Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

No, nejsou. Ale možná příští rok... :)
To radši neříkej nahlas, nebo to ještě natáhnou. ;-)
IMHO - minimálně ve dvou článcích Nařízení EU 2016/679 je řečeno, že členský stát může stanovit podmínky pro ochranu osobních dat, mimo jiné je zmíněn i genealogický výzkum. ČR tyto podmínky ochrany (v případě genealogického výzkumu) stanovila speciálním zákonem "o matrikách", kde jsou určeny lhůty pro zveřejnění N-O-Z.

Vedení MZA zcela svévolně, v rozporu s právním řádem ČR, tyto podmínky mění - je třeba říci, že nelogicky a nesmyslně, těžko vysvětlí např. lhůtu 110 let od narození, když v ČR jsou či byli občané starší 110 let :-)))

Oni tam ti živí určitě budou. Otázka je, kolik jich bude, jaké osobní informace tam o nich budou a zda bude možné osobu jednoznačně identifikovat (vzhledem k např. často chybným údajům o datu narození).

Navíc jak píše abulin, text "předloží notářsky ověřený souhlas této osoby" je v rozporu se zákonem. Dle zákona je naopak povinností archivu danou osobu vyhledat, kontaktovat a požádat o souhlas.

§37
(2) Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby lze nahlížet, nevznesla-li tato osoba písemně námitky. Archiv osobu písemně vyrozumí o podané žádosti o nahlížení do archiválií; jedná-li se o vyrozumění nejméně třiceti osob, lze je doručit veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce archivu, a nezřizuje-li archiv úřední desku, na úřední desce státního oblastního archivu, v jehož obvodu má archiv sídlo. Ve vyrozumění uvede údaje podle § 35 odst. 1 písm. a) až c), osobní údaje osoby, které mají být zpřístupněny, období, ve kterém bude do archiválií nahlíženo, a poučení o právních následcích podání a nepodání námitky ve stanovené lhůtě. Námitku proti nahlížení do archiválií podle věty první může vznést osoba do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění. Z námitky musí být zřejmé, jakých osobních údajů se týká. Nevznese-li osoba námitky ve lhůtě podle věty čtvrté, má se za to, že s nahlížením do archiválií souhlasí.

(3) Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní údaje13), lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby. Archiv požádá dotčenou osobu o souhlas s nahlížením do těchto archiválií.

Když to dotáhnu do absurdity, tak jsem zvědavý, jak by archiv dle tohoto zákonu postupoval, kdybych si vyžádal sčítací operáty celého Brna.

Já vím, na to narážím. Vycházím z toho, že ve sčítání z roku 1921 může být narození osoby, která ještě žije (a tedy jí bude 98 či víc), tj. IMHO to na net nedají ještě nejmíň těch 12 let, protože lidi jsou bezpečně mrtví až ve 110 letech a dřív se tedy nesmí zveřejnit nic kde můžou být (dle MZA).
Jak to myslíte "století"?
Geniální vedení MZA si v rozporu se zákonem - stanovilo vlastní pravidla:
...
v aplikaci Acta Publica (budou) nadále zveřejňovány matriky narozených ve lhůtě 110 let od posledního zápisu v příslušné matriční knize, matriky oddaných ve lhůtě 90 let a matriky zemřelých ve lhůtě 75 let od posledního zápisu.
...
a zejména toto je hezké - skoro jako scénka Felixe Holzmanna "na hřbitově":
...
Vyhotovení kopie, výpisu či rešerše zápisu o osobě mladší než 110 let je možné pouze pokud žadatel předloží notářsky ověřený souhlas této osoby, popř. prokazatelně doloží (úmrtní list), že daná osoba již zemřela nebo pokud je tato osoba totožná s osobou žadatele.
...
Ano je to ta červená budova a je to naprosto napohodu. Na vrátnici dostanete klíč od skříňky o patro výš se podepíšete do knihy, pak ještě badatelský list a pak dostanete přidělen počítač a bádáte. Oproti jiným archivům tam bývá občas dost hluku pro velké množství badatelů, ale oproti ruchu v kampusu je to zase úplně pohoda.
Trofozoit E agora? Enterram-se os mortos   e cuidam-se os vivos
Hmm, to je ta nová červená budova u kampusu? Tam bych snad zajít mohla.
Akorát jsem nikdy v archivu nebyla a bojím se tam ;)
Mza má operáty (snad) všechny zdigitalizovány, ale k dispozici jsou jen offline ve studovně. Celkem pravidelně tam teď chodím bádat, protože tam toho mám hodně mezi Zlínem a Vysočinou a zatím vše je naskenované. Napište lokalitu a zkusím to vyhledat až tam příště budu.
GeneralHalsey  
SOA Praha připravuje digitalizaci sčítacích operátů, mají to ve smém plánu na webu. Kdy to bude realizované je otázka.
Tj. Navíc rok 1921 si stejně digitalizují jen do šuplíku, protože tam můžou být století, kteří by se s nima mohli soudit...
Asi jedině se obrátit přímo na archiv, čekám, že v místě toho půjde projít víc.
Trofozoit E agora? Enterram-se os mortos   e cuidam-se os vivos
Já teda na webu Family Search našla akorát tak Bruntál a Severní Moravu, Střední Moravu a kusy Čech, po jižní aniprt. Ale ono se tam fakt blbě hledá, takže těžko říct.
Možná digitalizované jsou, ale nejsou "vyvěšeny" - další špecifiká MZA Brno, podle mne nejhoršího z archivů:

http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/so/A8SL4DD2Bad3SO.htm
Sčítací operáty
Aplikace pro prohlížení digitalizovaných sčítacích operátů se nachází na webu FamilySearch. Již delší dobu zde však nejsou data pro MZA aktualizována.

Jeden by čekal, že mají nějakou smlouvu :-)
ELIOMYS Jižní Čechy, střední a jižní Morava  Mapa předků
Díky. Takže jsi toho taky nenašel víc.
Dotazy z ciziny
Neříkají někomu z vás náhodou něco páry:

Josef Dvořák (1828) a Františka Josefa Nacházelová (1836)

nebo

Kateřina Rákosníková, manžel Bělský

?

Oboje údajně z "Central Bohemia". Ale je otázka, jak přesné to je.

Přes shody v rodokmenu se na mě obrátili nějací Američani, ukázalo se, že moji příbuzní nejsou, tak kdyby náhodou...

 
Nevíte někdo, kde najít sčítací operáty 1869-1921 pro obce Pikovice, Hradištko, Štěchovice, Brunšov, Třebsín na okrese Praha-západ?

Na https://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/ vidím v SOkA Praha-západ v Dobřichovicích pouze fond:
Název fondu (sbírky): Sčítání obyvatelstva 1921
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích
Místo vzniku fondu (sbírky): Jílové (Česko), Zbraslav (Praha 16, Praha, Česko)
Časový rozsah: 1921-1921
Metráž: 0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 6,06 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení
Původce fondu(sbírky): [Sčítání obyvatelstva 1921]; Státní úřad statistický.
Tematický popis: sčítací elaboráty, mapy a grafy
Archivní pomůcky: Žádné archivní pomůcky


Což nevypadá moc slibně.
 
Něco málo ke Lhotkům ze Smyslova naleznete zde. Pokud chcete ale vědět víc, spojil bych vás s badatelem, pro kterého jsou tyto rody velkým tématem. Prosím, pošlete mi svou e-mailovou adresu přes Vzkazník.
Prosba o info
Pěkný den, kdysi se zde letmo probíral rod Lhotků ze Smyslova. Jelikož jsem zjistil, že se jedná o mé předky, byl bych rád za jakékoliv informace o tomto rodu, případně o rodu Jeníků z Bratřic. Děkuji. Martin
 
Něco málo na FamilySearch (po přihlášení).
ELIOMYS Jižní Čechy, střední a jižní Morava  Mapa předků
Sčítací operáty
Měl bych prosím dotaz, dají se někde na webu najít sčítací operáty z okresu Kroměříž ? Nedaří se mi to najít, možná digitalizované nejsou.