Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
Claricia



Reklama



Fórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

Tomas_Dvorak Archiv hl. města Prahy  web
Jedna věc je plán, kterým se řeší připravenost všech úseků (příprava archiválií, vlastní digitalizace, kontrola snímků) v maximální míře, a druhá realita, do které vstupují nepředvídatelné aspekty - závady na dig. zařízení, zvýšená nemocnost, zvýšená chybovost, naléhavější úkoly, nově i opatření v důsledku COVID-19. Současně je pro mě měřitelným ukazatelem počet snímků, nikoli počet archiválií (např. knih, krabic). Počet digitalizovaných archiválií se navíc může v reálu měnit podle toho, kolik připadá snímků na archiválii, což se zjistí až po digitalizaci. Změny jsou tak dány silnějšími knihami, počty prázdných stran, plnějšími krabicemi apod.

Nemám přesná data u sebe, ale matriky se v r. 2021 dařilo digitalizovat z cca 2/3 a plán na r. 2022 by měl snad lépe odrážet tuto realitu (snížení celkového počtu snímků, snížení počtu stran na knihu). U konskripce došlo v r. 2021 také k nějakému snížení proti plánu, ale víceméně se daří ročně digitalizovat plánované množství.

Další věcí je zveřejnění snímků, které nenastává vždy bezprostředně po digitalizaci. Je pro něj potřeba opět další součinnost více úseků archivu, současně některé archiválie nelze nově technicky zveřejnit (např. sčítání lidu). Tuto oblast plán digitalizace vůbec neodráží a je spíše dána naléhavostí pracovních úkolů. V každém případě pro archiv není žádoucí digitalizovat "jen do šuplíku", a proto je oblast zveřejnění sledována a interně připomínána.
GeneralHalsey  
No na letošní rok 2021 měli v AHMP nalánováno u matrik: Navrženo 287 knih, tj. 81 970 snímků. Ještě by měli něco mít už digitalizované ale neuveřejněné. Ale moc jim to nešlo a to ani u jiných částí, třeba Soupis pražského obyvatelstva 1830–1949, Cizí příslušníci. Navrženo 40 krabic, tj. 18 000 snímků (orientační rozsah příjmení M–P), dostali se někam na konec písmene M
Tak doufejme, že to někdo napsal jenom proto, že to bylo žádáno a ani to po sobě nečetl. V seznamu je civilních matik cca 150 a většina (nebo větší polovina) už byla uveřejněna - viz příspěvek ve fóru AHMP. Předpokládám, že číslo 214 je zbytek všech ostatních matrik ze seznamu, což by hrubým odhadem odpovídalo. Uvidíme.
Nadpis vašeho příspěvku
Tohle je ovšem nedobrá zpráva. Jestli to dobře chápu, tak převzaté katolické matriky AMP nebudou v roce 2022 digitalizovány (pouze civilní, 214 ks): http://www.ahmp.cz/page/docs/plan-digitalizace-2022.pdf

Toto je seznam převzatých matrik v roce 2020 (mnohem vyšší číslo, primárně bude digitalizován Apolinář): http://www.ahmp.cz/page/docs/mat_prirustek%202020_1_01_19.pdf