Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

Sice se to netýká § 25b, ale zřejmě je to možné i na něj aplikovat, vzhledem k tomu, že v době jeho vydání ještě § 25b neexistoval.
Tady si stáhněte oficiální vyjádření MVCR k přístupu k matrikám včetně možnosti focení.
https://uloz.to/!nTUi3I9mgoSq/matriky-zip
Jiffy Moravia 
Činit výpisky můžete jakýmkoliv reprodukčním zařízením. Odkažte se na rozhdodnutí Nejvyššího správního soudu 3/2008-64.
Jo, šlo mi o focení vlastním foťákem ("nárok na foto zápisu" jsem tak pochopil). Jestli jde o to, zda je povinnost matriky mi to svými prostředky kopírovat, to jsem neřešil, tj.
Ano. Když si přinesete vlastní kopírku, můžete si sám zápis zkopírovat a zaplatíte 20 Kč. To ale tvrdíte něco jiného než spic, který tvrdí, že si může nechat udělat výpis fotokopií za 15 Kč.
Dyť to plyne z logiky věci. I doslovný výpis je výpisem. Fotokopie je doslovný výpis (viz vyjádření ministerstva). A výpis je povoleno dělat dle § 25b. Tedy i doslovný výpis je dovoleno dělat a tedy i fotokopii. Prostá výroková logika plus zákon plus výklad ministerstva.
Nemůžete, resp. nemá to oporu v zákonu. Ale třeba Vám někde vyjdou vstříc.
spic už jen wtf 
Jinak děkuji, toto jsem hledal.
Peters: myslím si také, že podle § 25b si můžu nechat udělat doslovný výpis fotokopií za 15 Kč.
spic už jen wtf 
To na tom nic nemění.

§ 25

(1) Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,

(6) Doslovný výpis z matriční knihy se vydává

a) fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písmeno a),

a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu.

(zkráceno)


zatímco

§ 25b

(1) Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.


Už se to tady i jinde diskutovalo mnohokrát.
No udělat si doslovný výpis je zřejmá podmnožina z činit výpisy.
Řešilo se to v tomto klubu s odkazem na nějaký rozsudek NSS, že nahlížení a pořizování výpisů zahrnuje i fotografování zkuste se podívat do historie.
Doslovný výpis se netýká §25b.
https://www.mvcr.cz/clanek/matriky-nahlizeni-do-matricnich-knih-a-sbirky-listin.aspx

"Z matričních knih či sbírek listin je možné učinit i doslovný výpis, který je možné pořídit i fotokopií matričního zápisu."
Je to oficiální stanovisko ministerstva, tak by to mohlo stačit...
spic už jen wtf 
Ano, zákon 301/2000 Sb. § 25b (2) Díky. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301#f5090848
O fotografiích nic, ani ve vyhlášce 207/2001 Sb.
Jiffy Moravia 
Ten nárok je zmíněn už v zákoně, kde se píše o tom, že badatel smí (ve vyjmenovaných případech) nahlédnout a činit výpisky.
Myslíte to, že nahlédnutí znamená i možnost si to, na co nahlížím, ofotografovat?
spic už jen wtf 
Nedaří se mi dohledat link, kde je výklad zákona o matrikách, tedy toho, zda mají badatelé nárok na foto zápisu; popř. se tam řešilo nahlížení do starých záznamů, které leží ještě na matrikách. Bylo to psáno z pohledu "co matrikářky nevědí a měly by". Pomůže někdo?