Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Lehké metafyzično

Spravuje:

JAN.

Může vás zajímatReklamaÚkazy na nebi, je miestom pre nebeské javy, ktoré stoja za zmienku a majú ľudom čo to napovedať.

Tak isto je miestom pre čitateľov Posolstva Grálu + Večných zákonov 1, 2, 3, a pre všetkých slušných ľudí dobrej vôle.

Stojíme pred vyvrcholením veľkej očisty Zeme!


Matúš 24/29 - 33: ,,29Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30A vtedy sa zjaví znamenie Syna Človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna Človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi."


!!! Chcem ale upozorniť, po niekoľkých neblahých skúsenostiach na iných fórach, na toto: Všetky provokujúce, hanlivé a výsmešné príspevky budú ihneď vymazané, bez akéhokoľvek vysvetľovania. Samozrejme očakávam, že príspevky budú s pravým plným menom, lebo inak sa môže stať, že budú tiež odstránené. !!!JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo pekné... II.


Opäť niečo pekné, tentoraz pre dnešný krásny jesenný deň.

Želám všetkým pekný a cituplný duchovný zážitok.

Ján Anton Sloboda.

http://www.youtube.com/watch?v=E377EvTuA0g

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo pekné...


Niečo pekné na dnešný večer, pre potechu ducha.

Pekný duchovný zážitok vám želá Ján Anton Sloboda.

http://www.youtube.com/watch?v=BSaX9csYWMw

 
JAN. jan.jan@post.sk 
6.10.1998 - I. časť


Natália, tak takéto meno sa dnes oslavuje na Slovensku.

NATALE, NATALIA – pochádza z Natalis, Dies Natalis – znamená „Deň narodenia (zrodenia)“. „IL NATALE“ v preklade sa vzťahuje na ,,Zrod večného života“.

A presné také meno mala pani Natália de Lemeny – Makedonová, pisateľka kníh Večné zákony 1, 2, 3, ktoré sú Novým evanjeliom, poslednou pomocou zo Svetla, pred prvou Veľkou očistou Zeme.

Jej prvoradou úlohou bolo napísanie Nového evanjelia – Večné zákony, a tým poukázať na Slovo Svetla a súdu – Posolstvo Grálu, ktoré bolo napísané rukou Abdrushinovou.

Za ďalšie prišla aj kvôli tomu, z výšin, kde sa žiadny človek nedostane, aby naplnila určité proroctvá :

Izaiášovo proroctvo: ,,Panna počne a porodí Syna a dá mu meno Imanuel...“

Tretie Fatimské proroctvo: ,,Na Slovensku sa v roku 1998, ( poz. November 1998), narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný Kráľ Tisícročnej ríše...“

Zjavenie Jána - Apokalypsa: ,, Žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach.

A porodila Syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu.“

Posolstvo Grálu: ,,Teraz bude pre mnohých z vás asi zrozumiteľné, prečo v čase posvätných splnení na zemi, keď na zemi pôsobia Ruža i Ľalia, je ku spojeniu potrebná ešte aj Labutia panna z labutieho ostrova v pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní neostala medzera.

Taká veľká je milosť Boha, že dáva vzniknúť zázraku za zázrakom, aby pomoc pre ľudstvo v tisícročnej ríši bola celkom dokonalá!“

A všetko sa naplnilo, ale nie tak akoby si ľudstvo želalo, ale tak, ako to bolo Zhora chcené, v zmysle zákonov Božích.

Evanjelium v preklade znamená – Dobrá a radostná správa. A tou správou je, že sa Syn Svetla, Syn Boha Otca, Imanuel, Kráľ Tisícročnej ríše a Sudca z vôle Božej narodil 28.11.1998. Po narodení bol ihneď vzatý do bezpečia, tak ako o tom hovorí Zjavenie Jána, ale po Prvej veľkej očiste sa navráti späť, tak ako aj Jeho matka, keď bude s radosťou vítaný svojím ľudom, ktorý bude mať tu česť mu pomáhať pri výstavbe Tisícročnej ríše

Preto v tento deň, keď sa oslavuje meno Natália, a keď presné pred 9 rokmi mala prednášku v Košiciach, na ktorej mal som ja osobne tu česť sa zúčastniť, nech prehovorí opäť tá najpovolanejšia - pani Natália de Lemeny – Makedonová.

*Košice 6.10.1998*

Ja by som začala teda tým, ako vlastne som začala písať ten prvý diel. Tak jednoducho: nepísala som to z vlastnej iniciatívy. Dostala som, alebo resp. bola mi pripomenutá táto úloha, pre ktorú som prišla na Zem, aby som napísala túto knihu a takisto ešte aj iné úlohy.

Ale prvá z tých úloh bola, aby som napísala túto knihu a ňou aby som prebudila niektorých ľudí, ktorí, dá sa povedať, duchovne spali, lebo oni boli tak svojimi starosťami či už osobnými, pracovnými alebo spoločenskými odvedení od seba, aby pochopili, načo sú tu, že ich táto kniha mala priviesť k sebe - k svojmu vnútru, k svojmu duchu.

A takisto tých, ktorí už boli všelijakými inými smermi odvedení od toho, čo vlastne hľadali.

Takže prvý cieľ tej knihy mal byť daný nato, aby podal komplexné akoby učenie o tom, z čoho sa skladá vesmír, celé stvorenie, čo sú to tie večné zákony. Lebo keď človek nepozná večné zákony, ako fungujú nielen na úrovni hmoty, ale aj na úrovni duše a ducha, tak veľmi ťažko môže pochopiť Pravdu.

Čiže to je prvý predpoklad poznania tých večných zákonov, aby na základe nich potom hodnotil ostatné duchovné deje. Alebo nielen duchovné ale aj praktické. Takže prvým cieľom bolo oboznámiť ľudí s večnými zákonmi.


A ešte by som upresnila pre tých nových, aby vedeli, že všetka múdrosť, ktorá je tu v týchto knihách, to nie je odo mňa! Ja som iba sprostredkovateľka. Ja som prišla na Zem preto, aby mohlo vzniknúť dobré spojenie… Ja viem, že pre niektorých to bude znieť šokujúco, ale nazývam veci pravými slovami.

V knihe sa to postupne dozviete, že vlastne som to prijímala od Boha.

Ja viem, že teraz v súčasnosti existuje plno médií, ktorí takisto tvrdia, že prijímajú od Boha, ale nato máte poznať tie večné zákony, aby ste si uvedomili a porovnali, čo napríklad hovoria tie médiá, ktoré tvrdia, že prijímajú od Boha alebo od Panny Márie a Ježiša, a čo napríklad píšem ja. Aký je v tom rozdiel a vy si potom môžete už sami urobiť názor. Zistíte, že je to úplne odlišné. Že všetky tie médiá hovoria rovnaké veci, ale toto je niečo úplne iné a pri mojej knihe prídete na to, že vlastne to, čo tvrdí väčšina, to je akoby pomýlené.

Ja viem, že teraz sa to ťažko prijíma, že 9 ľudí z 10 nemá pravdu, a trebárs jeden má.

Z tejto prednášky určite tí, ktorí ste nečítali moju knižku, nebudete nadšení a ani oveľa múdrejší. Cieľom je len to, aby som vás prebudila, aby ste chceli hľadať tú svoju cestu. Lebo naozaj každý má tú cestu trošku inú.

Keď aj túto istú knihu ľudia čítajú, tak záleží, akí sú, tak podľa toho si aj prijímajú tie informácie. Oni tam jednoducho nevidia niektoré veci, ktoré sú tam. A ten, čo už všeličím prešiel, či už všelijakými udalosťami, tragédiami v živote, alebo všeličo čítal, tak ten už zase tam vidí iné veci.

Takže, tá Pravda sa dosť ťažko hľadá, ale napriek tomu sa pokúsim aspoň stručne vám povedať, čo v tej knihe je.

Po prvé, večné zákony tam spoznáte, ako fungujú, potom sa tam naučíte, že vlastne získate taký ucelený obraz o vesmíre, lebo je to dôležité. Aj pre takého materialistu, ktorého som chcela najviac osloviť touto knihou. Lebo v súčasnosti sa považujú materialisti …nie takí tí tvrdí ale tí otvorení materialisti… za najčistejších ľudí, lebo je to prejav vašej, ak ste tu takí, takej duchovnej čistoty, že ste sa nedali zviesť na takú cestu, ktorá by vám zabránila, aby ste ešte hľadali aj niečo iné, aby ste proste hľadali tú Pravdu.

Nato, aby ste vy pochopili, že prečo napríklad prišiel na Zem Ježiš, a vôbec Boží Syn, a ako je to možné, tak vy musíte pochopiť, kto je to Boh.

A to dnešný materialista ťažko uverí, ale taký veriaci v kostole, tak tomu to nerobí problém, lebo on to ani nechápe, ale jemu nerobí problém uveriť. On vie, že mal by veriť, čo je správne a myslí si, že čím viac slepo verí, tak tým je Bohu milší.

Táto moja kniha je myslená pre ľudí, ktorí sú takí triezvo rozmýšľajúci. Triezvo rozmýšľajúci - to znamená, že ich myslenie a cítenie je v súlade s citom. Že to nie je len rozum, ale nie je to len cit, čiže je to akoby späté.

Nato, aby človek mohol byť o niečom presvedčený, tak koľkokrát musí mať chuť niečo poznať a potom, keď to pozná, keď sa mu dostane niečo, čo by mu mohlo osvetliť jeho hľadanie, tak musí to aj chápať. A potom keď už pozná, chápe, tak potom to presvedčenie príde samé. A je silnejšie a pevnejšie ako slepá viera.

A Boh vlastne chce takýchto ľudí, pretože dnes nastala doba, kedy ľudstvo duchovne dozrelo.

V čase Ježiša, pred tými 2000 rokmi, on nazýval ľudí akože “buďte ako deti”. Čiže vtedy ešte ľudstvo po duchovnej stránke bolo také trochu detské. Že stačilo veriť, že keď ho videli a počuli, uverili, zdá sa, proste podľa svojej takej čistoty srdca ho vedeli prijať a chápať to, čo hovorí. Oni vtedy ešte neboli tak pokrivení rozumom, ako sú v dnešnej dobe už od detstva aj naše deti, a teda súčasná generácia.

Takže tým, že v dnešnej dobe sa kladie dôraz na rozum a na logické myslenie, tak aj to duchovno musí v človeku prejsť cez ten rozum. Malo by to byť v súlade s tým rozumom aj s tým citom.

Ja som zabudla vám ešte povedať teda, od koho som čerpala túto múdrosť, ktorá je v týchto knihách.

Dostala som za úlohu napísať skrátenú verziu knižky, ktorá sa volá Nová Biblia, ale nenesie ten názov, ale sám autor ju tak nazval. Ona sa volá “Posolstvo Grálu - Vo Svetle Pravdy”.

Už to slovo “Vo Svetle Pravdy” hovorí o tom, že vlastne v tejto knihe sa dá nájsť Pravda, pokiaľ človek je napojený na Svetlo, čiže na Boha, aj keď si to neuvedomuje. A naozaj, môže to byť hocijaký materialista lepšie napojený na Boha ako nejaký veriaci.

Je to kniha, ktorá naväzuje na Bibliu, preto sa nazýva Nová Biblia a to v tom zmysle, hovorím naväzuje, čiže nepopiera Bibliu. Ona dopĺňa Bibliu. Ježiš pred smrťou hovoril, že “keď ja odídem, tak pošlem vám od Otca Ducha Svätého, Ducha Pravdy, ktorý vám povie všetko, čo som ja povedal a ešte vám povie, čo je hriech, čo je spravodlivosť, čo je to súd “.

Čiže on pripravoval ľudí na to, že príde po ňom ďalší Boží Vyslanec, Boží Syn, Duch Svätý.

Napriek tomu, že to je v Biblii zapísané, iba v Jánovom evanjeliu, v 14. a 16. kapitole, tak cirkev si túto pasáž vykladá po svojom, lebo jej nejde o to, aby ľudia vedeli o pôsobení tohto Ducha Pravdy na Zemi.

Keď hovorím cirkev, nemyslím tým všetkých kňazov a všetkých veriacich. Myslím tým cirkev všeobecne a aby som to ešte tak upresnila, sú určití ľudia v cirkvi - tí najvyšší, medzi tými najvyššími, tak by som to upresnila - ktorých cieľom je zavádzať ľudí od Pravdy.

Tak je to aj s pozemskými zákonmi: väčšina ľudí chce, aby zákony boli spravodlivé, ale nájde sa pár ľudí, ktorí sú deštruktívni, ktorí sa navonok tak neprejavujú, ale ich poslaním je… oni sa narodili s poslaním na Zem. Teda tak, ako sa narodili vyšší duchovia na Zem s poslaním prebúdzať ľudí duchovne, pripraviť ich nato, čo sa teraz bude diať, takisto sa narodili ľudia, ktorí majú poslanie zdola.

V tej knihe je to napísané, akí sú to ľudia, čo to je, ešte sa k tomu môžeme vrátiť. A oni sa dostali do všetkých oblastí života. Do politiky, do zdravotníctva, do hospodárstva, a najmä do cirkvi a do duchovných smerov. A dostali sa do tých najvyšších ... na tie najvyššie posty, kde majú nejakú moc niečo ovplyvňovať. A oni vytvorili a vytvárajú stále také dogmy a také výklady, podľa ktorých vlastne to, čo je napísané, sa dá vysvetliť aj tak aj tak.

Takisto so zákonmi vieme dobre, áno?…, že každý zákon sa dá vysvetliť…, dobrý právnik ho vysvetlí aj tak aj úplne opačne. Všetko, čo sa povie, sa dá povedať.. záleží, aký je človek, tak si premieta ten výklad.

A pretože za tých dvetisíc rokov, odkedy zomrel Ježiš, sa jeho učenie takýmto spôsobom veľmi prekrucovalo, nevedeli to ani mnohí kňazi. Keďže oni si mysleli, že to, čo sa oni naučili v škole, keď študovali, že to je to najčistejšie od Boha, tak oni to prenášali ďalej na tých veriacich a tí veriaci, pokiaľ boli čistí, lebo určite tam bolo veľa kňazov, ktorí išli s tým najlepším úmyslom pomáhať duchovne ľuďom a slúžiť Bohu, tak oni nechtiac prenášajú tieto dogmy a tieto nepravdy ako pravdu a keďže to oni robia s tým najlepším úmyslom, tí ľudia to tak cítia a oni to prijímajú.

A takto sa odchovávajú veriaci, ktorí aj keď mnohým veciam neveria. Však skúste si pomyslieť, že máte nejakého človeka rád a keď aj robí chyby, tak to neznamená, že ho prestanete mať rád. Aj tak ho máte radi.

A tak je to aj s tými veriacimi. Aj keď sa im zdá veľa vecí nelogických, tým, že Boha milujú, niektorí zase len cirkev milujú a kňazov milujú - to je zase iná otázka - tak oni potom berú všetko ako pravdu, až si myslia, že tým sú oddaní, …keď aj im niečo nesedí, aj keď majú taký zvieravý pocit v srdci, že toto mi nejako nesedí, toto nie je pravda,… ale si myslia – “ale tak ja chcem byť čistý, oddaný, ja tomu chcem veriť”, tak to prijímajú.

A teraz mojou úlohou je, aby som upozornila nato, že cirkev ako celosvetová organizácia je napadnutá takýmito chorými názormi, výkladmi a tí hlavní škodcovia sú skrytí. Pôsobia skryto a nie je dôležité zatiaľ ich odhaliť, kto to je, lebo Boh dobre vie, kto to je a On to bude riešiť, ale ľudia majú o tom vedieť.

To je tak, ako je choroba. Liečiť môže lekár chorobu vtedy, keď povie pacientovi, čo je príčinou tej choroby. Čiže nielen liečiť následky, ako sa to väčšinou robilo, liečili sa len následky, dal sa nejaký liek, a za chvíľu sa choroba zase vrátila, ale treba upozorniť nato, z čoho vlastne tá choroba vznikla, čomu sa treba vyhýbať.

Čiže vznikla určitá pokrivenosť v tom živote. Buď po stránke telesnej, že človek nežije správnym spôsobom, povedzme má málo pohybu, alebo sa zle stravuje, alebo po duševnej stránke žije s nevhodným partnerom, alebo v práci nemá dostatočné pochopenie, podmienky pre sebarealizáciu a robí úplne inú prácu, ako by mal robiť.

Toto všetko sú faktory, ktoré celkovo pôsobia na človeka a keď on si to neuvedomuje, a len podvedome trpí a nevie prečo, alebo keď aj vie prečo a nevie, čo by mohol preto urobiť, tak sa to prejavuje ako nerovnováha a predovšetkým ako choroby. To je prvé.

A ide k lekárovi a myslí si, že lekár to vylieči. Čiže lekár nemôže mu pomôcť, jemu môže pomôcť iba pochopenie toho všetkého, že čo v tom asi je.

A dnes, v dnešnej dobe tesne pred súdom, ako tvrdia aj jehovisti…, teraz vám tak poviem. Skoro všetky náboženstvá majú 90% pravdu, čiže ja nechcem, aj keď napádam cirkev, ja nechcem povedať, že všetko v nej je zlé. Čiže blíži sa doba súdu a treba vedieť, že pred tým súdom sa Boh postaral o to - úplne násilným spôsobom - aby ľudia dostali Pravdu, aby sa dozvedeli, ako to je naozaj, aby sa mohli triediť, súdiť pred Bohom, kto je schopný tento súd prežiť a kto nie je schopný.

Lebo toto všetko, čo sa teraz deje, to vy asi všetci, čo ste tu, ste preto prišli, lebo vás oslovilo to, že tento život je tu nejaký taký popletený, že majú sa dobre tí nespravodliví a tí spravodliví a ktorí chcú hľadať Pravdu a dobro, tak tí len trpia, sú stále utláčaní.

Takže Boh vyslal, minulý rok ste videli, kométu, ktorá bola viditeľná v marci a tá oznamovala, že prichádza veľká doba obratu tohto súdu a táto kométa pôsobila svojím vyžarovaním, aj keď ste to možno necítili fyzicky, ale možno keď si spomeniete niektorí krátko predtým alebo v tej dobe alebo ešte aj teraz, lebo jej pôsobenie je dlhodobé, začínate sa zamýšľať nad sebou a začínate akoby hľadať Pravdu.

Lebo táto kométa má veľmi veľa duchovnej energie v sebe a jej lúče, aj keď už nie je viditeľná, tak stále…, ona bola len preto viditeľná, aby ste vedeli, že je tu, sa na chvíľu ukázala…, a jej pôsobenie, jej účinky stále sú tu.

A ona pôsobí na ľudí tak, aby začali teraz pred súdom hľadať Pravdu, aby sa zbavili všetkých tých nesprávnych názorov, nesprávnych väzieb, ktoré im bránia k tomu, aby sa mohli oslobodiť a slobodne sa postaviť na tú stranu, kam cítia, že patria.

Vyžaduje si to úžasne veľa odvahy a úžasne veľa potom takého boja, lebo ako píšem v tejto knihe, existuje tu niečo, o čom mnohí ľudia vôbec nevedeli. Ja to nazývam takým jednoduchým slovom – temno.

Preto sa to nazýva temno, lebo je to protiklad Svetla. Svetlo je Boh.

To každý už vieme, aj materialista, že vlastne niečo nad nami sa prejavuje ako Svetlo, čo dáva život našej Zemi a celému vesmíru. A opak tohto Svetla je temno, to znamená, že ono všetko zahaľuje, zatemňuje a keď človek vlastne nemôže,… to je tak, ako keď ste v miestnosti trebárs nejakej uzavretej, keď je tam svetlo, tak všetko vidíte, čo robíte a darí sa vám. Čo chcete urobiť, to spravíte. Ale keď tam zhasne svetlo, tak zrazu tápate, nevidíte veci jasne a nemôžete veci urobiť tak, ako chcete. A takto pôsobí to temno aj v našom živote. Ale ono nepôsobí ako temno ako opak Svetla, že by tma, ale pôsobí konkrétne - personifikovane, čiže cez osoby.

Ako vlastne vzniklo to temno, o tom teraz nebudem rozprávať, lebo to sa dočítate v knihe, ktorí budete chcieť vedieť. A súvisí to s večnými zákonmi, so skladbou stvorenia a s poznaním Boha a Jeho protivníka.

Možno sa budete čudovať, ktorí ste moju knihu nečítali, to by vám asi potvrdili aj moji čitatelia, že cez moju knižku, ktorá je písaná materialistickým spôsobom a veľmi jednoduchým, pochopili Boha a to jedine vďaka tomu, že ako-tak trochu pochopili zákony, ako-tak trochu pochopili skladbu stvorenia.

Tieto veci náboženstvo nehovorí, a preto nábožne založení ľudia nemôžu poznať Boha, oni si len myslia, že poznajú Boha. Oni preto musia slepo veriť, lebo oni nechápu.

Takže teraz, aby ste vy pochopili, že ako vzniklo temno, že je opak Svetla, tak najprv musíte pochopiť Boha, prečo vlastne je tu Boh, ako pôsobí a že vlastne On nie je nadprirodzený, aj keď niektoré jeho prejavy sa zdajú nadprirodzené. Niekedy to je aj tak potrebné, aby to tak vyzeralo, nieže vedome, ale jednoducho je to tak a dá sa to vysvetliť. K tomu sa ešte možno aj dnes vrátime.

Keď už poznáte, kto je Boh, keď zistíte, že Boh je inteligencia, že je to Duch, ktorý má svoju osobnosť a že to nie je len to Svetlo, ktoré vyžaruje lúče a na základe toho samočinne sa všetko deje. To tak nie je. Tak keď pochopíte toho Boha, ako On pôsobí, tak potom pochopíte, prečo je tu aj temno. Že je to inteligentná sila, že je to protiklad Boha a nie je to tak, ako tvrdia mnohé duchovné smery, že temno tu musí byť, lebo ako protiklad Svetla ho ľudia potrebujú, aby sa zdokonaľovali. To nie je pravda. To tak nie je!

Takže k tomu teraz sa vracať nebudeme, len to chcem povedať, že keď budem hovoriť o temne, tak sú to predstavitelia temna, ktorí prišli na Zem s poslaním ničiť ľudí.

A ešte krátko vám poviem, ako oni môžu mať také poslanie? Títo ľudia, ktorí sa tu prejavujú ako ľudia na Zemi, oni pred Bohom už veľakrát zlyhali. Už len konkrétna udalosť je tá, že to, že ukrižovali Židia Ježiša - to nebolo ich chcenie, to bolo vyprovokované týmito temnými ľuďmi, aby to urobili.

Dnes je podobná situácia s naším vodcom. Temní ľudia, ktorí sú tu vtelení, tak oni dobre vedia, že on je vyslaný od Boha, a že by mal úlohu viesť vyvolený národ v tej najťažšej dobe, aby čo najdlhšie sa udržalo Svetlo vo vyvolenom národe, lebo v celom svete už dochádza k zmene vlád, že tí vyšší duchovia sú odstavení a už tam prichádzajú na ich miesta tí temní. Ale mnohí ľudia si to vôbec neuvedomujú. Tak sú pokrivení, že si to neuvedomujú.

Vo vyvolenom národe sa malo najdlhšie uchovať Svetlo, aby sa mohla odohrať jedna veľmi dôležitá udalosť, ktorá sa má odohrať v novembri. A keďže temní vedia, že tá udalosť, ktorá tu má nastať, sa môže stať len vtedy, keď bude tento svetlý na vrchu, tak ich cieľom bolo ho maximálne znevážiť, ako kedysi Ježiša. Že nakoniec prestali veriť mnohí, že on je Boží Syn a ho postavili na úroveň zločinca, že keď už mohli ho zachrániť, keď ten pontský pilát sa pýtal “môžem oslobodiť jedného z týchto dvoch, ktorí sú tu”, bol tam Ježiš a bol tam jeden veľký zločinec, “tak povedzte, ktorého chcete, aby som oslobodil?”, tak keby bolo len na tých Židoch, a na tých ľudí, ktorí tam boli, na ich slobodnej vôli, tak všetci by povedali, že Ježiša.

Lenže medzi nimi bolo pomiešaných týchto plno temných ľudí, ale oni nevedeli, ktorí sú to, lebo oni sa v živote prejavovali pekne milo. Pretože keby sa prejavovali negatívne, tak by sme – “aha, na týchto si musíme dať pozor, na týchto… týmto nemôžeme veriť” - lenže keď oni sa prejavovali takisto ako tí ostatní, a oni začali kričať – “ukrižovať ho, tohto neoslobodiť, osloboďte tohto zločinca!” – tak oni si mysleli, keď väčšina kričí takto, tak asi je to tak, tak všetci kričali – “áno, ukrižovať Ježiša a oslobodiť zločinca!”

Tí, ktorí vlastne vyvolali túto davovú psychózu, sú ľudia, ktorí vedeli, kto bol Ježiš. A vlastne spôsobili zlú karmu týmto ostatným ľuďom a spôsobili to, že Svetlo odišlo predčasne zo Zeme a nedokázalo splniť svoju úlohu tak, ako malo. Preto Ježiš pred smrťou povedal, že “po mne príde Duch Pravdy”. Tento Duch Pravdy preto nebol zvestovaný, lebo sa nepredpokladalo, že sa podarí temnu prekaziť jeho púť, lebo s Ježišom sa narodilo veľmi veľa vyšších duchov, ktorí mu mali pomáhať v jeho poslaní. Aby sa nestalo to, čo vlastne sa v proroctvách hovorilo.

Lenže tým, že ľudia boli takí slepí, hoci aj Ježiš im hovoril, že medzi vami je mnoho – dával prirovnanie pšenica a kúkoľ, aby ľudia rozlišovali iných, že tí falošní proroci, ktorí im rozprávajú len samé dobré veci, ktoré sa im dobre počúvali, že nemusia sa meniť, však všetko bude dobré, načo by sa mali meniť… čiže ľudia si mysleli, že Ježiš prišiel nato, teda len preto na Zem, aby im rozprával, akí sú dobrí a on vlastne ich prišiel varovať pred týmito ľuďmi, pred tými temnými, že “keď sa vy nezmeníte, tak oni zvíťazia a zvíťazí zlo na Zemi a bude to veľmi dlho trvať, kým sa z toho dostanete”.

A temno vedelo, že Ježiš sa narodil spolu s mnohými pomocníkmi, ktorí mu mali pomáhať, a tak sa sústredilo na tých pomocníkov jeho, ono ich veľmi dobre spoznalo a ich odviedlo od neho a on ostal úplné sám v tom poslednom.

Nakoniec v poslednej chvíli aj tí jeho apoštoli sa zľakli, keď ho prišli uväzniť. Keby aspoň tí dvanásti kričali: “ľudia majte rozum, však on je čistý, on nič neurobil, prečo ho chcete dať ukrižovať?!”…, keby aspoň tých dvanásť hlasov kričalo z celej sily, tak by mu pomohli. Ale oni sa zľakli, takisto to temno na nich zapôsobilo a zvíťazilo temno - a stalo sa toto.

A týmto činom vlastne znemožnili pôsobenie toho Svetla. Tak preto, keďže Boh si uvedomil, že ľudia boli zvedení, tak ponúkol ďalšiu pomoc, vnukol Ježišovi, svojmu Synovi, že “povedz, že príde ešte namiesto teba, čo si ty nedokončil, tak príde ešte Duch Pravdy”. Preto len jediný Ježiš zvestoval Ducha Pravdy, žiadni starovekí proroci.

Starovekí proroci zvestovali Ježiša a zvestovali kráľa Tisícročnej ríše – Imanuela. Čiže Duch Pravdy tam nebol.

Keď sa teda toto stalo, tak Ježiš ho zvestoval - v Jánovom evanjeliu si to môžete doma všetci pozrieť, že to tak je - a keďže sa už medzitým dostali do cirkvi títo temní ľudia a mali tam vplyv a každú generáciu sa tam rodili, dostali sa tam. Tým, že pokrivili ľudí, a títo už nevideli a nevedeli rozoznať čestných ľudí od nečestných, tak si temných medzi seba aj pustili.

Tí temní vedeli, že keď príde znova Boh na Zem, teda Jeho Syn, ten Duch Svätý, že on by mohol temnu všetko prekaziť, čo tu je na Zemi, a tak si povedali, že “my už nesmieme dopustiť, aby sa stalo to, čo s Ježišom. My musíme od začiatku ľudí viesť k tomu, že už nikto nepríde na Zem, že prišiel Ježiš a už nikto nepríde”.

A tak začali od tej doby tie dogmy stavať a tvrdili, že teda jediný, kto tu bol, bol Boží Syn a už nepríde, jedine ešte za pár rokov, za neviemkoľko tisíc rokov ešte raz príde Ježiš Kristus. Ale to sa nepovedalo kedy, ani ako…, to už ostalo ako také tajomstvo.

A keď prišiel Duch Pravdy tesne pred súdom – hoci Ježiš tak hovoril, že pred súdom príde Duch Pravdy, že ho pošle Boh, teda jeho Otec, aj charakteristiky povedal, že ako ho spoznajú ľudia, čo bude hovoriť - tak keď prišiel, nikto ho nespoznal, lebo temno zase urobilo to isté, čo s Ježišom. Všetkých jeho pomocníkov od neho odohnalo, …akým spôsobom, to sa dozviete v knihe, lebo na to už nie je tu čas, že ako to pôsobí,… a on ostal sám a čo on mohol sám aké poslanie robiť? Jedine čo dokázal, tak napísal knihu.

Tisícstránkovú knihu, ktorá sa nazýva Novou Bibliou, pretože on je Duch Svätý a kto pozná Bibliu, tak vie, že Bibliu diktoval prorokom Duch Svätý.

A teraz prišiel ako osoba - Duch Svätý na Zem – pred tými skoro sto rokmi. A aby sa nestalo s jeho učením to, čo sa stalo s Ježišom, že ho neskôr pokrivovali, tak on knihu napísal. To sa mu podarilo, aj keď veľmi ťažko - mal veľmi veľké ťažkosti, lebo všetci, čo mu mali pomáhať, tak od neho boli odvedení. Dokonca mu neverili a ešte si mysleli, že aj on je nejaký falošný prorok. A samozrejme, že keď on aj vyhlásil v knihe, že kým je, povedal sám v tej knihe, že vlastne píšem všetko to, čo mal Duch Pravdy povedať, že ja som Duch Pravdy, Duch Svätý, čiže sám povedal, kto je, a kto knihu čítal, musel pochopiť, že to, čo on priniesol, tak dovtedy na Zemi nebolo v tak komplexnej forme podané - všetko to stvorenie. Duch Pravdy ešte vlastne očistil Ježišovo učenie od tých nepravých výkladov.

A to bol dôvod, prečo ho cirkev nechcela uznať, lebo on vlastne upozorňoval na to, na čo sa nikto neodvážil. Žiadny kňaz…

Ešte takto. Keďže Ježiš zomrel, to neznamená, že Boh nechal ľudí bez pomoci. On vysielal plno vyšších duchov, ktorí upozorňovali na mnohé veci, na nedostatky, vteľovali sa, boli medzi kňazmi, medzi všelijakými vrstvami - poznáme to - kto sa venoval takýmto veciam ako ojedinelé prípady nevinných ľudí, ktorí bojovali za pravdu, za to, že tá pravda bola iná ako hlásala cirkev, tak boli za ňu potrestaní, lebo tí ľudia, ktorí mali im pomáhať, tak tí sa zľakli, nechali ich samých a čo už sám proti presile? Tak proste bol takýto človek zničený a jeho hlas zatíchol a ľudia na to zabudli a už vlastne pravda sa k ľuďom nedostala.

Tak potom, keď Boh takto videl, že všetky tieto pomoci sú zbytočné, že ľuďom sa lepšie počúva hlas falošných prorokov ako tých pravých, tak sa teda rozhodol, že príde ten Duch Svätý.

Duch Svätý prišiel a napísal túto Novú Bibliu. Napísal to dosť takým… takým spôsobom, takým zašifrovaným, že čo ešte ľudstvo čaká. A on to preto tak zašifroval, aby temno, temní ľudia, ktorí sú tu vtelení, všetko nepochopili, ako má byť, lebo keby on tam všetko napísal,…. on tam napríklad napísal, že ten Duch Pravdy, keď tu bol na Zemi, v tej svojej knihe Vo Svetle Pravdy, že po ňom príde Svanhilda, ako pokračovateľka jeho poslania. Ale on to nenapísal presne, ako bude vyzerať, ako sa bude prejavovať, čo bude robiť, lebo vedelo sa už, že keby to všetko takto bolo napísané, tak by sa v pravý čas objavilo niekoľko tých Svanhíld, ktoré by tvrdili, že sú to oni a by písali všetko … tam nebolo písané, že ona napíše knihu, alebo podľa čoho ju spoznajú.

A to bolo schválne tak urobené, aby to temno ju nemohlo napodobniť, lebo on tam naznačil napríklad, že príde Imanuel na Zem ako kráľ Tisícročnej ríše. Temno to spoznalo a už tu bol pripravený nepravý Imanuel, v Čechách narodený, ktorý napísal knihu a tvrdil, že on je Imanuel, ktorý prišiel a Abd-ru-shin ako autor knihy Vo Svetle Pravdy bol jeho zvestovateľ. Čiže Boží Syn bol akože jeho zvestovateľ. A napísal fantastickú knihu, predávala sa aj u nás, ľudia boli nadšení, unesení.

Ale bolo tu zároveň aj to pravé Posolstvo, takže tí, ktorí sa dostali k tomu pravému Posolstvu, potom trošku tak váhali, hľadali tam tie rozdiely, až niektorí našli. Niektorí sa poučili, až keď ich dobehol. Boh dopustil, aby on vyzbieral od ľudí peniaze, aby ich potom premárnil, a aby pochopili, že on je ten nepravý. Takže na vlastnej škode potom pochopili, kto bol zač.

Tak preto - pokračovateľka, lebo Boh nikdy nenechá ľudí tu na Zemi tak, že bude fáza pokoja, že nebudú vedení, nebudú sa mať o čo oprieť. Takže po ňom potom mala prísť jeho pokračovateľka, ktorá je tam naznačená len ako Svanhilda, ale jej úlohy tam úplne nie sú presne napísané.

Určití ľudia tu na Zemi stelesňujú presne ten opačný princíp. A, žiaľ, je ich tu viac. Prečo je ich tu viac, to tiež sa dočítate v knihe, prečo sú v presile? A napriek tomu, že sú tu v presile, tak aj tak vy nemusíte, ktorí hľadáte Svetlo a Pravdu, nemusíte sa báť, lebo už prišla doba, kedy príde pomoc zhora, pretože už si ľudia nedokážu sami pomôcť.

Tým, že už je tu to temno v presile a ľudia si už nedokážu pomôcť, tak príde v kritickej chvíli pomoc zhora. A Boh chce vedieť, ktorí ľudia budú tí, ktorí sú hodní tej pomoci. Tak preto nastáva pred súdom také triedenie, že dostanú tú Pravdu.

Je tu plno všelijakých falošných náuk, falošných učiteľov, vodcov, všeličoho, a každý teraz má skúmať a hľadať si tú svoju cestu, ktorá je pre neho tá pravá, aby Boh videl … to nemusí povedať verejne… stačí, ako si to on vo vnútri myslí, a podľa toho potom nastane triedenie ľudí pred súdom.

Slovensko sa stáva… je už vyvoleným národom…, ale ono si to neuvedomuje. Až v mojej knižke sa dozvie, že vlastne menšina Slovákov, nie väčšina, lebo práve preto, že Slováci sú vyvolený národ, tak sa práve sem vtelilo najviac tých opačných, aby si to tí praví, čistí, nestihli uvedomiť, aby ich dokonale zviedli. Takže menšina slovenského národa sú pôvodný židovský národ, ktorý bol Bohom vychovávaný od Abraháma cez Mojžiša až po dnešnú dobu.

Jeden z tých základných zákonov je zákon reinkarnácie, zákon spätného pôsobenia, ktorý tu teraz nebudem čítať, pretože mnohí to poznáte. Tak vám to nerobí problém uveriť, že vlastne je tu opakovanie životov na Zemi a vašou úlohou je teraz prekonať určitý… urobiť jeden mutačný skok.

A aby ste to boli schopní, tak sa musíte narovnať z nesprávnych názorov a z nesprávnych činov. Musíte pochopiť, čo robíte zle, aby ste boli schopní tej duchovnej premeny. Aby ste mohli prejsť teda do vyššej fázy vývoja a stade už potom do večného života.

Prečo je teda slovenský národ vyvoleným národom? Čiže jednak preto, že sú tu tí najčistejší ľudia. A druhá vec, ktorá ho predurčuje pre to, aby sa stal vyvoleným národom, je to, že sa tu narodí na Slovensku Syn Stvoriteľa, druhý Syn Stvoriteľa, Duch Svätý, kráľ Tisícročnej ríše, ktorý je zvestovaný aj Zjavením Jána – Apokalypsou. Aby sa mohol narodiť vôbec na Zem, tak, ako aj Ježiš, musel sa narodiť podľa zákona rovnorodosti medzi tých ľudí, ktorí najskôr pochopia jeho učenie - čiže medzi tých najvyvinutejších - duchovne.

To neznamená, že teda navonok, ako si my myslíme, …že keď Američania sa majú najlepšie, tak asi tam je to všetko najlepšie.

Vždy boli tie duchovné národy navonok najslabšie, lebo boli najviac potláčané. A možno aj práve preto, že boli také potláčané a žili nie v takom blahobyte, tak si udržiavali tú svoju duchovnosť. Lebo konzumný život vedie k tomu, že človek potom stále chce len niečo viac a viac a zabúda na to, že má aj ducha a že vlastne prišiel sem na to, aby sa zdokonalil, aby mohol žiť večne.

Takže podľa zákona rovnorodosti sa ten druhý Boží Syn môže narodiť jedine do takých pomerov, kde tí ľudia dokážu pochopiť jeho príchod.

Tak vlastne prečo cirkev zatajovala tohto Ducha Pravdy? Lebo on vlastne, ako som už spomínala, kritizoval cirkev, jej dogmy, čo robili zle, ako nesprávne vykladá Ježišovo učenie. To bola jedna vec.

A druhá vec - tento Duch Pravdy povedal vo svojej knihe, aj keď v takom skrytom kontexte naznačil, že príde znovu Imanuel ako kráľ Tisícročnej ríše a že príde Svanhilda, ktorá vlastne splní úlohu … nepovedal, akú bude mať ona úlohu, on len povedal, že príde Svanhilda ako pokračovateľka jeho poslania,… aj toto takto nepovedal, ale tak to vyznelo.

A teraz ja vám tak poviem: nikto, vlastne okrem tých temných, ktorí všetko vedia, …a prečo, to sa dozviete v knihe… nevedel, že sa narodí na Zem druhý syn Stvoriteľa.

Boh to dával najavo viacerými, viacerými úkazmi. Tak, jednak tým, že nadiktoval Zjavenie Jána po Ježišovej smrti, tam sa v 12.kapitole o tom píše, že kráľ Tisícročnej ríše sa narodí, je to tam tiež tak obrazne…, ale je tam opísaná jeho matka, že jeho matka bude mať nadpozemský pôvod.

Čiže to bola prvá zmienka o tom, po Ježišovej smrti, teda pred tými skoro dvetisíc rokmi.

Potom, keď sa blížilo už to narodenie, tak Boh poslal ďalších zvestovateľov, ktorí mali zvestovať najprv tohto Ducha Pravdy. Ale keďže boli odvedení a nezvestovali ho a on mal potom zase povedať viacej, keďže to temno odviedlo jeho zvestovateľov, aby ho ľudia spoznali, tak vtedy Boh sa rozhodol, že musí ľuďom iným spôsobom pripomenúť, že príde na Zem kráľ Tisícročnej ríše a kde ho majú hľadať, kam príde a podrobnosti o tom.

Tak urobil zjavenie vo Fatime. Musel to urobiť nadpozemským spôsobom, lebo žiadny človek nedokázal prekonať to temno, aby zvestoval, že príde na Zem Imanuel, alebo aby zvestoval toho Ducha Pravdy, že on je tým, že počúvajte ho, verte mu. Nikto nedokázal prekonať to temno, … o tom v knihe píšem, že ako pôsobí, že prečo to nedokázal...

Takže Boh musel urobiť nadpozemské zjavenie a spravil to fatimské. Zjavila sa tam trom deťom Prakráľovná stvorenia, matka Božia, ktorá oznamovala, že na Zemi pôsobí práve Duch Svätý, Duch Pravdy, a aby o tom vedeli. A preto mali práve deti vidieť to zjavenie, aby to neprekrútili, lebo neboli vzdelávané cirkevne.

Napriek tomu sa podarilo cirkvi, …lebo oni o tom vedeli, tak spravili to…, že tí kňazi, ktorí boli vedení Svetlom, aby išli za tými deťmi a ich vyspovedali, aby povedali, čo videli, tak tí temní ich predbehli. Chytili tie deti a spovedali ich a oni potom spísali niečo úplne iné. Oni povedali … čiže matka Božia povedala, že bude tu na Zemi, že je tu na Zemi Duch Pravdy, napíše Novú Bibliu a že je teda pokračovateľom Ježišovho poslania. Tak toto sa absolútne tam nepovedalo.

Potom ona sa objavila druhý raz a hovorila, že príde Imanuel na Zem ako kráľ Tisícročnej ríše. Povedala, kto bude jeho otcom, kto bude jeho matkou, kde sa narodí, všetky podrobnosti okolo toho.

Zase si to napísali tí kňazi, ale verejnosti dali niečo úplne iné. Začali vychádzať knižky, začalo sa v časopisoch o tom písať, ako mimoriadne zjavenia, a teraz začali - “tak ona zvestovala, že príde revolúcia v Rusku, príde prvá svetová vojna, druhá svetová…” - všeličo možné, všelijaké predpovede, ktoré sa nakoniec aj splnili, ale to podstatné nepovedali.

A doteraz stále vychádzajú nové a nové knižky, ak si náhodou kúpite o zjaveniach, tak zistíte, že prečítate desať strán a keby ste mali povedať niečo, tak by ste nedokázali povedať, čo tam je napísané. Ja neviem, či niekto máte s tým skúsenosť, ale jednoducho neviete nič konkrétne povedať. A keď si aj celú knihu prečítate, tak tam toto nie je.

Takže sa podarilo aj túto nadpozemskú pomoc zmariť, aby sa ľudia nedozvedeli, čo teda hovorila matka Božia, lebo cirkev to vysvetlila tak, že sa zjavila panna Mária s Ježišom a že ona bude viesť ľud a že ona bude diktovať niektorým médiám, čo majú písať a že tak budú vychovávať ľudí k súdu.

Boh keď toto videl, povedal pri jednom zjavení, pri treťom zjavení, tej najstaršej z detí, aby spísala to, čo počula, videla, a aby to v zalepenej obálke dala tomu a tomu kňazovi, ktorý bol svetlý kňaz a ktorý bol poslaný na Zem, aby teda ohlásil list… Tak ona to urobila, v zapečatenej obálke to dala a on to mal odovzdať pápežovi. Keďže tento pápež sa ukázal, vtedajší, že bol pod vplyvom silného temna, že on vlastne - za jeho éry sa to nedalo zverejniť, tak mala za úlohu povedať, aby si to nechal v zatvorenej obálke a otvoril to až v roku 1960 jeho nástupca.

Boh riadil veci tak, aby sa do funkcie pápeža dostal svetlý duch. Čiže terajší pápež je naozaj svetlý duch, ale žiaľ tiež zvedený, ako bol zvedený aj predchádzajúci. Tak bol obklopený temnom, toľko sa tam dostalo do tých funkcií kardinálov tých temných, že on ako sám, aj keď je neviemako čistý, on už nemôže robiť, čo chce, aj keď zhora cíti, ako ho Boh riadi, čo má robiť. On nemôže - tá väčšina ho prehlasuje a on musí robiť to, čo chce tá väčšina.

Takže v roku 1960 sa tešili na to, že to otvoria, to 3.Fatimské posolstvo, kde je veľké tajomstvo. Otvorili ho a keď ho otvorili, tak tam sa dozvedeli teda to, čo sa mali. Lenže bola tam zároveň výstraha napísaná:

“Ak vy neuznáte, že Duch Pravdy bol Boží Syn na Zemi, ak vy neuznáte, že príde Imanuel na Zem ako kráľ Tisícročnej ríše a neoznámite tieto skutočnosti verejnosti, lebo Boh to vedel, že všetko sa bude takto diať, tak čaká celé ľudstvo pohroma. Vy ako cirkev stratíte úplnú dôveru, a celé ľudstvo bude zničené. Aj vy s nimi.”

Tak oni pustili na verejnosť len toto posledné: “Nemôžeme vám oznámiť, čo tam bolo, lebo sú tam strašné veci, celé ľudstvo bude zničené, bude tretia atómová vojna, bude katastrofa, my vám to radšej nepovieme, aby ste sa nemuseli báť, aby ste proste nemali strach, tak mi vás ľutujeme, my vám to nepovieme…”, a ostalo to zamlčané.

Čiže keby sa ľudia dozvedeli, že príde – pred tými skoro štyridsiatimi rokmi – že príde na Zem Boží Syn, tak by sa začali ľudia vzdelávať, pripravovať na to, a ľudstvo by prešlo do ďalšieho štádia vývoja duchovnou premenou a nie katastrofou a súdom.

A toto vlastne tí temní chceli, aby ľudstvo zahynulo spolu s tými temnými, ktorým už nič iné… tým, že dali ukrižovať Ježiša, tak tým si oni vytvorili už takú zlú karmu, že oni už… ich iné nemôže čakať, len smrť navždy. A keďže oni chceli potrestať Boha, že ich takto odsúdil za to, čo urobili, a vedia, že už to nemôžu napraviť, tak sa snažia strhnúť celé ľudstvo do skazy spolu s nimi.

Vedia totiž, že Bohu záleží na týchto ľuďoch, lebo keď vy ako ľudskí duchovia sa zdokonalíte - v mojej knihe to je napísané - že ako vlastne ten duch, tá iskra od Boha, ten duchovný zárodok vo vás mnohými životmi rastie, až sa vyvíja v živú bytosť – duchovnú, ktorá môže žiť večne po vašej smrti. A čiže vy potom žijete na vyšších planétach, na tých nehmotných - v tom raji, ktorý sa obrazne tak nazýva a tam vlastne plníte ďalšie úlohy Božie, ale už úplne inak ako tu, lebo tam temno neexistuje. Tam je naozaj život radosť a služba Bohu!

A keďže oni nechceli, aby Boh mal nové svety a nových duchovných obyvateľov, tak vlastne oni chceli vás zničiť, a preto vás držia celý čas v nevedomosti.

Kým ešte sa dalo, boli ľudia držaní v nevedomosti,… v súčasnosti, lebo už je ako tá demokracia, nemôžu ľudí upaľovať, ako za čias inkvizície, za čias vojen, kedy si mohli dovoľovať také neprávosti. Teraz to robia aspoň tým demokratickým spôsobom, že sa vydávajú knihy, ktoré zavádzajú, že sú tu učitelia, ktorí pod rúškom toho, že liečia, alebo predpovedajú a astrológovia a numerológovia a čo ja viem čo… a liečitelia, že vám chcú pomáhať zdravotne, aby ste sa dostali z problémov, tak vás chcú dostať pod svoj vplyv, aby ste…, keď sa stretnete s Pravdou, aby ste ju nedokázali prijať a pochopiť.

Ako to funguje, pre tých, ktorí ste nečítali moju knižku, sa vám to zdá dosť také, také neprirodzené a neskutočné, ale v tej knižke sa k tomu dopracujete, že to naozaj funguje. Spomeňte si, keď máte len niekoho rád, ako podliehate jeho vplyvu. A keď vás niekto vylieči, alebo vám poradí niečo, čo sa nakoniec stane v krátkej dobe, tak ste mu vďační, a už tou vďakou ste naňho napojení a už robíte to, čo on chce. A už nemáte svoju takú slobodnú vôľu.

Tak ja si myslím, že v podstate som povedala pre tých, ktorí nepoznajú moju knižku, že o čo ide, tak teraz by sme mohli prejsť k tej diskusii, že čo tí moji čitatelia, prečo sem prišli, čo by chceli počuť? Nech sa nehanbia, už sme sa tu tak trošku stmelili. Čo teda by oni osobne chceli vedieť, alebo čo by teda aj ostatných zaujímalo? Tak sa prihláste.

-Pani Natália, chcem sa spýtať. Fakticky vrátim sa k tomu novembru, ktorý ste spomenula a nedokončila. Mohli by ste bližšie vysvetliť, čo sa má udiať?-

Aha! To som nepovedala. Áno. Povedala som tak, že vlastne má sa tu narodiť Syn Stvoriteľa, teda ten Duch Svätý – Imanuel a má sa narodiť v novembri. A v tom fatimskom zjavení je napísané… a nielen to fatimské zjavenie zvestuje jeho narodenie, ale ešte aj taký medailón, ak niekto ste chodili do kostola, alebo máte niekoho z rodiny, kto chodí do kostola, tak tam predávali alebo dávali také prívesky maličké hliníkové, kde je panna Mária, vraj, a na druhej strane je taký dvojkríž, čiže poznáte to.

Čiže tento medailón takisto zvestuje súčasnú dobu – vyvolený národ – a nie pannu Máriu, ale matku Imanuela!

Cirkev zase toto prekrútila ako všetko ostatné, a aby ľudia na tieto všelijaké dôkazy, ktoré sú viackrát potvrdené, čiže je tu Zjavenie Jána, je tu najprv prorok Izaiáš, kto by ste mali chuť si prečítať proroka Izaiáša, hlavne prvá časť, to je všetko písané o našej dnešnej dobe. To nie je písané o dobe Ježišovej, ako to vykladá cirkev, lebo tam je písané o súde, o tom, aké je zvedené ľudstvo v dnešnej … budete tam vidieť všetko že je písané o dnešnej dobe a to, čo ešte čaká Zem vtedy, keď nepochopí. Čiže totálne zničenie, katastrofa, vojny a to nebolo za čias Ježiša.

Čiže Izaiáš tam píše o tom, že teda príde na Zem Imanuel. Aj ako príde, že vlastne sa narodí nadpozemským spôsobom. Nebudem to všetko … v knihe je to všetko napísané.

Čiže Izaiáš pred skoro tritisíc rokmi bol prvý, ktorý zvestoval Imanuela. On zvestoval aj Ježiša. V ďalších častiach je Ježiš takisto spomínaný, čiže ako iná osoba.

Potom, po Ježišovej smrti, bol zvestovaný kráľ Tisícročnej ríše a súd Jánovou Apokalypsou, ktorú cirkev tiež vykladá po svojom.

Potom prišiel ten medailón, ktorí nosia veriaci na krku ako medailón panny Márie, ktorý takisto zvestuje, že príde kráľ Tisícročnej ríše Imanuel a potom prišlo to Tretie fatimské proroctvo. A keďže ho cirkev nezverejnila, tak Boh sa postaral, aby sa zverejnilo cez tú, ktorá je plniteľkou tohto celého poslania. Čiže cez matku Imanuela.

Takže v novembri tohto roku sa má narodiť Imanuel a jeho narodenie je naozaj späté s tým, že keď ľudstvo celé nepochopí, že naozaj je to Boží Syn, bude to ešte aj inými spôsobmi nejako upozornené na to, že aby pochopili, že to je, tak vtedy dôjde k tomu, čo píše Apokalypsa, že ľudstvo bude musieť za hrozných udalostí, za hrozných situácií zmúdrieť.

Lebo, tak vám poviem, že stačilo by povedať, však už vieme: vytriedi sa, že tých pár čistých, ktorí povedzme tú knihu čítali a pochopili, o čo ide, tak tých môže Boh zobrať a vlastne už ostatní môžu zahynúť. Lenže keby ste vedeli, že väčšina tých, ktorí sú schopní duchovnej premeny, sú zvedení.

A Bohu na nich záleží. Boh vie, že vlastne sú zvedení a chce ich tak… z lásky k nim im ponúka najprv… vy prví, ktorí ste tu a ktorí ste čítali moju knihu, vy ste tí naozaj najmúdrejší, ale v tom zmysle, že ste dokázali zatiaľ bez utrpenia, hoci ste prežili svoje osobné všelijaké tragédie, tak ste dokázali nájsť to, kde je pravá cesta, čiže toho Boha, nie mňa ako autorku kníh. Ja som tá sprostredkovateľka. Ja vlastne len sprostredkovávam to, čo príde - že príde Imanuel - Boh.

A teraz tí ostatní, ktorí vy cítite, že sú čestní a čistí, či už je to vo vašej rodine, vaši priatelia, vaši známi, vaši kolegovia a vy im tú knihu núkate nasilu, chcete im dobre a oni nechcú to ani za svet, tak to sú tí takisto čistí, ale tak strašne zvedení, že oni budú potrebovať silnejšie rany na to, aby sa očistili.

Čiže to bude preto ten súd, budú ho musieť zažiť aj tí čistí, to bude vlastne milosť, lebo keď oni sa nechcú poznaním vyvinúť a prebudiť a zbaviť tých temnôt, tých pomýleností, tak sa budú tými veľkými ranami očisťovať.

Takže berte to tak, že nebuďte nešťastní za tú svoju rodinu a za tých ostatných, že oni ak sú naozaj takí, ako si vy myslíte, čistí, dobrí, vy ich najlepšie poznáte, tak oni budú zachránení takýmto spôsobom.

Takže keď sa narodí ten Imanuel, tak hneď ešte nebude katastrofa. Jednak tým narodením … tým, že ja píšem v knižke, že to tehotenstvo jeho matky bude netradičné, bude iné ako bežné, tak už to je jeden z dôkazov, že to nebude riadne dieťa, lebo počala z Ducha Svätého. A keďže počala z Ducha Svätého, tak nemôže byť jej tehotenstvo hmotné. Musí to trvať určitú dobu podľa tých zákonov, aby sa to mohlo prejaviť hmotne.

Tí, ktorí ste moju knižku nečítali, vidím vám na tvárach zdesenie, že a prečo to mohlo byť u Márie takto? Lebo Mária, aj keď mala Božieho Syna, ale ona nepočala z Ducha Svätého. To je tam v Biblii napísané prekrútene. To pochopíte neskôr. Čiže ona počala riadne, ale potom v polovici tehotenstva do nej naozaj vstúpil Boží Duch, čiže ona mala Božieho Syna.

Ja nepopieram, že Mária nemala Božieho Syna. Mala, ale nebolo potrebné, aby počala nadpozemsky.

Imanuelova matka preto počala nadpozemsky, …nie preto, aby bol zázrak, ale preto, že keby počala riadne, tak by o to dieťa prišla. Lebo tí temní ľudia, ktorí sú tu, oni majú nadprirodzené schopnosti, tak ako vedia liečiť nadprirodzene, že pôsobia na vaše čakry a na jemnohmotné telo, tak takisto oni vedia aj ničiť.

Čiže oni… jej hrozilo, že to dieťa by zabili už v jej tele, ešte nenarodené. Tak z toho dôvodu musela prísť vyššia bytosť na Zem, aby bolo vôbec možné spojenie s Bohom. Preto jeho matka nemohla byť riadny ľudský duch, lebo podľa večných zákonov by nemohla vyjsť nad hmotnosť a jemnohmotnosť a otehotnieť - počať s Bohom.

Čiže to je napísané vlastne aj v tom fatimskom posolstve, že jeho matka bude vyššia bytosť, ktorá ho bude mať a že počne z Ducha Svätého nadpozemsky.

-Pani Natália, mohli by ste nám porozprávať o znameniach, ktoré sú ľuďom známe……?-

Áno, ja som sa chcela k tomu dopracovať, že najprv poviem o tom, že teda … najprv majú ľudia spoznať tú jeho matku, čiže jednak ju spoznajú podľa toho, že tie isté znaky, aké sú opísané v Zjavení Jána, dvanásť hviezd, podľa ktorých sa spozná aj jej nadpozemský pôvod, obsahuje aj ten medailón, tam je vlastne tých dvanásť hviezd, ako jeho matka a potom v tom treťom fatimskom proroctve už je jasne povedané, že kto to bude tá bytosť.

Potom, že ju ľudia spoznajú, tak podľa tohto tehotenstva, že počne nadpozemsky a že to tehotenstvo bude fyzicky nezistiteľné. Napriek tomu sa jej narodí dieťa Imanuel, ktorý po narodení bude viditeľný. Už to bude zhmotnené.

Aby ľudia spoznali, že je to Boží Syn, čiže tí, ktorí nebudú vedieť, že počala nadpozemsky a že mala tehotenstvo nadpozemské, že nebolo na nej viditeľné ani zistiteľné, tak môžu ho spoznať tak, že niektorí ľudia a budú to mnohí ľudia, budú mať v sebe schopnosť vidieť duchovným zrakom a uvidia v tom dieťati zlatý kríž, ktorý mal aj Ježiš a holubicu nad ním.

Nevieme, ktorí ľudia to budú, nemáme to vedieť, lebo už by na nich temno pôsobilo, aby to nevideli. Čiže Boh si ich v pravú chvíľu vyberie, ktorí ľudia to budú.

Je kľudne možné, že to budú aj materialisti nejakí, proste možnože to nebudú … nevieme, kto to bude, ale bude to veľa ľudí, ktorí budú túto pravdu… budú mať toľko dôvery medzi ľuďmi, že im budú veriť a budú to roznášať do celého vyvoleného národa, že sa narodil Boží Syn a budú to roznášať aj do celého sveta.

A na toto Boh bude ešte čakať, keď sa narodí Imanuel, že ako to prijmú ľudia. Keď to neprijmú, keď povedia - dobrá hlúposť, tak vtedy súd bude čo najskôr potom, lebo už nebude mať zmysel, lebo tí temní budú všetko pre to robiť, aby to dieťa zlikvidovali.

Neviem ja, ako dlho bude na Zemi to dieťa. Lebo to bude závisieť od mnohých okolností.

Ak ten vyvolený národ to pochopí a bude chrániť to dieťa, on ho bude chrániť tým, že ho prijme. To neznamená, že musia prísť k jeho matke a byť pri ňom, lebo to nie je potrebné, lebo Boh ho bude chrániť.

Ale Boh tú ochranu bude držať len dovtedy, dokiaľ vyvolený národ bude veriť tomu, že sa narodil Boží Syn a bude vedieť, prečo sa narodil. To teraz tu ja nehovorím, to je v knihe všetko napísané. Čiže keď Boh to bude vidieť, tak ho bude čo najdlhšie tu držať. A vyvolený národ bude chránený od toho, čo sa bude diať v celom svete - od tých všelijakých pohrôm.

Úlohou vyvoleného národa nie je len pasívne očakávanie Imanuela, ale aj priloženie ruky k dielu. To znamená, že tí, ktorí sa prví prebudili a pochopili, prečo príde Imanuel na Zem, tak majú sa snažiť šíriť toto poznanie cez túto knihu. Ja viem, že už to mnohí robíte a viem aj, aké máte ťažkosti, že ste považovaní v prvom rade za jehovistov, lebo žiaľ, nedá sa to iným spôsobom robiť, čiže najlepším spôsobom je pôsobiť cez médiá, lebo ľudia najviac veria médiám. Čiže ak máte možnosti, tak skúste vybavovať televíziu, rozhlas, noviny a takýmto spôsobom dávať túto správu na verejnosť, aby to vedeli.

Takže keď sa už budú diať veci, aj u nás sa budú diať katastrofy, lebo sem prišlo najviac tých temných a Boh ich bude likvidovať tými katastrofami. Ale keď budú Slováci.. že keď sa to dostane čo najširšie, keď budú naozaj tí praví tak ako … sa zdokonaľovať, tak Boh sa postará o to, aby tí temní boli iným spôsobom zlikvidovaní. Že by tu vôbec nemuseli byť katastrofy.

My sme už urobili prvú chybu, akú urobili všetky vyvolené národy, keď boli… to boli vlastne tí istí, ale vždy boli inde inkarnovaní, v iných národoch, …že si odpílili toho svojho pravého vodcu. A zvolili si nepravého.

Tak to isté sme teraz urobili my vo voľbách. Síce zvíťazil na knap, v mojej knihe je napísané… pre mojich čitateľov bol najväčší šok, povedali mnohí, že boli radi, že sedeli, keď čítali moju knihu, lebo keď sa tam dočítali, že kto je náš vodca politický, že on je od Boha, tak to…to… proste bol pre nich najväčší šok.

Ja som pochopila vlastne, že na skúsenostiach najlepšie presvedčím ľudí o tom, čo píšem. Takže tak je to aj s ním… tam som ja vysvetľovala určité veci. Že v dnešnej dobe, keď je obklopený každý svetlý človek, nielen ten, ktorý prišiel s poslaním, ale aj obyčajný ľudský duch, ktorý je schopný duchovnej premeny, ten je tak obklopený temnom, do rodiny sa vteľujú temní, do okolia, v práci a všade.

Najviac preto trpia tí najčistejší duchovia, aby boli odvádzaní od Pravdy, aby robili čo najviac chýb, aby trpeli, aby nadávali na Boha, aby neverili v Boha, aby sa proste dostali na tú cestu mimo Boha.

A tak je to aj s naším vodcom. Napriek tomu, že on bol… je od Boha, a že je čistý a je to veľmi vysoký duch …je to najvyšší duch na Zemi - z mužských duchov... Keďže on bol obklopený temnom, tak ako ostatní ľudia, tak on aj keď mal tie najlepšie úmysly, aj tých pár jeho ľudí, ktorí naozaj oddane sa mu snažia pomáhať, oni koľkokrát nemohli zrealizovať to, čo chceli.

Ja to poviem na jednoduchom príklade u mňa. Ja takisto, keď som nenapísala moju knihu, som nechápala, prečo, keď ja som mala vydavateľstvo, že prečo odo mňa stále ľudia odchádzajú. Každý ma podvádzal,… keď som mu na to prišla, sa urazil a odišiel a potom rozprával, že ja som neznesiteľná, alebo keď som chcela, aby niečo robil tak, ako som chcela, dôkladne, dobre, tak som neznesiteľná puntičkárka a kadečo, a len som sa čudovala, že ako je to možné, že predtým som bola veľmi obľúbená, každý ma mal rád, a odkedy ja mám vydavateľstvo, tak ja s nikým nevydržím. Proste aj sa už o mne hovorilo, že dnes som nemožná a čo ja viem čo, tak ja som sa sama tomu čudovala, a nechápala som, čo to je.

A pochopila som to až vtedy, keď som začala plniť svoje poslanie, ja som si vždy myslela, že je to moja zlá karma, že ja som bola určite v minulom živote taká zlá, že som podnikala, aj som sa to dozvedela, a toto sa mi všetko vracia. Že to sú tí ľudia, ktorým som ja ubližovala, že teraz oni ma preto okrádajú a robia mi zle, lebo ja som im ublížila. Tak mi to bolo vyložené.

Tak som to prijala, lenže potom, keď som dostala svoje poslanie, dostala som aj dar - keď som videla svojich päť životov a videla som aj tú podnikateľku a videla som, že ja som bola vlastne tou podnikateľkou pripravovaná na to, že keď mi temno bude brániť v poslaní, aby som dokázala aj sama zdolať prekážky a ísť a udržať vydavateľstvo, ktoré sa mi snažili pokaziť a skrachovať, aby som nemohla tú knihu vydať, že aj keď sa mi podarí ju napísať, aby som ju nemohla vydať.

Takže potom som to všetko pochopila a toto isté… tak vám poviem, ja som mala len pár ľudí, ja som mala malé vydavateľstvo, a nemohla som často moje idey splniť tak, ako som chcela. Ja som ľuďom niečo povedala a oni spravili úplný opak. A ja som sa čudovala, že prečo?… že oni to tak počuli. A ja som nechcela veriť, ako to mohli tak počuť, keď som to tak nepovedala.

Lenže po čase som pochopila, že aj v mojej rodine, aj moje dcéry takisto… ja im niečo poviem a oni urobia iné…. a ja sa pýtam “prečo?” No oni to tak počuli…

Čiže skutočne to temno pôsobí tak, to sa dočítate v mojej knihe, že ono zároveň hneď vám prekrucuje, aby ten druhý to vnímal inak.

A takisto je to aj s naším vodcom. Uvedomte si vy, napravení, narovnaní, ktorí ste moju knihu čítali. Kým ste nevedeli, kto je náš vodca a neskúmali ste ho, tak to vaše temno vo vašom okolí, tí vaši temní duchovia, už viete, že to sú oni, ktorí sa pod vaším svedomím hlásili, tak vám hovorili, keď niečo povedal – “ten ale kecá, no ale klame, no zase si vymýšľa” a vy ste to prijali ako svoje vlastné myšlienky, vy ste nevedeli, že to vám hovorí niekto iný, aby ste ho takto videli.

Až keď ste pochopili temno, keď som vám vysvetlila, ako pracuje, tak ste si povedali a už ste vedeli, kto on je, tak ste dokázali túto bariéru prekonať a dívať sa na neho svojimi očami. Bez toho, aby ste sa nechali niekým ovplyvňovať.

Však to je to isté… zoberme si teraz príklad: ste v kine a teraz váš spolusediaci povie – “ten to ale povedal koninu, ten je ale nesympatický” tak určite postupne, keď toľko o tom bude hovoriť, tak ho budete takého vidieť. A keď pôjdete druhý raz na ten film, a bude vedľa vás sedieť niekto druhý a povie – “jéj aký je ten sympatický, aký je zlatý, aký je podarený, … ale však ozaj on naozaj… ako som ho mohol vidieť takto…?”

Takže takto to funguje, že málokto má taký svoj názor, aby videl veci svojimi očami. A keďže tu temno sa dostalo do všetkých oblastí a dve tretiny celého sveta sú nepraví obyvatelia Zeme, ktorí prišli sem škodiť, tak sa nečudujme, že je všade to temno a keď je aj on svetlý duch, tak on nemôže robiť lepšie, ako je.

On je na tom tak, ako ja - vydavateľka. Navonok pôsobím ako neschopná. Kto si prečítal moju knihu, koľko mám ja súdov, ako ma každý dobehol a všeličo..., lenže keď ja som chcela, aby aspoň nejaké knihy vyšli, tak ja som povedala: “zmluvy nie sú dôležité, však mi to sľúbil”…, tak som proste bazírovala na tom, aby vyšli knihy, aby proste som splnila to, že vyjdú nejako tie knihy, ktoré chcem.… a aký som mala problém, udržať to a navonok som pôsobila ako zlá, neschopná. Áno? A pritom to, čo som dokázala vlastne, bolo nadľudské úsilie udržať to vydavateľstvo.

A v jeho … on to má stonásobne horšie, lebo on musí spolupracovať s viacerými ľuďmi, on keď dá príkaz, on to povie, čo chce, a oni to naozaj mnohí počujú inak, nehovoriac o tých, ktorí ho schválne prekrucujú, ktorí sú tam na to, aby všetko znevažovali a v jeho mene takto robili.

Takže sa nečudujme, že on nemôže pôsobiť čisto. A robiť len dobre a kvalitne, tak ako mnohí tvrdia, že – “áno, dobre, ja ho beriem ako človeka, naozaj on pôsobí charizmaticky, ale to čo robí, tie jeho skutky, čo urobil, tak to sa nedá prepáčiť”, - ale tí istí ľudia, ktorí mi toto hovoria, ich skutky v živote takisto neboli vždy stopercentné.

Zabudnú sa pozrieť na seba, že v tomto pokrivenom svete ani tí najvyšší duchovia nie sú čistí. Všetci sme boli zvedení od detstva stále a stále sme zvádzaní. Len tým, že už vieme, tak už trošku sme opatrnejší a trošku sa vieme určitým veciam vyhýbať. Ale to temno takto pôsobí.

No a to chcem povedať, že vyvolený národ teraz zlyhal, lebo tým, že mnohí vedeli, kto je on, hlavne aj moji čitatelia, tak tým, že dali hlasy opozícii, tak dali zvíťaziť tým nepravým vodcom, ktorí keď sa teraz dostanú k moci, tak ešte zo začiatku si nemôžu veľa dovoliť, ale za chvíľu uvidíte, čo začnú robiť.

A prvé bude, že povedia, že ja som … ja porodím antikrista a moje učenie, že som falošný prorok, a to nepasuje do cirkvi a všetci tí ľudia, ktorí išli mojím smerom, budú v prvom rade považovaní za zvedených a prenasledovaných a tak ďalej.

Čiže takto to vyzerá, keď sa vyvolený národ neprebudí a neukáže svoju silu a chuť bojovať za Pravdu.

Ježiš, keď sa narodil na Zemi, on vedel, že keď zlyhajú pomocníci, tak ho čaká toto. Ale keď nezlyhajú, … preto mu Boh poslal aj vyšších duchov, nielen tých čistých duchov ľudských, ktorí ho mali spoznať, ale aj vyšších duchov, ktorí mu mali pomáhať, ale aj tí sa dali zviesť. Tak sa stalo to, čo bolo.

Ale teraz, keď vy už viete a ste poučení, čo je, keď sa vy nebudete báť a budete otvorene hovoriť, kto je náš vodca, ktorý nás drží… preto má náš znak dva kríže, veľkú čiaru a menšiu, veľká čiara je on, ktorý politicky drží tú menšiu čiarku, ten menší kríž, čiže matku toho Imanuela, lebo kým je on pri moci, tak aj ona môže vychovávať nové pokolenie a jej knihy a Imanuel tu môže byť čo najdlhšie. Ale keď už on nebude, tak vlastne nemôže ani ona pôsobiť, ani Imanuel a ani vy sa nemôžete ďalej vyvíjať a budete sa vyvíjať len utrpením.

Takže vašou úlohou, keď toto viete, nie teraz keď odtiaľto odídete, tí ktorí ste nečítali moje knihy, ak chcete, ak sa považujete za tých ľudí, ktorí chcete ísť tou správnou cestou v živote, chcete pochopiť, prečo príde Imanuel na Zem, tak si prečítajte moju knihu. Dôkladne zaradom, lebo kto ju len prelistuje, a občas si prečíta niekde a tak, tak povie – “sú tu zaujímavé veci”, ale nepochopí celok. Ale keď si ju budete dôkladne zaradom čítať, a dokonca niekoľkokrát, lebo každý, kto je trošku sebakritický, pochopí, že nemôže všetko pochopiť naraz.

Aj keď je jednoducho kniha písaná, tak nemôžete naraz všetko pochopiť tam. A keď vy pochopíte, tak už nemôžete inak konať, len šíriť Svetlo. A Svetlo je silnejšie ako temno. Čiže keď vy vo svojom okolí, keď už budete vy sami presvedčení o správnosti cesty, budete vedieť aj tých ľudí… nebuďte pasívni.

Nečakajte na pomoc zhora, ona nepríde, ale iba vtedy, keď najprv vy ukážete sa ako hodní toho. Lebo tak, ako vám bola daná nejakým spôsobom pomoc, vy poviete – “nikto mi nepomohol, ja som to počul v rádiu, tak áno cez tú redaktorku, ktorá bola ochotná pomôcť a cez tú, ktorá našla tú redaktorku”. Čiže niekto vám pomohol, aj keď cudzí.

Tak aj vy sa snažte o to, akýmkoľvek spôsobom, ako len viete. Tým, o ktorých si myslíte, že by boli schopní tej duchovnej premeny, aby bola tá očista, ten súd čo najmiernejší.

Takže som už dlho rozprávala…

 
JAN. jan.jan@post.sk 
6.10.1998 - II. časť


-Moja otázka je taká detailnejšia, ale keďže medzitým sa ukázalo, že mnohí tu čítali vaše knihy… rovnako šokujúca ako tie politické súvislosti je aj možnosť nadpozemského počatia. Vy v podstate to dokonáte, tú možnosť, akurát jednou vetou z Posolstva Grálu, kde, myslím že je to druhý zväzok a kapitola o nepoškvrnenom počatí Ježiša, je na konci kapitoly jedna veta, kde je otázka nadpozemského počatia akosi otvorená. Skutočne je to veľmi málo na presvedčenie. Je to asi tak na vieru.-

Počkajte, nerozumiem tomu. Čiže v Posolstve Grálu…

-… nie je otázka nadpozemského počatia nejako príliš pripustená, akurát je tam jedna veta, ktorá nejako necháva možnosť…, ale myslím, že je to dosť málo nato, aby človek o tom bol presvedčený. Je to ako, dá sa tomu veriť, november sa blíži a podľa toho, čo vidím, … Mám počkať do novembra, alebo….?-

Dobre. Ja sa vrátim k tomu Posolstvu Grálu, aby sme nezabudli. Dobre? Potom povedzte ďalšie. V tej kapitole “Nepoškvrnené počatie…” ten Duch Pravdy dokazoval, že podľa večných zákonov nie je možné, aby Ježišova matka počala nadpozemsky. Jednak preto, že to nebolo potrebné, ja v mojej knižke vysvetľujem prečo, lebo za jej…, za doby Ježiša ešte temno nemalo takú silu, ešte bolo veľa svetlých ľudí, cez ktorých mohlo Svetlo pôsobiť, čiže ona nemusela počať nadpozemsky, ona počala riadne s mužom. A jednak preto bola aj ľudský duch, lebo nemala za úlohu počať nadpozemsky.

Nadpozemské počatie si vymysleli temní, lebo prisúdili úlohu Imanuelovej matky Ježišovej. Stotožnili ju. Tak ako stotožnili Ježiša s Imanuelom, aby ľudia keď príde Imanuel povedali, však tu už bol Ježiš, to je on. Tak takisto urobili z Ježišovej matky matku Imanuelovu, dali jej tie úlohy, ktoré mala ona, aby ju nespoznali potom - tú pravú matku.

Ježišova matka nemusela vychovávať pokolenie pred narodením Ježiša, ako musí Imanuelova pripravovať ľudí na jeho narodenie, Ježišova matka nemusela počať nadpozemsky. Takže… a Imanuelova matka mala tieto úlohy, a keďže aby to bolo podľa zákonov možné, ako som už povedala, tak musela prísť z vyššieho sveta, aby to bolo podľa zákonov možné.

Teraz, v Posolstve Grálu teda je napísané, že podľa zákonov keďže Ježišova matka bola ľudský duch, to tam zdôrazňuje, to sa pamätáte? …… Nie? Tak si to ešte raz prečítajte. Neviem, či je to práve v tejto kapitole. Tam je zdôraznené, že Ježišova matka bola vysoko vyvinutý ľudský duch, čiže dá sa povedať, najdokonalejší ľudský duch. Preto bola poverená touto úlohou, aby podľa zákona rovnorodosti sa do nej v polovici tehotenstva mohol vteliť Boží Syn.

A preto vlastne jej počatie nadpozemské nebolo možné, lebo bola len ľudský duch a nebolo ani potrebné. Aj to tam je napísané, nebolo ani potrebné. To si pamätáte?…. Áno.

A teraz Imanuelova matka mala počať nadpozemsky, lebo už temno bolo tak silné, ja to tam v knihe píšem, že ja som bola oberaná nielen o spolupracovníkov, aby som nemohla vydržať tú záťaž pracovnú, aby som nemohla udržať vydavateľstvo, ja som bola oberaná o všetko, o ľudí, o priateľov, proste aj o mužov, o všetko, proste, ja som … to je smiešne povedať, že mňa nikto nechcel… to tak malo… to sa vedelo, chceli ma tí temní, ktorým išlo len o to … Chceli ma tí, ktorí ma nemali mať a tí, ktorí ma mali mať, ktorí mi mali pomáhať, ktorí mali plniť tú úlohu mojich pomocníkov, tak tí odo mňa utekali, ako by som mala… asi nejakú lepru, alebo ja neviem čo …

Čiže to sa vedelo hore, že takáto situácia príde, že pravdepodobne všetci zlyhajú a preto bolo pripravené nadpozemské počatie, preto som ja vyšší duch, aby to bolo možné.

Ale nebolo to schválne takto podrobne písané, lebo keby to tak temno vedelo, tak by pripravilo svoju matku Imanuela a by povedali, ona počala nadpozemsky. Ale keďže sa to nevedelo, bolo to tam len tak schované, tak vlastne to nemohli povedať, lebo vlastne nevedeli, či to tak bude, alebo nie.

Čiže až ja, keď som svoju úlohu pochopila a dostala a som pochopila, kto som, tak som to dostala zhora, že vlastne takýmto spôsobom ja počnem, a že som mala napísať to Nové evanjelium, podľa čoho bude tá matka spoznaná a tak ďalej, toto všetko.

A dôkazy o tom, že Imanuel, kráľ Tisícročnej ríše, príde hrubohmotne na Zem, sú v Posolstve Grálu. Mám v tom záložku, keby ste veľmi chceli, tak vám to nadiktujem cez telefón. Ja som sama to prehliadla…, alebo mala som to podčiarknuté, ale zabudla som na to upozorniť v mojej knihe. JE TAM NAPÍSANÉ, ŽE KEĎ ZAKOTVÍ NA ZEMI SVETLO, …ČIŽE SVETLO VIEME, ŽE JE BOH…, KEĎ TEDA ZAKOTVÍ NA ZEMI SVETLO, PRÍDE NA ZEM HRUBOHMOTNÝM SPÔSOBOM. PRÍDE TAK, ŽE VYSLANEC SVETLA SA INKARNUJE HRUBOHMOTNÝM SPÔSOBOM A POTOM, …NIE JE TAM NAPÍSANÉ ČASOVO PRESNE…, NASTANE OČISTA. VEĽKÁ OČISTA.

To znamená, že podľa toho, ako to teda prijme svet, tak bude očista katastrofická, ale určite bude, tak vtedy vlastne bude vedieť, že sa narodil Duch Svätý, Imanuel.

A tí, ktorí veria v Posolstve Grálu… v mojej knihe píšem, že Hnutie Grálu uznáva jedine Posolstvo Grálu, mňa neuznávajú, mňa považujú za falošnú prorokyňu, tak oni sa oháňajú tým, že to je opísané, že to je Abd-ru-shin, keď bol na Zemi. Lenže po ňom nenastala tá Veľká očista - po jeho narodení.

Čiže tá nastane teraz. A či bude celosvetová, či budú tri štvrtiny sveta zničené alebo pol sveta alebo štvrť sveta, tak to všetko bude závisieť od toho, ako to ľudia prijmú, ale určite uvidíte, že sa začnú diať katastrofy - veľkého rázu.

Oni sa už dejú. Poviem vám takú vec. Temno ešte aj v tom pôsobí, že nehovorí o všetkých, ono povie, keď nejaké lietadlo spadne, keď tam zahynie povedzme sto, dvesto ľudí. Ale nepovie, kde sa udeje omnoho väčšie nešťastie, tak to sa nedozviete. A nedozvedajú sa to ani Američania.

Čiže tie katastrofy sa už dejú vo veľkom, napríklad v Kanade sa v januári stalo také niečo mimoriadne, a ja som sa to náhodou dozvedela, lebo ja tiež nečítam noviny, ani nepočúvam správy. Ale jedna moja pomocníčka mi doniesla od jehovistov, že tak jej núkali do ruky knižku, tak si doniesla tú jednu Strážnu vežu a ja že pozriem sa, čo tam píšu tí jehovisti. Ja som to otvorila práve na tom mieste, kde opisovali, aká obrovská katastrofa bola v Kanade, že padal tri dni ľadový dážď, že… celé vedenie je tam odfotené… celé stojany kovové vedenia sa ako zo staniolu pod tým dažďom pokrivili a že tam vlastne, ja neviem, mesiac nebol prúd a vyše stotisíc ľudí mesiac nemalo prúd, proste za hrozných podmienok žili.

Čiže o tomto sme sa my vôbec nedozvedeli, ani vraj vo svete a to bolo stotisíc ľudí. Ale keď spadne lietadlo dvadsať ľudí alebo dvesto ľudí, tak to my vieme. Rozumiete tomu?

Čiže tí temní oni nechcú, aby ľudia vedeli, že už sa hýbu tie katastrofy, cez ktoré majú ľudia pochopiť, alebo keď sa udialo také niečo, že to bolo minulý rok, to viem, už bolo po napísaní mojej prvej knihy, že vraj sa také niečo mimoriadne udialo, že akoby taká strieborná šnúra omotala našu Zem a že potom sa stalo niečo také, že ryby zmenili nejako smer a že išli…. nepočuli ste to? Ja to neviem povedať, ale proste niečo také sa stalo, také že… taký nadpozemský úkaz. A že to znamená, že niečo sa bude diať. Niečo, čo sa za celé dejiny ľudstva nestalo. Ryby zrazu išli na jedno miesto, aj zvieratá, proste, ja to neviem vysvetliť, ja niekedy neviem zopakovať, lebo ja som to prežila len tak, … ani vtipy neviem nikdy zopakovať, ja sa zasmejem, že aký dobrý vtip, ale keďže ja nepočúvam slová, ale iba čo cítim, tak ja to potom neviem zopakovať.

Čiže ja som vtedy pocítila, aj mi to tak jedna moja čitateľka hovorila, že vlastne už začínajú tie katastrofy, a že sa to už začína nejako… že Boh už dáva najavo, že on to tu bude riadiť na Zemi. Už to začína cez tie zvieratá. On ich nejako smeroval na jedno miesto, že išli tie ryby, alebo niečo také... takže vidíte, že ste to mnohí nepočuli - niečo také významné.

Alebo počuli ste o tom, že v novembri má dôjsť k veľkému … kanadskí vedci prišli na to, že sa blíži k Zemi obrovské množstvo asteroidov a meteoritov, že ktoré môžu spôsobiť, že obrovskou rýchlosťou idú a je vypočítané, že asi v polovici novembra prejdú okolo Zeme a môžu spôsobiť také katastrofy, ktoré si my nevieme predstaviť a že zmizne… môže zmiznúť z toho aj orbitálna stanica.

A ja toto píšem v mojej knihe, keď som toto ešte nevedela, že zmizne orbitálna stanica. A že proste budú rôzne katastrofy, čiže vlastne už sa to blíži.

A keďže ľudia nebudú vedieť, že to je Bohom naplánované, že to nie je náhoda, že tieto meteority prejdú, to nie je náhoda, že práve v tom novembri, keď sa má narodiť Syn Stvoriteľa, že už príde nejaká veľká vec, aby sa ľudia spamätali.

Abd-ru-shin píše vo svojej knihe: Dávajte pozor na znamenia na nebi. Čiže vtedy sa udeje niečo výnimočné. Nenapísal, čo, ale že keď budú veľké znamenia na nebi, sa niečo udeje. Čiže to môžu byť tie meteority.

Potom takisto to, že vlastne jeho narodenie bude ohlasovať, že znovu sa ukáže Betlehémska hviezda. Takže keď ľudia uvidia novú hviezdu, už aj teraz vidia jednu…, ale to je Jupiter, to ešte nie je tá, čiže v novembri sa musí ukázať, tak majú vedieť, prečo.

Oni povedia: “jéj, nová hviezda”, ale nevedia, prečo. Ale táto… Jupiter sa objavuje pravidelne, čiže astrológovia vedia povedať, že to je Jupiter, že to sa pravidelne opakuje, to nie je nič výnimočné. Ale tá, čo príde v novembri, to je niečo výnimočné. A skade to tí ľudia majú vedieť, keď vlastne sa nedozvedia, že čo sa tu stane?

Takže uvedomujete si vážnosť? Vyvolený národ má za úlohu dostať to aj do sveta, čiže ak máte nejaké možnosti aj v zahraničí, lebo nám úplne zlyhala pomoc zo zahraničia - úplne totálne odvedení tí duchovia, ktorí to mali robiť. Vy by ste tým mohli pomôcť vlastne…, ale teraz je najdôležitejšie aspoň ten vyvolený národ, aby sa to dozvedel. Lebo čím viac ľudí to bude vedieť, tak tým viac ľudí sa zachráni a tie katastrofy budú naozaj menšie.

Veď podľa Abd-ru-shina časť Zeme bude vyzdvihnutá hore a časť padne dolu. Čiže čím väčšia časť Zeme to bude vedieť, tým väčšia časť Zeme bude zachránená.

-Poznáme nemennosť večných zákonov a ich platnosť a každý, kto prichádza do hmotného sveta, musí sa im podriadiť. Netvrdím, že súčasná veda ich pozná dokonale aj iné hmotné prejavy týchto zákonov, ale myslím, že celkom dobre sú popísané biologické deje tehotenstva. A nevidím dôvod, prečo by teda aj Duch Svätý sa musel podriadiť, veď sám je vlastne nato…-

Ale môžem sa vás konkrétne spýtať, či ste čítali moju knižku?

-Raz.-

Vedel by niekto mu odpovedať na túto otázku? Kto čítal moju knižku a kto trebárs čítal aj viackrát? Že prečo vlastne sa narodí Imanuel, prečo musel sa takýmto spôsobom … počať nadpozemským a aj to tehotenstvo je nadpozemské? Aby som dala slovo aj vám. Možno vy si budete už vedieť aj vzájomne odpovedať.

(krátka výmena názorov medzi poslucháčmi)

… ale veď práve to ja píšem, že moje tehotenstvo je fyzicky nezistiteľné, to znamená, že nie je fyzické, a preto sa neprejavuje na fyzickej úrovni, čiže ja som tehotná iba duchovne. Alebo jemnohmotne. Rozumiete?

Ja nie som tehotná fyzicky, Preto nie je ani tak veľmi viditeľné, hoci som pribrala sedem kíl, ale nevyzerám ako na konci siedmeho mesiaca, lebo vlastne to telo tu fyzicky nie je, ono sa len pripravuje moje telo, že keď sa zhmotní tesne predtým, aby teda to miesto tu bolo. …

(diskusia medzi poslucháčmi)

-… takže je známe, že každé tehotenstvo je sprevádzané istými biochemickými zmenami, tie musia byť detektované v krvi, proste ak sa vyvíja plod v maternici, prejaví sa to v krvi. Musí sa to dať nejako určiť …-

No to je normálne pozemské tehotenstvo. Ale ja mám nepozemské tehotenstvo.

-Takže ten plod nie je pozemský?-

Áno, on je ešte nezhmotnený, on sa zhmotní tesne pred tým, než sa má narodiť alebo tesne po narodení, ja neviem, aké ešte bude … ako ja porodím, to mi nebolo povedané. Ale bolo mi povedané to, že môžem hovoriť, že dieťa bude riadne viditeľné. Čiže vtedy bude zhmotnené. Keby som ho ja tu mala, tak ja už ho dávno potratím.

Keď vám poviem takú intímnosť, že od začiatku, ako som tehotná, ja mám tehotenské všetky príznaky a aj tehotenské ťažkosti. Mne stále tí temní mágovia ubližujú a snažia sa, aby som potratila a mne hrozí stále potrat. Ja musím ležať, však odkedy som aj tu, tak vie (ukázala na moderátorku), že musím ležať, že ja mám rizikové, lebo je to… oni stále na mňa pôsobia, oni vedia, že to mám. A príznaky sú telesné, to je zvláštne.

Ja aj keď som mala v začiatkoch tehotenstva ťažkosti, keď som krvácala, som išla k lekárke, som si myslela, tak keď už krvácam, tak asi bude vedieť prečo, že zistí, že som tehotná. A nezistila. Tak som pochopila, že nemá cenu ísť k lekárke, že si tie tehotenské testy robím a stále sa to nepotvrdzuje, takže je zbytočné ísť k lekárke - nie som tehotná hmotne.

Ale zase podľa toho zákona rovnorodosti, ako som hovorila, tým, že som vyšší duch, tak môj… ja som nevyšla s telom hore, ja som vyšla s mojím duchom hore nad jemnohmotnosť, áno? Neviem, ako vysoko som vyšla, len viem, že nad jemnohmotnosť som vyšla, a to by ľudský duch nedokázal. Tak preto som sa musela ja vteliť s týmto poslaním, aby som toho bola schopná. A keďže som otehotnela nehmotne, tak chvíľu to trvá, kým sa to zhmotní, kým sa to prejaví hmotne. Ale ja všetky tie príznaky cítim, čiže v mojom tele sa tie procesy odohrávajú na tej úrovni nehmotnej, ale prejavujú sa hmotne.

Aby som to dieťa mohla porodiť, čiže aby som ho mohla kojiť a všetko toto, čiže vo mne sa to všetko deje.

-Je mi… pre mňa ťažko si predstaviť, že behom mesiaca dôjde k zhmotneniu tri a pol kilogramového dieťaťa.-

Aj mne. Ale tak čo mám robiť? Však je ťažko pochopiteľné, že aj ja v štyridsiatich ôsmych rokoch tiež otehotniem … už mi lekárka povedala, že už by som skôr na prechod mala myslieť. Ale ja nie som. A moja mama bola už v štyridsiatke v prechode, takže sú určité veci, ktoré sú nie nadprirodzené, jednoducho sú len istým spôsobom … u mňa to bolo akoby tým Svetlom potláčaná - tá staroba, alebo ako by som to povedala.

- Je to určitá ochrana …-

Áno, to je hlavný dôvod, to je hlavný dôvod, som povedala, že ten zázrak, to je len druhotné. Prvotné je ten dôvod, tá ochrana pred tým temnom, že som jemnohmotne tehotná.

A ten zázrak je pre tých druhých, ktorí nechápu, tak ako “vedeli, že nebola som tehotná a predsa som porodila”. Áno? Čiže to je len taký druhotný efekt.

-Ja by som mala otázku na inú tému. Ako to bude v čase súdu s deťmi, dajme tomu teraz majú do pätnásť rokov, ja viem, že to sú duchovia, ktorí sú tu už niekoľkokrát, lenže teraz myslím na svoje deti, áno? Lebo moje deti majú dajmetomu desať a osem rokov. Ako to bude s nimi v čase súdu, ako sa budú brať, ako sa budú súdiť? To by bola jedna otázka a potom ďalšia otázka…-

Tak poďme najprv jednu, lebo ja to zabudnem.

-Ja mám tiež jedenásť a deväťročné deti a chcel by som vedieť, ako ich mám vychovávať? Ako im má podať tú správu, či stačí len o bytostných rozprávať, alebo komplet celé …?-

Pozrite, ja vám takto poviem. Ja som teraz nedávno v sobotu bola v Banskej Bystrici a jeden pán, ktorý čítal moju knižku, on vybavil do časopisu, aby som spravila rozhovor a zobral svojho syna deväťročného, ktorý ho prosil, že on ma chce vidieť.

A hneď ako prišiel, mi povedal – “jéj, tak vy ste tá pani Makedonová, ale my máme od vás doma knižku”. Tak a ja hovorím – “Áno? A poznáš…?” –”Áno samozrejme, však ocko mi stále každý deň z nej číta, rozpráva”, a ja hovorím že “dobre, ukáž….”

Sedeli sme v aute, lebo ho on zobral so sebou, tak ja som otvorila knižku a som hovorila, že “ukáž mi, že čo ti ocko rozprával?” A on otvoril a teraz tie obrázky a on hovorí – “Tak toto je hrubohmotný vesmír, ten je menší, potom je tu jemnohmotný, tam chodia ľudia po smrti”, a začal mi tam vysvetľovať, - “a potom toto ste vy”, ukázal tam na obrázok… proste podľa tých obrázkov on mi rozprával, ja som až žasla, čo deväťročný chlapec bol schopný prijímať. A ešte mal toľko otázok na mňa…

Takže ja si myslím, že máte dve možnosti: pokiaľ tie vaše deti sú schopné prijímať to, čo vy im hovoríte, tak vy im rozprávajte dotiaľ, dokiaľ oni sú schopné prijímať… ešte hovoril, že už aj kamarátovi jednému to rozprával – “tí ostatní to neprijímajú, ale ten jeden kamarát toho to veľmi zaujíma, že ešte som mu tú knižku neukázal, ale nabudúce mu ukážem aj obrázky”, čiže už aj on má svojho žiaka.

No, a … som odbehla… aha! …že pokiaľ teda máte tú možnosť, že to dieťa vás bude počúvať, že ho to zaujíma, tak je to veľmi dobre. Ale pokiaľ ho to nebude zaujímať, tak nemusíte sa báť, že teraz on pôjde do rozkladu, alebo ktovie čo s ním bude, musíte to nechať na to, ešte je tá druhá možnosť, ako to píšem v knižke, že záleží, na koho sú deti napojené. A oni sú napojené na toho, aké v skutočnosti sú. Čiže, keď sú… proste podľa zákona rovnorodosti. Buď na vás alebo na toho druhého partnera, ktorý je iný, alebo je taký istý, tak podľa toho môžete približne vedieť… a ďalšia možnosť je tá, že… prečo to chcete vedieť? Po súde aj tak stratíte pamäť a vaše deti si nebudete poznať. A oni dostanú to, čo podľa karmy, podľa svojich predchádzajúcich životov si zaslúžia. Čiže oni sú tu teraz nie preto, aby si tvorili novú karmu, lebo ešte sú bez slobodnej vôle, čiže oni sú tu kvôli vám. Vy nejakým spôsobom máte voči nim niečo splniť. Áno?

Takže … a niektorí sú tu preto, aby aj prežili, lebo už budú mať poslanie potom. Ale vy to neviete, kto to môže byť, ako… čiže tých možností je strašne veľa a vy naozaj jediné, čo môžete, je nechať to na Božiu spravodlivosť.

Ak chápete Boha a Jeho zákony, tak sa nemáte čoho báť. Naozaj. Vy nepotrebujete odo mňa vedieť, aby som ja vám vysvetľovala, ten bude, ten nebude, ja to ani neviem.

-Aký názor máte na knižku Diagnostika karmy? To vyšli štyri diely, od L. Ale tá štvrtá by ma v podstate zaujímala, lebo tam vidno aj tú premenu vlastne toho spisovateľa, že on sám prešiel niečím a sa vyvinul na určitú úroveň, že čo si vy myslíte o tejto knižke a vlastne o tom pánovi, ktorý píše tieto knihy?-

Ja vám takto poviem. Bola som na tú knižku upozornená po napísaní mojej prvej knihy. Niekto mi poradil, kto nevedel, že aj ja som napísala knihu, že je to výborná kniha. Tak som si povedala, trošku si oddýchnem a niečo si prečítam.

Prečítala som tú prvú knihu a môžem povedať, že celkom ma zaujala jeho osobnosť. Ja, čo sa týka liečiteľov, tak ja ich nepotrebujem, našťastie nič také nemám, takže mňa nezaujalo to, že ako lieči, lebo som tú techniku nepotrebovala poznať, lebo sa ma to nedotýkalo, ale skôr som ho ako človeka hodnotila, že mala som pocit, že ten človek asi je čistý, len mi bolo ľúto, že nepochopil, keď vidí tak veľa - teda astrál - že tam nevidí to temno.

Že absolútne o temne nerozpráva. To ma tak trochu prekvapilo. A keďže ma tá kniha neoslovila, že som …nieže neoslovila… oslovila ma, on ako človek sa mi zdá, že je pozitívny. Ale keďže ja nepoznám celé jeho dielo, aký je, tak ja nemala som chuť čítať ďalej, lebo ja už teraz ani moc nečítam knihy. Jedinými mojimi knihami sú listy, čo mi píšu čitatelia každý deň, takže to, čo prečítam, mi stačí, už ďalej viac nemám kapacitu časovú, takže nečítala som ďalej, ale počula som, že napísal ďalšie knihy a že sa tam vyvíja, takže o tých ja nemôžem ďalej hovoriť. Tak ja neviem.

-Posledné jeho vystúpenie (nášho politického vodcu) bolo také smutné, také… nerobilo dobrý dojem na mňa, čo sa týka, ako keby chcel odstúpiť, ako keby ho nič nebavilo, predsa keď on vie o svojom poslaní, tak by mal bojovať. My budeme, ale čo on? V prvom rade on by sa mal nevzdávať. To je veľmi dôležité.-

Pozrite, ja veľmi nerozumiem politike, ale ako som ja pochopila, on povedal také niečo, že aj keď teda zvíťazili, tak tým, že toľko miest dostala opozícia, tak on nebude môcť presadiť to, čo vlastne ... naviazať na to, čo doteraz urobili. Čo sa snažili urobiť. Lebo každý má iný program, každý chce niečo iné, čiže vlastne teraz by bolo jeho pôsobenie ešte horšie a chaotickejšie, ako bolo doteraz, keď nemôže naňho naviazať. Čiže on sa toho zľakol, že vlastne má zviazané ruky, že on nemôže robiť.

A sklamaný bol v tom, že keby teda viac ľudí dalo hlasov jemu, on by si urobil, zostavil vládu, on už bol upozornený na to, že kde je to hlavné temno, odkiaľ pochádza, čo je… , čiže on by sa snažil zostaviť vládu z takých ľudí, s ktorými by mohol pokračovať v tomto. Ale keď sa ľudia rozhodli takto a on si myslí, však aj to nové pokolenie vedelo a sa takto rozhodlo, vlastne ich mohlo byť viacej, keď už aj to nové pokolenie, nielen tí jeho miláčikovia, ktorí ho už roky majú radi, tak on sa cítil sklamaný, on proste má zviazané ruky.

A teraz jediná cesta je taká, že buď sa teraz prejaví tá opozícia, aká je. No, ja som to už videla hneď na začiatku, že vlastne akí sú, že oni sa s nikým nechcú dohodnúť, že im išlo len o to, aby M. odstúpil. Vraj Dz. aj povedal, že jediné múdre, čo povedal M., je, že odstupuje.

Čiže to oni chceli. A už teraz … oni si budú robiť, čo chcú, ako chcú… však to už uvidíte, čo sa tu bude diať, ale hovorím vám, keď už si budú istí svojím postavením, tak potom v prvom rade budú nové pokolenie napádať.

Potom pochopíte… to je ako s tou cirkvou, v prvom rade zatajuje Božích Synov na Zemi. Vždy to tak robila, Ježiša, Abd-ru-shina, a teraz Imanuela. A aj mňa, ako pokračovateľku.

Takže toto isté budú robiť aj oni, v prvom rade budú napádať tých najčistejších, celé nové pokolenie… jeho zabijú… ten meč, ktorý je v tom medailóne - prebodnuté srdce, prebodnuté mečom - znamená to, že keď zlyhá vyvolený národ, tak bude zabitý jeho vodca. Ale zároveň to znamená, že aby ste vedeli, ktorý to je, že to bude ten, ktorý bude niesť meč aj vo svojom mene.

Čiže od vás závisí, či bude zabitý alebo nie. Lebo vy tým, že ho budete chcieť, tak Boh ho bude tak chrániť, ako ho chráni doteraz. Oni ho už dávno chceli zabiť, niekoľkokrát, a Boh ho chránil, lebo ho stále ľudia chceli. Teraz dokázali, že ho väčšina nechce.

-Prosím vás, mohli by ste mi povedať, či sa tu inkarnoval Izaiáš?-

Izaiáš? Neviem. Neviem, nebolo mi to povedané, ale bolo mi povedané, že sa inkarnoval Hitler. A hľadajte ho! Pôsobí, veľmi aktívne.

-Pani Natália, zákon rovnováhy hovorí o tom, že keď sa zrodí Svetlo, zrodí sa aj tma. Boh tmy bude sa zrejme snažiť zrodiť tiež Antiimanuela. Je možné, že sa o tom dozvieme?-

Neviem, či sa dozviete, ale je to tak naplánované, že Boh ho nechá pôsobiť, ako píšem v mojej knižke - druhej, že v tej prípravnej dobe na Tisícročnú ríšu, kým ešte Imanuel nebude vládnuť, lebo Tisícročná ríša začne až v dospelosti, keď on bude vládnuť. Dovtedy bude prípravná doba na Tisícročnú ríšu. A vtedy tam bude aj ten protipól Imanuela, čiže ten Antikrist, ako ho nazvem správnym menom, tak on vlastne tam bude preto, lebo okolo neho sa ešte budú grupovať ľudia, ktorí budú uznávať jeho.

A Boh to nechá, lebo to bude posledné triedenie pred Tisícročnou ríšou.

Teraz nastane také prvé veľké triedenie, po narodení Imanuela, keď dôjde k tej zmene mapy Zeme, ako som napísala v mojej knihe. A Boh bude milosrdný, že on ešte nechá tých všelijakých zvedených nažive, ktorí sú tí čistí duchovia, ale zvedení.

A niektorí z tých zvedených sa ukážu ako…hodní toho, že boli zachránení a pôjdu tou správnou cestou a niektorí ešte sa ukážu ako nie dostatočne silní a nechajú sa viesť tým nepravým.

A preto v dospelosti Imanuela pred tým, než bude mať prevziať vládu, tak sa tie dva tábory na celej Zemi spoja… teda vlastne spojí sa to zlo proti tomu dobru a dôjde k otvorenému boju, kedy Boh zasiahne a zvíťazí menšina. Tak ako aj teraz zvíťazila… zvíťazí menšina s Božou pomocou, tak takisto zvíťazí menšina aj potom. A to bude nutné, aby sa takto oni prejavili.

Ja som vám povedala, že Boh dobre vie, aký kto je, ale tento vonkajší prejav je nutný pre toho samého človeka, že keď bude zomierať a pôjde do rozkladu, aby vedel, alebo že prečo sa nestane večným duchom, aby si premietol svoj obraz života, akých chýb urobil, aby on vedel, prečo sa nemohol stať vyvoleným.

-Ešte je nejaký čas nato, aby sa ešte ďalší ľudia… akú máme vlastne šancu ešte k tej zmene? Koľko môžeme počítať, že… že zhruba v podstate, dá sa povedať, že dá sa počítať tá doba na dni, mesiace, alebo roky?-

Pozrite. V Biblii je napísané, že kedy príde súdny deň, že to nikto nevie, ani Boží Synovia. Čiže ani ja to neviem.

My len vieme, že krátko po narodení… Izaiáš to hovorí, že “skôr, než to dieťa – Imanuel - bude vedieť povedať matka alebo otec”, alebo “skôr než by si vedel voliť medzi dobrým a zlým”, dôjde… dôjde k takým dňom, aké sa ešte nikdy neodohrali - ako na Zemi. Čiže tým je naznačená tá pohroma. Takže to znamená, že bude to skôr, ako bude on dospelý…

Preto Boh bol veľmi múdry a preto ten vyvolený národ dával, aby tí vyšší duchovia … na jedno miesto, že keď zlyhá celý svet, a všetci tí vyšší duchovia v ňom, tak keď aspoň ten vyvolený národ nezlyhá, tak On sa bude snažiť, aby tá duchovná premena prebehla bezbolestne alebo čo najmenej bolestne a čo najneskôr. Čiže On bude odďaľovať tú katastrofu, ktorá má prísť… možno potom dostanem nejaké iné veci, ale zatiaľ, tak ako som hovorila, alebo písala… písala som to v tom fatimskom proroctve, že ja keď som napísala prvú knihu, ja som myslela, že som skončila, že moje poslanie skončilo.

A som myslela – “za pár rokov porodím Imanuela”. A Boh podľa toho, ako videl na ľuďoch, že tá kniha ich prebudila, že vlastne sa prebúdzajú, tak pochopil, že tak môže im dať viacej. “Už sa môžem narodiť, už môžem im povedať viac, lebo sa prebudili”. A teraz po tejto druhej knihe takisto vás sleduje, hlavne ten vyvolený národ, ktorý dostal nové poznanie ako prvý, a keď On bude vidieť, že vy sa snažíte, aj ste pochopili, aj sa snažíte to šíriť, tak On vám dá priestor, aby ste to mohli ešte šíriť, aby… bude odďaľovať tú premenu, možno potom dostanem, že no tak bude to o rok neskôr, ja neviem, to si ja teraz vymýšľam. Možnože nie, ale hovorím, možno. Áno?

Alebo to bude tak, že On už povie – “už nie je čas”, lebo On bude mať iné pohnútky, možno kvôli tomu temnu.

Ja neviem, ja to nevidím z nadhľadu. Ja viem len to, čo mi Boh chce, … aby som vám povedala. On sa so mnou neradí, ani s Mojžišom. On sa radí s ním o tom, čo má tu na Zemi robiť, ale to čo On tam hore plánuje, tak to On sa s nami neradí. Takže ja toto neviem.

Ja vám viem povedať len to, čo som v knihách napísala, čo vám už môžem povedať. Takže to je aj dobre, že to nevieme, kedy to je, aby nevznikla panika, hoci temní sa snažia robiť paniku, stále hovoria nejaké termíny a všeličo.

Takže vy len pokojne sa snažte žiť čo najlepšie, čo najrovnejšie a pomáhať ľuďom, ktorí… Abd-ru-shin to pekne povedal, že “pomáhajte hľadajúcim!” Tým, čo nehľadajú, neponúkajte. Lebo vlastne potom to je ešte horšie.“

Prevzaté z knihy: ,, Jozef Potúček - Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou“


Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Dúha nad Petržalkou


Také niečo prekrásne sa malo kedy vidí.

http://pl.youtube.com/watch?v=b0PDBzFZJyI

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Tornáda z 28.3.2007


http://pl.youtube.com/watch?v=pgq0QuscU5s

http://pl.youtube.com/watch?v=N7LFWrLTz9A


Úžasná sila, pred ktorou človek stojí v nemom úžase.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Presné tak, krásne vyjadrená symbolika na nebi, o jedinečnosti Boha Všemohúceho – Trojjediného.

Ján Anton Sloboda.

Jasně viditelný kruh vyjadřuje Boží jedinost, navíc útvar připomíná oko boží, shlížející na krajinu. Ne?
Zajimave, co by to mohlo byt?
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z Internetu - Úkaz na nebi
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z Internetu
Bez Komentára
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Môžeme..., ale nemusíme.


Z posledných príspevkov, ktoré mňa osobné zaujali na stránke - Matrix 2001:


Zjevení o nátlaku aneb proč posloucháme, co nám říkají o 11.září - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2259

Kauza 9/11 - nezodpovězené souvislosti (1) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2255

Kauze 9/11 - nezodpovězené souvislosti (2) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2257

Kauza 9/11 - nezodpovězené souvislosti (3) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2258

9/11 aneb Kdo zabil Johna O'Neilla (video s českými titulky 100 minut) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2285

Podivné okolnosti - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2245&s=podivné%20okolnosti

Další zajímavá reakce na hypotézu o Apollo 20 a neznámém plavidle na Měsíci + unikátní video o nezávislém ruském výzkumu Měsíce (ruština - 46.min) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2264

,,Pred Pravdou môžeme zatvárať oči koľko chceme, ale aj tak pred samotnou Pravdou neutečieme.“ Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou


Spred deviatych rokov, a predsa stále aktuálne.

Nitra - september 1998.

Pozvali sme si pani Natáliu de Lemeny - Makedonovu opäť do štúdia, lebo sme dostali pre ňu niekoľko otázok od poslucháčov. Minule sme spomínali, že napísala knihu ,,Večné zákony - Nové pokolenie - Duchovná premena."

Prvá otázka od poslucháčov znie:

Ste novodobá prorokyňa?

Asi Vás sklamem, ale nie som ani médium, ani jasnovidka, i keď dostávam vnuknutia o tom, čo mám hovoriť a písať. Mojou úlohou je zvestovať narodenie druhého Božieho syna - Imamuela a pripraviť náš národ na jeho príchod. Som skôr učiteľkou, mám vychovávať nové pokolenie pomocou večných zákonov, ktoré podrobne vysvetľujem v mojej knihe.

Spomínate v nej aj temno. Ako by ste stručne vysvetlili tento pojem tým, čo Vašu knihu nečítali?

Temno je jemnejší výraz pre zlo, ktoré toto slovo predstavuje. Nie je to však niečo abstraktné, je to skutočné zlo, ktoré šíria jeho predstavitelia, avšak skryto a nenápadne, aby neboli odhalení. Kým kedysi sa zlo prejavovalo otvorenejšie - udávaním, prenasledovaním, týraním, krízami či vojnami, v dnešnej dobe sa musí maskovať do iných foriem, inak by ho ľudia ľahko spoznali a stránili sa ho. Preto temní ľudia, ktorí pôsobia vo všetkých oblastiach života, naschvál napodobňujú čistých ľudí v rečiach, aj prejavoch. Dokonca na oko bojujú za Pravdu a spravodlivosť, ale žiaľ len rečami, prorokovaním a ohováraním pravých vodcov. Ľudia ich odvážne výstupy považujú za dobré úmysly a nevedia, že im ide o oslabenie vyvoleného národa odstránením pravých vodcov a o ich nahradenie nepravými. Hnilé ovocie ich učenia a skutkov sa často prejaví ako nepravé až neskôr, keď sa už nedá nič napraviť.
Do vrcholu tohto chaosu, keď je všetko pomiešané, Pravda aj lož, dobro aj zlo, spravodlivosť aj nespravodlivosť, kde nepravý duchovný učiteľ sa hrá na pravého, sa teraz má narodiť syn Stvoriteľa, aby urobil koniec zmätkom a vláde temna. On sa teraz stane, už ako dieťa, hromozvodom, na ktorom sa budú odrážať blesky nenávisti, zloby, klamstva a zvedenosti. Ako sa kto postaví k jeho príchodu, zaradí sa k Svetlu alebo k temnu, a tým sa ukáže, či je hodný ďalej žiť na tejto Zemi alebo nie. Preto je narodenie Ducha svätého späté s katastrofami, vojnami a utrpením rôzneho druhu, aby sa vytriedili svetlí od temných ľudí.

To praktický znamená, že kto hneď prijme, že sa narodí Boh na Zemi, prežije a ten, čo bude pochybovať, ten zomrie?

Nebude to také jednoduché. Jeden z večných zákonov je zákon rovnorodosti. Podľa neho všetko rovnaké sa priťahuje a nerovnorodé sa odpudzuje. Teda tí ľudia, ktorí šli doteraz v tomto celkovom chaose a zvrátenosti, napriek chybám a pádom za Pravdou, teda za Svetlom, tí príjmu jeho narodenie ako dar - pomoc z tohto zmätku.
Tí, čo budú bez rozmýšľania odmietať ako niečo nezmyselné a šíriť z toho paniku, nedôveru a pochybnosti, tí podľa zákona rovnorodosti dokazujú, že svojím doterajším životom slúžili temnu, lebo Svetlo je im nepríjemné, neprirodzené.

A kam sa zaradia tí, čo neprijímajú, ale ani neodmietajú narodenie Božieho Syna, lebo im je to jedno?

Ak je niekomu taká závažná udalosť ľahostajná, lebo sú pre neho iné veci dôležitejšie, jasne potvrdzuje, kam podľa zákona rovnorodosti patrí, i keď si to doteraz vôbec neuvedomoval.
K temnu totiž nepatria len tí, čo robia zlo, ale aj tí, čo považujú materiálny život za prvoradý a duchovné záležitosti sú pre nich niečím neskutočným, nereálnym. Dokazujú tým, že nemajú dostatočne vyvinutého ducha, ktorého svojím jednostranným materialistickým životom zanedbali.
Duch a hmota sa majú vyvíjať v rovnováhe. Preto aj prílišní idealisti, ktorí stále duchovne študujú a hĺbajú a nedokážu sa v reálnom živote uplatniť, nie sú na tom duchovne lepšie ako tvrdí materialisti.

Čo by mal človek robiť, keď nechápe, alebo pochybuje o tom, že sa v dnešnej dobe môže narodiť Syn Stvoriteľa a dokonca u nás na Slovensku?

Táto informácia je taká silná, že musí vyburcovať každého človeka aspoň k zvedavosti, ak nie k túžbe po spoznaní Pravdy. Celý svet, ale najmä náš národ, ktorý sa touto udalosťou stáva vyvoleným, sa musí o to dozvedieť, aby mal každý možnosť zaradiť sa na tú stranu, kam cíti, že patrí.

Kde sa človek môže dozvedieť o všetkom, čo súvisí s narodením Imanuela - druhého Božieho Syna? Veď cirkev, ako som nedávno počul, to zapiera ako blud, klamstvo a varuje svojich veriacich pred vami.

Ten, kto chce spoznať zmysel príchodu Ducha Svätého na Zem a bude hľadať aj dôkazy o pravdivosti tohto zvestovania, dozvie sa všetko v mojich knihách ,,Večné zákony", ktoré som práve na tento účel napísala.
A prečo cirkev predo mnou varuje veriacich? Tento dôvod najlepšie objasňujem v mojej brožúrke ,,Tretie fatimské proroctvo napriek 40 - ročnému odporu cirkvi odhalené!" V nej som to napísala stručne z pohľadu histórie náboženstva. Spomínam tam, že už za čias pôsobenia prvého Božieho Syna na Zemi, to boli hlavne predstavitelia vtedajších náboženských kruhov, ktorí ho spochybňovali, napádali a vyvolávali davovú psychózu, ktorej dôsledkom bolo Ježišovo ukrižovanie, Tým dokázali, že v ich radoch pôsobili autority, ktoré boli duchovne neprebudené alebo dokonca temné.
Od tých čias zmenila cirkev postoj k Ježišovi od napádania k velebeniu, ale len preto, lebo je už mŕtvy. Nie je pre ňu nebezpečný, lebo ju už nemôže kritizovať a ani sa nemôže brániť, keď cirkev prekrucuje jeho výroky a robí z jeho učenia dogmy.
Nimi urobilo náboženstvo zo svojich prívržencov len slepo veriacich, ktorí sa radšej modlia ruženec, no žiaľ, samostatne myslieť a rozoznávať pravdu od klamstva, to nevedia.

Je príchod Božieho Syna v Biblii tiež zaznamenaný?

Pravdaže. No cirkev tieto pasáže vykladá tak, že znovu príde Ježiš. V inej verzii zas tvrdí, že Ježiš nemusí prísť, lebo riadi svet aj so svojou matkou zhora a že už teraz práve preto vraj žijeme v novej ríši, vo svete plnom lásky, spravodlivosti a dobra.
Samozrejme, nie všetci kňazi zavádzajú ľudí od Pravdy. Sú za to zodpovedné len skryté temné autority, ktoré vytvorili dogmy. Kvôli nim nemôžu ani čistí kňazi hlásať niečo iné, keď nechcú prísť o miesto. Mnohí úprimne veriaci ani len netušia, že by mohla cirkev hlásať nepravdy, podvádzať, alebo aj klamať.

Škoda, že nie ste uvedená v niektorom proroctve aj Vy ako matka druhého Božieho Syna, možno by Vám dnes cirkev viac verila.

Budete sa čudovať, ale som spomínaná v mnohých proroctvách, napr. v Sibyle ako budúca matka nového Mesiáša, ale aj v Biblii prorokom Izaiášom, potom v Zjavení Jána, teda v Apokalypse, ale aj v Treťom fatimskom proroctve.
Temní predstavitelia v cirkvi veľmi dobre o tom všetko vedia, a práve preto tieto dôkazy zahmlili nesprávnymi výkladmi, alebo ich jednoducho zatajujú pred verejnosťou. Prečo? Len preto, aby ma nikto nespoznal a neveril mi. Keby sa im to podarilo, ľudia by odmietli totožnosť druhého Božieho Syna a znemožnili by mu tak splniť úlohy, pre ktoré prišiel na Zem.

Aké úlohy?

Tou najdôležitejšou je - odstrániť temno, teda jej predstaviteľov. Keď sa im už tak dlho darí vládnuť na Zemi, prečo by sa tak ľahko vzdávali?
Bojujú do poslednej chvíle za to, aby zakryli pred ľuďmi pravdu, a tým ich vyprovokovali k tomu, aby si sami zlikvidovali Boha. Veď v prípade Ježiša sa im to podarilo.
A dnes robia to isté u nášho pravého politického vodcu. Sám ľud sa ho pod vplyvom temných snaží zhodiť, lebo nevie nič o temne a jeho pôsobení.

Niektorí poslucháči sa sťažujú, že nemôžu Vašu knihu o fatimskom proroctve dostať v kníhkupectvách. Čo im môžete poradiť?

Aby si ju žiadali u vedúcich predajni, a tí ju objednajú vo vydavateľstve Natajoga, kde sa dá tiež objednať na dobierku. ( Poz. Po odchode pani Makedonovej, prestalo vydavateľstvo fungovať.) Okrem toho bude brožúrka dostupná aj na Internete pod značkou www. biela - holubica. sk. ( Poz. Dnes je to stránka: www.bielaholubica.szm.sk ) Budú tam dopĺňané aj nové informácie o mojom poslaní.

Prečo ste uviedli takúto značku?

Z jednoduchého dôvodu - Biela holubica symbolizuje Ducha Svätého, teda Imanuela.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Júl 2007, tri sedmičky v jednom mesiaci.


Božena, tak také meno sa včera oslavovalo na Slovensku. Pekné meno, ktoré by sme mohli rozdeliť aj takto: Bože – na, čiže Bože tu som, tu ma máš. Bože, len tebe patrí môj život.

Či je niečo krajšie, ako verné a celým svojím bytím slúžiť svojmu BOHU, robiť všetko pre Jeho slávu, a tým vyjadrovať BOHU, takto a neustále, prevelikú vďaku?

Aj včerajší deň bol zaujímavý opäť tým, že sa opäť po tretíkrát objavili tri sedmičky v tomto mesiaci, v tomto novom miléniu, ktoré bude miléniom veľkých prevratov a zmien. Ale o tom som niečo napísal dňa 07.07.2007, aj na tomto fóre.

Tak isto by som sa chcel vrátiť k dátumu 17.7., keď v tento deň sa oslavuje na Slovensku meno – Bohuslav, ktoré môžeme pokojne rozdeliť do dvoch slov: Bohu – slav, čiže BOHA oslavuj, alebo, BOHU SLÁVA.

A presné v tento deň, keď sa oslavuje na Slovensku meno Bohuslav, presne pred 57 rokmi, uzrela svetlo tohto sveta pani Makedonová. Náhoda?, tak to asi ťažko, len potvrdenie niečoho, čo bolo spojené zo životom a poslaním pani Makedonovej. Celé jej posvätné poslanie bolo oslavou BOHA VŠEMOHÚCEHO.

Pani Makedonová preto neraz pripomínala ľudom: VŠETKA ÚCTA PATRÍ JEDINÉ BOHU!

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Spomienka na pani Natáliu de Lemeny - Makedonovú


,,Ak sa raz za sebou obzrú tí, čo bezhlavo a nevraživo útočili proti pani Makedonovej a jej poslaniu, tak pri konečnom zúčtovaní spoznajú, že nekonali správne, a pre nich súd bude priťažký, možno až zdrvujúci.

Stráň sa toho človeče, aby si v zaslepenej horlivosti nevykonával súdy, ktoré tí neprináležia, a dokonca nad tými, ktorí verné slúžili Svetlu!”

*Pred 57 rokmi uzrelo svetlo tohto sveta dieťatko, dievčatko, v rodine Makedonovcov.

A to dieťatko rástlo, až vyrástlo v krásny kvet, v krásnu labuť, ktorá keď sa čas naplní, aby začal plniť svoje posvätné poslanie, poslanie, ktoré malo byť poslednou pomocou, tesne pred veľkou očistou Zeme, pred veľkým Božím súdom.

A čas sa naplnil, a ona sťa čistý kvet, začala napĺňať dni svojho posvätného poslania. V tej chvíli temno silno zasyčalo, lebo vedelo, že čas jeho vlády sa už čoskoro skončí, ale ochrana Svetla vyvolenej bola oveľa silnejšia. Preto jej poslanie získavalo čoraz viac úcty a vážnosti medzi ľudom. Poslanie, ktoré bolo vôľou Svetla, a ktoré bolo posvätné.

Preto s pevnou dôverou Pána kráčala Natália týmto stemneným svetom, a jej poslanie sa naplňovalo do bodky, tak ako bolo so Svetla chcené, a nie tak, ako by si ho predstavovalo lenivé ľudstvo, zase len v zmysle svojom.

Vrcholom jej poslania, bolo narodenie Syna Svetla – IMANUELA, ktorý hneď po zrode, musel byť vzatý preč do bezpečia, kde temno nemá prístup, k trónu Božiemu, lebo ochrana v tej chvíli bola primalá.

Ale nesmúť preto človeče, ale už dnes žiar šťastím, lebo vedz, že keď prejdú už čoskoro tie najväčšie bôle aj na tejto zemi, keď temno bude mať poriadne obmedzenú moc, a bude zmetené, tak Syn Svetla IMANUEL sa navráti, a bude s radosťou a šťastím vítaní svojím ľudom.

A navráti sa aj tá, ktorá mu bude aj naďalej matkou po dobu Jeho dospievania, lebo kruh musí vždy dôsť k uzavretiu. Preto bojuj a snaž sa človeče, aby si smel patriť medzi tými šťastnými, medzi Pánov ľud.*

Na pani Natáliu de Lemeny – Makedonovú budem ja osobne vždy spomínať s láskou a úctou, a zároveň budem neustále ďakovať Bohu zato, že mi bolo ešte raz dovolené, aby som prostredníctvom jej knih smel ešte raz spoznať nepokrivenú Božiu Pravdu, v Slove Súdu a Pravdy – v Posolstve Grálu.

Nekričala, neurážala, ale vždy podávala pomocnú ruku tomu, kto o to stal. Prišla v tichosti, a v tichosti aj odišla, len čo napĺnila to čo mala, lebo Syn Boha Otca Imanuel nedovolil, aby jej ľudstvo, ktoré prepadlo temnu, aby jej viac škodilo.

Preto v tento tak významný deň, keď si pripomíname 57 rokov od narodenia p. Makedonovej hovorím: že vďaka Pane zato, že som smel spoznať túto tvoju služobníčku, ktorá tak veľa urobila pre záchranu ľudstva.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
7.7.2007


Dnes je zaujímavý dátum, 7.7.2007. Dátum, kde sa naraz objavili tri sedmičky v jednom dni. Symboliku čísla sedem, nájdeme aj na viacerých miestach v Biblii. Sedem svietnikov, sedem morových rán, sedem svetových obcí... Po prvýkrát v tomto novom miléniu, také niečo nastalo, v miléniu, keď čochvíľa búrka očisty prejde aj nad touto planétou Zem, aby po nej, po tej veľkej búrke očisty, svitol jasný a nový deň. Deň pre výstavbu novej doby, doby Tisícročnej ríše, o ktorej ľudstvo dlhé tisícročia snívalo, kde pre temno a zlo už nebude miesta, ale len pre Svetlo, radostnú výstavbu a slávu Pánovu, v zmysle zákonov Pána, ktorá bude vykonaná pod dohľadom Syna Svetla, Syna Božieho, Imanuela, ktorý je Božím mečom , Božou vôľou a Sudcom z vôle Pánovej.

Imanuel, meno, ktoré sa skladá zo siedmich písmen, a v ktorom sa zachvieva celé stvorenie.

Imanuel, skrze koho povstalo celé stvorenie, teda aj my ľudia.

Imanuel, ktorý je Alfou i Omegou, ktorý je Počiatkom i Koncom.

Bol to čin veľkej lásky a obety Stvoriteľovej, keď vyslal za hranice božskej ríše časť Imanuela, lebo tým povstal, pri vyslovených slovách Stvoriteľa ,,BUĎ SVETLO“, Kráľ kráľov a Pán pánov, Syn Človeka, Parsifal, čo v preklade znamená ,,Od Boha k človeku“. A skrze Jeho vyžarovanie povstalo aj to, čo je aj domovom ľudského ducha – Raj, a aj čo sa mu stalo aj prechodným domovom – jemnohmotnosť a hrubohmotnosť, ktoré potrebuje nato, aby smel sa tu vyvinúť a dospieť v zrelého ducha, v duchovnú bytosť, ktorá sa až po tomto vývoji môže navrátiť domov, aby sa naďalej spolu podieľala na výstavbe Kráľovstvá Božieho. Ale nie pre svoju slávu, ale pre slávu Pánovu. Nech slová a myšlienky vďaky smerujú aj v tento deň k trónu Božiemu, k radosti a sláve Pánovej.


Preto je aj namieste, aby tu v tejto chvíli, v tak vzácny deň, bolo zverejnené Duchovné posolstvo od Imanuela, ktoré bolo prijaté v šesťdesiatych rokoch minulého storočia Georgom Adamským, a odovzdané pozemskému ľudstvu, ktoré je schopné načúvať aj tomu inému a novému, ako radostné Posolstvo, ktoré je prísľubom, útechou, pomocou a zároveň aj varovaním, pre veškeré ľudstvo.

Duchovné posolstvo od Imanuela


Vesmírne spojenie (George Adamský)

Vývoj svetových udalostí pred blížiacim sa koncom sveta nebude pre ľudstvo spočiatku priaznivý, avšak vinou neho samého.

Vďaka gigantickej záchrannej akcii z priestoru sa zavedie úplne nový spôsob života na Zemi, s kultúrou založenou na omnoho hlbšom pochopení vesmírnych zákonov, než aké doteraz Zem dosiahla.

*Pre túto Zem som Alfou a Omegou. Som skutočný, i keď prichádzam k vám z neba. Oslobodím vás od vašej biedy. Prinesiem vám mier.

*Môj človek z mojej blízkosti žil na Zemi ako bežný pozemšťan. Použil som ho ako svoj nástroj. Toto jeho Posolstvo má pre ľudstvo nesmierny význam a dosah. Nebol jediný, s kým máme spojenie. Všetkých si starostlivo vyberáme a presne dodržiavajú naše inštrukcie. Preto ich práca je obmedzená hranicami týchto inštrukcií.

*Orthon je prostredníkom medzi mnou a Adamským, aby sa utvorilo spojenie so Zemou. Celú akciu však riadim cez Orthona ja. Zatiaľ nepoužijem svoje skutočné meno, kým nepríde môj deň!

*Mnoho ľudí na Zemi bude prekvapených, keď sa stretnú tvárou v tvár s jednou z našich žien, ktorej pôvod nie je pozemský.

*Rodí sa nová epocha, ktorej predchádzajú pôrodné bolesti.

*Som vždy s vami, som Cesta, Pravda, Život.

*Ľudstvo je na prahu totálnej premeny vo svojom myslení a etike.

*Každý dostane svetlo Pravdy, keď príde čas. Nikto sa nemôže vyhnúť mojej vôli. Nič mi nemôže zabrániť, aby som dokončil svoje dielo.

*Zavedie sa úplne iný spôsob života, ktorý si len ťažko dokážete predstaviť.

*Nič na tejto Zemi nemôže zastaviť moje plány.

*Každý má absolútnu slobodu, na nikoho nebude vyvíjaný duchovný nátlak a nič sa mu nebude vnucovať.

*Spojenia, ktoré som nadviazal so Zemou, sú dokonalé a priame.

*Až sa kľúče dostanú do správnych rúk a brány budú široko otvorené, potom sa moje prejavenie stane skutkom.

*Ľudstvo nebude napadnuté inými civilizáciami, to by sme nepripustili. Bude napadnuté vlastnými prostriedkami a chybami. Až v hraničnej situácii pochopí ľudstvo svoje chyby a nemohúcnosť a prijme našu kozmickú pomoc s vďakou a porozumením.

*Hodina nášho príchodu nemôže byť ľudstvu odhalená. Je naším tajomstvom a zostane ním až do nášho príchodu. Čas našej akcie nepoznajú ani tí, ktorí sú do nej zapojení - iba ja poznám presnú hodinu. V žiadnych proroctvách nie je udaný presný čas.

*Nastane premena nielen duchovná, ale aj hmotná.

*Objavenie sa nadľudskej pomoci v kríze očakávajú na celom svete rôzne, i keď ide o ten istý aspekt, podľa Biblie „druhý príchod Krista“, alebo „objavenie sa Syna človeka v oblakoch“.

*Udalosti, ktoré boli predpovedané pred vekmi, sú teraz pred svojím naplnením. Ujal som sa vlády nad Zemou. Som ten, o ktorom sa písalo a hovorilo. Prejavím sa všade na Zemi.

*Veľké svetové udalosti dostanú čoskoro rýchly spád. Nenechajte sa zachvátiť panikou. Dôverujte mi, vec je v mojich rukách.

*Keď sa zrýchlia negatívne udalosti, nastane veľké súženie. To musí byť. Nikto nemôže uniknúť mojej vôli v naplnení svojho osudu.

*Celý svet sa stane horúcim peklom, z ktorého povstane moje kráľovstvo ako vták Fénix.

*Môj plán je dokonalý, všetko bolo pre túto akciu starostlivo pripravené. Každý bude umiestnený na takom mieste, aby to zodpovedalo jeho duchovnej výške. V dome môjho Otca je veľa príbytkov. Mám miesto pre každého, treba však urobiť určité odstupňovanie jedincov.

*Vyvolení nech nepochybujú o mojej pomoci. Nič nebolo ponechané na náhode.

*Musíte poznať, pochopiť a realizovať v bežnom živote vesmírne zákony, aby ste boli schopní duchovnej premeny, ktorá má teraz na Zemi nastať u tých, ktorí sa o to usilujú.

*Duchovné a fyzické zmeny spolu tesne súvisia, preto budú prebiehať súčasne.

*Duchovná premena zasiahne iba tých, ktorí budú na ňu pripravení. Ostatní by nové schopnosti mohli zneužiť a poškodiť môj vesmírny plán.

*Človek sa domnieva, že svojimi teleskopmi vidí veľkú časť vesmíru, avšak vidí z neho menej ako jeden milimeter.

*Na Zemi sa stanú veci, ktoré sa budú mnohým zdať kruté, sú však prirodzeným procesom, lebo spôsobia duchovné očistenie ľudstva.

*Udalosti čoskoro nadobudnú takú rýchlosť, že len tí, ktorí porozumejú, budú zahrnutí do nášho plánu. Nedajte sa ovládať vonkajšími prekážkami, lebo duchovný vývoj je teraz prvoradý.

*Pomoc poskytneme všetkým tým, ktorí porozumejú novému veku.

*Tí, ktorí nechcú prijať nové duchovné poznatky, budú znášať obrovské duchovné aj fyzické utrpenie, lebo to im pomôže k duchovnému rastu.

*Dnes ešte neznejú veľké výbuchy atómových zbraní na Zemi, ale hovorím vám, že nenechajú na seba dlho čakať. Dovtedy musíme byť na vašu záchranu pripravení.

*Sľubujem vám, že každá kozmická loď bude na desatinu milimetra presne tam, kde má byť, než začneme svoju záchrannú akciu.

*Pred mojím príchodom sa musia naplniť požiadavky Zákona, čo znamená, že len čo ľudia na Zemi pochopia vesmírne zákony, v tom okamihu prídeme fyzickým spôsobom, aby každý porozumel.

*Vaša Zem nie je jediná, ktorá je v tomto slnečnom systéme obývaná ľudskými bytosťami. Je v nej viac planét, než ľudská veda pripúšťa.

*Keby sme v tomto okamihu uskutočnili zmenu, ktorú máme v úmysle vykonať neskôr, netrvalo by ani 10 rokov a ľudstvo by padlo na tú istú úroveň ako teraz. Preto zmenu uskutočníme až vtedy, keď bude ľudstvo na prahu zúfalstva a beznádeje. Svojmu stavu, do ktorého sa samo priviedlo, porozumie novým duchovným poznaním.

*Všetko a každý bude premenený tak náhle, že nikto nespozná ani sám seba. Bude to dejinný skok.

*Názov tohto Posolstva - „Vesmírne spojenie“ znamená, že sa v príhodnom čase spojí Zem kozmickou záchrannou akciou s vyššími hmotnými svetmi.

*V kritických chvíľach obráťte svoju pozornosť k prosbe za vesmírnu pomoc, za ktorej úspech ručím. Obráťte svoje myšlienky k Bohu.

*Urobím so Zemou to, o čom sa ľudstvu ani nesnívalo. Na jednu sekundu sa Zem prestane otáčať okolo svojej osi. Od toho okamihu sa celkom zmení, mapa Zeme bude úplne nová.

*Pre tých, ktorí neuspeli v škole života na Zemi, čas učenia uplynul. Nebudú sa tu ďalej vyvíjať, lebo zaostali.

*Svet dostane od nás spoločný jazyk.

*Nové pokolenie má veľa dôvodov na radosť bez ohľadu na to, čo sa stane s ostatnými. Tí, ktorí sa vrátia na Zem, dostanú nový spôsob existencie. Tí, čo zomrú, budú v ďalšom vtelení pokračovať vo vývoji na nižších planétach.

*Môj príchod bude revolučný, nič neostane z toho, čo existuje teraz.

*Dnešná technická znalosť ľudí je taká dokonalá, že i vraždenie dosiahlo stupeň dokonalosti. Keby ľudstvu nebola podaná pomocná ruka zhora, všetky bytosti na Zemi by boli stratené.

*Oheň bude použitý ako očistný prostriedok, spáli Zem a očistí ju.

*Na Zemi budete žiť tisíc šťastných rokov. Budem stále s vami a budem vám ukazovať cestu vo vývoji.

*Človeku bola daná slobodná vôľa, a preto aj k Bohu musí prísť sám zo slobodnej vôle. Nevnucujte teda moje slová tým, čo ich nechcú počuť.

*Cirkev bola na Zemi zriadená preto, aby zvestovala moje slová. Zle však viedla moje dielo. Nebola mojou, iba niektorí ľudia z nej sú moji. Cirkev stojí pred svojím koncom.

*Moja cirkev, ktorú na Zemi zriadim, bude vytvorená len zo skutočne veriacich, nie slepo veriacich. Nebude už len domom pri ceste, kam sa chodí v nedeľu. Bude tvoriť súčasť denného života. Všade bude vládnuť len úsmev, šťastie a spravodlivosť.

*Mám už dosť kňazských rúch, chcem vidieť vykasané rukávy a činnosť. Nectí si ma ten, čo len číta a modlí sa so schúlenou hlavou, ale ten, kto je ochotný konať a pomáhať.

*Všetky náboženstvá splynú v jedno, lebo sa zachovajú len tí najčistejší, schopní duchovnej premeny.

*V novej ríši nebude človek v sedemdesiatich rokoch starý. Bude žiť tak dlho, ako žili jeho starovekí predkovia - šesťsto až tisíc rokov. Fyzické telo bude pod vplyvom vyvinutého ducha schopné v určitých fázach veku regenerácie - úplnej obnovy.

*Vláda budúceho veku bude úplne iná ako teraz. Svet bude riadený z jedného miesta. Vládnuť budú iba tí, čo dosiahli plné duchovné pochopenie a budú ho šíriť aj ostatným, aby všetci mohli kráčať v nekonečnej láske a múdrosti.

*Prídem k ľuďom fyzicky, aby získali lepšie pochopenie Boha.

*Zem vstúpi do vyššieho stavu vedomia. Aj vedomie celej galaxie bude pozdvihnuté.

*Keď sa vráti človek späť na Zem, bude prázdna a holá. Žiadna ľudská bytosť by tu nebola schopná žiť, keby jej nebola poskytnutá ďalšia pomoc zhora.

*Keď budete žiť podľa vesmírnych zákonov, silnejší článok vždy pomôže slabšiemu. Aj vy budete potom pomáhať nižším svetom, ktoré sú pod vami.

*V Tisícročnej ríši sa človek pozdvihne na takú vysokú duchovnú úroveň, že už neskôr nebude potrebovať fyzické telo, aké má dnes. Zem sa bude postupne dvíhať vyššie a aj človek sa stane čisto duchovnou bytosťou, a tým porozumie lepšie svojmu Bohu.

*Nové poznanie dostane človek aj v priestore mimo Zeme.

*Vaše rastliny budú oveľa krajšie. Zvieratá budú žiť v harmónii, lebo ich vaše vedomie už nebude ohrozovať.

*Modlitba „Príď kráľovstvo tvoje“ sa naplní v novej ríši.

*Kto bude počúvať môj hlas a uverí, že som Ten, ktorý má prísť, bude z kozmického priestoru svedkom toho, ako sa Zem očistí ohňom. Potom zostúpi späť na Zem a bude žiť s novým porozumením, v dennom styku so mnou.

*Veda vie o veľkých zmenách, ktoré sa udiali vo vývoji rastlín a zvierat, avšak nevie si vysvetliť, ako sa udiali. Boli nazvané mutáciami, ktoré pozostávajú z rýchlych skokov nahor. Podobná zmena - mutácia - sa teraz stane s ľudstvom.

*Duchovné porozumenie ešte nebude celkom dokonalé, ale bude pozdvihnuté tak vysoko, že život v porovnaní s terajším sa stane rajom na Zemi.

*Milióny ľudí budú vyzdvihnuté na vyššiu priečku života, kde bude všetko prebiehať úplne inak.

*Pretože človek má slobodnú vôľu, bolo mu dovolené zájsť tak ďaleko, až k sebazničeniu, aby videl, čo stvoril vo svojom neporozumení. Naša pomoc bude poskytnutá všetkým tým, ktorí sa na ňu pripravia poznaním vesmírnych zákonov a prosbou Boha o pomoc. Keď zúfalstvo dosiahne najvyšší stupeň, vtedy fyzicky prídeme.

*Podľa Biblie prídem v oblakoch s nebeským vojskom.

*V priebehu pol roka po katastrofe bude Zem znova zregenerovaná a schopná nového života.

*Zákon karmy je taký, že každý čin sa vracia k svojmu pôvodcovi. Ním sa automaticky riadi škola života. Človek zbiera svoje skúsenosti pomocou omylov, ktoré robí. Kľúčom k oslobodeniu od karmy je poznanie zákonov života.

*Oznamujem vám moju pomoc už teraz, aby ste boli na ňu pripravení a s dôverou na ňu čakali. Nikomu sa neukazujeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.

Z knihy ,,Večné zákony 2“ – Natália de Lemeny – Makedonová.

Ján Anton Sloboda.

 
vytrznik Hodné kluky si nikdy nezapamatují -  na zlé nikdy nezapomenou
Supr.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Majster Ján Hus


Duši nezahubí smrt, ale špatný život“ Majster Ján Hus.

Dnes ubehlo 592 rokov od upálenia Majstra Jána Husa, to velikána v českých dejinách, ktorý zomrel pre Pravdu a vieru, ktorú hlásal svojho času ľudu českému, a ktorý sa nebál položiť svoj život pre Pravdu samotnú.

Jeho odkaz stále žije, lebo žiadna zlovôľa nemá tu silu, aby to mohla upáliť v ohni pozemskom. Telo to áno, ale nie učenie a odkazy, ktoré nesú v sebe oslobodenie ducha, a silu Pravdy! Či už to bolo behom pozemského pôsobenia Jána Husa, alebo, či už to bolo po jeho pozemskom odchode, jeho slová sa vryli, a aj dnes sa vrývajú a nachádzajú ohlas v srdciach ľudí, ľudí, ktorí tak úpenlivo hľadajú to, čo im pomôže k ich záchrane a spáse. A také bolo aj učenie Jána Husa, ktoré poukazovalo nato, čo je k záchrane potrebné pre každého človeka. SLOVO BOŽIE, tak to je záchranou pre ľudstvo, a oslobodeným z otroctva hriechu a temnôt.

,,Kto chce BOHA ozaj milovať, tak ten musí Slovo Božie verné a neochvejné nasledovať!“

Preto je na mieste, aby tu bolo daných zopár myšlienok Majstra Jána Husa, ktoré majú a navždy aj budú mať tu silu, silu Života.

,, Pravda je Ježíš Kristus, toho se člověče přidržuj. Tuto Pravdu hledej, poznávej Ji a jestliže Ji nalezneš, pak podle této Pravdy žij a bude-li to třeba, tuto Pravdu braň veškerou silou svého života.“

,,Hledej Pravdu,
Slyš Pravdu,
Uč se Pravdě,
Miluj Pravdu,
Prav Pravdu,
Drž Pravdu,
Braň Pravdu, až do smrti!“

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z Internetu.

Všeobecná otázka, na ktorú si zväčša musíme odpovedať: "nie".

A to platí aj v prípade správ o alarmujúcich klimatických zmenách.
I keď teraz sa už médiá venujú správam o nevídaných výkyvoch - ba v niektorých prípadoch doslova výčinoch - počasia, ľudí tie správy väčšinou nevyburcujú natoľko, aby sa rozhodli radikálne zmeniť svoj životný štýl. Každý čaká, že sa ako prvý pohne niekto druhý.

Aj Newyorčania si myslia, že šetriť energiou začne niekto druhý a oni si budú môcť "užívať", kým sa dá. V Arktíde sa rozpúšťajú ľadovce? V oceánoch sa prebúdzajú sopky? Zem na mnohých miestach doslova praská vo švíkoch? Ale to všetko sa deje tak ďaleko od nás! Keby ste im povedali, že im zem praská rovno pod nohami(!), neuverili by vám. A predsa práve to sa očividne deje.

Newyorskí vyšetrovatelia stále ešte neprišli na to, čo spôsobuje nepríjemný zápach, ktorý pripomína pokazené vajcia" a ktorý mučí už niekoľko dní niektoré newyorské štvrte. Starosta upokojuje občianstvo narýchlo vymyslenými lžami o povahe plynu a svoj prejav skončil s tým, že treba len trpezlivo čakať, kým ho vietor rozfúka. Možno je zdroj unikania plynu celkom prozaický a napokon ho objavia, ale je tu aj iná možnosť, o ktorej málokto v médiách hovorí: plyn môže unikať z hĺbky zemského povrchu - tak, ako v súčasnosti uniká aj na iných miestach našej planéty.

Americký autor Wayne Madsen píše, že kapitánov amerických lodí poplašné zariadenia čoraz častejšie upozorňujú na prítomnosť metánu tam, kde by vôbec nemal byť. Áno; z dna oceánov a morí už niekoľko rokov uniká škodlivý metán a stúpa nahor do atmosféry!A nie je prekvapujúce, že naň často narážajú asi 500 kilometrov od prístavu New York/New Jersey - neďaleko odtiaľ, kde v súčasnosti trápi miestnych občanov.

Silný zápach približne v tom istom čase zaznamenali aj v mestách Union City, Secaucus a Hoboken. A vlani mal podobný zápach na svedomí hospitalizovanie niekoľkých občanov na Staten Island a v Queens. Ani toto nestačí na to, aby sa ľudia prebudili?

Minule sme na prop.sk hovorili o nezvyčajnej slnečnej aktivite v dobe slnečného minima. Zvýšená slnečná aktivita má za následok geomagnetické búrky a poruchy v zemskom magnetickom poli. A keďže zvieratá a vtáky sa v priestore orientujú podľa magnetických siločiar, s hrôzou sledujeme ako - zdanlivo nevysvetliteľne - hromadne hynú.
Veľryby alebo delfíny sa nechtiac ocitajú na pláži, keď ich inštinkty zrádzajú a myslia si, že mieria do hlbokého mora. Suchozemské živočíchy (aj včely a hmyz) zase často hynú hladom, lebo podľa svojich inštinktov nevedia nájsť miesta, kde prv vždy nachádzali dostatok potravy. A kŕdle vtákov nečakane padajú z oblohy.

Austrálčanka Amanda O´Brienová v článku z 10. januára píše, že v meste Esperance teraz chýba spev vtákov, pretože "tisíce vtákov popadali v Esperance z oblohy a nikto nevie prečo". Laboratorium v meste Perth robí pitvy, ale príčinu zatiaľ nezistili.
Aj v texaskom meste Austin, rovno v centre mesta, našli ráno popadané mŕtve vtáky, píše Američan Gary Bogue. Ani tu pri pitve nenašli príčinu ich úmrtia. Ľudia si väčšinou myslia, že ich niekto otrávil alebo boli choré, ale u väčšiny takýchto prípadov sa incident nikdy nevysvetlí. A neumierajú len vtáky, hmyz alebo cicavce...

Katharine Sandersonová v článku z 8. januára píše, že zohrievanie oceánov ťažko dopadá na ryby: jednoducho nedokážu dýchať tak rýchlo, aby mohli prežiť v horúcejšom dome.
Výskumníci nemeckého Wegenerovho inštitútu zistili, že ryby v severnom Waddenovom mori majú v dôsledku otepľovania preťažený kardio-vaskulárny systém a po horúcejšom lete ich počet v tamojšom mori klesol takmer na nulu. Vedci sa spočiatku domnievali, že časom sa vyšším teplotám možno prispôsobia, ale nestalo sa tak.

Takisto Vincent Morello v článku z 27. decembra píše, že rybovité druhy Veľkej bariéry vďaka globálnemu otepľovaniu zomierajú od hladu, pretože vyššie teploty im zabíjajú potravu. Vyššie teploty tu usmrtili už 30 % koralov a očakáva sa, že do roku 2030 sa škody ešte zdvojnásobia.

A čo ľudia? Ako sme my pripravení prispôsobiť sa zmeneným životným podmienkam?
Vedci v posledných rokoch prišli na to, že by to nebolo po prvý raz, čo zmenené podnebie privodí stroskotanie civilizácie. Pred viac než tisíc rokmi malo zrejme práve podnebie na svedomí kolaps čínskej imperiálnej dynastie Tang a koniec mayskej civilizácie v Centrálnej Amerike. Pravidelne sa dostavujúce monzúmy zmenili smer a následné sucho a hladomor zapríčinil pád dynastie Tang. A približne v rovnakom čase sa podnebie nečakane radikálne zmenilo aj v Centrálnej Amerike.

O tisíc rokov neskôr zisťujeme, že aj naša civilizácia musí zrazu čeliť podobným nepríjemným zmenám. Lenže vývoj medzitým pokročil, a tak nie je nemožné sa zmeneným vonkajším podmienkam prispôsobiť a urobiť opatrenia, aby straty na životoch boli čo najmenšie. Ale to si vyžaduje kooperáciu a spoluprácu v rozmere, na aký sa ľudia zatiaľ nikdy nezmohli.
Ľudia však pravdu počuť očividne nechcú; nemajú o ňu záujem. Väčšina z nás sa správa tak ľahkomyseľne, akoby nám vôbec nezáležalo na tom, či ľudstvo prežije! Po nás potopa? A čo naše deti? Na tie očividne nikto nemyslí alebo sa mylne nazdáva, že ich zachráni niekto druhý, keď bude treba. Ale na to sa spoliehať nemožno, pretože ľudia budú hynúť hromadne, ak budeme teraz len nečinne sedieť.

To je naša povinnosť zanechať budúcim generáciám obývateľné miesto, kde budú môcť prežiť! A bez pričinenia každého jedného z nás sa toľudstvu nikdy nepodarí zabezpečiť.
Nuž budeme ochotní uskromniť sa a vyvíjať úsilie pre budúcnosť - alebo radšej zahynieme?

_____________________________________________

rt-ti