Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

A v čem je problém? MZA nemůže vědět, zda daná osoba nežije. Tedy předpokládá, že žije. A on jako úřad nemůže vydávat informace i živých lidech někomu jinému než jim nebo osobám k tomu zplnomocněným. Ale nijak vám nebrání do té matriky nahlédnout a udělat si výpisek sám. V tom případě je totiž vaše výpůjčka zaznamenaná v badatelském listu a jste za případné zneužití zodpovědný vy. Tady se furt fňuká, i když vůbec o nic nejde. Akorát o to, že člověk musí zvednout svůj liný zadek a do toho archivu si zajet.
Na internetu byly a nejsou. Dokážete zdůvodnit, proč?
 
eric tady diskutuje Zámrsk a "jeho 105 let". Podívejte se na oznámení Brna z prosince 2018- tam si lhůty prodloužili na 110, 90 u svateb a 75 úmrtí.
Jejich formulaci ... Vyhotovení kopie, výpisu či rešerše zápisu o osobě mladší než 110 let je možné pouze pokud žadatel předloží notářsky ověřený souhlas této osoby ... jako by psal Felix Holzmann - scénka na hřbitově o zemřelé Marii Joudové.
Ale ty archivalie nejsou nepřístupné. Jsou přístupné pořád. Fyzicky v badatelně. Právně se nic nemění.
Myslím, že tady se mluví hlavně o znepřístupnění ve vztahu k GDPR, kdy archivy odstraňují zveřejněné archiválie, protože mohou obsahovat údaje žijících osob a to jim prý GDPR zakazuje. A to je právě v rozporu s § 37, který vyjmenovává výjimky, na které se ustanovení ohledně žijících osob nevztahují. A jednou z těch výjimek je "archiválie, které již byly před podáním žádosti o nahlížení do nich veřejně přístupné, jakož i na archiválie, které byly jako dokumenty veřejně přístupné před prohlášením za archiválie".
Z čeho konkrétně vám vyplývá, že "archiválie již jednou zpřístupněné jsou zpřístupněné"? Nic takového v tom odstavci ani celém paragrafu není. Nic takového není ani v celém zákoně. Zákon říká, že archivy zpřístupňují archiválie (§38). Plus vyjmenovává výjimky, kdy se tak nečiní. Nejčastější výjimkou v praxi je nezpracovanost archivního fondu. A představte si, že už jednou zpřístupněný archivní fond lze znovu označit za nezpracovaný a studium archivalií tak odepřít. Tedy neplatí tvrzení že "archiválie již jednou zpřístupněné jsou zpřístupněné". Navíc v tomto případě sčítací operáty nejsou znepřístupněné ke studiu, pouze nejsou k dispozici jejich digitalizáty. V badatelně si je vypůjčit resp. prohlédnout v souladu s literou zákona můžete. Takže žádné mičurinství se nekoná.
Závěr par. 37 odst. 11, který je v přímém rozporu se zdůvodněním stahování archiválií kvůli GDPR. Nicméně z Vašeho tónu mi není jasné, jestli chcete, aby ty zveřejněné věci byly zveřejněné, nebo naopak.
 
Mohl byste citovat, kde konkrétně archivní zákon zmiňuje, že "archiválie již jednou zpřístupněné jsou zpřístupněné". A následně to pomocí smysluplné porávní argumentace aplikovat na digitalizáty archiválií?
Ha, ony tam někdy byly Pardubice? :-) Já věděl pouze o HK a JC, ostatní nic nezveřejňovali, alespoň ne na té samé platformě, jako jsou matriky. Nicméně ty dva okresy ano, a raději to tak už dělám systematicky se vším, co se vyskytne, protože v zemi bez pravidel žádná jistota není. Právní mičurinství českých archivů je zřejmě nekonečné - vidíme to na Zámrsku i MZA.
Zákon mj. explicitně stanovuje, že archiválie již jednou zpřístupněné jsou zpřístupněné. Ale to asi v těch archivech nečetli ...
 
Já jsem si uchoval zájmové domy z Pardubicka a Jičínska. Neříkejte ale, že jste zvládl zazálohovat všechny ;) Jinak se mi tomu moc nechce věřit proč by je chtěl ředitel zpřístupnit až v roce 2026. Při vší úctě tento náš nejstarší občas už asi naživu nebude, i když bude zase někdo jiný více jak stoletý... Zajímavý myšlenkový pochod a rozmar, takhle to blokovat. Archiv má sice ze zákona povinnost zpřístupňovat své materiály, ale jistě není povinen tak činit online formou. Třeba nějak přes ty Mormony... Vystrašený ale být nemusí, zákon mu přeci dovolí je tam vložit r. 2022. Možná ještě dříve, vždyť SOA Třeboň je tam normálně má.

Nu, já čekám na slíbené matriky SOA Praha, doufám, že se tam něco děje. V říjnu avízovali, že budou "v brzké době" a pořád nic :/

Zkuste to brát ještě vážněji, pane kolego! :-)
 
Škoda, že to tu nikdo netvrdil. Nechte si takovéto argumentační fauly někam jinam, prosím.
Je to tedy velmi závažná věc a měl by přinejmenším odstoupit ministr vnitra!!
 
Mám, a velmi, ale nacpat to takhle natvrdo do _historické_ databáze je přeci jen něco jiného, než se tvářit vážně na semináři před divadelní hrou.
Hehe, no jo, ale to písmo bije do očí ;)
Proč bohužel, Vy nemáte DJC rád?
Falzifikáty vyráběl Oldřich z Rožmberka i Karel IV., tak proč ne nějaký příznivec našeho génia.
Což je bohužel faleš...
Nojo - najdou se tam zajímavé záznamy:
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/images/00099999-00000001.JPG
pro pobavení
Přátelé, tohle mi udělali úředníci před sto lety s příbuzným Půlpytlem, to není hezké...kromě toho to byl právník a soudce.
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/images/00000496-00000235.jpg
Náhodou jsem zkoušel, jestli existovalo příjmení "Vůl".
 
U mormonů jste se dívala?