Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

A jestli právě ta arogance není ten hlavní důvod odstraňování materiálů. On lze totiž u těchto institucí vysledovat určitý typ chování i v dalších oblastech. Není to poprvé, co se najednou vylíhne nějaký nový uživatel, který začne arogantně poučovat ostatní o tom, jak badatelé jsou ti špatní a archivy můžou vše.

Zákon sice nikomu nenařizuje zveřejňovat zdigitalizované materiály, jenže ta digitalizace a zveřejňování určitě nebyla z vlastní iniciativy archivů. Na tyto činnosti byly vypsány evropské projekty s milionovými rozpočty a pokud je mezi cíli projektu uvedeno "Jedná se o nejpřístupnější možnost bádání pro tělesně postižené uživatele.", tak by také mohl někdo archiv napadnout za porušení cíle projektu. A pak bych chtěl vidět p. Lhotského argumentovat tím, že takový uživatel má zvednout líný zadek a jet přes půl republiky do archivu.
Kolsi IMHO podstatu neshrnul:
Přečtěte si důkladně materiál NKU, který poslala Petronila - tam máte úkoly pro budování Národního digi-archvu jasně definovány - a jejich neplnění vyhodnoceno.
Nemusím být vykladačem práva, to je pouze soud, ale jsem schopen si přečíst lhůty zveřejňování dané zákonem - a stejně tak si přečíst, že je MZA porušuje - a nejen pro digi, ale i pro prezenční.

dporučuji:
https://www.nacr.cz/vyzkum-publikace-akce/vyzkum/projekty/nda
cituji část - velká písmena jsem pro Lhotsky doplnil:
...
Výhody pro veřejnost
Národní digitální archiv BEZPLATNĚ zprostředkuje veřejnosti přístup k digitálním archiváliím či digitálním reprodukcím KDYKOLI A ODKUDKOLI POMOCÍ INTERNETU.
Z připravovaného projektu budou profitovat především:
občané ve větší vzdálenosti od příslušných archivů, občané s pohybovým hendikepem ...
soukromí badatelé, studenti, historici i „AMATÉRŠTÍ“ badatelé s využitím archivního portálu naleznou vyhledávané informace na dostupném místě (počítač s přístupem k internetu), navíc rychleji (on-line, bez ohledu na provozní dobu archivu) a LEVNĚJI (dopravní náklady).
...
a zde https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/05/447-uv080421.0447.pdf na to dostali 400 mega.

Takže arogantní výzvy, abych zvedl svůj líný zadek a zajel si do Brna - to mne opravdu nadzvedlo.
Jsem přesvědčen, že každý by se měl bránit (vždy a ve všem) , aby mu nebylo na hlavu káleno.
SAGITARIUS  
Zcela zjevně nechtějí být za arogantní blbce, tak to zaobalí. U státní instituce nic neobvyklého, spoléhají na to že neznalý občan do toho rýt nebude. (což v době internetů je ovšem také dost naivita)
Ano, je pravda, že žádný zákon archivům nepřikazuje zveřejnění, ani nezakazuje odstranění. O tom ale patrně není řeč. Zásadní pointa bude v tom "odstraníme to, protože můžem, vymyslíme si nesmyslné lhůty a budeme se odvolávat na zákon/nařízení, který sice v tomto případě neplatí, ale proč ho nevyužít.". Proč tedy rovnou neřeknou "Digitalizované materiály odstraňujeme, protože chceme a zveřejníme je až budeme chtít" ?
SAGITARIUS  
Já myslím že už to s tím vzájemným rytím trochu přeháníte. I když mě samotnému se to nelíbí (a věřím že Lhotskému také ne, pokud tedy není zaměstnancem archivu) tak přesně jak píše to opravdu funguje, žádný zákon archivům nenařizuje že musí, ani co mají na webu zveřejňovat, případně si to rozmyslet a už zveřejněné (když budu slušný, tak z důvodu předběžné opatrnosti aby nějaký nejednoznačný zákon neporušili) opět stáhnout. My jsme asi trochu malé páky abychom je argumentačně přesvědčili že to není rozumný nápad.
Zjevně Vám uniklo, že jsme ve 21. století, pojmy jako "e-cokoliv" si dostudujte.
Vaše urážky o líných zadcích, či nezkušenostech, jsou zcela na úrovni "soudruhování".

NEMÁTE pravdu, že některé archivy (např. MZA) postupují v rámci zákona.
MZA si NEZÁKONNÝM způsobem prodloužilo lhůty pro zveřejnění na 110-90-75 ... a to i pro prezenční formu - dokažte mi opak, pokud se tedy "vyznáte".
Máte pravdu je to jako u blbejch, diskutovat s někým, kdo má problém porozumět psanému textu - přečtěte si pomalu 18/12 http://actapublica.eu/aktuality/
Zákonodárci rozhodli, že lhůta pro zveřejnění (u *100 let) je postačující, výjimky stoletých jsou nicotné - ředitelé státní instituce (mimochodem placení z našich daní) by měli zákon respektovat - obrana jejich postupu je ubohá - a hlavně neobhajitelná.
Ano, mohou to udělat. Archiv si může svobodně určit, které přístupné archivalie vystaví na webu a které ne. Nikdo také netvrdí, že jsou archiválie majetkem archivu. Ale archiv s nimi nějak nakládá. Zákon mu přikazuje jejich zpřístupnění ale to neznamená, že má archiv povinnost je digitalizovat a vystavovat. Vy očividně o archivní legislativě a praxi mnoho nevíte. Znovu opakuji - jak u blbejch - že ty archiválie podle litery zákona zůstávají nadále zpřístupněny. Protože to jestli jsou archiválie přístupné k nahlížení nedefinuje jejich existence na webu nýbrž stav fondu vyznačený v kartě NAD a v centrální evidenci. Studovat je samozřejmě fyzicky v archivu můžete. Ovšem již pod dohledem badatelského listu a evidence vaší návštěvy v badatelně. Kdybyste napsali "sere mě, že už to na webu není a musím si pro to osobně do archivu" nedalo by se tomu nic vytknout. Ale tohle obviňování archivů, že dělají něco protiprávně, je ubohé. A pak už jen v zoufalosti padají výroky o soudruzích.
Vaše komentáře (14:11 a 14:17) jsou velice trapné - nařízení GDPR platí, pokud není situace upravena jiným zákonem, což v tomto případě JE.
Problém je právě ve Vaší "podivné" formulaci - že archiv digi-archivy stáhnout může.
V USA a v UK mají hezkou formulaci "National Heritage" - tedy národní dědictví, což jednoznačně archivy jsou - a NEJSOU tedy majetkem archívu, i když si to jejich ředitelé většinově myslí - a jako vlastníci majetkových práv se chovají - dokonce vyhrožují, že stáhnou vše - viz MZA - a podle Vás to mohou udělat.
To byl hodně ubohý komentář
Trapné, soudruhu.