Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

Mělo by to být volně přístupné, studoval jsem to v AHMP v souvislosti s procesy z 50. let.
 
Jinak nemáte někdo náhodou zkušenost s fondy Okresních soudů nebo ONV? Např. finanční odbory ONV pražských městských částí řešily i odúmrtě, nebo i dědictví, kde byli uvedeni příbuzní. Párkrát jsem tyto spisy viděl v inventářích archivů, z čehož usuzuji, že to lze vypůjčit. Mohli by tam pak být uvedení příbuzní, kteří dědili a může to být dobrá cesta jak je objevit. Nebo se to válí stále někde na soudech a když nejste účastníkem dědického řízení, nemáte do toho nárok nahlížet?
 
Já vím no, alespoň díkybohu za ty oddací matriky. Já už to holt beru, jak to je, ale občas je mi fakt úzko - třeba když vidím, že matriky, do kterých se psalo již v roce 1870, ale zároveň naposledy až někdy 1948, budou přístupné až v roce 2049. V lepším případě se toho dožiji. To bude vůbec zlomový rok, 1949 byly ukončeny církevní matriky, kteréžto začal vést stát, takže se to bude týkat obrovského množství knih.
(A protože to není v místních dějínách nic neobvyklého, v archiváliích můžeme někdy najít návod, jak se za některých situací chovat :-) )
 
Myslím, že de facto potvrzujete to, co píšu. Z mého pohledu takhle vypadá nemocná společnost, kde se musí některé věci dělat potají, aby ony nebo jiné fungovaly. Za normálního stavu bychom takhle uvažovat vůbec nemuseli.
 
To jste zcela špatně pochopil, mám na mysli, že je, zaplať Pán Bůh, ještě stále dost archivů, kde se chovají rozumně. Ale je také dost "Lhotských" - z minulého režimu, kteří by je mohli nabonzovat. Takže např. příspěvek Šanova, by mohl mít nežádoucí důsledky.
Ad abulin - filosofická úvaha - pokud mám připustit, že jsou "věci, o kterých je lepší nemluvit", pak buď jsme se dostali zpátky do minulého režimu (ten dnešní ho ale vlastně v mnohém napodobuje), anebo se v archivech ani po tak dlouhé době nic nezměnilo.
 
Tak jen připomínám jednu vtipnou část:
https://www.youtube.com/watch?v=qEl_uHwjSaU
Souhlas, porůznu je v soa rozseto více věcí, o kterých není bezpečné mluvit, už vůbec ne psát. Co se logiky týče, čtu (opakovaně) 4-knížku Jistě pane ministře/premiére, při čtení veselé, ale celkově vlastně depresivní.
MenthaPiperita  
Neříkala bych to moc nahlas.
SANOV Střední Čechy 
Mě by jen zajímalo, jak zdůvodnil "zákonodárce" u lhůt při nahlížení do matrik N 100 a O 75 - §25b. U osoby narozené např. 1.1. 1921 se nahlížet nesmí, tato osoba se 1.1. 1941 oženila ( vdala ) a tento zápis je přístupný k nahlížení i když u zápisu svatby bývá o této osobě většinou více údajů než u narození. To nemá logiku.
Já osobně se tedy domnívám, že se nám tady MZA - minimálně spirituálně - už vyjádřilo :-)
Ale učinili tak jiní a prý je to zbytečná komunikace.
 
Kolsi,Eric: Tak mohli byste jim to do MZA napsat, ať se k tomu vyjádří... Já mám trochu neradost v tom, že pod tento archiv spadá i Soka Pelhřimov. Tam bych si časem rád zabádal.
 
MenthaPiperita  
A teď si představte třeba starší lidi někde na vsi, kteří se připojují kdovíjak sdileně... moc stahuješ, nazdar, nezajimá. A ty vyhrůžné maily, co po tom údajném překročení limitu chodí, ty jsou nejostudnější.
Tak ono je to ošetřeno i v tom zákoně:

§ 37 (4) Za účelem vyrozumění dotčené osoby může archiv požádat příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové služby o zjištění nezbytných údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel.

I další jednání archivu je směšné: Dále Vás upozorňujeme, že hromadné stahování dat (objem nad 1,5 GB za den), které svědčí o jiném účelu užití, než je soukromé bádání, je nepřípustné. V případě zjištění takového chování badatele mu bude zamezen přístup k serveru pro jeho veřejnou IP adresu a to minimálně na dobu 30 dní od zjištění případu.

Mám tu stažené matriky, které nejsou nijak velké a mají okolo 1 GB. Pokud tedy budu hledat nějakého předka a projdu dvě takové matriky, tak se dle MZA jedná o hromadné stahování dat? Pokud budu chtít archivu nějak škodit, tak to určitě budu stahovat pod svou IP adresou, takže si stejně stáhnu, kolik budu chtít. A paradoxem je, že pokud budu prohlížet matriky na webu, tak ze serveru přenesu násobně víc dat, než když si ji jednorázově stáhnu... vtipné je, že tato informace je zmíněna společně s GDPR a zmíněnými protizákonnými lhůtami, takže opravdu nejde o nic jiného než o aroganci lidí v archivu.

Možná by stálo za to poslat na ministerstvo žádost o vyjádření. Tenkrát někdo něco podobného udělal ohledně matrik 100+ let, které jsou stále na úřadech a matrikářky odmítají nahlížení bez doložení příbuznosti.
Postup MZA je neústavní. Klade bez zákonného zmocnění podmínku, navíc nesplnitelnou. Nelze totiž badateli vydat úmrtní list "cizí" osoby. Dále MZA má mít stejně jako jiné archivy přístup do ISEO a tudíž je zjištění, zda osoba žije či nikoliv, otázkou jednoho dotazu.
Opět citujme Správní řád, tentokráte Hl. II., par. 6, odst. 2):
"Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Správní orgán opatřuje podklady přednostně s využitím úřední evidence, do níž má přístup. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis."
Ale vzhledem k tristnímu stavu právního vědomí v resortu bych se ani nedivil, kdyby to byl nápad někoho z vnitra.
 
Je jasné, že archivy tímto krokem jdou sami proti sobě. A tak si vymyslí nějaké lhůty a požadují po badatelích notářsky ověřený souhlas osoby mladší 110 let. Tím spoustu lidí odradí, vyfiltrují a množství práce se jim sníží. Jenže jim trochu nedochází, že jako archiv se musí řídit zákonem o archivnictví.

MZA:
Vyhotovení kopie, výpisu či rešerše zápisu o osobě mladší než 110 let je možné pouze pokud žadatel předloží notářsky ověřený souhlas této osoby, popř. prokazatelně doloží (úmrtní list), že daná osoba již zemřela nebo pokud je tato osoba totožná s osobou žadatele.

§ 37 (2):
Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby lze nahlížet, nevznesla-li tato osoba písemně námitky. Archiv osobu písemně vyrozumí o podané žádosti o nahlížení do archiválií; ... Nevznese-li osoba námitky ve lhůtě podle věty čtvrté, má se za to, že s nahlížením do archiválií souhlasí.

Čili žádných 110 let, žádný notářsky ověřený souhlas, žádné dokládání úmrtí osoby. Dle zákona je úkolem archivu danou osobu vyrozumět. Vyhotovení kopie či opisu je pak zmíněno v § 40 a opět je v rozporu s tím, co uvádí MZA.
Máte někdo zkušenost s opravnými prostředky? Znepřístupnění by mělo de facto mít povahu přezkoumatelného správního aktu. Já sice ano, ale je to velmi specifický proces pro konkrétní archiválie, kde se na přezkum schází komise (v naprosté většině případů je nakonec rozhodnutí ve prospěch badatele).
 
Ono se to může "zpřísňovat", ale nikoliv na základě rozhodnutí nějakého řídícího z Brna. Platí dvě tvrzení: (1) - Zákonodárná moc v ČR patří Parlamentu. (2) - Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
Přesně takto jsem také uvažoval. Digitalizují a zpřístupní online = nebude jim do archivu běhat tolik lidí, budou mít čas na pořádací práce atd. Vždyť si pamatujeme jak kdysi vypadaly dlouhé badatelské dny v SOA Praha. Pracovníci badatelny kmitali o stošest. Do toho se tam lidé domáhali vyššího počtu archiválií atd. Nějaké lhůty 105-110 let v MZA - no potěš, nejstarší občance ČR je sice 108 let...nějak jsou všichni upjatí a zpřísňuje se to. Před mnoha lety jsme mohli studovat pobytové přihlášky v NA, vydali cokoliv ze 30.-50. let, dokonce komunikovali s centrální evidencí MV ČR (pokud je o to člověk požádal), takže věděli, zdali dotyčná osoba žije či nikoliv, případně sdělili info o úmrtí. Po pár letech už začerňovali data narození na těch kartičkách, občas jsem na to koukal proti světlu. Dnes bych si tipl, že vám nějaké prastrýčky jen tak nepůjčí.