Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

To je rozsudek, zda smí osoba oprávněna k nahlížení do úředního dokumentu dělat kopie nebo ne. To obecná záležitost, co smí osoba oprávněná k nahlížení. Když dáte stížnost v jakékoliv jiné věci, tak to skončí stejně. Kdyžtak můžete vyhrožovat vyplacením nákladů v případě sporu, které byste měl, pokud to nebudou chtít vzít na vědomí, když je v té věci už i jeden rozsudek. Jestli jde o žádost o azyl nebo matriku, to je jedno. Přímo k věci je to vyjádření MV. Tenhle princip je jasně daný tím rozsudkem a podpořený vyjádřením MV, takže co by na tom posuzovala úřednice. Leda si to ověřit a řídit se tím.
Pichnat4  
Jestli je rozsudek k jiné věci, tak se asi nemůže vztahovat na tento případ ne? Jinak pokud zákon uvádí, co je to doslovný výpis, a fotokopií pořídíte vlastně doslovný výpis. No, stejně ve výsledku záleží na dané matrikářce.
Antiquus  
Když mám právo nahlížet, tak mám právo si udělat fotokopii. Jakoukoliv formou a jakkoliv úplnou. Je k tomu rozsudek NSS. Stejně tak vyjádření MV ke starému zákonu (v téhle věci se nic nezměnilo, je to vyjádření k "nahlížet" a "činií výpisy"). Tohle jde mimo definici doslovného opisu, který nahrazuje úmrtní list. To znamená, jak vypadá doslovvný opis. Nezakazuje to, že stejné náležitosti nemůžou obsahovat i výpisky.

Ten rozsudek a další máte tady. Rozsudek je v jiné správní věci, ale to je tady jedno (o fotokopiích je to na stranách 3 a 4)
http://leteckaposta.cz/737315495
§ 25 (3) Doslovný výpis se vydá na základě písemné žádosti osoby uvedené v § 25 odst. 1 písm. a) nebo § 25a odst. 1 písm. a) zákona, státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku pro výkon přenesené působnosti. Doslovný výpis opatří matrikář doložkou, v níž uvede, z jaké matriční knihy byl doslovný výpis pořízen. Připojí otisk úředního razítka matričního úřadu, jméno a příjmení, podpis a datum.
Pichnat4  
Dovolím si nesouhlasit.

Dle zákona je doslovným výpisem toto:

Doslovný výpis z matriční knihy obsahuje všechny údaje zapsané v matriční knize v původním i pozměněném znění.

Znamená to tedy, že pokud si to okopíruji, vyfotím, tak to bude obsahovat všechny zapsané údaje a je to doslovný výpis.

Matričním dokladem bych řekl je vydaný rodný, oddací či úmrtí list.

Nahlédnutí a dělání výpisu je ten, že někdo přijde, koukne se na zápis a něco si opíše. Ne všechno. Pokud by si vypsal všechno, je to doslovný výpis.

Řekl bych, že v těchto případech vůbec nejde o razítko!!
"Na index se zákon nevztahuje, to není matrika ani sbírka listin." - existuje v tomhle nějaké autoritativní rozhodnutí? Protože třeba v Plzni mi odmítli samostatný index ukázat s tím, že se na něj vztahují stejné předpisy jako na matriku.
Antiquus  
Ono JDE DĚLAT KOPII FOŤÁKEM a asi i na KOPÍRCE, i když žádám jen o nahlédnutí. Rozdíl mezi doslovným opisem formou fotokopie (to je považováno matriční doklad) je ten, že sam úřad nedá KULATÉ RAZÍTKO.

Takže jsou 3 možnosti:
a) NAHLÉDNUTÍ a ČINIT VÝPISY. Za výpis se považuje i vlastní fotokopie bez ověření a razítka, což se ale člověk musí kolikrát půlhodinu diskutovat s matrikářkou, vytáhnou lejstra (je k tomu ten rozsudek v jiné věci níže citovaný + staré vyjádření Galuškinové z MV z věci focení pro jednoho badatele, příp. matrikářce říct ať si zavolá na MV té Galuškinové a ověří si to), takže se návštěva místo 5 minut protáhne a ona pak může kontrovat, že má lhůtu 30 dní (to znamená další zbytečnou cestu), že třeba zrovna nevím přesné datum události (i když to fakticky zvládne najít za 1 minutu v indexu) a teď i tím jejich výkladem zákona o příbuznosti. Já od Nového roku už žádám bez plných mocí a nenosím ani kopie rodných listů (natož ověřené kopie těch dokladů; ale bez nich jsem chodil i loni a procházelo mi to krom Prahy 2; míval jsme jen ověřenou plnou moc a obyčejné kopie rodných listů - kolikrát i jen kopii matr.záznamu z promítačky mikrofilmů, když jsem dokládal příbuznost k úmrtí 1840 nebo 1870; stejně matrikářka nepřečte v kurentu ani příjmení, natož ten zbytek německy). Jednou jsem dokazoval příbuznost k narození 1785. Aspoň, že z loňska odpadl problém "pravnuci -ano" / "prapravnuci - ne", protože se našly úřady, co na tom lpěly (Most, Vimperk).

b) DOSLOVNÝ OPIS formou fotokopie (= to je matriční doklad !!!) = je to OVĚŘENÁ fotokopie z matriky s RAZÍTKEM, slepená tima jejich samolepkama, když je to víc listů atd. Je to NORMANOVANÝ DOKLAD S NÁLEŽITOSTMI, který může nahradit třeba úmrtní list pro jiný úřad.

c) ÚMRTNÍ, RODNÝ a ODDACÍ LIST = to stojí 100,- a je to úplně k ničemu. Na novým úmrtních listech není ani příčina smrti natož další údaje. V podstatě nic než jméno, datum a razítko. Nikdy bych o to nežádal.

Když žádám jako nepříbuzný a nemůžu mít nelogicky ten doslovný opis (i když duplikát úmrtního listu by mi dali , ale ten je k ničemu), tak řeknu že žádám o nahlédnutí podle paragrafu 25b a že "činěním výpisků v přítomnosti matrikáře" je myšlena i vlastní fotokopie. K tomu mám kopii toho vyjádření Galuškinové z MV a ten zmiňovaný rozsudek soudu o kopiích ze soudního spisu, o kterém byla už řeč. Ať si to kdyžtak ověří na MV. Letos jsem oproti loňsku na tolika matrikách nebyl, ale zatím jsem to všude vyjednal.
K tomu problému o "příbuznosti"- žádám o nahlédnutí podle parafrafu 25b (tam žádné omezení není krom prokázání totožnosti; co je v pragrafu 25 mi nezajímá, protože omezení v paragrafu 25 se týkají jen žádostí podle paragrafu 25, já ale žádám podle samostatného paragrafu 25b). Účelový výklad MV je daný, že jsou matrikářka přetížený amateérskýma genealogama, kterých je teď asi hodně a pořádbně necí co chtěl, natož jak to najít nebo kde to je, neví ani církev natož datum a pak je to třeba uúplně na jiném úřadě. Jako kdyby nebylo jiný řešení, tímhle si naopak přidělají práci. Tak ať oxeroxujou indexy k půjčení na místě nebo je digitalizujou a budou mít vystaráno. Na index se zákon nevztahuje, to není matrika ani sbírka listin. Badatel si to sám najde v indexu a dá konkrétní žádost. Nebo ať se změní v zákoně skartační lhůta u matrik Z na 60 let a tím by se většina těch věcí, o který se na MěÚ žádá (80% jsou úmrtí do 1950), přesunula konečně do archivu - tj. všechny samostatné matriky Z vedené do 1949.


Já ho nepotřebuju, stačí mi když si to nafotím sám nebo se to oxeroxuje na kopírce (to je to samé) a NEDÁ se tam razítko. Pak to není doslovný opis vyhotovený úřadem, ale jenom vlatsní kopie, kterou si můžu udělat i digitálně.


Rozdíl mezi těmi třemi možnostmi neví kolikrát ani ty matrikářky, natož badatelé-amatéři.
ELIOMYS Jižní Čechy, střední a jižní Morava  Mapa předků
Mezi "kopií matričního zápisu" a "vystavením matričního dokladu" je rozdíl.

Kopie je kopie - kopírka, foťák.

Vystavení matričního dokladu je vystavení např. duplicitního rodného listu, ale podle DNEŠNÍCH pravidel, tj. jako kdyby se to díte narodilo letos.
Tj. pouze jména a příjmení rodičů, pokud tam není výslovně kde se narodili (nestačí, kde žili) - zůstává místo / obec nevyplněné.
Velmi stručný zápis, genealogicky důležité informace tam chybí, pokud je člověk nevyžádá výslovně vypsat do "poznámek" a matrikářka je ochotná.
Takže jak psal Alfecu příklad z r. 1800 - matrikářce by stačilo, aby přečetla jména rodičů, s dalším si hlavu nemusí lámat.
mariss Chýnovsko, Nepomucko, Přešticko, ... 
Ten zakopaný pes leží v § 24: (1) Matriční doklad obsahuje údaje zapsané v matriční knize. (2) Doslovný výpis z matriční knihy obsahuje všechny údaje zapsané v matriční knize v původním i pozměněném znění. Chápu to tak, že doslovný výpis tedy může být i fotokopie. Matriční doklad obsahuje jen platné údaje - nepůjde z něj zjistit, že si předek třeba pozměnil příjmení.
svejk Čechy 
Dobrá, vycházíme-li z Peters 20:11:55, tak tedy nepříbuzná osoba nemá nárok na "kopii matričního zápisu" ale už může požádat o "vystavení matričního dokladu". Já v tom slovíčkaření tedy rozdíl nevidím, ale chápu, že tam asi bude. Asi se v tom druhém případě bude jednat o osekaný zápis, jinak už mi to hlava nebere. Na druhou stranu, opět nelogičnost, ta samá nepříbuzná osoba se tedy může fyzicky dostavit a vyfotit si onen zápis (řekněměž z r.1900) - což je asi nejvyšší forma autenticity. ALFECU má pravdu v tom, že většina lidí chce jednoduše vědět zdali má nárok na ten a ten zápis či nikoliv.