Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

stoural Dějiny nejsou mrtvou historií  Stránky klanu Šemíků
Tehdy došlo dokonce k pokusu zkrátit těch 30 let na 20 (pozměňovací návrh, který jsem tehdy s Lenkou Andrýsovou diskutoval). http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=1000
Antiquus  
Tam u zemřelého dítěte jsou tam údaje o rodičích a co? To jsme zase u choroby dělat ze jména a data narození dělat státní tajemství. Já bych ještě vyhrabal důvodovou zprávu k té novelizaci před 5 lety.
 
honyk Východní Čechy 
Hezký přehled, s tím se dá dál pracovat. Navrhuji to však rozdělit do samostatných dokumentů a zkrátit. Zítra zkusím něco nastřelit. Ozvu se přímo.
honyk Východní Čechy 
Té lhůtě 75 let pro úmrtní matriky pro jeden konkrétní případ rozumím: Zemře-li dítě brzy po porodu, jsou v matrice údaje o rodičích, kterým je v té době kolem 25 let. Takže aby bylo vše kryté, je nutné čekat těch 75 let (tj, ne kvůli zemřelému, ale kvůli ochraně rodičů). Ale trochu to koliduje s volným přístupem k záznamům Z po 30 letech. Skartace i volné nahlížení by mělo mít shodné lhůty. Podle naznačené logiky se však obávám, aby rozvíření vod ohledně lhůt nepřineslo sjednocení na těch 75 let.
Antiquus  
Já tím nechci ředit tu záležitost s úmrtními matrikami pod 1949, takže na genealogie.taby je na tohle vlákno, kam už nikdo dlouho nic nenapsal. V každém případě pište radši tam. Nahlížení do matričních knih, které jsou již uloženy v archivech, je pak upraveno v ustanovení § 34 – § 41 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Já v těch paragrafech nic o lhůtách nevidím. Vím, že v MZA a obecně v archivech, snad krom Opavy a Plzně, je to teď jak spiknutí kokotů: https://www.databazeknih.cz/knihy/kokoti-spiknuti-kokotu-je-vubec-sance-je-zastavit-23270 Napřed ty matriky úmrtí do 1949 a řešit stávající změnu matričního zákona, pak to ostatní !!!
Přečtěte si ten nesmysl pořádně, matriky převezmou do archivu, nahlžení také v archivu podle Matričního zákona!!! Skeny vystaví na webu
až po uplynutí těch jejich nesmyslných termínů. Předpokládám že v MZA budete prohlížet skeny na jejich PC a ne originál matriku jako na úřadě.
Tím ovšem popírají funkci jejich prohlížeče který pokud ho nepředělají tak přestane fungovat.
Jakmile totiž matriky převezmou tak se musí chovat chovat stejně jako Matriční úřady podle Matričního zákona!!!!!!
To co vymyslelo MZA je nesmysl, pořád platí to co je v Matričním a Archivním zákoně.
Každá statní organizace má povinnost se chovat podle platných zákonů a ne podle
toho co si vymyslí. Pořád platí: * 100, oo 75 a + 30 let, tak si nedělejte ostudu!
https://www.mvcr.cz/clanek/matriky-nahlizeni-do-matricnich-knih-a-sbirky-listin.aspx
Antiquus  
Je to ode mě sepsáno, byť jazykově nezkontrolováno a nahráno sem: http://leteckaposta.cz/123907732 A ten poslanec, co si dělá rodokmeny, takže by měl vědět, která bije, je Vlastimil Válek. Viz tady: https://www.euro.cz/byznys/okno-do-minulosti-cechy-pohltilo-hledani-vlastnich-korenu-1436280 Já ho neznám, ale můžu zkusit najít i někoho jiného. Začal bych tímhle, ale jinak mám i dost nápadů, co se týkají osobních údajů, ale to je nadlouho a tohle je důležitější. To šílenství po GDPR už přesáhlo míru přijatelný blbosti.
 
Antiquus  
Napiště mi na sebe kontakt na mail stary@post.cz. Už to mám sepsané a pošlu to, navíc jsme googlil a našel jednoho poslance, co si dělá rodokmen. Sám tam teď nikoho nemám, ale poptám se.
honyk Východní Čechy 
Mám obavy, že jsme ideální čas na propašování změny do novelizace zákona prošvihli. Podle historie je vidět, že zákon prošel prvním čtením a posouzením ve výborech. S jedním pozměňovacím návrhem míří posvěcený do sněmovny ke druhému čtení. Podle legislativního procesu může během druhého čtení kterýkoliv poslanec dát pozměňovací návrh, ale už vidím, jak se někdo hrne k pultíku a obhajuje to. Ale třeba by se nějaký poslanec s vášní pro rodokmeny našel. Víte o někom?
honyk Východní Čechy 
> Řešení je změna skartační lhůty pro úmrtní matriky na 50 nebo 60 let. To je reálné a dá se to rozumě zdůvodnit. Řeší to půl problému. Naprostý souhlas. Ono by stačilo posunout hranici ze 75 a na 70, to brzy pokryje i ten rok 1949. Ale když už by se s tím hýbalo, tak bych netroškařil. Dáme dohromady důvodovou zprávu? Zásah do zákonu by byl minimální. Jedno číslo.
honyk Východní Čechy 
S tou tvorbou rejstříků to bylo spíš takové mé zbožné přání, chápu, že je to mimo realitu. Přínos pro archivy je diskutabilní. Argument menšího opotřebení matrik (méně listování) je chabý. Snad ještě možnost nějaké datové analytiky nad unikátními demografickými daty...
Hmm, v tom je teda Bordel.
Jiffy Moravia 
Tvorbu rejstříků by zajišťovaly archivy.
Proč by něco takového měly archivy dělat?

Je to ostatně i v jejich zájmu.
V jakém konkrétním zájmu?
 
To je zákon o matrikách, já mluvím o zákoně o evidenci obyvatel a žádostech o výpis z evidence obyvatel. Tam je vnuk. Ten může zažádat přes určitý formulář a pošlou mu z MV datum a místo úmrtí, ale jen dědečka. Pradědečka mu nedají, i když to tam mají, prtotože podle nich prvanuk už není příbuzný.
No lety, cca rokem a půl :)
 
Ne, může i pravnuk, to už před lety upravili, viz § 8a 6)
Tak centrální evidence existuje a skoro nikdo se do ní nedostane, je to centrální evidence obyvatel, tam mají všechny lidi a úmrtí od 1953.
Rejtříky nikdo dělat nebude, o skenování nepředání rejstříků už jsem četl od jednoho zaměstnance v Zámrsku dávno na začátku digitalizace. Už nežije. To je ale nereálné. Kor když vidím jak dlouho trvá takovým LItoměřicím než jenom zinvenbtarizují roční předávku matrik. Osvícenější matrikářky předávají index do 1949 do archivu předčasně a to pomáhá.
Řešení je změna skartační lhůty pro úmrtní matriky na 50 nebo 60 let. To je reálné a dá se to rozumě zdůvodnit. Řeší to půl problému. Většina hledaných údajů na úřadech jsou úmrtí do 1949 v samostatných matrikách. Další část by řešila změna zákona o evidenci oybvatel a přidání, že může zažádat o výpis úmrtí i pravnuk. Teď může maximálně vnuk.
 
honyk Východní Čechy 
Opět se neřeší příčina. Co práce by se ušetřilo, kdyby byly k živým matrikám rejstříky. Ideálně digitalizované (s možností vyhledávání). Kvůli lhůtám ale spíš v nějaké centrální databázi s automatickým filtrem stále ještě 'živých' záznamů. Na matriku bych šel najisto pro konkrétní údaje. Tvorbu rejstříků by zajišťovaly archivy. Je to ostatně i v jejich zájmu.
honyk Východní Čechy 

Díky moc za odkaz, dávám sem celou důvodovou zprávu. Zajímavé myšlenkové pochody:

Podle stávajícího znění položky 2 písm. a) sazebníku stanoveného v příloze zákona o správních poplatcích je nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin zpoplatněno částkou 20,- Kč za každou matriční událost.

Podle ustanovení § 25b zákona o matrikách uplynula-li od dotčeného zápisu v matriční knize zákonem stanovená lhůta, může do matriční knihy, sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené od 31. 12. 2018 nahlédnout a činit výpisy z ní jakákoliv fyzická osoba, aniž by musela jakkoliv prokazovat svoji oprávněnost k nahlédnutí.

Nahlédnutí na matriční zápis, od kterého již zákonem stanovená lhůta uplynula, je tak umožněno jakékoliv fyzické osobě, a to vždy za přítomnosti matrikáře po uhrazení správního poplatku (srov. § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích).

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 25b zákona o matrikách je v praxi využíváno zejména pro genealogické účely a pro účely pátrání po neznámých dědicích konkrétních fyzických osob, není v některých případech objektivně možné stanovit před provedením úkonu nahlížení přesnou výši správního poplatku a tento poplatek před nahlížením vybrat, neboť počet matričních událostí (od kterých se výše správního poplatku odvíjí) není žadateli o nahlížení předem znám (např. pátrá po nespecifikovaném počtu dětí konkrétních manželů apod.).

V této souvislosti v praxi dochází k situacím, kdy matrikář zápisy, na které žadatel požaduje nahlížet, předem vyhledává, a to výlučně pro účely stanovení výše správního poplatku. Matrikáři však žádný právní předpis takovou zákonnou povinnost vyhledávání zápisů nestanoví. Dochází tak k neúměrnému zatížení matrikářů, kteří v některých případech předem vyhledávají několik desítek až stovek matričních zápisů, a to výhradně pro účely vyměření správné výše správního poplatku. Nutno podotknout, že již samotný institut nahlížení podle § 25b zákona o matrikách, je v tomto ohledu v určitém smyslu obejit, neboť vyhledávání matričních zápisů provádí matrikář, a nikoliv samotný žadatel.

Z tohoto důvodu se jeví jako nezbytné v zákoně o správních poplatcích rozlišit správní poplatek za nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize a podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu (navrhovaná změna položky 2 písm. a)) a vyhledávání (pátrání) v matričních knihách nebo sbírkách listin, prováděné žadatelem (navrhovaná změna položky 2 – nové písmeno f)).

Výši správního poplatku za nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize a nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu se navrhuje zvýšit na 50,- Kč (za jednu matriční událost).

Pro vyhledávání v matričních knihách nebo sbírkách listin se navrhuje stanovit správní poplatek ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Výše správního poplatku byla stanovena zejména s ohledem na skutečnost, že přítomnost matrikáře po celou dobu nahlížení (vyhledávání) je povinná a neumožňuje matrikáři vykonávat žádnou jinou činnost (matrikář musí mj. též dohlížet, zda žadatel správně manipuluje s matriční knihou, v některých případech matrikář sám listy matriční knihy otáčí, aby bylo předejito případnému poničení ze strany žadatele).

Shora uvedený návrh je vytvořen v návaznosti na čl. I bod 2 tohoto návrhu, kdy se navrhuje v ustanovení § 25b zákona o matrikách upřesnit vyhledávání v matričních knihách.

Správní poplatek bude v tomto případě splatný až po provedení úkonu, tj. po ukončeném nahlížení (srov. § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích).