Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

MenthaPiperita
Snadno. Zeptejte se, kde skončily menhiry z Droužkovic (a nejen ty).
SANOV Střední Čechy 
Moc děkuji za info - Poche. Ano, ve Strupčicích je lapidárium soch a plastik ze zaniklých vsí důlní činností. Nalezená Boží muka s letopočtem 1583, při stavbě rod. domku r. 2016 v Okoříně, stávala prý kdysi, dle místního spolku Přátel památek, u cesty do tzv. Lumpu. Cesta vedla z Okořína do Všestud, kde bývala od pradávna fara u kostela sv. Michala. Jak se takový skvost octl na skládce cca 1 km od původního místa, nikdo z místních pamětníků neví.
Saltzmann  
Tak Poche v Uměleckých památkách Čech u Strupčic píše: "Do obce přemisťovány z širokého okolí sochy, smírčí kříže a smírčí sloupy - mj. vysoké, kamenné, pozdně gotického typu, s pletencem na polygon. dříku a prolamovanou kapličkou -, takže zde vzniká pozoruhodná galerie plastiky Chomutovska, především z černovické sochařské dílny. Pak ještě zmiňuje Boží muka na okraji vsi "Na šachtě" ze 17. stol. s pletencovými profily nároží u domu čp. 67 - téhož charakteru..." Myslím, že na příslušném NPÚ budou mít přehled, předpokládám, že se jedná o KP.
SANOV Střední Čechy 
Je to ve vesnici Okořín-Strupčice u Mostu. Nalezl to kamarád při odvozu skládky-bordelu při planýrování parcely pro stavbu domku. Opravy se ujal na jaře roku 2020 sochař Štěpán Bílek a práci dokončil 18. května 2020, písmo nepřečetl. Plastika se dnes nachází u křižovatky cest v západní (horní) části Okořína. Na starých mapách biskupství Litoměřice, stabilního katastru .... atd. není v tomto místě nic označeno, pravděpodobně to sem na skládku bylo přivezeno z jiné lokality za éry po r. 1948 ! Okolo Okořína byly samé cihelny a doly, dnes je na samé hranici povrchového dolu. ------- Mám zkušenost z mé rodné vesnice, že v knize dějin farnosti zde byly všechny křížky a pod. sakrální objekty popsány i nakresleny. Okořín patřil pod farnost Všestudy, jejíž písemné archiválie jsou na Litoměřickém arcibiskupství. Jinak všem děkuji za reakce.
Doporučuji přečíst článek "Kopírování obtížně čitelných nápisů z kamenných objektů", Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně historického povědomí, č. 2, str. 2-8, autor O. Málek. Je dostupný na adrese: http://home.tiscali.cz:8080/hb.history/sb_index.htm

(jinak nevím tedy, ale ty vysprávky paty a zvýraznění letopočtu nesvědčí zrovna o legendě "vytaženo ze skládky")
SANOV Střední Čechy 
Boží muka
Kamarád našel při skrývce st. parcely ( bývalá skládka ) kamenný objekt . boží muka - kde v horní části je křížek s JK a pod ním text, dost poškozený ve spodní části. Pravděpodobně je latinsky, v prvním řádku čtu 1583, ve druhém DOM .... Kr.... Jedná se o dost starý objekt, možná že se tento text opakoval i na jiných podobných artefaktech. Prosím, pokud by jste ho znali či něco přečetli, budu vděčný. ---------------- https://ibb.co/gFc55dw --------------- https://ibb.co/RHdvQDm