Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravují:

Dadel,
Finwe,
Hercoš,
caracho

Může vás zajímatReklamaSivý čtverák - web

Náš dědeček má liškou podšitý kožíšek. Tento klub je věnován dědečkovým žertíkům, dědečkovi, jeho sivosti a šelmovitosti, Ladíkovi a dalším postavám nejhumornějšího cyklu všech dob.

Nechť se projeví soukromé archivy, ale i osobní kreativita, ať vrátíme na pomyslný piedestal to, co si na něm být opravdu zaslouží.

Sivý čtverák - stránky

Všechny dosud publikované žerty ZDE!

Přehled exerpce originálních Sivákových žertíků ZDE!

Projekt Čtverák do škol: se řeší v tomto klubu


Pokud budete uvádět ftip z vlastní dílny, napište do titulku "vlastní tvorba". Je to z důvodu, aby jej bylo možné jednodušeji zaznamenat. Pokud v titulku nic nebude, nelze vyloučit, že váš vtip skončí v zapomnění...

mrmar Velký kus vlaštovčího zvratku? 
Opravdu sivé!!
Finwe To není jako práce s buzolou,  děti
!
vlastní tvorba

- Půjdeš se mnou, Ladíku? Kostelník mě pozval na americký tabák a večer, večer tě možná vezmu s sebou do hospody.
- Ano, dědečku.

Stařec s vnoučkem se rozhlížejí po kostele, volají, ale nikdo nepřichází.
- Jistě bude ve zvonici, pojďme, Ladíku, to něco uvidíš.

Kostelník pulce jako je Ladík na schody nepouští. Když vystoupají až nahoru, naskytne se chlapci pohled nevídaný. Celou náves vidí z ochozu věže jako na dlani a ještě víc, celou vesnici, od dolního rybníka až k železnici.

- Ladíku, jestlipak víš, která z budov makotřasských, jež tu pod sebou vidíme, je ta nejvyšší? - ptá se děd, který by si rád s kostelníkem o věcech nepříslušejících dětskému oušku pohovořil.
- Ano, dědečku. Nová hasičárna, všichni to říkají.
- Všichni? A je dobré lidem právě v naší obci věřit? A co fara a škola a sokolovna? Co hotel Krása, Škaredkovic stodola a nebo nádraží? Nebylo by lépe sám se přesvědčit?
- Ano, dědečku.
- Jak bys na to šel? Co bys si na to vzal?
- Je tu věda trigonometrie, tou pan učitel starší chlapce už nějaký pátek trápí a ta ledacos umí chytře změřit. Vzal bych si učebnici, tabulku a špagát!
- Dobře, hochu, můžeš jít a když všechny domy správně poměříš, koupím ti večer celé, velké, pivo.
- Ano, dědečku.

Ladík běhá po vesnici s trojúhelníky na rozoumku, pohněvaně malou ručkou nezbedné mraky ze sluníčka odhání, špagát natahuje a stíny měří, čáry do prachu rýsuje a křídou na tabulku škrábe. Musel i rychle před zuřivými psy utíkat a málem dostal od sedláka holí, že mu záhony pošlapal. Z kostelní věže zatím vánek odnáší k lesu lehký tabákový dým.

Když se stíny prodloužily a Ladíkovi došlo místo na tabulce, vydal se chlapec za dědečkem. Byl celý zaprášený a s vyprahlým hrdélkem. Po dřevěných schodech na zvonici sotva vylezl, ale už se těšil na studený, veselý nápoj, který jistě na základě svých výpočtů získá.

- Už jsi tady, píďalko? - oslovil s úsměvem stařec unaveného chlapce a vyklepal si vychladlou dýmku o stěnu zvonice. - Na co jsi přišel?
- Je to nová hasičárna, dědečku!
- Není, chlapče. Můžeš jít domů.
 
el Sent from my  browser
Dad jokes are the best jokes!
!!
czekotay lesní skřítek udeřil do křemene a vyskoč 
:-)
!!!
Pan_Azathoth stay chudák pomýlený zelený pičusek 
Fuck you, Děd, with your seevee Děd jokes.
!!!
Kristian Celestial Emporium of   Benevolent Knowledge
 
Děkuji. Sivé.
 
Pan_Azathoth stay chudák pomýlený zelený pičusek 
tady je to samý favorit!
 
!
mrmar Velký kus vlaštovčího zvratku? 
Není pravda, že jsem tento přepis poslal až po panu Wellovi a tudíž zcela zbytečně, nýbrž je pravda, že jsem skončil na krásném stříbrném místě o pouhých 5 sekund.
mrmar Velký kus vlaštovčího zvratku? 
Není pravda, že jsme se při závodech s ostatními kluby(?) umístili na posledním místě, nýbrž je pravda, že jsme ze tří závodících družstev byli na místě třetím.
"Není pravda, že jsme se při závodech s ostatními kluby umístili na posledním místě, nýbrž je pravda, že jsme ze tří závodících družstev byli na místě třetím."
Byl by, pro nás mladší, přepis do Comenia script?
Přebral Nechceš, aby mě to  zajímalo.
Pověst Makotřas byla evidentně známa i Foglarovi... (z pozůstalosti v PNP, nápady a výstřižky)

Image and video hosting by TinyPic
 
Hetero toho pešek toho pešek toho pešek toho pe 
Úplně přesně nevím, kam svým dotazem směřujete, ale ujišťuji Vás, že s danielsoftem jsem evidentně dvě různé osoby. Už jsme měli tu čest se kdysi setkat i osobně a dialog nijak neváznul.
Gustav_Husak Nechcete stíhaného STBáka premiérem?  Podepište zde.
Váš mulťák má nick Hetero? (chtěl jsem se zeptat "Vy jste Hetero?", ale to by mohlo vyznít poněkud podivně´)?