Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravují:

Dadel,
Finwe,
Hercoš,
caracho

Může vás zajímatReklamaSivý čtverák - web

Náš dědeček má liškou podšitý kožíšek. Tento klub je věnován dědečkovým žertíkům, dědečkovi, jeho sivosti a šelmovitosti, Ladíkovi a dalším postavám nejhumornějšího cyklu všech dob.

Nechť se projeví soukromé archivy, ale i osobní kreativita, ať vrátíme na pomyslný piedestal to, co si na něm být opravdu zaslouží.

Sivý čtverák - stránky

Všechny dosud publikované žerty ZDE!

Přehled exerpce originálních Sivákových žertíků ZDE!

Projekt Čtverák do škol: se řeší v tomto klubu


Pokud budete uvádět ftip z vlastní dílny, napište do titulku "vlastní tvorba". Je to z důvodu, aby jej bylo možné jednodušeji zaznamenat. Pokud v titulku nic nebude, nelze vyloučit, že váš vtip skončí v zapomnění...

Dík!
pan_kreas Ani krásné vlasy   nejsou k jídlu.
Chtěli jste tak často od „Malého čtenáře“ hádanky, hlavolamy a všelijaké žertovné hříčky. Mluvil jsem o tom s panem redaktorem tak dlouho, až jsem ty hádanky pro vás vyžebronil, a dokonce i mnohý hoch i dívka odměněn za pěkné rozluštění. Jistě je vás však ještě hodně, kteří řešiti neumíte a nevíte, jak do té či oné hádanky. Těm všem radím, aby si koupili klíč k těm záhadám. Je to knížka, kterou napsal pan učitel Stanislav Hakl: „Dědečkovy žertíky“. Zde najdete rozluštění k mnohým hádankám početním i hříčkám se zápalkami, ale nejen to, i spoustu žertíků, veselých příhod, hříček a her, jimiž dědeček baví své vnoučky. Zde jich najdete ještě mnohem víc, než jich „Malý čtenář“ přinesl, a všecky zcela nové, vám neznámé.

strýček Karel

Stanislav Hakl: Dědečkovy žertíky (1929)
(Pozor, pdf má skoro 50 MB)

 
crossík s hasalíkem
 
einy I don't judge the sinners.  I judge the saints.
Tohle si primo rika.
 
Adelbert_Steiner Chytří lidé nevolí estébáky.  Bureše do koše i s jeho KSČM vlezdozadky
Vlastní tvorba - crosspost z Neftipných
Odpolední rodinná pohoda u Rožků.

"Pojď, podíváme se na pár dílů Teorie velkého třesku!", navrhuje Ladík malé Lidce.
"Teorie, teorie... praxe se počítá!", utrousil dědoušek bafající spokojeně v houpacím křesle ze své fajfky.
"A vy jste někdy viděl velkého třesku v praxi, dědoušku?" vykulil oči Ladík. "Toho přeci není možné viděti, před velkým třeskem ničehož neexistovalo!"
"Kdyby jen viděl, i jsem velkého třesku sám zažil a chceš-li, mohu ti jej dokonce demonstrovati!" usmál se děd.
Ladík samozřejmě natěšeně souhlasil a poté, co se dědoušek z houpacího křesla zdvihl a po pár krocích směrem k Ladíkovi řádně napřáhl ruku, utrousil Ladík "Ach tak...", neboť pochopil, že velkého třesku nejen uvidí, ale dokonce sám na vlastní kůži pocítí přesně tak, jak jistě nejednou zažil i dědoušek za svého dávného mládí.
 
Pan_Azathoth stay chudák pomýlený zelený pičusek 
nešlo by opravit i pointu?
Gustav_Husak Na Štěpána bez Štěpána  na Andreje bez Andreje!
oprava vlastní tvorby
Přihodila se věc v Makotřasích nevídaná a sám krotitel Kludský s cirkusem svým do Makotřas přikočoval.

Samozřejmě celé Makotřasy z toho na nohou byly a i Ladík u dědouška škemral, zdali by cirkus tento slavný navštíviti mohli.

Nedozvíme se již, zdali dědouška trošku svědomí hryzalo za nedávné Ladíka "na saních povození", po kterém Ladík stále ještě nohu v gipsu měl a tedy nemohl sobě vstupu do cirkusu zasloužiti pomocí lidu cirkusovému s věcmi různými od nošení vody pro slona Brundibára - a že toho takový slon mnoho vypije, milé děti, ó jé! Nechtěly byste, milé děti, takového slona napájeti, to mi věřte - po uklízení toho, co i po Brundibárovi občas zbyde, či zda dědoušek jen dobrou náladu toho dne měl...

Tak či tak dědoušek pár krejcarů z nevelkého důchodu svého schránil a vstupenky pro sebe i vnoučka svého nejmilejšího zakoupil.

A již Ladík i s dědouškem v manéži seděli a Ladík oči navrch hlavy měl.

Vystoupení artistická, kdy Ladíkovi na rozoumek nešlo, jak jest možné, že hadí žena nezauzluje se.
Zvířata cizokrajná, kterých do té chvíle Ladík jen na obrázcích v učebnici živočichopisu viděl, ba i klauni veselí P.T. publikum kousky svými bavili, že Ladíka od smíchu bříško bolelo.

A již krasojezdkyně na koni do manéže vjíždí a umění své předvádí... když tu co to?
Zřejmě si jeden skok krasojezdkyně špatně propočetla a buch, na podlahu manéže spadla jako když pytel brambor na zem složíš.
V P.T. publiku to jen překvapeně zahučelo.

A zatímco se krasojezdkyně pomalu ze země sbírala a kosti své počítala, dědoušek zašeptal vnoučku svému nejmilejšímu:
"To víš, Ladíku, i mistr tesař se někdy utne. Ale můžeš si jist býti, že mně by se mrzutost takováto zajisté nestala."
"Vám by se toto nestalo, dědoušku?" vykulil očka Ladík, "to jste takovým krasojezdcem výtečným?"
"Myslíš si snad, že vrdloužu, chlapče nedůvěřivý?", naoko se zaškaredil děd, "stane-li se mi o blížící se přestávce mrzutost takováto, celou zlatku z důchodu svého tobě dám a nestala-li by se mi, o přestávce smlsneš místo vaty cukrové desertu svého oblíbeného, souhlasíš?"

Domluveno, ujednáno.

Ladík od té chvíle seděl na lavici jako na jehlách, neboť jej představa zlatky v kapse náramně hřála a nadto těšil se na dědouškovy výkony krasojízdné.

A už zde máme přestávku a P.T. publikum hrne se dílem posilniti se vatou cukrovou či dobrotami jinými a ti, kdož se ještě před představením posilňovali ve společnosti zrzavého šviháka s bílou čepicí, ti nejbližší křoviska vyhledávají.

I Ladík se do berliček svých zapřel a nedočkavě dědouškovi říká: "Tedy pojďme, dědoušku, již se těším na výkony vaše krasojízdné, pročpak ještě sedíte?"
"A proč bych se zvedati měl?", usmál se dědoušek, "a o jakých výkonech krasojízdných hovoříš? Řekl jsem přeci, že mně by se nepříjemnost, jakou pád s koně jest, rozhodně nestala. A nepříjemnost tato se mi vskutku nikdy v životě nestala a nestane, neboť jsem se nikdy ke zvířeti tak potměšilému a nevyzpytatelnému, jakým kůň jest, na méně než pět kroků nepřiblížil a tak to na věky věkův zůstane. A nepřiblížím-li se ke koni, nemohu s koně spadnouti, to jest přeci samozřejmé, či ne?"

"Ach tak..." pokýval hlavičkou Ladík a v duchu se smutně rozžehnal jak se zlatkou cinkající, tak se sladkou cukrovou vatou a nakonec i s jen nedávno za jedničku z krasopisu obdrženými novými dobrodružstvími Káji Maříka...
 
Pan_Azathoth stay chudák pomýlený zelený pičusek 
 
Gustav_Husak Na Štěpána bez Štěpána  na Andreje bez Andreje!
Po letmém ověření si významu shledávám, že domněnka má nebyla zřejmě zcela správnou.
Doplňme si tedy kupříkladu "nebo zda dědoušek dne toho jen náladu dobrou měl".
ocs sine ira et studio  OCSite
(Jste si jist, že rozumíte slovu „rozšafný”?)
Gustav_Husak Na Štěpána bez Štěpána  na Andreje bez Andreje!
vlastní tvorba
Přihodila se věc v Makotřasích nevídaná a sám krotitel Kludský s cirkusem svým do Makotřas přikočoval.

Samozřejmě celé Makotřasy z toho na nohou byly a i Ladík u dědouška škemral, zdali by cirkus tento slavný navštíviti mohli.

Nedozvíme se již, zdali dědouška trošku svědomí hryzalo za nedávné Ladíka "na saních povození", po kterém Ladík stále ještě nohu v gipsu měl a tedy nemohl sobě vstupu do cirkusu zasloužiti pomocí lidu cirkusovému s věcmi různými od nošení vody pro slona Brundibára - a že toho takový slon mnoho vypije, milé děti, ó jé - po uklízení toho, co po Brundibárovi občas zbylo, jako toho činily ostatní děti makotřaské, či zda byl dědoušek toho dne jen rozšafný, každopádně dědoušek pár krejcarů z nevelké pense své schránil a vstupenky pro sebe i vnoučka svého nejmilejšího zakoupil.

A již Ladík i s dědouškem v manéži seděli a Ladík oči navrch hlavy měl. Vystoupení artistická, kdy Ladíkovi na rozoumek nešlo, jak jest možné, že hadí žena nezauzluje se, zvířata cizokrajná, kterých do té chvíle Ladík jen na obrázcích v učebnici živočichopisu viděl, ba i klauni veselí P.T. publikum kousky svými bavili, že Ladíka od smíchu bříško bolelo.
A již krasojezdkyně na koni do manéže vjíždí a umění své předvádí... když tu co to? Zřejmě si jeden skok krasojezdkyně špatně propočetla a buch, na podlahu manéže spadla jako když pytel brambor na zem složíte, v P.T. publiku to jen překvapeně zahučelo.
A zatímco se krasojezdkyně pomalu ze země sbírala a kosti své počítala, dědoušek zašeptal vnoučku svému nejmilejšímu:
"To víš, Ladíku, i mistr tesař se někdy utne. Ale můžeš si jist býti, že mně by se mrzutost takováto zajisté nestala."
"Vám by se toto nestalo, dědoušku?" vykulil očka Ladík, "to jste takovým krasojezdcem výtečným?"
"Myslíš si snad, že vrdloužu, chlapče nedůvěřivý?", naoko se zaškaredil děd, "stane-li se mi o blížící se přestávce mrzutost takováto, celou zlatku ze své pense tobě dám a nestala-li by se mi, o přestávce smlsneš místo vaty cukrové desertu svého oblíbeného, souhlasíš?"
Domluveno, ujednáno.
Ladík od té chvíle seděl na lavici jako na jehlách, neboť jej představa zlatky v kapse náramně hřála a již se těšil na dědouškovy výkony krasojízdné.
A už zde máme přestávku a P.T. publikum hrne se dílem posilniti se vatou cukrovou či dobrotami jinými a ti, kdož se ještě před představením posilňovali ve společnosti zrzavého šviháka s bílou čepicí, nejbližší křoviska vyhledávají. I Ladík se do berliček svých zapřel a nedočkavě dědouškovi říká: "Tedy pojďme, dědoušku, již se těším na výkony vaše krasojízdné, pročpak ještě sedíte?"
"A proč bych se zvedati měl?", usmál se dědoušek, "a o jakých výkonech krasojízdných hovoříš? Řekl jsem přeci, že mně by se nepříjemnost, jakou pád s koně jest, rozhodně nestala. A nepříjemnost tato se mi vskutku nikdy v životě nestala a nestane, neboť jsem se nikdy ke zvířeti tak potměšilému a nevyzpytatelnému, jakým kůň jest, na méně než pět kroků nepřiblížil a tak to na věky věkův zůstane. A nepřiblížím-li se ke koni, nemohu s koně spadnouti, to jest přeci samozřejmé, či ne?"
"Ach tak..." pokýval hlavičkou Ladík a v duchu se smutně rozžehnal jak se zlatkou cinkající, tak se sladkou cukrovou vatou a nakonec i s jen nedávno za jedničku z krasopisu obdrženými novými dobrodružstvími Káji Maříka...
 
Gustav_Husak Na Štěpána bez Štěpána  na Andreje bez Andreje!
Au!!!