Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

CestováníKonkrétní místaNové

Spravují:

lenadol,
SUVR_2Reklama


Praha od založení až do poloviny 20. století. . Klub nejen pro milovníky Prahy , ale také pro všechny, kdo se zajímají o její historii. Obrázky, pohlednice, fotografie, nejlépe s s časovým i místním údajem, event. s url zdroje. Historky, pověsti a legendy - to všechno sem patří. Nevkládejte samostatné linky, pokud nejsou doplňkem obrázku, nebo s plným textem případné citace.
Komentáře off topic si koledují o smazání.
Může se vám hodit: MP-uploader = = = Hujerovo === Retro

Tipy:
(vakovlk)Praha archeologická
(vakovlk) Přes 400 snímků, roztříděných podle let
(arnost)Věstník Za starou Prahu 1949-1950
(arnost) Srovnávací fotky pro Prahu

aleje
šly do háje,
očiviště
zvítězila
parkoviště
arnost snad nechci tak   moks
Imho je to obracene. Pri trestu smrti a dozivoti uz neslo trest zostrit – tedy pridat dalsi podminky typu post, tvrde loze, samotka, temnice. Proto se trest smrti, ci dozivoti neuzivalo tak casto a ukladaly se tresty na hranici dozivoti

(Ucelem trestu dle tehdejsiho pojeti prava bylo trestat, nikoliv napravovat, coz posiloval koncept zostreni)

http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/12714/gutter_2010_bp.pdf?sequence=1

V následujících ustanoveních
byla uvedena určitá omezení pro zostření trestu. Podle § 49 zákona č. 117/1852 ř. z. (Omezení práva zostření vůbec) nebylo při zostřování trestu přípustné „… zaměniti druh trestu
na kaţdý zločin uloţeného ani prodlouţiti trest přes trvání zákonem vyměřené.“ Ustanovení § 50 zákona č. 117/1852 ř. z. dále vylučovalo zostření v případě trestu smrti a doţivotního ţaláře. Trest dočasného ţaláře však bylo dle § 51 zákona č. 117/1852 ř. z. moţné při
existenci přitěţující okolnosti vyměřit u horní hranice trestní sazby nebo v její maximální
výměře a rovněţ poměrně zostřit jedním nebo několika z výše uvedených způsobů zostření
trestu

To nechápu:

Trestu smrti se vyhnul jenom díky tomu, že se na něj vztahoval paragraf, který znemožňoval takzvané zostření trestu smrti. Obviněnému, který byl před rozsudkem odsouzen ještě k jinému trestu, podle tohoto zákona totiž nemohl být udělen trest smrti.
a zase dukaz tehdy existujici aleje stromu i zde ... A bez znalosti globalniho oteplovani.
Z historie čekého zločinu


Celkem známá fotka dolnístanice letenské lanovky je na netu víckrát, ale jen jednou se dočtete, proč jsou na ní samí strážníci. Číst článek
ano, asi tak
:-)
chudák Hlaváček. Libosad udělá, lidi vozí od řeky až na Klamovku elektrickou dráhou, aby viděli všechny ty krásy, co tam postavil a pak si svou vlastní tramvají dojede pro pistoli.
lenadol Kde ty loňské sněhy jsou ...  RETRO
Zajímavé. To víš, čtenářům se musí čtení podbízet řvavými titulky.
jj, mám to celé nastudované. Považuji za velmi smutné, že se většina článků, vč. wiki věnuje víc okolnostem sebevraždy, než tomu, co všecko M.H. dokázal. připojím výňatek ze svého článečku "Jak se Košíře staly městem"(povýšeny Francem Josefem 1875).

Celá léta jsou dokola opakovány informace, že se košířský podnikatel a mecenáš příliš zadlužil zřízením vlastní tramvajové linky. Například J. Bohata v iDnes se v článku z 22. 7. 2017 neobtěžoval prověřit více zdrojů, protože podtitulek Dluhy řešil sebevraždou zkrátka táhne. Hlaváček rozhodně žádné milionové dluhy neměl. Jak tehdy advokát Tonder sdělil jinému deníku - totiž Národním listům, pozůstalým připadl majetek v ceně 780 tisíc zlatých a běžné, nepenalizované pohledávky ve výši 530 tisíc zlatých. Na logickou otázku „Proč?“ bych spíš odpověděla termínem „syndrom vyhoření“, kdy se člověk natolik exponuje, že ač to může vydržet tělo, nemusí to vydržet mysl.
arnost snad nechci tak   moks
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mat%C4%9Bj_Hlav%C3%A1%C4%8Dek

Hlaváček se výstavbou tramvajové tratě i dalšími svými košířskými projekty zadlužil, takže mu již nezbývaly prostředky na dokončení tratě podle původních plánů, tedy její dovedení z Klamovky na Zámečnici, na čemž i nadále trvali ministerští úředníci.[24] Starosta napsal 13. července 1897 dopis adresovaný na ministerstvo železnic, v němž žádal odklad dokončení. Argumentoval tím, že se připravuje rekonstrukce ulice, po níž by tramvaj měla jezdit. Jenže ministerští úředníci shledali, že se žádná taková úprava neplánuje a tudíž že z jejich pohledu nic nebrání tomu, aby trvali na dokončení tratě podle původních představ, tedy až na Zámečnici. To se již ovšem Hlaváček nedozvěděl.[29] Podle policejní zprávy se 6. října 1897 vydal ze svého domu do Prahy.[6][2] Cestu na Smíchov, k Andělu, si zkrátil jízdou jím vybudovanou tramvají, pak přesedl na koňku, která ho dovezla na stanici „U Myslíků“. Odtud vyrazil pěšky Spálenou ulicí,[20] v níž pozdravil několik svých známých, a poté na Ferdinandově třídě[p 5] navštívil obchod se zbraněmi,[6] ve kterém zakoupil nový revolver nabitý šesti ostrými náboji. Před desátou hodinou poté vstoupil do hotelu Platýz,[20] jenž měl v té době pověst hodinového hotelu,[6] kde si pronajal pokoj.[20] V něm se zamkl, asi půl hodiny přemítal a pak přiložil hlaveň nově zakoupené zbraně k hlavě,[31] v místech pravého spánku,[4] a stiskl spoušť.[31] Následné vyšetřování vedl s ohledem na společenský význam zemřelého vedoucí pražských detektivů, jímž byl dvorní rada Václav Olič,[6] který nechal nebožtíkovo tělo dopravit do patologického ústavu německé univerzity.[20] Důvodem k sebevraždě mohly být finanční obtíže,[26] nicméně Jan Bohata na serveru iDNES.cz uvádí, že hodnota Hlaváčkových nemovitostí dosahovala v součtu téměř dvojnásobné ceny vůči pohledávkám, které na něho byly kladeny.[6] Národní listy zmiňovaly, že příčinou mohlo být starostovo celkové vyčerpání z povinností, jež na sebe pro blaho své obce uvalil, a vysílení z řízení všech svých podniků.[32] Hlaváčkova pohřbu, který se konal 8. října od 15 hodin v místním kostele Nejsvětější Trojice,[33][34] se podle odhadů zúčastnilo asi deset tisíc lidí.[31] Ostatky zemřelého pak byly uloženy do rodinného hrobu na košířském hřbitově. Zádušní mše se uskutečnila v tomtéž kostele 9. října od 9 hodin.[33]

Dne 13. června 2017 představil Dopravní podnik hlavního města Prahy ve smyčce Kotlářka tramvaj typu 15T evidenční číslo 9397 pojmenovanou „Matěj Hlaváček“.
Národní politika 7. října 1897
Rychle rozlétla se včera odpoledne Prahou zvěst, že v jistém hotelu zdejším skončil svůj život ranou z revolveru jeden z nejčelnějších podnikatelů a průmyslníků zdejších pan Matěj H l a v á č e k, starosta Košíř, majitel domů, rozsáhlých realit i závodů, který náležel mezi nejváženější a nejpopulárnější muže naší veřejnosti.
- - -
Když se cihelna dobře vyplácela, pojal myšlenku založit novou, ještě rozsáhlejší cihelnu. Koupil za čtyřicet tisíc zlatých od zemského výboru tak řečená „stavovská“ pole pod usedlostí Kotlářkou a tu vystavěl velkou kruhovku. Na to počala jeho pravá průmyslová a hospodářská činnost.
- - -
Oddal se také stavebnímu podnikatelství, přestavěl a zmodernisoval svůj statek v Košířích , postvil dva domy a vilu tamtéž a v blízkém Podháji hostinec proti svojí cihelně.
- - -
Před čtyřmi lety nabyl také koncese na stavbu elektrické dráhy košířské. Když roku 1895 koupil od správy statků Clam-Gallasových rozsáhlé planiny „Klamovka“ zvané, na jejichž části ku Košířům se rozkládá velko-lepý park hraběcí, projevil v plném světle svoji ráznost a praktický smysl. Ihned na jedné části pozemků těch zřídil novou velkou parostrojní cihelnu a ostatní část proměnil v nádherný libosad. Za Klamovku dal okrouhle 100 tisíc zlatých, na její upravení a zřízení moderní velkoměstské a výletní restaurace uložil kapitál 300.000 zlatých, nepočítaje v to náklady na zbudování elektrické dráhy Smíchov - Košíře , jež je jím vystavěna k usnadnění návštěvy pražského obecenstva na Klamovku. V parku vystavěl velikým nákladem zahradní pavilon, veliký sál a rozsáhlé verandy.

Byl to starosta Košíř, který z vesnice uprostřed vinic dokázal udělat město (povýšeny 1895). Dne 13. června 2017 představil DP hlavního města Prahy tramvaj evid. číslo 9397 pojmenovanou „Matěj Hlaváček“.
Nejspis. Pritom na Cisnikova realitka je holandska firma :-)
arnost snad nechci tak   moks
jestli to nebude nejaky trik, ktery je vyvaze z toho hmotneho zavazku
Kellner prodal Kellnerovi. Uzasne.
arnost snad nechci tak   moks
https://www.novinky.cz/ekonomika/493891-pinkasuv-palac-v-centru-prahy-vydrazila-kellnerova-ppf.html

pro nas je asi nejzajimajsi toto:

Před několika lety našli archeologové v jeho sklepích dva pilíře románského Juditina mostu. Majitel paláce proto v dokumentech k dražbě upozornil, že v objektu se nacházejí prvky podléhající památkové ochraně. Jsou to například historické fresky a právě pilíře Juditina mostu, které jsou součástí národní kulturní památky Karlův most.

V současné době je objekt v rekonstrukci. V budově jsou navrženy nové byty s upravenými dispozicemi a rovněž nebytové prostory, mimo jiné muzeum Juditina mostu.

Pri trose hledani lze najit i pozadavky pamatkaru pro rekonstrukci: http://www.praha.eu/public/8c/aa/93/2287380_703128_priloha_c._1.pdf
byl jsem tam nedávno. Vaří tam pořád dobře.

Za mého mládí to byla vyhlášená hospoda, až trochu moc, fajnšmekři chodili jinam. Něco jako U Fleků v Praze.
lenadol Kde ty loňské sněhy jsou ...  RETRO
Ano, znám ty ČB dobře, tedy je to asi 10 roků, co jsem tam byla naposled, tam je bourat jistě nebudou, také solnici si považují.
invain stanovení priorit řešení  jednotlivých nahlášených požadavků
(v ČB ten barák ještě stojí)
lenadol Kde ty loňské sněhy jsou ...  RETRO
jéje- masné krámy neznám, díky i za text.