Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

GeneralHalsey  
Taky to může být uvedeno v některé matrice tam kde byla nemocnice někde poblíž, nebo taky monou být uvedeny v domovské obci.
Mám opačný problém: farář v kronice píše o nehodě autobusu na začátku 50. let, při které se měly v příkopu plném vody utopit dvě osoby. Prošel jsem všechny relevantní matriky a nikde nikdo, kdy by tomu odpovídal. Nevím, co si o tom myslet.
mezitím jsem prošel kroniku té železniční stanice, co zajímala mě, a... o nehodě, při které aspoň podle matrik zemřeli minimálně dva lidé, ani slovo. Ale bylo to kousek po 1. světové válce.
Před asi 3 - 4 roky jsem si dělal výpisy z matrik zemřelých pro různé takové události z let 1938 - 1949 (nálety, útok na vlak u Libice, srážka vlaků, květnové události, německý lazaret, internační tábor /kde se později zveličoval počet mrtvých na několik set/, popravení v retribuci apod.). Člověk pak narazí na zajímavé informace.
Například pro třetí nálet na Kolín z 15. 3. 1945, který zasáhl především rafinerii a okolní zástavbu, se obecně uvádí 36 mrtvých, což je údaj včetně jmen převzatý z Konečné zprávy o leteckém útoku, který vypracovalo Místní vedení protiletecké ochrany a nachází se v SOkA. Je nedatovaný a lze odhadnout, že byl zpracován zhruba týden po události. Těch 36 mrtvých se dá dohledat v matrikách zemřelých (znamením doby je, že k tomu jsou potřeba matriky tří konfesí - řk, ev, čs + matrika bez vyznání). Pak ale člověk v matrice narazí na dodatečný záznam s datem úmrtí v den náletu, ale s pohřbem 17. 5. 1945 a poznámkou "tělo ve značném rozkladu". Pravděpodobně byl nalezen v troskách rafinerie dva měsíce!! po náletu. V počtech obětí už ovšem uváděn není...
Stejně tak jsem našel osobu, která není uváděna mezi mezi oběťmi prvního bombardování, třebaže v matrice je zapsána mezi oběťmi spolu se svým otcem a sestrou. A tak je to skoro se vším, když se člověk do něčeho hlouběji ponoří.