aneb proč posloucháme, co nám říkají o 11.září - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2259

Kauza 9/11 - nezodpovězené souvislosti (1) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2255

Kauze 9/11 - nezodpovězené souvislosti (2) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2257

Kauza 9/11 - nezodpovězené souvislosti (3) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2258

9/11 aneb Kdo zabil Johna O'Neilla (video s českými titulky 100 minut) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2285

Podivné okolnosti - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2245&s=podivné%20okolnosti

Další zajímavá reakce na hypotézu o Apollo 20 a neznámém plavidle na Měsíci + unikátní video o nezávislém ruském výzkumu Měsíce (ruština - 46.min) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2264

,,Pred Pravdou môžeme zatvárať oči koľko chceme, ale aj tak pred samotnou Pravdou neutečieme.“ Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou


Spred deviatych rokov, a predsa stále aktuálne.

Nitra - september 1998.

Pozvali sme si pani Natáliu de Lemeny - Makedonovu opäť do štúdia, lebo sme dostali pre ňu niekoľko otázok od poslucháčov. Minule sme spomínali, že napísala knihu ,,Večné zákony - Nové pokolenie - Duchovná premena."

Prvá otázka od poslucháčov znie:

Ste novodobá prorokyňa?

Asi Vás sklamem, ale nie som ani médium, ani jasnovidka, i keď dostávam vnuknutia o tom, čo mám hovoriť a písať. Mojou úlohou je zvestovať narodenie druhého Božieho syna - Imamuela a pripraviť náš národ na jeho príchod. Som skôr učiteľkou, mám vychovávať nové pokolenie pomocou večných zákonov, ktoré podrobne vysvetľujem v mojej knihe.

Spomínate v nej aj temno. Ako by ste stručne vysvetlili tento pojem tým, čo Vašu knihu nečítali?

Temno je jemnejší výraz pre zlo, ktoré toto slovo predstavuje. Nie je to však niečo abstraktné, je to skutočné zlo, ktoré šíria jeho predstavitelia, avšak skryto a nenápadne, aby neboli odhalení. Kým kedysi sa zlo prejavovalo otvorenejšie - udávaním, prenasledovaním, týraním, krízami či vojnami, v dnešnej dobe sa musí maskovať do iných foriem, inak by ho ľudia ľahko spoznali a stránili sa ho. Preto temní ľudia, ktorí pôsobia vo všetkých oblastiach života, naschvál napodobňujú čistých ľudí v rečiach, aj prejavoch. Dokonca na oko bojujú za Pravdu a spravodlivosť, ale žiaľ len rečami, prorokovaním a ohováraním pravých vodcov. Ľudia ich odvážne výstupy považujú za dobré úmysly a nevedia, že im ide o oslabenie vyvoleného národa odstránením pravých vodcov a o ich nahradenie nepravými. Hnilé ovocie ich učenia a skutkov sa často prejaví ako nepravé až neskôr, keď sa už nedá nič napraviť.
Do vrcholu tohto chaosu, keď je všetko pomiešané, Pravda aj lož, dobro aj zlo, spravodlivosť aj nespravodlivosť, kde nepravý duchovný učiteľ sa hrá na pravého, sa teraz má narodiť syn Stvoriteľa, aby urobil koniec zmätkom a vláde temna. On sa teraz stane, už ako dieťa, hromozvodom, na ktorom sa budú odrážať blesky nenávisti, zloby, klamstva a zvedenosti. Ako sa kto postaví k jeho príchodu, zaradí sa k Svetlu alebo k temnu, a tým sa ukáže, či je hodný ďalej žiť na tejto Zemi alebo nie. Preto je narodenie Ducha svätého späté s katastrofami, vojnami a utrpením rôzneho druhu, aby sa vytriedili svetlí od temných ľudí.

To praktický znamená, že kto hneď prijme, že sa narodí Boh na Zemi, prežije a ten, čo bude pochybovať, ten zomrie?

Nebude to také jednoduché. Jeden z večných zákonov je zákon rovnorodosti. Podľa neho všetko rovnaké sa priťahuje a nerovnorodé sa odpudzuje. Teda tí ľudia, ktorí šli doteraz v tomto celkovom chaose a zvrátenosti, napriek chybám a pádom za Pravdou, teda za Svetlom, tí príjmu jeho narodenie ako dar - pomoc z tohto zmätku.
Tí, čo budú bez rozmýšľania odmietať ako niečo nezmyselné a šíriť z toho paniku, nedôveru a pochybnosti, tí podľa zákona rovnorodosti dokazujú, že svojím doterajším životom slúžili temnu, lebo Svetlo je im nepríjemné, neprirodzené.

A kam sa zaradia tí, čo neprijímajú, ale ani neodmietajú narodenie Božieho Syna, lebo im je to jedno?

Ak je niekomu taká závažná udalosť ľahostajná, lebo sú pre neho iné veci dôležitejšie, jasne potvrdzuje, kam podľa zákona rovnorodosti patrí, i keď si to doteraz vôbec neuvedomoval.
K temnu totiž nepatria len tí, čo robia zlo, ale aj tí, čo považujú materiálny život za prvoradý a duchovné záležitosti sú pre nich niečím neskutočným, nereálnym. Dokazujú tým, že nemajú dostatočne vyvinutého ducha, ktorého svojím jednostranným materialistickým životom zanedbali.
Duch a hmota sa majú vyvíjať v rovnováhe. Preto aj prílišní idealisti, ktorí stále duchovne študujú a hĺbajú a nedokážu sa v reálnom živote uplatniť, nie sú na tom duchovne lepšie ako tvrdí materialisti.

Čo by mal človek robiť, keď nechápe, alebo pochybuje o tom, že sa v dnešnej dobe môže narodiť Syn Stvoriteľa a dokonca u nás na Slovensku?

Táto informácia je taká silná, že musí vyburcovať každého človeka aspoň k zvedavosti, ak nie k túžbe po spoznaní Pravdy. Celý svet, ale najmä náš národ, ktorý sa touto udalosťou stáva vyvoleným, sa musí o to dozvedieť, aby mal každý možnosť zaradiť sa na tú stranu, kam cíti, že patrí.

Kde sa človek môže dozvedieť o všetkom, čo súvisí s narodením Imanuela - druhého Božieho Syna? Veď cirkev, ako som nedávno počul, to zapiera ako blud, klamstvo a varuje svojich veriacich pred vami.

Ten, kto chce spoznať zmysel príchodu Ducha Svätého na Zem a bude hľadať aj dôkazy o pravdivosti tohto zvestovania, dozvie sa všetko v mojich knihách ,,Večné zákony", ktoré som práve na tento účel napísala.
A prečo cirkev predo mnou varuje veriacich? Tento dôvod najlepšie objasňujem v mojej brožúrke ,,Tretie fatimské proroctvo napriek 40 - ročnému odporu cirkvi odhalené!" V nej som to napísala stručne z pohľadu histórie náboženstva. Spomínam tam, že už za čias pôsobenia prvého Božieho Syna na Zemi, to boli hlavne predstavitelia vtedajších náboženských kruhov, ktorí ho spochybňovali, napádali a vyvolávali davovú psychózu, ktorej dôsledkom bolo Ježišovo ukrižovanie, Tým dokázali, že v ich radoch pôsobili autority, ktoré boli duchovne neprebudené alebo dokonca temné.
Od tých čias zmenila cirkev postoj k Ježišovi od napádania k velebeniu, ale len preto, lebo je už mŕtvy. Nie je pre ňu nebezpečný, lebo ju už nemôže kritizovať a ani sa nemôže brániť, keď cirkev prekrucuje jeho výroky a robí z jeho učenia dogmy.
Nimi urobilo náboženstvo zo svojich prívržencov len slepo veriacich, ktorí sa radšej modlia ruženec, no žiaľ, samostatne myslieť a rozoznávať pravdu od klamstva, to nevedia.

Je príchod Božieho Syna v Biblii tiež zaznamenaný?

Pravdaže. No cirkev tieto pasáže vykladá tak, že znovu príde Ježiš. V inej verzii zas tvrdí, že Ježiš nemusí prísť, lebo riadi svet aj so svojou matkou zhora a že už teraz práve preto vraj žijeme v novej ríši, vo svete plnom lásky, spravodlivosti a dobra.
Samozrejme, nie všetci kňazi zavádzajú ľudí od Pravdy. Sú za to zodpovedné len skryté temné autority, ktoré vytvorili dogmy. Kvôli nim nemôžu ani čistí kňazi hlásať niečo iné, keď nechcú prísť o miesto. Mnohí úprimne veriaci ani len netušia, že by mohla cirkev hlásať nepravdy, podvádzať, alebo aj klamať.

Škoda, že nie ste uvedená v niektorom proroctve aj Vy ako matka druhého Božieho Syna, možno by Vám dnes cirkev viac verila.

Budete sa čudovať, ale som spomínaná v mnohých proroctvách, napr. v Sibyle ako budúca matka nového Mesiáša, ale aj v Biblii prorokom Izaiášom, potom v Zjavení Jána, teda v Apokalypse, ale aj v Treťom fatimskom proroctve.
Temní predstavitelia v cirkvi veľmi dobre o tom všetko vedia, a práve preto tieto dôkazy zahmlili nesprávnymi výkladmi, alebo ich jednoducho zatajujú pred verejnosťou. Prečo? Len preto, aby ma nikto nespoznal a neveril mi. Keby sa im to podarilo, ľudia by odmietli totožnosť druhého Božieho Syna a znemožnili by mu tak splniť úlohy, pre ktoré prišiel na Zem.

Aké úlohy?

Tou najdôležitejšou je - odstrániť temno, teda jej predstaviteľov. Keď sa im už tak dlho darí vládnuť na Zemi, prečo by sa tak ľahko vzdávali?
Bojujú do poslednej chvíle za to, aby zakryli pred ľuďmi pravdu, a tým ich vyprovokovali k tomu, aby si sami zlikvidovali Boha. Veď v prípade Ježiša sa im to podarilo.
A dnes robia to isté u nášho pravého politického vodcu. Sám ľud sa ho pod vplyvom temných snaží zhodiť, lebo nevie nič o temne a jeho pôsobení.

Niektorí poslucháči sa sťažujú, že nemôžu Vašu knihu o fatimskom proroctve dostať v kníhkupectvách. Čo im môžete poradiť?

Aby si ju žiadali u vedúcich predajni, a tí ju objednajú vo vydavateľstve Natajoga, kde sa dá tiež objednať na dobierku. ( Poz. Po odchode pani Makedonovej, prestalo vydavateľstvo fungovať.) Okrem toho bude brožúrka dostupná aj na Internete pod značkou www. biela - holubica. sk. ( Poz. Dnes je to stránka: www.bielaholubica.szm.sk ) Budú tam dopĺňané aj nové informácie o mojom poslaní.

Prečo ste uviedli takúto značku?

Z jednoduchého dôvodu - Biela holubica symbolizuje Ducha Svätého, teda Imanuela.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Júl 2007, tri sedmičky v jednom mesiaci.


Božena, tak také meno sa včera oslavovalo na Slovensku. Pekné meno, ktoré by sme mohli rozdeliť aj takto: Bože – na, čiže Bože tu som, tu ma máš. Bože, len tebe patrí môj život.

Či je niečo krajšie, ako verné a celým svojím bytím slúžiť svojmu BOHU, robiť všetko pre Jeho slávu, a tým vyjadrovať BOHU, takto a neustále, prevelikú vďaku?

Aj včerajší deň bol zaujímavý opäť tým, že sa opäť po tretíkrát objavili tri sedmičky v tomto mesiaci, v tomto novom miléniu, ktoré bude miléniom veľkých prevratov a zmien. Ale o tom som niečo napísal dňa 07.07.2007, aj na tomto fóre.

Tak isto by som sa chcel vrátiť k dátumu 17.7., keď v tento deň sa oslavuje na Slovensku meno – Bohuslav, ktoré môžeme pokojne rozdeliť do dvoch slov: Bohu – slav, čiže BOHA oslavuj, alebo, BOHU SLÁVA.

A presné v tento deň, keď sa oslavuje na Slovensku meno Bohuslav, presne pred 57 rokmi, uzrela svetlo tohto sveta pani Makedonová. Náhoda?, tak to asi ťažko, len potvrdenie niečoho, čo bolo spojené zo životom a poslaním pani Makedonovej. Celé jej posvätné poslanie bolo oslavou BOHA VŠEMOHÚCEHO.

Pani Makedonová preto neraz pripomínala ľudom: VŠETKA ÚCTA PATRÍ JEDINÉ BOHU!

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.