Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravují:

Dadel,
Finwe,
Hercoš,
caracho

Může vás zajímatReklamaSivý čtverák - web

Náš dědeček má liškou podšitý kožíšek. Tento klub je věnován dědečkovým žertíkům, dědečkovi, jeho sivosti a šelmovitosti, Ladíkovi a dalším postavám nejhumornějšího cyklu všech dob.

Nechť se projeví soukromé archivy, ale i osobní kreativita, ať vrátíme na pomyslný piedestal to, co si na něm být opravdu zaslouží.

Sivý čtverák - stránky

Všechny dosud publikované žerty ZDE!

Přehled exerpce originálních Sivákových žertíků ZDE!

Projekt Čtverák do škol: se řeší v tomto klubu


Pokud budete uvádět ftip z vlastní dílny, napište do titulku "vlastní tvorba". Je to z důvodu, aby jej bylo možné jednodušeji zaznamenat. Pokud v titulku nic nebude, nelze vyloučit, že váš vtip skončí v zapomnění...

stromovous Z matematiky jsem nematurovala  <°---<
verze 2
"Ládíku," pravil děd rozvážně nad rozevřeným atlasem člověka, "vyhlédni si jeden pohled a dobře si jej pamatuj," poroučel. - "již sis vybral?"
Ladík byl se svým rozoumkem v koncích.
"Já taky ne," smál se náš dobrý staroušek.
 
stromovous Z matematiky jsem nematurovala  <°---<
"Ládíku," pravil děd rozvážně nad rozevřeným atlasem člověka, "zdalipak víš, jak se říká tomuto ústrojí?"
"Já vím," hlásí se tříletý Vašík, "Číčí, číčí, číčí!"
Ládík zrudnul a toho dne byl tak blízko odhalení, jako nikdy předtím.
Děd: "Inu, on sám."
 
DJ Slamák Kolme kättä ja kuusi penistä...  mä mutantti oon!
Oxymoron. (Creator 2004)
V létě za pěkného dne na výletě:
"Abych již rozsvítil," řekl děd, když opravdu se setmělo. Leč sotva vykonal, zase svíčku zhasl.
"Poslyš, Láďo! Když rozsvítím, nevidíš toho, shasnu-li, vidíš to. Co je to?"
"Mraky!" pravil Ladík.
 
DJ Slamák Kolme kättä ja kuusi penistä...  mä mutantti oon!
Hádanka bez rozuzlení. (Creator 2004)
Dědeček přinesl dvě sklenice a postavil je na stůl. "Co bychom viděli nad sebou, kdyby pršelo?" ptal se dědeček. "Nevím, nevím!" připojili se Láďa i Milča. Dědeček: "Já taky ne."
 
DJ Slamák Kolme kättä ja kuusi penistä...  mä mutantti oon!
Noční žertík. (Creator 2004)
Dědeček přišel odkudsi z venku.
Dědeček řekl Ladíkovi: "Ladíku, co vidíme dnes nad sebou?"
"Proč tedy?" ptaly se děti.
"Tma je to, ty nedovtipo," se smíchem na hlavu mu poklepal dědoušek.
 
DJ Slamák Kolme kättä ja kuusi penistä...  mä mutantti oon!
Poučený děd. (Creator 2004)
"Abych již rozsvítil," řekl děd, když opravdu se setmělo. Leč sotva vykonal, zase svíčku zhasl.
"Poslyš, Láďo! Když rozsvítím, nevidíš toho, shasnu-li, vidíš to. Co je to?"
Ladík se chtěl pochlubiti, že již zná něco z fysiky. "Ovšem, dědečku, je to zákon neprostupnosti, kde ty sedíš, nemůže sedět jiný."
"Ach tak."
 
DJ Slamák Kolme kättä ja kuusi penistä...  mä mutantti oon!
Dědečkův podivný přítel.
Děd: "Měl jsem jednoho dobrého přítele a u toho se mi velmi líbilo, že nejedl než to, co bylo rozežvýkáno."
"V onom nově vykopaném hrobě, dědečku?" tázal se se slzami v očích Ladík.
"A po hřbetě běhal a skákal," opakovaly se smíchem děti a zase již prosily dědečka, aby jim ještě něco pověděl.
 
DJ Slamák Kolme kättä ja kuusi penistä...  mä mutantti oon!
Sivý dadaista
Mlynářův kočí Kořínek měl kdysi pěkného psíka...
Dědeček řekl Ladíkovi: "Ladíku, co vidíme dnes nad sebou?"
"Já vím," hlásí se tříletý Vašík, "Číčí, číčí, číčí!"
Děd: "Inu, on sám."
 
DJ Slamák Kolme kättä ja kuusi penistä...  mä mutantti oon!
MURDER
V létě za pěkného dne na výletě:
"Co bychom viděli nad sebou, kdyby pršelo?" ptal se dědeček.
"Nevím, nevím!" připojili se Láďa i Milča.
Teprve když dědeček ukazoval na skácenou lípu na dvoře, všichni pochopili.
 
zjeveni
Byla středa. Odpoledne děti měly prázdno, a proto posvačivše, shromáždily se kolem dědečka, neboť nemohly se proběhnouti, poněvadž země byla velmi rozmoklá.
"Co bychom viděli nad sebou, kdyby pršelo?" ptal se dědeček.
"Pan učitel nám vyprávěl o ústrojí sluchovém!" odpovídal tento.
Smáli se všichni upřímně, ač měl mnohý posud husí kůži.
 
věděl jsemť, že za všemi tmi taškařicemi bude zlovolný záměr sivákův...
Mlynářův kočí Kořínek měl kdysi pěkného psíka...
"Abych již rozsvítil," řekl děd, když opravdu se setmělo. Leč sotva vykonal, zase svíčku zhasl.
"Poslyš, Láďo! Když rozsvítím, nevidíš toho, shasnu-li, vidíš to. Co je to?"
"V onom nově vykopaném hrobě, dědečku?" tázal se se slzami v očích Ladík.
"Ne," odporoval děd "Já vstanu zase a odstoupím a nebudu ti dělat překážek."
Konečně se Ladík poddal. Dědeček sedl si mu na klín, vstal a kázal, aby si Ladík sedl tam, kde seděl on.
 
Bornholm Under construction.  .
samsa
!!!
avšem jindy je zlo pekelné
"Ne a ne a nemohl jsem včera po celé Praze rozměniti novou stokorunu," stěžoval si dětem dědeček.
"V onom nově vykopaném hrobě, dědečku?" tázal se se slzami v očích Ladík.
Ale druzí se smáli, že je z laciného kraje.
 
stromovous Z matematiky jsem nematurovala  <°---<
A co takhle něco úplně nového vygenerovat sami? :-) Můj chabý pokus:

Dědeček se jal vyprávěti i tu ho napadlo vyzkoušet děti z přírodozpytu:
"Zdalipak víte, které zvíře na světě jest nejrychlejší?" lišácky pomrkával.
"Uteku," pomyslel si Ládík a všem naskočila husí kůže.

 
a přeci není na světě jen zlo...
V létě za pěkného dne na výletě:
Toho použil dědeček k tomuto žertíku: "Kdo z vás dovede z 3 kuliček udělati čtverec?"
Ladík byl se svým rozoumkem v koncích.
"Já taky ne," smál se náš dobrý staroušek.
 
Kdysi přišel Ladík ze školy. Chodil do 3. třídy.
Dědeček řekl Ladíkovi: "Ladíku, co vidíme dnes nad sebou?"
"Mraky!" pravil Ladík.
Ale druzí se smáli, že je z laciného kraje.
 
uz dost!...;)
V létě za pěkného dne na výletě:
"Tak zase jednu hádanku a snadnou! Poslyšte děti: Roste to na dubě a přec toho na něm neuvidíte; co je to?"
"Mraky!" pravil Ladík.
"Ovšem, tak je to, Ladíku!" pochválil ho dědeček a tuze se smál.
 
gotreg řekni Ďáblovi ne,  avšak dýmce ANO
Dědeček přinesl dvě sklenice a postavil je na stůl.
Dědeček: "Vím, že máte počty nejraději. Proto se vás něco otáži. Dejte hezky pozor! Kůň s jezdcem přeskočí hradbu 1m vysokou za 2 vteřiny. Za jakou dobu přeskočí hradbu 8 m vysokou?"
"V onom nově vykopaném hrobě, dědečku?" tázal se se slzami v očích Ladík.
Teprve když dědeček ukazoval na skácenou lípu na dvoře, všichni pochopili.
 

Sivý čtverák Random Joke Generator

Toho použil dědeček k tomuto žertíku: "Kdo z vás dovede z 3 kuliček udělati čtverec?"
"Modrou oblohu," odpověděl Ladík.
Teprve když dědeček ukazoval na skácenou lípu na dvoře, všichni pochopili.

Již jsem se dosyta nasmál, chci nového žertu!
 

Sivý čtverák Random Joke Generator

"Toť jako karty," zvolal dědeček, a shrábnuv lístky se stolu, rozhrnul je v ruce vějířovitě tak, že Ladík viděl téměř všechny obrázky.
"Vyhlédni si , Ladíku, jeden pohled a dobře si jej pamatuj," poroučel. - "již sis vybral?"
"Pan učitel nám vyprávěl o ústrojí sluchovém!" odpovídal tento.
Dědeček: "Já taky ne."

Již jsem se dosyta nasmál, chci nového žertu!