Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládeži

Spravuje:

Šnek

Může vás zajímatReklama
ocs sine ira et studio  OCSite
Erm, napadlo někdy některého emzáka na základě hipkapi předpovídat výsledky dosud neprovedených experimentů?

Pokud ano a následně provedené experimenty odpovídají předpovědím, zjevně na hipkapi něco je, a Tvé tvrzení z další zprávy „je to uměle konstruovaná zkušenostní entita, která popisuje mezi jednotlivými poznávanými jevy neexistující vazbu“ je blbost.

Pokud ano a následně provedené experimenty neodpovídají předpovědím, zjevně i sám emzák pochopí, že hipkapi je pitomost a pokusí se pro pochopení pozemských jevů formulovat lepší hypotézu.

Pokud nenapadlo... jak se, probůh, leda mohli dostat do vesmíru?!?

Šnek tu vůbec  není
JSH: Počkej, to jsi jen nepochopil "hipkapi". Tráva je zelená, protože hipkapi, ptáci létají, protože hipkapi.

Akorát v pozemské teologii tomu říkáme Logos.

Jan.S.Harold Nechť hříšníci opuchnou! 
Ale to tady teď kua nechci řešit, to je širší gnoseologickej problém a já mam problém heuristickej, se kterým jsem sem přišel! :)
 
Jan.S.Harold Nechť hříšníci opuchnou! 
"Špatně" je na tom, řekl bych, to, že je to uměle konstruovaná zkušenostní entita, která popisuje mezi jednotlivými poznávanými jevy neexistující vazbu (tráva není zelená, protože ptáci létají, ale patrně z jiného důvodu), a dále se v konzervované podobě traduje, namísto aby usnadňovala pochopení vazeb, které v dané situaci přímo působí.
Šnek tu vůbec  není
A co je na tom "hipkapi" špatně, krom toho, že je to takové nehezky zvolené slovo?
Jan.S.Harold Nechť hříšníci opuchnou! 
na druhou stranu je to důležité a oprávněné nejen pro lidové pochopení něčeho cizího, nýbrž i pro vědecké srovnávání.

Otázka právě je, jestli to naopak pochopení (a srování) něčeho cizího nebrání, protože to zaslepuje možnost vidět jinakost.

Třeba nová komparativní teorie a příměr o hipkapi: :)

Představme si, že na naši planetu zavítal mimozemšťan, který se zájmem sleduje následující fenomény: tráva je zelená, mléko po nějakém čase zkysne, ptáci létají, některé květiny voní. Mimozemšťan je přesvědčen, že tyto jevy jsou spolu úzce propojeny, a vidí v nich „hipkapi“. Přítomnost „hipkapi“ rovněž vysvětluje, jak jsou spolu tyto jevy provázány, kromě toho, že říká, proč vůbec tímto způsobem existují. Postupně přistávají další mimozemšťané a rovněž vnímají v těchto i dalších jevech „hipkapi“. Je to jejich vysvětlení, které dává zkušenostem na neznámé planetě strukturu a činí z nich koherentní celek. „Hipkapi“ se tak stává jejich zkušenostní entitou.
Jan.S.Harold Nechť hříšníci opuchnou! 
stačí se podívat na nějaké japonské, africké či latinskoamerické popisy evropských tradic, nebo i dějin

Ty by mě právě zajímaly, ale nevím, kam pro ně sáhnout...
Šnek tu vůbec  není
Tahle interpretační tendence je naprosto obecně lidská, stačí se podívat na nějaké japonské, africké či latinskoamerické popisy evropských tradic, nebo i dějin. A na jednu stranu se to dá problematizovat, na druhou stranu je to důležité a oprávněné nejen pro lidové pochopení něčeho cizího, nýbrž i pro vědecké srovnávání. (A třeba Pesach jsou židovské Velikonoce, tedy svátky velké noci tehdy v Egyptě. To nevzniklo žádným dodatečným srovnáním, nýbrž křesťanským posazením nového svátku do starého svátku.)
Jan.S.Harold Nechť hříšníci opuchnou! 
Mám dotaz: naše názory na jiné kultury a náboženství jsou často ovlivněny tendencí k transpozici jinakého do našich vlastních kategorií (takže pak tvrdíme o Manuovi, že to byl takový indický Mojžíš, ba dokonce o pesachu, že to jsou takové židovské velikonoce apod.). V zorném úhlu faktů, že obdobně zacházeli s jinakostí i antické civilizace (to je takový váš Héfaistos, apod.), mám za to, že se nejedná o nic specificky křesťanského či teologického. Nevybavuje se vám nějaký teolog, který by toto "dědictví antiky" nějak problematizoval (třeba vymezoval jako antický vliv)? A nevybavuje se vám obdobná interpretační tendence i v rámci jiných kultur?
 
El_Diablo Nikdo není dokonalý, až na  Chucka Norrise!
 
St.Martin Co jsem spočinul v Nic, nic mi nechybí 
Já bych se klonil spíše k tomu, že standardně křesťanská odpověď je C. Bůh je sice všemohoucí, ale ne vševládný, to je rozdíl. On vše může a nic nemusí, je tedy dokonale svobodný. Hranici své vlády si stanovil sám, když nechal ve stvoření přičiny způsobovat následky. A mezi příčinami jsou i lidksé činy, které nejsou pouhým Božím výtvorem, jsou i autenticvky lidské. Člověk rozhoduje o směru svého jednání, jeho činy vyvolávají následky, například staví si obydlí v místě, o kterém je známo, že tam dochází k zemětřesením a k vlnám cunami. Člověk pyšne předpokládá, že se vlivu přírodních zákonů vyhne. A dokonce na tak nebezoečném místě postaví zařízení, které je v případě přírodní katastrofy mimořdně nebezpečné.

Bůh má na výběr a) zbavit čověka schopnosti samostatně se rozhodovat o svém jednání a přimět člověka jednat tak, aby se nestal obětí žádné katastrofy nebo b) nechat člověka jednat samostatně i s důsledky. Bůh dává přednost řešení a) a tím omezuje svou možnost zasáhnout. Nechce člověka jako šťasnou loutku. Chce člověka svobodného, i když svoboda někdy neše hořkjé plody.

Šnek tu vůbec  není
Asy: Na koho reaguješ?
Všemohoucnost
Vycházíte z přepokladu že Bůh je Všemohoucí policajt a hasič a doktor a paní domácí. Ne není tomu tak. Pokud by zasáhl do lidské zodpovědnosti pak by uznal, že nejsme jeho děti kteří mohou mít vlastní vůli a zodpovědnost - svobodu konání. Přesto, že ho satan neustále pokouší tak on to neudělá protože by nás zbavil jednou provždy nebe. S každým trpícím prožívá jeho bolest, skaždým rodičem pláče nad utrpením dětí. Co jedině může je poslat jiného člověka na pomoc, obětovat někoho jiného pro záchranu většiny - pokud takového najde. Najde?
 
mpts Neobtěžujte žebrotou,  přispíváme na chudé.
Tož přestaň spát.
Zdá se mi, že tebe naopak velmi rozdráždil, bratře.
mpts Neobtěžujte žebrotou,  přispíváme na chudé.
Ano, přesně dle sv. Tomáše Akvinského: Poznávané je v poznávajícím po způsobu poznávajícího. Tudíž pro Tebe je to jednoduchý intelektuální problém.
Je to jednoduchý intelektuální problém.
Šnek tu vůbec  není
Jen na osobní rovině se dá poznat, oč se jedná.
To je příliš osobní otázka.
Šnek tu vůbec  není
Umíráš na vleklou rakovinu?