Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

Hledejte:
"řadový pěší pluk č. 74", "Linien Infanterie Regiment Nr. 74"
kasárna = Jičín
Mám pocit, že se mi u VÚA už jednou stalo totéž. Stránku jsem znovu našel, ale adresa už byla jiná.
spic už jen wtf 
Ještě jeden dotaz - když byl někdo od Pardubic 11.2.1879 vojín 74. pěšího pluku, dá se o tom pluku něco zjistit? Mé google-fu mi zatím moc nepomohlo... Chtěl bych třeba vědět, kdo byl tou dobou velitelem a kde se pluk nacházel.
 
spic už jen wtf 
nevíte, jestli VUA skryl nějaké dříve publikované informace? Potřeboval bych se znovu podívat na toto:
http://www.vuapraha.cz/soldier/14780375
Na Víta jsem taky koukl, ale bohužel nic.
MenthaPiperita  
Moc bych se nasmála, kdyby to nakonec byl Vít. Prosek tehdy ještě zdaleka nebyla Praha, v okrajových čtvrtích asi nemá smysl hledat.
Děkuji za tip. Prahu tam také vidím, teď i trochu něco jako "ad St.Wenc", i když mi to přijde spíš jako "Wirc". V Praze v té době jsem našel dva kostely sv. Václava - na Proseku a na Zderaze, ale ani v jednom jsem svatbu nenašel. Později byl psán jako voják, tak snad nebude svatba ve vojenské matrice, protože bez znalosti pluku to nejspíš nenajdu.
MenthaPiperita  
Mám teď jen malý displej, ale čtu tam Copulati erant Praga ad S. W??? (Na Víta to nevypadá, spiš Wenc., Wer..), uterque liberi aneb swobodni. Takže v Praze...
Dokázal by prosím někdo rozlušit pravděpodobně poznámku o svatbě "Copulati..." u tohoto záznamu - levá strana, pátý záznam odspodu, Eleonora, otec Jan Kruman z Wittenberku Convertita, M: Anna Marie rodilá v Mnichovicích po +Františkovi Jandovi:
https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8793/28
Marně hledám, kde mohli být oddání. Děkuji.
 
Vyšší poplatky za nahížení do matrik na matričních úřadech platí od 21.11.2019.
 
Moc nerozumím, co tím chcete říct. Však je to srovnání otců v matrikách a vyvracení tohoto otcovství testy DNA, není třeba dohledávat biologického otce. U otců je to relativně snadné, chromozom Y se předává z otce na syna skoro beze změn, když papírově mají společného praprapradědu a test jim vyjde jinak, je tam po cestě nebiologický otec.
GeneralHalsey  
Oni tam moderní výzkumníci vycházejí z toho, že matka uvedla otce, ale v matrikách je psána pravda otcovství jak se v církevní správě brala. Otcem dítěte musel být manžel, nebo se tam neuvádělo pokud matka byla svobodná a nikdo se k dítěti po svatbě nepřihlásil. A stejně se skutený biologický otec ve většině těch případů mimomanželského otcovství nedá dohledat.
vladob genealogia, mapy, pohladnice 
Genealogia
http://www.osel.cz/10879-mimomanzelsky-sex-500-let-zpatky.html
 
"archiválie vzniklé z činnosti orgánů německé okupační správy na území odstoupeném Říši i v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1938 až 1945" - to by pak mělo být přístupné sčítání lidu 1939? Ale není, ani ke studiu v badatelně.
Máte neprostou pravdu, matriky a další dokumenty předané do archivu se řídí podle archivního zákona (č. 499/2004 Sb)
Paragraf 37 sice v odstavci 1) říká: „K nahlížení v archivech jsou přístupné jen archiválie starší třiceti let, není-li dále stanoveno jinak, a všechny zveřejněné archiválie.“ A v odtsvci 3) „Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní údaje, lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby. Archiv požádá dotčenou osobu o souhlas s nahlížením do těchto archiválií. V žádosti uvede údaje podle § 35 odst. 1 písm. a) až c), citlivé osobní údaje osoby, které mají být zpřístupněny, a období, ve kterém bude do archiválií nahlíženo.“

Nicméně odstavec 11 podstatně upravuje: „Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na archiválie vzniklé před 1. lednem 1990 z činnosti vojenských soudů a prokuratur všech stupňů, bezpečnostních složek podle zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, jakož i mimořádných lidových soudů, Státního soudu, Národního soudu a společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě, na archiválie vzniklé z činnosti orgánů německé okupační správy na území odstoupeném Říši i v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1938 až 1945, NA ARCHIVÁLIE, KTERÉ JIŽ BYLY PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O NAHLÍŽENÍ DO NICH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ, JAKOŽ I NA ARCHIVÁLIE, KTERÉ BYLY JAKO DOKUMENTY VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ PŘED PROHLÁŠENÍM ZA ARCHIVÁLIE.


Proto nechápu, jak je možné, že jsou momentálně třeba nepřístupné sčítací operáty z roku 1921, které byly před přijetím GDPR veřejně přístupné, či dokonce zveřejněné digitálně na stránkách archivů. V tom případě archivy porušují přímo archivní zákon. :-)

A pokud jde o připravovanou vládní novelu matričního zákona, ve které se navrhuje zvýšení lhůty pro nahlížení do úmrtních matrik zpět na 75 let, tak je pravdou, že se tyto matriky archiváliemi ještě dlouho nestanou.
Jiffy Moravia 
Ve chvíli kdy se matrika stane součástí Národního archivního dědictví, nevztahuje se na ni zákon o matrikách.
Jak říkala Liška Ryška - co není může být. Ale už tu byli, přesněji byly - protože chlapům se dlouhověkost vyhýbá:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejstar%C5%A1%C3%ADch_obyvatel_%C4%8Ceska
No, nejsou. Ale možná příští rok... :)
To radši neříkej nahlas, nebo to ještě natáhnou. ;-)
IMHO - minimálně ve dvou článcích Nařízení EU 2016/679 je řečeno, že členský stát může stanovit podmínky pro ochranu osobních dat, mimo jiné je zmíněn i genealogický výzkum. ČR tyto podmínky ochrany (v případě genealogického výzkumu) stanovila speciálním zákonem "o matrikách", kde jsou určeny lhůty pro zveřejnění N-O-Z.

Vedení MZA zcela svévolně, v rozporu s právním řádem ČR, tyto podmínky mění - je třeba říci, že nelogicky a nesmyslně, těžko vysvětlí např. lhůtu 110 let od narození, když v ČR jsou či byli občané starší 110 let :-)))