Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

SANOV Střední Čechy 
Moc děkuji za info - Poche. Ano, ve Strupčicích je lapidárium soch a plastik ze zaniklých vsí důlní činností. Nalezená Boží muka s letopočtem 1583, při stavbě rod. domku r. 2016 v Okoříně, stávala prý kdysi, dle místního spolku Přátel památek, u cesty do tzv. Lumpu. Cesta vedla z Okořína do Všestud, kde bývala od pradávna fara u kostela sv. Michala. Jak se takový skvost octl na skládce cca 1 km od původního místa, nikdo z místních pamětníků neví.
?? všechny možné prameny pro danou obec v JEDNOM (na rozdíl od Třeboně) přehledu máte v Opavě, včetně nezačerněných kronik, nemluvě o jmenovitých třídních výkazech.
IMHO SOA Praha má dobře udělané matriky, ale strategie digitalizace nematričních materiálů a způsob jejich vyhledávání je děs/běs
Možná věc osobního vkusu, mě se nejvíce líbí SOA Třeboň, vizuálně, i jak to šlape, pár kliků myší, všechny možné prameny pro danou obec přehledně v jednom...Pak ten systém, ve kterém jedou SOA Praha a MZA Brno. Mám víc rád přehledky matrik než filtry. Samozřejmě Opava je nabušená materiály, ale už i SOA Praha digitalizuje nematriční prameny, např. pozemkové knihy.
Ad kamenný artefakt - procházel jsem UPČ taky, ale konkrétní stopu se mi nepodařilo najít. Může to souviset se zánikem vsí kvůli dolu v 70. letech (UPČ obsahuje i vsi, které dnes už neexistují). Pokud je ta legenda o nalezení pravdivá, KP to nemůže být, ani v 70. letech by nebylo možné, aby zapsaná KP zmizela na skládku, tady se ty přesuny prováděly. Každopádně to je objekt, který by si zápis zasloužil.
Ad Opava - určitě to vyžaduje značnou míru laborace, aby to tak fungovalo, ale většinou jsem skončil u toho, že jsem musel otevřené matriky seřadit za sebe a do posledního okna v pořadí se mi otevíralo zobrazení z té, na kterou jsem naposledy klikl. Ve FF.
 
SAGITARIUS  
Tak to mě také zajímá, (ne)funguje mi to jako u Trofo, také pod chrome.
JSEM - abych nebyl za kecala - právě jsem znovu si ověřil - tři otevřené matriky a jedna pozemková kniha - a listuji si v každé nezávisle. Možná něco nechápu?
Všem kritikům Opavy - nejsem ani Moravan, ani Slezan :-) - ale nevím o dalším archivu (ani Třeboň) s tak úplnou digi-nabídkou, např. včetně NECENZUROVANÝCH kronik.
Saltzmann  
Tak Poche v Uměleckých památkách Čech u Strupčic píše: "Do obce přemisťovány z širokého okolí sochy, smírčí kříže a smírčí sloupy - mj. vysoké, kamenné, pozdně gotického typu, s pletencem na polygon. dříku a prolamovanou kapličkou -, takže zde vzniká pozoruhodná galerie plastiky Chomutovska, především z černovické sochařské dílny. Pak ještě zmiňuje Boží muka na okraji vsi "Na šachtě" ze 17. stol. s pletencovými profily nároží u domu čp. 67 - téhož charakteru..." Myslím, že na příslušném NPÚ budou mít přehled, předpokládám, že se jedná o KP.
Trofozoit E agora? Enterram-se os mortos   e cuidam-se os vivos
A jsi si jistý, že si prohlížíš pokaždé ty cos otevřel i když mezitím prohlížíš jinou? Protože vzhledem k těm relativním odkazům, co se stává mě, že otevřu Matriku 1, listuju, otevřu Martiku 2, listuju v té, když se pak potřebuju vrátit a listovat v Martice 1, tak sice listuje, ale zobrazuje místo toho Matriku 2.
Nějak se v té diskusi o SOA Opava ztrácím, možná, že špatně chápu. Opavu považuji za nejlepší SOA v přístupu k digitalizaci. Pravda, už jsem tam asi tři roky nehledal. Ale jak jsem si právě teď ověřil, otevřu si tam (a prohlížím si) tolik matrik kolik potřebuji. V Chromu.
Ad svejk - dneska by přístup měl mít už každý archiv, jinak by nemohl řešit některé typy badatelských žádostí. A samozřejmě se všechno sleduje, v paranoidní republice.
Ad zcr - často tohle vzniká proto, že to říděj ajťáci, a málokterý z nich chápe tu materii uživatelsky, a archiváři zase většinou nedokážou trvat na svých požadavcích, protože nemluví jazykem jejich kmene.
 
prý ale ty staré linky zůstanou stejným způsobem (ne)funkčí, tj aspoň to člověka hodí do správné archiválie a řekne mu, kam se má proklikat. Matricula před časem staré odkazy prostě bez náhrady znefunkčnila. Ale je to peklo... imho se zase ukazuje, jak málo je celý tenhle digitalizační projekt promyšlený a koordinovaný, dost možná si v jenom každém archivu ani neuvědomují, co to je za hrůzu, když takhle postupně mění formáty "permanentních" odkazů všechny možné archivy.
Přesně jak píšete. Abych měl někdy otevřené dvě matriky naráz? Tak to mi teda nefungovalo. ZCR: Neskutečné ta Opava :( Jsem zvědav časem na Zámrsk, v čem pojede.
Já se v té diskuzi vůbec neorientuji, v jakém čase tam je podchycen Váš příspěvek a reakce metodičky na něj? "Jméno" jste Vy?
Tím myslíte Národní archiv? Asi se to bude také nějak monitorovat, logovat...
Vzhledem k lokalitě by to mohlo být i pozdější uložení při likvidaci blízkých obcí kvůli dolu. Stálo by za to to zjistit, s takovou datací je to zřejmě cenný artefakt.
 
SANOV Střední Čechy 
Je to ve vesnici Okořín-Strupčice u Mostu. Nalezl to kamarád při odvozu skládky-bordelu při planýrování parcely pro stavbu domku. Opravy se ujal na jaře roku 2020 sochař Štěpán Bílek a práci dokončil 18. května 2020, písmo nepřečetl. Plastika se dnes nachází u křižovatky cest v západní (horní) části Okořína. Na starých mapách biskupství Litoměřice, stabilního katastru .... atd. není v tomto místě nic označeno, pravděpodobně to sem na skládku bylo přivezeno z jiné lokality za éry po r. 1948 ! Okolo Okořína byly samé cihelny a doly, dnes je na samé hranici povrchového dolu. ------- Mám zkušenost z mé rodné vesnice, že v knize dějin farnosti zde byly všechny křížky a pod. sakrální objekty popsány i nakresleny. Okořín patřil pod farnost Všestudy, jejíž písemné archiválie jsou na Litoměřickém arcibiskupství. Jinak všem děkuji za reakce.
Doporučuji přečíst článek "Kopírování obtížně čitelných nápisů z kamenných objektů", Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně historického povědomí, č. 2, str. 2-8, autor O. Málek. Je dostupný na adrese: http://home.tiscali.cz:8080/hb.history/sb_index.htm

Osobně se přikláním k DOM (Deo Optimo Maximo - Bohu nejlepšímu největšímu), to byl zrovna za renesance docela šlágr.
(jinak nevím tedy, ale ty vysprávky paty a zvýraznění letopočtu nesvědčí zrovna o legendě "vytaženo ze skládky")
To první slovo mi spíš přijde jako Thomas. Chtělo by to víc fotografií jak celku tak detailu včetně místa nálezu. Jinak pochybuju, že by to tady kromě nálezce někdo znal... ;-)