Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

No vidíte, nakonec jste mě donutil přečíst si i tu Zprávu o činnosti SOA Praha za rok 2021. O bezpečnostní digitalizaci se tam píše pouze v souvislosti s těmi sčítacími operáty, digitalizace ostatních archiválií je zcela normální, systémová a plánovaná. K tomu "hojnému zásobení archivů" jen statistika toho zavalení: SOkA Kolín 38 úředních rešerší za celý rok, SOkA Kladno, odkud se digitalizovalo více než 20.000 snímků sčítacích operátů bývalého OÚ Slaný a tím se několik měsíců zablokovalo digitalizování něčeho jiného, 24 úředních rešerší za celý rok! (A to jsou rešerše ze všech fondů daného archivu, takže na to sčítání, nota bene 1869 a 1880, bude připadat nepodstatný zlomek, neboť předpokládám, že z větší části se rešerše budou týkat fondů ONV a podobných "nejnovějších" s četností klesající od 80. let 20. stol. zpět. Ale možná o tom nevím nic a jen si jedu svou.

(Alespoň to přečtení má přínos v tom, že je psáno, že byly digitalizovány mně známé farní kroniky po roce 1836, aspoň počet snímků tomu nasvědčuje, které jsem před pár lety s velkým úsilím honil a nakonec dohonil na farním úřadě... To by byl velký přínos k jejich řekněme badatelské záchraně, protože mi není známo, že by se originály dostaly do fondů far.)
(Nechci se tu dohadovat, když vy víte všechno, ale přece jen rozdíl mezi sítí archivů zřízených ze zákona jako organizačních složek státu a rozpočtovaných z rozpočtu MV a mezi regionálními muzei, u kterých jsou z valné většiny zřizovateli obce a občas kraje, s propastnými rozdíly v jejich financování, v evidenci inventáře a jeho zabezpečení, bez reálné pravomoci MK do jejich fungování efektivně zasahovat, by jste mohl brát v potaz. Ve stejném koši se nachází i městské a obecní knihovny, které taky občas ukrývají regionální poklad. /Tam snad prostřednictvím Státních vědeckých (krajských) knihoven nějaká digitalizace reg. tisku i probíhá, ale žádný výstup jsem z toho dodnes neviděl./)
Zde, inventární seznam s linky zatím stále v PDF "Inventární seznam Sbírky matrik Východočeského kraje 1587 – 1949"
monoptalmos Praha, Vysočina 
matriky SOA Zámrsk
Dobrý den. Prosím o radu, kde nejdu nejnovější odkaz na digitalizované matriky n,o,z,. Má jeden odkaz, ale je starý 10 let. Děkuji martin
 
jkjkjk ?? !! 
Existuje úprava tzv. děl nedostupných na trhu (viz třeba tu). Ta na archivy neplatí, ale knihovnám umožňuje zprostředkovat možnost čtení a to i na dálku (tj. online). Co se týče tisku (resp. periodik) je možné takhle na dálku zpřístupňovat cokoliv do roku 2011 (u knih pak do roku 2002).
GeneralHalsey  
No vzhledem k autorskému právcu to přece nemůžou dát volně k prohlížení a jelikož to je zdigitalizované tak se přece nebude půjčovat to tištěné vydání. Dobré je v tomhle ještě Husitské muzeum v Táboře, to místní plátek "Tábor" dalo online.
"Digitalizace regionálního tisku" je u většiny těchto institucí synonymem pro permanentní znepřístupnění, bohužel.
 
Svobodnik_Jirik Mělnicko,Sedlčansko, Haná 
A ad regionální tisk, toho mají spousty regionální vlastivědná muzea, o půl století starší než státní archivy. Určitě již apelujete na jejich zřizovatele a ministerstvo kultury, ať se také snaží. Tam teprve není jednotná řídící instituce, jednotné postupy a vize. Kolik z nich má digitální badatelny a digitalizační plány a vůbec.
Svobodnik_Jirik Mělnicko,Sedlčansko, Haná 
Že se jedná o bezpečnostní digitalizaci si může každý přečíst ve výroční zprávě, není to žádný tajný interní dokument. "Proč by měly být digitalizovány právě archiválie, ze kterých potřebuje jednou za uherský rok nějakou informaci státní správa nebo původce?" Přesně o tom jsem psal, nevíte nic a hned si jedete svou. Že např. okresní soudy hojně zásobují archivy žádostmi o dohledávání životních údajů osob (třeba po 50 najednou), protože jsou nezbytné k tomu, aby šlo dědictví vůbec dodatečně projednávat, netušíte. Jasně, uherský rok... Není týdne, kdy by se do operátů nechodilo, jak pro prezenční studium, kopie i úřední potřebu.
Úřední činnosti jsou značně rozmanité a někdy se využívá archiválií, u kterých by to našinec nečekal. Jinak teď měly archivy vypracovat strategický plán rozvoje na příštích pět let, spíš bych hledal tam.
 
Že by se systémová digitalizace změnila na záchrannou? A ráčil o tom někdo informovat? A co z těch stovek kilometrů archiválií budeme zachraňovat? A že by zrovna sčítací operáty byly státní správou nějak zvláště vytěžovány? Samé otázky a odpovědi nikde. Zákon 499/2004 nic neupřednostňuje. Je to rámec pro činnost archivů, pro nakládání s archiváliemi a pro jejich zpřístupňování. Proč by měly být digitalizovány právě archiválie, ze kterých potřebuje jednou za uherský rok nějakou informaci státní správa nebo původce? Proč by se měly zachraňovat právě sčítací operáty? Proč ne třeba regionální tisk do roku 1918, o tom se taky mnoho namluvilo a skutek utek, přitom je mnohdy ve stavu řádově horším než ty operáty. Proč ne třeba knihy obyvatel z fondů měst a obcí, ty se na rozdíl od operátů skutečně intenzivně používaly, vždyť jsou v řadě případů na šrot?
To je vše jen otázkou úhlů pohledů, priorit.
Svobodnik_Jirik Mělnicko,Sedlčansko, Haná 
To jestli je něco primární nebo sekundární pramen pro genealogii je pro téma nerelevantní. Digitalizace je především vytvářením bezpečnostních kopií a pokud to navíc úzce souvisí i s esenciálním fungováním archivu co by správního orgánu (do kterého veřejnost zjevně nevidí), nelze argumentovat nějakou nadřazeností soukromých zájmů. A že se navalí nové matriky, tak co, budou po zpracování přístupné ve stejném režimu jako jiné analogové dokumenty.
Kapacita digitalizace je omezená a rozhodně počítám, že se v nejbližších letech navyšovat nebude. Proto lze s velkou mírou jistoty odhadnout, jak dlouho bude co trvat. Když se začínalo s matrikami, taky tady byla nějaká očekávaná predikce, která byla, jak známo, značně překročena, a to se nic jiného nedigitalizovalo. Pozemkové knihy a soupisy poddaných jsou, po matrikách, druhý a prakticky jediný sekundární pramen ke genealogii do poloviny 19. století. Tam, kde matriky chybí (ano, takových míst není málo), by se měly digitalizovat dokonce přednostně, ale vyprávějte to někomu. Význam operátů nijak nesnižuji, ale po matrikách a věcech z vrchnostenské správy z velkostatků je to až další využitelný pramen z období, kdy už není známa jakákoliv mezera v matrikách (a i ta už by se dala nahradit druhopisy). Digitalizovat je souběžně a tím zmnohonásobit dobu, za kterou budou velkostatky on-line, s tím já prostě zásadně nesouhlasím. A co až se navalí ty matriky, ty asi neodložíme na neurčito, že? A stran papíru, to je známá věc, ale stejně tak je známo, že pro jeho degradaci je podstatné prostředí, ve kterém se nachází, a tedy stejně tak, jako mohou být špatné operáty nebo třeba noviny, tak stejně tak jsou na hranici použitelnosti některé matriky, PK atd..., s tím má snad zkušenost každý, komu už něco rukama prošlo. A tady jsem dalek toho se blamovat, že by někdo vybíral zrovna to v nejhorším stavu. A i s tím využíváním operátů mám jiné zkušenosti, jak vlastní, tak sdílené; ale to je spíše už věcí náhledu.
Díky, mně taky případá, že operáty jsou dost zásadní pramen - a kde nejsou (dochované/digitalizované), tam citelně chybí. To o tom papíru jsem nevěděl, a tím spíš.
Tak mi vrtá hlavou
- jestli tady zafungovala cenzura, nebo autocenzura.
 
Svobodnik_Jirik Mělnicko,Sedlčansko, Haná 
"Sčítání obyvatel by se teď vůbec digitalizovat nemělo, vzhledem k ostatnímu je to marginální věc. (Jestli to ovšem z nějakého důvodu není prostě jen ulehčení práce, protože manipulace s jedním sčítacím archem je neskonale komfortnější než s celou pozemkovou knihou.)" Naopak, sčítání obyvatel patří na okresech mezi nejvyužívanější fondy (badatelé, dohledávání osob pro soudy) a vzhledem k tomu, že operáty jsou na kyselém, křehkém, rychle degradujícím papíru, je jejich digitalizace nevyhnutelná a naprosto nezbytná. Naopak to mělo být realizováno již dávno. Reálně hrozí v mnoha případech již nyní znepřístupnění z důvodu špatného fyzického stavu. A pod čarou, "akutních menších digitalizací" ve druhé polovině roku 100% přibude.
To jsem si nechtěl přečíst...
Takže přeloženo do reality - letos možná začneme (jestli se nám nebude stále rozbíjet mašina).
Ostatně blížící se období "velkých úsporných opatření" nevěští pražádné optimistické výhledy stran digitalizace.
Těch dva a půl roku do doby, než se do SOA přivalí mnoho set matrik O + Z, což reálně vidím na minimálně pět let digitalizace, by se mělo maximálně využít na velkostatky, a ani tak se zdaleka nenaskenuje vše podstatné.
Sčítání obyvatel by se teď vůbec digitalizovat nemělo, vzhledem k ostatnímu je to marginální věc. (Jestli to ovšem z nějakého důvodu není prostě jen ulehčení práce, protože manipulace s jedním sčítacím archem je neskonale komfortnější než s celou pozemkovou knihou.)
Na můj dotaz, kdy se chystá slíbená digitalizace VS Poděbrady, jsem dostal ze SOA tuto odpověď: ... Bohužel digitalizace tak velkého fondu, jako je VS Poděbrady zatím vázne, období omezeného provozu za lockdownu, kdy se neskenovaly velké fondy, vystřídalo období několika poruch skeneru. V současné době mám informaci, že se s tímto velkostatkem počítá po vyřešení akutních menších digitalizací. Relevantní termín, kdy se s digitalizací začne, bohužel neznám. ... samotná digitalizace celého fondu zabere mnoho týdnů, (měla by se totiž týkat více než 250 knih). ...
 
Jo, zjevně nechtějí, aby jim lidi psali, je to tam někde velmi schované. Ale použil jsem už vícekrát a normálně funguje, založí to "ticket" a v něm se to pak řeší, vždy v odpovědi necháte v předmětu zprávy to číslo ticketu.
Dík za email, je zvláštní, že jsem ho na té jejich stránce vůbec nenašla.
Reakce na | Vlákno