Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

Pokud ústav neměl své ústavní matriky (např. Bohnice od r. 1912) předpokládám, že zemřelí budou v normálních místně příslušných konfesijních matrikách. Kde ovšem byli ústavně léčení choromyslní před Bohnicemi (dle internetu se roku 1904 teprv začaly budovat) a zda to bylo vůbec v Praze, to netuším.
 
Základní fond je v Národním archivu. Jestli jsou tam úmrtí, tak to fakt netuším. Ale pacienti nebudou v normálních obecních matrikách. Navíc teda měli vlastní hřbtiov.

http://www.badatelna.eu/fond/181073/

pokud tam nebude co hledáš, poptala bych se na sekretariátu bohnic, jak staré informace mají v nemocničním archivu, za jakých pormínek jsou ty staré přístupné a nebo kdo by tě nasměroval tam, kde jsou uložené.

sekretariat (at) bohnice.cz
monoptalmos Praha, Vysočina 
ústav choromyslných praha
Poraďte prosím kde hledat v matrice (jsou-li digitalizované) úmrtí osoby v roce 1903. Bohnice matriky pro tento rok nemají a Kateřinky rovněž ne. Kde tedy hledat? děkuji.
 
Děkuju za ně.
jacana líbance s pojidly; kazový řez 
trojčata Rubáš z Klatov 1904 (bohužel dlouho nepřežila)
http://www.portafontium.eu/iipimage/30063870/klatovy-74_3070-n?x=124&y=337&w=530&h=243
 
Doxy Semilsko, Mladoboleslavsko,Jičínsko 
GeneralHalsey a poko
Děkuji za pomoc.
 
doslovně:
legitimata per subsequens matrimonium die 23 Octobris 1864 initum = legitimována skrze následný sňatek dne 23 října 1864 uzavřený
GeneralHalsey  
To latinsky u jména je legitimizování otce a jejího příjmení po něm 23.10.1864. Do matriky byla původně zapsána s matčiným príjmením bez otce.
Doxy Semilsko, Mladoboleslavsko,Jičínsko 
Dotaz
Dokáže prosím někdo vysvětlit jaký význam má latinský dodatek u narozené Anny (třetí od shora nro. domu 7): http://ebadatelna.soapraha.cz/d/14197/60
 
trojčata pro Chriss
Jedna trojčata z Nemyšle, na snímku 161 téže matriky je i jejich úmrtí:
https://digi.ceskearchivy.cz/3878/74
 
trojčata
 
To jsem nevěděl, díky. Furt mi strašilo v hlavě, že to nějak nejde.
GeneralHalsey  
jednotlivé snímky lze uložit normálně, načítá se celý snímek, celou matriku lze uložit po přihlášení.
Otázka snad poněkud mimoběžná, ale nevíte, zda lze nějak rozumně stáhnout skeny z ebadatelny SOA Praha? Zkušenosti když tak, prosím, do vzkazníku.
 
GeneralHalsey  
No to je užitečné vědět, ale musí být ten zdroj informací ve formě soupisu nebo pozemkové knihy, kde se taky občas něco najde. Ne všude jsou k dispozici, bohužel.
Já takhle čirou náhodou objevil úmrtí pár osob, kteří se přestěhovali do jiné vesnice i na jiném panství a v docela pokročilém věku pár let před svou smrtí si tam koupili dům. Byli to sedláci a na původní usedlosti dál hospodařil jejich potomek. Asi bych je také nikdy nenašel a usuzoval, že se úmrtí zapomnělo zapsat, kdyby v soupisech poddaných nebyla dopsaná poznámka.
Stát se může všecko. Nelze nicméně předpokládat, že ti lidé tehdy seděli na zadku jen na rodné hroudě. Takže může být i dost daleko. Že by zemřel doma a nebyl zapsán v místní matrice se mi nezdá už v této době příliš pravděpodobné. Snad jen kdyby se střídali faráři. Zkusit lze ten průvodní materiál ("archiv fary") pokud se zachoval, ale taky bych na to příliš nespoléhal. Při dostatku času lze ve vymezeném období procházet i vzdálenější fary a nemocnice.
GeneralHalsey  
Ty úmrtí taky někdy nedokážu dohledat, ale to nekdy i svatby. Přeci jenom to mohlo být zapsáno jinde, pokud dotyčný do farnosti pouze docházel ze svojí domovské, nebo se ten papírek s informacemi milému faráři či kostelníkovi po cestě ztratil a tak to nezapsal. Možností je dost. Pokud poblíž byla řeka, kde se plavily vory, mohl zahynout při plavení vorů docela daleko od bydliště.
 
jacana líbance s pojidly; kazový řez 
Děkuji všem. Za prací do bavor (v našem případě) nejezdil, v místě i rodina bratra a ovdovělá maminka (v jiném čísle popisném) Vzdálenější nemocnice v tomhle případě imho nee a imho praktikováno spíše až o nějakých 20-25 let později a ještě jen u movitějších anebo u nějakých cestujících povolání. Tohle byl rolnický nádeník.
 
Zidaya Štrouf, Schönstein, Kudernatsch 
nejezdil třeba za prací do Vídně?