Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravují:

Dadel,
Finwe,
Hercoš,
caracho

Může vás zajímatReklamaSivý čtverák - web

Náš dědeček má liškou podšitý kožíšek. Tento klub je věnován dědečkovým žertíkům, dědečkovi, jeho sivosti a šelmovitosti, Ladíkovi a dalším postavám nejhumornějšího cyklu všech dob.

Nechť se projeví soukromé archivy, ale i osobní kreativita, ať vrátíme na pomyslný piedestal to, co si na něm být opravdu zaslouží.

Sivý čtverák - stránky

Všechny dosud publikované žerty ZDE!

Přehled exerpce originálních Sivákových žertíků ZDE!

Projekt Čtverák do škol: se řeší v tomto klubu


Pokud budete uvádět ftip z vlastní dílny, napište do titulku "vlastní tvorba". Je to z důvodu, aby jej bylo možné jednodušeji zaznamenat. Pokud v titulku nic nebude, nelze vyloučit, že váš vtip skončí v zapomnění...

czekotay lesní skřítek udeřil do křemene a vyskoč 
+1
Gustav_Husak Nechcete stíhaného STBáka premiérem?  Stránka pro Vás.
Jen mne tak napadlo - "makotřasských" - není to chyba? Pocitově se mi to nelíbí, spíš bych napsal "makotřaských"...
 
Poro potvrdil mé tušení, díky a můžu si dát veselý nápoj.
 
Je to kostelní věž, i tuto budovu, stojíce na ní, pod sebou děd s vnukem, byť jen z části, vidí.

Pravda, v Makotřasích kostel není, ale to ani další uvedené budovy a přece jen je to prvotina a odchylky od kánonu jsem si prominul.
einy I don't judge the sinners.  I judge the saints.
Tak je pravda, ze ded se taze: která z budov makotřasských, jež tu pod sebou vidíme, je ta nejvyšší?
Ale jak vsichni toho zmrda zname, to se pridava, aby se hadanka tak snadno neuhodla.
Rád bych konečně vydechl. Do definitivního "Ach tak..." mi zbývají silné pochybnosti. Prosím Poro.
!!!
vlastní tvorba
Přišel takhle Ladík z letního bytu celý zbitý a pokousaný.
"Tedy... dědečku..." vyhrkl, "to jsem netušil, že dojdu takového nepřátelského přivítání."
"A jaké že přivítání by to mělo být?" optal se stařík.
"No..." pokračoval chlapec, "řekl jsem si, že se stavím za oním knížetem, u kterého jste říkal, že jste pracoval: a nechám ho vaším jménem pozdravovati: a on poslal své sluhy, aby mě zmlátili a ještě na mě pustil psy!"
"Inu Ladíku," nadechl se kmet, "říkal jsem ti přece stále, že si máš dávat pozor na slova, v tomto případě na mezeru mezi slovy: říkal jsem ti přece, že jsem v onom městysu když jsem byl mladý zahrad ničil!"
"Ach tak," hlesl opět napálený vnuk.
 
Gustav_Husak Nechcete stíhaného STBáka premiérem?  Stránka pro Vás.
Vlastní tvorba
"Dědoušku, zítra píšeme diktátu ze slov vyňatých a potřeboval bych poraditi, pomůžete mi?" přišel ondyno do sivákova výminku Ladík.
"I samozřejmě, že ti pomohu," usmál se dědoušek, "přeci bych svému nejmilejšímu vnoučkovi nemohl pomoci odmítnouti. Tedy ptej se, co hrdlo ráčí."
"Víte, dědoušku, rád bych věděl, jak byste některých slov napsal, nejsem si sám jist. Tedy slovo pyšný, strašpytel, ptakopysk... pak slovo obličej, brzičko a vítati..."
"Prvních třech slov napsal bych s i měkkým a druhých třech s tvrdým. Ještě něčeho chceš věděti, Ladíku?"
"Již ne, dědoušku, velice děkuji za pomoc," zabrebentil Ladík a kamsi odběhl.
Za pár dní přišoural se ze školy Ladík jako hromádka neštěstí a začal před dědouškem natahovat moldánky: "Dědoušku, čeho jste mi to poradil? Napsal jsem slova ta do diktátu přesně jak jste řekl a pan učitel mi je všechna inkoustem červeným podtrhl jako chybná, velkou pětku udělil mi a přísně mi nakázal do zítra dvacetkrát opsati celá slova vyňatá... pročpak jste mi tak špatně poradil?"
"Já že ti špatně poradil?" pozdvihl obočí děd. "Vzpomeň si dobře na otázku svou. Ptal ses mne, jak bych slova ta napsal. Nikoliv jak mají se správně psáti."
"Ach tak..."
 
Trisolde Moja chorá hlava  v jednom je plameni.
Lidice tu již pár kudrlinek napálily.
(vypálilo)
(O čtyřicet let později synek lidického kostelníka pozdě litoval, že jeho pan otec Ladíka na věž pouštěl. Jen sám čert ví, co to chlapce ve zlobě popadlo, když kusem cihly napsal za trám "Dědečkovo vysílání po okolních vsích již mne nebaví, lítám tu jak starý Kubiš." Snad vzpomněl si na Kubiše, makotřasského ponocného, jenž byl odjakživa terčem posměchu. Faktem zůstává, že pozdější marné gestapácké pátrání po ilegální vysílačce Dědeček všem lidickým řádně napálilo kudrlinku!)
Gustav_Husak Nechcete stíhaného STBáka premiérem?  Stránka pro Vás.
Myslím, že vím, ale vyčkám odtajnění, nechci to zbytečně pro ostatní proseknout.
czekotay lesní skřítek udeřil do křemene a vyskoč 
Ha!
Mně napálilo kudrlinku, že v Makotřasích kostel není, takže museli na obec shlížet z lidického kostela.
No, je to okatý, ale Ladík je hloupý.
Správná odpověď mě napadla už ve chvíli, kdy se na to sivák zeptal.
Viz. Vzkazník.
(Počkám si, až to bude odtajněno i tady.)
mrmar Velký kus vlaštovčího zvratku? 
Opravdu sivé!!
Finwe To není jako práce s buzolou,  děti
!
vlastní tvorba

- Půjdeš se mnou, Ladíku? Kostelník mě pozval na americký tabák a večer, večer tě možná vezmu s sebou do hospody.
- Ano, dědečku.

Stařec s vnoučkem se rozhlížejí po kostele, volají, ale nikdo nepřichází.
- Jistě bude ve zvonici, pojďme, Ladíku, to něco uvidíš.

Kostelník pulce jako je Ladík na schody nepouští. Když vystoupají až nahoru, naskytne se chlapci pohled nevídaný. Celou náves vidí z ochozu věže jako na dlani a ještě víc, celou vesnici, od dolního rybníka až k železnici.

- Ladíku, jestlipak víš, která z budov makotřasských, jež tu pod sebou vidíme, je ta nejvyšší? - ptá se děd, který by si rád s kostelníkem o věcech nepříslušejících dětskému oušku pohovořil.
- Ano, dědečku. Nová hasičárna, všichni to říkají.
- Všichni? A je dobré lidem právě v naší obci věřit? A co fara a škola a sokolovna? Co hotel Krása, Škaredkovic stodola a nebo nádraží? Nebylo by lépe sám se přesvědčit?
- Ano, dědečku.
- Jak bys na to šel? Co bys si na to vzal?
- Je tu věda trigonometrie, tou pan učitel starší chlapce už nějaký pátek trápí a ta ledacos umí chytře změřit. Vzal bych si učebnici, tabulku a špagát!
- Dobře, hochu, můžeš jít a když všechny domy správně poměříš, koupím ti večer celé, velké, pivo.
- Ano, dědečku.

Ladík běhá po vesnici s trojúhelníky na rozoumku, pohněvaně malou ručkou nezbedné mraky ze sluníčka odhání, špagát natahuje a stíny měří, čáry do prachu rýsuje a křídou na tabulku škrábe. Musel i rychle před zuřivými psy utíkat a málem dostal od sedláka holí, že mu záhony pošlapal. Z kostelní věže zatím vánek odnáší k lesu lehký tabákový dým.

Když se stíny prodloužily a Ladíkovi došlo místo na tabulce, vydal se chlapec za dědečkem. Byl celý zaprášený a s vyprahlým hrdélkem. Po dřevěných schodech na zvonici sotva vylezl, ale už se těšil na studený, veselý nápoj, který jistě na základě svých výpočtů získá.

- Už jsi tady, píďalko? - oslovil s úsměvem stařec unaveného chlapce a vyklepal si vychladlou dýmku o stěnu zvonice. - Na co jsi přišel?
- Je to nová hasičárna, dědečku!
- Není, chlapče. Můžeš jít domů.