Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravují:

Dadel,
Finwe,
Hercoš,
caracho

Může vás zajímatReklamaSivý čtverák - web

Náš dědeček má liškou podšitý kožíšek. Tento klub je věnován dědečkovým žertíkům, dědečkovi, jeho sivosti a šelmovitosti, Ladíkovi a dalším postavám nejhumornějšího cyklu všech dob.

Nechť se projeví soukromé archivy, ale i osobní kreativita, ať vrátíme na pomyslný piedestal to, co si na něm být opravdu zaslouží.

Sivý čtverák - stránky

Všechny dosud publikované žerty ZDE!

Přehled exerpce originálních Sivákových žertíků ZDE!

Projekt Čtverák do škol: se řeší v tomto klubu


Pokud budete uvádět ftip z vlastní dílny, napište do titulku "vlastní tvorba". Je to z důvodu, aby jej bylo možné jednodušeji zaznamenat. Pokud v titulku nic nebude, nelze vyloučit, že váš vtip skončí v zapomnění...

Podle skutečné události
 
einy I don't judge the sinners.  I judge the saints.
S fotbalisty se nevyjednava! ;)
Vlastní tvorba – fotbalový speciál
Posledního června veselila se u Rožků celá chalupa: Ladík přinesl ze školy své první vysvědčení, a rovnou s vyznamenáním! Taková událost nemohla zůstat bez odměny, a tak když tatínek druhého dne za pracovními povinnostmi do Prahy vyrazil, přivezl nazpět malému premiantovi kopací míč – první v celých Makotřasech!
Po prvním prázdninovém týdnu se však rodinná radost proměnila v zoufalství. Ladík se o své nové hračce nikomu z kamarádů ani slovem nezmínil a místo toho sám čutal merunou tu o zeď chlívku, tu o stodolu. Nic jiného jej nezajímalo a nic nenasvědčovalo tomu, že by této hlučné kratochvíle hodlal zanechat.
Zejména dědeček byl jako na trní. Nejenže mu pravidelné údery míče o zeď nelibě rezonovaly v zubní náhradě, ale ještě k tomu přišel o pravidelné šprýmovné seance se svým nejmilejším vnukem. A tak když osmého dne vakací Ladík nastoupil k dalšímu rannímu trainingu, vyvalil se z okna světnice nejprve hustý tabákový dým, a poté se vyklonila i starcova sivá hlava.
„I to je toho, Ladíku,“ zabručel stařešina rodu otráveně. „Kopaná je hra zábavná, však jsem si ji zamlada také kdysi zahrál na pláni letenské. Já ti však mohu nabídnout ještě lepší sportovní zážitek. Představ si, že i nyní, uprostřed parného léta, mohl bych tě na saních povozit,“ zabafal kmet z dýmky a upřeným pohledem snažil se zaujmout Ladíkovu pozornost.
„To bych tedy chtěl vidět, dědečku,“ odsekl Ladík a nakopl merunu vší silou směrem ke špejcharu.
Pro balón však již nedoběhl. Stačil ještě koutkem oka zahlédnout, kterak shrbená postava proskakuje oknem světnice, peláší přes dvorek, přibližuje se a...
Pak už Ladík zaslechl jen hlasité prasknutí a poté se mu zcela zatmělo před očima. Když je znovu otevřel, spatřil temnou starcovu siluetu na pozadí blankytně modré oblohy.
„Už se tady neválej, Ladíku!“ zafuněl děd. „Souhlasil jsi s mým návrhem, že tě i v létě na saních povozím, a věru jsem tak učinil,“ pokračoval šedivec zadýchaně. „Copak jsi zapomněl, jak se skluzu snožmo ve footballové hantýrce přezdívá?“ zvedal se staroch ze země, ometaje si zaprášené kalhoty.
„Ach tak,“ hlesl ještě Ladík, a pak už jen mlčky zíral na svou holenní kost, která výhružně trčela z pravé punčošky směrem k vysokému červencovému nebi.
 
Pan_Azathoth stay chudák pomýlený zelený pičusek 
„I tak třeba.“
„Tak, děti,“ pravil dědeček, když děti přišly s komedie, „co jste viděly na komedii?“
Děti počaly vyprávěti. Lidka pojednou pravila: „Dědečku, na komedii jeden komediant mluvil břichem.“
„Tak počkej, Lidko. Já však dovedu též říci pár slov i břichem,“ na to dědeček.
Děti pohlédly nedůvěřivě na dědečka, jenž se tajůplně usmíval.
„Tak mluvte, dědečku,“ pravila Lidka.
„Pár slov i břichem,“ dědeček promluvil.
„Ach tak.“
Pan_Azathoth stay chudák pomýlený zelený pičusek 
tady nejsme u rydlů
Když byla řeč o vzduchu a břichu, čekal jsem trochu jinou pointu...
!!!
Pan_Azathoth stay chudák pomýlený zelený pičusek 
1901; J. Zeman / 2019; Pan_Azathoth
„Tak, děti,“ pravil dědeček, když děti přišly s komedie, „co jste viděly na komedii?“
Děti počaly vyprávěti. Lidka pojednou pravila: „Dědečku, na komedii jeden komediant mluvil břichem.“
„Tak počkej, Lidko. Já však dovedu též mluviti i břichem,“ na to dědeček.
Děti pohlédly nedůvěřivě na dědečka, jenž se tajůplně usmíval.
„Tak mluvte, dědečku,“ pravila Lidka.
Dědeček promluvil.
„Ale vždyť vy, dědečku, břichem nemluvíte, mluvíte normálně ústy jako jste vždycky mluvíval,“ nesouhlasně křičely děti.
„Vzduch ku mluvení používaný nassáván i vypuzován jest z plicních vaků pomocí stahování svalovité blány brániční, která jest nad dutinou břišní uložená a na jejímž pohybu podílí se též rozličné svaly břišní. Vzduch, z plicních vaků takto vypuzený, hnán jest dále skrzevá hlasivky, ústa, jazyk a rty, které ku artikulaci mluvicích zvuků přispívají. Mluvím tedy nejenom jimi, ale i břichem, neboť v něm jest počátek celého procesu mluvního.“
 
 
Ilmarinen My nevěříme v Ďábla ale Ďábel věří v nás 
Obojí je sivé, ale ta druhá, sivější verse mě napadla hned při čtení té první.
 
To je málo sivé.

Daleko sivější verze říká, že nechal jmenovat svého nedávno narozeného syna, který ještě neuměl mluvit.
Proto neuměl říci ani slovo anglicky, ani velšsky.

(Eduard II se stal následníkem již v době, kdy měl několik měsíců, protože jeho starší bratr Alfons zemřel.)
sivý Eduard I.
Legenda (doložená z 16. století) tvrdí, že poté vítězný anglický král Eduard I. slíbil odbojným Velšanům, že nového knížete dosadí, ale že to bude velšský rodák, který nebude umět říci ani slovo anglicky. Roku 1301 dosadil svého syna, pozdějšího krále Eduarda II., který se skutečně ve Walesu narodil a uměl jen francouzsky.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Princ_z_Walesu
 
 
DJ Slamák revem nerevaj. no nerozumel mi  aj reval.
cajti gratulki
Pan_Azathoth stay chudák pomýlený zelený pičusek 
já v první vteřině myslel, že jsem u rydlů
Gustav_Husak Nechcete stíhaného STBáka premiérem?  Stránka pro Vás.
Když jsem viděl jen obrázek, myslel jsem, že jsem ve Freudovkách.
!!!
Rod žije!
Trisolde Moja chorá hlava  v jednom je plameni.