Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Lehké metafyzično

Spravuje:

JAN.

Může vás zajímatReklamaÚkazy na nebi, je miestom pre nebeské javy, ktoré stoja za zmienku a majú ľudom čo to napovedať.

Tak isto je miestom pre čitateľov Posolstva Grálu + Večných zákonov 1, 2, 3, a pre všetkých slušných ľudí dobrej vôle.

Stojíme pred vyvrcholením veľkej očisty Zeme!


Matúš 24/29 - 33: ,,29Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30A vtedy sa zjaví znamenie Syna Človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna Človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi."

"Múdry bdie, hlupák sa zabáva..."


!!! Chcem ale upozorniť, po niekoľkých neblahých skúsenostiach na iných fórach, na toto: Všetky provokujúce, hanlivé a výsmešné príspevky budú ihneď vymazané, bez akéhokoľvek vysvetľovania. Samozrejme očakávam, že príspevky budú s pravým plným menom, lebo inak sa môže stať, že budú tiež odstránené. !!!JAN. jan.jan@post.sk 
Slnko, UFO, Infračervená kamera
U Slnka sa toho deje...dnes...aj teraz...v čase tesne pred Veľkou očistou Zeme...viac ako dosť...Múdry bdie, hlupák sa zabáva...


"ĽUDIA! Keď nadíde hodina, v ktorej podľa Božej vôle nastane na zemi nutná očista a triedenie, potom dávajte pozor na vám zasľúbené, čiastočne nadpozemské znamenia na nebi!

Nedajte sa potom pomýliť tými ľuďmi a cirkvami, ktoré sa už dávno oddali Antikristu. "ABDRUSHIN - Citát z prednášky: Antikrist.


https://www.youtube.com/watch?v=-7wbom8tTGc

 
JAN. jan.jan@post.sk 
2+2=4


Každý to pozná, je mu to jasné, že 2+2=4. Už neraz sa ma niekto pýtal, že či Veľkou kométou je kométa ISON, ktorú už čoskoro, ak prežije prelet okolo Slnka, uvidíme. Zvláštne tvrdenie, že ma ísť o Veľkú kométu, ktorá by vraj nemusela prežiť blízky obeh okolo Slnka, teda jej predčasný koniec, trochu nezmyselný podľa mňa, aby tak dôležitá kométa skončila práve takto. Tak potom, ak niekto tvrdí, že nejde o predpovedanú Veľkú kométu, tak o čo potom ide, aká je jej úloha, prečo práve v tomto čase sa blíži k Zemi, dokonca sa hovorí o nej že bude kométou tohto tisícročia. Ale to sa musíme vrátiť o 2000 rokov, pozrieť do evanjelia a na základe toho z toho to vyvodiť. Teda krátky citát z Evanjelia podľa Matúša – 24. kapitola:


,,29 Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30 A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31 Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32 Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi."

,, Hneď po súžení oných dní...Nejde o terajšie časy, keď jedná pohroma predbehuje druhú, keď bôľ na Zemi je taký, aký ešte nebol, keď ľudská zloba a vypínavosť je na vrchole, keď temno ovládlo čo sa dalo, keď dobra už takmer nieto, je ihneď napádané a potierané, len aby zlo mohlo pre zatiaľ vládnuť? Odpovedzte si sami, lebo mne to sedí, že toto sa plní, do bodky, tak ako ďalšie slová z tejto časti evanjelia, čo budem potvrdzovať, že je to tak.

,,... zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo...“ Kedy sa také niečo deje? Nie vtedy, keď dochádza k úplnému zatmeniu Slnka? A presne to nás očakáva 3.11.2013, keď dokonca pôjde o vzácne úplne zatmenie, tak ako sa môžete dočítať tu: ,, Z výčtu zatmění viditelných v zahraničí stojí za zmínku velmi vzácné hybridní zatmění Slunce, které nastane 3. listopadu 2013 a bude pozorovatelné v Africe. http://astro.sci.muni.cz/zatmeni/ Dokonca je to v čase, keď dochádza k prepolovaniu Slnka, v čase, keď sa blíži k Zemi kométa ISON, a dokonca aj ďalšie dve. Tu si o tom môžete prečítať: http://www.energytalisman.eu/cz/kometa-lovejoy-2013-encke-ison.html Ale predsa mi nedá, že čo sa píše o jednej z nich, lebo ju opäť objavil niekto, koho už možno nejeden aj pozná, vlastne, že čo sa píše o všetkých troch, výstižne a trefne podľa mňa:

,, V posledních dnech všichni (i zde tento web) doposud sledovali hlavně Ison. Ovšem lovec komet Tery Lovejoy objevil až před měsícem svou už čtvrtou kometu. To by nebylo nic nevídaného, kdyby kometa byla objevena s předstihem, jak bývá obvyklé. Jenže tato kometa dorazí k Zemi už dva měsíce po objevení, tedy v listopadu 2013. Vědci říkají, že nechápou, jak se jí povedlo uniknout výkonným profesionálním hlídkovým systémům a možná se prý zažehla až nyní, jak popisuje odborný web kommet.cz

Zajímavé je i to, že tato nová kometa LOVEJOY bude nejblíže Zemi ve stejné době jako ISON – tedy když budou obě směřovat ke Slunci v listopadu. Tehdy budou mít podobnou viditelnost na obloze společně vedle sebe! Jejich dráhy jsou potom rozdílné a ta nové LOVEJOY nebude tak blízko Slunci jako ISON a poletí neporušená dál do vesmíru. Kdežto ISON, pokud průlet kolem Slunce přežije, se bude vracet k Zemi. Aby toho nebylo letos málo, přijde i kometa Encke, která je nejčastější kometou vracející se každé tři roky, "krmí meteorický roj" a nyní bude po průletu kolem Slunce velmi blízko Merkuru.

Všechny tři komety mají nějakou tu zvláštnost a letos je půjde malým dalekohledem už kolem 9. listopadu za příznivého počasí pozorovat naráz: ENCKE + LOVEJOY + ISON. Pro někoho další náhoda, pro jiného další symbolika... A to není vše: Stejně jako v názvu Ison můžeme najít v překladu Já - Syn, v LoveJoy máme Láska - Radost. Takže k nám míří společně tyto dvě komety jako symbolické znamení - oznámení radostného druhého příchodu "Syna Lásky"

,,... hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať.“ Hviezdy budú padať z neba...Nejde o meteorické roje? Asi áno, dokonca toho mesiaca, teda v novembri majú byť dva, keď bude nie len ISON v blízkosti, ale aj ďalšie dve kométy, z ktorých jedná kŕmi meteorický roj A nikto nikdy nevie, že ako sa to skončí, keď hviezdy padajú k Zemi, dokonca v čase veľkého súdu.

,,A vtedy sa zjaví znamenie Syna Človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna Človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.,,

A vtedy sa zjaví znamenie Syna Človeka... Podľa mňa ide o zmienenú kométu ISON. Ona by mala byť tým znamením, ktorý bude napovedať všetkým ľudom dobrej vôle, že už zakrátko dôjde k príchodu Syna Človeka v oblakoch, s veľkou mocou a slávou, v časoch tak vážnych a ťažkých, keď každý rozhoduje o svojom bytí a nebytí, keď aj samotná Zem prechádza duchovnou premenou.

A národy budú vtedy nariekať, keď sa zjaví Syn Človeka v oblakoch, lebo rany a bolesti sú priveľké, a verní volajú BOHA o pomoc, Syn Človeka prichádza, aby zachránil tých, ktorí si to ozaj zaslúžia, ktorí budú takto ochránený od tých najväčších hrôz, únosom mimo Zeme...

„Hneď po súžení vojne tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky národy Zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. Pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice, aby zhromaždili jeho vyvolených zo všetkých kútov sveta. Na oblohe sa objavia lietajúce telesá, ktoré budú zachraňovať, unášať vyvolených mimo Zeme, inak by katastrofu neprežili. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli, ani Syn, iba sám Otec. Vtedy budú na poli dvaja, jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Vyvolení budú vopred označení, aby boli rýchlo rozlíšení a včas unesení duchovnými bytosťami. Dve budú v mlyne, jedna vzatá, druhá sa ponechá. Preto buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Do poslednej chvíle sa budú ľudia radovať, predávať, pracovať a nebudú veriť, že príde „súdny deň“, ako neverili potope za čias Noema.“ Večné zákony 1


Z vašej knihy som celkom dobre nepochopil rozdiel medzi pojmami „znamenie Syna človeka“ a „zjavenie sa Syna človeka v oblakoch“. Majú naozaj dva rozdielne významy?

Najprv si objasnime, čo je to znamenie Syna človeka. Je to žiarivý kríž, ktorý vyzerá ako zlatý, lebo ho tvorí praduchovná energia. Je symbolom univerzálnej Pravdy pochádzajúcej priamo od Boha. Toto znamenie zároveň s bielou holubicou nosí v sebe ako živý symbol Boží syn – Ježiš a aj Syn človeka – Imanuel. Pred vrcholom súdu sa na oblohe objaví znamenie od Boha, ktoré bude obrovské, viditeľné naraz na celej Zemi. Ukáže sa ako predzvesť Božej pomoci zhora na záchranu vyvolených, aby vydržali vo svojej viere v ťažkých chvíľach.
Zjavenie sa Syna človeka v oblakoch už nie je len symbolom Božej pomoci, ale jej aktom. V najkritickejšom okamihu sa vynorí na oblohe množstvo lietajúcich diskov, ktoré budú zachraňovať nové pokolenie. Celú záchrannú akciu bude riadiť na Zemi Syn človeka – jemnohmotný Parsifal, do ktorého sa znesie duch Imanuela. Večné zákony 2/159

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou


Bratislava - február 1998.


Žijeme v dobe, ktorá je veľmi náročná jednak pre dospelého človeka, jednak pre dieťa.

Všetci cítime, akoby nás stále niekto alebo niečo naháňalo. Nikto nemá na nič čas. Každý len pracuje, nakupuje a nemá čas si vlastne uvedomiť, aký to má všetko zmysel, cieľ.

Každý sa snaží ísť za tými svojimi povinnosťami, ktoré má, či už sú to pracovné, rodinné, ale málokto má čas si sadnúť a rozmýšľať, prečo tu vlastne som, aký to má všetko zmysel, prečo sa zrazu všetko zrýchlilo. Každý to vie, že sa všetko zrýchlilo, ale nikto nevie prečo, prečo zrazu už nemá na nič čas. Vo vedeckých kruhoch sa rozširuje teória, že súčasný človek za týždeň prežije toľko, stretne toľko ľudí, toľko udalostí zažije, ako kedysi stredoveký človek prežil za celý svoj život.

Tým, že človek dnes toľko prežíva, má toľko poznatkov a správ, toľko podnetov, tak samozrejme keď príde domov, je rád, že si môže oddýchnuť a nechce sa zaoberať tým, prečo som tu na Zemi, aký to má zmysel. Keď je tak preťažený tými dojmami, tak si chce oddýchnuť a chce vlastne vyvážiť tie starosti, stresy, ktoré ho za deň zaťažili, niečím ľahkým.

Tak si zapne televízor - nejaké tie hry, zábavu alebo film a zabudne na to, prečo tu vlastne je, že sa tým chcel zaoberať.

Pre tých, ktorí hľadajú odpoveď na túto otázku, jestvuje množstvo literatúry, ktorá sa zaoberá týmito faktami, aby človeku pomohla otvoriť oči a spoznať, prečo vlastne tu na Zemi je. Ale, žiaľ, tak ako vo všetkom je nadbytok, takisto je aj nadbytok zavádzajúcej literatúry.

Keďže vieme, tí, ktorí poznajú Bibliu, že sa blížime k vyvrcholeniu posledného proroctva Zjavenia Jána, zhora bolo vyslaných do každej krajiny mnoho vyšších duchov, ktorí mali pripraviť svoj národ na pochopenie toho, čo sa teraz bude diať. Budú to veci strašné, ale zároveň aj oslobodzujúce, pre čistých ľudí krásne.

Aby vedeli ľudia pochopiť budúce deje, títo vyvolení vyšší duchovia mali o tom informovať svojich ľudí rozličným spôsobom, či už prednáškami alebo knihami. Niektorým sa táto úloha podarila viac, niektorým menej. Prečo sa podarila viac, prečo menej, o tom píšem v mojej knihe. Pretože pôsobia zároveň proti sily, ktoré týmto vyšším duchom bránia, aby ľuďom povedali Pravdu o tom, čo sa teraz deje.

Som jedna z tých, ktorí boli vyslaní zhora, aby svoj národ poučili o tomto dianí, čo sa bude v najbližšej dobe diať. Aby to ľudia pochopili a nebrali to ako zavádzajúcu literatúru a aby sa vyhlo tejto chybe, ktoré majú mnohé duchovné smery a takisto aj známe náboženstvá, tak moja kniha je písaná na základe určitých zákonitostí.

Odhaľuje zákony, ktoré sú v stvorení večné. Opisuje celé stvorenie, jeho zloženie, aby človek postupne rástol poznatkami a aby mohol seba ako človeka včleniť do tohto stvorenia, aby poznal, kam patrí. A keď si uvedomí, akou časťou tohto Stvorenia celého je, vtedy vlastne aj lepšie pochopí svoju úlohu v ňom. Preto súčasťou toho, aby človek pochopil, čo sa tu deje, je dôležité najprv poznať, ako stvorenie vyzerá a v ktorej časti tohto stvorenia žijeme.

My ľudia žijeme v tej najnižšej časti celého stvorenia. V hmotnej časti. Tá hmotná časť vesmíru, ktorú vidíme, to sú galaxie a vesmírne telesá, Slnká so svojimi planétami. To je tá najnižšia časť celého Stvorenia. Nad nami sú vyššie svety, vyššie a vyššie a úplne hore je kozmická energia, ktorá sa nazýva Boh. Kresťania ju nazývajú Boh, ale v skutočnosti je to energia, ktorá nemá tvar, ktorá má inteligenciu, silu, ktorá toto všetko tu riadi.

Do mojich 42 rokov som žila životom obyčajnej ženy. Vydala som sa, mala som deti, pracovala som, realizovala som sa v práci. Myslela som si, že som našla zmysel života v práci a rodine.

Až jedného dňa, keď som mala 42 rokov, som zažila udalosť, ktorá úplne zmenila môj život. Dozvedela som sa, že som sa narodila na túto Zem preto, aby som pripravila svoj národ na náročnú dobu, ktorá vrcholí. Bola som z toho veľmi prekvapená, prečo som ja, bývalá materialistka, ktorá sa nikdy duchovne nevzdelávala, dostala takúto úlohu a nevedela som sa s tým vysporiadať. Myslela som si, že sú to možno temné sily, ktoré si so mnou zahrávajú a trvalo mi to zopár rokov, kým som pochopila a našla si to miesto a tú úlohu, ktorú som vlastne prišla plniť na Zem.

Odkiaľ som sa vlastne dozvedela o tej úlohe a ako?

Bola to akoby náhoda. Keďže vieme, že náhody nejestvujú, tak viem, že mi to bolo pripomenuté, to, na čo som ja počas života akoby zabudla. Je to prirodzené, každý človek keď prichádza na túto Zem, zabudne na úlohy, ktoré sa odhodlal v tomto živote splniť a až tak, ako prichádza čas, odhaľuje sa mu páska z očí. Vždy v pravom čase pochopí, ktorá úloha je zrelá na riešenie. Tak isto aj u mňa prišla doba, kedy som mala pochopiť, prečo som prišla na túto Zem a ako mám plniť svoju úlohu.

Všetok môj doterajší život vlastne smeroval k tomuto poslaniu. Pochopila som to až neskôr, čiže nebol zbytočný. Bol na to, aby som pochopila, čo sa tu deje a aby som spoznala ľudí, ktorým mám pomôcť, aby som lepšie vedela poradiť. V tomto mojom poslaní som sa dozvedela, že moja úloha spočíva v tom, aby som pomohla ľuďom tým, že napíšem knihu.

Napíšem knihu o tom, čo všetko doteraz viem. V prvej časti môjho života, v mladosti, som bola veľmi chorľavá, preto ma zaujímalo najviac zdravie. Cítila som, že by som k nemu vedela nájsť cestu práve cez moje rôzne ochorenia a tak sa aj stalo.

Bolo to mojím jediným zmyslom života v mladosti, nájsť a pochopiť zdravie. Myslím, že sa mi to podarilo, lebo som sa vyliečila bez pomoci lekárov a doteraz viem, že zdravie je vlastne to, ako žijem.

Začala som sa zamýšľať nad tým, prečo jestvuje v živote nespravodlivosť a vôbec zlé vzťahy a taký život, aký tu je. Tak ako som vo svojom vnútri cítila, že zdravie je niečo prirodzené a choroba niečo neprirodzené, tak som aj cítila, že na Zemi by mala vládnuť iba láska a spravodlivosť. Ale cítila som, že vládne opak. Nespravodlivosť a neláska, nepochopenie.

A hľadala som najprv príčinu v sebe, prečo som nepochopená, ale zistila som, že nielen ja, ale vlastne tieto isté problémy majú všetci. Všetci sa cítia nepochopení a všetci cítia na sebe tú nespravodlivosť. Najprv musím ísť cez seba, ešte nemôžem pochopiť svet, musím najprv pochopiť seba. A preto som hľadala cesty k vlastnému sebapoznaniu. Dokonalosť alebo zdokonaľovanie, je to neustály proces, ktorý trvá celý život, a že vlastne človek s tým nebude nikdy hotový. Lebo tak ako človek dozrieva, tak postupne stále odhaľuje jednotlivé zložky svojej osobnosti, a na všetko musí dozrieť. Keď som pochopila svoje telo, svoje zdravie, tak som pochopila, že vlastne ja ešte zatiaľ nemôžem byť taká dokonalá, aký je obraz dokonalého človeka. A aby som mohla napredovať a spoznať zmysel svojho života, musím sa prijať zatiaľ taká, aká som. To znamená, že musím poznať svoje klady a ako ich v živote využívam, a či ich využívam správne a podľa toho si prispôsobiť svoj život a tak isto musím poznať svoje zápory a prijať ich ako súčasť tohto života, že vlastne nikto tu na Zemi nie je dokonalý.

A ja som nechápala, že prečo práve dobrý človek musí najviac trpieť a ten zlý, tomu sa darí. A na to, aby som pokročila ďalej, ma doviedla Joga, ktorá hovorí to, že jestvuje zákon karmy, že karma je vlastne osud človeka, v ktorom sa dozvie, že vlastne to, čím je človek bitý v živote, sú jeho chyby, ktoré robil vo svojich predchádzajúcich životoch. Na rozdiel od kresťanstva, že človek žije iba raz a za ten jeden život sa zdokonalí alebo nezdokonalí a podľa toho ide buď do neba alebo pekla, joga mi podávala takú prijateľnejšiu cestu na pochopenie tohto života tu.

Keď som pochopila tento zákon karmy, tak som pochopila príčinu nespravodlivosti na Zemi. Lenže potom som chcela pochopiť, že vlastne prečo sa zdokonaľujeme, aký to má význam. A na to, aby som to pochopila, prečo sa zdokonaľujeme, som musela pochopiť pôvod človeka. Odkiaľ pochádza človek? Prečo sa má zdokonaľovať? Čo bude potom, keď sa zdokonalí? Chcela som vedieť.

A vtedy prišla pomoc, prišla ku mne kniha, ktorá mi osvetlila všetky odpovede na doteraz nezodpovedané otázky. A bola to kniha „VO SVETLE PRAVDY“.

Keď som dočítala tohto autora, tak som pochopila, že konečne na Zemi jestvuje prameň, z ktorého človek môže čerpať donekonečna. Myslela som si po prvom prečítaní, že som knihu celú pochopila a že na všetko mám už odpovede. Ale predsa prichádzali pochybnosti a najmä o pôvode autora. To, čo On o sebe písal, sa mi zdalo také neuveriteľné. On písal, že vlastne On je Duch Pravdy, ktorý je v Biblii oznamovaný, ktorý mal ľudom priniesť poznanie o tom, kto je človek, že sa blíži súd, čo to je, prečo príde. A začala som knihu znovu čítať. A čím viac som ju čítala, tým viac som nachádzala odpovede, tým viac som nachádzala nové miesta, ktoré som si predtým vôbec nevšimla. A tým viac som nachádzala odpovede, že vlastne autor píše, prečo ho cirkev nechce prijať. On to vedel, prečo ho neprijíma, On tam to vysvetľuje.

Bola som z toho taká zmätená, že On vlastne prišiel ako druhý Kristus. Tak ako prvého Krista nikto nespoznal, ani jeho nechcel nikto spoznať, a práve cirkev ho nechcela spoznať. Skôr ho spoznali materialisti, ktorí neboli pokrivení žiadnymi náboženskými dogmami a tí ho vlastne šíria ďalej.

Na moje veľké prekvapenie, asi tak dva roky po prečítaní knihy „VO SVETLE PRAVDY - POSOLSTVA GRÁLU“, som sa dozvedela, v mojej knihe to podrobne píšem, že ja som sa narodila na Zem vlastne s poslaním, aby som pokračovala v poslaní tejto knihy POSOLSTVA GRÁLU.

Bola som z toho šokovaná, lebo sa mi to zdalo neuveriteľné, že prečo práve ja? Ja som ešte nepoznala svoj pôvod, ja som sa považovala za normálnu ženu, za normálneho ľudského ducha, ako píše autor Posolstva Grálu. A bolo mi to nepochopiteľné, že prečo ja by som mala byť pokračovateľkou toho poslania. Až keď mi bolo povedané, od koho mám to poslanie, keď som sa pýtala, že od koho mám poslanie pokračovať v tomto diele, a keď som sa dozvedela, že toto poslanie mi dáva Syn Stvoriteľa, tak som bola šokovaná, nechcela som tomu veriť, že ako je to možné, že tak vysoko.

Keby mi niekto povedal, že nejaká vyššia civilizácia, tak ešte by som tomu uverila, ale aby priamo Syn Stvoriteľa mi dával poslanie, to sa mi zdalo nadnesené, neskutočné. A potom, keď som to prijala, tak mi bolo povedané, že mám napísať knihu, zjednodušenú formu jeho Posolstva Grálu, lebo väčšina ľudí v dnešnej dobe nemá čas na prečítanie tisíc stránkovej knihy, a keďže sa všetko urýchľuje, tak aby mali ešte dostatok času sa dozvedieť určité pravdy určití ľudia, nie všetci, ale tí, ktorí majú vedieť, ktorí na to majú, ktorí sú dostatočne duchovne vyvinutí.

V tejto knihe - (vo Večných zákonoch), zároveň dostanú ľudia ešte nové informácie, ktoré nie sú ani v Posolstve Grálu. Ale nebolo mi povedané, ako že sa dozviem počas písania. Tak mi bolo povedané, že okrem Posolstva Grálu si mám ešte prečítať aj Bibliu. To ma veľmi prekvapilo, lebo som sa trochu bála, že ako to ešte stihnem, že také hrubé knihy a onedlho mám písať knihu. Ale keď to tak malo byť, tak som sľúbila, že to tak urobím. Až pri písaní knihy som potrebovala Bibliu na to, že vlastne cez ňu som pochopila svoj pôvod.

Aby to človek bol schopný prijať a pochopiť, tak sa musí najprv oboznámiť s večnými zákonmi. A keby ľudia poznali len tých pár, desať večných zákonov, tak by nemohli robiť povedzme zlo alebo neprávosť, lebo tie zákony poznajú aj materialisti, napr. z fyziky zákon akcie a reakcie. Všetky tieto zákony väčšinou teda objavila aj veda, len ona nevie, že tie zákony fungujú aj na duchovnej úrovni.

Ako teda funguje tento zákon akcie a reakcie na duchovnej úrovni, je vlastne to, čo sa nazýva karmou. Že keď ja urobím čokoľvek, čo ja urobím, čo ja poviem, čo ja myslím, ihneď sa formuje a vracia sa mi späť v tej istej podobe. A v tej istej sile. Zákon spätného pôsobenia funguje oneskorene, že človeku sa nevracia hneď to, čo spraví, to zlo, aby ho mohol hneď pochopiť, prečo sa to stalo, ale vráti sa mu to trebárs až v inom živote, a tým sú ľudia z toho zmätení a nechápu tieto zákony, lebo nevidia hneď ich dôsledky.

Potom je tam napríklad zákon rovnorodosti. To znamená, že sa budú triediť na ľudí, ktorí sú schopní duchovnej premeny, čiže ľudí, ktorí majú dostatočné vyvinutého svojho ducha a na ľudí, ktorí nebudú schopní duchovnej premeny, a to sú ľudia, nemýľte sa, nebudú to len materialisti, budú to aj mnohí duchovne založení ľudia, ktorí hĺbajú, celý život čítajú všemožne, chodia do kostolov, alebo pestujú rôzne duchovné praktiky, okultné školenia a všeličo možné a napriek tomu nebudú trebárs zaradení k tým, ktorí budú schopní duchovnej premeny.

Tretí zákon je „zákon tiaže“, ktorý tak isto poznáme z fyziky, že ťažké padá dolu a ľahké sa vznáša. A takisto aj človek podľa toho, akého bude mať ducha, tak podľa toho buď klesne dolu, alebo bude povznesený spolu so Zemou, ktorá po duchovnej premene sa zdvihne naspäť do vyšších sfér, aby zákony fungovali, ako majú fungovať.

Dnes už každý človek by mal mať dostatočne vyvinutú svoju „slobodnú vôľu“, čo je ďalší zákon, ktorý platí, ktorý nosí každý človek sám v sebe ako svoje duchovné bohatstvo.

Dnes by každý človek už mal využívať svoju slobodnú vôľu k tomu, aby dospel do vrcholu svojho vývoja. A preto dnes dostáva človek poznanie večných zákonov. Stačí, keď si človek uvedomí, že chce dobro, chce žiť dobre, čestne a spravodlivo, a že bude znášať všetko zlo, všetku krivdu, aká je, že to bude brať ako očisťovanie. Prídu teraz aj vojny. Všetko sa zhorší. Všetko je naopak, Pravda je tak prekrútená a tak obťažená všelijakými omylmi a dogmami, že vlastne je pre rovného človeka neprijateľná. Preto muselo vzniknúť toľko siekt, toľko duchovných smerov, toľko náboženských smerov, lebo človek je už tak pokrivený, že nie je schopný prijať jednoduchú a čistú Pravdu.

Každý si myslí, že čím je pravda zložitejšia, tým je pravdivejšia, tým je lepšia. Ale je to naopak. Čo je jednoduchšie, to je pravdivejšie, ale musí to byť logické.

Mojou úlohou je oznámiť ľuďom, že v najbližších rokoch sa všetko kozmickou rýchlosťou zrýchli, ešte viac ako doteraz, ale hlavne to záporné. Budú vojny na viacerých miestach, budú svetové spory, nastane psychologická vojna, lebo každá sekta si myslí, že je pravá a že má toho pravého vodcu, ktorý prežije a ktorý bude viesť ľudstvo.

Lenže pravý Vodca je zapísaný v Biblii ako Syn Človeka. Biblia oznamuje svojím posledným proroctvom Zjavením Jána, že v čase súdu príde Syn Človeka, ktorý bude Kráľom Tisícročnej ríše.

A keďže niekomu, môžeme to nazvať zjednodušene temným silám, ktoré sú skonkretizované na Zemi, v určitých ľuďoch, keďže im záleží na tom, aby ľudia nepoznali Pravdu, tak oni sa postarali za niekoľko tisícročí cez ľudí, ktorí sa vteľovali aj do cirkvi, do všetkých náboženských smerov a všade, aby boli zavádzaní, aby nepoznali Pravdu, tak sa tam dostala zámena, že Syn Človeka je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus sám povedal, že On ide k Otcovi, a bude pri Otcovi. Ale príde Syn Človeka!

Ale Syn Človeka nie je Ježiš. Záchrancom a Vládcom Tisícročnej ríše má byť Duch Svätý, ktorý sa nazýva IMANUEL!

V Biblii sa stotožňuje. Jediný prorok IZAIÁŠ píše vo svojom proroctve, že Kráľom Tisícročnej ríše bude Imanuel.

Syn Človeka sa má narodiť tesne pred vrcholom súdu. Pred prvou veľkou očistou. To znamená tento rok alebo najneskôr na budúci rok. Aby ľudia vedeli, kto sa narodil, tak musia poznať, kto je Syn Človeka a prečo sa narodí. Syn Človeka je sudca, Duch Pravdy.

Imanuel sa môže narodiť iba vtedy, keď najprv vznikne jeho potomstvo. Až potom bude mať cieľ, aby sa narodil. Čiže kým ľudia nepochopia, kto je Imanuel, prečo sa má narodiť, tak sa nenarodí.

Ale keďže vrchol temna na Zemi nastáva, čo bude prejavom zvýšeného počtu vojen, katastrof, tak ľudia musia pochopiť, že tí, ktorí chcú byť vyvolení, majú sa snažiť pochopiť, kto je Imanuel, prečo príde a prečo bude očista.

A tí ľudia, ktorí to pochopia, tí tvoria jeho nové pokolenie. A zhora bude Boh vidieť podľa vyžarovania ľudí. Ich duchovná iskra prežiaruje ich telo a Boh vidí ľudí ako vyžarujúce svetielka. Čiže tam nemôže dôjsť ku klamstvu. Teraz sa znovu vtelí na Zem Imanuel - Duch Svätý, Swanhilde, čiže mne. Znovu sa narodí, aby viedol ľud v Tisícročnej ríši, kedy už sa Zem pozdvihne do vyšších sfér a bude zbavená z väčšej časti temna. V prípravnej dobe na Tisícročnú ríšu, kým bude dozrievať, dospievať Imanuel, bude ešte Zem pod vplyvom temna, lebo nebude ešte všetko zničené.

Až keď bude Imanuel dospelý, tak v dospelom veku povedie boj s padlým archanjelom, ktorého Biblia nazýva Antikrist, a On Imanuel s ním povedie boj, a vtedy bude jeho moc úplne obmedzená a vtedy nastane vláda Tisícročnej ríše, kedy ľudský duch bude môcť dozrieť a dospieť do ďalšieho, vyššieho štádia vývoja. Keby bolo ľudstvo ponechané samé na seba, tak ako je teraz, tak by zaniklo. Pretože planéta Zem je pod vplyvom temných.

Dostala sa pod vplyv temných a ich cieľom je zničiť tých čistých duchov a strhnúť si ju do svojho, do svojej úrovne dole.

Na záver vystúpenia, bolo prečítané p. Makedonovou proroctvo od Schwanberga, ktoré prijal od Imanuela. Každý pozorný čitateľ si všimne, že aj toto proroctvo sa napĺňa do bodky, čo svedčí o jeho pravosti. Preto na tomto mieste ho uvádzam v plnom znení, tak ako bolo uverejnené vo Večných zákonoch 2, aj s mojím dodatkom.

Proroctvo, ktoré ste prečítali z UFO-Magazínu vo vašom televíznom vystúpení, mi nie je celkom jasné. Môžete mi ho dešifrovať a prípadne aj zdôvodniť, prečo ho považujete za pravé?

Moje vysvetlenie, prečo som toto proroctvo prečítala, vystrihli v televízii pre nedostatok času, preto to zopakujem. I keď nepoznám jeho autora Schwanberga, viem iste, že mu ho nadiktoval Imanuel, lebo on sám ma na proroctvo upozornil a pomohol mi ho vyložiť. Do redakcie UFO-Magazínu prišiel list so spomínaným proroctvom bez udania adresy a mena odosielateľa, podpísal sa pravdepodobne pseudonymom. Uvádzam celé proroctvo s mojimi vysvetleniami v zátvorke:

Zem podľa čínskeho horoskopu vstupuje rokom 1998 do znamenia Leva / Tigra (toto obdobie trvá astrologicky asi do 15.2.1999), čo znamená toľko, že všetko nezdravé a neschopné v myslení zahynie.

1. Vojna Arabov - moslimov so svetom. (Temní sa ju už dávno snažia vyvolať, ale Boh ju odďaľuje, aby sa čo najviac ľudí stihlo duchovne očistiť správnym duchovným poznaním, a nie utrpením).

2. Všetky cirkvy a sekty, je ich 2750, vyvolajú psychologickú svetovú vojnu (keď sa dozvedia, že svetový duchovný vodca sa čoskoro narodí, a nebude z ich sekty). Medzi chudobou a bohatstvom dospeje svet k premene myslenia.

3. Zmena viacerých vlád na našej zemeguli.

4. Ukončí sa spojenie a zmizne orbitálna stanica.

5. Moria sa oteplia, Zem zmení svoj tvar.

6. Vyhynú niektoré druhy stromov.

7. V roku 1998 zomrie mnoho významných osôb: pápež Ján Pavol II., Jeľcin, Alžbeta II., Havel, Arafat, Kohl, Mandela a iní, aj ja, autor proroctva. (Krajiny všetkých spomenutých vládcov budú v dôsledku vojny a katastrof koncom tohto astrologického roka veľmi spustošené.

8. Zástupca Pána je už tu. Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta. (zástupca Pána, teda Boha, je Imanuel - Syn človeka, lebo jedine Stvoriteľov syn môže byť zástupcom Boha na Zemi. Keď je už tu znamená to, že zostúpil dolu, nad hmotnosť aby už pripravoval a riadil akciu „príchod v oblakoch“.
Ďalšia časť proroctva - Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta - oznamuje, že sa tento rok narodí - časť z neho sa vtelí na Zem ako dieťa Imanuel.)

9. Začne sa premena myslenia ľudí, keď spoznajú svojho skutočného Pána. Nič sa nezatají, všetko všetkým sa vysvetlí. (Mnohí pochopia omyly vo výkladoch Biblie aj pravdivosť kníh Posolstva grálu a Nového evanjelia. Toto poznanie sa rozšíri do celého sveta, aby tí, čo majú pochopiť, pochopili.)


-Môj dodatok.-

„Imanuel sa môže narodiť iba vtedy, keď najprv vznikne jeho potomstvo.“ Toľko veta, pre ktorú som sem dal tento môj dodatok. Treba si preto uvedomiť, že Imanuelove potomstvo tvoria všetci tí, ktorí sa nechávajú aj naďalej formovať prostredníctvom kníh Posolstva Grálu a Večných zákonoch-1,2,3, ktoré sú zároveň najnovším posolstvom od Imanuela.

Pani Natália vo svojej knihe Večné zákony 1-2, píše na str.321 o tomto pokolení toto:

,,Bratislava predstavovala miesto, odkiaľ vzíde správa, ktorá pozbiera vyvolený národ v celom svete. Budú ho tvoriť všetci tí, ktorí pochopia a príjmu IMANUELOVO NOVÉ POSOLSTVO, podané prostredníctvom tejto knihy.- Večných zákonov 1, 2, 3!

Chcem ale tu na tomto mieste upozorniť na jeden dôležitý fakt, ktorý sa spomína vo Večných zákonoch, str. 322:

„Vyvolený národ má vopred vedieť, že Imanuel si nepreberie svoj ľud od žiadneho vodcu, ani žiadneho spolku, či duchovného smeru, iba od svojej matky, ktorú zastupuje táto kniha - Večné zákony ! To znamená, že jej prostredníctvom, ako aj Posolstvom Grálu a Bibliou sa má každý zdokonaľovať a pripravovať sám!!!“

,,Až potom bude mať cieľ, aby sa narodil. Čiže kým ľudia nepochopia, kto je Imanuel, prečo sa má narodiť, tak sa nenarodí."

Niektorí by radi chceli poukazovať na túto vetu, ktorú vyriekla p. Natália vo februári 1998, že predsa je pravda na ich strane, veď predsa je tu potvrdené ňou samotnou, že aké podmienky musia byť splnené, aby sa mohol Imanuel narodiť.

Chcem povedať, že aj ja som si do istého času myslel, že sa Imanuel ešte len narodí. Ale zlom nastal u mňa vtedy, keď mi bolo pripomenuté určitými ľuďmi, že nech si prečítam poriadne ešte raz Večné zákony1,2,3 a vypočujem prednášky z roku 1998. Ide o prednášky hlavne z augusta až novembra 1998.

Je to presne tak, lebo asi som bol malo dôsledný, nakoľko mi ušiel jeden nepopierateľný fakt, a to ten, že kým bola vedená pri písaní p. Makedonová – IMANUELOM ABDRUSHINOM!


Večné zákony 2: ,,Obsahuje ( kniha Večné zákony 1, 2, 3), najaktuálnejšie a najdôležitejšie informácie od Imanuela – Abd-ru-shina.“

Preto si iste každý všimol, kto si to chcel a chce všimnúť, že p. Makedonová neustále, od určitého obdobia, keď jej bolo zjavené, kedy sa Imanuel narodí (prečítajte si otázku aj odpoveď č. 301, Večné zákony 2), stála si za tým, že bude to „v NOVEMBRI 1998“!
Žiadny iný mesiac, ani rok nespomínala. A nakoľko vieme, kým bola pri písaní vedená, tak to nám podáva ten správny kľúč, že ak jej bolo Imanuelom povedané, že sa narodí v novembri 1998, tak to tak muselo aj byť!

To, že to nikto nespozoroval, to je problém ľudí, nakoľko my ľudia, sme opäť zlyhali.

Imanuel bol hneď po pôrode vzatý k Božiemu trónu, kde temno a jeho hlavný predstaviteľ už nemá prístup, tak ako to aj opisuje Zjavenie Jána. Žiadna hviezda nezažiarila na nebi, ktorá by oznamovala narodenie Božieho Syna Imanuela, lebo ľudstvo sa ukázalo ako nehodné takejto vzácnej udalosti, akou je narodenie Stvoriteľovho Syna Imanuela! Nik nebol v tej chvíli hodný, aby smel byť prítomný, nik z ľudí!!!, to nech nám je výstrahou, veľkou výstrahou pre budúcnosť, aby sme opäť nezlyhali, lebo to sa môže rovnať smrti, z ktorej už možno nebude úniku.

Preto je len teraz na každom z nás, aký zaujme k tejto výnimočnej udalosti postoj. Sú len dve možnosti: „BUĎ ÁNO - ALEBO - NIE.“ Iná možnosť nejestvuje! Tým si každý sám pripravuje osud, osud ďalšieho bytia.

Pani Makedonová v jednom svojom rozhovore povedala toto:

„Presvedčiť má až kniha - Večné zákony 1, 2, 3, alebo potom trebárs to moje dieťa, ktoré má to zvláštne tehotenstvo, tá hviezda a tie ostatné úkazy.
Lenže, pre mnohých to už môže byť neskoro. Čiže už im potom neostane nič iné, iba uveriť, ale keby si prečítali knihu, tak mohli by aj pochopiť.“

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor z novembra 1998


Je november, a píše sa rok 2008. Už čoskoro si budeme pripomínať desať rokov od narodenia IMANUELA, ktoré bolo vrcholom poslania pani Makedonovej. Preto tu budem počas celého tohto mesiaca, zverejňovať rozhovori s pani Makedonovou, ktoré boli s ňou urobené v novembri 1998. Verím, že budú prínosom pre všetkých ľudí, u ktorých je BOH a jeho PRAVDA na prvom mieste.

Ján Anton Sloboda.

Rozhovor v rádiu...

Pani Makedonová, hneď v úvode by som sa Vás spýtal, že o čom vlastne tak v kocke je Vaša publikácia “Večné zákony”?

Tak túto knihu som napísala pre tých ľudí, ktorí sú hľadajúci, ktorí si chcú potvrdiť to, čo sa v najbližšej dobe udeje. Všetci ľudia, bez ohľadu nato, či si budú zapchávať uši, alebo či budú otvorení, sa dozvedia o najdôležitejšej udalosti dnešnej doby, od narodenia Ježiša, od doby nášho letopočtu.
Tak všetci sa to musia dozvedieť, čo sa stane - že sa narodí na Zemi Duch Svätý – Imanuel.
Aby tí ľudia, ktorí sú hĺbaví, ktorí hľadajú Pravdu, mali možnosť si overiť, že na základe čoho ja toto tvrdím, či je to potvrdené nejakým spôsobom starými proroctvami, hlavne Bibliou, a ako je to vysvetlené, a prečo vlastne cirkev napriek tomu, že ide o udalosť, ktorú by mala ona zvestovať a naopak ju tají, alebo popiera, tak to všetko sa dozvie ten hĺbavý čitateľ, hľadajúci objektivitu, v mojich knihách.
Takže z toho dôvodu som napísala tieto knihy.

Vravíte, že na svet príde Imanuel, že ste tehotná v deviatom mesiaci, takže myslíte si, že ľudia Vám uveria a tomu, že ste tehotná a ak áno, ako ste počali? Ako k tomu prišlo?

Tak tých otázok je naraz veľa, čiže prvá otázka vlastne bola aká? Že či mi uveria, že som tehotná? Alebo ešte predtým bola…?

Či Vám uveria, že ste tehotná? Nie, že ste tehotná, lebo to vidím ja, že … naozaj máte to brucho ploché, ale ako je to možné? Dobre, úplne z druhej strany… Ako je možné, že vidím ja osobne, máte ploché brucho a vravíte, že ste v deviatom mesiaci?

Áno. Vy vlastne podávate dôkaz o tom, že nevyzerám nato, že som tehotná. Mám tri doklady o tom z ultrazvuku, že naozaj nie som tehotná fyzicky, a vlastne ja viem, že teraz mi to… teraz každý vidí, že nie som tehotná a vlastne o to aj ide. Aby mi nikto neveril, že som tehotná, ale uverí až vtedy, keď sa to dieťa narodí. Aby vlastne pochopili, že som bola tehotná a že to tehotenstvo také nehmotné má svoju príčinu.
Akú príčinu…, pokúsim sa to tak nejako jednoducho vysvetliť na základe proroctiev.
Prorok Izaiáš pred tritisíc rokmi prorokoval v siedmej kapitole v štrnástom verši, že “panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel”. Cirkev tento výrok pripasovala na Ježiša, povedali, že Ježišova matka počala ako panna a napriek tomu, že je tu napísané “a dá mu meno Imanuel”, tak to ich vôbec nevzrušovalo, že Ježiš sa volá Ježiš, vyložili to, že to je proroctvo pre Ježiša.
Keďže prorok Izaiáš v tej celej knihe… napísal tri knihy, v prvej knihe hovorí o Tisícročnej ríši a je tam vlastne tento výrok, znamená to, že on nehovoril o Ježišovi, ale hovoril o Imanuelovi. Že on vlastne sa narodí, aj to je tam v tej knihe uvedené, tesne pred súdom.
Potom nastane súd, aj ho opisuje dosť tak dramaticky, že budú padať hviezdy, bude Zem horieť, budú záplavy, vojny a podobne a potom, po tomto súde, keď sa vytriedia ľudia na tých, ktorí pochopia, prečo príde Imanuel na Zem a ktorí nie, tak nastane Tisícročná ríša, v ktorej budú žiť už ľudia iného druhu, ako sú teraz, aby nastala lepšia doba pre ľudstvo. Potom napísal prorok Izaiáš druhú knihu a tam už píše o Ježišovi a jeho dobe. Čiže on zvestoval aj Ježiša. A potom je tretia kniha a v tej tretej knihe zvestuje ešte Tisícročnú ríšu, čo sa bude diať v Tisícročnej ríši.
Keď prišiel Ježiš na Zem, po jeho smrti, cca 100 rokov bolo napísané Zjavenie Jána - Apokalypsa, to je najnovšie proroctvo v Biblii, posledné, ktoré zvestuje príchod vládcu Tisícročnej ríše počas súdu.
To už aj mnohí materialisti poznajú, že Apokalypsa znamená súd, že tam sú opísané hrôzy, ktoré čakajú ľudstvo, keď… a to tam je skryté, keď neprijme druhého Božieho Syna - Imanuela, Ducha Svätého, kráľa Tisícročnej ríše.
Aby ľudia spoznali, že kto bude jeho matkou, tak už v tomto Zjavení Jána, v tejto Apokalypse sa naznačuje, že ako, podľa čoho ju spoznajú.
Keďže to proroctvo sa písalo skoro pred dvetisíc rokmi, tak písalo sa takou symbolickou rečou. Že ako to vlastne ľudia spoznajú a počítalo sa s tým, že tesne predtým, než sa bude mať narodiť, tak jeho matka ho bude zvestovať a že vlastne ona potom tie symboly, ktoré to znázorňujú, že vysvetlí a vlastne aj naplní.
Vrátim sa k tomu tehotenstvu. V 12.kapitole Zjavenia Jána - Apokalypsy je vlastne takto zvestované narodenie kráľa Tisícročnej ríše: “Na nebi sa ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.”
Čiže žena odetá slnkom znamená, že vlastne z nej vyžarovala úžasná sila, ktorá znázorňuje to, že prišla z vyšších sfér a že je chránená Bohom. Na jej hlave veniec z dvanástich hviezd vysvetľuje, že pochádza z vyšších sfér, že prišla na Zem s poslaním a že nie je obyčajný človek. Toto, tých dvanásť hviezd, ja nebudem hovoriť, čo to znamená, ale mnoho duchovných smerov presne vie, čo to znamená, že kto je tá osoba z duchovného sveta.
Keby som to teraz povedala, mnohí … by tomu neverili, takže to nebudem zatiaľ hovoriť.
Ďalej proroctvo hovorí: “Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.” Čiže to, že bola ťarchavá a kričala v bolestiach znamená, že bude mať v tehotenstve ťažkosti. Tie ťažkosti majú spočívať v tom, že určitým ľuďom na Zemi bude veľmi záležať na tom, aby sa ten Duch Svätý nenarodil. A oni budú všetko pre to robiť, aby už v tehotenstve ho zabili. Budú používať, napríklad čiernu mágiu. Ako ste už iste mnohí počuli, aj na diaľku sa dá čiernou mágiou zabiť človeka.
Čiže tuto je to naznačené, že práve preto, že sa budú snažiť toho Ducha Svätého už v tehotenstve jej zabiť, tak musí mať nehmotné tehotenstvo, aby bolo to dieťa chránené, aby jej nemohli ublížiť.
Podrobnejšie o tom vysvetľujem v mojej knihe. Tu len veľmi stručne.

Áno. Pardón, že Vám skočím do reči. Tiež sa v Biblii píše, že “Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel”. To je pravda.

A to slovo panna vás teraz možno zaujalo…

Či ste panna?

Áno. Tak zase to vysvetlím. To slovo “panna” malo znamenať, že počne táto žena bez pozemského muža. Čiže v tom zmysle panna, že s Bohom počne. Že nie s pozemským mužom.

Takže otec je kto? Boh?

Otec je Duch Svätý. A práve preto… to je zase ďalší dôkaz, že keď som počala s Duchom Svätým, ktorý je nehmotný, ktorý je len duchovný, tak nemôžem mať riadne tehotenstvo ako s mužom, lebo aj to by vytvorilo… vyvolalo nedôveru medzi ľuďmi, keby som mala riadneho muža. Tak by povedali, že… “namýšľa si to, že počala… proroctvá si preštudovala a teraz si to napasovala…”
Čiže dá sa povedať, že to nehmotné tehotenstvo má dva dôvody, prečo je:
Prvý dôvod ten, že chráni pred tou čiernou mágiou, aby to dieťa nezabili už v tehotenstve, ako to je plánované vlastne v tých proroctvách a druhý dôvod je ten, že keď som počala z Ducha Svätého, tak nemôžem mať hmotné tehotenstvo, lebo to počatie bolo nehmotné.
Ale to neznamená, že sa ten plod vo mne nevyvíja, nerastie v duchovnom zmysle, aby sa potom narodilo riadne dieťa.
Preto som aj pribrala tých deväť kíl, že moje telo, moja panva sa rozšírila, že aby to dieťa malo miesto v tele, že keď sa… ono vlastne rastie vo mne a ja mám všetky tehotenské príznaky, ale nedá sa to dieťa vo mne zistiť fyzicky, ani zabiť, ani mu uškodiť.
Ale narodí sa potom riadne dieťa, čiže keby vôbec vo mne nebolo, ani to jemnohmotné, tak by sa nemohlo zhmotniť potom riadne dieťa.

A môžete mi teda povedať, ako príde na svet to dieťa? Normálnym bežným pôrodom v pôrodnici?

Tak práveže toto ja neviem. Tak, ako som nevedela, keď som ja ešte zvestovala, že sa narodí Duch Svätý, v mojej knihe prvej, tak spočiatku som ani nevedela, že ja som tou matkou. Ja som myslela, že ja ho mám len zvestovať. Potom som sa dozvedela, že ja som tou matkou, ale nebolo mi povedané, že kedy sa to stane.
Čiže prvý diel knihy, keď vyšla, tak bolo len napísané, že ja budem tou matkou, ale nevedela som, kedy. To mi nebolo povedané. Dozvedela som sa to, že ja som myslela, že s riadnym mužom a hoci som nemala muža, tak som myslela, že nejaký mi príde do cesty, že Boh mi ho pošle a že ten bude otcom.
A keďže sa to nestalo, tak ja som sa až potom dozvedela vo sne, som dostala sen, v ktorom som sa dozvedela, že už som počala z Ducha Svätého a že vlastne mojím mužom je Imanuel – Duch Svätý.
Ja som tomu sprvu ani neverila, ja som sa toho aj bála, že či to nie je nejaký zvod, nejaké oklamanie alebo čo, lenže potom som začala mať tehotenské ťažkosti, ktoré som mala aj pri mojich dvoch deťoch. Úplne takisto som to pociťovala, tak som vedela, že som tehotná, takže aj celý čas teda mám tie pocity a bolo mi vysvetlené, že to dieťa musí byť nehmotné, aby sa mu neubližovalo.

Pardón, že Vám skočím do reči. To znamená, že už deväť mesiacov nemáte ani menštruáciu?

Ja som tehotná, aj nie som tehotná. Čiže aj mám menštruáciu, aj som tehotná. Obidvoje. Čiže, vlastne keď je to tehotenstvo nezistiteľné, tak vlastne fyzicky ja pracujem normálne. Ale to tehotenstvo je vlastne len duchovné.
Čiže mám aj tie príznaky, ale teda nejaké iné… to, že priberám… ľudia, ktorí ma napríklad nevideli pol roka, tak sú zhrození, že ako vyzerám, že mi hovoria, že som ako dubáčik, že proste aj v tvári som pribrala, aj v tele, všade… Vy ste ma predtým nepoznali, takže to tak ako nevidíte. Len to brucho nemám, ale to telo sa pripravuje nato, lebo budem to dieťa kojiť riadne.
Čiže keby sa vo mne neodohrávali aj tie procesy na tej duchovnej úrovni, tak by som nemohla to dieťa mať riadne, svoje, u ktorého bude potom aj po pôrode možno zistiť, že má moju genetickú stavbu, ako matky, teda podľa tej DNK, takže… A potom ho budem aj riadne kojiť to dieťa.

Áno. Dám takú laickú otázku, že ako vlastne prišlo k tomu oplodneniu, ako Vás oplodnil Duch Svätý? Ako Vy viete, že Vás oplodnil Duch Svätý?

Bolo mi to vyjavené snom, že sa to tak stalo a samozrejme, že by som tomu nemusela veriť, lebo to môže byť hocikomu vyjavené. Dokonca mi písali čitatelia, ženy, že tiež im bolo vnukované, že budú mať Božieho Syna a že počali, a tak ďalej.
Lenže ja som mohla vedieť, že vlastne ja som písala tie knihy, ...keď som písala tie knihy, tak ja som nevedela, že ja budem tou matkou. Čiže keď som napísala knihu, ktorá logicky vysvetľuje večné zákony, proroctvá, duchovný vývoj ľudstva a vlastne že ja som mala byť tou matkou, tak potom už len … ja som len nevedela termín. Čiže keď to už prišlo, a prišli aj tie príznaky, tak som si len potvrdila, že všetko ide podľa plánu – tak, ako má ísť.
Takže ja nemám nato konkrétny dôkaz - nejaký fyzický, hmotný, akým by som Vás presvedčila.
Mojich čitateľov presviedča moja kniha. Oni mi veria a oni nepotrebujú žiadne… keď som aj povedala, že si dám spraviť ultrazvuk, ešte aj v deviatom mesiaci som si dala spraviť, 2.novembra, tak oni mi povedali, že oni to nepotrebujú, že im to stačí, že chápu všetko, že všetko im logicky zapadá.
A pre tých, ktorí nebudú chcieť čítať moju knihu, lebo sú natoľko povrchní, alebo sa boja, že by sa niečím nechali zviesť, tak tí môžu uveriť len na základe toho, ak budú chcieť teda to prijať, že teraz nie som tehotná, nie je to na mne vidieť, nie je to lekársky zistené, a predsa to dieťa bude moje. To sa bude dodatočne dať zistiť.
Či ho ja riadne porodím, to ja ešte neviem. To mi nebolo povedané. Iba to mi bolo povedané, že narodí sa v novembri a bude riadne viditeľné všetkým ľuďom. A bude aj zistiteľné, že je to moje dieťa.
A budem si ho sama kojiť, bude proste… moje, to dieťa. Čiže pre niektorých ľudí to bude zázrak, dá sa povedať, ktorý je vlastne podľa večných zákonov vysvetliteľný. Ale tí, ktorí tie večné zákony nepoznajú… ja ho skúsim stručne vysvetliť.
Preto musela prísť vyššia duchovná bytosť na Zem, aby to nehmotné počatie bolo možné. Obyčajná žena nemôže počať s Bohom. To podľa zákonov nie je možné. Ale preto som musela prísť z toho vyššieho sveta a preto je to aj v tom Zjavení Jána popísané, že mala dvanásť hviezd na hlave, odetá slnkom, že som vlastne prišla z vyšších sfér: Stala som sa človekom, aby to bolo možné, že keď dôjde k tomu počatiu, aby som mohla mať to nehmotné tehotenstvo.
Čiže podľa večných zákonov u vyššieho ducha je možné, aby som počala s Bohom, aj aby som mala to nehmotné tehotenstvo.

Pani Makedonová, tvrdíte, že s Duchom Svätým počnete v novembri Božieho Syna – Imanuela. Ja by som sa Vás spýtal…

Nie počnem…

… porodíte, áno, tak. Už ste počali. Ja by som sa Vás spýtal, že či ste už o tomto informovali cirkev?

Áno. Pri písaní mojej knihy “Večné zákony1“ som otvorila Zjavenie Jána - Apokalypsu, kde som dokázala tento fakt, že vlastne…

Pardon, ja som sa pýtal, či ste informovali cirkev?…

Áno, ja na to naviažem. Čiže v prvej knihe som otvorila biblické proroctvo Zjavenie Jána - Apokalypsu, kde som vlastne napísala to, že príde na Zem Duch Svätý, že bude kráľom Tisícročnej ríše. To som otvorila v Zjavení Jána - Apokalypse a v druhom dieli som otvorila proroctvo – Tretie fatimské posolstvo, ktoré je uložené vo Vatikáne.
Vatikán mal toto 3.Fatimské posolstvo otvoriť v roku 1960 a oznámiť ho verejne svetu. Ono obsahovalo pokračovanie alebo respektívne doplnenie údajov Zjavenia Jána - Apokalypsy, 12.kapitoly, kde sa zvestuje narodenie kráľa Tisícročnej ríše.
V tomto 3.Fatimskom posolstve sú podrobnosti, že kde sa narodí tento Duch Svätý, že to bude v slovenskom národe. Je tam napísané, že podľa čoho sa spozná jeho matka - že bude mať nehmotné tehotenstvo, lebo počala z Ducha Svätého, že napíše knihu, ktorá bude mať podtitul “Nové evanjelium”, čo znamená,… evanjelium znamená “dobrá správa”… to znamená, že zvestovanie Božieho Syna a keďže ide o zvestovanie nového Božieho Syna, tak sa kniha volá “Nové evanjelium”.
A potom je tam napísané, že vlastne počne z Ducha Svätého a ešte aj iné podrobnosti, že vlastne keď ľudstvo neprijme tento fakt, túto milosť pred súdom, že im posiela Božieho Syna, aby mnoho ľudí, ktorí sú zvedení rôznymi nesprávnymi sektami a vysvetleniami Biblie, tak aby mali aspoň tú možnosť, že keď sa dozvedia, že sa narodil Duch Svätý, …že ona sa o to postará, aby to celý svet vedel… tak keď neprijmú túto správu a nebude ich zaujímať, že prečo príde ten Duch Svätý na Zem, tak potom dôjde k súdu, ktorý bude pre celé ľudstvo drastický.
Cirkev to mala uverejniť, všetko toto, túto správu v roku 1960, čiže skoro pred štyridsiatimi rokmi, a nezverejnila to. Ona zverejnila iba to - Vatikán, že ľudstvo čaká 3.svetová vojna a katastrofa. Ale nepovedali, že prečo a ako sa jej dá vyhnúť.
Čiže toto zatajili a dnes už po mojom zverejnení, keď som to ja oznámila Vatikánu, že ja som toto 3.Fatimské posolstvo otvorila, aj som napísala jeho obsah, čo to obsahuje, aby vedeli, že ich nezavádzam, že hovorím pravdu, tak oni miesto toho, aby ho otvorili a dokázali, že som ho správne otvorila, vyhlasujú, že som nepravá a zakázali moju knihu cez ostatných cirkevných hodnostárov na Slovensku a varujú veriacich pred tým, aby čítali moju knihu.
Robia to napriek tomu, že teda je napísané aj v tom 3.Fatimskom posolstve, že keď to neurobia a nezverejnia túto správu, tak cirkev zanikne ako organizácia a ukáže sa, že neplní svoju úlohu správne.

Nemáte tak trocha strach, toto sú myslím si, dosť silné slová. Vyzývať a vravieť, že cirkev zanikne. Celkovo Slovensko je dosť kresťansky založené a Vy prídete s takýmto niečím. Nemáte z toho strach alebo obavy?

Nie, lebo práve preto som sa musela narodiť sem ako vyššia bytosť, ktorá nemá strach, ktorá vie, že to je jej úloha a to, čo ja hovorím, tak nehovorím zo seba. Takisto ani knihu som nenapísala na základe toho, že by som si preštudovala veľa kníh a neviem čo… veľa proroctiev…
Čitateľ, znalý duchovnú problematiku, tak vie, že takú knihu nemôže napísať človek. Že to je nadiktované zhora Bohom, lebo všetko to zapadá a dokážem upozorniť na také veci, ktoré nevedia ani teológovia, ktorí študujú Bibliu celý život.
Napríklad, ja nepopieram, ako si niektorí myslia a ako aj to vysvetľujú niektorí kňazi v kostole, ktorí nečítali moju knihu, že ja popieram Bibliu. Ja vôbec Bibliu nepopieram. Naopak, ja sa jej držím, ja len popieram niektoré výklady v Biblii.
Napríklad, toto Zjavenie Jána - Apokalypsa, tá 12.kapitola, kde je zvestované narodenie kráľa Tisícročnej ríše, pripísali… kde je tam aj jeho matka opísaná… tak ja som neprečítala celý ten text, ale koho bude zaujímať, tak sa dozvie potom ešte ďalej, že vlastne to dieťa, ktoré sa narodí, ten vládca nad všetkými národmi, ako tu je napísané, má byť hneď po narodení … že “dieťa bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu, lebo drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo porodí”.
Čiže týmto obrazným pojmom ten drak je označené temno na Zemi, ktoré je aj v cirkvi, ktoré vytvorilo tie nesprávne dogmy a že vlastne cirkev sa bude snažiť popierať jeho narodenie, čiže zničiť to dieťa už v detstve, už v tehotenstve. Už v detstve a aj po narodení.
Teda krátku dobu, keď tu bude na Zemi, dokiaľ ľudia budú prijímať narodenie tohto Božieho Syna a budú sa snažiť ho pochopiť, prečo tu je, tak dovtedy tu bude.
Ale keď to už bude tu pre neho nebezpečné, keď už budú útoky také silné, že ani matka, ani dieťa tu nebudú môcť ostať, tak vtedy bude dieťa uchvátené k Bohu, to znamená, že doslova bude to dieťa uchvátené od nebezpečných… z nebezpečnej situácie. Nadprirodzeným spôsobom bude vzaté zo Zeme, aby ho nezničili.
Boh s tým počítal, že vlastne budú tieto prekážky a že cirkev ho neprijme.
Nechcem tým tvrdiť, že všetci kňazi v cirkvi ho budú odmietať. Ale z centrálnej časti - z Vatikánu - pochádzajú dogmy, ktoré sa vytvorili. Sú tam okolo pápeža ľudia, ktorí nemajú celkom čisté zmýšľanie a ich úlohou bolo vytvoriť dogmy, ktoré vlastne poprú narodenie Ducha Svätého. A tie sa prenášajú potom do škôl a do výkladov Biblie a tí ostatní kňazi vlastne veria tomu, lebo ich ani len nenapadne, že by niekto vedome mohol zavádzať.
Spomeniem len taký malý trik, jednu takú dogmu. Že vysvetľujú v katolíckej Biblii… je k vysvetleniu tejto 12.kapitoly, kde je opísané narodenie kráľa Tisícročnej ríše, je opísané, že to je vlastne panna Mária a narodenie Ježiša. Lenže taký dobrý kresťan si neuvedomil, že Zjavenie Jána - Apokalypsa bola napísaná sto rokov po Ježišovej smrti a v 1.kapitole sa jasne píše, že “zvestuje deje, ktoré sa majú stať ”. Čiže nie deje minulé.
Takže to jasne vysvetľuje, že cirkev vlastne nesprávne vykladá toto budúce proroctvo ako minulý dej.

Dobre, poďme na niektoré z otázok našich poslucháčov. Tu sa pýta jeden, aké poslanie bude mať tento Boží Syn pre ľudí a aký to bude mať vplyv na ľudí?

Áno. Tak poslanie už z Biblie je známe. Prorok Izaiáš zvestoval Ducha Svätého, kráľa Tisícročnej ríše, ako sudcu. Sudca znamená to, že jeho narodením sa bude súdiť svet. Podľa toho, ako ho príjmu, či budú počúvať dogmy, ktoré nechápu, ktoré sú nelogické, ako som tu teraz vysvetlila, že vlastne je to nelogické, aby proroctvo zvestovalo minulosť, teda Ježiša, keď ide vlastne o budúcnosť, keď má zvestovať kráľa Tisícročnej ríše.
Čiže tí ľudia, ktorí budú chcieť hľadať Pravdu, že prečo príde na zem Duch Svätý, tak tí sa budú triediť na tých, ktorí ho prijímajú a tí ostatní, ktorým to bude ľahostajné, alebo ktorí nebudú chcieť poznať tú Pravdu, tak tí sa postavia na opačnú stranu.
Teda že pred narodením, aj krátko po narodení, kým tu bude Imanuel na Zemi, kým to bude možné, tak budú sa ľudia triediť. Každého táto otázka zasiahne a každý sa k nej bude musieť postaviť, aj keď nie navonok pred ľuďmi, ale vo svojom vnútri, a to úplne stačí.
Takže podľa toho sa vytriedia ľudia na tých, ktorí ho prijímajú a ktorí ho neprijímajú a potom, keď on už bude musieť byť zo Zeme vzatý, lebo už temno tu tak zvíťazí - tí, ktorí ho nechcú tu – tak vtedy nastane súd, čiže apokalypsa.
Tá apokalypsa podľa biblického proroctva môže začať hlavne tým, že vypukne 3.svetová vojna, ktorá bude najprv len lokálna a potom vlastne zničí celú planétu. A potom budú aj katastrofy, ktoré ju budú sprevádzať.
Takisto sa deje ten súd už aj teraz, na niektorých miestach, ako si to všímajú niektorí ľudia, že už nastáva čistenie planéty.
Keby nebol tento súd, to znamená, keby sa pred tým súdom nevytriedili ľudia na tých, ktorí ho prijímajú a na tých, ktorí ho neprijímajú, tak by nemohla nastať Tisícročná ríša po súde, lebo tá Tisícročná ríša je zvestovaná ako ríša spravodlivosti, lásky a pravdy. A keďže by ostali tí istí ľudia, čo teraz, tak by nikdy tá spravodlivosť, láska a pravda nemohli na Zemi byť.
Takže toto súdenie… preto sú teraz ponechané aj to zlo na Zemi, aj tá nepravda, aj to zavádzanie, aj tá Pravda je tu vedľa, aby každý mal možnosť demokraticky si vybrať, že čo mu je bližšie. Či tá Pravda, slepá viera, alebo dogmy, alebo ľahostajnosť, alebo vlastný rozum bez akéhokoľvek hlbšieho chápania, vnímania…
Kto si neuvedomí, že súčasná doba je najdôležitejšia… preto je november najdôležitejším mesiacom v dejinách ľudstva, lebo vtedy sa už majú ľudia pripraviť na narodenie Božieho Syna – Ducha Svätého.

Dobre. Ďakujem. Poďme opäť troška do materiálnych sfér. Spýtam sa Vás takto. V Biblii je písané, že panna Mária počala s Duchom Svätým - Ježiša. To vravíte aj Vy, že je pravda. Hej?

Nie. Ja som to nepovedala.

Nie Ale v Biblii to napísané je.

V Biblii je napísané, že “panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel ”. Že tento výrok, ktorý sa hodí na narodenie Imanuela, cirkev pripojila v Matúšovom evanjeliu k zvestovaniu Ježišovho narodenia, to bola vlastne tá chytrosť cirkvi, ktorá vlastne už dvetisíc rokov zavádza ľudí k tomu, aby nespoznali, keď príde Duch Svätý – Imanuel.
Oni nazvali Imanuela Ježišom. Alebo respektíve z Ježiša urobili aj Imanuela, aby, keď príde Imanuel, aby ho nespoznali.

Áno. A kto je vlastne Ježiš potom podľa Vás?

Ježiš… takto. Ježiša (že počne panna) nezvestoval žiadny prorok, hovorím prorok, to že je napísané v evanjeliách, čo písali apoštoli, alebo respektíve oni ani nepísali, ale na základe ich rozprávania sa spísali evanjeliá. Tak tam je napísané, že Mária mala sen a že videla anjela, ktorý jej povedal, že počala z Ducha Svätého a že sa jej narodí Ježiš.
Ale to je len opísaný sen, to nehovorí prorok. Prorok v Starom zákone -jediný zvestoval, že “panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel”, čiže to sa hodí len na Imanuela.
Ježiša že počne panna nezvestoval žiadny prorok. Iba tento sen. A tento sen nebol zvestovaný prorokom, tento sen opísal iba Lukáš, teda on tvrdí, že opísal sen, ktorý mala Mária.
Takže jednak on nebol svedkom Márie, nebol súčasníkom Márie, čiže nemohol mať dôkaz o tom, aby on opísal sen, aký mala Mária, že čo sa s ním rozprávala s tým anjelom a podobne.
Potom v Matúšovom evanjeliu je opísaný sen, ktorý mal Jozef, vraj, a v tom sne mu hovoril anjel, že nezapieraj…alebo neodmietaj Máriu, že je tehotná, lebo ona počala z Ducha Svätého a že bude mať syna, ktorému dáš meno Ježiš. A tento sen ja vyvraciam ako nepravý, pretože mnoho ľudí má aj nepravé sny… tak, ako mnohé čitateľky mi písali, že mali sen, že oni počnú z Ducha Svätého a že sa im narodí Imanuel. Tak takisto aj Jozef mal nepravý sen.
Môžem to dokázať. Podľa večných zákonov … jeden z večných zákonov… preto moja kniha sa volá “Večné zákony”, lebo v nej sú vysvetlené večné zákony. Jeden z večných zákonov je zákon rovnorodosti.
Podľa tohto zákona rovnorodosti nemôže z Ducha Svätého… keby Mária naozaj počala z Ducha Svätého, nemohol by sa narodiť Ježiš, ale musel by sa jej narodiť Imanuel – Duch Svätý. Keďže v tom sne “hovoril Boh”, že počne z Ducha Svätého, tak by musela mať Ducha Svätého – Imanuela, a nie Ježiša.
Čiže z toho vidno, že Boh by takú nelogickosť cez anjela neposielal. Ten sen bol nepravý. A keďže Boh je trojica, ktorá sa skladá z Boha Otca, zo Syna Ježiša, ktorý je súčasťou Božej Lásky a Ducha Svätého – Imanuela, tak Mária nepočala z Ducha Svätého. Ona počala riadne, iba v polovici tehotenstva do nej vstúpil duch Ježiša, Božej Lásky a preto mala Božieho Syna Ježiša.
Čiže ja nepopieram, že ona neporodila Božieho Syna. Ona porodila Božieho Syna, lebo v polovici tehotenstva do nej vstúpil duch z Božej Lásky, preto mala Ježiša. Ale počatie nebolo nutné z Ducha Svätého, lebo ona nemusela mať nehmotné tehotenstvo. Jej nehrozilo zabitie …zabitie dieťaťa už v tehotenstve, ako to hrozí Imanuelovi.
Čiže tým, že napasovala cirkev túto Apokalypsu, túto 12.kapitolu, na pannu Máriu, tak urobili z Ježiša aj Imanuela a z Imanuelovej matky urobili pannu Máriu. Čiže to je tá nesprávna dogma.
A na toto neprišli ani mnohí teológovia, a neprišla by som nato ani ja, keby som to nedostala zhora, aby som to v mojich knihách vysvetlila. A nadiktoval mi to vlastne Boh – Duch Svätý, aby ľudia uverili, že vlastne cirkev ich zavádza v mnohých veciach.
To neznamená, že cirkev je vo všetkom zlá. Je mnoho kňazov v cirkvi, ktorí vlastne toto nevedeli, ani nemohli vedieť, lebo to bola moja úloha, aby ma ľudia spoznali, že ja som vyššia bytosť a že mi naozaj diktuje Duch Svätý a túto Pravdu som priniesla na Zem.
Ja som to mala priniesť, aby tí čistí kňazi to pochopili a aby nezavádzali naďalej ľudí klamstvami, alebo len tým, že dostali príkaz zhora (pozn.- z Vatikánu), že moju knihu majú zatracovať a hovoriť o mne, že som duševne chorá, alebo falošný prorok.

Dobre. Poďme na otázky našich poslucháčov: aké je Vaše vzdelanie, kde ste zamestnaná a či sa zaujímate o náboženskú literatúru?

Tak mám stredoškolské vzdelanie, mám strednú ekonomickú školu, zamestnaná som, že som podnikateľka, mám vlastné vydavateľstvo, kde som si vydala aj tieto knihy. Pretože Boh to predpokladal, že túto knihu mi žiadne vydavateľstvo nevydá, takže som musela mať vlastné vydavateľstvo, sama si ich vydať.
Či som sa zaujímala predtým o náboženskú literatúru? Ani nie. Ja som bola dosť dlho materialistka, až keď som sa dozvedela o svojom duchovnom poslaní, tak vtedy som musela prečítať knihu Posolstvo Grálu, ktorú napísal Duch Pravdy a ktorá sa vlastne nazýva aj Novou Bibliou.
Zvláštne je, že veriaci o tejto knihe vôbec nevedia, hoci ju napísal Duch Pravdy, ktorého zvestoval sám Ježiš, v Jánovom evanjeliu. Ježiš hovoril pred smrťou, že “ja odídem, a po mne príde Duch Pravdy, Duch Svätý, ktorý vám všetko povie, čo som ja nepovedal”.
A napriek tomu, že on prišiel tesne pred súdom a napísal túto knihu, kde všetko vysvetľuje, aj o tomto zavádzaní cirkvi, aj prečo to robí, ako pokrivila Ježišovo učenie, tak práve preto cirkev túto knihu popiera, že existuje, aby potom, keď prídem ja, lebo v tej knihe som ja uvedená, že ja som pokračovateľka tohto poslania a že vlastne ja naviažem na ňu. … Čiže ja som si prečítala toto Posolstvo Grálu, na ktoré som ja mala naviazať a prečítala som si aj Bibliu. Aby som ju trochu poznala, lebo na jedno prečítanie sa pochopiť nedá.
A keď som potom dostávala vnuknutia, kde som dávala dôkazy z Biblie, že kde sú vlastne tieto dôkazy, o ktorých píšem, tak som tam v knihe uviedla úryvky, aby si to mohli ľudia, ktorí skutočne hľadajú Pravdu, nájsť v Biblii, že si nevymýšľam, že to tam je napísané, tak z toho dôvodu som mala poznať aj Bibliu.

Naši poslucháči sa pýtajú, odkiaľ ste zobrali tú informáciu, ako môžete byť panna, keď máte dve deti?

Ale veď som to už vysvetlila na začiatku, že to slovo panna znamená, že počnem z Ducha Svätého a nie s pozemským mužom.

Aha.

To je vlastne to, že počnem s Duchom Svätým a vlastne že takéto počatie je možné len vyššej bytosti. Preto je tam v Zjavení Jána opísaná tá bytosť, že má dvanásť hviezd na hlave, to znamená… to je môj duchovný pôvod. Nebudem ho tu hovoriť.
Ešte by som chcela povedať, ak nestihneme poslednú, veľmi dôležitú vec, že ak sa ľudia dopočujú, že sa mi naozaj narodilo dieťa, napriek tomu, že vedia, že nie som tehotná, ďalší dôkaz, že neklamem a že je to Boží zámer, bude ten, že na oblohe sa v novembri, keď sa dieťa narodí, zjaví nová hviezda, ktorá bude úplne iná ako všetky ostatné, aby to ľudia spoznali. A táto hviezda bude zvestovať, že keby som náhodou, že sa to nemôžu dozvedieť ľudia, že som musela odísť, ako je to tam napísané, lebo neviem, kedy budem musieť odísť zo Zeme, aj ja aj to dieťa, či hneď po narodení alebo tu bude dlhšie, to bude vždy závisieť od ľudí, tak aby vedeli, že sa dieťa narodilo, tak sa objaví táto nová hviezda, a tá bude dovtedy na Zemi, dokiaľ bude na Zemi Imanuel.

Pardon, spýtam sa ešte, podľa čoho spoznám tú hviezdu? Na oblohe?

Že bude iná ako ostatné. Neviem, ako bude vyzerať, ale bude iná ako ostatné, bude to niečo veľkolepé, čo si každý všimne.

Takže zrejme asi priemerom alebo svietivosťou. Veľkosťou.

To už neviem povedať. Bude to obrovská žiarivá hviezda, neviem, či to bude ako kométa alebo ako hviezda, ale mám zvestovať, že to bude hviezda, nová, ktorá nebude taká istá ako ostatné - že by o jednu hviezdičku naviac.

A čo v prípade, že sa Vám tento Syn nenarodí? Čo budete robiť? Prídete opäť porozprávať sa a vysvetliť, prečo sa Vám nenarodil?

Prídem sem veľmi rada, ale aj s dieťaťom.

Aj s dieťaťom. Dobre, budeme sa tešiť. Želám Vám ľahký pôrod a veľa šťastia a veľa úspechov.
Majte sa pekne, dopočutia. A zase niekedy dovidenia nabudúce.

Dovidenia!

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou


Je na mieste, aby dnes, práve v tomto čase, bol uverejnený rozhovor s pani Makedonovou, ktorý bol urobený v septembri 1998.

Ján Anton Sloboda.

Rádio Hviezda - september 1998

Pozvali sme si pani Natáliu de Lemeny-Makedonovú opäť do štúdia, lebo sme dostali pre ňu niekoľko otázok od poslucháčov.

Minule sme spomínali, že napísala knihu „Večné zákony - Nové pokolenie - Duchovná premena.

Prvá otázka od poslucháčov znie:

Ste novodobá prorokyňa?

Asi Vás sklamem, ale nie som ani médium, ani jasnovidka, i keď dostávam vnuknutie o tom, čo mám hovoriť a písať. Mojou úlohou je zvestovať narodenie druhého Božieho Syna - Imanuela a pripraviť náš národ na jeho príchod. Som skôr učiteľkou, mám vychovať Nové pokolenie pomocou večných zákonov, ktoré podrobne vysvetľujem v mojej knihe.

Spomínate v nej aj temno. Ako by ste stručne vysvetlili tento pojem tým, čo Vašu knihu nečítali?

Temno je jemnejší výraz pre zlo, ktoré toto slovo predstavuje. Nie je to však niečo abstraktné, je to skutočné zlo, ktoré šíria jeho predstavitelia, avšak skryto a nenápadne, aby neboli odhalení. Kým kedysi sa zlo prejavovalo otvorenejšie - udávaním, prenasledovaním, týraním, krízami, či vojnami, v dnešnej dobe sa musí maskovať do iných foriem, inak by ho ľudia ľahko spoznali a stránili sa ho.

Preto temní ľudia, ktorí pôsobia vo všetkých oblastiach života, naschvál napodobňujú čistých ľudí v rečiach, aj prejavoch. Dokonca naoko bojujú za Pravdu a spravodlivosť, ale žiaľ len rečami, provokovaním a ohováraním pravých vodcov. Ľudia ich odvážne výstupy považujú za dobré úmysly a nevedia, že im ide o oslabenie vyvoleného národa odstránením pravých vodcov a o ich nahradenie nepravými. Hnilé ovocie ich učenia a skutkov sa často prejaví ako nepravé až neskôr, keď sa už nedá nič napraviť.

Do vrcholu tohto chaosu, keď je všetko pomiešané, Pravda aj lož, dobro aj zlo, spravodlivosť aj nespravodlivosť, kde nepravý duchovný učiteľ sa hrá na pravého, sa teraz má narodiť Syn Stvoriteľa, aby urobil koniec zmätkom a vláde temna.

On sa teraz stane, už ako dieťa, hromozvodom, na ktorom sa budú odrážať blesky nenávisti, zloby, klamstva a zvedenosti. Ako sa kto postaví k jeho príchodu, zaradí sa k Svetlu alebo k temnu, a tým sa ukáže, či je hodný ďalej žiť na tejto Zemi alebo nie.

Preto je narodenie Ducha Svätého späté s katastrofami, vojnami a utrpením rôzneho druhu, aby sa vytriedili svetlí od temných ľudí.

To prakticky znamená, že kto hneď prijme, že sa narodí Boh na Zemi, prežije a ten, čo bude pochybovať, ten zomrie?

Nebude to také jednoduché. Jeden z večných zákonov je zákon rovnorodosti. Podľa neho všetko rovnaké sa priťahuje a nerovnorodé sa odpudzuje. Teda tí ľudia, ktorí šli doteraz v tomto celkovom chaose a zvrátenosti, napriek chybám a pádom za Pravdou, teda za Svetlom, tí prijmú jeho narodenie ako dar - pomoc z tohto zmätku.

Tí, čo ho budú bez rozmýšľania odmietať ako niečo nezmyselné a šíriť z toho paniku, nedôveru a pochybnosti, tí podľa zákona rovnorodosti dokazujú, že svojím doterajším životom slúžili temnu, lebo Svetlo je im nepríjemné, neprirodzené.

A kam sa zaradia tí, čo neprijímajú, ale ani neodmietajú narodenie Božieho Syna, lebo im je to jedno?

Ak je niekomu taká závažná udalosť ľahostajná, lebo sú pre neho iné veci dôležitejšie, jasne potvrdzuje, kam podľa zákona rovnorodosti patrí, i keď si to doteraz vôbec neuvedomoval.

K temnu nepatria totiž len tí, čo robia zlo, ale aj tí, čo považujú materiálny život za prvoradý a duchovné záležitosti sú pre nich niečím neskutočným, nereálnym.
Dokazujú tým, že nemajú dostatočne vyvinutého ducha, ktorého svojím jednostranným materialistickým životom zanedbali.

Duch a hmota sa majú vyvíjať v rovnováhe. Preto aj prílišní idealisti, ktorí stále duchovne študujú a hĺbajú a nedokážu sa v reálnom živote uplatniť, nie sú na tom duchovne lepšie ako tvrdí materialisti.

Čo by mal človek robiť, keď nechápe, alebo pochybuje o tom, že sa v dnešnej dobe môže narodiť Syn Stvoriteľa a dokonca u nás na Slovensku?

Táto informácia je taká silná, že musí vyburcovať každého človeka aspoň k zvedavosti, ak nie k túžbe po spoznaní Pravdy. Celý svet, ale najmä náš národ, ktorý sa touto významnou udalosťou stáva vyvoleným, sa musí o tom dozvedieť, aby mal každý možnosť zaradiť sa na tú stranu, kam cíti, že patrí.

Kde sa môže človek dozvedieť o všetkom, čo súvisí s narodením Imanuela - druhého Božieho Syna? Veď cirkev, ako som nedávno počul, to zapiera ako blud, klamstvo a varuje svojich veriacich pred vami.

Ten, kto chce spoznať zmysel príchodu Ducha Svätého na Zem a bude hľadať aj dôkazy o pravdivosti tohto zvestovania, dozvie sa všetko v mojich knihách „Večné zákony“, ktoré som práve na tento účel napísala.

A prečo cirkev predo mnou varuje veriacich? Tento dôvod najlepšie objasňujem v mojej brožúrke „Tretie fatimské proroctvo napriek 40-ročnému odporu cirkvi odhalené“. V nej som to napísala stručne a z pohľadu histórie náboženstva. Spomínam tam, že už za čias pôsobenia prvého Božieho Syna na Zemi, to boli hlavne predstavitelia vtedajších náboženských kruhov, ktorí ho spochybňovali, napádali a vyvolali davovú psychózu, ktorej dôsledkom bolo Ježišovo ukrižovanie. Tým dokázali, že v ich radoch pôsobili autority, ktoré boli duchovne neprebudené alebo dokonca temné.

Od tých čias zmenila cirkev postoj k Ježišovi od napádania k velebeniu, ale len preto, lebo je už mŕtvy. Nie je už pre ňu nebezpečný, lebo ju už nemôže kritizovať a ani sa nemôže brániť, keď cirkev prekrucuje jeho výroky a robí z jeho učenia dogmy.

Nimi urobilo náboženstvo zo svojich prívržencov len slepo veriacich, ktorí sa najradšej modlia ruženec, no žiaľ, samostatne myslieť a rozoznávať pravdu od klamstva, to nevedia.

Je príchod druhého Božieho Syna v Biblii tiež zaznamenaný?

Pravdaže. No cirkev tieto pasáže vykladá tak, že znovu príde Ježiš. V inej verzii zas tvrdí, že Ježiš nemusí prísť, lebo riadi svet aj so svojou matkou zhora a že už teraz práve preto vraj žijeme v novej ríši, vo svete plnom lásky, spravodlivosti a dobra.

Samozrejme, nie všetci kňazi zavádzajú ľudí od Pravdy. Sú za to zodpovedné len skryté temné autority, ktoré vytvorili dogmy. Kvôli nim nemôžu ani čistí kňazi hlásať niečo iné, keď nechcú prísť o miesto. Mnohí úprimne veriaci ani len netušia, že by mohla cirkev hlásať nepravdy, podvádzať, alebo aj klamať.

Škoda, že nie ste uvedená v niektorom proroctve aj Vy ako matka druhého Božieho Syna, možno by Vám dnes cirkev viac verila.

Budete sa čudovať, ale som spomínaná v mnohých proroctvách, napr. v Sibyle ako budúca matka nového Mesiáša, ale aj v Biblii prorokom Izaiášom, potom v Zjavení Jána, teda v Apokalypse, ale aj v Treťom fatimskom proroctve.

Temní predstavitelia v cirkvi veľmi dobre o tom všetkom vedia, a práve preto tieto dôkazy zahmlili nesprávnymi výkladmi, alebo ich jednoducho zatajujú pred verejnosťou. Prečo? Len preto, aby ma nikto nespoznal a neveril mi. Keby sa im to podarilo, ľudia by odmietli totožnosť druhého Božieho Syna a znemožnili by mu tak splniť úlohy, pre ktoré prišiel na Zem.

Aké úlohy?

Tou najdôležitejšou je - odstrániť temno, teda jeho predstaviteľov. Keď sa im už tak dlho darí vládnuť na Zemi, prečo by sa tak ľahko vzdávali?

Bojujú do poslednej chvíle za to, aby zakryli pred ľuďmi pravdu, a tým ich vyprovokovali k tomu, aby si sami zlikvidovali Boha. Veď v prípade Ježiša sa im to podarilo.

Niektorí poslucháči sa sťažujú, že nemôžu Vašu knihu o fatimskom proroctve dostať v kníhkupectvách. Čo im môžete poradiť?

Aby si ju žiadali u vedúcich predajní, a tí ju objednajú vo vydavateľstve Natajoga, (poz. S odchodom pani Makedonovej, vydavateľstvo zaniklo.)kde sa dá tiež objednať na dobierku. Okrem toho bude brožúrka dostupná aj na Internete pod značkou www.biela-holubica.sk. Budú tam dopĺňané aj nové informácie o mojom poslaní.

A dnes robia to isté u nášho pravého politického vodcu. Sám ľud sa ho pod vplyvom temných snaží zhodiť, lebo nevie nič o temne a jeho pôsobení.

Prečo ste uviedli takúto značku?

Z jednoduchého dôvodu - Biela Holubica symbolizuje Ducha Svätého, teda Imanuela.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Spomienka na veľkú kométu - rok 1997
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Desať rokov po...


Desať rokov po, a predsa stále živé a aktuálne, rozhovor s pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou.

Píše sa február 1998, je večer po 22. hodine, a cez televíznu obrazovku prichádza pomoc pre všetkých ľudí dobrej vôle...


Žijeme v dobe, ktorá je veľmi náročná jednak pre dospelého človeka, jednak pre dieťa.Všetci cítime, akoby nás stále niekto alebo niečo naháňalo. Nikto nemá na nič čas. Každý len pracuje, nakupuje a nemá čas si vlastne uvedomiť, aký to má všetko zmysel, cieľ.Každý sa snaží ísť za tými svojimi povinnosťami, ktoré má, či už sú to pracovné, rodinné, ale málokto má čas si sadnúť a rozmýšľať, prečo tu vlastne som, aký to má všetko zmysel, prečo sa zrazu všetko zrýchlilo. Každý to vie, že sa všetko zrýchlilo, ale nikto nevie prečo, prečo zrazu už nemá na nič čas. Vo vedeckých kruhoch sa rozširuje teória, že súčasný človek za týždeň prežije toľko, stretne toľko ľudí, toľko udalostí zažije, ako kedysi stredoveký človek prežil za celý svoj život.Tým, že človek dnes toľko prežíva, má toľko poznatkov a správ, toľko podnetov, tak samozrejme keď príde domov, je rád, že si môže oddýchnuť a nechce sa zaoberať tým, prečo som tu na Zemi, aký to má zmysel. Keď je tak preťažený tými dojmami, tak si chce oddýchnuť a chce vlastne vyvážiť tie starosti, stresy, ktoré ho za deň zaťažili, niečím ľahkým.Tak si zapne televízor - nejaké tie hry, zábavu alebo film a zabudne na to, prečo tu vlastne je, že sa tým chcel zaoberať.Pre tých, ktorí hľadajú odpoveď na túto otázku, jestvuje množstvo literatúry, ktorá sa zaoberá týmito faktami, aby človeku pomohla otvoriť oči a spoznať, prečo vlastne tu na Zemi je. Ale, žiaľ, tak ako vo všetkom je nadbytok, takisto je aj nadbytok zavádzajúcej literatúry.Keďže vieme, tí, ktorí poznajú Bibliu, že sa blížime k vyvrcholeniu posledného proroctva Zjavenia Jána, zhora bolo vyslaných do každej krajiny mnoho vyšších duchov, ktorí mali pripraviť svoj národ na pochopenie toho, čo sa teraz bude diať. Budú to veci strašné, ale zároveň aj oslobodzujúce, pre čistých ľudí krásne.Aby vedeli ľudia pochopiť budúce deje, títo vyvolení vyšší duchovia mali o tom informovať svojich ľudí rozličným spôsobom, či už prednáškami alebo knihami. Niektorým sa táto úloha podarila viac, niektorým menej. Prečo sa podarila viac, prečo menej, o tom píšem v mojej knihe. Pretože pôsobia zároveň protisily, ktoré týmto vyšším duchom bránia, aby ľuďom povedali Pravdu o tom, čo sa teraz deje.Som jedna z tých, ktorí boli vyslaní zhora, aby svoj národ poučili o tomto dianí, čo sa bude v najbližšej dobe diať. Aby to ľudia pochopili a nebrali to ako zavádzajúcu literatúru a aby sa vyhlo tejto chybe, ktoré majú mnohé duchovné smery a takisto aj známe náboženstvá, tak moja kniha je písaná na základe určitých zákonitostí.Odhaľuje zákony, ktoré sú v stvorení večné. Opisuje celé stvorenie, jeho zloženie, aby človek postupne rástol poznatkami a aby mohol seba ako človeka včleniť do tohto stvorenia, aby poznal, kam patrí. A keď si uvedomí, akou časťou tohto Stvorenia celého je, vtedy vlastne aj lepšie pochopí svoju úlohu v ňom. Preto súčasťou toho, aby človek pochopil, čo sa tu deje, je dôležité najprv poznať, ako stvorenie vyzerá a v ktorej časti tohto stvorenia žijeme.My ľudia žijeme v tej najnižšej časti celého stvorenia. V hmotnej časti. Tá hmotná časť vesmíru, ktorú vidíme, to sú galaxie a vesmírne telesá, Slnká so svojimi planétami. To je tá najnižšia časť celého Stvorenia. Nad nami sú vyššie svety, vyššie a vyššie a úplne hore je kozmická energia, ktorá sa nazýva Boh. Kresťania ju nazývajú Boh, ale v skutočnosti je to energia, ktorá nemá tvar, ktorá má inteligenciu, silu, ktorá toto všetko tu riadi.Do mojich 42 rokov som žila životom obyčajnej ženy. Vydala som sa, mala som deti, pracovala som, realizovala som sa v práci. Myslela som si, že som našla zmysel života v práci a rodine.Až jedného dňa, keď som mala 42 rokov, som zažila udalosť, ktorá úplne zmenila môj život. Dozvedela som sa, že som sa narodila na túto Zem preto, aby som pripravila svoj národ na náročnú dobu, ktorá vrcholí. Bola som z toho veľmi prekvapená, prečo som ja, bývalá materialistka, ktorá sa nikdy duchovne nevzdelávala, dostala takúto úlohu a nevedela som sa s tým vysporiadať. Myslela som si, že sú to možno temné sily, ktoré si so mnou zahrávajú a trvalo mi to zopár rokov, kým som pochopila a našla si to miesto a tú úlohu, ktorú som vlastne prišla plniť na Zem.Odkiaľ som sa vlastne dozvedela o tej úlohe a ako?Bola to akoby náhoda. Keďže vieme, že náhody nejestvujú, tak viem, že mi to bolo pripomenuté, to, na čo som ja počas života akoby zabudla. Je to prirodzené, každý človek keď prichádza na túto Zem, zabudne na úlohy, ktoré sa odhodlal v tomto živote splniť a až tak, ako prichádza čas, odhaľuje sa mu páska z očí. Vždy v pravom čase pochopí, ktorá úloha je zrelá na riešenie. Tak isto aj u mňa prišla doba, kedy som mala pochopiť, prečo som prišla na túto Zem a ako mám plniť svoju úlohu.Všetok môj doterajší život vlastne smeroval k tomuto poslaniu. Pochopila som to až neskôr, čiže nebol zbytočný. Bol na to, aby som pochopila, čo sa tu deje a aby som spoznala ľudí, ktorým mám pomôcť, aby som lepšie vedela poradiť. V tomto mojom poslaní som sa dozvedela, že moja úloha spočíva v tom, aby som pomohla ľuďom tým, že napíšem knihu.Napíšem knihu o tom, čo všetko doteraz viem. V prvej časti môjho života, v mladosti, som bola veľmi chorľavá, preto ma zaujímalo najviac zdravie. Cítila som, že by som k nemu vedela nájsť cestu práve cez moje rôzne ochorenia a tak sa aj stalo.Bolo to mojím jediným zmyslom života v mladosti, nájsť a pochopiť zdravie. Myslím, že sa mi to podarilo, lebo som sa vyliečila bez pomoci lekárov a doteraz viem, že zdravie je vlastne to, ako žijem.Začala som sa zamýšľať nad tým, prečo jestvuje v živote nespravodlivosť a vôbec zlé vzťahy a taký život, aký tu je. Tak ako som vo svojom vnútri cítila, že zdravie je niečo prirodzené a choroba niečo neprirodzené, tak som aj cítila, že na Zemi by mala vládnuť iba láska a spravodlivosť. Ale cítila som, že vládne opak. Nespravodlivosť a neláska, nepochopenie.A hľadala som najprv príčinu v sebe, prečo som nepochopená, ale zistila som, že nielen ja, ale vlastne tieto isté problémy majú všetci. Všetci sa cítia nepochopení a všetci cítia na sebe tú nespravodlivosť. Najprv musím ísť cez seba, ešte nemôžem pochopiť svet, musím najprv pochopiť seba. A preto som hľadala cesty k vlastnému sebapoznaniu. Dokonalosť alebo zdokonaľovanie, je to neustály proces, ktorý trvá celý život, a že vlastne človek s tým nebude nikdy hotový. Lebo tak ako človek dozrieva, tak postupne stále odhaľuje jednotlivé zložky svojej osobnosti, a na všetko musí dozrieť. Keď som pochopila svoje telo, svoje zdravie, tak som pochopila, že vlastne ja ešte zatiaľ nemôžem byť taká dokonalá, aký je obraz dokonalého človeka. A aby som mohla napredovať a spoznať zmysel svojho života, musím sa prijať zatiaľ taká, aká som. To znamená, že musím poznať svoje klady a ako ich v živote využívam, a či ich využívam správne a podľa toho si prispôsobiť svoj život a tak isto musím poznať svoje zápory a prijať ich ako súčasť tohto života, že vlastne nikto tu na Zemi nie je dokonalý.A ja som nechápala, že prečo práve dobrý človek musí najviac trpieť a ten zlý, tomu sa darí. A na to, aby som pokročila ďalej, ma doviedla Joga, ktorá hovorí to, že jestvuje zákon karmy, že karma je vlastne osud človeka, v ktorom sa dozvie, že vlastne to, čím je človek bitý v živote, sú jeho chyby, ktoré robil vo svojich predchádzajúcich životoch. Na rozdiel od kresťanstva, že človek žije iba raz a za ten jeden život sa zdokonalí alebo nezdokonalí a podľa toho ide buď do neba alebo pekla, joga mi podávala takú prijateľnejšiu cestu na pochopenie tohto života tu.Keď som pochopila tento zákon karmy, tak som pochopila príčinu nespravodlivosti na Zemi. Lenže potom som chcela pochopiť, že vlastne prečo sa zdokonaľujeme, aký to má význam. A na to, aby som to pochopila, prečo sa zdokonaľujeme, som musela pochopiť pôvod človeka. Odkiaľ pochádza človek? Prečo sa má zdokonaľovať? Čo bude potom, keď sa zdokonalí? Chcela som vedieť.A vtedy prišla pomoc, prišla ku mne kniha, ktorá mi osvetlila všetky odpovede na doteraz nezodpovedané otázky. A bola to kniha „VO SVETLE PRAVDY“.Keď som dočítala tohto autora, tak som pochopila, že konečne na Zemi jestvuje prameň, z ktorého človek môže čerpať donekonečna. Myslela som si po prvom prečítaní, že som knihu celú pochopila a že na všetko mám už odpovede. Ale predsa prichádzali pochybnosti a najmä o pôvode autora. To, čo On o sebe písal, sa mi zdalo také neuveriteľné. On písal, že vlastne On je Duch Pravdy, ktorý je v Biblii oznamovaný, ktorý mal ľudom priniesť poznanie o tom, kto je človek, že sa blíži súd, čo to je, prečo príde. A začala som knihu znovu čítať. A čím viac som ju čítala, tým viac som nachádzala odpovede, tým viac som nachádzala nové miesta, ktoré som si predtým vôbec nevšimla. A tým viac som nachádzala odpovede, že vlastne autor píše, prečo ho cirkev nechce prijať. On to vedel, prečo ho neprijíma, On tam to vysvetľuje.Bola som z toho taká zmätená, že On vlastne prišiel ako druhý Kristus. Tak ako prvého Krista nikto nespoznal, ani jeho nechcel nikto spoznať, a práve cirkev ho nechcela spoznať. Skôr ho spoznali materialisti, ktorí neboli pokrivení žiadnymi náboženskými dogmami a tí ho vlastne šíria ďalej.Na moje veľké prekvapenie, asi tak dva roky po prečítaní knihy „VO SVETLE PRAVDY - POSOLSTVA GRÁLU“, som sa dozvedela, v mojej knihe to podrobne píšem, že ja som sa narodila na Zem vlastne s poslaním, aby som pokračovala v poslaní tejto knihy POSOLSTVA GRÁLU.Bola som z toho šokovaná, lebo sa mi to zdalo neuveriteľné, že prečo práve ja? Ja som ešte nepoznala svoj pôvod, ja som sa považovala za normálnu ženu, za normálneho ľudského ducha, ako píše autor Posolstva Grálu. A bolo mi to nepochopiteľné, že prečo ja by som mala byť pokračovateľkou toho poslania. Až keď mi bolo povedané, od koho mám to poslanie, keď som sa pýtala, že od koho mám poslanie pokračovať v tomto diele, a keď som sa dozvedela, že toto poslanie mi dáva Syn Stvoriteľa, tak som bola šokovaná, nechcela som tomu veriť, že ako je to možné, že tak vysoko.Keby mi niekto povedal, že nejaká vyššia civilizácia, tak ešte by som tomu uverila, ale aby priamo Syn Stvoriteľa mi dával poslanie, to sa mi zdalo nadnesené, neskutočné. A potom, keď som to prijala, tak mi bolo povedané, že mám napísať knihu, zjednodušenú formu jeho Posolstva Grálu, lebo väčšina ľudí v dnešnej dobe nemá čas na prečítanie tisíc stránkovej knihy, a keďže sa všetko urýchľuje, tak aby mali ešte dostatok času sa dozvedieť určité pravdy určití ľudia, nie všetci, ale tí, ktorí majú vedieť, ktorí na to majú, ktorí sú dostatočne duchovne vyvinutí.V tejto knihe - (vo Večných zákonoch), zároveň dostanú ľudia ešte nové informácie, ktoré nie sú ani v Posolstve Grálu. Ale nebolo mi povedané, ako že sa dozviem počas písania. Tak mi bolo povedané, že okrem Posolstva Grálu si mám ešte prečítať aj Bibliu. To ma veľmi prekvapilo, lebo som sa trochu bála, že ako to ešte stihnem, že také hrubé knihy a onedlho mám písať knihu. Ale keď to tak malo byť, tak som sľúbila, že to tak urobím. Až pri písaní knihy som potrebovala Bibliu na to, že vlastne cez ňu som pochopila svoj pôvod.Aby to človek bol schopný prijať a pochopiť, tak sa musí najprv oboznámiť s večnými zákonmi. A keby ľudia poznali len tých pár, desať večných zákonov, tak by nemohli robiť povedzme zlo alebo neprávosť, lebo tie zákony poznajú aj materialisti, napr. z fyziky zákon akcie a reakcie. Všetky tieto zákony väčšinou teda objavila aj veda, len ona nevie, že tie zákony fungujú aj na duchovnej úrovni.Ako teda funguje tento zákon akcie a reakcie na duchovnej úrovni, je vlastne to, čo sa nazýva karmou. Že keď ja urobím čokoľvek, čo ja urobím, čo ja poviem, čo ja myslím, ihneď sa formuje a vracia sa mi späť v tej istej podobe. A v tej istej sile. Zákon spätného pôsobenia funguje oneskorene, že človeku sa nevracia hneď to, čo spraví, to zlo, aby ho mohol hneď pochopiť, prečo sa to stalo, ale vráti sa mu to trebárs až v inom živote, a tým sú ľudia z toho zmätení a nechápu tieto zákony, lebo nevidia hneď ich dôsledky.Potom je tam napríklad zákon rovnorodosti. To znamená, že sa budú triediť na ľudí, ktorí sú schopní duchovnej premeny, čiže ľudí, ktorí majú dostatočné vyvinutého svojho ducha a na ľudí, ktorí nebudú schopní duchovnej premeny, a to sú ľudia, nemýľte sa, nebudú to len materialisti, budú to aj mnohí duchovne založení ľudia, ktorí hĺbajú, celý život čítajú všemožne, chodia do kostolov, alebo pestujú rôzne duchovné praktiky, okultné školenia a všeličo možné a napriek tomu nebudú trebárs zaradení k tým, ktorí budú schopní duchovnej premeny.Tretí zákon je „zákon tiaže“, ktorý tak isto poznáme z fyziky, že ťažké padá dolu a ľahké sa vznáša. A takisto aj človek podľa toho, akého bude mať ducha, tak podľa toho buď klesne dolu, alebo bude povznesený spolu so Zemou, ktorá po duchovnej premene sa zdvihne naspäť do vyšších sfér, aby zákony fungovali, ako majú fungovať.Dnes už každý človek by mal mať dostatočne vyvinutú svoju „slobodnú vôľu“, čo je ďalší zákon, ktorý platí, ktorý nosí každý človek sám v sebe ako svoje duchovné bohatstvo.Dnes by každý človek už mal využívať svoju slobodnú vôľu k tomu, aby dospel do vrcholu svojho vývoja. A preto dnes dostáva človek poznanie večných zákonov. Stačí, keď si človek uvedomí, že chce dobro, chce žiť dobre, čestne a spravodlivo, a že bude znášať všetko zlo, všetku krivdu, aká je, že to bude brať ako očisťovanie. Prídu teraz aj vojny. Všetko sa zhorší. Všetko je naopak, Pravda je tak prekrútená a tak obťažená všelijakými omylmi a dogmami, že vlastne je pre rovného človeka neprijateľná. Preto muselo vzniknúť toľko siekt, toľko duchovných smerov, toľko náboženských smerov, lebo človek je už tak pokrivený, že nie je schopný prijať jednoduchú a čistú Pravdu.Každý si myslí, že čím je pravda zložitejšia, tým je pravdivejšia, tým je lepšia. Ale je to naopak. Čo je jednoduchšie, to je pravdivejšie, ale musí to byť logické.Mojou úlohou je oznámiť ľuďom, že v najbližších rokoch sa všetko kozmickou rýchlosťou zrýchli, ešte viac ako doteraz, ale hlavne to záporné. Budú vojny na viacerých miestach, budú svetové spory, nastane psychologická vojna, lebo každá sekta si myslí, že je pravá a že má toho pravého vodcu, ktorý prežije a ktorý bude viesť ľudstvo.Lenže pravý Vodca je zapísaný v Biblii ako Syn Človeka. Biblia oznamuje svojím posledným proroctvom Zjavením Jána, že v čase súdu príde Syn Človeka, ktorý bude Kráľom Tisícročnej ríše.A keďže niekomu, môžeme to nazvať zjednodušene temným silám, ktoré sú skonkretizované na Zemi, v určitých ľuďoch, keďže im záleží na tom, aby ľudia nepoznali Pravdu, tak oni sa postarali za niekoľko tisícročí cez ľudí, ktorí sa vteľovali aj do cirkvi, do všetkých náboženských smerov a všade, aby boli zavádzaní, aby nepoznali Pravdu, tak sa tam dostala zámena, že Syn Človeka je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus sám povedal, že On ide k Otcovi, a bude pri Otcovi. Ale príde Syn Človeka!Ale Syn Človeka nie je Ježiš. Záchrancom a Vládcom Tisícročnej ríše má byť Duch Svätý, ktorý sa nazýva IMANUEL!V Biblii sa stotožňuje. Jediný prorok IZAIÁŠ píše vo svojom proroctve, že Kráľom Tisícročnej ríše bude Imanuel.Syn Človeka sa má narodiť tesne pred vrcholom súdu. Pred prvou veľkou očistou. To znamená tento rok alebo najneskôr na budúci rok. Aby ľudia vedeli, kto sa narodil, tak musia poznať, kto je Syn Človeka a prečo sa narodí. Syn Človeka je sudca, Duch Pravdy.Imanuel sa môže narodiť iba vtedy, keď najprv vznikne jeho potomstvo. Až potom bude mať cieľ, aby sa narodil. Čiže kým ľudia nepochopia, kto je Imanuel, prečo sa má narodiť, tak sa nenarodí.Ale keďže vrchol temna na Zemi nastáva, čo bude prejavom zvýšeného počtu vojen, katastrof, tak ľudia musia pochopiť, že tí, ktorí chcú byť vyvolení, majú sa snažiť pochopiť, kto je Imanuel, prečo príde a prečo bude očista.A tí ľudia, ktorí to pochopia, tí tvoria jeho nové pokolenie. A zhora bude Boh vidieť podľa vyžarovania ľudí. Ich duchovná iskra prežiaruje ich telo a Boh vidí ľudí ako vyžarujúce svetielka. Čiže tam nemôže dôjsť ku klamstvu. Teraz sa znovu vtelí na Zem Imanuel - Duch Svätý, Swanhilde, čiže mne. Znovu sa narodí, aby viedol ľud v Tisícročnej ríši, kedy už sa Zem pozdvihne do vyšších sfér a bude zbavená z väčšej časti temna. V prípravnej dobe na Tisícročnú ríšu, kým bude dozrievať, dospievať Imanuel, bude ešte Zem pod vplyvom temna, lebo nebude ešte všetko zničené.Až keď bude Imanuel dospelý, tak v dospelom veku povedie boj s padlým archanjelom, ktorého Biblia nazýva Antikrist, a On Imanuel s ním povedie boj, a vtedy bude jeho moc úplne obmedzená a vtedy nastane vláda Tisícročnej ríše, kedy ľudský duch bude môcť dozrieť a dospieť do ďalšieho, vyššieho štádia vývoja. Keby bolo ľudstvo ponechané samé na seba, tak ako je teraz, tak by zaniklo. Pretože planéta Zem je pod vplyvom temných.Dostala sa pod vplyv temných a ich cieľom je zničiť tých čistých duchov a strhnúť si ju do svojho, do svojej úrovne dole.Na záver vystúpenia, bolo prečítané p. Makedonovou proroctvo od Schwanberga, ktoré prijal od Imanuela. Každý pozorný čitateľ si všimne, že aj toto proroctvo sa napĺňa do bodky, čo svedčí o jeho pravosti. Preto na tomto mieste ho uvádzam v plnom znení, tak ako bolo uverejnené vo Večných zákonoch 2, aj s mojím dodatkom.

Proroctvo, ktoré ste prečítali z UFO-Magazínu vo vašom televíznom vystúpení, mi nie je celkom jasné. Môžete mi ho dešifrovať a prípadne aj zdôvodniť, prečo ho považujete za pravé?

Moje vysvetlenie, prečo som toto proroctvo prečítala, vystrihli v televízii pre nedostatok času, preto to zopakujem. I keď nepoznám jeho autora Schwanberga, viem iste, že mu ho nadiktoval Imanuel, lebo on sám ma na proroctvo upozornil a pomohol mi ho vyložiť. Do redakcie UFO-Magazínu prišiel list so spomínaným proroctvom bez udania adresy a mena odosielateľa, podpísal sa pravdepodobne pseudonymom. Uvádzam celé proroctvo s mojimi vysvetleniami v zátvorke:

Zem podľa čínskeho horoskopu vstupuje rokom 1998 do znamenia Leva / Tigra (toto obdobie trvá astrologicky asi do 15.2.1999), čo znamená toľko, že všetko nezdravé a neschopné v myslení zahynie.

1. Vojna Arabov - moslimov so svetom. (Temní sa ju už dávno snažia vyvolať, ale Boh ju odďaľuje, aby sa čo najviac ľudí stihlo duchovne očistiť správnym duchovným poznaním, a nie utrpením).

2. Všetky cirkvy a sekty, je ich 2750, vyvolajú psychologickú svetovú vojnu (keď sa dozvedia, že svetový duchovný vodca sa čoskoro narodí, a nebude z ich sekty). Medzi chudobou a bohatstvom dospeje svet k premene myslenia.

3. Zmena viacerých vlád na našej zemeguli.

4. Ukončí sa spojenie a zmizne orbitálna stanica.

5. Moria sa oteplia, Zem zmení svoj tvar.

6. Vyhynú niektoré druhy stromov.

7. V roku 1998 zomrie mnoho významných osôb: pápež Ján Pavol II., Jeľcin, Alžbeta II., Havel, Arafat, Kohl, Mandela a iní, aj ja, autor proroctva. (Krajiny všetkých spomenutých vládcov budú v dôsledku vojny a katastrof koncom tohto astrologického roka veľmi spustošené.

8. Zástupca Pána je už tu. Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta. (zástupca Pána, teda Boha, je Imanuel - Syn človeka, lebo jedine Stvoriteľov syn môže byť zástupcom Boha na Zemi. Keď je už tu znamená to, že zostúpil dolu, nad hmotnosť aby už pripravoval a riadil akciu „príchod v oblakoch“.
Ďalšia časť proroctva - Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta - oznamuje, že sa tento rok narodí - časť z neho sa vtelí na Zem ako dieťa Imanuel.)

9. Začne sa premena myslenia ľudí, keď spoznajú svojho skutočného Pána. Nič sa nezatají, všetko všetkým sa vysvetlí. (Mnohí pochopia omyly vo výkladoch Biblie aj pravdivosť kníh Posolstva grálu a Nového evanjelia. Toto poznanie sa rozšíri do celého sveta, aby tí, čo majú pochopiť, pochopili.)


Môj dodatok, aby si zase niečo niekto nesprávne vysvetlil.

„Imanuel sa môže narodiť iba vtedy, keď najprv vznikne jeho potomstvo.“ Jeho potomstvo vzniklo a aj naďalej vzniká, keď sa začalo formovať prostredníctvom kníh Večné zákony-1,2,3, ktoré sú zároveň najnovším posolstvom od Imanuela.Pani Natália vo svojej knihe Večné zákony 1-2, píše na str.321 o tomto pokolení toto:,,Bratislava predstavovala miesto, odkiaľ vzíde správa, ktorá pozbiera vyvolený národ v celom svete. Budú ho tvoriť všetci tí, ktorí pochopia a príjmu IMANUELOVO NOVÉ POSOLSTVO, podané prostredníctvom tejto knihy.- Večných zákonov 1, 2, 3!

Chcem ale tu na tomto mieste upozorniť na jeden dôležitý fakt, ktorý sa spomína vo Večných zákonoch, str. 322:

„Vyvolený národ má vopred vedieť, že Imanuel si nepreberie svoj ľud od žiadneho vodcu, ani žiadneho spolku, či duchovného smeru, iba od svojej matky, ktorú zastupuje táto kniha - Večné zákony ! To znamená, že jej prostredníctvom, ako aj Posolstvom Grálu a Bibliou sa má každý zdokonaľovať a pripravovať sám!!!“,,Až potom bude mať cieľ, aby sa narodil. Čiže kým ľudia nepochopia, kto je Imanuel, prečo sa má narodiť, tak sa nenarodí."Niektorí by radi chceli poukazovať na túto vetu, ktorú vyriekla p. Natália vo februári 1998, že predsa je pravda na ich strane, veď predsa je tu potvrdené ňou samotnou, že aké podmienky musia byť splnené, aby sa mohol Imanuel narodiť.

Chcem povedať, že aj ja som si do istého času myslel, že sa Imanuel ešte len narodí. Ale zlom nastal u mňa vtedy, keď mi bolo pripomenuté určitými ľuďmi, ktorí sú aj naďalej verní p. Makedonovej a jej poslaniu, nevynímajúc mňa, že nech si prečítam poriadne ešte raz Večné zákony - 1, 2, 3 a vypočujem prednášky z roku 1998. Ide o prednášky hlavne z augusta až novembra 1998.

Je to presne tak, lebo asi som bol malo dôsledný, nakoľko mi ušiel jeden nepopierateľný fakt, a to ten, že kým bola vedená pri písaní p. Makedonová – IMANUELOM - ABDRUSHINOM!!!

Večné zákony 2: ,,Obsahuje ( kniha Večné zákony 1, 2, 3), najaktuálnejšie a najdôležitejšie informácie od Imanuela – Abd-ru-shina.“Preto si iste každý všimol, kto si to chcel a chce všimnúť, že p. Makedonová neustále, od určitého obdobia, keď jej bolo zjavené, kedy sa Imanuel narodí (prečítajte si otázku aj odpoveď č. 301, Večné zákony 2), stála si za tým, že bude to v „NOVEMBRI 1998“!
Žiadny iný mesiac, ani dátum, ani rok nespomínala. A nakoľko vieme, kým bola pri písaní vedená, tak to nám podáva ten správny kľúč, že ak jej bolo Imanuelom povedané, že sa narodí v novembri 1998, tak to tak muselo aj byť!

To, že to nikto nespozoroval, to je problém ľudí, nakoľko my ľudia, sme opäť zlyhali.

Imanuel bol hneď po pôrode vzatý k Božiemu trónu, tak ako to opisuje aj Zjavenie Jána. Žiadna hviezda nezažiarila na nebi, ktorá by oznamovala narodenie Božieho Syna Imanuela, lebo ľudstvo sa ukázalo ako nehodné takejto vzácnej udalosti, akou je narodenie Stvoriteľovho Syna Imanuela!

Preto je len teraz na každom z nás, aký zaujme k tejto výnimočnej udalosti postoj. Sú len dve možnosti: „BUĎ ÁNO ALEBO NIE.“ Iná možnosť nejestvuje! Tým si každý sám pripravuje osud, osud ďalšieho bytia.Pani Makedonová v jednom svojom rozhovore povedala toto:„Presvedčiť má až kniha - Večné zákony 1, 2, 3, alebo potom trebárs to moje dieťa, ktoré má to zvláštne tehotenstvo, tá hviezda a tie ostatné úkazy.

Lenže, pre mnohých to už môže byť neskoro. Čiže už im potom neostane nič iné, iba uveriť, ale keby si prečítali knihu, tak mohli by aj pochopiť.“Bolo nám veľa dané, ale málo sme vykonali. Preto sa ponáhľajme, aby sme nepatrili medzi prázdne plevy...

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Hallelujah
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zjavenie Pána.


Dnes sa na Slovensku slávi sviatok Zjavenia Pána – Traja králi. Pred naším zrakom opäť vystupujú obrazy spred dvoch tisícročí, keď vidíme troch mudrcov z východu, ako vedení hviezdou prichádzajú k Božiemu dieťaťu pokloniť sa mu a odovzdať mu pozemské dary. Pozemské dary a nič viac.

Ako človek veľakrát zabúda nato, kvôli čomu na túto Zem prišiel?

Aj oni traja mudrci, hoc spoznali znamenie času, tak nepriniesli samých seba, svoju moc a bohatstvo, ktorá mala byť ochranou pre Syna Božieho Ježiša, ale priniesli len nejaké pozemské dary. Ďalšie zlyhanie bolo tak dokonané z radov povolaných, hoc oni sami si mysleli, že úlohu splnili. Ale nie len oni opäť sklamali, ale sklamali všetci, ktorí prišli sem nato, aby urovnávali cestu Pánovi. Temno opäť triumfovalo. Veď ak by sa vtedy ľudstvo správne a v pravý čas prebudilo, tak bolo by Ježišovi veľa uľahčené, a Jeho presväté poslanie by bolo poslaním radosti, a nie poslaním utrpenia a bolesti.

Vtedy mohli prísť ľudia k Synovi Božiemu osobne, uvidieť to Božie dieťa, stelesnenú Božiu Lásku, ktorá sa stala človekom, aby priniesla ľuďom zeme záchranu a spásu vo svojom presvätom Slove, ale nie ako teraz, keď kvôli tomu, že sme opäť mi ľudia zlyhali, tak musel byť druhý Boží Syn Imanuel Abdrushin ihneď po zrode unesený, aby sa nestalo niečo oveľa horšie, aby ho zlosynovia nepripravili o život, lebo ochrana z rad povolaných ľudí bola primalá, teda skoro žiadna.

Syn Boží Ježiš svojho času povedal: ,,Blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.“

Áno, sú to všetci tí, ktorí aj keď neboli účastní toho Zrodu Vládcu Tisícročnej ríše, tak napriek tomu uverili, že Syn Svetla sa narodil, lebo všetko sa odohralo presne tak, nie ako by si ľudstvo želalo a rado videlo, ale ako si to želal v tej chvíli samotný STVORITEĽ!

IMANUEL sa narodil a bol ihneď vzatý do bezpečia, kde temno a ľudská zlovôľa nikdy nemali miesta. A preto nech nám bude útechou a posilou, lebo boje ešte nie sú ukončené, ešte to najťažšie každého z nás len čaká, prejsť cez koleso veľkej očisty, nech bude to povzbudením pre všetkých ľudí dobrej vôle, že nie nastalo Imanuel odišiel, nakoľko navráti sa nám po vykonanej očiste, keď Ho bude jeho verný ľud očakávať. Vtedy zaznejú piesne chváli k BOHU Všemohúcemu. On IMANUEL, bude z radosťou a s jasotom vítaní ľudom, ktorý v neho veril a veriť bude. Šťastní to ľudia, ktorí to zažijú, a ktorí Mu budú smieť pomáhať pri výstavbe Tisícročnej ríše Pravdy, Lásky, Spravodlivosti, Mieru, Pokoja a Božej prítomnosti. Preto želám všetkým ľudom dobrej vôle, ktorí si to úprimne želajú, aby sa im to podarilo.

Bez IMANUELA nie je možné, aby bol postavený čo len jeden najmenší kameň výstavby Tisícročnej ríše! Kto tvrdí, že áno, tak ten popiera to, čo bolo BOHOM dávno zasľúbené, a tým popiera presvätú Vôľu samotného STVORITEĽA, a tým si spečatil svoj vlastný osud.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
PF 2008


Čo zaželať v novom prichádzajúcom roku 2008, ktorý bude tak isto rokom veľkých zmien a premien?

Aby vás svetlo Lásky, Pravdy a pravého Poznania sprevádzalo aj v tomto Novom roku 2008.

Tak to želám z úprimného srdca všetkým ľudom dobrej vôle, v prvý deň Nového roka, ktorý je aj dňom vzniku Slovenskej republiky.

Krok to bol správny a potrebný, hoci niektorí aj po pätnástich rokoch si myslia pravý opak. Pri zrode samostatného Slovenského štátu vtedy stal Vladimír Mečiar, ktorý aj pri poslednom prieskume verejnej mienky , že koho považujú za „otca vlasti“, tak až 47, 8% z nich uviedlo, že je to práve Vladimír Mečiar. Aj ja sa k tomu smelo a s radosťou pripájam, lebo pre mňa osobne je Vladimír Mečiar veľkou osobnosťou v dejinách slovenského národa, osobnosťou, ktorá ako hlavná stála pri zrode samotnej Slovenskej republiky, ako svojprávneho štátu, ktorý si národ slovenský tak dlho prial, po celé stáročia. A ten deň nadišiel, keď na jeho čele stal ten pravý politický vodca, ktorého sem na Zem, na tento krásny kus zeme, vyslalo samotné Svetlo.

Preto vravím: Vďaka Pane zato.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nebeský úkaz


Istotne je tento nebeský úkaz hodný pozornosti, o ktorom sa zmieňuje tento článok: http://www.astro.cz/clanek/3004 , ktorý obsahuje aj sériu obrázkov tohto nebeského úkazu, ktorý je aspoň podľa mňa veľmi pozoruhodný.

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre tento deň
,,Kto nemá lásku v srdci, ten nevie spoznať to pekné a krásne, o čom je život." Ján Anton Sloboda.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Narodenie Pána Ježiša


Ježiš mu riekol: Ja som Cesta i Pravda i Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

http://www.youtube.com/watch?v=oRh4OWvqaE0&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=87q5dmW6zDg&feature=related


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Decembrové spomienky III.


,,Na prapočátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha, neboť to Slovo byl Bůh sám.

+Jím jsou stvořeny všechny věci, bez Slova nebylo učiněno nic z toho, co bylo stvořeno.

+V něm byl Život a ten Život bylo Světlo. Světlo však byl Bůh sám.

+Slovo, Život, Světlo; tři výdechy Pravěčného! Světlo z Boha svítilo do temnot, ale temnoty je nepochopily.

Tu byl člověk jménem Jan, který byl poslán od Boha jako svědek, aby svědčil o tom Světle a aby tak byly oči temna otevřeny.

On sám nebyl tím Světlem. Měl pouze příkaz podat svědectví o Světle, o tom pravdivém Světle, které chtělo osvítit všechny lidi, kteří budou přicházet na tento svět.

Světlo bylo ve světě, neboť celý svět jím byl vytvořen - ale svět je nepoznal.

Temným stal se svět, protože neviděl Světlo. Tu poslal Bůh svého vrozeného Syna, aby temnoty osvítil.

Přišel na svět, ale lidé Ho nepřijali. Těm několika málo, kteří Ho poznali, dal však milost vidět Boha. Daroval jim Pravdu, aby na sobě mohli opět prožívat Boží zákony a mohli věřit v Boha.

Láska Boží sklonila se dolů k lidstvu. Stala se člověkem a pobývala mezi námi. Směli jsme pohlížet na její vznešenost, vznešenost vrozeného Syna Otcova, plnou milosti a pravdy. Z Jeho hojnosti jsme všichni přijímali milost za milostí.

Zákony Boží nám byly dány prostřednictvím Mojžíše. Ale lidé na ně zapomněli a kráčeli z temnoty do temnoty. Tu přinesl Ježíš Kristus, vrozený Syn Pravěčného, milost a Pravdu opět shůry na zem, aby se cesta lidstva rozjasnila.

Zvěstoval nám Boha. To nemohl vykonat žádný člověk. Nikdo Boha neviděl a ani ho neuvidí; vrozený syn, který přišel od Otce, mohl nám o Něm podat zvěst.

Odložil všechnu svoji nádheru, aby byl lidem blízký jako člověk. Svoji božskost nesl v sobě jako skrytý poklad, ale obal zahalující tento skvost byl příliš slabý. Vždy znovu jím pronikala vznešenost. Lidé viděli záři, která z Něho vycházela, ale nedbali jí. Cítili síly, které jako paprsky z něho pronikaly, ale nechtěli se dát poučit.

Jan, sluha Boží, viděl v okamžiku, kdy ho křtil na Jeho rozkaz, že se nad Ním vznáší holubice. Tu věděl, že Ježíš je vrozený Syn věčného Boha. A svědčil o Něm, ale bylo jen málo těch, kteří toto svědectví přijali.“ Použité z knihy – Evangelium Janovo.

Blíži sa čas Vianoc. Preto bezpochyby by k naším decembrovým spomienkam mala patríť ďalšia udalosť, udalosť s veľkým ,,U“, /tak ako je to vždy pri narodení Božích Synov na Zemi, Ježiša a Imanuela/, ktorá sa stala skutočnosťou pred 2000 rokmi. A tou je narodenie Božieho Syna Ježiša, Syna Svetla, ktorý sa musel stať človekom, aby priniesol ľudstvu najvzácnejší dar, ktorému sa žiadny iný nevyrovná. Tým darom je Slovo, Božie Slovo, kvôli ktorému prišiel Syn Boží na túto stemnelú Zem, a pre ktorú sa nebál ani položiť svoj život zato, aby potvrdil, že to čo hlásal, je Pravda Božia.

Ukázal nám vo svojom Slove tu pravú službu Bohu, ktorá prináša to pravé šťastie v živote každého z nás, ale len vtedy, keď Slovo sa stane zároveň aj skutkom. Až vtedy dokazujeme tu pravú lásku, vernosť a pokoru svojmu Bohu.

V tú noc, keď sa Syn Boží Ježiš narodil, svietila nad malou maštaľkou v Betleheme obrovská hviezda, ktorá bola nabitá obrovskou silou, aby zvestovala celému svetu, že sa Mesiáš a Spasiteľ narodil.

Evanjelium podľa Lukáša: ,, I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni nebolo pre nich miesto.

A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj ľudom dobrej vôle.

Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Ponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si to v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.“

Takýto obraz tejto svätej udalosti je nám opísaný v evanjeliu, ktorý vystupuje pred naším duchovným zrakom. Udalosť, na ktorú ľudstvo dlho čakalo, ale predsa málo kto si to všimol. Ľudstvo bolo vždy zahľadené príliš do seba a nedbalo na znamenia, ktoré sa mu dostavalo v určitom čase. Ostalo vo väčšine, až na malé výnimky, hluché a slepé. Vždy to bola predsa len hŕstka verných, ktorá bola pripravená na takúto udalosť. Hoci veľakrát nešli správnou cestou, ale keď prišiel ten pravý čas spoznali ho a postavili sa na tu správnu stranu. Veď na to predsa prišli na túto Zem, niečo naplniť, čo BOHU sľúbili, a zároveň aj niečo si tým pádom odpykať.

V jednej známej vianočnej piesni sa spieva: ,, Tichá noc, svätá noc...“ Áno, bola to svätá noc, udalosť veľkého významu, ktorú si v týchto dňoch pripomíname.

Preto želám všetkým ľudom dobrej vôle, aby skutočne prežili duchaplné Vianoce, na ktorý nadväzuje sviatok Žiariacej hviezdy.

Nech v naších dušiach zavládne veľká radosť, pokora a vďaka k Bohu, k nášmu Pánovi, nie len v tento čas, ale aj po všetké dni v roku, po celé naše bytie, ktoré by sme mali napĺňať vernou službou BOHU. Amen.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo od M. Halsebanda v deň pred Štedrým dňom.


M. Halseband - Konec lidské vůle

„Brr, to se tu sešla pěkná sebranka!“ řekl malý bytostný, celý šedivý a uchopil výtvor zformovaný z myšlenek jednoho člověka.

Byl to temný, těžkopádný a škaredý výtvor, malý pracovníček ho energicky posunul dál a čistotně si pak utřel ruce svým červeně pomalovaným kapesníkem.

„To je ohavnost, k čemu nás tito lidé nutí!“ bručel přitom nazlobeně. „Ale jen počkejte!“

Pozorně sledoval škaredý výtvor, který vplynul do spleti vláken, jež z jednání lidského ducha vyrůstala. Tak byla tato vlákna za dozoru bytostných soustřeďována a postupována dále. Vlákna prokluzovala sem a tam, zesilovala, když k nim přitékala stejnorodá síla a slábla, když příliv stejnorodosti ustával.

„Vůbec si nezasluhují, aby byli nazýváni lidmi, tak tupými a škaredými se stali,“ vadil se malý sám se sebou rozhořčeně. „Temno je kolem tohoto člověka. Musím se podívat, zda z něho vycházejí také tak špatné výtvory.“

Vyšplhal se na kámen, jehož vrcholek vyčníval ze spleti vláken a zvolal:

„Haló bratře, jak se ti slouží na přední vartě?“

Okamžitě se prodrala zmatkem forem zelená čepička a ozvala se odpověď:

„Je tu smutno. Ještě jednou jsme zformovali ty nejkrásnější útvary a poslali jsme mu je po posledních světlých vláknech. Ale on už není schopen ono čisté, jež poskytujeme, přijímat. Jeho rozum opanoval celé jeho myšlení, všechno znetvořuje a překroutí, až z toho vznikne cosi zkaženého. A kolik světlých vláken měl kdysi při své cestě na zem! Mohl vybudovat ty nejkrásnější stavby, kdyby si byl udržel toto světlé spojení. Jen se jednou podívej, co jsme nabízeli a jak s tím nakládal!“

Bytostný se zelenou čepičkou ukazoval na mírnou stráň. Tam stál přehnaně zdobený bílý dům, obklopený květinovými zahradami s umělými vodními nádržkami.

„Vidíš, co z toho udělal?“ zeptal se zelený bytostný.

„Vždyť jsem viděl, jak ta stavba vznikala. Žádná linie, jen samý hrbol, samá vypouklina, samý výstřelek. A ty zahrady – samá zmatenina jako jeho rozum. Nikde nic přirozeného,“ potřásl šedivý bytostný hlavou.

„Při tom to lidé shledávají skvostné a on se tím stal proslulým,“ řekl zelený.

„Ano, a já musím všechnu tu ohavnou ješitnost, která z něho proudí, dále zpracovávat. Vždyť té ješitnosti je víc než dost,“ dodal šedivý trpce. „Podívej, další zásilka! Vezmu si na to kleště, abych tu lepkavou mazlavou věc rychleji odbavil!“ Sáhl za sebe pro nářadí a kleštěmi vtahoval tento ohavný výtvor do přediva.


„Smutné služby musíme vykonávat, bratře,“ řekl mezitím, „a jak by se přece mohli mít lidé krásně na tom nádherném Božím světě. Zapomněli, nebo lehkomyslně od sebe odhodili vše, co jim ještě mohlo připomenout věčné zákony. Jejich hříchy je tisknou stále více k zemi a vzdalují je od Světla života.

My nešťastníci jsme museli klesat s nimi a byli tím stále více vzdalováni od svaté Síly, takže nás mohli lidé nutit ke zpracovávání tohoto hnusu, který vycházel z jejich pokřivených duší. Slyšíš zpívat bratry?“

Z dusivých výparů, ve kterých mizela temná klubka vláken, znělo mnoho slabých hlásků:

Lano splétáme
lidem k záchraně
avšak oni, lidé sami, musí dobré chtění –
v sobě pevné mít!
Splétáme k dobrému
tak jako ke zlému
zachránit se musí sami, jiná pomoc není –
nežli dobro chtít!


„Oni vězí v pláni závisti, která bují bez konce,“ řekl šedivý bytostný, „a zpívají si, aby jim ty strašlivé útvary nevzaly jejich poslední radost v těžké službě, již tam konají. Vždyť také den ze dne sem táhne stále víc těchto škaredých výtvorů. Ach, jak málo světlých vláken zůstalo, všechno utlačují ta temná.“

Tu radostně uchopil útlý světlý paprsek, který vycházel z člověka a vetkal jej pečlivě mezi světlá vlákna.

„Konečně zase jednou!“ prohodil a podíval se láskyplně ještě jednou na světlé formy.

„Jak je dobře, že se již brzy přiblíží vysvobození. Nevíš něco nového, bratře?“

Zelený bytostný přikývl: „Svaté Světlo zesiluje, srší z něj jiskry. Jistě jsi to také poznal podle neklidu svých údů. Všichni toužíme po čisté práci ve Světe.“

„Ano,“ řekl šedivý bytostný zamyšleně, „jeden bratr chtěl včera vědět, proč tolik zesílily útvary sklíčenosti a strachu. Takže lidé už také něco tuší. Dost dlouho nás týrali a nutili zpracovávat jejich špatnosti. Teď musí sníst, co si sami nadrobili. Jak málo radosti máme z naší malé práce! Kdybychom neměli naději, že budeme moci zase brzy řádně sloužit Bohu, bylo by to bezútěšné.“

„Pozor, přicházejí naši dva bratři!“ zvolal zelený. „Náš muž bude mít návštěvu.“

Bytostní se dívali do pokoje, ve kterém seděl architekt. Pokoj byl přeplněn útvary, které vznikaly z práce jeho mozku a byly přichystány vřadit se do proudu vláken. Udělaly tím místo pro světlejší formy, které vnikly dovnitř s nově příchozím. Dva malí bytostní se přiblížili současně k našim dvěma bratrům, pokývli jim a ihned začali tkát vlákna, jež se nezdála tak kormutlivá jako ta, která museli zpracovávat oba bratří. Cítění nově příchozího muže nebylo tak silně znetvořeno přízemním myšlením a tak oba malí bytostní, kteří byli stále s ním, spřádali plno světlých vláken.

„Ano, my to máme dobré,“ říkali, „neboť on se snaží. Ví také o Svatém Světle, které teď přinese rozuzlení a soud.“

Smutně pohlédl šedivý bytostný na lidského ducha, kterého měl na starosti.

„Pohleďte, on zpozoroval, že ten druhý je lepší, a proto ho nemůže ani cítit!“

„Světlo ho bolí,“ řekl zelený, „pošlu mu ještě lítost a zármutek, ale asi to nebude nic platné.“

„Fuj, jaká nenávist vychází z jeho temné duše!“ zvolal šedivý pobouřeně a nešetrně postrčil hrozné útvary dál do tkaniny.

„Nu ovšem, teď odcházejí také naši dva bratři. Návštěvník zřejmě poznal zlé smýšlení architektovo a je otřesen. Kdy skončí tato naše otročina?“

Tu se pojednou u malých bytostných objevil jasný paprsek. Ovanul je závan plný síly a pak udeřil blesk, pod jehož účinkem společně klesli v radostném úleku. Blaženě se po sobě podívali a zvolali:

„To byl úder meče soudu! Přišlo vysvobození! Jméno Páně budiž pochváleno!“

Kolem nich znělo zvonění a jásot a vzhůru stoupaly modlitby a díky. Oba maličcí stáli v tiché zbožnosti. Když se opět chopili své práce, užasli.

„Bratře!“ zvolal zelený přidušeným hlasem, „Svatý soud je zde vykonán!“

Několik málo světlých vláken, která ještě sklouzávala k lidskému duchu, viselo volně. Žádné světlo už jimi neproudilo. Tu vzal zelený svoje kleště a přerušil jimi i to poslední spojení. Temná vlna se vymrštila jako chapadla k duši ztraceného člověka, aby ji stáhla dolů do hlubiny, z níž už není možná záchrana. Oba maličcí přihlíželi bez dechu.

„Jsme volní!“ zvolal šedivý, „už nemusíme dále zpracovávat žádné ošklivé formy. Boží Světlo nás zavolalo k pravé službě, jak tomu bylo kdysi.“

„Cítím v sobě sílu,“ řekl zelený, natáhl se a vypjal svoje malé paže v touze po činnosti, „rád bych pracoval a pomáhal. Začneme hned s velkým úklidem.“

Radostně uchopil kleště, ale uprostřed pohybu zvolal udiveně: „Co je s tebou, bratře? Záříš jako stříbro!“

Šedivý radostně přikývl: „to je moje pravá barva. Všechno to šeredné, co jsme museli stále zpracovávat, mně zbarvilo šat a zeslabilo sílu. Paprsek soudu mne učinil zase jasným a silným jako jsem byl tentokrát, když jsme nastoupili službu. Však se podívej na sebe a pohlédni kolem.Všechno svítí ve Světle života.“

Opět zaznělo jásavé volání, všude se vynořovali malí bytostní, kteří svými kleštěmi trhali uschlá vlákna a shazovali je dolů. Jiní přicházeli s metličkami a smetávali nepotřebné odpadky a smetí do hlubiny. Za nimi následovali noví kamarádi, nesli jemné útvary a vlákna, která splétali a zpevňovali. Všechna vlákna směřovala vzhůru, kde to tajemně světélkovalo ze stříbrných mraků. A také naši dva malí přátelé se podíleli na tomto radostném díle.

„Potřebuji žebřík, mám-li dále vázat,“ řekl šedivý a postavil se na špičky.

V tom se celá matička Země otřásla silným trhnutím – a malí bytostní se kouleli jeden přes druhého jako hračky v padající krabici, všechno bylo taženo vzhůru, vstříc Světlu, které zářilo ve veškerenstvu.

„Vzhůru!“ hučely kolem hvízdající bouře v ohromujícím jásotu.

„Svatý soud Věčného Boha!“ modlily se zástupy bytostných.

Viděli, jak se temno zřítilo a strhlo s sebou ztracené lidské duchy. Ještě několikrát zakolísala osvobozená Země. Potom zaujala svoje místo v čistém Světle, místo, na kterém měla stát od pradávna neustále, kdyby ji falešné lidské chtění nebylo bývalo stahovalo níž a níže.

S údivem a zbožnou radostí dívali se oba maličcí do vítězného Světla, po kterém toužili a které jim bylo konečně zase přiblíženo svatou rukou Osvoboditele. Volně proudila Boží Síla nad očištěnou Zemí a zaplavovala nitra bytostných jásavou vděčností. Padli na kolena před všemohoucností Věčného.

K usměvavému nebi, na kterém plál nyní zářící svatý kříž spásy, osvětlovaný oběma slunci, stoupala modlitba očištěných lidských duchů. Doba míru království Božího na Zemi nastala.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo milé a poučné na dnešný večer


,,Štyri sviečky

Horeli štyri sviečky na adventnom venci,
tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali hovoriť.
Prvá sviečka vzdychla a povedala:

,,Volám sa Mier.
Moje svetlo síce svieti,
ale ľudia žiaden mier nedodržujú.“
Jej svetielko bolo čím ďalej tým menšie, až úplne zhaslo...

Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala:
,,Volám sa Viera,
som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť,
nemá teda cenu, aby som svietila.“
Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla...
Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka:

,,Volám sa Láska.
Už nemám silu, aby som horela.
Ľudia ma odstavili na stranu.
Vidia len samých seba a žiadnych iných,
ktorých by mali mať radi.“
A zhaslo i toto svetlo...

V tom vošlo do miestnosti dieťa.
Pozrelo sa na sviečky a povedalo:
,,Vy musíte predsa svietiť a nie byť zhasnuté!“
A skoro začalo plakať...

V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka:,
,Neboj sa!
Pokiaľ svietim ja, môžeme i ostatné sviečky znovu zapáliť.
Volám sa Nádej!“

Zapálilo dieťa od tejto sviečky zápalku a
rozsvietilo znovu ostatné sviečky.

Plameň nádeje by nikdy nemal
v Tvojom živote zhasnúť......a každý z nás by mal mať plamene:

MIERU,

VIERY,

LÁSKY

a NÁDEJE

neustále udržiavať."

Prevzaté z Internetu.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo dojímavé a milé na dnešný deň


,,Kto dokáže potešiť a dojať z lásky čoby len jedno ľudské srdce, tak ten ako keby potešil a dojal celý svet."

Ján Anton Sloboda.

http://www.youtube.com/watch?v=WbMNPoB2f-A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MndLRdPsuJE&feature=related

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Decembrové spomienky II. - šesťdesiatšesť rokov po...


66 pozemských rokov, tak presne toľko ubehlo odvtedy, keď zo Zeme odišiel v úplnej tichosti Syn Boha Otca - Imanuel Abdrushin, keď bol v hodine odchodu obklopený len tými najvernejšími.

*Syn Svetla opustil túto Zem keď mal 66 rokov!, presné dvojnásobok rokov Ježišových. A rok 2007 je ten rok, keď ubehlo presne 66 rokov od odchodu Imanuela Abdrushina, ktorý je rokom Božej vôle, keď sa každý, či už si je toho vedomý alebo nie je, ukazuje v tom pravom svetle.*

Ale ľudstvo opäť zlýhalo, tak ako aj dnes opäť zlýhava, keď popiera alebo nič nechce vedieť o zrode Syna Svetla IMANUELA, a vôbec si neuvedomilo, že kto to vlastne prebýva v tom čase na Zemi. Len málokto spoznal v Abdrushinovi záchrancu a sudcu neskoršieho stvorenia, Syna BOHA Otca.
Veď čo už mohol zažiť Syn Stvoriteľov na tak nepriateľskom územi, kde temno vládne svojou rukou?

Zažil presné to isté, ako jeho brat Ježiš. Väčšinou len nepriateľstvo a nedôveru. Zase len hŕstka bdelých dokázala spoznať v ňom zasľúbeného Pomocníka, Radcu, Boží meč, Sudcu, ktorého zasľúbil k pomoci sám Syn Boží Ježiš v tušení svojej blízkej a nevinnej smrti:

Ján 16 kap./ 7 - 15: ,, Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde.

O hriechu, že neveria vo mňa.

O spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte.

O súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do ÚPLNEJ PRAVDY lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude vám zvestovať.“

Opakovali sa dejiny, ako pred 2000 rokmi. Ľudstvo svojho Záchrancu odmietlo, a tým Ho morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu osudu.

Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo, a odmietaš zase, Syna Božieho!

Veď Stvoriteľ vo svojej veľkej láske a spravodlivosti, vyslaním svojich Synov poslal sám seba, aby vyslobodil nás ľudí z moci temna, z pasce, do ktorej sme sa sami dostali, a dovolil nám tak návrat do duchovného domova.

Imanuel Abdrushin, podobne ako Ježiš pred 2000rokmi, v tušení svojho blízkeho pozemského odchodu, odovzdal svoju štafetu v poslaní tej, ktorá mala byť poslednou pomocou pred veľkým súdom. Tou pomocou je poslanie Swanhildy - pani Makedonovej, tesne pred prvou veľkou očistou Zeme, ktorá sa vtelila do malého národa slovenského, deväť rokov po Abdrushinovom odchode zo Zeme.

„Teraz bude pre mnohých z vás lepšie zrozumiteľné, prečo teraz v hodine najsvätejších naplnení pôsobia Ruža a Ľalia na Zemi a že je nutná aj prítomnosť LABUTEJ PANNY z LABUTIEHO OSTROVA v určitom, k tomu pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní nebola žiadna medzera.

Taká veľká je milosť Božia, že dáva vyvstať jednému zázraku za druhým, aby sa ľudstvu v tisícročnej ríši dostalo dokonalej pomoci!

Skloňte sa v pokore pred Jeho veľkou dobrotivosťou.“ Imanuel Abdrushin – Duchovne úrovne VI.

Dostali sme veľa, ale pramálo sme dali.

*Preto napnime svoje sily, aby víťazstvo Svetla sme plné podporili.

*Skloňme preto v tento čas svoje hlavy a ďakujme neprestajne Bohu, že akej milosti sa nám dostalo a dostáva.

Lebo máme jedinečnú šancu ešte napraviť to, čo sme pokazili, a tak prejsť do novej doby, ktorú povedie pravý Kráľ a Vodca IMANUEL ABDRUSHIN, bez ktorého výstavba Tisícročnej ríše nie je možná.

+Šťastný to človek, ktorý bude mu smieť slúžiť, ochraňovať a pomáhať Jemu, jedinému a pravému Vládcovi z vôle Stvoriteľovej.+

Amen.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Decembrové spomienky - deväť rokov po...


Deväť pozemských rokov je veľa alebo málo? Ak sa pozrieme z hľadiska pozemského, tak je to určite dosť, ale z hľadiska večnosti je to ako kvapka v mori, alebo zrniečko piesku na púšti.

Dnes ubehlo presne deväť pozemských rokov, keď odišla z tejto Zeme veľká osobnosť, ktorá pôsobila v národe slovenskom, pani Natália de Lemeny – Makedonová.

Prišla nato, aby naplnila proroctvá, ktoré zvestovali zrod Syna Človeka IMANUELA, ako jediného a pravého Kráľa Tisícročnej ríše z vôle Božej.

1.Proroctvo Izaiášove 7/14: ,, 14Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.“

2. Zjavenie Jána 12/1,2: ,, 1Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, 2tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach.

Zj.12/5:,, 5A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu.

3. Fatimské posolstvo: ,, 2. Na Slovensku sa v roku l998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej tisícročnej ríše. Slováci sa vďaka tomu, že vzíde z jeho národa, stali vyvoleným národom.

Ďalšou jej úlohou bolo napísať skrátenu verziu Posolstva Grálu, Večné zákony 1, 2, 3, ako najnovšie Posolstvo od Syna Človeka Imanuela Abdrushina, ktorý ju sám pri jej poslaní viedol.

A všetko do bodky naplnila, tak ako BOHU sľúbila. Nekričala, nehádala sa, neurážala, ale všetko dávala z lásky, lebo poslanie bolo pre ňu samotnú prvoradé. Nedbala na plané reči a útoky, ktoré boli hanebné a podlé, ale vždy podala pomocnú ruku tam, tam kde bolo treba.

Odišla v úplnej tichosti, ale len na chvíľku, lebo sa navráti späť, keď prejdú najväčšie bôle na Zemi. Veď to predsa sľúbila, že ešte raz príde, aby poslanie úplne dokončila.

Preto v tejto chvíli hovorím: Preveliká vďaka PANE za to všetko. Vďaka pani Natália.

Amen.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
28.11.1998


Dnes je tomu deväť pozemských rokov, keď sa udiala najdôležitejšia udalosť v dejinách ľudstva, zrod KRÁĽA kráľov, PÁNA pánov, záchrancu neskoršieho stvorenia, Kráľa Tisícročnej ríše, Syna BOHA OTCA, IMANUELA ABDRUSHINA, začo buď BOHU veľká a pokorná vďaka.

Izaiáš 9/5-6: ,, 5Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.“


V tichosti sa narodil, a v úplnej tichosti bol načas unesený, tak ako o tom hovorí Zjavenie Jána 12/5: ,, 5A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. DIEŤA VŠAK BOLO UCHVÁTENÉ K BOHU A K JEHO TRÓNU.“

Navráti sa až vtedy, keď prejdú veľké bôle na Zemi, keď pôda bude pripravená na príchod Jeho, a keď Jeho ľud ho bude s radosťou vítať.

Navráti sa, aby započal s výstavbou Tisícročnej ríše, lebo len On jediný je toho hodný, nikto iný, lebo BOH tak rozhodol.

On, ktorý je Božou vôľou, Synom BOHA Otca.

On, skrze koho povstalo celé stvorenie.

On, IMANUEL, bude vládnuť rukou spravodlivou, a pod jeho vedením bude všetko na Zemi prekvitať. Všade bude len láska, mier, spravodlivosť a radostné tvorenie, v zmysle zákonov Božích.

Izaiáš 11/1-10: ,, 1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, 4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.“


Už nebude potom viac žiadnych vojen, útlaku a nespravodlivosti, lebo temna už viac nebude, a ten ktorý padol, bude na tisíc rokov spútaný Synom Človeka IMANUELOM.

Preto aj nepriateľstvu a útokom bude koniec, ktoré sa teraz deje voči ľudom, ktorí o narodení IMANUELA sú presvedčení, tak aj tomu bude navždy koniec, lebo nie je prípustné, aby neustále boli napádaní tí, ktorí tomu uverili. Pán svojich verných vždy ochrany!

,, NENÍ NIC VYŠŠÍHO NEŽ BŮH! A VEDLE NĚHO MUSÍ VŠECHNO OSTATNÍ USTOUPIT DALEKO DO STÍNU. ŽÁDNÝ ČLOVĚK NEMÁ BÝT NUCEN KE ZMĚNĚ SVÉ VŮLE. V BUDOUCNOSTI VŠAK MAJÍ BÝT PONECHÁNI V KLIDU A MÍRU VŠICHNI TI, KTEŘÍ SKUTEČNĚ PATŘÍ K LIDU BOŽÍMU. NIKDO NESMÍ BEZTRESTNĚ NA NĚ UKÁZAT ŠPINAVÝM PRSTEM. BUDE PAK IHNED POZNAMENÁN A ZAHYNE. KAŽDÝ VÝSMĚCH A TÍM SPÍŠE ČIN SE ZCELA NEOČEKÁVANĚ, RYCHLE A HOŘCE VYMSTÍ NA TOM, KDO HO PROVEDL.

LID PÁNĚ SE KONEČNĚ SHROMÁŽDÍ POD JEHO PRAPOREM A BUDE CHRÁNĚN. AVŠAK JEN TEN, KDO MÁ ODVAHU PŘIZNAT SE K TOMUTO LIDU! NIKDO JINÝ. STOJÍME JIŽ NA PRAHU POČÁTKU TÉTO HODINY!" IMANUEL ABDRUSHIN.

Ján Anton Sloboda.