Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

honyk Východní Čechy 
S Transcribusem jsem dělal pokusy, kdy to bylo v Beta verzi a zdarma. Používal jsem jejich výchozí modely pro kurent, ale bylo znát, že zdrojem modelu byly německé texty. Místo českých slov mi to cpalo podobně vypadající německá slova i jejich diakritiku. Vytvořit vlastní model naráží na právní otázku. Skeny je potřeba nahrát na transcribus server, jenže majitelem skenů je archiv a ten podobnou operaci nepřipouští. Ideální by tedy bylo, aby toto šlo spíše cestou přes národní instituce. Archivy by si vytvořily typizované modely a proháněly jimi matriky, výstupy by sdílely na jejich webu, ideálně tak, aby veřejnost měla možnost záznamy opravovat (moderovaně).
honyk Východní Čechy 
Ale to přepisování je spíš úkol pro stroje. MyHeritage digitalizuje miliony záznamů z různých koutů Evropy a to nedělají lidi. Jsou tam chyby, jasně, ale ty systémy se neustále vylepšují. Základem je část skenů přepsat a pak nechat stroje vytvořit "model", který se pak aplikuje na zbytek. Slibné výstupy lezou třeba z tohoto https://readcoop.eu/transkribus/
honyk Východní Čechy 
V patičce stránek je zmínka, že data jsou ve formátu XLSX a HTML na https://matriky.msts.cz/ Ideální by bylo mít nějaký mezinárodní standard (XML schéma). Konverze z Excelu do XML je celkem přímočará. A pak to hrnout do veřejného repozitáře na GitHubu. Časem by se nad tím dalo asi udělat i nějaké REST API, takže data by šla využít pro různé online aplikace.
Zámrsk, teď už teda "Hradec Králové", normálně běží - tudy.
Jak po novu budou okresní archivy ale nevím, stará verze mi taky nejde a novou nikde nevidím.
Zámrsk
... že skáču na podobné téma jako ERIC, ale do jiného archivu ... nefunguje mi "Zámrsk", ani okresní archivy (sčítání). Víte někdo - něco?
 
tomasokoun  
Já to jen zkouším, dlouho to nešlo, teď to předpokládám jde https://kramerius.army.cz/search/?collection=vc:55e54b4d-af39-4050-b6c6-de053dbd8a70&offset=0#intro2
Dík!
Změna lhůt v MZA Brno
Poslední přírůstky matričních knih na Actapublica z 11.1.2022 mají omezení náhledu na rozdíl od dosavadní praxe MZA Brno jen standardních 100 let u narození a 75 let u sňatků. Na můj telefonický dotaz na jejich oddělení digitalizace, zda se jedná o změnu v přístupu při zveřejňování, jsem dostal odpověď, že skutečně ano s tím, že v průběhu několika dní bude kromě jiného také například zpřístupněno sčítání lidu 1921! Tak už jen doufejme, že tento přístup bude opravdu naplněn.
 
Že skáču na jiné téma - nemáte někdo nějaké insider informace z VHA, jestli ten jejich web, kde jsou matriky, ještě někdy poběží?
 
Nechci to posuzovat na první pohled, ale když to autor zabalí, co se stane s veškerou prací přispěvatelů? O to mi jde. Jestli existuje nějaký standard, který dalece přesahuje práci jednoho člověka nebo malého kolektivu, a bude tu, až mi tu nebudem.
stoural Dějiny nejsou mrtvou historií  Stránky klanu Šemíků
Příklad pokusu o indexaci je např. zde: www.requiro.cz
Agregace indexů
Všiml jsem si, že existuje několik různých webů, kde jsou soustředěné dílčí matriční indexy, zpravidla nějak zpracované autorem webu, a zveřejněné, dokud autor webu tento web provozuje. Zabýval se někdo někdy nějakým řešením, které by agregovalo tyto indexy do jednoho celku, který by byl jednotný a provozně nezávislý na autorovi? Případně viděl někdo někdy takové řešení?
 
Je to pravda, digitalizace se z podstaty dá plánovat jen rámcově, zejména pokud to jsou různé druhy materiálů.
 
Tomas_Dvorak Archiv hl. města Prahy  web
Jedna věc je plán, kterým se řeší připravenost všech úseků (příprava archiválií, vlastní digitalizace, kontrola snímků) v maximální míře, a druhá realita, do které vstupují nepředvídatelné aspekty - závady na dig. zařízení, zvýšená nemocnost, zvýšená chybovost, naléhavější úkoly, nově i opatření v důsledku COVID-19. Současně je pro mě měřitelným ukazatelem počet snímků, nikoli počet archiválií (např. knih, krabic). Počet digitalizovaných archiválií se navíc může v reálu měnit podle toho, kolik připadá snímků na archiválii, což se zjistí až po digitalizaci. Změny jsou tak dány silnějšími knihami, počty prázdných stran, plnějšími krabicemi apod.

Nemám přesná data u sebe, ale matriky se v r. 2021 dařilo digitalizovat z cca 2/3 a plán na r. 2022 by měl snad lépe odrážet tuto realitu (snížení celkového počtu snímků, snížení počtu stran na knihu). U konskripce došlo v r. 2021 také k nějakému snížení proti plánu, ale víceméně se daří ročně digitalizovat plánované množství.

Další věcí je zveřejnění snímků, které nenastává vždy bezprostředně po digitalizaci. Je pro něj potřeba opět další součinnost více úseků archivu, současně některé archiválie nelze nově technicky zveřejnit (např. sčítání lidu). Tuto oblast plán digitalizace vůbec neodráží a je spíše dána naléhavostí pracovních úkolů. V každém případě pro archiv není žádoucí digitalizovat "jen do šuplíku", a proto je oblast zveřejnění sledována a interně připomínána.
GeneralHalsey  
No na letošní rok 2021 měli v AHMP nalánováno u matrik: Navrženo 287 knih, tj. 81 970 snímků. Ještě by měli něco mít už digitalizované ale neuveřejněné. Ale moc jim to nešlo a to ani u jiných částí, třeba Soupis pražského obyvatelstva 1830–1949, Cizí příslušníci. Navrženo 40 krabic, tj. 18 000 snímků (orientační rozsah příjmení M–P), dostali se někam na konec písmene M
Kdyby se do zítřka na AHMP nic nevystavilo a už nic nepřevzalo, je to asi na jedenáct měsíců práce, pokud je jich celkově 364 - nebo se taky pletu?

Ad abulin - to sice ano, ale zálohovat, zálohovat, zálohovat ... :-)
 
Pro Chriss: trojčata Votavovi, Úmyslovice 1748
https://ebadatelna.soapraha.cz/d/4862/294
 
Tak doufejme, že to někdo napsal jenom proto, že to bylo žádáno a ani to po sobě nečetl. V seznamu je civilních matik cca 150 a většina (nebo větší polovina) už byla uveřejněna - viz příspěvek ve fóru AHMP. Předpokládám, že číslo 214 je zbytek všech ostatních matrik ze seznamu, což by hrubým odhadem odpovídalo. Uvidíme.
Na Genebázi je spousta věcí roky zastaralých a už nefunkčních. Zkuste napsat autorovi na gb@genebaze.cz, zda tohle nemůže spravit.
Genebáze literární koutek
Nevíte někdo proč nefungují odkazy z Genebáze https://www.genebaze.cz/cgi-bin/lk.cgi?k=k#up