Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

radamec Staňte se členy  FRA
Já znám jen Lánové rejstříky, ale naučili mě to na kursu v Praze :)
SAZYMA Rodopis: jižní Čechy, Klatovsko, Sedlčan  Osobní stránky
Zeptám se Moravanů - píše se občas Lánský rejstřík i Lánový rejstřík. Co je správně? Obojí? Já bych se přikláněl k Lánovému (od lánů). Ale nevím...
 
MYTHAGO Morava a Slezsko,  CzechKin
Mám lánský rejstřík pro novojické panství. V Rybí je zmiňován Jura Hikl, vor Jura Troschke, tzn. že na gruntě (20 měřic ve 3 bonitní třídě) v r 1657 seděl J. Troschke, kdežto o 20 let později už J. Hykl.
Myslel jsem, že židovské matriky byly dokončeny už před delším časem a ne až nyní.
Jinak mě zaujalo, že jde o digitalizaci druhopisů (originály zničeny), což mi vysvětluje takovou poněkud podivnou formu těch zápisů a vůbec členění těch matrik. Měl jsem problém nalézt židy z naší obce (a myslím, že jsem je při zběžném prohlížení ani nenašel...).
eva48 hronovsko pardubicko 
Na tuto práci jsem už narazila na google při vyhledávání svého předka Pohnera / Ponera nebo Bonera/, protože jeho manželka byla z Giesshübelu, tedy myslela jsem si, že Olešnice v Orl. horách, a hledala - leč nenašla jsem. Stejně byla totiž pojmenovaná i osada v Podkrkonoší blízko obce Nimmersath / Nesytá/, která není dosud digitalizovaná. Při této příležitosti jsem si práci o mechanických tkalcovnách přečetla celou, je velmi zajímavá a tato místa osobně znám, nemám to daleko. Hezké je , že člověk při hledání předků přijde do kontaktu i se spoustou jiných faktů a informací, k nimž by se normálně nedostal.
 
ELIOMYS Jižní Čechy, střední a jižní Morava  Mapa předků
Malé mechanické tkalcovny v Orlických horách
Zajímavé téma. Shodou okolností jsem o víkendu v jedné takové bývalé tkalcovně bydlel.
Koho by to zajímalo, zde je více: http://is.muni.cz/th/145520/ff_m_b1/Text_prace.pdf
 
ELIOMYS Jižní Čechy, střední a jižní Morava  Mapa předků
Hm, mám podobný problém ve stejné době v klíčových farnostech Nová Cerekev (Pelhřimovsko) a Syrovín (Hodonínsko).
SAZYMA Rodopis: jižní Čechy, Klatovsko, Sedlčan  Osobní stránky
No jo, jenže pro mne, člověka Moravy neznalého, je to těžké. Horní Bojanovice byl malý samostatný statek, který náležel rodu, který měl i Milotice a Bukůvkům z Bukůvky. Nevím, zda se tam dochovaly nějaké pozemkové knihy, kde by byly např. podíly dcerám a která z nich se stala Propejchalovou. To je rod, o který mi jde. Když jsem konečně zjistil, odkud nevěsta předka pocházela (z Horních Bojanovic), tak tam zase chybějí matriky. To je pech tohle.
Také jsem narazil na obdobnou matriční díru pro roky 1785-1834 pro obce Vratimov, Velké Kunčice, Řepiště, Rakovec, Vinohrad (obce u Ostravy). Mám pech, že většina mých předků se placatila v té době v této oblasti. Hodně jsem sice nahradil z pozemkových knih, svatebních smluv a pozůstalostních řízení. Ale i tak by mi ty matriky hodně objasnily. Ty moje matriky by snad prý měly být v diecézním archívu ve Vratislavi, ale co jsem četl tak je snad nemohou najít a na můj mail příslušná ctihodná sestra matrikářka nereaguje. Na to, že by v té době měly správně existovat dva stejnopisy matrik a opisy na diecézích, se mi nechce věřit, že by se nic nedochovalo.
SAZYMA Rodopis: jižní Čechy, Klatovsko, Sedlčan  Osobní stránky
Jo, věřte. Já mám podobnou díru skoro ve stejné době na Moravě v Hustopečích a tím jsem musel dát moravským předkům mého otce "po přeslici" sbohem a šáteček. Ptal jsem se a prý se nedochovaly ani opisy. Když se nedaří, tak se nedaří.
svejk Čechy  web
Přátelé, bádájící v pražských Holešovicích, víte o matriční díře pro léta cca 1737-1784 ? Nemohu tomu věřit.
 
Je to stejně zajímavé ty krajové zvyklosti. Jako takový nejmarkantnější rozdíl v systému splátek mi přijde to, že na jihu Čech, resp. Schwarzenbergů je standardem, že si dědic statku odečítá svůj vlastní podíl z nesplacené ceny gruntu hned v roce zápisu. Případně podíl své ženy, když statek vyžení. Kdežto na panství plasském, pokud se sedlák dožije konce splácení, odečítá si svůj podíl až jako poslední. Tedy před řádkou, že má grunt svůj zaplacený, je věta „Poráží sobě na svůj podíl….“ 18 kop např.
 
Můj Jakub naštěstí o podíl nepřišel :-) Z gruntovnic znám podobné poznámky o zmrhaných děvečkách. Někde je vzali o celý podíl, někde o půl ve prospěch milostivé vrchnosti.
SAZYMA Rodopis: jižní Čechy, Klatovsko, Sedlčan  Osobní stránky
Michale, je vidět, žes neměl v rukou sirotčí seznamy Vs Hluboká z poloviny 17. století. Panejo, tam je takovýhle poznámek. A někdy i hoooodně vulgárních ... byli prostě písaři, kteří se v tom vyžívali. Rychtáři jim přivedli na Nový rok po Vánocích na zámek sirotky anebo jejich seznamy a povídali o nich řeči typu: Kurva, ušla s vojáky apod." Toho jsou tam stovky.... pokud takovýto prohřešek udělala, ztratila nárok na podíl (někde celý, v případě Vs Hluboká 1/3 připadla vrchnosti) - no a písař to pak zapsal i v gruntovnici.
A ještě malinkou poznámku. Zapůjčení této gruntovnice byla z mého pohledu taková střelba od boku. Tentokráte to bylo o chloupek. Abych to upřesnil: Pacholek Jakub se dle gruntovnice vsi Dvory přiženil k vdově někdy 1651-1652. Uveden je jako „Jakub z Hrabice“, dále po statku zván Hodina. Takže od půjčení hrabické gruntovnice jsem očekával jediné, případně nalézt Jakubův původ. Mezi všemi hrabickými sirotky to byl sice jediný Jakub, ale to samozřejmě nestačí. Musím konstatovat, že se zde písař moc nerozepisoval o příjemcích plateb. Většinou jen křestní jméno. Ale alespoň jednou udělal k mé radosti výjimku, roku 1656 šla 1 kopa „Jakubovi do Dvorů“.
 
Souhlasím. A také mohl pacholka Jakuba písař osobně znát, když s ním musel chvíli před tím řešit tuto trestní záležitost :-)
radamec Staňte se členy  FRA
Ono ho to možná nerozladilo, ale mohlo to mít nějaké právní důsledky. Anebo to bylo jen běžné bližší určení: ten co je na vojně, ten co zběhl, ten co slouží na sousedním panství, ten co má nemanželské dítě.
jestli ji přivedl do jiného stavu, tak spolu museli mít i mechtle :)))

https://www.youtube.com/watch?v=dVi-FVaGW5I
Také bych to chápal, že na dvoře drslavském měl techtle s nějakou sirotou a písaře to tak rozladilo, že si nemohl odpustit poznámku, jež s podíly naprosto nesouvisí.