Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

MenthaPiperita  
A teď si představte třeba starší lidi někde na vsi, kteří se připojují kdovíjak sdileně... moc stahuješ, nazdar, nezajimá. A ty vyhrůžné maily, co po tom údajném překročení limitu chodí, ty jsou nejostudnější.
Tak ono je to ošetřeno i v tom zákoně:

§ 37 (4) Za účelem vyrozumění dotčené osoby může archiv požádat příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové služby o zjištění nezbytných údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel.

I další jednání archivu je směšné: Dále Vás upozorňujeme, že hromadné stahování dat (objem nad 1,5 GB za den), které svědčí o jiném účelu užití, než je soukromé bádání, je nepřípustné. V případě zjištění takového chování badatele mu bude zamezen přístup k serveru pro jeho veřejnou IP adresu a to minimálně na dobu 30 dní od zjištění případu.

Mám tu stažené matriky, které nejsou nijak velké a mají okolo 1 GB. Pokud tedy budu hledat nějakého předka a projdu dvě takové matriky, tak se dle MZA jedná o hromadné stahování dat? Pokud budu chtít archivu nějak škodit, tak to určitě budu stahovat pod svou IP adresou, takže si stejně stáhnu, kolik budu chtít. A paradoxem je, že pokud budu prohlížet matriky na webu, tak ze serveru přenesu násobně víc dat, než když si ji jednorázově stáhnu... vtipné je, že tato informace je zmíněna společně s GDPR a zmíněnými protizákonnými lhůtami, takže opravdu nejde o nic jiného než o aroganci lidí v archivu.

Možná by stálo za to poslat na ministerstvo žádost o vyjádření. Tenkrát někdo něco podobného udělal ohledně matrik 100+ let, které jsou stále na úřadech a matrikářky odmítají nahlížení bez doložení příbuznosti.
Postup MZA je neústavní. Klade bez zákonného zmocnění podmínku, navíc nesplnitelnou. Nelze totiž badateli vydat úmrtní list "cizí" osoby. Dále MZA má mít stejně jako jiné archivy přístup do ISEO a tudíž je zjištění, zda osoba žije či nikoliv, otázkou jednoho dotazu.
Opět citujme Správní řád, tentokráte Hl. II., par. 6, odst. 2):
"Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Správní orgán opatřuje podklady přednostně s využitím úřední evidence, do níž má přístup. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis."
Ale vzhledem k tristnímu stavu právního vědomí v resortu bych se ani nedivil, kdyby to byl nápad někoho z vnitra.
 
Je jasné, že archivy tímto krokem jdou sami proti sobě. A tak si vymyslí nějaké lhůty a požadují po badatelích notářsky ověřený souhlas osoby mladší 110 let. Tím spoustu lidí odradí, vyfiltrují a množství práce se jim sníží. Jenže jim trochu nedochází, že jako archiv se musí řídit zákonem o archivnictví.

MZA:
Vyhotovení kopie, výpisu či rešerše zápisu o osobě mladší než 110 let je možné pouze pokud žadatel předloží notářsky ověřený souhlas této osoby, popř. prokazatelně doloží (úmrtní list), že daná osoba již zemřela nebo pokud je tato osoba totožná s osobou žadatele.

§ 37 (2):
Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby lze nahlížet, nevznesla-li tato osoba písemně námitky. Archiv osobu písemně vyrozumí o podané žádosti o nahlížení do archiválií; ... Nevznese-li osoba námitky ve lhůtě podle věty čtvrté, má se za to, že s nahlížením do archiválií souhlasí.

Čili žádných 110 let, žádný notářsky ověřený souhlas, žádné dokládání úmrtí osoby. Dle zákona je úkolem archivu danou osobu vyrozumět. Vyhotovení kopie či opisu je pak zmíněno v § 40 a opět je v rozporu s tím, co uvádí MZA.
Máte někdo zkušenost s opravnými prostředky? Znepřístupnění by mělo de facto mít povahu přezkoumatelného správního aktu. Já sice ano, ale je to velmi specifický proces pro konkrétní archiválie, kde se na přezkum schází komise (v naprosté většině případů je nakonec rozhodnutí ve prospěch badatele).
 
Ono se to může "zpřísňovat", ale nikoliv na základě rozhodnutí nějakého řídícího z Brna. Platí dvě tvrzení: (1) - Zákonodárná moc v ČR patří Parlamentu. (2) - Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
Přesně takto jsem také uvažoval. Digitalizují a zpřístupní online = nebude jim do archivu běhat tolik lidí, budou mít čas na pořádací práce atd. Vždyť si pamatujeme jak kdysi vypadaly dlouhé badatelské dny v SOA Praha. Pracovníci badatelny kmitali o stošest. Do toho se tam lidé domáhali vyššího počtu archiválií atd. Nějaké lhůty 105-110 let v MZA - no potěš, nejstarší občance ČR je sice 108 let...nějak jsou všichni upjatí a zpřísňuje se to. Před mnoha lety jsme mohli studovat pobytové přihlášky v NA, vydali cokoliv ze 30.-50. let, dokonce komunikovali s centrální evidencí MV ČR (pokud je o to člověk požádal), takže věděli, zdali dotyčná osoba žije či nikoliv, případně sdělili info o úmrtí. Po pár letech už začerňovali data narození na těch kartičkách, občas jsem na to koukal proti světlu. Dnes bych si tipl, že vám nějaké prastrýčky jen tak nepůjčí.
No jo, systém Kramerius Národní knihovny, většina periodik chráněna autorským zákonem ;-) Já jsem tam lovil sto let staré články, z nějakého důvodu mají to mé periodikum přístupné jen do roku 1916, od r. 1918 pouze v té jejich pobočce.
To je tzv. "česká digitalizace". Například v knihovnách je to osvědčený prostředek, jak publikaci znepřístupnit: 1) půjčuje se normálně, každý si fotí, 2) digitalizuje se, 3) znepřístupní se originál, 4) digitalizát je přístupný pouze v jedné (původní) knihovně na jejich počítači a tisk pouze za drahý poplatek v mizerné kvalitě.
Výsledek je, že s knihami v roce 2020 zacházíme jako kdysi se samizdatem, tzn. sháníme je nedostupné po antikvariátech nebo po známých a pak je zpřístupňujeme už ne ve strojopisné kopii, ale ve scanech na uloz.to, protože nevidíme smysl v tom, že bychom měli jet několik set kilometrů do konkrétní knihovny se koukat do počítače na digitalizát, který nesmíme číst jinde, než tam.
Co se týče archivů, těžko v tomto ohledu předpovídat (čest výjimkám!), ale třeba budeme časem zakládat burzu na bývalé digitalizáty archiválií z internetu :-)
 
Já si před lety myslel, jak archivy rádi vystaví co můžou na net, aby si ušetřili práci, jelikož tam si to každý najde a nebude otravovat je, čímž budou mít víc prostoru na vlastní archivnickou práci. A pak tu čtu argumenty, že to tam nedaj i když to maj digi, protože nemusí, a že si přece každý může jezdit stovky a některý i tisíce kilometrů bádat přímo do archívů. Z toho jsem tak trochu.. perplex.
 
A jestli právě ta arogance není ten hlavní důvod odstraňování materiálů. On lze totiž u těchto institucí vysledovat určitý typ chování i v dalších oblastech. Není to poprvé, co se najednou vylíhne nějaký nový uživatel, který začne arogantně poučovat ostatní o tom, jak badatelé jsou ti špatní a archivy můžou vše.

Zákon sice nikomu nenařizuje zveřejňovat zdigitalizované materiály, jenže ta digitalizace a zveřejňování určitě nebyla z vlastní iniciativy archivů. Na tyto činnosti byly vypsány evropské projekty s milionovými rozpočty a pokud je mezi cíli projektu uvedeno "Jedná se o nejpřístupnější možnost bádání pro tělesně postižené uživatele.", tak by také mohl někdo archiv napadnout za porušení cíle projektu. A pak bych chtěl vidět p. Lhotského argumentovat tím, že takový uživatel má zvednout líný zadek a jet přes půl republiky do archivu.
Ad Misa - někdy poněkud dynamičtější debata pomůže odhalit něco, čeho bychom se jinak nedopátrali. A také je někdy skoro nemožné oddělit určitou typologii jednání od konkrétního člověka.
Ad abulin - také spatřuju ohromný rozpor mezi obsahem toho odkazovaného dokumentu a sděleními dotyčeného, která podle mě patří do minulého století. Ideový záměr NDA je jasně daný, díky za připomenutí a citace.
Bohužel když si uvědomíme stávající stav, vypadá to, že AS nic metodicky neřídí, protože každý ředitel přišel s originálním výkladem a toho se drží, zatímco AS mlčí. Do toho máte člověka, který zjevně vystupuje v rozporu s cíli nadřízeného úřadu. To dlouhodobě nejde urdžet, to by skutečně byla země bez pravidel.
Pro našince z toho vyplývá, že pokud chce v klidu bádat, pak si musí pro jistotu zazálohovat vše, na co na netu narazí, a pak zjišťovat regionální varianty výkladu, pokud už pro něco skutečně musí do archivu.
A obrana je nutná, pak už nebude na nic prostor.
 
Kolsi IMHO podstatu neshrnul:
Přečtěte si důkladně materiál NKU, který poslala Petronila - tam máte úkoly pro budování Národního digi-archvu jasně definovány - a jejich neplnění vyhodnoceno.
Nemusím být vykladačem práva, to je pouze soud, ale jsem schopen si přečíst lhůty zveřejňování dané zákonem - a stejně tak si přečíst, že je MZA porušuje - a nejen pro digi, ale i pro prezenční.

dporučuji:
https://www.nacr.cz/vyzkum-publikace-akce/vyzkum/projekty/nda
cituji část - velká písmena jsem pro Lhotsky doplnil:
...
Výhody pro veřejnost
Národní digitální archiv BEZPLATNĚ zprostředkuje veřejnosti přístup k digitálním archiváliím či digitálním reprodukcím KDYKOLI A ODKUDKOLI POMOCÍ INTERNETU.
Z připravovaného projektu budou profitovat především:
občané ve větší vzdálenosti od příslušných archivů, občané s pohybovým hendikepem ...
soukromí badatelé, studenti, historici i „AMATÉRŠTÍ“ badatelé s využitím archivního portálu naleznou vyhledávané informace na dostupném místě (počítač s přístupem k internetu), navíc rychleji (on-line, bez ohledu na provozní dobu archivu) a LEVNĚJI (dopravní náklady).
...
a zde https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/05/447-uv080421.0447.pdf na to dostali 400 mega.

Takže arogantní výzvy, abych zvedl svůj líný zadek a zajel si do Brna - to mne opravdu nadzvedlo.
Jsem přesvědčen, že každý by se měl bránit (vždy a ve všem) , aby mu nebylo na hlavu káleno.
Prosím diskutujte bez osobních výpadů, jinak budu nutný mazat i třeba jinak zajímavé příspěvky. Děkuji.
 
Jinak pro info upozorňuji, že do druhého čtení jde právě znovu změna zákona, která znepřístupňuje již přístupné matriky Z, a to po roce 1945.
 
 
SAGITARIUS  
Tak málokdo z nás je tu kvalifikovaný vykladač práva. :-)
Ale jinak souhlas, vrchnostenský přístup je notně zažraný (a obávám se že současný styl vládnutí v této zemi mu i nahrává) a je potřeba se bránit zvůli všemi zákonnými prostředky. Ale nedělal bych z toho hate, to už pak moc tvůrčí není.
SAGITARIUS  
Zcela zjevně nechtějí být za arogantní blbce, tak to zaobalí. U státní instituce nic neobvyklého, spoléhají na to že neznalý občan do toho rýt nebude. (což v době internetů je ovšem také dost naivita)
Myslím, že kolsi velmi přesně shrnul podstatu.
 
Ad Sagi - Sám si začal :-)
Já v tom vidím pozitivum, protože je to dobrý materiál na některé metodické akce a tříbí to názory.
Obecně jako veřejnost bychom však k vrchnostenskému přístupu v roce 2020 tolerantní být neměli, zejména u státních zaměstnanců. Dále považuju za důležité se ozývat proti dalším případům restrikcí - na zdejší obor mohou dopadnout docela dost a pokud bychom jen příhliželi, jednoho dne se může stát, že na internetu nenajdeme už nic (nelze vyloučit, že je k tomu už nakročeno).
Zcela pomíjím to, že některé výroky dotyčného jsou značně nekvalifikované.